REKLAMA

Problemy z biurami podróży / Czym są Rady Pożytku Publicznego? / Prezydent odmówił nominacji sędziom.

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2016-08-21 12:00
Czas trwania:
44:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w Anna Gmiterek-Zabłocka witam w programie twój problem moja sprawa wakacji niestety proszę państwa powoli dobiegają końca, choć wiem, że niektórzy jeszcze zaplanowali urlopy dopiero na wrzesień, ale nie każdy tak muł, zwłaszcza dotyczy to osób, które mają dzieci i te dzieci od września idą do szkoły ani w programie dzisiaj m. in. temat wakacyjny, ale będzie również o sędziach, którzy mają problem z, bo prezydent odmówił nominacji Rozwiń » Rzecznik Praw Obywatelskich próbuje pomóc w tej sprawie i poprosił kancelarię prezydenta o wyjaśnienia w najpier w jednak temat wakacyjne jak mówiłem na mój adres problem małpa to krok we Francji adresy mailowe dla wszystkich państwa trafiają sygnały o nieprawidłowościach przy wakacyjnych wojażach np. za granicą i właśnie teraz o tym, u mnie takie skargi odbierają również rzecznicy konsumentów lub twój problem moja sprawa w tym Lidia Baran Ćwirta miejski rzecznik konsumentów w Lublinie przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, żeby te wszystkie swoje uwagi związane z jakością wykonywania imprezy turystycznej jak najszybciej reklamować tele manna sprawy czy też te usterki, które da się wyegzekwować podczas pobytu róbmy wszystko, żeby z tego skorzystać, żeby ten Real to umowa była należycie wykonywana podczas naszego urlopu pamiętajmy, że nic nam nie zwróci tych straconych, a dni odpoczynku, jeżeli pokój, do którego nas kwater ujął nie odpowiada standardowi, a które mamy w umowie natychmiast reagujemy, żądając wydania czy może nie żądając, oczekując wydania w pokoju zgodnego z umową nie żyje w tym w tym, że w pokoju mamy pościel nie w nieodpowiednim czasie zmieniano czy ręczniki nie są zmieniane w trybie, które jest przewidziany dla danego standardu hotelu natychmiast reagujmy w stosunku do personelu i domagajmy się z wykonania umowy no oczywiście czasami po te sytuacje przy braku rezydenta przy braku kompetentnej osoby od organizatora imprezy wymykają się trochę spod kontroli i nawet jeżeli reklamujemy ustnie nikt nie reaguje na te reklamacje w sposób taki jak konsument, by oczekiwać, że jeśli tak się dzieje my próbujemy w jaki sposób zarchiwizować sobie te dla petenta nienależyte drastyczne elementy Annie po niewykonania umowy o usługi te rejsy turystyczne, czyli n p . kiedy są robaki gdzieś w hotelu tak dokładnie tak, kiedy jest nie sprzątnięte pokój, kiedy je, kiedy i mamy nowe warunki na odbiegające od standardowych wynikających choćby z kategorii z racji obiektu hotelowego jej zdjęcia filmy tak to również się przydaje jest nieocenionym dowodem świadkowie i jesteśmy zawsze w grupie nigdy nie mnie dzieje się tak, że jesteśmy samotni z samotnym samotnymi uczestnikami imprezy turystycznej mamy świadków, a rozmawiajmy ze świadkami u z innymi współuczestnik kami, a zmieniajmy się danymi potu, żeby mogli być świadkami w naszych spra w i jeśli nie udaje się na miejscu rozwiązać tego sporu po powrocie powinniśmy złożyć pisemną reklamację do organizatora imprezy turystycznej w tym piśmie, a obok wskazania wad, jakie dana impreza miała, czyli tych niedociągnięć tych nieprawidłowości w wykonaniu umowy mniej istotnym elementem pozostaje żądanie okupu tylko konsument żądanie tego uczestnika wiadomo were in po zakończonej imprezie nikt nam nie zrekompensuje w postaci naprawy cieczy wydania pokoju, który już niestety nie jest nam do niczego potrzebny, ale możemy żądać czy to obniżenia ceny czy formy innej formy odszkodowawczej Pm nie po stronie touroperatorów bywają reklamacje, które bardzo precyzyjnie opisują wady i tylne w tym opisie nawet czasami kilkustronicowe ma mnóstwo emocji mnóstwo nie dodatków natomiast bardzo często brakuje tego istotnego elementu, czego oczekuje konsument, a więc przypominam tutaj i tak precyzuje żeby, a reklamacja miała sens i miała na wszystkie te elementy wymagane przez prawo turystyczne to jest z 1 strony adresat naszej reklamacji, a inny przedmiot reklamacji, czyli co reklamujemy, jakie wady oraz czego oczekuje pani rzecznik NiOL reklamacje przez pani ręce przechodziły z takim w ostatnim czasie czy w ciągu ostatnich sezonach najczęściej to są jednak reklamacje związane z niewykonaniem, a w sposób należyty imprezy, czyli o skrócenie imprezy albo wydłużenie w sposób niezamierzony, narażając konsumenta na niedogodności, a nawet na kłopoty załóżmy pracownika będą one najczęściej też jakość obiektów hotelarskich, bywa że imprezy turystyczne, które są zaoferowane w katalogach nawet tych uznanych biur podróży, a są tak Szal krawat na razie my widzimy już siebie w tych pięknych obiektach tymczasem rzeczywistość tych obiektów czasami na jest troszeczkę inna pamiętajmy o tym, że te inne szczególnie może mniej Północna Afryka Egipt czarter, bo on w tym roku jest mniej reklamowanej imprezy w lewicy, że nasi konsumenci chyba chyba nikt nie latają w tamtą stronę, ale mnie i Bułgaria i Grecja przynoszą 1 element w katalogu oraz są bardzo ładnie opisane tak bardzo apetycznie opisane imprezy turystyczne ni Ka ją w konsumencie i szczególnie tacy, którzy ich jeszcze nowych sztuczek marketingowych nie znają bardzo dosłownie przyjmują, a te treści bardziej przymiotniki najpiękniejszy najsympatyczniejszy na euro to na jej inie dostrzegają, a tych faktów faktycznych załóżmy ile to jest 100 m 1000 m konieczność przejazdu konieczność wykupu leżakach to są takie elementy, które powodują, że później to rozczarowanie imprezą wzrasta on szczególnie, gdy jest inna niewspółmierne z oczekiwaniami a czego reklamować się nie znaczy np. możemy mieć jakieś zastrzeżenia do tego, że w obiekcie było głośno, bo do białego rana były dyskoteki, jeżeli z 1 strony w katalogu imprezy turystycznej ten obiekt mamy opisany jako miejsce dla rodziny z małymi dziećmi chlubiący się ciszą spokojem tymczasem hotelarz zmieniło swoje upodobania i zaczął oferować nie tylko naszemu organizatorowi wycieczki, ale również innym jako obiekt dyskotekowy w Lotosie spotkamy z 2 różnymi obiektami w 1 miejscu na pewno nie da się pogodzić takich elementów, ale przecież zadziałanie tego hotelarza odpowiada na nasz organizator imprezy turystyczne i jeżeli nasz organizator oferował nam wycieczkę w cichym obiekcie dla rezer w z małymi dziećmi to na pewno nie ma to nic wspólnego z dyskotekowym i rozrywkowym miejsca i składając reklamację oczywiście możemy oczekiwać odszkodowania za to, że Niemcy poczuliśmy na takim, a w taki sposób w jaki ale zamierzaliśmy, czyli na noc zerwane, a miała być spokojna cicha i przez pana jeśli chodzi o odszkodowanie jakich kwot może mieć procentowo jak tu pisać jak ujmować jako obserwuje zgłoszenie reklamacyjne czy skargi to pochwalę konsumentów, że to są świadomi konsumenci zarówno tabela frankfurcka jako taki zysk w skali taka wskazówka jakiś taki, a wyznacznik tych oczekiwań konsumentów z bardzo często wykorzystywana i duszą, a inni nawet podawane kwoty stanowiącej procent ceny imprez odszkodowanie można może być liczony również jako różnica cen, czyli różnica pomiędzy 1, a obiektem 1 pokojem, który mieliśmy zaoferowany w tym gorszym obiektem czy do gorszym, a pokojem, w którym tak naprawdę spaliśmy w tej różnicy cenowej możemy się domagać, jaka jest pani rola jako rzecznika konsumentów czy zdarzają się takie sytuacje, że nie uczestniczy mieszka w procesach PRL tak uczestniczy w procesach, ale to już jest ostateczność moją rolą jest przede wszystkim, a on dążyć do polubownego zakończenia sporu, aby tego procesu sądowego uniknąć, aby te sprawy konsumenckie nie trafiały na wokandę sądów stąd, jeżeli reklamację konsumenta winna nie przynoszą efektu i organizator imprezy fani uznaje reklamacji staram się w wystąpieniach, bazując na na reklamacje na na opisie konsumenta innym nakłaniać takiego przedsiębiorcy, żeby jeszcze raz rozpatrzy reklamacji jeszcze raz przeanalizował te wszystkie argumenty którymi posługiwał się konsument którymi posługuje się rzecznik i uznał takie z posiedzeń proszę państwa tyle w tej części mojego programu można się ze mną kontaktować mailowo, ale również przez Facebooka fanpage nosi nazwę taką samą jak mój program, czyli twój problem moja sprawa, a już teraz przed nami skrót informacji Radia TOK FM twój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka witam państwa w drugiej części programu twój problem moja sprawa, a w tej chwili u mnie temat dotyczący organizacji pozarządowych, których jak wiadomo mamy zjadam organizacje borykają się choćby z problemem dotyczącym pozyskania wkładu własnego przy ubieganiu się o pieniądze z zewnątrz pomagać starają się rady pożytku publicznego lub twój problem moja sprawa w tym proszę państwa studia taka sama w Lublinie moimi gośćmi są pani Bożena Lisowska radna sejmiku województwa lubelskiego, która jest jednocześnie przewodniczącą rady działalności pożytku publicznego na Lubelszczyźnie dzień dobry pani Bożeno i 2 jest też z nami pan Wojciech Dec z forum lubelskich organizacji pozarządowych dzień dobry czy mogę dodam tylko, że forum to lubelskie skupia ponad 60 organizacji pozarządowych, więc jest to duże forum reprezentatywna co będziemy rozmawiać właśnie o radach pożytku publicznego zacznijmy może od tego oni jak wygląda ten dialog między radą, a organizacjami rada pożytku na poziomie województwa powołany jest po to, wywindować efektywniejszą współpracę pomiędzy organizacjami pożytku i samorządem województwa, aby opiniować kluczowe dokumenty w obszarze tej współpracy jednocześnie współtworzyć i opiniować kluczowy program, który nie jest to jasno definiuje do współpracy, czyli program współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi rolą brak jest tyle w no właśnie nawiązywanie dobrego dialogu obywatelskiego i pośredniczenie w tej współpracy, ale wojewódzka rada działalności pożytku publicznego rozszerza swój katalog działań i wychodzi trochę poza schematyczne standardowo przyjęty funkcję rady, ponieważ udało nam się założyć miejscem do spotkań dla organizacji pozarządowych kawiarenkę społeczną nasza gra PL do współpracy z 1 z jednostek podległych samorządowi województwa, czyli z wojewódzkim ośrodkiem kultury to jest także organizacje panie Wojciechu mogą się zwrócić do rady pan Alley na co dzień odczuła ten dialog z ronda jest się o 5 doszło doradztwem przy wieży, choć wojewódzką przy marszałku oczywiście reprezentujemy 10 obszarów działalności pochodził z wyborów to po prostu wybory oczywiście patenty nieswojo organizacje w tym czworo tylko po prostu całego sektora także każda z organizacji, jeżeli ma jakieś pytanie chce coś uzyskać odpowiedź, jakie ma problemy może zgłosić się do przedstawiciela tuż pod nasz czas choroby skóry zasłużoną, który ma 3 reprezentantów teraz, ponieważ rozdętym różne organizacje i wzdłuż obszar byśmy, jakby tutaj tak ale, gdybyśmy nas praktycznego punktu widzenia na to spojrzeli z jakimi problemami zgłaszają organizacja, bo np. co wnoszą, bo tutaj pani Bożena mówią 1 z pomysłów tak np. kafejka bardzo często organizacje zgłaszają różnego typu zastrzeżenia co do procedur konkursowych ostatnio np. na moje ręce przewodniczącej rady w województwie lubelskim wpłynęła prośba o lepsze koordynowanie i współpracy z jednostkami podległymi samorządowi województwa, jeżeli chodzi o przyznawanie dotacji organizacjom w trybie art. 19 a pożytku publicznego są to tzw. pozakonkursowe pieniądze te organizacje mają kilka zastrzeżeń i na najbliższej sesji sejmiku jednocześnie jako przewodnicząca rady jako radna będę wnosiła o usprawnienie funkcjonowania tego typu rozdzielania dotacji są do różnych spra w, z którymi organizacji zgłaszają generalnie bardzo dobra jest koncepcja funkcjonowania rad jest udziałem dyrektorów jednostek podległych samorządowi województwa, które dzielą środki dla organizacji w naszym przypadku jest to regionalny ośrodek polityki społecznej wojewódzki urząd pracy, ale ja idę Departament kultury i właśnie grono spra w, z którymi zgłaszają się organizacje dotyczą podziału środków, ale także proszą o mnie w różnego rodzaju wskazania np. możliwości ubiegania się o dotacje unijne dlatego jako inne realia organizujemy spotkania z dyrektorami jednostek odpowiedzialnymi za udzielenie środków unijnych bardzo małych koronach właśnie w naszej klasie i tego rodzaju spotkania w Zdunach, których organizacje mogą wprost do redakcji o szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się ośrodki w nowej perspektywie unijnej często też organizacji pytają w jaki sposób mają korzystać z dostępu do mediów publicznych też organizujemy im warsztaty i spotkania jest to bardzo duże spektrum zapytań tam się z Rzeszowa rząd ma problem, który stać się rozwiązać to ten wkład własny in w Łazienkach to jest problem nie tylko województwa lubelskiego ale, toteż jest problem wszystkich województwach w całej Polsce, ale tutaj panie Wojciechu wyjaśnimy słuchaczom, o co chodzi tak no bo ja wiem pan wie, ale chodzi o to, że dostawcy w projektach unijnych unijnych teraz są obarczone morza w cudzysłowie wkładem własnym finansowym lub rzeczowe w często niemałym tagów wyobraź sobie 50 % przeprosin w domowym to jest kilkaset kilkadziesiąt tysięcy zloty i to jest nas bariera nie do przeskoczenia dla takiej fundacji stowarzyszenia tak i atakować akcja, jakby usnął na wszystkich rad wojewódzkich w Polsce, gdzie można rozwiązać niestety noszenie dało to sposoby indywidualnie też też są podpisywane umowy przez marszałka Sejmu pewne kontrakty tak już zawarte w Azji, czyli w innych województwach sięgało częściej udaje się to jednak na poziomie miast, czyli na poziomie samorządów gminnych, że samorząd wykłada kwotę tak samorząd organizuje konkursy na wkład własny i to te organizacje przystępując do takiego konkursu pozyskują środki na wkład własny na poziomie województwa jest to dużo snu bardziej skomplikowana procedura in na razie w województwie lubelskim nie udało nam się wywalczyć konkursu na wkład własny natomiast w tej chwili będziemy koncentrować się na tym, aby część środków, które województwo ma do dyspozycji reorganizacji pozarządowych było dzielone w trybie art. 19, czyli pozakonkursowa gwałtownością organizuje no właśnie, jakie mają zastrzeżenia pani w Łodzi, a propos właśnie tego artykułu myślę, że za mało środki w tej chwili jest z 15, a 3 i organizacja może pozyskać 8000 w skali roku 2 × po 10  000 i toteż jest uznaniowość też tak, że uznaniowość urzędników, którzy biorą pieniądze i no chyba chodzi bardziej, że budowa szybów formy powierzania średniej bez wkładu własnego tak wykonujemy działania związane z porządkiem oby się także za toczy się, jakby zastępujemy te działania, które jak samorząd robić, a musimy się do tego wkład własny czy towar są prace łączy się włosy środkami, by powiększać samorząd Węgorzyno powiedzmy o tym czy były takie sytuacje do państwa opinie się różne projekty czy były takie sytuacje, że zaopiniowali się też negatywnie albo była burzliwa dyskusja o winie tak niestety nie są obligatoryjne także samorząd może je wziąć pod uwagę, ale nie musi rada ma taki przywilej, że może odstąpić od opiniowania, jeżeli w określonym terminie przedłożonych dokumentów niestety zaopiniuje to znaczy, że odstępuje teraz udało nam się bardzo ważną strefę dla województwa właśnie odstąpić od takiej opinii, ponieważ w czasie obrad rady dokument ten nie sprawozdanie przedstawione radzie nie było wyczerpujące, a urzędnicy nie byli w stanie odpowiedzieć na postawione przez członków rady pytania w związku z tym wydaliśmy negatywnej opinii, ale po prostu wystąpiliśmy do konkretnego departamentu z prośbą o uzupełnienie dokumentacji i Hel po posiedzeniu rady gminy w protokole zapisaliśmy, że żadna odstąpiła od opiniowania tego dokumentu i to miało dosyć duży wymiar, ponieważ skłoniła zarząd województwa na bardziej wnikliwej analizy tej konkretnej sytuacji, która miała znaczący wymiar dla ludu czy ratusz i Kamil bardzo liczyła dotyczyła konkretnie łączenia szpitali razem pan Wojciech mówią, że burzliwa dyskusja była też Apropos o tym, studentów tak, ponieważ Polska podpisała konwencję ONZ o przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych i tutaj właśnie się taki właśnie spotkanie dotyczące przyznawania nagród stypendiów wróżenia niepełnosprawni sportowcy przede wszystkim ci, którzy są nierówno traktowani jak sprawniej z ustawą osoby, gdzie za zapisz konkretne zajęcie miejsca w różnych olimpiadach i 33 w igrzyskach przysługę wiadomo też emerytury sportowe jakiś stypendia z tym problem mamy w przypadku osób niepełnosprawnych, którzy nie są traktowani niezgodnie z konwencją pewnie wystartować każdy obywatel i tutaj taka dyskusja była co na to środki ciszy to też się należy czy to jest tylko posłucha rehabilitacja, a nie sport ja myślę, że konwencja właśnie osobno trzeba, wsłuchując w konwencji sprawy rehabilitacyjne z hoteli i zdrowotne ona jak nakazuje Polsce, bo Polska pisał ratyfikowała ten dokument, żeby traktować jak zwykłych obywateli na równych prawach także nastanie punktu widzenia co najważniejsze w rozmowach z organizacjami rada pożytku jest taką przestrzenią, w której organizacje mogą zgłaszać właśnie tego rodzaju uchwale z filmu my przejrzystości procedur o nierównym dostępie do tych samych dóbr dla organizacji o uznaniowości dlatego diamenty jako organem doradczym pomocniczym w obszarze budowania tej dobrej współpracy mają za zadanie walczyć właśnie o przejrzystość w opracowywanie standardów często urzędnicy nie zastrzegają, że jeżeli nie ma nie w ustawie o pożytku publicznymi wolontariacie oraz rozporządzenia do tej, gdy w rozporządzeniach do tej ustawy z konkretnego katalogu działań, które n p . ich zobowiązują do podejmowania działań tych działań podejmują, ale jednak dobre praktyki, które są wypracowywane w innych województwach przez inny radny i wymieniane na wzajemnym forach, jakby mobilizują przewodniczących rad do tego, aby te procedury wprowadzać nie może n p . nie ma obowiązku regulaminu do tego trybu, ale jednak pewne o pewne procedury przejrzystości i wytyczne dla organizacji musimy zabiegać, nawet jeżeli to nie wynika wprost z ustawy i to właśnie jest umocowanie rady w ustawie jako organu bolączka polega na tym, że zarówno samorządy jak opisany organizację nie widzą efektów korzyść i funkcjonowaniu rad i ambicje rady funkcjonują aktywni, a mam nadzieję, że rada gminy województwa lubelskiego funkcjonuje bardzo efektywnie, bo już na koniec powiem, że pani była w Warszawie na tym spotkaniu w ministerstwie tym czy usłyszała pani jakieś zapowiedzi na temat właśnie działalność rad nowości, których nie było rady funkcjonują niezależnie przez poszczególnych szczeblach samorządu od wojewódzkiego do Gminnego nasycenie radami jest niestety niewielkie ustawodawca robi wszystko, aby PS Słowikowa na czele jednostki samorządu terytorialnego, ale także motywować organizację, bo do tej pory nie było to by był to obowiązek fakultatywny powoływania rad teraz na wniosek co najmniej 5 organizacji rady muszą powstać obligatoryjnie IT jest ta nowelizacja, której mobilizuje minister odpowiedzialny za pożytek mają wskazał konieczność współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami raz, ale tak silne podjęte były tematy wieloletni program współpracy dla samorządów do tej pory głównym dokumentem, o którym wcześniej wspomniałam jestem roczny program współpracy pomiędzy samorządem organizacjami, ale fakultatywnie ustawa nakłada na samorządy obowiązek sporządzania wieloletnich programów współpracy niestety bardzo niewiele samorządów na taki program w posiedzeniu rady krajowej uczestniczył nowy minister, który rozporządzeniem rządu z 8 stycznia tego roku dopiero został powołany jest to pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego nadmienię, że w jego kompetencjach będzie także zachęcanie era w porządku w mobilizowaniu samorządów, aby taki wieloletni program tworzyły dodatkowo też poruszył temat nowelizacji zasad co do odpisu 1 % organizacji wielokrotnie zgłaszały swoje uwagi, jeżeli chodzi właśnie o ten odpis inna w tym czasie głęboko pochylić, aby nie organizacje mniejsze organizacje lokalne także mogą z tego tortu równomiernie korzystać niestety w tej chwili sytuacja wygląda pan, że gros środków z 1 % w skali roku do 500  000 000 przy obecnych 360  000 000 trafia do wielu organizm dużych dawkach mają one wtedy budżet na reklamy mają niewspółmierne do możliwości zatrudniania fachowców do promowania i profesjonalnych kampanii społecznych w tym zakresie szczególnie, gdy ten nie mają na organizację inny z poziomu lokalnego 1 wieku rada pożytku wulkany się w uczeniu organizacji tej profesjonalizacji umiejętności i dostępu do mediów publicznych do tego nie od pewnego czasu antenowego, ale organizacje nie mają odwagi nie mają wiedzy nie mają chęci, aby z tego korzystać, ponieważ koncentrują się na bieżącej działalności na pozyskiwanie funduszy na własne funkcjonowanie często na przetrwanie, jeżeli np. jest poza okresem konkursowym długa przerwa i to powoduje, że ziele jest konieczność powołania na poziomie województw takich centrów wsparcia dla organizacji dziękuję bardzo pani Bożena Lisowska radna sejmiku i przewodnicząca rady działalności pożytku publicznego i tam Wojciech Dec byli moimi gośćmi dziękuję bardzo dziękuję za, a na kolejną część programu zapraszam już za kilka chwil będzie m. in. o kłopotach sędziów twój problem moja sprawa w karmienie piersią w miejscu publicznym nie powinno być potępiany tak napisała do mnie pani Zofia emerytka spod Poznania i do tego właśnie listu znaczne tę część mojego programu pani Zofia pisze m. in . tak mam 62 lata swoje w życiu przeżyłam wychowałam troje dzieci dyskusja, która obecnie ma miejsce na temat karmienia piersią np. w restauracji czy w parku jest nie na miejscu matka, która karmi piersią ma prawo to zrobić, gdy jej maleństwo chce jeść tak pisze pani Zofia i dalej oczywiście w sklepach restauracjach powinny być miejsca do karmienia, bo nie przypuszczam, by dla większości kobiet karmienie piersią na widoku innych było czymś przyjemnym w oczekiwanym szkoda, że o tym, się zapomina napisała słuchaczka z ja dziękuję za ten kontakt mój adres dla wszystkich państwa problemy małpa to krok KSM oczywiście można pisać m. in . od państwa doświadczeniach w zakresie właśnie karmienia piersią zachęcam problem małpa to krok KSM już teraz nie inny zupełnie tematyce i przedstawiciel biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a będzie m. in . o problemach niektórych sędziów twój problem moja sprawa proszę państwa moim gościem studio w Warszawie jest pan Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu tematów będzie kilka, ale zaczniemy naszą rozmowę o psy problemu, z którym spotkał się niepełnoletni antymon złożyło oświadczenie właśnie taki znaczek taką prośbę o dostęp do informacji w określonej sprawie idei, że tego dostępu jak rozumiem nie uzyskał no właśnie poprosił Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc panie dyrektorze jak to wygląda z punktu widzenia prawa jeśli chodzi o uprawnienia osób nieletnich rzeczywiście w sprawie, w której pan Tymon chciał uzyskać informację publiczną od naukowej akademickiej sieci komputerowej tej informacji nie uzyskał, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił jego skargę nowego z Poznania jego wniosku z tej przyczyny jest osobą niepełnoletnią nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odsyłają do procedury cywilnej w zakresie uprawnień takich osób o ograniczonych zdolnościach to w czynnościach prawnych w ale trzeba powiedzieć, że te przepisy zdaniem rzecznika nie zostały właściwie zastosowane zarówno organ administracji, jaki sond dosyć poszły na łatwiznę, jeżeli można powiedzieć tak kolokwialnie powiedziałem ty pani czy pan nie ty Monia musi pan mieć przedstawiciela ustawowego, czyli stroną w sprawie o uzyskanie informacji publicznej powinni zgłosić się przedstawiciele ustawowi, czyli pana rodzice w opinii rzecznika i także opinii doktryny i osoby małoletnie mogą podejmować te czynności przede wszystkim, które nie stanowi jakieś czynności zobowiązujących czy też czynności rozporządzającej, które by jakikolwiek sposób mogły zagrozić się np. majątkowi takiego pełnoletniego czy narazić na zawarcie jakiejś niekorzystnej umowy to są przepisy ochronne, ale uzyskanie informacji publicznej czy też winnej sprawie uzyskania aktu zgonu dziadka, bo z taką sprawę także pan Tymon ma i tam także nie uzyskał pomocy ze strony organu administracji na żaden sposób to nie naraża jego prawa legalizuje swój obywatelski prawa dostępu do informacji publicznej czy też dostępu do informacji o zmarłych przodkach dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się właśnie na wniesienie tych skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego panie dyrektorze tego typu sprawy, gdy nieletni proszą was o pomoc zdarzają się częściej czy tylko i wyłącznie ten teren obywatele właśnie imieniu Tymon się do nas w tej kwestii zwrócił on oczywiście, że zdarzają się częściej, ale też muszę przyznać, że pan temat nie jest osobą wyjątkową rzeczywiście bardzo intensywnie dziś wiadomo, że czekają co dokładnie tak przecież świadomą swoich praw przed czekającą chyba nowe szlaki prawne walczącą o swojej z prawej muszę powiedzieć, że tutaj jestem pełen podziwu dla jego uporu który, jeżeli oczywiście NSA podzieli te inne wnioski rzecznika ne i wnioski pana Tymona będą służyć także innym osobom niepełnoletnim PN niepełnoletni pokazywać, że mogą samodzielnie realizować swoje prawa, a drugi temat, który chcę poruszyć, które znalazło odbicie w 1 z wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyły biegłych sądowych wiemy o tym, że na opinię biegłych, zwłaszcza z zakresu medycyny czeka się bardzo niejednokrotnie bardzo długo, ale również np. biegłych księgowych też tutaj taki okres oczekiwania są bardzo bardzo długie i często wydłużają całą procedurę w postępowaniu jest w prokuraturze czy późniejszym etapie sądowym do kogo wystąpi liście i o co i, jakie tutaj macie doświadczenia jeśli chodzi o informacje, które płyną od obywateli do Rzecznika Praw Obywatelskich i rzeczywiście panie redaktorze pytała bardzo istotny problem problemem braku kompleksowej regulacji ustawowej biegłych sądowych w Polsce i związanej z czystym problem czy w ogóle są ogółem problemów dotyczących biegłych problem przewlekłości postępowań sądowych Rzecznik Praw Obywatelskich w tej sprawie występuje do ministra sprawiedliwości już od kilku lat i można powiedzieć, że dostajemy dosyć regularnie takie odpowiedzi, które nie są odpowiedzialni dzisiaj na etapie nie prac odpowiada wiceminister sprawiedliwości 8 sierpnia, że nie jest możliwe określenie daty zakończenia rządowych prac nad projektem ustawy jak coli zostały podjęte wstępne działania nie został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych muszę powiedzieć jak na trzyletnią korespondencje jest to mocznik mocno rozczarowujące a dlaczego dlatego, że po pierwsze, narusza to prawo obywateli do uzyskania rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym okresie czasu to gwarantuje konstytucja gwarantuje konwencja po drugie to są konkretne koszty dla państwa z tytułu przewlekłości postępowań sądowych Polska zapłaciła już ponad 13  000 000 zlotych tych skarg na przewlekłość się w zakresie biegłych sądowych uznawana przez sąd jest bardzo dużo to jest powyżej 40 % spra w sądy zasądzają odszkodowania, a więc należałoby powiedzieć, jeżeli chcemy zacząć od czegoś reformy wymiaru sprawiedliwości to z pewnością reformy systemu biegłych sądowych dzisiaj istniejące są pewne środki nie są niestety efektywnie wdrażane chciała przyznać, że minister sprawiedliwości podejmuje tu je działania, ale z pewnością brak kompleksowej regulacji ustawowej narusza prawa obywatelskie, ale także jak widać narusza interesy finansowe skarbu państwa panie dyrektorze w jaki sposób to może być to kompleksowo właśnie w ustawie ta kwestia MIB rozstrzygnąć i w jaki sposób to zmieni sytuację osób które, którym występują przed sądem czekają na tę opinię biegłych czy to właśnie na etapie postępowania prokuratorskiego czy w sądzie no oczywiście im istniejące rozwiązania jak już powiedziałem nie są wystarczające tak rzecznik pokazuje konkretne przykłady badania zostały zrealizowane przez organizacje pozarządowe w ubiegłym roku zakończyła swoje badania Najwyższej Izby Kontroli należy sięgnąć do tych przykładów takich przykładów negatywnych, których nierzetelne badania ze strony biegłych sądowych doprowadziłaby do przewlekłości albo do postawienia fałszywych zarzutów albo też wręcz do niesłusznych skazań we wszystkich tych sytuacjach sądy powinny mocniej egzekwować swoje uprawnienia i powinnam być wyraźnie opisane w przepisach prawa być może luz decyzyjny tutaj jest zbyt duże z drugiej strony teścia pani takich samych biegłych sądowych powinny być takie zachęty, aby rzeczywiście najlepsi specjaliści najefektywniej pracujący specjaliści byli dobrze wynagradzani, żeby istniała możliwość podwyższenia wynagrodzenia wtedy, kiedy na to po prostu zasługują albo ranga waga sprawy ich istotność dla osób np. pokrzywdzonych jest istotna dzisiaj sądy są bardzo niechętne, żeby to czynić i gminne w konsultacjach społecznych z pewnością ze środowiskiem wypracowanie tych rozwiązań ustawowych mogłoby temu pomoc no bo z przykrością można powiedzieć, że pomimo całego szacunku dla podejmowanych dziś i działań te kilka lat to jest jednak Śląsk ma zazieleni się prac legislacyjnych z nadzieją w, nawet jeżeli to jest nadmierny optymizm spoglądamy na to, że jednak znajdzie się czas, aby sytuację biegłych sądowych uregulować taki sposób, aby poprawiła ona znacznie sytuacji niż na przewlekłość w Polskim wymiarze sprawiedliwości panie dyrektorze Anny dziś rzeczywiście tak jakby sąd nie ma możliwości prawne, żeby zobligować biegła do przygotowania opinii bardzo konkretnym terminie sondy posiadają pewnego rodzaju uprawnienia niestety nie korzystają z czystych uprawni w sposób wystarczający planowane są wystąpienia, bo np. z są to sprawy w sprawach karnych te szczególne opóźnienia powodują, że procesy trwają tak długo jesteśmy zasypywani oczywiście doniesieniami, które dotyczą tych, że problemu wieloletniego oczekiwania na u mnie na wyroki z drugiej strony pojawiają się także przykłady, w których biegli sądowi wchodzą w rolę sądu i w ich opiniach pojawiają się opinie na temat winy bądź też braku winy osoby oskarżonej to są rzeczy, które trzeba wyeliminować z pewnością w praktyce nie powiedzieć trzeba rzeczywiście nowa ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów z nowej z przepisów trzeba korzystać w sposób efektywny, ale jak dowiodło doświadczeni dowiodły właśnie te raporty, a także raport Najwyższej Izby Kontroli dzisiaj istniejące rozwiązania są jednak zbyt słaby, pozostając niejako przy wymiarze sprawiedliwości, ale wiem o tym, wiemy o tym, się zdarza prezydent, jakby nie powołał na stanowiska sędziego z wyższego stopnia ciacho fachowej nomenklatury tutaj nie nie przytoczę element nie powołał na sędziego wyższej instancji grupy sędziów odmówił powołania i wiem, że ci część tych sędziów już prosić was jako Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc ile takich skarg wpłynęło, jakie są wasze możliwości na dzień dzisiejszy wpłynęło do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły 2 skargi od 2 sędziów, ale do rzecznika, a w zasadzie pismo do wiadomości zwróciło się w interesie w obronie interesu wszystkich sędziów Stowarzyszenie sędziów Themis mając na względzie te skargi Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się auto szefowej kancelarii prezydenta z tej sprawie przede wszystkim z 1 aspekcie mianowicie w aspekcie dotyczącym przedstawienia uzasadnienia wyjaśnienia przyczyn, dla którego sędziowie ci nie zostali powołani na stanowiska sędziowskie w rzecznik w sposób bardzo detaliczny, opierając się na konstytucji uzasadnia, dlaczego każdy organ władzy publicznej co w państwie powinien powiedzieć, że podejmuje decyzje, a bądź podejmuje decyzje EBC nie może być także pozostaje w próżni niejako pewien element w ślad stygmatyzowanie osób niepowołanych na środowisko sędziowskie oni są przecież nie powołani z jakich przyczyn i opinia publiczna te przy czynach powinna wiedzieć trzeba pamiętać, że Kaczyński chyba oni powinni wiedzieć kawa zdecydowanie tak każdy ma prawo dowiedzieć się, że konstytucja gwarantuje dostęp do każdej osoby dotyczącego dokumentów i danych, jeżeli Kancelaria prezydenta z w posiadaniu takich informacji, które negatywnie wpływają na wizerunek takiego sędziego na jego zdolność do orzekania powinna ujawnić to tym sędziom, a także w myśl, że powinna o tym, wiedzieć opinia opinia publiczna decyzja z dotyczące awansu nie powinna być z pewnością decyzją arbitralną, jeżeli nie znamy powodów, dlaczego dla zapadła decyzja odmowna pewien element niepewności może się pojawić co może stygmatyzować takich sędziów i ich dobre imię i właśnie panie dyrektorze to jest także parę lat temu była podobna sytuacja innych właśnie czy były rozstrzygnięcia Trybunału no rzeczywiście trzeba powiedzieć, że są z tych sprawach Trybunał Konstytucyjny bądź to może skargi konstytucyjne wtedy ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski przystąpi do tych skarg poparte skargi przedstawiające identyczne jak dzisiaj stanowisko przedstawia rzecznik Bodnar mianowicie, że każdy organ powinien uzasadniać swoją podejmowano decyzje wobec jednostki no w tamtym czasie Trybunał skargi konstytucyjne umorzył, ponieważ sędziowie ci później było chronili swoje prawa, a więc nie było potrzeby rozstrzygania tych skarg konstytucyjnych, a pozostali powołani tak natomiast w przypadku orzeczenia już dotyczącego przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych dotyczącego powoływania ten przepis w zasadzie powtarza przepis Konstytucyjny Trybunał również nie rozstrzygnął tej sprawy natomiast z zapadły tam bardzo ciekawe 3 zdania odrębne i dobrze pamiętam sędziego tulei z prof. Biernata prof. Wróbla profesora właśnie Piotra tulei, w których Trybunał sędziowie ci podkreślali konieczność uzasadnienia decyzji przez każdy organ władzy Państwowej i konieczności na zachowanie pewnej transparentności my jasnymi i osobiście podzielam w pełni te z te zdania Rzecznik Praw Obywatelskich na dzisiaj czeka i oczekuje odpowiedzi ze strony kancelarii prezydenta dziękuję bardzo pan dyrektor Mirosław Wróblewski biuro Rzecznika Praw Obywatelskich domaga się dziękuję panie dyrektorze bardzo dziękuję za rozmowę i tyle na dziś w moim programie Anna Gmiterek-Zabłocka dziękuję państwu za uwagę i oczywiście zapraszam za tydzień o tej samej porze, a już teraz u nas informacje Radia TOK FM twój problem moja sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA