REKLAMA

Dr Lidia Adamska, dr Jakub Borowski i Piotr Kuczyński o koniunkturze Polski po najnowszym raporcie GUS

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-08-25 09:00
Czas trwania:
42:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 tez magazynek Legia Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś w naszym studio pan Piotr Kuczyński główny analityk domu inwestycyjnego Xelion dzień dobry pani dr Lidia Adamska szefowa i współzałożycielka start-upu Kalinowa dzień dobry dzień dobry i Pańtak Jakub Borowski szkoła główna handlowa i bank Credit agricole dzień dobry rok bezrobocie stopa rejestrowanego bezrobocia w lipcu ubyło 8 i 6 % minimum 3 czerwca 91001 . roku zdaje Rozwiń » się w lesie nie mylę osób zarejestrowanych jako bezrobotnych można powiedzieć, że nie można być mało no ale jednak dużo dużo mniej niż bywało to w latach wcześniejszych informacji z rynku pracy są dobre wcześniej mogliśmy od po wielokroć opowiadać sobie o rosnącym zatrudnieniu zatrudniających w firmach wzroście płac, czyli właściwie jest dobrze albo nawet bardzo dobrze z rynkiem pracy tak, choć inwestorzy tak no to się jak długo jeszcze wcale nie szukam problemów tylko, że zostanę może to jest z kolei jest dobrze to jest trudne pytania dlatego, że to jest pytanie tak naprawdę cykl koniunkturalny znaczy pytanie jak długo potrwa zostaje w tempie zbliżonym do 3 % jak długo nie będzie wstrząsów przede wszystkim wstrząsów zewnętrznych, bo jeśli chodzi o strukturę wzrostu gospodarczego w Polsce to dach to bardziej się obawiamy się w dłuższej perspektywie oczywiście o oczy widział za granicą niż w Polsce inna, więc trudno to jest coś ty taka zdobywam katedra te badania koniunktury, które mamy dotyczące strefy euro gospodarki Niemiec jako bardzo świeże sprzed 2 dni są wciąż niezłe, ale dla gospodarki niemieckiej wskaźniki koniunktury mówi o wskaźnikach i mają one mają charakter wyprzedzający otrzymują nam sporo na temat przyszłości firmy te najbliższe gminne są lepsze niż w za okres lipiec sierpień są lepsze niż w kwartale w kwartale długi, więc na razie takich zagrożeń nie widać natomiast jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce Nobody siedzicie ciekawe rzeczy przede wszystkim jest problem z ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników to sygnalizują sygnalizuje bardzo wiele firm i badaniach koniunktury Guzowskiej zostało opublikowane, na który wczoraj albo przedwczoraj radny mamy potwierdzenie tego faktu wskaźnik ilustrujący problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników on dość szybko narastał w ostatnich kwartałach natomiast jeśli chodzi o samo bezrobocie normalne, że zatrudnienie oczywiście bezrobocie zatrudnienie rośnie zatrudnienie liczba pracujących poza rolnictwem rekordowo wysoka to są dobre to są dobre dane natomiast jeśli chodzi o bezrobocie patrzmy na bezrobocie, które oczyszczone z wpływu czynników sezonowych, bo wiadomo, że to bezrobocie faluje w grę w odpowiedzi na dach na dno tych czynników, które zmieniają i no to jesteśmy już bardzo blisko dna to znaczy jak sobie zsumujemy te to bezrobocie oczyścimy z tego wpływu tych czynników sezonowych to mamy z naszych obliczeń to by tu pozwolę zacytować kwiecień 92, a my 91992 i lipiec Ka -li ne i 91, a więc leży w latach jej chodzi o stopę bezrobocia stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach dużych ofert Darek ona już w zasadzie nie spada w euro do roku ta zmiana też się wygląda na to już stabilizuje w związku z tym dobijamy do do ściany bardzo trudno dalej to bezrobocie będzie obniżać, chyba że wymyślimy coś co pozwoli w krótkim okresie dość szybko podnieść kwalifikacje tych, którzy pracy szukają alternatywnych nie mam takiego pomysłu, ale mam inny pomysł jak można statystycznie obniżyć stopy rejestrowanego bezrobocia w bardzo szybko zaraz o tym, opowiem, ale pani dr Adam srebrne Lwy z Jane lidze to będzie na pewno trenerem jest wprost Ano właśnie to jest bez wątpienia dobra wiadomość spadek wskaźnika bezrobocia natomiast wydaje mi się, że nie jest wcale takie oczywiste, że my czy szerzej na posiedzeniu, że ekonomiści tak dokładnie wiedzą, dlaczego tak się dzieje wydaje mi się, że na tym może dobrze byłoby się zastanowić, ponieważ mamy spadek rejestrowanego bezrobocia za chwilę się odniosę do tego z czego to może wynikać, ale z drugiej strony jeśli uzna, że wskaźnik bezrobocia jest jakimś przejawem funkcjonowania gospodarki w szerszej skali no to pojawi się pytanie, dlaczego wskaźnik bezrobocia spada, a gospodarka wygasza tempo wzrostu PKB słabnie nieważne nie kojarzy się jeszcze to nie wszystko jeszcze inne inne dodaje wskaźniki pokaże, które świadczą o tym, że to nie jest jakaś oczywista oczywistość, a produkcja przemysłowa spada inwestycję nie rosną, a więc można powiedzieć takie klasyczne mechanizmy, które wpływają na to, że spada wskaźnik bezrobocia, a przedsiębiorcy zatrudniają więcej ludzi one działają w drugą stronę, więc jest pytanie, dlaczego tak jest ja nie mam 1 odpowiedzi na to zagadnienie natomiast zgadzam się, że czym innym jest, że są odrębne kwestie spadek bezrobocia i wzrost zatrudnienia jeśli chodzi o spadek bezrobocia tą przynajmniej w publicystyce ekonomicznej 500 plus tutaj jest wskazywane jako 1 z mechanizmów, które sprawia, że następuje, gdy za aktywacja w jakiejś mierze na zawodowe 1 aktywności kobiet, które ono mniej i jest z ich strony zgłoszeń do tego bezrobocia rejestrowanego, a więc można powiedzieć tam pozytywna statystyka wynika z tego, że no i mniej chętnych osób rejestruje się jako bezrobotne natomiast jeśli chodzi o to, że rośnie zatrudnienie to tutaj też spotkałam się z taką opinią, że w kontekście tego, że gospodarka a jakby nie rośnie tak szybko jak wcześniej podaż rośnie zatrudnienie to dlaczego rośnie zatrudnienie, ponieważ zatruć i to trzeba połączyć z inwestycjami, które też nie rosną, ponieważ jest to odzwierciedlenie niepewności w ramach, której funkcjonują przedsiębiorcy krótkookresowo widzom 500 plus, a więc może więcej pieniędzy przepłynie na rynek, ale co będzie dalej w dłuższym okresie czasu nie wiadomo w związku z tym zainwestowanie w taki czynnik produkcji, jakim jest zatrudnienie jest łatwiejsze, ponieważ łatwiej zatrudnić, a potem zwolnić niż zainwestować długookresowo i późniejsze z tego wycofać taka opinia jest takie wyjaśnienie tego zjawiska, czyli nie rosnących inwestycja rosnącego zatrudnienia pojawia się już także tutaj w magazynie kładzie pan Piotr Kuczyński, a przypomnę, że na początku zadam pytanie o to a kiedy zacznie bezrobocie rosnąć tak dawno teraz próbuję NATO pytanie odpowiedzieć oczywiście w Dallas nie nie przemyślałem tego miasta będzie dosłownie od tak sobie nagle coś wymyślonym ad-hoc, ale w 2 BM Deutsche bank chciał powiedzieć, kiedy ono zmaleje to pewnie około 2 punkty procentowe jeszcze w datach dzieci, gdy nagle skokowo wtedy, kiedy minister Radziwiłł prawda obejmie wszystkich Polaków ubezpieczenia oczywiście nad i wtedy nie ma nie będzie sensu się rejestrować niezarejestrowany rejestrowe bezrobocie natychmiast maleje, o ile to to jest kwestia dyskusji dlatego też dnia, jeżeli chodzi o to w tej chwili ten spadek to też myślę, że może być od części również lenistwo czyste lenistwo dzieci, które stracili zasiłek może niektórzy tu wiele z nich była w stanie nic nie rejestruje się mieć ubezpieczenie zdrowotne, bo to jest tak może być częściej pada niewielkiej części, ale jeżeli ich mówimy o tym kiedy wzrośnie, bo dotowana podstawowe pytanie, bo cała reszta to monaster w myślach lub nawet z tym co państwo powiedzieli 100 % oczywiście zgadzam dla, kiedy wzrośnie ono wtedy, kiedy rzeczywiście coś na świecie my się zacznie działać do pana dr Borowski mówi to jasne grymas jakiś wewnętrzny trafi do, kto to będzie miało miejsce plus lub i lub i jeżeli zaś obracać Polacy za granicę i zacnie się o Boże po angielsku dość mówi Władek Stasiak po polsku to nie jest tak osobowych po polsku no jak to po zachodniej granicy bardzo jej tam ponad 800  000 lat zniesie wypierają nas tych miejsc pracy jednak dalej tak dalej najwyraźniej się z liścia myślę, że to może nastąpić, a ci powracający Polacy to kiedy pana zdaniem, dlaczego nie wiedzieli co się będzie działamy z zagranicą poważnego to może być po pierwsze po drugie, jeżeli rzeczywiście David jest inne wejdzie w życie, bo w tej chwili też mówi o tym, ale nic nie robi taka jest prawda i nalewkę pani Le Pen zostanie szefową prezydentem Francji nano wymowa tego pan tam w prezydenta zostaną nagrody rocznej można zobowiązać się do środka wyobraź pan jego syn rozważam brexitu to perspektywa od tej zastanawialiśmy się, kiedy można dojść do auta od co najmniej 2 lata prawda, kiedy był tutaj ta fala ewentualnie tych, którym warunki się zmieniły pobytu w nie tylko 1 może 1 dodatek oddaje głos panu Piotrowi Borowskiemu Anny Piotr Kuczyński wspomniał o tym, o czym ja też chcemy powiedzieć, jeżeli rzeczywiście reforma zdrowia miałaby wejść w życie z takich założeniach jakich mówi pan minister Radziwiłł jak dawno powinny objąć część z nich to faktycznie część osób może wytracić tę potrzebę bycia zarejestrowanym jako bezrobotnej wtedy jak rozumiem być może ta statystyka bezrobocia, jaką mamy zbliża nam się do tych badań BAEL, czyli gotowość jej nałożeniu weto chciałem to chcę powiedzieć co znaczy, iż liczba skoncentrować przede wszystkim na handel uważa że, które są prowadzone na podstawie badań ankietowych i tutaj to bezrobocie wynosi w tej chwili 62 jest najniższe w historii to już jest bezrobocie oczyszczone spoczynku z nowych możemy się już w tej chwili spokojnie porównywać np. gospodarką niemiecką, która ma zbliżone bezrobocie także tak naprawdę dobry wynik spalanego w ogóle z 1 punktu w tej chwili wyhamował moja ocena biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy to co widzimy w badaniach koniunktury jest taka, że coraz trudniej będzie to bezrobocie obniżać jesteśmy bardzo blisko bardzo blisko dna i realizuje inwestycje sytuacja to bardziej skomplikowana to znaczy może oczywiście spadły w pierwszym kwartale mimo spadku do roku w sektorze przedsiębiorstw po 13, które na wciąż jest zła zarówno w pierwszym jak w drugim kwartale nadal przyzwoicie rosły inwestycje firm zatrudniających 50 osób i więcej jest głównie przetwórstwo przemysłowe, a więc inwestycje związane ze sportem w związku z tym to jednak trochę tłumaczy dlatego rynek pracy nie jest w niezłej formie to co np. wyraźnie spowolniło inwestycje w energetyce, ale one wystrzeliły rok temu, więc z taką bardzo się ciężko zmierzyć tak wysoko mazowieccy wnioski panienek te dotyczące rynku pracy pana zdaniem dochodzimy do ścian dochodzimy do ściany płace będą w związku z tym przyspieszać to jest dobra wiadomość pewnie nasi słuchacze łatwiej będzie powalczyć o o podwyżkę no ale z drugiej strony mamy w związku z tym większe czasem wrażenie sali jeśli chodzi o imigrację, a więc przede wszystkim popyt na inne osoby, które pracują w Polsce jest z Ukrainy to jest czynnik, który ten wzrost płac w niektórych branżach hamuje przede wszystkim w handlu detalicznym i budownictwie w związku z tym eksplozji płac się też nie spodziewał to jest perspektywa na kolejne kwartały po, która od wysłuchamy teraz informacji Radia TOK FM po informacjach część druga magazyny dekadzie będziemy rozpoczynać od dobrych informacji rzecz jasna zaprasza na 2 i ekonomii na kapitał gospodarka jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry studio pani dr Lidia Adamska pan dr Jakub Borowski pan Piotr Kuczyński w dzień dobry dzień dobry wchodzi nowy, ale oczywiście przepraszam ryzyka co nas kolejne nowelizacje i oczywiście chciałem państwa zapytać o dobra wiadomość pani doktor zacznie w bardzo chętnie mamę w dobrą wiadomość dotyczącą programu 500 plus raport światowy bank światowy opracował raport, w którym ocenia dotychczasowe skutki funkcjonowania tego programu i wystawia mu od strony socjalnej z wysoką ocenę ale, ponieważ wskazuje, że za sprawą tego programu zmniejszyła się w sposób znaczący strefa skrajnego ubóstwa w Polsce o 3 punkty procentowe wg tych danych był to spadek w sprawie 9 % do około 6 natomiast dla mnie jest to dobra wiadomość, ale jednocześnie pokazanie kierunku oddziaływania tego programu to znaczy, że jest to rozwiązanie o charakterze socjalnym jak widać działające w kierunku zmniejszenia skrajnego ubóstwa natomiast kwestie dar wpływania na na dzietność i miałby postawy BRE produkcyjne ta jest cały czas dla mnie kwestia w zdecydowanie nie oczywista natomiast skutki krótkookresowe są i są pozytywne rozmawiano o programie socjalnym w zbyt, a może nawet 1 zgodnie z tym są jej rząd nie robią z nas trafi do nas z jakim jest wyjazd jest list pożegnalny skierowany do zwrócił również do pana do mnie do gaszenia sport kreuje już Apple, ale jednak do wszystkich nas NATO nie jest socjalna jest ich wiele, jakim mowa w realne to powiem, bo uderza przede wszystkim do innych mniej zamożnych z Rosjan szeroko zaadresowane do woliery z panem Komorowskim, gdy jestem tego podróżując widziałem jakieś odpryski wczoraj na na Twitterze miałem wrażenie kogoś inaczej można zintegrować wyznaczy bank światowy neutralny był w stosunku do stada powtórek do tego programu po prostu oceniał efekty redystrybucyjne, ale jest nie miałem wrażenia, że jakość poszczególnych paliw w Hogan co więcej dla rozważał również inne działania, które mogły mieć silny jest szefem realizacyjny mogłyby być bardziej efektywnie zrealizowana czy ta pomoc socjalna mogłaby być po prostu lepiej inne adresowane wiemy o g 500 plus czy środki w ramach tego programu TV do osób, które socjalnego punktu widzenia pieniędzy potrzebują związku z tym w biały dach wiaty do garnka raportują oczywiście to jest prawda w punktu widzenia rozwarstwienia rozwarstwienia dochodowego z definicji wolę musi je istotnie zmniejszy bardzo dziękuję czy w dobrą informację ma pan Piotr Kuczyński dla takich pro domo sua proszę bardzo mWIG 40 naz w wczoraj szczyt 12 miesięcy roczny szczyt niż w ocenie ostrożny budżet państwa Ostrovia w tej chwili wszyscy piszą mówią w komisjach czy my wszyscy moi, że miasto ruin, a jak wszyscy mówią dostaję być bardzo ostrożnym powstrzymać pal, ale dają znacznie gorzej mi się, dlaczego te misie tak, by za małe średnie spalanie dla danego wina tak, dlatego że ze jedno niech pani pani dobrze wie, jakie są oprocentowania rząd albo bardzo rodzinny tak jak jest to wyzwanie lokat ile płaci się za obligacje rządowe na nas do stołu tak skromne procenty, że Polacy próbują oszukać, więc dzień w istocie parę miliardów Doda była poszło 49 miliardów, żeby ten rynek ruszyć na drużynę do zastępczej dużo wyżej tyle tylko trzeba pamiętać na mniejsze spółki mają to do siebie bardzo łatwo wyciąga się ich cenę w górę bardzo łatwo jak wydać się bez badań nie ma komu sprzedać te rozmowy z nimi problem w tej chwili nie o indeks mWIG 40 zyskuje 35 % ma 3864 rent, a 20, a indeks ma 20 na właściwie bardzo delikatnym minusie i razem na 1786 punktów szeroki indeks WIG państwo interesuje na minusie 1 i też dla mnie taborowe porównanie z indeksu WIG 40 wejście jest ciekawy i kwalifikowałoby się do jakiejś może rozmowy, ale nie wiem czy Józefa renoma panie oczywiście raz w życiu na dużych spółkach Nana Blue chipach jest, bo stosunkowo duży udział zagranicy, które na mnie specjalne chętnym okiem patrzy na Polskę, że tak, bo tak zdarzyć różne jachty a, chociaż wszystkie sprowadzają na oś Paryż zbudowało bolid i wynagrodzeń oraz łatwa, bo chciałem zapytać pana dr. Borowskiego czy w ramach dobrych informacji pan doktor podjąłby się zadania może mówiono wcale nie jest trudne nie wymagać specjalnego podjęcia i powiedział coś dobrego o projekcie budżetu, który dziś będzie przyjmowany przez radę ministrów nowe różnorodne wyroby wymienione w kontroli wezwaniem Miłosierdzia i schorowane dzieci w obawie, że założenia makro, które tam są to znaczy, że założenia dotyczące wzrostu gospodarczego, czyli 6 i wzrostu konsumpcji inflacji okręt bojowy dramatycznie nie odbiegają od naszych łamach w zeszłym roku będzie na razie nie mamy tak jest w taki mały włos życie wydłuża okres dochodzenia albo w 2 tys zlote wełna miał odbyć pod koniec roku od tego roku 2 osób z kilku miesięcy taki scenariusz byliśmy prawdopodobnie to będzie pierwszy kwartał przyszłego roku a gdy brała wtedy nie odbiega ona się ponownie Tonew i w związku z tym z punktu widzenia dochodów przynajmniej tych dochodów, które są ściśle powiązane ze wzrostem gospodarczym to o to by to, żeby jakiś zasadniczy zagrożenie dostrzega zagrożenie obłudy jest blokowany w tym obszarze, który pochodzi z uszczelnienia systemu podatkowego jest spore ryzyko się nie uda osiągnąć tych środków na rzecz tych założonych kwot, które tam są w tym budżecie zapisane, ale nie przesądzałbym tego, dlatego że pojawiają się różne pomysły w UE ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a gminy, które miały prowadzić do ne np. zaostrzenia kar z dla unikania opodatkowania radny i to dzisiaj powiedzieć jak przedsiębiorcy jak firmy zareagują NATO i ostatecznie, jaki będzie ten przyrost dochodów widzieliśmy w danych za ostatnie miesiące, że jakiś efekt już się pojawiły, a sądzę, że rząd w tej sprawie będzie się wykazywał dużą inwencją w związku z tym meandry z domu nie przesądzałbym, że tego się nie da ne nie uda zrealizować panie doktorze no oczywiście rozmawiamy z Elby, jeżeli chodzi o te bardziej niepokojące rzeczy nad tą sprawą oczywistą jest oczywiście wzrost deficytu sektora finansów publicznych znaczący do 2 i 9 jak bardzo rozumiemy to zamieszanie, które pojawiło się w mediach i w publicystyce dotyczące tej kwoty, która padła, czyli blisko 60 miliardów złotych rząd zapowiadał były im planie finansowym, że deficyt będzie 2 i 9 w przyszłym roku teraz wokół nich na stałe, więc ja widzę żadnej tutaj niespodzianki to jest natomiast oczywiście niepokojące, ponieważ nikt jej deficytu jest bardzo blisko 3 % jakiekolwiek silniejsze spowolnienie wybija nas z tej ścieżki przekroczymy Nalepa wiedział sam, że to 36 % wzrostu PKB zakładane jest, że znaleźliśmy przy tej wiedzy, którą mamy tak, ale obawiam się z ich domów wrażliwym miejscu, więc na dzisiaj na dzisiaj te nasze prognozy są mniej zbieżne także jedno i pamiętajmy o tym, że to wszystko wie każdy scenariusz opiera się na takim założeniu, że od 2018 roku urząd tak zapisał w tym programie będzie ten deficyt zmniejszy o dość wyraźnie jak z uporem godnym lepszej sprawy powtarzam, że 201820192 lata wyborcze w związku z tym EMG parowozowni tworzy się wydarzyć wileński to oznacza wzrost długu publicznego tak się to skończy wyraźny wzrost kilku kilka punktów procentowych PKB na nas byśmy mierzymy się do 60 konstytucyjnych procent, gdybyśmy mieli ingerencję polityczną to znajomym forsował tezę nieśmiało, że może właśnie dlatego te wybory będą szybciej niż się sporym, ale może zostawmy kwestie wyborcze, choć wątpię albo gdyby syn dostał szansę na dowolny założyli, bo ta została ona wymuszona przez pana aktorem, więc dla budżetu teraz niższy niż w pole w hicie Langner Universal RO ku gier online z VAT oraz kupon chciałem trochę, wyjaśniając słynny Beatles czy też może, dodając że do tego, o czym już powiedzieliśmy mu myśl o tym, mówiliśmy wielokrotnie, ale może warto przypomnieć, bo zawsze przy okazji budżetu pojawia się wiele liczb, który na swoje 60 prawie 60 miliardów złotych deficytu to jest deficyt budżetu państwa w przyszłym roku zaś to, o czym mówił pan doktor i co jest właściwie najbardziej istotne w patrzeniu to jest deficyt sektora finansów publicznych, czyli deficyty i budżetu samorządu i dlaczego samorządy mają mieć nadwyżkę będą dozowane głośno, bo ja tego tego nie bardzo rozumie jak mają inwestować środki unijne tak będą skąpane w 2 to tylko trzeba wyjaśnić, dlatego że patrząc na ów deficyt sektora finansów publicznych i lepiej patrzeć na to, bo to jest bardzo ważny istotne ma wynieść w relacji do PKB 2 i 9, a unijna norma mówi nam 3 to, jeżeli się na to popatrzy to tak jak tutaj rozmawialiśmy już w magazynie EKG to wynikałoby z tej konstrukcji przygotowanego czy proponowanego budżetu rząd się rząd jako rząd będzie się zadłużał, a samorządy mają mieć nową halę drogą podobnie uznał go podać uzasadnienie został budżetowy jest mało mało w tej sprawie wiemy poza liczbami niewiele ponad podobnie uznał, że ten cykl inwestycyjny w jednostkach samorządu te dane tych zakończył w zasadzie w ubiegłym roku w tym roku mamy silny spadek inwestycji w zoo przyjdzie pójdzie pewnie w roku 2018, a inny musimy poczekać na plany ich budżetowa czy budżety przede wszystkim dużych ośrodków miejskich było to zmiana jest ujemny prognozując inwestycje publiczne zobaczymy, jakie one mają plany, bo pamiętajmy, że rząd ma jeszcze 1 instrument z lasu może przyjąć ustawę albo zaostrzyć ustawę obecną, która wpływa na finanse jednostek samorządu ter ne nad morzem InPostu utrudnić nabywanych na detalach teorii, bo trudniej o gospodarce tak ale by tak, że inwestycje publiczne to nie są inwestycje samorządów jasny, a pozostałe inwestycje zakładam, że będą realizowane przede wszystkim inwestycje drogowe inwestycje infrastrukturę one będą, a on tak sądzę nic się na inne związane z panem prezydentem czynszowych budujemy prom ułóż zerwał dach odpada hodujemy wyglądu bardzo złych oraz wyraz w 2 tysięcy to nie jest tak, że wszystkie inwestycje publiczne polegną natomiast by to jest wielki zdarzały się na wątpliwości dotyczących założeń, ale poczekajmy uzasadnienia w koniec krokach w tym temacie ja tylko się podsumować, czyli zdaniem pana dr. Burskiego który, gdyby tezę, że na co dzień też analizuje największe ryzyko to jest ta zbytni optymizm w tej nowej ściągalności podatków tak balet przeceną na względzie, że tutaj możemy być zaskoczeni tym jak skutecznie ranny talentem problem będzie rozwiązywany przy pomocy środków, które niekoniecznie będą akceptowalne również z punktu widzenia zgodności z konstytucją i choć pana zdaniem punktu w drugim nie jest to wielkie zaskoczenie to rząd mimo wszystko da no musi brać pod uwagę, że scenariusz nie musi być aż tak bardzo optymistyczne wzrost gospodarczy może być niższa, więc te deficyty mogłam się, że w dziale HR oraz w niemal nakładek na asfalt i wewnętrzne zalewać zdania dopuszcza zaś kolejny temat i jest jeszcze w wodzie może Tusk i pomysł na owe to nie jest powiedziane do końca, a więc z punktu widzenia tego za 9 tego czy szoruje brzuchem czy też nie wydaje mi się, że ten temat może wracać w zależności od złych oczywiście, że może wracać dzisiaj zresztą pod uwagę i być może te pieniądze pozwoliłyby do tych spokojnie do tych wyborów otwarcie, że nie miały być w terminie ustawowym na tym zakończmy ten wątek K 2 w kasach donosi, że szef PZU i polskiego funduszu rozwoju pojechali do przyjadą dzisiaj czy już pójść dalej i jadą do Mediolanu rozmawiać z szefami grupy UniCredit o tym czy do odkupienia jest w Pekao SA w no dobrze, a dziennikarze powinni darować na lotnisku tak dalej rozwijać nasza wygrana Widzewa z gwiazdami taką wypowiedzią między pana premiera Morawieckiego nie prowadzimy żadnych konkretnych negocjacji PZU i PFR nie prowadzą negocjacji powiedział pan premier Morawiecki jak gdyby w odpowiedzi na te nasze doniesienia o tym, że prezesi jak rozmawiać, ale nieprowadzenie negocjacji nie oznacza, że nie pojechali nie zapytają czy wy sprzedajecie albo nie wiedzą, a my chcemy kupić wejściówkę z pytałem wczoraj w magazynie EKG nie znali uzyskałem bardzo interesującą odpowiedź zadam takie pytanie w płot są państwa zdaniem w potencjalnie tak jak firma, której władz ma skarb państwa PZU miałaby kupić bank Pekao SA uzyskają one wczoraj bardzo oczywiście upraszczając to odpowiedzi MEN informację taką no skoro jest potencjalnie do kupienia to dlaczego nie zainteresować inie kupić i do państwa pytanie poco państwo to pytanie też zadam, ale odpowiedź porusza po informacjach o 2 punkt w głąb w pewnych ekonomia kapitał gospodarka 43 minuty po godzinie dziewiątej i to jest magazyn EKG część trzecia Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studio w mojej prawej pan dr Jakub Borowski dodaje dr Lidia Adamska i pan Piotr Kuczyński euro 4 zł 30 frank 390 właściwie prawie 395 USD 381 funt 5 gra 5 zł i 4 gr w tym zgodnie zapowiedziała już za chwilę zdziwienia naszych gości, ale wcześniej już nie chciałbym powtarzać tego wstępu tylko przypomnę, a jeśli rzeczywiście będzie potwierdzone, że trwają rozmowy i Polska rząd chce, by spółka PZU kupiła bank Pekao SA to państwa pytam po co jak się państwo wydaje po co na jedno zastrzeżenie pan Piotr Kuczyński jest zatrudniony w grupie uniknęli, więc nie wiem ile pan będzie nadal może ona z nim jego zdanie pada deszcz albo 1 zdaniem będą po to, aby zmniejszyć udział zagranicy w sektorze polskim bankowym do 40 % kropkę i więcej na ten temat trwa wiecznie powinien wtedy relacja polskiego do zagranicznego tak narażony jest prosta będzie zagranicznego 60 proc we wrześniu do wzięcia pani prezesa na zysk PZU spółka giełdowa Pekao SA spółka giełdowa po co za chwilę odniosę się do tego natomiast może jedno zdanie do tego czy ten nastąpił wyjazd do Mediolanu czy nie ja też temat do wypowiedzi pana premiera Morawieckiego wczoraj wydaje się, że można spojrzeć na to jak ona taką dosyć przemyślaną strategię negocjacyjną także, ponieważ jest oczywiste, że UniCredit jest sytuacji jej jedno w dużej mierze przymusowej i potencjalnie jest racjonalny, że jest zainteresowany tym dziełem z drugiej strony wiadomo, że nie jest to ta transakcja, na którą w tym momencie stać PZU tak bez żadnych problemów, a więc wyjazd taki powiedziałabym bardziej luźny przy jednoczesnym publicznym komunikacie, że nie my w zasadzie nie jesteśmy tym zainteresowani jej marzenie zainteresowanie tego, że było nie prowadzi ona ludzi mających szansę w tych negocjacjach to, że dzisiaj tam nie ma konkretnych negocjacji cash Flow wierzy natomiast traktuje to jako możliwy prawdopodobny etap negocjacji, które będą toczone przyszłości nawet razem, grając na pytania poco wydaje mi się że, używając słowa udomowienie czy polonizacja banków nie używamy właściwego słowa i dlatego przed odpowiedzią na pytanie poco ja bym użyła innego słowa prostszego, który te intencje łatwiej definiuje mianowicie nacjonalizacja i odpowiedź na pytanie po co jest robione robione jest to kwota, aby zwiększyć kontrolę ich władztwo skarbu państwa nad polskim sektorem bankowym Duda skarbowi państwa nowych właśnie ja chciałabym usłyszeć o zwolenników tej koncepcji uzasadnienie dlaczego, a władztwo państwowe w gospodarce nad sektorem bankowym ma dobrze robić w Polskiej gospodarce ma wpływać pozytywnie na wzrost gospodarki na jej konkurencyjność mający do tego poważne wątpliwości, zwłaszcza że 30 lat temu mieliśmy to wszystko możemy się pani prezes obroniła taka teza, chociaż mi o naszych boiskach w polskie i John państwowe i wszystko scentralizowane działy się obroniła taka teza nadejdzie kryzys będziemy jako rząd mieli bank 1 i 2 września mamy tego ABP jak będzie problem to co będziemy bronić, że co grasz matkę czyny uznał udzielamy np. przedsiębiorców no, więc z tanimi źle inwestowali, że taki scenariusz, który pan przedstawiany jest w dłuższym okresie czasu scenariuszem niedobry dla Polski może się wydawać, że w krótkim okresie czasu będziemy lepiej kontrolować bieżącą sytuację natomiast w dłuższym okresie czasu z pewnością nie i nie uważam, żeby to jest może taki troszkę bardziej ogólny poziom tej naszej rozmowy obecnie natomiast nie uważam że, aby państwo było najlepszym właścicielem z Sydney w sektorze gospodarczą może będziemy mieli dużą grupą ubezpieczeniową bankową i podbijemy jakąś grupę w Europie być może tak natomiast jest pytanie ono koszty do euro Polski doby, więc wydaje mi się, że samo hasło dobre po Polsce, bo polskie no jednak dla ekonomistów nie powinno być hasłem wystarczającym, ale tu mówimy o politykach natomiast to wszystko ma jeszcze koszty zostały oszacowane dotychczasowe koszty kroków w stronę polonizacji banków i zbudowania przez PZU grupy bankowej ubezpieczeniowej one są niemałe, a w przeciągu roku kurs PZU spadło 40 %, a ileż pieniędzy w gotówce PZU już raz wydało na zakup Aliora i wsparcie transakcje z BPH i leśnych maszyny i finansowe to i jeśli patrzysz na wyniki finansowe również one są niższe od oczekiwań natomiast pamiętajmy, że pozycja PZU do tej pory została zbudowana na bazie rozwijania sektora ubezpieczeniowego natomiast przyszłość sektora bankowego w Polsce w tej chwili z punktu widzenia rentowności no nie jest najbardziej różowa, a więc z punktu widzenia tworzenia wartości dla akcjonariusza to też nie musi być czynni, którzy tam, w których ta wartość zwiększa nie udało się pani prezes Adamski przekonać ich Forte PZU kupił PKS sam pan dr Borowski też z sektora bankowego w 2 Kaja się panu wydaje jest jakaś dobra odpowiedź Pozzo, który ostatnio zeszyty spotkaliśmy go jednak to pan o tym, nieco mówiono nawet nieco dłuższy wywód, na które Panny dachem pozwoli też wolał tego nie powtarzać w 1 zdaniu trochę nawiązują do tego czy Banach podział uważam, że ta konstatacja słuszna upraszczając którzy, realizując maksymalnie można powiedzieć także inne uzasadnienie nijak bowiem uzasadnienia, ale z uzasadnieniem najprawdopodobniej tego tego zakupu ewentualnego jest takie przekonanie, że w sytuacji, kiedy dochodzi do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego bank, który jest bankiem krajowym w szczególności bankiem, w którym mamy władztwo korporacyjne skarbu państwa jest kontrolowany przez skarb państwa inaczej ocenia ryzyko kredytowe niż banki, które są częścią międzynarodowych lub, a innymi słowy może go pod kreską miała staram się wejść w myślenie o tych, którzy te po tej transakcji chcą dokonać zostają zrealizować innymi słowy, jeżeli mamy na spowolnienie globalny no to by banki, które są tutaj częścią grup bankowych muszą reagować na decyzje, które są podejmowane w centralach te decyzje być może niekoniecznie odzwierciedlają one w sposób właściwy sytuację gospodarczą u nas niekoniecznie trafne są decyzje z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego innymi słowy akcja kredytowa jest 3 czy Indie wartość udzielanych kredytów jest obniżana bardziej niż mogłaby być, gdyby te banki były bankami krajowymi sądzę, że to jest główny grzech główny powód chciał pan zna odpowiedź, że popełniono znany jeszcze powtórzę tutaj muszę powtórzyć za podziałem Sokal nasze dostawy uspokaja ja nie znam pogłębionych analiz badań, które pokazywały, że albo, analizując doświadczenia międzynarodowe, że taka teza jest tezą słuszną innymi słowy, że te banki krajowe nie będą się w takiej sytuacji mylić oceny ryzyka kredytowego żoną hasłem kredyt bardziej niż bank zagraniczny nie oznacza żal, ale będą to będzie dom będzie bezpieczny kredyt będzie dobrze wycenione ryzyko, że nie będzie to najczęściej bezpieczny goryczy dobrze wycenione ryzyko w teorii szczególnie ta zależna zdanie, przyjmując taką optykę Total FIZ kolejne pytanie, na które ja mam odpowiedzieć na negatywną, a mianowicie jeśli tak jest, że repolonizacja banków ma być narzędziem pomocnym w warunkach spowolnienia gospodarczego jest pytanie, bo przecież gospodarka rynkowa ma charakter cykliczny czy jeśli wyjdziemy ze spowolnienia gospodarczego już to wsparcie państwa i pod uregulowanie szczególne przestanie być potrzebne czy to znaczy, że wtedy będziemy zmieniać koncepcję właścicielską sektora bankowego i na okoliczność tej lepszej koniunktury pozwolimy działać się konkurencji i bardziej takiej rynkowej postaci wydajność urządzenia, które zakłada, że autorzy tej koncepcji uważają, że to jest inwestycja w okresach jesteśmy przygotowani na kolejny cykl bardzo ważne jak zwalniają będą za próbę wygrają będą kupony oraz tajnych służb, bo zawsze może przyjść na rząd to dojdzie do wniosku, że to jest akurat w dobry czas na to, żeby bank sprzedać, jeżeli oczywiście znajdzie się nasza działalność to będzie rok komisja śledcza od razu z miejsca w FIM nowych sobotnia decyzja może mieć miejsce potem frank K2 chciałbym zapytać państwa zdziwienia i w bardzo bym prosił, by rozpoczął pan Piotr Kuczyński, bo był poszkodowany zwyciężać, ale bardzo, że bardzo panie tańczyły razem z polską są one, ale byłem bardzo drobne zdziwienie takie bardzo przyziemny dosłownie przyjemne, bo drogowe denerwuje się byłem ostatnio był już od olsztynian w pewniakiem jeśli przyznaje zawsze w obecnej i zobaczyłem coś tam do rezer w mną wstrząsnęło oczywiste przypomniałem coś w Warszawie co mnie kasą stało i wracając do Warszawy wieczorem znowu zobaczyłem, że jest trochę własnych losach co jest takiego pachołki wysiada pachołek na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie stoi start i 2 jezdnie jednostronny atak w środku linia pachołek stoi sobie 30 cm od tej linii wyrasta nagle jedzie pan nagle ma pan pachołek piątek stoi kilka tygodniach dużo swemu przez dna jest nie tak na początku Zenon nie wiadomo, o co prawdopodobnie jest ta studzienka myślę bez szans, by ten balkon urwał sobie koła albo z Ronaldem Wayne Rooney to zostawili pachołek bezdomnego psa gadania wcześniej nic 0 to samo was tak jak państwo powiedzieć o sobie samym wiaduktem tam bez Puławska Dolinki Służewieckiej jest tak od wielu miesięcy stoi cała linia pachołków, która ogranicza część 1 pasa diabli wiedzą, o co im na co mało tego wracam do tej z tego Olsztyna do Warszawy i na ulicy niepodległości nagle natknąłem się nad kuriozalną sytuację bez żadnego ostrzeżenia pasek jest do barierki w poprzek Alone są odsuwane jest zakaz wjazdu, ale też o najwyraźniej samochody jechały ludzie sobie odsunęli dawali wielkich pojechali Boguś jest asfalt to miał być tydzień wcześniej zrobione, bo futbol, bo takie zezwolenia wydane było wtedy naprawdę nie rozrastać drogowcy wyrabiają tam chyba ludzie z badeńskim Night Club oraz nie można mówić jak Adamowi ci, którzy postawili te pachołki naprawdę musieli mieć nic nam jakoś nie mają budżetu na załatanie tej dziury no to może wydać 100 m wcześniej był duży znak tel 65 siłowe pokazywało we jedzie pani za chwilę pan jedzie, a obok sedan tego pachołka 5 × w 2 olsztyniacy nie rozjechali się siedziby mówić pan zastrzeżeń no właśnie o to, żeby miasto nie zważali na zwiedzanie, bo w Warszawie z żoną to jest to pan zobaczyć tego turnieju panie niektóre sklepy z więziennego zdziwienia, ale realnie międzynarodowe i Czechy na tapecie dzisiaj zaproponuje Czechy z perspektywy tego, że mamy wspólne doświadczenia wychodzenia z komunizmu transformacje grupy Wyszehradzkiej natomiast 2 informacje, które przeczyta wczoraj trochę EW żywiły mnie, bo nie za bardzo pasują do tego jednak tego obrazu, a mianowicie ogłoszono, że częściej kończą z wydobywaniem węgla w 2023 roku i w tym czasie zamkną ostatnią kopalnię, jaka w Czechach funkcjonuje także tutaj ten problem rozwiązali dosyć jednoznacznie na druga na wieść się wypowiedzieć się premiera Czech na temat przyszłości Unii Europejskiej i tego, że powinniśmy jako Unię zmierzać w kierunku tworzenia armii Unii Europejskiej, więc tego rodzaju sygnały są takie powiedziałabym nieprzystające generalnie do tej narracji jaka, jaka w Polsce 2 dalej w stronę PiS musiały z opozycji szef rządu, żeby się dowiedzieć się kopalnie zamykać i czyni to sobie pani może powinnam się dziwić ich cele związane z pewną zbieżność te panie doktorze to w paradę do pana dr. Burskiego bardzo proszę bardzo krótki z nich to niech nie da, ale to krótkie minutach meczu z 2 będziemy dłużej negocjować ceny węgla na listach SLD jesteśmy w rozwoju tłumaczy też ze strony krajów, by w sieradzkich inne grupy Wyszehradzkiej, a jednocześnie w klimacie wstrząsów, które w handlu WTO jak przeżyjemy wstrząs i 3 były w Budapeszcie 2 dni temu analizujemy gospodarkę węgierską wrócimy tam od czasu do czasu bywać i uwaga dowiedziałem się jak funkcjonuje program w UE, który ma wspierać dzietność, a jednocześnie ma wspierać budownictwo mieszkaniowe uwaga łączy te 2 cele trudno to po raz na końcu 1 stycznia i naprawdę warto przemyśleć to co zrobili i odpowiedzialna za ich jedno hasło 3 ma małżeństwo musi zadeklarować na początku chwilę będzie miało dzieci w ciągu 10 lat od tego uzależniona jest pomoc finansowa, która jest bardzo znacząca ich do zmiany w odniesieniu do badań na ten temat w ale ustawa również odnosić do tego problemu, jeżeli dam przykład, bo naprawdę robi wrażenie w przypadku planowania trójki dzieci w ciągu 10 lat ta trójka dzieci musi należeć do ćwiczeń więc, by pomoc wynosi 30  000 EUR w gotówce 30  000 EUR w gotówce placówka jednorazowo czy jak zawali zwrotnym po co już minął, choć szczególnie Marsylia 30  000 EUR krewnych, ale jedynie kredyt bardzo Nisko oprocentowany jest czas dobra w postaci kredytu bankowego efekt można się spodziewać wzrost dzietności równoczesny wzrost popytu na mieszkania w i Kaka Kotwica antyimigracyjna, bo jednak stanowią, że dostajemy tylko trzeba zadeklarować ile nie będzie miało być aktualna, ale uwaga, jeżeli się do dzieci nie pojawią trzeba zwrócić proporcjonalnie kwotę, która została przyzna pan Lech Morawski bardzo dziękuję pani lek. Lidia Adamska bardzo dziękujemy Lech Kaczyński bardzo dziękuję temu magazyn EKG dziękuję bardzo wydawcami byli w Aleksandry Dziadykiewicz działa szkoła realizowała Adam Maciejewski bardzo dziękuję teraz informacje o informacjach audycjach czarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia halo 2 ekonomia kapitał Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA