REKLAMA

Życie w półmroku, czyli ubóstwo energetyczne w Polsce. Mówią Dariusz Szwed i Aleksandra Stępniak

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-08-20 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska bym wezwał wena naszej drugiej godzinie bloku i zielono mi rozmawiać będziemy o ubóstwie energetycznym, ale także o bardzo ciekawe i społecznej akcji zielone światło, a zachodzi zaraz powiedzą nam nasi goście, a sam nimi pani Aleksandra Stępniak Instytut na rzecz Ekorozwoju idą bardzo serdecznie oraz pan w Schwedt dzielnego Instytut dzień dobry dzień dobry to zielony Instytut razem z towarzystwem na o OZE w ziemi są organizatorami Rozwiń » pomysłodawcami organizatorami akcji raz drugi rok z rzędu akcja zielone światło właśnie przez to 2 organizacje Instytut przepraszam Towarzystwa na rzecz ziemi i zielony Instytut jest organizowana polega na rozdawaniu żarówek ledowych energooszczędnych żarówek najbardziej biednym rodzinom w miejscowościach, z którymi współpracujemy, skąd mamy te dane o ubóstwie energetycznym najczęściej kontaktujemy się z ronda już od razu one także dlatego, że to są ludzie jak doświadczają obok sceny absolutnie tak to te, które najbardziej tego doświadczają, bo mówiąc, o czym za chwilę będziemy pewnie szerzej mówić to, gdybyśmy zdefiniowali jakoś tak najbardziej szeroko tę kategorię ubóstwa energetycznego NATO w Polsce może mieć nawet kilkanaście milionów ludzi, którzy są obejmowani tę kategorię, ale o tym za chwilę natomiast nasza akcja polega na tym, że w tym roku rozdamy po raz kolejny w sumie to będzie około prawie 8800 ciężarówek ledowych 50 lat rodzina 50 rodzinom w 3 województwach 2 z nich to są szczególnie ważne, bo tam kwestia np. zanieczyszczenia powietrza jest dość ważnym tematem i w ogóle taki właśnie kwestie ubóstwa związanego z zarówno ciepłem Jagi energia elektryczna są ważnymi tematami to są województwa południowe śląskie małopolskie, a drugie lubelskie, gdzie też współpracujemy z gminami to tam, gdzie lobby węglowe można tak powiedzieć dość intensywnie działało w przeszłości jak wiemy ono obecnie ma dość poważne problemy finansowe i te regiony coraz częściej dostęp do doświadczają właśnie ubóstwa w tym ubóstwa energetycznego, ale 50 rodzin zobaczymy więcej 16 anonim w każdym województwie ta nie jest, więc te 16 rodzin bardzo, gdy spojrzymy na poddaszu znali tras mają problem na skalę problemu do UE jest mało, a rząd, skąd one się, więc na liście my skontaktowaliśmy się z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, które wskazały nam takie rodziny, które są w największych miastach, jakie gmina to Towarzystwo w 2 na rzecz na rzecz ziemi konkretnie z tymi miejscowościami jest w kontakcie, ale to są miejscowości, z którymi także współpracujemy z w ogóle transformacji energetycznej my wskazujemy, że zmiana źródła energii musi się zacząć od efektywności energetycznej Chin najpier w musimy poprawić efektywność energetyczną zacząć oszczędzać energię, a dopiero później zmieniać źródło tejże energii np. zwęglona słońce czy czy wiatr czy biomasy w związku z tym podjęliśmy taki trud, żeby pokazać, bo rzeczywiście 50 rodzin jest kropla w morzu potrzeb w Polsce można przypomnieć, że w Polsce mamy aż 250  000 000 punktów świetlnych, czyli to jest skala wyzwania tyle punktów świetlnych powinniśmy w najbliższych latach wymienić, a my zmieniamy jak przypomnę nie mniej niecałe 800, ale też bardzo ważne, bo to jest to pokazuje włodarzom jak w sposób Nisko nakładał wybór to nie są wysokie koszty nawet jeśli byłyby ponoszone przez gminę, a w tym wypadku jest darmowe, bo my za to płacimy, ale nawet tym wypadku nie dla gminy to nie jest duże obciążenie, a znacząco poprawia sytuację ekonomiczną rodzin w potrzebie znacząco były jakieś wyliczenia neon bilet rodzinny będą mniej płaci idea, ale tak my nie oszacowaliśmy, że przy takim średnim wykorzystaniu przez 2 godziny tego oświetlenia, które wymienimy w danym mieszkaniu to dla rodzinie to może być oszczędność nawet rzędu 6700 zł miesięcznie przy 8 rocznie, czyli na tak i kilkadziesiąt złotych miesięcznie co już znaczącym odciążeniem wydatków rodzin, bo jeżeli one wydają na tron czy np. 200300 zł warto te kilkadziesiąt złotych, które schodzi im od razu to jest ważne, że natychmiast po zmianie już w pierwszym miesiącu, jeżeli się zgłosić korektę do zakładu energetycznego to się od razu te pieniądze pojawiają w kieszeni przy tym praktycznie co w naszej bibliotece przy założeniu zaledwie 2 godzin Gadzina trojga, a ta może być nawet to to wszystko zależy od tego ile z tych punktów świetnie jak intensywnie są wykorzystywane i drugi ważny punkt to jest kwestiach jakości życia tych mieszkańców oni często żyją naprawdę bardzo trudnych warunkach używają bardzo złych lamp dawka dzieciaki uczą się po prostu przy żarówkach dwudziesto walutowych starego typu Air mają problemy psychiczne, dlatego że złe oświetlenie też wpływa na ich psychikę i okazuje się mieć takie emocjonalne stwierdzenia ze strony tych rodzin 3 z wskazywały, że nagle poczuł się znacznie lepiej tylko dzięki temu, że wieczorem mogą się zaświecić dobrej jakości światła tak, że to nie jest tylko kwestia czystej oszczędności także oddanie godności takiej takiej właśnie jakości życia tym mieszkańcom najbardziej potrzebującym, a jak powództwo podkreślam to dopiero początek będziemy przekonywać włodarzy innych miast też do podjęcia działań w tym zakresie one w użył tego określenia ubóstwo energetyczne nie tylko opisał to pan w ten sposób, że ludzie nie mają pieniędzy na energię, ale użył pan pewnej kategorii może porozmawiajmy przez chwilę i spróbujmy zdefiniować czym jest ubóstwo energetyczne człowiek, który żyje w ubóstwie energetycznym geny proste skojarzenie, które mnie, by przyszła do głowy to byłoby to co jest osoba, ale która mnie stać na kupno opału na wkład w zimie rzewnie nagrzanym mieszkaniu to także prawda tak to także bo, ale już energetyczna jest bardzo szeroki po bardzo szerokie pojęcie ono obejmuje zarówno kwestie energii cieplnej dzięki energii elektrycznej tak, mówiąc że najprostszą definicją to jest niemożność zapewnienia sobie dostępu do usług energetycznych właśnie rozumianych jako prąd jako ogrzewanie jako możliwość zagotowania wody czy ugotowania obiadu tak czy podgrzania ciepłej wody użytkowej za rozsądną cenę w miejscu swojego zamieszkania wspomniana to już była skala taka przykładowa ubóstwa i rzeczywiście wg cen takiej brytyjskiej pierwszej brytyjskiej definicji, dlatego że wielka Brytania jest prekursorem badania i rozpoznania i także działań przeciwko ubóstwu energetycznemu, która mówi, że gospodarstwo domowe iskier wtedy w sytuacji ubóstwa energetycznego, jeżeli na wszystkie swoje wydatki energetyczne na potrzeby energetyczne wydaje powyżej 10 % swojego budżetu to betonu jelitową definicje bezpośrednio przetransportuje MR do Polski bezpośrednio ją wykorzystamy to wtedy rzeczywiście ponad 40 % społeczeństwa jest film dotyk dotyka ten problem ubóstwa energetycznego nadają się, że należałoby na gruncie polskim droga do definicji zmodyfikować wiekowa albo należałoby spojrzeć jak i ile średnio go tak nazywa wydajność niż średnio wydaje 10 % potem zeznaje się było w Anglii odniesiona do 4 proc średnia not jak średnia 4, a gospodarstwo daje 10 to widać różnicy tak właśnie ścian teraz do tego nawiązać, że w Polsce nie powinno się bezpośrednio wykorzystywać tej definicji nie cenimy tutaj, opracowując taką i badając fale zjawiska razem w Instytucie na rzecz Ekorozwoju razem z Instytutem badań strukturalnych uznaliśmy że, stosując tą definicję trzeba by przyjąć taki próg próg raczej 13 % to była taka właśnie korekta, która wynikała z tego, że w Polsce to 10 % to jest średnia dziś natomiast ze lepszą definicję wydaje się kolejna definicja 2000 przed 6 trzynastym roku wprowadzona w wielkiej Brytanii, która mówi o tym, że o ubóstwo energetyczne, ale dotyka tych rodzin, które wydają na swoją energię powyżej średnich wydatków w danym typie gospodarstwa energetyczny w danym typie gospodarstwa domowego i ten wydatek na energię ze pozostałą część budżetu przenosi się poniżej progu uznanego za próg ubóstwa i zrozumiałych tylko niektóre z nich ma być taka definicja, która składa się z 2 części globu, a ikon High cost, czyli wysokie koszty energetyczne przy jednocześnie małym dochodzie jeśli gospodarstwo domowe na energię elektryczną wydaje powyżej średniej z wydatków na energię elektryczną w danym typie gospodarstwa domowe porównanie z in w porównaniu z innej dzielnicy w UE i po odjęciu tych kosztów na energię na resztę budżetu powoduje, że to znaczy ta ta wysokość tego budżetu, który pozostaje nam przesuwa to gospodarstwo domowe poniża innego, ale do innej grupy jak ubóstwa on, że nagle stają po nim poniżej linii obowiązującej ubóstwa takiego ubóstwa dochodowego to wtedy właśnie do tych gospodarst w domowych od gospody tt do gospodarstwa kwalifikuje się jako uboga energetycznie i stosując taką definicję w Polsce wyszło nam takie szacunki, że około 17 % społeczeństwa, czyli około 6 ,51 000 000 osób jest właśnie zagrożonych ubóstwem energetycznym, a było spojrzenie wyznacza nie tylko ilościowe także jakościowe kogo to jest najbardziej zagrożone tak to za najbardziej to dotyczy rodziny wielopokoleniowe rodziny wielodzietne osoby samotne, ale i gospodarstwo domowe jednoosobowe i bardzo duży wpływ ma na to również typ budynku mieszkalnego, czyli większość ze jedno i ponad 85 % do około 80 nawet więcej niż 80 tam 67 % ubogich energetycznie z całej grupy ubogich energetycznie zamieszkuje w domu jednorodzinnym wolnostojącym domu, a więc także nasza akcja rzeczywiście mamy większość naszej naszych działań naszego rozdawania tych tych źródeł światła przekazujemy właśnie tego typu rodzinę to to ewidentnie Moxy czy też miejskie ośrodki pomocy społecznej dokładnie tak tak wskazują, że to są te najbardziej zagrożone ubóstwem rodziny czy osoby bez VAT mają nasi goście w świat zielony Instytut Aleksandra Stępniak Instytut na rzecz Ekorozwoju wracamy za moment do naszych objawem innych w tej chwili o ubóstwie energetycznym studio Aleksandra Stępniak Instytut na rzecz Ekorozwoju, a także Dariusz Szwed z zielonego Instytutu pani powiedziała, że ponad 80 % tych rodzin, których dotyka ubóstwo energetyczne mieszka w domach i jedno rodzinnych z gronostajem wolnostojących nieocieplonych chcieli, aby właśnie wywołało olbrzymie to marzenie w NATO tak, dlatego że też ze statystyk wiemy, że w Polsce jest cenną dramatyczna sytuacja, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną budynków, zwłaszcza budynków jednorodzinnych zakazuje na ten aspekt Lwów, gdzie mieszka z boiska, bo ktoś mógł powiedzieć no przeważał MAK dom dla teologa bogatszy od tego co mieszka w bloku prawda, ale większość domów jednorodzinnych to nie są domy w miastach ludzi bogatszych, których stać na tak domy tylko to są domy z wyraźnym domach albo starsze albo to są domy budowane przez własną, że tak bowiem z własnymi siłami też na wsiach przewrócili swoją tożsamość zwiała mi tak niskim standardzie energetycznym tak tak to ponad 70 % domów jednorodzinnych w Polsce jest nieocieplonych Mal bardzo niski standard energetyczny to się bezpośrednio przekłada na wysokość upustu indukcja właśnie dodać do tego, dlaczego my zajmujemy się żarówka nikt często spotykam się z takim zarzutem to ludzie ledwo zipią, bo mają do mnie docieplony i tysiące złotych wydają na węgiel, a jednocześnie wyższe zajmuje się, jakimi żarówkami Nate to jest bardzo zły pomysł się to atakuje, dlatego że to, że państwo, jeżeli my tym właśnie rodzina w najgłębszym ubóstwie energetycznym pomożemy w najprostszy sposób obniżyć nawet o tym, kilkaset złotych rachunki rocznie to one już kilkaset złotych mają w dyspozycji pojawia się można powiedzieć, że poziom rzeki program 500 plus, tyle że inteligentne programy parmezanu oraz mleko rolnicy jak powiedział, że ze złotych, ale ja mam bardzo stary do mnie ocieplanie i t d. tona węgla na Śląsku między 800700 do Olsztyna rzędu 6100 zł toby mi dało możliwość kupna tony węgla dla przykładu na jezdni, ale pytanie czy czyn nie lepiej i to to będzie kolejny etap, bo my chcemy tę akcję rozwijać czy nie lepiej pokazać tym, którzy zaoszczędzą na oświetleniu Rożka w ciągu roku, że te pieniądze mogą wykorzystać n p . na kupienie okna energooszczędnego nawet 1 mógł też, by na dobre co jedno okno daje ono już coś daje na ocieplenie ścian dach na docieplenie przynajmniej 1 ściany oczka północnej czy czy też, która jest najdziwniejsze prawda to można stopniowo pewne działania robić nawet w tym systemie takim własną władzę własną rzecz tak powiem gospodarczym, bo niestety większość tych domów było budowane przez samych właścicieli toto to jest taka Polska specyfika byliśmy społeczeństwem LO relatywnie białe lata przypomnieli młodzi nie da, a dokładnie na każdy sobie jakoś tam radził i teraz bardzo ważne jest to, żeby wesprzeć działania pro oszczędnościowe pro efektywności owe właśnie poprzez pokazanie, gdzie są te dziury to pożeracze energetycznego proszę spojrzeć, jeżeli np. rodzina zaoszczędzi załóżmy załóżmy 1000 zł lat dla łatwości dyskusji to proszę spojrzeć już w przyszłym roku za te zaoszczędzone pieniądze może kupić nowy typ np. lodówki, która im już w skali roku zaoszczędzi to co żarówek oszczędzili plus jeszcze lodówka czy np. już za rok nie będą mieli 1000 zł zaoszczędzonych tylko w genomie np. 1300 w kolejnym roku jak zaoszczędzą Trent 1300 zainwestują je znowu rozkaz wymiany okien już 2 n p . za 1300 zł zaoszczędzą 2000 zł i tak stopniowo proszę zauważyć, skąd głową przesadził, bo włożone w 1000 zł lodówka przywiozły spokojnie może przynieść 300 zł rocznie oszczędność może więcej zależy, jaką mamy jak jeździmy po tych rodzinach, że państwa to ci ludzie mają często sprzęt dwudziestoletni trzydziestoletni po prostu przywożą rzęchy przy lodówce powinna być ona powinien być takie przy oświetleniu najszybszy zwrot porodówka jest urządzeniem, które wchodzi 20 z Legionowa dokładnie dokładnie tego to jest największa jest 50 % zużycia energii Kazimierza w domowym el prądu to jest właśnie lodów, dlatego że w ogóle, jeżeli chodzi o zużycie całkowita energii to 70 % energii tej właśnie ogrzewanie tylko tak ważna działalność związaną z deklaracją, że lud nie tylko nasza akcja nie wyklucza tego, że ludzie dostaną np. wsparcie do tych modeli modernizacji budynku my pokazujemy tylko wszystkim, że oszczędzać należy, że efektywność należy podnosić tam, gdzie jest najgorzej, a nie tam, gdzie jest najlepiej oczywiście można powiedzieć, że ludzie sobie to sami zrobili i czekać 100 lat aż się stanie, ale to się nie dzieje i jeżeli ja często słyszy taki zarzut, że ma, ale przecież to się opłaca ludzi idą do sklepu kupują sobie żarówkę lodową za 20 zł wymieniają oni kupują za 20 zł, bo po pierwsze i nie ma w sklepie najczęściej, a w sklepie zwykła żarówka, która notabene jest zakazana w Polsce, a mimo to na półce za 2 zł szczególnie na obszarach wiejskich można taką żarówkę kupić, bo u nas podpisano też grzejnik n p . nawet tani złoty 3 zł ziemi i wtedy Talleyranda, że zwykła żarówka to jest grzechem grzechem dla nich źródło światła dokładnie tylko, że ogrzanie przy pomocy żarówki w najdroższym sposobem reagowania w związku z tym ludzie biedni dostają jeszcze w Puławach, bo nie wiedzą, że wpadają jeszcze większe ubóstwo, czyli tu ewidentnie samorządy do tego zachęcamy burmistrzów czy czy prezydentów, żeby angażować się w pomoc swoim obywatelom swoim mieszkańcom w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego, bo jeżeli wyciągniemy załóżmy w danym mieście 50 rodzin to przykład pójdzie dalej w znaczeniu będą widzieć co się opłaca i zaczną weryfikować ten sam przykład także tutaj kluczowa rola jest w rękach prezydenta Czech czy burmistrza danej miejscowości czy sołtysa oczywiście sukces i burmistrz niczym prezydencki, którzy mogą się włączyć taką akcję n p . Słupsk prezydent Biedroń kupuje kilkaset sztuk żarówek ledowych i podobną akcję przeprowadzał u siebie, gdzie nasz ośrodek w Słupsku miejski ośrodek pomocy społecznej też nam dostarcza tych samych danych i wymieniamy tym ludziom wspólnie jeszcze z prezydentem co też daje takie poczucie grozy robimy to razem prezydenci nami zajmuje tymi ludźmi, którzy byli najbardziej wykluczeni byli po prostu ludzie ubodzy druga rzecz możemy to co nie pani wspomina możemy też docieplać budynki nie tylko w sposób wysoko nakładowi, że musimy cały budynek term analizy modernizować nawet wystarczy dokleić, jakiej docieplenie przy oknie już straty ciepła jakoś tam spadają my np. planujemy w Słupsku nie jest prawdopodobnie przez Jima na razie tak Nisko lasku na nakłady owo w ratuszu docieplić okna, bo to jest ratusz dziewiętnastego wieku bardzo piękny budynek, ale przez to stary numer i nie stać nas narazić na wymianę tak jak to właśnie ubogich obywateli nas nie stać na to, żeby wymienić okna okna na nowe w związku z tym obszernym ogłosimy przetarg na to, żeby firma kibicowania drogę do tak dociekliwa żona mokną przy pomocy odpowiednich ulg takich właśnie ci czy jakiś głębszy jakiś taki mnogość urządzeń tak jak my w domu sobie to robimy zawsze to robiliśmy tylko, że tu trzeba pokazać, że to się opłaca, że oszczędności nawet małe typu 10 % obniżenie wydatków na energię to już jest kapitał, który później możemy reinwestować w podobne działania i w ten sposób w ciągu dwóch-trzech lat możemy w zasadzie bez wielkich pieniędzy już trochę tych pieniędzy nazbierać oczywiście to nie uwalnia władz publicznych od realizowania programów nowo wydaje mi się, że to jest też największa zaleta tego waszego projektu i programu taka sfera edukacyjna i podnoszenie świadomości, dlatego że mało, kto z osób naprawdę dotkniętych problemem ubóstwa sam wyjdzie z inicjatywą, żeby właśnie cokolwiek wymienić, bo też nie ma tych funduszy na dokonanie inwestycji natomiast tutaj dostaje możliwość przetestowania i realnego zorientowania się, jakie efekty przynosi ta efektywność energetyczna i wymiana sprzętu IT GoldenLine pozytywnie kojarzy taki dzięki temu naprawdę może dać domyślenia, że może jednak warto dalej czynić jakieś inwestycje czy sięgnąć po jakieś dostępne środki wsparcia, żeby postarać się i zrobić wymienić sprzęt potem zrobić są termomodernizacje, więc to taki wyszły świetny przykład, bo my my jeszcze wrócę na chwilę do Słupska my my też robimy rzeczy taką powołaliśmy w ogóle energetyka Miejskiego mówi pan Michał Piotrowski został rok temu zatrudniony jako Energetyk miejski mamy też 3 pełnomocniczkę ds. zielonego miasta pani Beata Maciejewska, którzy ich zadaniem jest szukanie dziury w całym w tym sensie, że oni cały czas szukają rozmawiają z naszym z nami instytucja miejsc Pp GK PGM, czyli przedsiębiorstwo gospodarki mieszkaniowej przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej wodociągi rozmawiamy ze wszystkimi prezesami zyskami i mówię, że państwo szukajmy cały czas gdzieś nam ucieka energia tutaj np. komputery nie są wyłączone na na noc to będziemy mieli listy takie, że 1 przyciskiem można wszystkie wyłączyć w pokoju nie gasić państwo światła nie w Łazienkach nie da się ludzi do tego przekonać do zakładanej jak on czujniki nie za 20 zł kupujemy czujniki i światło się samo wyłącza, czyli wprowadzamy jednocześnie działania, o których pani wspomniała edukacyjne, ale jednocześnie takie, które zaczną tworzyć coś co nazywam inteligentnym miastem to jednak tylko tej sferze też jak we mnie budynków publicznych fakt moim zdaniem bardzo istotne jest, żeby jakoś dotrzeć z tą edukacją i ze świata z podnoszeniem świadomości do osób prywatnych do budynków zamieszkanych przez osoby właśnie też to potencjalnie ubogich energetycznie i tutaj się wydaje, że też potrzebne są jakieś istotne działania, żeby jednak też podnosić efektywność energetyczną pod kątem ciepła, a przetarg, czyli ja cały czas uderza w tą ten model Veron Zaleskiego, której kurs euro uważa notariusz jest drogi na potrzebne są kryzys zaczyna się walka toczyć mechanizmy wsparcia NATO termomodernizacja, ale to jest tym, dlatego że nie, skąd się bierze to ubóstwo energetyczne, jakie można podać przyczynę tak wg ludzi, którzy się zajmują ubóstwem energetycznym wg bogaty badacze są 3 główne przyczyny ubóstwo energetyczne, ale się ze sobą nie wykluczają mogą się nakładać w różny sposób na papierze to jest ubóstwo dochodowe, ale nie każdy ubogich energetycznie jest ubogi dochodowy mogłem te 2 ubóstwa się zazębiają za sobą jedynie 30 %, której można powiedzieć, że istnieją ludzie jak w Boga swoich np. wynosi 12 i WL 1000 relatywnie bogaci tak jak my pół 1000, ale mieszka w takim domu, w którym na mundial 2 miesięczne za wydanie 8 zlote i nie ma świadomości, że są proste metody na to, żeby to zmieni właśnie, bo drugą przyczyną ubóstwa energetycznego jest brak świadomości odpowiedniego użytkowania czy do sprzętu energetycznego elektrycznego czy systemów ogrzewania systemów ciepła no i trzeci moim zdaniem najistotniejszy powód ubóstwa energetycznego to się na zły jednak zły stan techniczny budynków mieszkalnych i to pań i ten trend Szanowny panie też zgadzam się z panią Aleksandrą, że aktywna rola samorządu czy czy rządu jest kluczowa, ponieważ jak wspominaliśmy na początku skala ubóstwa, jeżeli ona dotyczy od 6 do może nawet 15 czy 20  000 000 ludzi w Polsce w zależności od tego, którą z definicji zastosujemy to oznacza, że to jest problem i 1 z najważniejszych problemów społecznych w Polsce, a proszę mi, żeby powiedzieć jak często o tym na co dzień w Polsce rozmawiamy teraz dyskusja o smogu jak państwo zauważyli bardzo mocno wypłynęła zauważmy przecież to kwestia to osobna złączone ze sobą 2 sprawy, bo ludzie nie mają pieniędzy na docieplenie w związku z tym kupując tanie paliwo po to, żeby sobie zapewnić ciepło w związku z tym jak państwo spożycie spożycie na mapę Polski akurat północ Polski słupski jest bardzo czystym miastem, które mamy dużo wiatru chętna to co chwilę przed jego, ale na ból południu Polski tragedia Małopolska czy dziś śląskie 3 czy Wrocław ostatnio, a wszędzie powstają alarmy smogowe, które działają na rzecz wyeliminowania ich niskiej emisji, ale pamiętajmy, że wyeliminowanie niskiej emisji musi się wiązać z wyeliminowaniem ubóstwa energetycznego nie będzie czystych miast nie będzie czystki czystych obszarów wiejskich, jeżeli będzie ubóstwo energetyczne, a zauważmy co się niestety dzieje np. niedawno podniesiono niestety rząd podniósł nam tzw. opłatę przejściową za energię elektryczną i każda rodzina będzie co roku płaciła co najmniej 50 zł około 52 więcej, bo to jest miesięcznie 8 zł dla gospodarstwa domowego, czyli to jest 96 zł rocznie, a dodatkowo dawała wcześniej płaciła nie wcześniej płaci około 4 zł medali już nie ma teraz rodzina dodatkowo tak około 50, ale proszę spojrzeć, jeżeli już mamy 6  000 000 co najmniej 6  000 000 ludzi w ubóstwie energetycznym, jeżeli oni jeszcze zapłacą więcej za rachunek energetyczny to 50 zł rocznie to znaczy, że znowu nam się poszerza obszar ubóstwa energetycznego po to, o czym wspomina pani Aleksandra, że nawet ludzie, którzy wezmą 500 plus okazuje się, że oni tych pieniędzy nie wydają na oszczędzanie energii Coma jeszcze zwiększania zużycia może się okazać, że są bogaci, ale jeszcze bardziej wiedzy o zdjęcie z ubóstwem energetycznym prezesa za moment skrót informacji a wracamy do naszej rozmowy o ubóstwie energetycznym oraz mowy właściwie sprowokowanej tym, że 18 sierpnia rozpoczęła się społeczna akcja zielone światło w ramach, której 50 rodzin ze Śląska Małopolski Lubelszczyzny otrzymało żarówki ledowe te akcje organizuje organizują Instytut na rzecz Eko przez Towarzystwo na rzecz ziemi oraz Zielonej instytucjonalnego instytucje znają pan Dariusz Szwed z Instytutu na rzecz Ekorozwoju pani Aleksandra Stępniak no dobrze, a Dynamu mówimy tak powiedziało 22 płaszczyznach poziom gmin, ale także poziom centralny czy wolę ten problem jest zauważalny na poziomie centralnym władze decydentów w Neo plan sam problem chyba jest mało podnoszonej mało zauważalny, chyba że jest uważa używane jako o oręża w głowę natomiast orężem w liceum kontra z nimi walkę np. z wiatraka dla Lecha, a na 3 lata tak n p . no to co jest regułą radzi jak ma mniej więcej od lat solą Giza teza, że organy ścigania za zgodą władz byłaby podobna wracamy do węgla prawda i najwięcej pieniędzy żal ganiać za zgodą dopowiem, że to było jasne my dopłacamy znacznie więcej do dołu do węgla niż do odnawialnych źródeł energii i co ważne pan minister energii minister Tchórzewski ostatnio odniesie do aspektu ubóstwa energetycznego wskazują, że to jest bardzo poważny problem społeczny, ale w dalszej części wypowiedzi powiedział rzecz dla mnie kompletnie niezrozumiała powiedział mianowicie, że w związku z tym Polacy muszą zużywać 2 × więcej energii elektrycznej niż do tej pory, więc czy to oznacza, że już ubodzy energetycznie Polacy mają płacić 2 × większe jest na handel nie zrozumiał panie zarówno z nielogiczne, jeżeli Evan rezerwy wypowiedział suweren wypowiedzi było raz, więc wypowiedzi było pokazane, że takie dwukrotnie większe zużycie pokaże to, że nasz kraj jest bogatszy, że ludziom się lepiej wiedzie, a niższa, ale zdrowie uzależnieniach, dlatego że zużywamy 2, ale też troszeczkę błędne rozumienie norm i jest lepszy rozwój gospodarczy tym my powinniśmy mniej zużywać energii, dlatego że podnosimy efektywność energetyczna pobożna jest Japonia jest dla nas te badania, które wskazują na tych bogatych biednych mógł energetycznie, czyli że, jeżeli my będziemy mieli większe dochody to wcale nie oznacza, że powinniśmy płacić więcej za energię to jest absurd i zużywać więcej energii my powinniśmy podnosić efektywność energetyczną, ale tę można podnosić nie tylko dzięki i to pokazują nasze programy wszystkie zarówno Instytutu na rzecz Ekorozwoju Jagi nie nasz nasza akcja, że my musimy prowadzić akcję informacyjną edukacyjną i to nie tylko taką, że rozdamy ulotki bardzo praktycznie pokazywać co należy zrobić przykład jest taka instytucja w Polsce jak agencja bezpieczeństwa materiałowe egoiści dobrze pamiętam i ona kilka miesięcy temu dokonała zakupu kult kilku milionów ton węgla, żeby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski, żeby po prostu mieć w zasobach ten węgiel do ewentualnego spalania będzie potrzeba ja zadaję pytanie, dlaczego ta agencja nie może zakupić kilkudziesięciu milionów żarówek energooszczędnych np. i rozdać ich mieszkańcom Polski, bo coś co dzięki temu zyskujemy zyskujemy megawaty energii, której już nie będziemy zużywać, czyli n p . nie zdarzy się taka sytuacja ubiegło ubiegłorocznej Blackout czy szansa na to, że mógł być Blackout w lecie jak państwo pamiętacie wtedy polskie sieci elektroenergetyczne zmusiły część przedsiębiorcy do wyłączenia swojej produkcji czy stanęły po prostu przestały produkować do dziś nie wiemy ile te przedsiębiorstwa straciły na tej operacji, ale wiemy, że to są straty rzędu nawet kilkuset milionów, a może więcej złotych w związku z tym, gdybyśmy zwiększyli efektywność energetyczną na poziomie każdego użytkownika i użytkowniczki, czyli np. wymiana oświetlenia to wtedy cały system elektroenergetyczny byłby mniej obciążony z użyciem i w ten sposób zostawilibyśmy rezerwy dla gospodarki czy gospodarka nie musiałaby się obawiać tych sytuacji Blackout to nie da nieprzypadkowo mówi się, że efektywność energetyczna to jest kolejne paliwo to jest kolejne źródło to najtańsza jest najtańsza, dlatego że my po prostu wtedy to jednak nie zużywamy jej nie produkujemy w Polsce jest nadal olbrzymi wciąż niewykorzystany potencjał efektywności energetycznej, zwłaszcza właśnie w tym budownictwie, które pochłania bardzo dużo energii, ale także w energetyce elektroenergetyce może być nasza elektroenergetyka jest taka jak dziurawa rynkom FK, do której ciągle dolewamy jego wygląd tej Węglowej wody, której notabene właśnie nie ma w energetyce i dlatego musimy czasami wyłączać elektrownie, ale generalnie musimy po pierwsze, ten konar ska po zatykać dziury w ikonę chce poza czekać, żeby oszczędzać energię, bo to się też opłaca przedsiębiorca, bo przedsiębiorcy dzięki temu oszczędzają stał się bardziej konkurencyjni, ale chce on ze mną, że zabytek Bruno sprzedawcy energii elektrycznej tacy jak np. Tauron zaczęli wprowadzać takie programy wsparcia nas odbiorców w oszczędzaniu energii edukacji nie tak można na ich stronach znaleźć ulotki informacje, ale w ramach oferty sprzedaży dla 2 kolegów ze Stalą ronda pojawiła się w coraz tańsze każdej akcji firmy można wymienić RWE DUON no i Tauron, w które w ogóle w temat dla wdów zaszły w przy czym RWE no moim zdaniem wprowadziło bardzo drogi program Boni wypożyczając te Żarów żarówki i płaci się im tam 233 zł miesięcznie za wypożyczenie co powoduje, że rocznie ten koszt wynosi w okolicach 15 z 15 zł 2320 zł rocznie, a żarówka ledowe kosztują około 1520 zł więcej zarobić na dłużej niż rok dokładnie ona ona działa nawet do 15 lat, jeżeli jest dobrze użytkowanym to jest bardzo bardzo nowoczesne typy oświetlenia pozytywnie już bardziej pozytywnie należy roszczeń i ocenić program Tauronu, który sprzedaje żarówki po dość dobrej cenie też dobrej dobrej jakości, gdy idzie kupuje leki unijna stronie, jeżeli chodzi na stronę Tauronu i można zamówić ciężarówki i oni dostarczają je bezpłatnie, jeżeli się u nich zakupił natomiast ja mam inny pomysł dla tych przedsiębiorstw one powinny moim zdaniem swoim klientom Wedla oczywiście zapotrzebowania dawać żarówki, a odliczać z rachunku, czyli el dokładać, jakby cenę żarówki do rachunku, a wtedy ludzie nie będą musieli nic wypłacić wiadomo, że sygnalizacja zbyt no no po prostu ludzie niestety to jest bariera, jeżeli ktoś stoi w sklepie widzi żarówkę za złotówkę i ile za 20 to wybiera szczególnie te osoby ubogie obcych zajęcia z rozmawiam z 1 000 000 ludzi, którzy myślą moja jest za złotówkę to kupuje za złotówkę, bo mnie nie stać jednak, chociaż nie ma świadomości, jaka to jest inna jakość światła popiersia po drugie, te jak to jest lokata jest duża oszczędność tak naprawdę zakup takiej droższej rodzaj oświetlenia dość rzadkim jak się nie ma pieniędzy da się, ale jednorazowo za załóżmy jest rozwiązanie daje najszybszy zwrot może dojść zawiązały już kilka miesięcy w zimie możemy zwrot z niezapłaconej żarówki mieć nawet w ciągu 23 miesięcy, czyli po prostu w te 20 zł, które na nią wydajemy oszczędzamy w ciągu 23 miesięcy na zaoszczędzonym prądzie, ale bardzo ważne jest to, żeby się włączyły koncerny energetyczne w tym akcje będziemy do tego zachęcać, bo jeżeli bylibyśmy klientem, który np. załóżmy płacimy 100 zł miesięcznie za rachunek i przywozi nam na nasze zamówienie firma żarówki do wykręcenia i skręcamy wykręcał sobie w mieszkaniu wszystkie żarówki to w następnym miesiącu już na rachunek spada np. w 50 zł w związku z tym, jakby oni sobie odbierają te pieniądze z rachunku trzeba widzieć relacje z następnym miesiącu dręczonego 5 zł mówi np. także na skali płacimy 200 to może może nawet 50 zł być oszczędności to jest bardzo różnie, dlatego że charakterystyka zużycia wydane jest różnie mieszkania zależy im w, jaka to jest pomieszczenia, jakim zamglenia czy z Anglii, ale ligę z prądu, bo piecyk olejowy prawda no to n p . to co stanowi gros to wtedy trzeba mieć bardzo wysoką efektywność energetyczną budynków i wtedy w budynku mieszkania i wtedy ogrzewanie elektryczne nie stanowi problemu, ale tutaj jest słuszna się zgadzam, że warto zaangażować się przedsiębiorstwa energetyczne w działania na rzecz ubogich energetyczne i przykład tak jest n p . we Francji, gdzie bardzo aktywnie przedsiębiorstwa energetyczne działają w ramach białych certyfikatów one muszą dokonywać jakichś inwestycji na razie czy właśnie poprawa efektywności energetycznej są też specjalne fundusze, które są przeznaczane stricte na poprawę sytuacji na poprawę efektywności energetycznej wśród ubogich energetycznie my też mieliśmy taki pomysł jak zastanawialiśmy się w jaki sposób można minimalizować problem ubóstwa energetycznym energetycznego pomyśleliśmy o takim pomyśle z wykształcenia i zatrudniania przez przedsiębiorstwa energetyczne, ale takich doradców energetycznych można, by ich szukać wśród osób zadłużonych firmach energetycznych osoby te były przekształcane za mną przygotowywane drukowaną odpowiednio przechodziły szkolenie i zatrudniona przez przedsiębiorstwa energetyczne, ale mogłoby być doradcą w swoim środowisku właśnie takim doradcą energetycznym w jaki sposób efektywnie oszczędzać oszczędzać energię w jaki sposób efektywnie korzystać z energii, a dzięki temu zatrudnieniu, ale osoby te spłacał swoje zadłużenie wobec przedsiębiorstwa jak już ten rachunek był wyrównany mogłyby nadal w firmie być zatrudnione i pomagać innym rodzinom wychodzicie z właśnie w takiej sytuacji ubóstwa rośnie liczba, ale żadna poza za nami dostawca energii nie mnie za narażenie zainteresują razem, ale już zarabia na zalanie Luftwaffe no ego no ogólnie rozmawialiśmy nie bez bezpośrednio jeszcze nie przedstawialiśmy do nich Howard ogólnie przedstawialiśmy takie nasze pomysły na walkę z ubóstwem energetycznym jest świetny pomysł biją się, że wszystkie 3 organizacje Towarzystwo na rzecz ziemi Instytut na rzecz Ekorozwoju zielony Instytut będą w najbliższych miesiącach właśnie innowacyjnie zacząłem zaczynamy rozmawiać też z energetyką, dlaczego dlatego, że mówimy o skali polskim oszczędnościach rzędu 1015 miliardów złotych proszę państwa wymiana tylko oświetlenia to mogą mieć tego typu oszczędności druga rzecz wyeliminowanie całkowite ubóstwa energetycznego oczywiście nie tylko poprzez program zielone światło, ale poprzez termomodernizację to powinno być celem i tu zachęcam ministerstwo energii, żeby właśnie skupiło się na tego typu celności czynach społecznych nie celach produkcyjnych co niestety na razie głównie ma miejsce i wreszcie chcielibyśmy, żeby także różnego typu przedsiębiorstwa pozwolę sobie tutaj pozytywnie przedstawił mówimy o różnych filmach, toteż wymienię tę nazwę IKEA w tylny Ponce potężny koncern średzki notabene wszedł ostatnio wprowadził wymienił wszystkie żarówki w swojej ofercie znaczy wszystkie urządzenia, które sprzedaję lampy czy lampki jakiś oświetleniowe one mają już tylko LED-owe źródło światła i sprzedają tylko lodówki nie sprzedają już żadnych innych źródeł tych wydarzeniach kręci innych kobiet lampkę taką żarówkę też Ikei kupują już jest gotowa, ale potem można polegać klienci polowali na wyjątek będzie ich będzie w kontaktach naczyń zwykłą normę dobową bo, bo nie ma sensu wymieniać lodowej nazwy nie da, ale oczywiście można wymienić tylko nie znalazłam, więc tak tak można zrealizować swoją decyzję, że go, bo jest bez żarówki żarówka osobnej skręcam tak tak można można w ten sposób natomiast po raz mu natomiast oni pokazują, że już sprzedają tylko urządzenia wyposażone w oświetlenie ledowe i uważam, że wszystkie firmy w Polsce, które mówią o tym, że zespół społecznie odpowiedzialne, które produkują np. urządzenia AGD powinny wprowadzić dokładnie ten sam ten sam zmianę czy już prawka lodówki powinny być tylko z oświetleniem ledowym w środku lampy powinny Janoszka dostatnie kupię sobie jakiś kinkiet trakt w środku mam żarówki gratis, ale oczywiście to są te najgorsze najtańszy taki byle jaki NATO to bez sensu, bo na razie automatyczne mówimy już tyle razy 15 czy WIG jak ja kupuję lampy Adrian Brzenska osobno dokupuje nie zawsze czasami te są zintegrowane czasami dodatkowo się kupuje, ale tez ważne i oni już przynajmniej taką mam wiedzę na dziś są jedyną firmą w Polsce, która całkowicie wyeliminowała inne źródła światła światła innych procedura zostanie znikają już nic innego nie kupi 100 % leadów dna, jeżeli pójdziemy do sklepu elektrycznego czy Warszawie czy w Krakowie 30, a nawet jeszcze zdarzają czasami właśnie tych 2 tys, ale znacznie ostatnio w kiosku w Sopocie za złoty 20 chamstwo zerówka i jest w Sopocie najbogatsze nie jest on także w momencie skręcania spaliła HFT polegać odroczy Gibała z no no, więc i właściwe to spójrzmy na to z tej perspektywy to się nikomu nie opłaca, a jednak jakichś powodów mimo zakazu nadal sprzedawane moim zdaniem to jest absolutnie konieczna współdziałanie organizacji pozarządowych biznesu samorządów, bo to dotyka milionów ludzi w Polsce niezależny Samorządny samorządy sama wymieniają swoje oświadczenie my n p . w Instytucie prowadzimy taki projekt Klima Polka, w którym przekonujemy rozmawiamy o tym jak korzystne są zmiany które, że polityka klimatyczna nie jest taka straszna i tak naprawdę Ilona daje nam korzyści ile daje korzyści lokalnym przedsiębiorcom samorządom czy zwykłym obywatelom, a druga nie robić mamy mało czasu, więc rozmawialiśmy to znaczy my przygotowaliśmy taki poradnik niedługo będziemy wydawać teraz będziemy mieli cykl warsztatów, na którym właśnie będziemy spotykać lokalną społeczność z takimi ludźmi, którzy zainwestowali dokonali jakiejś zmiany albo za efektywność energetyczna albo w 2 w odnawialne źródła energii i osoby te mogą realnie powiedzieć, jakie są realne korzyści, jakie były koszty, jakie były korzyści też naszych przykładach, które zbiera zaś PSL oraz liderzy jak tak jak też tacy lokalni liderzy czy to przedsiębiorcy mali czy analnego Wunderlich przewodników pełnią po prostu zakładu dają zielone światło też, że np. właśnie my spotkaliśmy się z urzędami, które z gminami, które wyświetla wymieniły całą oświetlenie uliczne narodowej są bardzo zadowolone mają bardzo duże zwrot kosztów teraz tak bardzo szybki zwrot kosztów, bo to są duże oszczędności, więc warto ja bym polecam od razu dopowiem na Chrońmy klimat retro kapele są łamane przez Kima Polka można znaleźć wszystkie dobre przykłady, które w 4 województwach zlokalizowaliśmy Jateż chcę państwa zapraszam do współpracy demokracja energetyczna kropką PL zielony Instytut kropką PL te NZ most org PL to organizacje będą na pewno działały na rzecz ograniczenia ubóstwa i też poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców, bo wszystkim nam się to opłaca dobra dobre powietrze czyste powietrze to także działania efektywność energetyczną w oszczędzanie energii na drobne teraz idzie idzie sezon grzewczy zobaczymy czy będzie lepsza to na pewno będzie lepszy będziemy się starać, żeby tak się stało dziękuję, nagrywając lwia część Aleksandra Stępniak Instytut na rzecz Ekorozwoju dzieli ujawnił swe dawnego Instytutu wynika, by sejmik dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA