REKLAMA

Czy Rzecznik Praw Pacjenta dba o dostęp pacjentek do legalnej aborcji?

Post Factum
Data emisji:
2016-08-23 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w 18 min został do godziny dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM dziś we wtorek 23 sierpnia jeszcze dzień dobry mówi Paweł Suliga w naszym studiu Karolina Więckiewicz prawniczka ekspertka od praw reprodukcyjnych kobiet dobry wieczór dobry wieczór wiosną tego roku media obiegła wiadomość, że na Podkarpaciu ostatni szpital legalnie wykonujący aborcję w przypadku poczęcie w wyniku gwałtu zagrożenia życia matki lub trwałego uszkodzenia płodu przestał Rozwiń » przeprowadzać zabiegi przerywania ciąży wszyscy lekarze pracujący to podpisali klauzulę sumienia to media różnie o tym, pisały, że Ciech podpisał wcześniej podpisała, ale generalnie dąży nie da się tam zabiegu terminacji ciąży wykonać i gdy w drugim punktem tej historii jest zaniepokojenie dr Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich, który po prostu zapytał rzecznika prawa pacjenta czy rzeczniczkę praw pacjenta, gdyż to jest instytucja rzecznika praw pacjenta Krystynę Barbarę Kozłowską i w studiu Radia TOK FM chciałem chciałbym to nie powierzy witam ich rzeczniczka, ale właśnie rzeczniczka nie zrobiła, ale mamy tutaj oficjalną odpowiedź, jaką otrzymał Rzecznik Praw Obywatelskich od rzecznika praw pacjenta i czytamy, że analiza przypadków ograniczonego dostępu do zabiegu przerwania ciąży pozwala wodami 2 problematyczne obszary i kiedy pani spogląda na ten list widzi i czytam od początku, że są to ciągłość świadczeń w środku skorzystają z uprawnienia lub też naruszenie formalnej procedury przyjęcia pacjentki w podmiocie leczniczym topowym pani mam wrażenie, że to próba solidnie odpowiedzi na to co się naprawdę dzieje jak monitorujemy czy ja powiem tak szczerze, że po lekturze tego listu od rzeczniczki praw pacjenta to mam mieszane uczucia to znaczy z 1 strony tam rzeczywiście jest wyszczególnionych trochę działań, które biuro rzeczniczki praw pacjenta podjęło w celu wyjaśnienia tego co się co się dzieje w kontekście Podkarpacia głównie to rzeczywiście ja myślę, że to należy tu jako prostotę przedstawić że, że pewne działania zostały te zostały podjęte w ramach tych kompetencji, które rzecznik praw pacjenta jego biuro ma już duże, żeby wyjaśnić te kwestie te natomiast z drugiej strony jest to wciąż moim zdaniem za mało i w biegu jestem tym listem można nieco rozczarowana Krukowi co po prostu jak wiele rzeczy jednak jest niedostrzegany takich realnych problemów, która w, które kobiety mają w dostępie do legalnej aborcji jak tutaj nie odzwierciedlone jest to, że myślę, że w ramach kompetencji, które już rzecznik praw pacjenta ma i wozów i w oparciu o ustawę, na podstawie której działa, które mogłyby być podejmowane SA nie są, tak więc tutaj jak były mam takie z 1 strony frajerzy co się dzieje, bo też nie można powiedzieć, że nic tam list jest niezłomna jakieś baby należy jakoś bardzo skrytykować to odpowiedź i w związku z tym, by jakoś negatywnie ocenić postawę rzecznika praw pacjenta i biura wobec tej kwestii natomiast wydają się, że to wciąż zbyt mało i że ten list jest jednak mimo wszystko taki zachowawczy i alei nawet samej treści widać to, że można, by było jeszcze pociągnąć pomnażać realne może ktoś może wziąć do ręki tendencji przeważy jeśli chodzi o rok 2016 to problematyka złożonych przez pacjentów do biura skarg indywidualnych nie wskazuje bezpośrednio na zastosowanie przez lekarzy podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego bonie mówimy formalnego trybu odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na tzw. klauzulę sumienia itd to jest właśnie ten moment, w którym ja uważam, że należy iść dalej UoR w nie odzwierciedla ten list w ogóle problematyki, jakby klauzuli sumienia i tego, że w erze z połowy roku, zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego z października zeszłego roku, czyli prawie roku temu ŁKS, bo luki w ogóle prawnej w kontekście tego, na jaką w, jaki sposób można zwykle na klauzulę sumienia powołać i jest po prostu napisane, że lekarze nie zastosowali tej już klauzulę sumienia w 2016 batalion wojsk ważne jest nic nowego to znaczy torze, że formalnie jest problem z udowodnieniem w ogóle tego jest pokazaniem w oficjalnym takim przebiegu dokumentów informacji między szpitalami urzędami to jest nią od dzisiaj wiadomo, że ta klauzula sumienia de facto jako formalne prawo lekarza możliwość powołania na klauzulę sumienia zgodnie z ustawą jest nadużywane i tak naprawdę właśnie to, że jak bardzo nadużywamy go 1 z tych dowodów jest to bardzo niewidoczna w oficjalnym przebiegła informacja dla żywych rzeźb koni przebiegli przez te kluczowe punkty całej dyskusji o klauzuli sumienia, dlatego że pan to działo o tym czy to jest dzień bierze się ujęto Otóż to w liście czytam, że inne rzecznik praw pacjenta wydał zalecenia celem wyeliminowania nieprawidłowości w poczet tych 32 to nałożenie obowiązku dokonywania wpisów w dokumentacji medycznej pacjentek dotyczących odmowy przeprowadzenia zabiegu terminacji ciąży, ale za to zauważmy to 3 panie redaktorze, że to jest to ten fragment listu, który pan przytacza to są zalecenia, które rzecznik praw pacjenta wydał wobec 1 podmiotu, w którym stwierdziło w wyniku postępowania wyjaśniającego, że doszło do naruszać to nie jest tak, że rzecznik praw pacjenta ogólnie zajął się klauzulą sumienia wydał wytyczne co do tego w jaki sposób należy ją stosować zajął się tą kwestią luki prawnej powoływane w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie to są zalecenia dla konkretnej placówki, w której naruszono tak to za mało jest organistą prawnikiem mówiliście zapytać skoro dlatego 1 szpitala w ich zalecenie w kolejnym to jest, żeby zapewnić właściwe standardy udzielania świadczeń zdrowotnych czas wprowadzić procedury postępowania w przypadku odmowy przeprowadzenia terminacji ciąży to co nie oznacza, że nie znaczy to nie oznacza, że to jest uniwersalna zasada, że każdy szpital tak, by każda placówka powinna wprowadzić takie procedury nie właśnie dochodzenie, dlatego że to, czego mi brakuje w całym tym liście i stamtąd podejść do rzecznika praw pacjenta to jest to ograniczanie do postępowań wyjaśniających, które biura rzecznika praw pacjenta przeprowadziło w kość 3 szpitalach na Podkarpaciu i tylko jedno tak naprawdę zakończyło i właśnie przetacza po niego rozwiązania, która rzecznik praw pacjenta Krystyna nagrodą był tutaj za zasugerował wróżbita lawinę protestów nie ma instytucji rzecznika praw pacjenta jest taka, że może nakazywać pewne rozwiązania uniwersalne czy zakazywać nie natomiast ma ma taką możliwość, żeby sugerować pewne rozwiązania systemowe w tym legislacyjna, żeby ich byłe sugerować rozwiązania legislacyjne tym podmiotom, które inicjatywę ustawodawczą mają to zwykle nie dzieje i tak jest właśnie dlatego jest bardzo moim zdaniem była nie nie idzie tam krok dalej, czego oczekiwała, że nie idzie w stronę zrozumienia tego problemu jako problemu systemowego, a nie tej sytuacji, w której jest skarga to my też podejmujemy, ale jak ZUS i tak naruszył to my mówimy, że rząd może mógłby coś zrobić, a tym w ogóle nikt nie widzę tutaj dalej znaczy pisze w parlamencie na rzecz pracodawcy nie zwierza noże miałby jakiś punkt żołnierzy miałoby rzeźnika jakieś pomysły dotyczące zmian legislacyjnych, ale nie ma żadnej żadnej żadnej informacji o tym, że w związku z tym na szkody są do ministerstwa do rady ministrów co ma taką kompetencję w ustawie o rzeczniku praw pacjenta jest taka kompetencja jak właśnie inicjowanie pewnego ryczy sugerowanie pewnych rozwiązań legislacyjnych i właśnie radzie ministrów i razem nie dzieje rozumiem, ale nie jesteśmy ludźmi później obywatelami na później pacjentami chcę przez to powiedzieć skoro teraz pewnie, słuchając Radia TOK FM dr Adam Bodnar czytelną odpowiedź rzecznika praw pacjenta na myśli sobie oto ja w takim razie uderzałem z inicjatywą ustawodawczą z tego względu, że musi powołać rzecznika praw pacjenta na listach, bo być może to jest to taki to taki porządek powitamy, że to teraz rzecznik pra w po obywatelskich jedno 4, ale tak naprawdę o to chodzi o odpowiedzialność rządu za to, a też rzecznik praw pacjenta jest jego częścią administracji rządowej w przeciwieństwie do Rzecznika Praw Obywatelskich te, choć odpowiedzialność rządu i to bardzo słusznie w twoim mieście dr Adam Bodnar powoływał się na pewne rekomendacje zobowiązania wynikające z międzynarodowych zobowiązań z czego gros wyroków Trybunału w Strasburgu przeciwko Polsce i to jest odpowiedzialność rządu, żeby e-auta wytyczne wykonać i tutaj jak były małe i tak naprawdę dobry jest pytanie o to co też obok Rzecznik Praw Obywatelskich ma też ograniczone kompetencje w zakresie właśnie zmian legislacyjnych w przeciwieństwie do rzecznika praw pacjenta, który mógłby w ZUS w sposób bardzo wyraźne jest to zapisane w tych kompetencjach Rzymu, bo czasu było sugerować po prostu administracji rządowej, którego też jest częścią tak po wyborach rzecznik praw pacjenta jest częścią administracji rządowej, ale i sam jeszcze wrócić do 1 rzadsze, bo to jest istotna mianowicie, że rzecznik praw pacjenta tutaj zasugerował takie rozwiązanie szpitalowi, w którym doszło do naruszenia, żeby była prostsza procedura postępowania w przypadku odmowy wykonania świadczenia dla mnie to 1 z tych 1 z najbardziej problematycznych punktów tego listu do 2 zlotych dostaniemy w kontekście skierowany do innej placówki tłumaczy w ogóle uważam, że generalnie niezauważone stawia na bardzo ważny fakt mianowicie taki, że w ogóle nie ma żadnych procedur postępowania w przypadku dostępu gotówką w kontekście dostępu do przerwania ciąży tak jest ustawa, która to mówię bardzo w sposób bardzo ogólne i z badań, a tego w jaki sposób szpitale podchodzą do tych kwestii takich rzeczy mają jakieś wewnętrzne procedury dotyczące tego co robić, kiedy zgłasza się do szpitala osoba, która wciąż, która ma to czy to wójt twierdzi, że ma uprawnienia, bo sztabowcy albo chciał skorzystać z uprawnienia do tego, żeby przerwać ciążę jakaś procedura wdrażana, żeby to się mogą zadać łupnia ich, ale i tutaj jesteś doskonały tak naprawdę pole do popisu, że widać po prostu wyraźnie i tych badaniach trybu przeprowadzono testy przez przez trzeci sektor, a nie nie przez rząd jak to wygląda rzecznik praw pacjenta mógłby też w tym zakresie z działaczy kod chodzi o to, jaką jest procedura odmowy tylko jako cud procedura dostępu do tego świadczenia, a tutaj jak dużo Erbud dziś o tak naprawdę się w tym przez magistra przewija to, że to jest takie trochę już była zaakceptowane stan rzeczy, że tak naprawdę w zasadzie ten dotąd i to jest okazali wydaje się, że tego dostępu w zasadzie nie ma i teraz to, żeby było tym kobietom dać jednak taki skutek taką oficjalną procedurę, dlaczego one tego nie mogą dostać, a nie wychodzi z tego założenia, że ten co doświadczenie powinno być dostępne już tak naprawdę powinny być procedury dostępu do tego świadczenia, a nie ani nie procedurę alarmową 1 świat, ale jak im duże państwa, tym bardziej chodził po głowie taka myśl czy to nie trzeba traktować jako kompleks proces ten list, który to mamy gotową odpowiedź na pytanie, która na Bodnara to czy to nie jest tak, że skoro rozpoczęliśmy rozmowy o tym, przytoczone przeze mnie informacji medialnego media poinformował na Podkarpaciu, a po prostu jest radnym to nie jest problem czy to mu 3 Tarasek rozmawiamy o o braku procedur o o konkretnych przypadkach czy to nie jest już tak wyrażę do opowiedzenia razem równolegle z informacją dla osiągania Wolborza ściekowych w takiej dramatycznej sytuacji ktoś dowiedział z gazety, że bus na Podkarpaciu nie ma możliwości wykonania takiego zabiegu konstrukt to po prostu nie będzie nawet próbował taka osoba nie będzie nawet próbowała na Podkarpaciu i niszczy, gdy jako złom do lekarza na www usłyszała właśnie, że Podkarpacie jest regionem, gdzie się nie wykonano częściowo z Podkarpacia jest wykaz kont oczek ciekawa rzecz to też ją widać w tym mieście też, że każda osoba może go listu docentem, a jest upubliczniona na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale rządzącego Podkarpacia to zwrócą uwagę na ogół ciekawą, ale kuria za mną absolutnie rzecz mianowicie taką, że w tym Alicja rzeczniczkę praw pacjenta powołuje się na nieznane mi, ponieważ nie dostępna publicznie wytyczna, które wydał w swojej opinii dałem wojewódzki konsultant ds. ginekologii położnictwa właśnie z województwa podkarpackiego i a w tych zaleceniach dla tego szpitala który, który odmówił EFG wykonania zabiegu zasugerował, że jednak różyczek, żeby tu rzeczy każe, że powinna zastosować do tych wytycznych tak tego tego wojewódzkiego konsultanta do podkarpackiego ma o tyle kuriozalna, że wojewódzkie oraz konsultant ds. ginekologii położnictwa jest jednocześnie kierownikiem oddziału ginekologii w szpital Profamilia w Rzeszowie, więc po kościele w sposób dość interesujące znachor redaktor zamyka tutaj iść na zlot trwa właśnie teraz otrzymuje dowiedzieli się o tym, że jak rzecznik praw pacjenta, czyli nasz dla nas nas tylko pacjentów jest rzecznikiem jak rozumiem czy YouTube, a wahania Raszyna coś co jest strasznie dziwna sytuacja, bo z 1 strony są jakieś wytyczne jest opinię o Góra, która jest nieznana bowiem do ciała bronią powinni wnioskować do osób z wojewódzkiego konsultanta z nieba w stanie jej, a jej odnaleźć na narodowców tak szybkim czasie natomiast właśnie w Realu mówi wojewódzki konsultant podkarpackiej jest w barwach w sposób wyraźny powiązane właśnie z tym szpitalem, od którego które jako ostatni tak pojemna, ale na Podkarpaciu właśnie to szpital Profamilia, z którego się w tt tt burza medialna też zaczęła już jest w strukturach po dowód tego oddziału, który w, których nie wykonuje tych zabiegów w związku z tym, że jestem bardzo ciekawa jak wryty apotem wytyczne te dotyczą wąskie sprawy dotyczą interpretacji tej przesłanki legalności przerywania ciąży, która dotyczy wad płodu i tam tam jest jakaś zawarta w stołek jest wyraźna interpretacja, ale tego przepisu co wydaje mi się no bo w co najmniej interesujące zresztą też warto do tego dotrzeć, bo byłby to koło po prostu niedostępności i do tych zabiegów na Podkarpaciu się w taki sposób po prostu zamykaj dlatego wydaje się, że to jest do tego właśnie w mam taki wątek takie wrażenie, że tam jest tylko do połowy to występ rozmazane jeśli jest nie mieli ani ja tam dalej tak jak powinno po prostu Karolina Więckiewicz prawniczka ekspertka od praw reprodukcyjnych kobiet bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę z gry na 4 minuty godziny 19 za 4 minuty informacji Radia TOK FM w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA