REKLAMA

Czy wyciek wewnętrznych wiadomości TK pokazał nieprawidłowości? Prof. Piotr Uziębło był gościem Agaty Kowalskiej

Post Factum
Data emisji:
2016-08-26 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie tak jak zapowiadała teraz zajmiemy się sprawą wymiany e-mailowej między sędziami Trybunału Konstytucyjnego w role nie wypada zajmować się prywatną korespondencją, ale z drugiej strony sędziowie piszą o sprawach publicznych związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, więc dzięki telewizji TVP Info możemy zajrzeć w kulisy pracy inni Trybunału w no i sprawdzić czy aby na pewno doszło do jakiejś afery, bo tak Rozwiń » przynajmniej twierdzą autorzy z materiałów telewizji Info pana Samuel Pereira i pan Dawid Wildstein z nami jest pan prof . Piotr Uziębło wydział prawa i administracji na Uniwersytecie gdańskim łączymy się telefonicznie dzień dobry panie profesorze niedobry nie wiem jak oryginał re pani Helena i może na początek zapytam czy rzeczywiście to wypada zajmować się prywatną odmianą mailową czy to jest to prywatna wymiana mailowa to co opublikowała GL telewizja Info, a oczywiście Sokoła Damian mailowo każdy jednak pani redaktor ja taką wymianę prowadzi także ze swoimi współpracownikami i do upubliczniania takich dokumentów i jej nie jest już pożądanym, tym bardziej że PayPal oprócz walki zawodowych to osoby łączą pewne także stosunki towarzyskie wsi no ale z 1 zajmuje zajmują się sędziowie w tych listach do siebie nawzajem sprawami, które nikt nie dotyczą nas wszystkich i to bardzo bardzo bezpośrednio m. in. okazuje się, że sędziowie nie chcą, żeby miłość do połowy grudnia zająć się wszystkimi wnioskami o zbadanie konstytucyjności ustaw głównie są do ustawy przyjęte przez prawo i sprawiedliwość Nemec, gdy ustała medialna ustawa o o policji w ustawa o ziemi no i uzna on jakby próba zrobienia tego wszystkiego do połowy grudnia może wydawać się podejrzana tak jakby sędziowie chcieli uniknąć jakiegoś pana jakieś zmiany w orzekanie, a w orzekaniu mórz może później po po zmianie 1 sędziów paki tutaj akurat czytał je, w którą pani redaktor ma talent tego jest doprowadzenie jak najszybszego rozstrzygnięcia tych spraw, tym bardziej że regulacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego mogą powodować rozstrzyganie spra w przed Trybunał o grudniu będzie już mocno utrudniony, a dlaczego, bo chociażby ze względu na wszystkie wymogi, które nowe prawo wskazuje no i teraz jeśli okaże się, że po kolejnych zmianach sędziów Trybunału obecnie największą będzie miała sędziów, którzy będą realizowali wolę polityczną NATO tym samym rozstrzygnięcie w Tychach i będzie niezwykle trudne ponadto jest jeszcze drugi problem, że każda zmiana w składzie Trybunału Konstytucyjnego ono powoduje, że nowi sędziowie muszą się jednak zapoznać z tym materiałem, który materiału jest potrzebny, bo ani sinolog, ale od grudnia dojdzie do wymiany tylko 1 z sędziów, ponieważ kończy się kadencja prof. Rzeplińskiego również kończą pracę jako prezes Trybunału w i na jego miejsce zostanie powołany nowy sędzia to mogłoby aż tak bardzo wpływa wpłynąć na orzecznictwo w VAT czy w ramach wymiany 1 sędziego nie jest aż tak bolesna wymiotuje wymiana prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który jednak organizuje pracę tego Trybunału większy od zakończenia pewnych postępowań postępowań, które tak naprawdę są już w toku bo, choć sędziowie sprawozdawcy, bo nie jest moim zdaniem czymś nagannym w, czyli pana zdaniem można domniemywać, że sędziowie zakładają, że dojdzie do skutecznej do skutecznego powołania nowego prezesa, gdzie nie dojdzie do sytuacji prąd to już kiedyś na antenie Radia TOK FM rozważaliśmy znaczka z Ewą Siedlecką o tym, że w funkcję prezesa będzie pełnił wiceprezes, a po jego odejściu z najstarszych sędziów, bo nie nie mnie nie będzie wcielono ta procedura, którą sobie wymarzył wymarzło prawo sprawiedliwość no trudno je tutaj po białym nie odważył się, żeby przewidywać tylko element wydaje mi, że jeśliby został wybrany nowy prezes Trybunału to raczej tym prezesem Trybunału była osoba, która Ano cieszy się zaufaniem prezydenta i na niekoniecznie byłaby osoba, która biegłaby była, jakby trochę rozstrzyganiu tych spraw, które już w Trybunale są nowe pomogłoby najlepszym wypadku spowolnić działanie gwarno hasłem, a w gorszej sytuacji mogłoby paraliżować, jakby jego funkcjonowanie na dłuższy czas nowe znów pytanie brzmi czy rację ma telewizja Info, kiedy twierdzi, że to jest skandal, żeby sędziowie w ten sposób uzgadniali między sobą właściwie los kolejnych ustaw no ale tutaj skandalem było, gdyby dochodziło do uzgadniania samej treści orzeczeń natomiast nie jest tajemnicą chyba dla nikogo, że w Trybunale w odcieniach prawodawca przygotowuje, jakby pierwotny wektor cenionych potem przedmiotem analizy sędziowskich i handlowe mogą go istotny sposób zmienić, ale no nie ma wątpliwości rola sędziego sprawozdawcy to kultowa, a tych maili, które wyciekły przynajmniej w tym zakresie, które ja byłem w stanie przeczytać to chodziło o ustalenie właśnie pewnych cech ich zniszczeniami, które są sędziami sprawozdawcami RAF pracuję w nogi jak jest tam odesłała mnie zdradzono mnie jakoś mniej komfortowej czuje czytając słowa mnie nie nieprzeznaczone dla nas no ale trudno w Stanisław Biernat sędzia z dnia i wiceprezes Trybunału pisze w jest ze wszech miar pożądane, aby wiele takich spraw tu mowa właśnie o w ustawach zaskarżonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, aby wiele takich spra w zostało osądzonych najpóźniej do połowy grudnia w PISF jednak pozostaje wątpliwość czy to są słowa Trybunału, który wciąż uważa się za nie zależne i niezawisłość sędziów w no ale tutaj oczywiście to trudno to nawet do matki to jest pewna sugestia dotycząca ewentualnego jeśli to możliwe przyspieszenia prac podwodnych oczywiście sędziowie tych aut pieszych nie muszą oni mnie także to narusza przynajmniej moim zdaniem narusza ich niezawisłość jakościowych i gdy druga kwestia, której też pisze TVP Info w to jest afera z regulaminem, ponieważ w wodę w tym, że my Lach pojawia się Kantaka takie sformułowanie sędzia Marek Zubik z kolei pisze w co do naszych spra w to potrzebujemy pilnie regulaminu w Ewa Siedlecka dzisiaj w Gazecie wyborczej komentuje, że chodzi po prostu dostosowanie regulaminu do ustawy, ale TVP Info inaczej to odbiera sugerując, że to o to chodzi o jakiś rodzaj złamania ustawy o Trybunale poprzez odpowiednie przygotowanie zmian w regulaminie Trybunału to tylko 1 nie każdemu nie teoria spiskowa, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście regulamin Trybunału nie był dostosowany do tych wszystkich zmian, które ustawiono w Teksasie pojawiały i ma w regulaminie charakter niższego rzędu nie może mieć 2 ustaw natomiast powinien umożliwić ich skuteczną realizację ten regulamin Trybunału z punktu widzenia, a tych sędziów to on nie jest moim zdaniem bardzo ich to ja bym nie doszukiwał się do drugiego dnia być wiarygodna tylko bym uznawał, że to jest jakby kroplówka dla prezydenta, żeby przyspieszyć prace nad przygotowaniem regulaminu, które umożliwiłyby skuteczne funkcjonowanie Trybunału w obecnej sytuacji w innej teraz wg, jakbym znowu rodzi się pytania o to co co oznacza publikacja tych maili to znaczy jak ona się wpisuje w to co się dzieje wokół Trybunału, bo rzeczywiście okazuje się, że chyba dość łatwo podważyć, a niezależność i niezawisłość sędziów co znaczy to, że skoro wymieniają maile nad na takie tematy którymi się zajmujemy i to wszędzie węszy my w szarej podejrzliwie Nani Joachim to czy nie jest tak, że po prostu mnie to jest taki dowód na słabość do Trybunału w czerwonej w największym dowodem na słabość Trybunału jest to wiadome ile wypłynęło to był chyba takie słyszałem błąd i 1 Heniu, który przez pomyłkę załączył maile do pisma skierowanego do wszystkich pracowników Trybunału natomiast Janin wideo w górach jakiegoś wielkiego skandalu moim zdaniem trochę niedobrze się stało, że taki mail został ujawniony po to, pokazuje pewne kulisy funkcjonowania Trybunału, które mimo wszystko no nie powinny być przedmiotem dyskusji publicznej natomiast nagranie wideo tutaj i żadnego skandalu tych treści treści tych maili nie wynika nic, aby naruszało uwagę Trybunał jeszcze raz, o które jakby dochodziło w mailach do próby uzgodnienia treści orzeczenia o określony po pod określoną PDO no to oczywiście byłby skandal o premiach tutaj mamy tylko i wyłącznie kwestie dotyczące pewnego przyspieszenia, a wśród trupów było mało tutejsza chciałem powiedzieć, że to zamieszanie, które było z Trybunałem w pierwszej połowie 2016 roku o Trybunał jednak orzekł on znacznie wolniej niż ktoś nie we wcześniejszych okresach ich, by Trybunał swoje prace musimy intensyfikować, tym bardziej że liczba spra w, które to w postępowaniu termin ślubu natchnionych palenie zmniejsza w tle jest jeszcze jedno rzeczne znów wracają dziennikarze TVP Info uwagę, iż chodzi o to, że ta wymiana, która wypłynęła w toczy się pomiędzy 9 sędziami w niebo jest znany wątek sformowanie koleżanki koledzy w liczbie 9 przepraszam zawraca głowę w czasie krótkich wakacji pisze uprzejmie prof. Rzepliński co oznacza, że co najmniej troje troje sędziów w jest wyłączonych, mimo że są dopuszczeni do orzekania wyłączonych z tej korespondencji tak to oczywiście wiemy natomiast pytanie zasadnicze jest takie jak ktoś, których tych ruinach tej trójki pozostałych jesienią sprawozdawcą, bo jeśli to był maj kierowany wyłącznie do skrętu wprawo Bach USA, a trójka sędziów nazwijmy ich nowych niechętnie nie niech będzie mieć prawo dawcami, bo to oczywiście żadnego problemu nie innym wypadku można mieć pewne wątpliwości tylko, że się też rodzi pytanie czy to jest w mailu urzędowe to jest jednak Meler napełni rywala, bo o pH mogę powiedzieć, że w ramach katedry, w której pracuje też nie zawsze, których maile wymieniane są nawet punktu w nowszych i pracowników tej katedry pod pachami w stosunku do kilku osób wymiana jest tych osób, która akurat są zainteresowane daną problematyką wsi to tutaj ta pana pierwsza interpretacja osoba znajduje potwierdzenie w słowach no naprawdę naprawdę nie lubię czytać cudzych Mijal z już mówię to któryś raz mniej lub dzień, ponieważ sędzia wlepił 1 zdaniu pisze w właśnie do tych koleżanki kolegów w liczbie 9, że im terminy gonią wymagałoby to przedstawienia projektów na pierwszą naradę najpóźniej do końca września to, choć pewnie o projekty wyroków prawda Acta jako projekty czy Indonezja były napastnik Zagłębia dla niego sprawą dar no właśnie czy to by potwierdzało pana ten został dawca no dobrze to zostawimy korespondencje sędziów i jej własnemu losowi pewnie i tak tych, którzy uważają, że w Trybunale, że się dzieje, ale nie przekona ją w naszych nasze nasze dywagacje a, ale jakoś nikt nie jest dobrze grzebać w zerówce w cudzych papierach pan prof . Piotr Uziębło wydział prawa i administracji na Uniwersytecie gdańskim bardzo dziękuję za całą analizę no i za chwilę proszę państwa informacje, a po nich zajmie się sprawą, który już kilkakrotnie na antenie Radia TOK FM mówiliśmy w ale są oni coraz to nowe odsłony chodzi o zakaz używania burkini, czyli takiego pełnego stroju kąpielowego dla muzułmanek, które okrywają swoje ciała zakaz wprowadziły jest podział części władz lokalnych we Francji nie wolno w tych w tych strojach pokazywać się na plaży i kąpać, ponieważ są one nieobyczajne NID sprawa trafia do sądu sąd wydał wyrok na innym, jaki teraz państwo się dowiedzą naszej Wrona znów w rozmowie z nami będzie Piotr Moszyński dziennikarz RFI ciekawe jest to jak wyrokował sąd, jakie będą tego skutki Penn, a przede wszystkim, dlaczego Francja w ogóle pojawił się tego typu zakaz, dlaczego nagle zakrywanie ciała staje się niemoralne kiedyś to zwykle chodziło ogolić znana rozproszy jest odwrotnie w i czy to prawda, że policjanci nakazują muzułmanką się rozbierać się na plaży i zajmować się, by część okrycia w o tym wszystkim po informacjach po dziewiętnastej Piotr Moszyński naszej antenie w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA