REKLAMA

Sąd: słowa o wygnaniu Romów z Polski to nie nienawiść, to polityka migracyjna

Post Factum
Data emisji:
2016-08-23 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum 5 minut po godzinie dziewiętnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu pan Dariusz Zbroja zastępca dyrektora zespołu karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dobry wieczór dobry wieczór w Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Rejonowego dotyczący komentarza internauty o Romach ale zanim zaczniemy z płaczem opowiadać o jaki komentarz chodziło i które sądy pokoleń czy Sąd Rejonowy Sąd Okręgowy zasądziły po tej wypowiedzi no to w warto w poprzez cytat należy Rozwiń » także przybliżyć to co się wydarzyło czy ktoś widział Cygana uczciwie pracującego żyją tylko z przekrętu żebractwa i kradzieży kombinacje mają w genach i nic z tego nie zmieni dlatego izolacja lub wygnanie i będzie spokój i historii w największym skrócie jeśli się pan zgodzi mogą opisać tak orzeczenie Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego jak rozumiem były takie, że to jest mocne mocno sprawa ta wypowiedź tak, ale jest jak czytam dopuszczalne w dyskursie jako postulat co do polityki migracyjnej w jeszcze przed wejściem na teren wznoszący żegna się kosz na ulicy zapytali czy mówienie, że ta grupa społeczna to rząd powinna zostać izolowana lub wygnano czy jest karalne to pewnie w każdy przechodzień podział i jasnego mówienia o tym, że coś tam być izolowany lub wygnanym po nim jest karalne tymczasem w 22 z żelaza są 2 różne zawody powiedział, że nie tak ta sprawa została podjęta z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich rzecznik po prawomocnym zakończeniu tego postępowania zażądał akt sprawy zbadał ją i po zbadaniu wy skierował kasację do Sądu Najwyższego rzeczywiście pół decyzja Sądu I instancji o umorzeniu postępowania z powodu tego, że w ocenie sądu o wpis ten nie wyczerpał znamion żadnego przestępstwa, a następnie nieuwzględnienie zażalenia prokuratora nad tą decyzję przez Sąd II instancji spowodowała to, że rzecznik przede wszystkim zarzucił tej kasacji Sądowi II instancji rażące naruszenie prawa procesowego, że nie spojrzał na sprawę w sposób całościowy pod kątem właśnie, jakby orzeczenia sądu obiekt obiektywizmu sądu w tej w tej sprawie tak naprawdę i utrzymał w mocy tak naprawdę niesprawiedliwe orzeczenie a dlaczego mianowicie w jak rzecznik stwierdził w kasacji tutaj pozwoli pan redaktor, że przecież stać dłuższy cytat, że przeprowadzona w ten sposób analiza stanowi sądów obu orzekających daje podstawy do uznania, iż do ich wypracowania doszło w następstwie jednostronnej oceny okoliczności sprawy przy czym co charakterystyczne była to ocena z uwypukleniem okoliczności sprzyjających oskarżonemu i teraz chciałbym przytoczyć panie redaktorze myślę, że dochód chyba było powodem ich z całego mojego zainteresowania tą sprawą rzecznika co stwierdził Sąd I instancji w uzasadnieniu cytuję nie jest tajemnicą, że sposób życia Romów budzi kontrowersje nierzadko spotyka się z dezaprobatą społeczną oskarżony skrytykował niewłaściwe zachowania w szczególności dotyczące uchylania się od przyjętych zasad zasad zarobkowania nie można działania oskarżonego uznać za jakąkolwiek formę szerzenia nienawiści Romowie są mniejszością etniczną, która w przeciwieństwie do wielu innych jest nieskory do asymilacji nie tyle w sensie zachowania odrębności językowej czy narodowościowej, ale zdobywania wykształcenia zawodu w związku z tym nie można zdobywać normalne zatrudnienie stawać się członkiem społeczeństwa w tym co przyjęto określone zasady funkcjonowania w tym zarabiania nażycie powszechnie też znana jest ich skłonność do żebrania w miejscu publicznym w miejscach publicznych tymczasem Romowie ogólnie rzecz ujmując nie przejawiają ambicji zdobywania wykształcenia chęci wykonywania uznawanych zawody wymagające najpier w zdobywania kwalifikacji, a następnie ubiegania się o zatrudnienie w ramach konkurencji na wolne w rynku pracy trwają przy stwierdzonej w kulturze sposobach życia nieakceptowanych przez społeczeństwa wśród, których wg własnej woli się osiedlają to musi powodować konflikty, których źródłem nie jest jednak domniemane poczucie wyższości narodowościowym sposób życia powyższe spostrzeżenia i to kto chciałby to podkreślić sąd uważa za niewymagające wiedzy specjaliści są one dostępne w oparciu o potyczkach potoczne obserwacje to cytat z orzeczenia sądu, czyli sędzia tak myśli o Romach tak jest przekonany, że nawet nie musi być fachowcem, żeby tak myśli, ale też o wprawdzie prawnicy takim języku nazywa się to notowaniom, czyli fakt niepodlegający dowodzenia w ocenie sąd i Sąd II instancji, rozpatrując sprawę, jakby troszeczkę obok orzekł niech nie wziął pod uwagę tej tego stwierdzenia, ale zaraz, ale czy ułóż miało brać pod uwagę mógł po prostu pominąć właśnie ludzi z powrotem do wody na naszej ocenie właśnie nie mogę i jest cały zarzut, że od rzecznika tej kasacji jest to, że sąd nie poddał całościowej ocenie postępowania Sąd I instancji i de facto utrzymał orzeczenie rażąco niesprawiedliwe, a jeżeli orzeczenie jest rażąco niesprawiedliwe to sąd musi wyjść poza granice zażalenia czy też od innego środka środka odwoławczego tutaj jeszcze sąd napisał coś takiego, że po, jakim mowa o znieważeniu skoro nie było słów wulgarnych, ale dobrze przecież oprócz tego jest prokurator jest ktoś, kto na sali sądowej powinien powiedzieć wciąż pisze były również napisany izolacja lub wygnanie i będzie znał tak i to nie jest sąd orzekł pozwy sądowe rząd uznał to za wyraz mocny, ale nie uzasadniający przypisania winy winny oskarżonemu, uznając że, jakby nie została tutaj wyczerpana, ale ta strona to się sprawie mówi podmiotowo, czyli nie ma nie można udowodnić, że internauta działał w celu w celu właśnie znieważenia w celu, jakby w szerzenia nienawiści czy też tego czy nie nie można, bo tego i w ocenie sądu to mu tego udowodnić, ale było to stwierdzenie zdaniem rzecznika dowolne i Sąd Najwyższy, rozpoznając z tą kasacje uwzględnił te uwzględnił co do zasady podzielił argumenty merytoryczne kasacji i uchylił orzeczenie Sądu II instancji i przekazał i nie tylko, że są orzeczenia Sądu II instancji także uchylił orzeczenie Sądu Rejonowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, ale do, którego sądu do Sądu Rejonowego Sąd Rejonowy w Chinach do tego, który wygłosił mowę nie do właściciela do tego do tego są do tego wygłosiła filozofa no tak tak tak tutaj zresztą chciałbym przeżyć za bezbłędny koordynatora zostaniemy drugi tekst będzie jeszcze bardziej kuriozalne jak działa w niedziele wiem mieszkańcy Warmii i mazurscy ze względu na wysokie bezrobocie od zawsze dba nienawidzili prac lizanie Lublin obie panie redaktorze sąd już jak będzie ponownie rozpoznawał sprawę na pewno weźmie pod uwagę wytyczne Sądu Najwyższego i będzie znowu podejmę oczywiście zgodnie z zasadą niezawisłości, bo po analizie całego materiału dowodowego decyzję taką, jaką uzna za zgodną ze swoim sumieniem jest prawem w jeszcze ten zabytek formalnie sprawa się sam siebie Sąd Najwyższy na przykładnie nie ma innych możliwości, żeby zabrać się za tego typu kuriozalny wyrok orzeczony kuriozalne orzeczenie sądu niższej i nadal jest to musi być zawsze ktoś nam z boku np. Rzecznik Praw Obywatelskich, który nie sądy Sąd Najwyższy działa działa z urzędu musi być kasacja musi być środek nadzwyczajny środek zaskarżenia i to jest jedyna droga to uchylania wyroków prawomocnych chciałbym powiedzieć, że Sąd Najwyższy bardzo rygorystycznie podchodzi do kasacji, bo to jest nadzwyczajny środek zaskarżenia i naprawdę muszą być bardzo poważne błędy sądów sądu odwoławczego, bo tak naprawdę to w kasacji z wskażemy wyroki tylko sąd odwoławczy no, chyba że uprawomocnił się pierwsza instancja to rzecznik może skarżyć takie też wyroki, ale muszą być bardzo poważne uchybienia, ale jeszcze nie wystarczy, żeby one bardzo poważne muszą mieć istotny wpły w na treść orzeczenia dopiero wtedy sąd może uwzględnić kasacje to tak, ale ktoś może ktoś, słuchając pana może powiedzieć tak to on wspaniale, że są na Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie, ale mógłby np. spróbować jakoś przekonać sędziego, który wydał tak kuriozalne orzeczenie n p . nie wiem, informując go chociażby, że bardzo wierzą w ludzi którzy, gdybym był pracują płacą podatki tsunami z pochodzenia dajmy na to czy jakkolwiek panie redaktorze w sąd to jedno musimy powiedzieć 1 rzecz sąd musi działać wg prawa jest zasada ta, która jest podstawą fundamentem we wszystkich zbiorach zasada niezawisłości sędziowskiej Sąd Najwyższy może zwracać uwagę sądom tylko w pewnej formie są formą są orzeczenia Sądu Najwyższego, które sąd rozstrzyga na podstawie właśnie tych nadzwyczajnych środków zaskarżenia nie tylko zresztą Rzecznika Praw Obywatelskich prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Rzecznika Praw Dziecka w zakresie jego i jego jego uprawnień sądy działają punkty na tak w tzw. z dna wniosek może tak to powiedzieć zasada skargowości, czyli musi wpłynąć skarga kasacja wtedy sąd się bierze za za rozpoznawanie sprawy polskiej kwestia winna jest ocena ocena orzecznictwa, ale to już stoi już są kwestie nieuregulowane ściśle w ustroju sądów powszechnych i te są liczone są to już jest w troszeczkę inna kwestia natomiast jeszcze jakby pan redaktor pozwolił chciałbym też przytoczyć uzasadnienie Sądu Najwyższego z ostatnim, jakby akapicie tutaj w kasacji to myślę podsumowuje naszą dyskusję w tej sprawie jej uczyć po po pozwolę sobie właśnie na ten cytat przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy zachował odpowiednią dyscyplinę myślową w ramach obowiązku posługiwania się przesłankami swobodnej oceny dowodów określonymi w artykule środnika PKS nie będzie, więc oceniam faktów przez pryzmat własnych obserwacji wyobrażeń będzie uznawał, że Romowie to także obywatele polscy, tyle że należące do mniejszości etnicznej przyjęcie, że to migranci wymaga dowodu to wznawia się i nie będzie usprawiedliwia zachowania oskarżonego ksenofobicznym wypowiedziami w innych krajach Unii Europejskiej będzie pamiętał, że działanie pod wpływem emocji nie znosi odpowiedzialności za żadne przestępstwo, a może ewentualnie wpłynąć na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu, jeżeli emocje to są choćby do pewnego stopnia usprawiedliwione myślę, że to jest podsumowanie tej całej sprawy tutaj kapitalny koniec naszej rozmowy panie Dariuszu bardzo panu dziękuję za to mądre słowa z pan Dariusz Zbroja zastępca dyrektora zespołu prawa karnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo 17 min po godzinie dziewiętnastej przyda mi informacji Radia TOK FM po informacjach jeszcze więcej sportu o dzisiejszym meczu Legii Warszawa zaprasza autor Krzysztof sądecki post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA