REKLAMA

Czy elity chcą zbyt wiele władzy? Prof. Piotr Nowak był gościem Agnieszki Lichnerowicz

Światopodgląd
Data emisji:
2016-08-23 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd tak się złożyło, że w światopoglądzie dziś dużo będzie o państwie o ideologiach politycznych i historii o totalitaryzm ach, taki dzień będziemy m. in. po szesnastym prof. Niżankowski będziemy rozmawiać o totalitaryzmie narodzie po 1620 prof. Czapiński będzie gościem z kolei porozmawiamy o utopionych, ale już na początek w UE lub przedstawiam państwu gościa pierwszego, czyli Rozwiń » prof. Piotr Nowak z uniwersytetu w Białymstoku też zastępca naczelnego kwartalnika filozoficznego Kronos metafizyka religia kultura dzień dobry panie profesorze ci dobry pani chciała, żebyśmy my trochę może takiego Dalin wpłat do różnych dyskusji, które toczą się debaty w Polsce dotyczących ustroju państwa prawa dla rządów i t d. oczywiście w tych dyskusjach jest wiele takich bieżącej polityki i Tomasz zaciemnia obraz, ale dzisiaj muzeum, gdzie się jednak mimo wszystko trzeba przyznać, że to są też starcia różnych idei ideologii jak myślę dotyczących tego, jakie powinno być państwo i t d. i chciałbym zacząć od takiego słowa jak elitom, ale się pojawia szczególnie wydają się, że ekipa rządząca dużo mówi o tym, gronie elit z dużej roli elit i t d . są różne opinie na ten temat w plusie minusie z 13 sierpnia był bardzo ciekawa rozmowa z filozofem Dariusza Karłowicza, który właśnie też i że mogę tak pozwolić, by krótko streścić barbarzyńską za to od razu przepraszam Dariusza Karłowicza, ale to, mimo że psy audycji opowieść o tym, że taka demokracja liberalna i dziś nazywamy nasze zrodziła się pod oświadczeniem o 3, czyli idealny zwolennik idei demokracji liberalnej, bo doświadczenie 3003 . roku, kiedy w wyniku, jakby procedury niedemokratycznej AM 3 u władzy Hitler co pokazało, że taka władza demos ludu tak tak myśleli po drugiej wojnie światowej różni myśliciele no powinna zostać taki sposób instytucjonalnie ograniczona, bo to właśnie może się skończyć tragedią i tymi ogranicznika mi właśnie są tymi zabezpieczy cieniami są właśnie takie instytucje Trybunał Konstytucyjny w i potem Dariusz Karłowicz bardzo ciekawy sposób mówi o trójpodziale władzy mówiła władzy wykonawczej sądowniczej ranni w Cannes raczej sądownie cień i słucham władza wykonawcza sądownicza i ustawodawczej ustawodawcza przepraszam bardzo stąd tym trudnym kwestie kwestiami zdenerwowana i władza sądownicza to byłaby to władza kiedyś arystokratyczne tak władza wykonawcza to byłaby taka władza ich rządy żoną króla ustawodawcza wykonawcza sądownicza na niej ich źródła niestety trzeci byłby lud tak mniej więcej to podsumowanie czy pan tak profesjonalnie patrzy z pewną podejrzliwość oceniania wniosków słuchamy się to kolejny bardzo ciekawie do niego odsyłam Alejandro pary opisał rolę elit historii myślę panie przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie ich za skierowaniem moje uwagi na ten wywiad z ziomkami piciem a, ale można skoro tych elitach to zacznijmy od tego, że jeszcze pani pamięta 20 lat temu ukazał się w Gazecie wyborczej czy artykuł Jacka Żakowskiego w kinie wątek ten realny, aby samo, a może jednak, bo nie było, bo miał bardzo bardzo zgrabny tytuł coś w Polsce pękło coś się skończyło się w gronie tym tekstem Żakowski nawiązywał do kryzysu etycznego nerki cierpiała z ulica cała sfera polityczna bezwzględna barwy dziś nawet gdy gdy się tego tekstu nie ma na świeżym, bo prawda pamiętasz jego tytuł i demos w coś w Polsce skończyło pękł potem przyszedł a gdy inne teksty tym razem Jana Rokity o szarpanie 2 za cugle nie wiem znów bardzo chwytliwy inny tytuł prawda szarpanie za cugle w polityce, gdy Dexter Dariusza Karłowicza p t . jak Polacy rozumieją wolność demokracja państwo się kompletnie nie ma spektakularnego tytuł natomiast uważam że, że tak samo jak w 2 wymienione przeze mnie teksty ono przejdzie do historii uważam, że rzecz że ze względu na opis rzeczywistości i poddanie tego opisu mógł we właściwym czasie prosta co znaczy nie nie nie wystarczy umówić się rzeczy prawdziwe życie prawdziwe trzeba mówić co w zezwoleniu lub małe domy czekają etycznym poziomie niż w Kalwarii wzorują poczucie, że nie do końca dobrze stres czułam tę diagnozę, która pojawia się w tej rozmowy są do Dariusza Karłowicza złożył pan poprosi Iniesty dała pani zadała pani bardzo by w bym powiedział takie centralne pytanie pytanie elity no bo niektóre, które Dariusz Karłowicz się z przekąsem nazywa arystokracją funkcjonalną Otóż Karłowicz przed tym swoim tekście wskazuje na i to również udało się pani powiedzieć czysto dekoracyjną funkcję demokracji, jaką junta zaczęła pełnić mniej więcej po drugiej wojnie światowej trasy Europejskiej i tyle że doszło do 2 do wniosku oczywiście do wniosku słusznego nawet wedle świadectw lato na, że demokracja jest rewersem tyranii to znaczy, że dzieli je bardzo słaba bardzo cienka granica, ale też elity te drzwi wiedziały, że ludzie bardzo niechętnie, a już na pewno nie dobrowolnie rozstaną się zmyślą o demokracji czy dla zwykłego powiedział człowiek, jeżeli pani go zapytasz czy muszę kojarzy z demokracją ludków z wolnością w dal, więc wytłumaczyć ludziom, żeby jakiś sposób zrezygnowali z demokracją, a więc uszczuplili również swoją wolność było no przedsięwzięciem w zasadzie w no no to element menu nikt by na to NATO się łatwo nikt nie nabrał nic tak silny test w tym momencie zaczyna się pracę elit nad ludem powiedział prawda od tej właśnie pan Karłowicz bardzo bardzo ładnie pokazuje czy praca podszyta tyleż strachem co pogardą wobec wobec tzw . mas prawda i stąd szyld Tadeusz Płoński przyjaciel Miłosza, by nauczyciel Leszka Kołakowskiego Bronisława baczki smukły z prywatnej korespondencji napisałam, że tych ciemnych chamów należy nauczyć Mares choćby z pomocą Corp sowieckich karabinów i do twierdzeń jest szokujące tylko tylko tylko z pozoru ono przynależy do szerszej niż komunistyczna tradycji jest to trakt tradycji oświeconych czy też oświeceniowych elit Francji oświecenia, a która w euro powiedzieć, która w, która nauczy, a że, że ludzie gorzej wykształceni mają mniej praw no i mamy doświadczenie 3003 . roku w pamięci tej analizy Tax, czyli w i daty oświeconej elity rugby ostry ból w ojczyźnie w taką z jakim przekąsem złośliwością próbowały ograniczyć ten żywioł 3 czy dom stóp taką demokrację rozumianą bardzo prosty sposób poprzez różnego rodzaju instytucjach Trybunał Konstytucyjny można zwykłych ludzi po prostu przymuszać sam zaś, że za pomocą rozmaitych instrumentów np. 2 włożyli w 2 i ogranicza się ograniczyć ograniczać się za pomocą instrumentów n p . że po jedno tys takich z instrukcją realizowanych na wszystko jedno czy to będzie mieć prawo o 33333, by mniej lub bardziej restryktywne 333 odpowiednio ukształtowany uniwersyteccy z, czyli z 1 strony mamy mamy ciemny lud, a z drugiej mamy coś takiego już siła Zbigniew Mikołejko was chamy nauczy rozumu prawda, ale pan to przysługuje w tym sensie ta pozwala sobie powiedzieć, że nie wracam do tego doświadczenia 3003. roku no właśnie demokracja tyrania tak jak mówiliśmy nie jest daleko, więc te elity, z których tak teraz sobie dworuje blask, by dbały o to, żeby wprowadzić różnego rodzaju zabezpieczenia instytucjonalne w przed nagłymi namiętnościami przed Niemcami przed takimi emocjami, które mogą być bardzo niebezpieczne przyjrzyjmy się to przyjrzyjmy się, a jedynie w przyjrzyjmy się tej analizie sposobów jakich mało się intelektualne elity w rozkroku oraz Krochmal geniusz tak powiem to z rzutu przyjrzymy się po informacjach przypomnę państwu PL prof . Piotr Nowak jest państwo gości informacja po informacjach porozmawiamy no właśnie, bo tak, jakby do tej Dariusz Karłowicz to był ten ten podział odpowiednie pewien rodzaj balans między tym w tym ludem a, a tymi tą arystokracją tymi sądami instytucjami, ale wedle niego no to ta równowaga została naruszona i elity arystokracja sondy zaczęły sobie uzurpować coraz więcej władzy i ataku puściłam czas przeproszą Dariusza Karłowicza to dla złodziei, którzy nie mieli możliwości przeczytać tylko wywiadów po informacje wracamy prof . Piotr Nowak Bydgoszcz, a świerk lub pod blond billboardem PIH Agnieszka Lichnerowicz przypomnę państwu gościem państwa jest prof. Piotr Nowak z uniwersytetu w Białymstoku, ale też wicenaczelny kwartalnika filozoficznego Kronos metafizyka religia kultura, bo rozmawiamy powiedzmy o elitach toczy się w Polsce dyskusja o tym, on może inaczej ja mam wrażenie, że jednak ze strony części akt k rządzącej czy części społeczeństwa ono jest taki remont mieszkań 33 czy może być atak na literę, w który wedle tych osób taszczą no ale to jest dyskurs taki publicystyczny mini miałaby zdobyć w ostatnim czasie przewagę czy władze taką, że w realnym nie ma równowagi z tą władzą, którą ma lód w dzisiejszym trafią do rozmowy czy początkiem tej rozmowy może być wywiad bardzo ciekawy Dariusza Karłowicza z 13 sierpnia w plusie minusie, ale zwraca się do prof. Piotra Nowaka pan też mówił o tym, że elity rozumiane mogą być jako były ci, którzy stoją sędziowie Trybunał Konstytucyjny w, że my ich zadaniem jest niejaką RM ograniczyć lud tutaj też Dariusz Karłowicz opowiada o tym, że to wyniknęło z doświadczenia 3003 . roku, kiedy na demokratycznie upraszczając lud wybrał Hitlera i stąd to demokracja liberalna powojenna przewidziała różnego rodzaju bezpieczniki zabezpieczenia, które miałoby ograniczyć wykluczyć taką możliwość demontażu mówi o tym z możliwością, jeżeli mogę użyć przepraszam tego słowa, ale z tym jakby, potwierdzając tę diagnozę rzeczywiście elity zabrnął za daleko wymieniła pani tę ważną instytucję, jaką jest oczywiście Trybunał Konstytucyjny czy też po prostu rządy prawa, ale ale, ale w obserwacje pana Jana Karłowicza po one dotykają też materii, na której na, której się trochę lepiej znam mianowicie Uniwersytet znaczy można powiedzieć, że od lat 60 ubiegłego wieku mamy do czynienia z takim stopniowym rozróżnianie formy Uniwersytetu najpierw stało się to za sprawą języka i określonej formacji umysłowej, który do tych, których okna, którą tutaj dla wygody można po prostu takim zbiorczym na zmianę nazwać postmodernizmu dziś czas następuje osłabianie Uniwersytetu poprzez takie uporczywe próby wiązania go z wolnym rynkiem i w tekście Karłowicza chyba najbardziej fascynujące jest opis zachowania europejskich elit intelektualnych, zwłaszcza gdzieś tutaj między między między klinikami wycieczka niemieckich i ich i teraz w błoto chodzi o to że, że np. junkers czy ty czy Merkel wywodzą się ze środowiska, które jak ulice Meinhof odrzuciła swoich rodziców prawdą, a co znaczy wypowiedziało ich pokoleniu w wojnę, bo taka wojna pokoleń, ale ani nie miało to charakteru sprzeciwu wobec autorytetu starszych starsi i wychwycić Niemcy prowadzili i wiem, że starsi nie mieli aorty autorytetu ojcowie dzisiejszych elit niemieckich i po prostu mordercy faszyści czy zerwanie trakt tradycji było, więc dla Adla osób w typie Jung i MK 333 czy Merkel czymś naturalnym obniży co oczywiste i teraz Karłowicz to coś takiego Puyol gros z nich bierze EPO to co myśmy Iza, czyli ksero, choć po co to ma kupowanie 3 czy 3 trupy bezmyślne naśladownictwo, dlaczego dumny naród, którego solidarnościowy upór położył kres komunizmowi zaczął się nagle od siebie i od tych swoich tradycji wolnościowych odcina się w i tutaj cały czas jakby mamy do czynienia z taką z recydywą myślenia oświeceniowego, że to on mu prawdach każą kłaść tamy tym meczem tępym ślepym, by w tym ślepym prawda niekontrolowanym namiętnością to znaczy takie, by się dało życie opanować za pomocą rozumu nie dojedziesz, ale z ruchem znad morza z umowy zrezygnować z lekką panikę, że czas zrezygnować z rozumu, dlaczego bo, jeżeli gminy czy to przenośnie tuła pije dużo rozumiem dobrze, ale w dół to pozwalam sobie wrócić do punktu, w którym czy też ma pan poczucie, że w ERM w nurt tak różnych słów można używać, ale elity rozumiane jako właśnie sądy trybunały rzecznicy na te wszystkie bezpieczniki, które w systemie demokracji RM mają ograniczać namiętność ludu, że one są zbyt silne, że żal, że to rzeczywiście wolą ludu w demokracjach europejskich inną została zmarginalizowana w ostatnich dekadach znaczy to zabytek wszystko zależy jak przeczytasz ten tekst z zacząłem w pierwszej części naszej audycji o nic spostrzeżenia, że ten tekst ewidentnie on przejdzie do historii moim zdaniem przyjdzie do historii, dlatego że jest fantastycznym wręcz powtórzeniem opowieści o wielkim i PiS inkwizytor z braci Karamazow Otóż leasing wizytatora, jakbyś części usług stanowią jest na elementarnym poziomie, toteż łatwo jest takie prawo sięgać po takie szczęście wszystkim prawda we wszystkim, którzy nie aspirują do do oddziału do jedno i sinieje dot OFE do istnienia, który wykracza poza istnieje Zagata sztywne i odwrotnie takie istnienie wyprowadza człowieka poza ludzkość prawda w kierunku dzieci i 6 dzieci kwiatów zwierząt i ich ono takie szczęście nie wymaga ani uwagi ani żadnego wysiłku i wizją takiego szczęśliwą kusiły Hej da nam na pustyni Chrystusa szata prawda w tej wizji człowiek traktowany jest jak głupie strachliwy nieodpowiedzialne bezdomny dziecka aktora prawda które, która bardzo łatwo ośmielić ich przepraszam o nich mówić o tym, myślała Jeślinie odbiera się dziecku wolność tylko, dlatego że nie bije ono aż co ma z nią zrobić, więc proszę panią moim zdaniem to coś się to co się wydarzyło po drugiej wojnie światowej to jest z psem bez prezesi nad morze nikt, czyja wiem czy bez słowa na pewno to jest być ilustracją tego co się zdarzyło jest także Dostojewskiego czy czy tak daleka Karłowicza, które sektory, które tę opowieść prze, by przed wieprze przed tworzył przy Okrzei nasz po swojemu i gdzie się to załamało dlaczego, ponieważ ludzie to po poczuli się, że ktoś ich oszukał prawda, że ten filantrop był był był to właśnie tym wielkim inkwizytorem tynk to ktoś, kto był oszustem profitach i kiedy zobaczy i kiedy kiedy i nie nie niespełnionej obietnicy nie dano ich tego wieku z tego szczęścia właśnie prawda szczęścia pokoju prawda jeszcze takich dóbr czy też o tym, Karłowicz pisze, że nie mówi jak to, że to fakt czy normalny człowiek o Żydach on on przywykł, że już będzie do końca żył w bezpiecznej wolnej Europie tutaj nagle mamy się oswoić z tym, że za każdym rogiem w zakresie potencjalny terrorysta i Chin i ruszenia coś z tym oswoić, ponieważ co innego obiecywano prawda obiecywano im szczęśliwie kuliste o i tt tt jest zerwanie powiedział pewnego kontraktu nie miały być taka mówi Karłowicz no to jest to jest powiedział wie pani, bo to jeszcze jest także czytelnik wizyty roznosi taką autonomię moralną w strefy o ludziach co znaczy to elity od zarania traktowały zwykłych ludzi jak dzieci rodzaj tutaj nie ma ani z przekąsem tak było prawda jak to, o czym rozmawialiśmy prawda, że o nich byli tak traktowani mieli mniej praw cały ten ten festiwal dyrektor, który się nazywało demokracją był zupełnie czymś czym się zabawowych prawda, dlatego że o bonie Zenon rychły zupełnie bonie, dlaczego pani tak sądzi no no myślę, że jednak nie chce bronić, bo było dużo niedociągnięć tak dalej tak dalej i t d . ale jednak Mbank tutaj bym film zostaje mi wrócić do Churchilla to znaczy chyba był to najlepszy system jest to najlepszy stąd, którym równowaga, w którym jest miejsce na różne pragnienia na indywidualizm inna jednak jako wspólnotę no właśnie taki system w tym do różnych różne potrzeby różne wartości się będą sporo, ale jakoś równoważą szukają jakiejś rozmawiali, jeżeli im rację to proszę wytłumaczyć, dlaczego nie świętowany Krasne 4 lata, dlaczego tylko tylko mówi nam się prawda, że wybory są świętem demokracji to znaczy świętem demokracji prawda ten kto, gdzie żyjemy na co dzień ROA 333 czy tych, których których, których pani wybierała właśnie tych pań wybierała prawda, a co później brała się także wybiera pani 400 facetów w 23 przepraszam 440 posła posłankę po to, sposób i posła posłanek i pół później ich coś sami nominaci prawda i dziś znów wiadomo ktoś, kto rządzi tym jak ktoś panią, kto rządzi tym w państwem i teraz, że rzeź problem, bo ty pytasz to problem polega na tym, że demokracja to nie jest rzecz czasem jest demokracja fasadowa, dlatego że de z tak, by je z państw Vuković osamotniony i demokracja powinna być czymś takim wysiłkiem zbiorowym, a jeżeli Hanią moją wciskają za to kotary prawda i poproszę go nie mówić co pani, jaki tam zaznaczyć kwadracik prawda, bo to jest to jestem u was w radiu słyszałam jak pewien profesor powiedział Wien dawna odpada na wydanie akt to biedakom pan głosował i nie powiem, bo to jest moja sprawa jak to moja sprawa demokracja jest sprawą Obywatelską prawda szerszą niż 3 musimy być jakoś obok apologią chorego indywidualizm takie profesorskie, a test na koniec panie profesorze, bo tak uznała, że będziemy na pewno się kontynuować, ale rozumiem oczywiście, że dorobek tej demokracji powinny też coś więcej niż głosowanie to to są właśnie wszystkie instytucje różnego rodzaju inicjatywy mówi o referendach po wyborach na różnych poziomach po lublinianom różnego rodzaju inicjatywy rząd prawa tych właśnie państwo prawa, gdyż ten dorobek w oczy pana zdaniem te, które jest system, który lepiej go realizuje demokrację i nie nazwałby pan jeszcze tą demokracją fasadową, owszem, taki system, który wzmacnia moją wolność i pani wolność natomiast demokracja nie jest wartością demokracji po prostu pewną procedurą tylko my bardzo często mylimy w 2 warto się rodzi stabilność całego domu musimy znaleźć to istnieje była idea zrób wszystko, żeby istniało ono, by FOT archiwum będziemy kontynuować czy to znaczy oczywiście bardzo wiele wątków w tej rozmowie zderzą Karłowicza dotyczącym tego co stanowi jakby córce co zacytuję fragment może, że wciąż bardzo jesteśmy ludem katolicką republikańskim Mendoza 3 bardzo kontrowersyjna, ale znajdują rozmowy myślę, że nikt się zgodzą niektórzy nie zgodzą prof . Piotr Nowak Uniwersytet w Białymstoku wicenaczelny kwartalnika filozoficznego Kronos metafizyka religia kultura, bo państwo dostęp bardzo dziękuję dziękuję, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA