REKLAMA

Młodzi szturmem na rynek pracy. Jak im pomóc?

SuperFundusze
Data emisji:
2016-08-22 12:40
Audycja:
Czas trwania:
12:40 min.
Udostępnij:

115 tysięcy. Tylu młodych ludzi w wieku 15-29 lat, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy rozpoczęło udział w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestniczą w szkoleniach, stażach i otrzymują dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej. To sukces, niemniej wielu przyszłych pracowników wciąż czeka na postawienie pierwszych kroków na rynku pracy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super fundusze skoro poniedziałek audycja Super Funduszem w, a zgodnie z państwa wyborem w sądzie na naszej stronie w ww tokfm pl ukośnie Super fundusze dziś ponownie zajmiemy się tym jak fundusze europejskie pomagają młodym ludziom z grupy, która tego wsparcia chyba najbardziej potrzebuje start w Super w fundusze Bridgepoint w naszym studiu gość Monika Ryniak specjalistka ds. programów w wydziale informacji promocji szkoleń w wojewódzkim urzędzie pracy w Warszawie dzień dobry Rozwiń » dzień dobry witam państwa Intelligent and przypomnijmy pokrótce na początek, bo chodzi tutaj w tej grupie osób, które najbardziej tej pomocy potrzebuje to jest tzw. grupa z angielskiego używa się takiego skrótu net i są w zasadzie oznacza de pod tym skrótem inne osoby z kategorii inne są to osoby młode i estakady specyficzna grupa na rynku pracy na samym początku osoby z kategorii netto były osoby do 2005 . roku życia, ale w ramach MDM wdrażania poprzedniej perspektywy już zaczynano lewicy zwane różnice i że wsparcia potrzebują drżeć jeszcze starsze osoby czy IT, który zakończył w którymś momencie edukację i taki element zawieszenia w kategorii wiekowej, więc przesunięcie tej granicy do objęcia wsparciem do 2009. roku życia ma nam poprawić sytuację na rynku pracy IT jest kategoria wiekowa, jeżeli chodzi o taką Rzym specyficzną definicję osoby z kategorii net jest osoba, która nie pracuje, czyli albo poszukuje pracy łącznie w zależności od indywidualnej sytuacji też osoba, która w ogóle się nie szkoli w UE nie jest w trakcie szkolenia nie korzystałem ze środków publicznych w ostatnim czasie, czyli nie korzystała ze wsparcia instytucjonalnego na samym początku renta może to wytłumaczyć, gdy osoba, która się nie kształci LM wszystkie te czynniki wpływają na to, że taka osoba może podjąć formy jakąkolwiek aktywizacji w takim standardowym wymiarze, czyli tak jak mówimy o tym od 8 godzinnym dniu pracy tylko osoba jest do tego gotowa tylko należy ją zaktywizować właśnie tej narażali na te gabinet należy je oczywiście nie należy jej pomóc ludziom pomocą za pomocą funduszy unijnych zajmują się powiatowe urzędy pracy wojewódzkie urzędy pracy powiatowe urzędy pracy bardziej robią to bardziej bezpośrednio taka osoba do urzędów pracy może przyjść usiądzie przed urzędnikiem i są tam czeka jeśli taka osoba zdecyduje się w ogóle już na sam fakt rejestracji potanieje także wszystkie osoby młode się rejestrują, ale to jest bardzo dobre na punkty i podstawy do tego, żeby zrobić coś się ze swoją ścieżkę zawodowej kariery w BOR nie zawsze takie może się troszkę stereotypowo kojarzyć wizyta w cudzysłowie w pośredniaku kojarzyć z jakby z najgorszym tez wizyta w urzędzie pracy, w którym Ania, bo osoba kompetentna powie, jeżeli sama nie wie się tak naprawdę jak to zrobić co masz zrobić krok po kroku damy ci to ścieżka dam ci pieniądze po prostu AM zrób coś się z własnej też inicjatywy bądź raz tym razem idźmy krok po kroku i na pewno uda się ostatecznie wypracować jakiś pozytywny rezultat, czyli z stwórzmy indywidualny plan działania tak jak dokładnie plany wobec takiej osłony indywidualny plan działania to jest tak i kombi to jest taka kompleksowa forma, a która polega na tym, że przykładowa plan jest osoba młoda przychodzi do urzędu pracy na pierwsze zarejestrowały swoje oczywiście czy sam fakt rejestracji ma miejsce LM gromadzone są w tym czasie dokumentem czy jest ona potwierdza swoje wykształcenie doświadczenie zawodowe lub jego brak ewentualnie w to wszystko jest tak jak BM i można zapalić odgórnie otaczane natomiast chodzi o to, że bieg konkretne kroki w UE sugerują to co można zrobić dalej czyli, jeżeli masz wykształcenie wyższe nie masz doświadczenia zawodowego już w pewnym stopniu ukierunkowują się na jakąś konkretną formę wsparcia, jeżeli jesteś już jakiś czas na rynku pracy zdobywała doświadczenie zawodowe, ale chcesz być nas na swoim większe prawdopodobieństwo, że dasz sobie radę w przypadku środków na na założenie własnej firmy krok po kroku tworzy się właśnie taki plan to jest plan, który ma nas doprowadzić do tego, że temu da osoba pójdzie na jakąś konkretną formę wsparcia z urzędów pracy lub zostanie jej po prostu udostępnione wsparcie finansowe np. w postaci środków na założenie firmy i to jest właśnie ten indywidualny plan działania to pomoc w powiatowym urzędzie pracy ma być dopasowana do potrzeb tych państ w przed chwilą powiedzieliśmy, ale też musi być udzielona szybko tak, ale jeżeli chodzi ogólnie o standardy, które towarzyszą funduszom mamy unijnym w ramach tej perspektywy finansowej jest taka zasada 4 miesięcy udzielenia wsparcia w ciągu 4 miesięcy od daty rozpoczęcia udział w projekcie, a w przypadku osób zarejestrowanych od momentu rejestracji tez bardzo szybko biorąc pod uwagę to, że różne urzędy działają w różny sposób i w różnym tempie ze względu na liczbę osób, które go, które mijałem się, jakby zajmują to jest grałem, jakby gwarant synem, który ma dać młodej osobie taki pogląd przyjdziesz do nas zajmiemy się tobą szybko nie będziesz musiała długo czekać taka osoba uzyskuje wtedy UE albo oferty zatrudnienia od razu ci pomaga mu od razu byłem tak naprawdę pośrednik pracy albo ewentualnie kierowana jest tam do doradcy zawodowego, który zastanawia się czy MO gra powinna wchodzić zdobycie doświadczenia zawodowego, czyli idzie np. na staże albo prace interwencyjne albo czy potrzebuje dodatkowych kwalifikacji, bo okazuje się, że np. wykształcenie zawodowe, które uzyskał nie do końca jest kompatybilna z tym co się dzieje obecnie na regionalnym rynku i on n p . u o uzupełnienie tych kwalifikacji o dodatkowy kurs zwiększy szanse na rynku pracy wtedy taka osoba idzie na szkolenia to w powiatowym urzędzie pracy z mit przypomnę, bo pieniądze na pomoc dla tych młodych ludzi z programu Operacyjnego wiedza edukacja rozwój, ale z tego programu pieniądze mają też wojewódzkie urzędy pracy, aczkolwiek te działają troszeczkę inaczej one mogą pomóc pośrednio, ale mogą też pomoc osobom, które nie są zarejestrowane w rządach PiS tak dokładnie tym wojewódzkie urzędy pracy pełnią UAM rolę instytucji pośredniczących tak w skrócie oznacza to właściwie to, że dysponujemy środkami w ramach pieniędzy przydzielanych na na 18 pierwszą, czyli dla osób młodych te z 1 strony realizujemy projekty czy wdrażamy projekty powiatowych urzędów pracy, gdy tak naprawdę 95 % tych środków, które do nas te przychodzą te pozostałe środki to są projekty konkursowe tzw . w skrócie oznacza to to może wojewódzki urząd pracy w Warszawie ogłasza konkurs, w ramach którego zgłaszają się do nas o tym, stowarzyszenia fundacje instytucje szkoleniowe agencje zatrudnienia, które składają do nas wnioski o dofinansowanie w tych wnioskach zakładają, iż przykładowo 50 osób ze bezrobotny zostanie zrekrutować do projektu i udzielą im wsparcia zgodnie z AAA indywidualnym planem działania w tym wszystko troszeczkę ta procedura, ale tak naprawdę trwa troszeczkę dłużej, ponieważ my way Anny Jantar wybieramy beneficjentów wsparcia, a beneficjentem wsparcia nie jest uczestniczy osoba bezrobotna dopiero kiedy my przekażemy pieniążki tym danym instytucjom one mogą rekrutować uczestników do projektu, czyli osoby młode bezrobotne niekoniecznie seat zarejestrowane po głównie działania konkursowe nakierowane są one na osobę, która nie chciały się jak ma rejestrować albo po prostu nie mają takiej potrzeby czy nie widzą takiej potrzeby w tej perspektywie, jeżeli chodzi o osoby młode jest też kładziony dosyć spory nacisk na młode osoby niepełnosprawne wymienione dane z tych unijnych pieniędzy na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć w tym tych pomoc na znalezienie miejsca na rynku pracy jeśli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych można wywnioskować, iż my bardzo duże sam poprzedniej perspektywie finansowej takich zawsze doświadczeniach ubiegłych zawsze sugerują nam jakiś konkretny nowe rozwiązania i faktycznie w przypadku tej perspektywy na finansowej 201420 kładziemy jeszcze większy nacisk na to, żeby samego punktu startowego osoba niepełnosprawna i osoba niepełnosprawna miała dokładnie te same szanse chodziło właśnie ocena o ten moment, czyli zrób my także na samym starcie to osoby miały miały równe szanse w przypadku uczestnictwa we mnie w projekcie, jeżeli taki zwykły projektodawca chce część to czy też analiz wynika, że powinien wziąć się i objęcie wsparciem w projekcie osoby niepełnosprawne w przypadku wsparcie dla osoby niepełnosprawnej AZS 12  000 na uczestnika oraz w niego BL, iż chodzi o wykorzystanie tych środków to jest zagospodarowanie miejsca pracy takiej osoby RM dot do tego jest jak byłem zbudowany taki dodatkowy mechanizm racjonalnych usprawnień tak, abym tzw . który nie jest niczym innym jak dostosowanie otoczenia takie osoby niepełnosprawnej do tego, żeby się czuła pewnie i dobrze i w środowisku mogła normalnie pracować tak jak każda inny pracownik danej firmie z tych pieniędzy unijnych przeznaczonych dla młodych ludzi 2 miliardy, ale dodajmy jeszcze bardzo ważną rzecz tutaj, nawet jeżeli taki młody człowiek pójdzie do urzędów pracy zostanie opracowany indywidualny plan działania to gwarancji zatrudnienia nie ma, bo on też sam siebie musi wykazać jakąś inicjatywę tak dokładniej z jej, ale chodzi o osoby młode zazwyczaj LM tak dość straty były też podchodzimy, ale i jest troszeczkę prawdę, że to są osoby, którym wystarczy Lu dać pewną zachętę te i tak w większości przypadków jest, chociaż też szansę tak naprawdę nie są dla wszystkich równa, a my wystarczy im zapewnić im pewien bodziec najczęściej tym bodźcem jest nie tylko jak sam fakt, że dostanie już jakąś konkretną pomoc, ale dom ma kluczowe raczej jest tutaj bodźce finansowe, które ma gwarantuje, że jeżeli wykonasz na konkretną pracę czy pójdziesz na te 8 godzin dziennie na staż nie przejmuj się ma zwrócone koszty badań dojazdu i masz stypendium, które wcale nie jest małe Tesco kwota minimalnego wynagrodzenia jeśli postawimy sobie taką sytuację masz mieć w ciągu miesiąca takie środki do dyspozycji, a nie masz ich w ogóle no chyba wybory jest radość jasne inni, a my staramy się właśnie, żeby to wsparcie było na tyle atrakcyjna, żeby ta osoba zdecydowała się na to jak bez żadnych przeciw skrajnej wygląda na to, że pierwsze efekty są ministerstwo rozwoju podsumowało pierwsze efekty pomocy z programu Operacyjnego wiedza edukacja rozwój 115  000 osób w najtrudniejszej sytuacji wziął udział wzięło udział w projektach 34 osób w ciągu pierwszych 6 miesięcy udział w projekcie znajduje pracę 17 % uczy się w szkole podejmuje studia albo np. zawodowe kursy na 40 % uczestników projektów otworzyło własną firmę i Monika Ryniak specjalistka ds. programów w wydziale informacji promocji szkoleń w wojewódzkim urzędzie pracy w Warszawie była naszym gościem bardzo dziękuję dziękuję serdecznie się Super fundusze są jeszcze kilka zaproszeń oczywiście na strony fundusze europejskie gov PL tam szczegółowe informacje na temat funduszy ich pozyskiwania na co można starać o dofinansowanie na stronę tokfm PL lub Kosznik Super fundusze tam zarówno archiwalne odcinki naszych audycji do odsłuchania, ale też zapowiedzi tematów którymi zajmiemy się w kolejnych audycjach z cyklu Super fundusze w Wojciech Kowalik bardzo dziękuję już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich audycja połączeniem, którą zaprasza Jakub Janiszewski z Center w funduszach czy program jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w unii Europejskiej w tym Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA