REKLAMA

Francuska Rada Stanu zawiesiła zakaz burkini na plażach. Dr Dorota Pudzianowska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-08-29 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn Igor trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu francuska rada stanu zawiesiła zakaz burkini na plażach, ale to jeszcze z ciałem wcale nie oznacza, że burkini będzie dozwolone to zawieszenie to jest zawieszenie na okres do wydania ostatecznego wyroku z naczepą skutkiem tego rozstrzygnięcia rady stanu w piątek w sprawie Rozwiń » może być na razie jednostkowej prawda, bo dotyczy rozporządzenia można opowiedzieć się takiego lokalnego wydanego w 1 miejscowości Villeneuve Loba no skutek jest taki, że to rozporządzenie nie może być stosowana w zakresie w jakim ogranicza mam na wolności ubioru nam choćby inny zakładania tego burkini na plaży natomiast IR to co nie jest jasne to kwestia czy innej miejscowości mam talent biorąc pod uwagę takie precedensy, czyli orzeczenie wydane przez najwyższą Administracyjny sąd francuski tak można to powiedzieć czy będą uczyć podążą tak inną logiką tego rozstrzygnięcia i uchylą LT wydano rozporządzenia pamiętajmy, że dostała 30 miejscowości już część merów, mówi że not nie będą się wycofywać z kolei liga praw człowieka to 1 z organizacji, która zaskarżyła Anny to rozporządzenie z Villeneuve Loba zapowiada, że będzie zaskarżać po prostu każdy się w rejonach teatr my rozporządzenia z innych miast doprowadzać jeśli jest taka potrzeba do kolejnych rozstrzygnięć także bez skutek tutaj w tej w przypadku tej miejscowości Villeneuve lobby jest taki, że tamten zakaz przestaje obowiązywać rada stanu orzekła, że jakiekolwiek zakazy tego rodzaju muszą być uzasadnione wyłącznie dowiedzione mi zagrożeniami dla porządku publicznego muszą dotyczyć odpowiedniego dostępu do Wybrzeża bezpieczeństwa kąpieli i higieny przyzwoitość no tak to co ne powiedziała rada stanu to jest tak naprawdę da wąskie określenie tego czym jest porządek publiczny, który na mocy kodeksu wspólnot lokalnych mnie mają strzec Maurowie co znaczy to znaczy, że mężowie mogą wprowadzać tego typu rozporządzenia tylko wtedy, kiedy służy ochronie porządku publicznego rozumianym rozumianego właśnie tak jak powiedziałeś, czyli higiena dostępu bezpieczne do Anny do do morza kąpiele przyzwoitość nam na plaży i w tym zakresie rada stanu stwierdziła, że zakaz noszenia tych ubiorów, które pokazują przynależność do liczby tak ogólnie są sformułowane te rozporządzenia nie wypełnia tego celu ochrony porządku publicznego w i jednocześnie dostaną też stwierdza, że obawy przed terroryzmem przed powtórzeniem się wydarzeń takich jak te, które miały miejsce więcej nie uzasadniają z punktu widzenia prawnego ograniczania praw i wolności ludzi rozporządzeniami lokalnymi w 2 to to jest on coś bardzo myślę dla prawnika statystyki jestem logicznego to znaczy my Romowie mogą się poruszać tylko w ramach ustaw konstytucji, a tam są określone nasze ciała powstało wolność przemieszczania się prawo do prywatności wolność sumienia wyznania, które w tym przypadku rada stanu zwiedziła były naruszone takimi rozporządzenia po prostu poszły za daleko aż strach się bać co by było, gdybyśmy przyznali, że nowym numerowi mogą tego typu aktami niskiej rangi ingerować wprawa i wolności coby było dalej co może pójść dalej to niestety jest też takie zagadnienie po prostu ogólne tak nie można przyzwalać na ograniczenie tak podstawowych wolności na takim niskim poziomie w sensie tego aktu prawnego, który tak, choć gra cały czas zastanawiam czy żelu depesza agencji, na którą patrzy zawiera błąd czy też czegoś nie wiemy, bo tutaj jasno stoi, że zawieszenie ma obowiązywać do wydania ostatecznego wyroku, ale ja rozumiem, że ta decyzja jest ostateczna wyrokiem z nadzieją, że mają przed sobą i skutek jest jest określony tutaj przez samą radę ze stanu na na końcu tego orzeczenia dochodzi do zawieszenia stosowania art. 43 tego rozporządzenia z Wilna w Globe, który dotyczył właśnie noszenia tych strojów manifestujących przynależność religijną 1 słowem można powiedzieć, że w tej miejscowości ta sprawa uzyskała swój finał atest finał to sprawny Finom zajęty w ogóle prawny finał tej sprawy, dlatego że rada stanu orzeknie podobnie w każdej sprawie, która trafi Ester Tomasza Lisa niosą administracyjne to znaczy umowy, bo tutaj mamy też do czynienia tak jak w Polsce z dwuinstancyjnością postępowania najpier w tutaj w tej sprawie Trybunał nica i powiedział, że to dopuszczalne, żeby mer wydał takie rozporządzenie dopiero gdy Sąd II instancji powiedział właśnie rada stanu stwierdził, że to jest niedopuszczalne i to jest tym sensie precedens, że nowe trasy małe prawdopodobieństwo, żeby Trybunał niszczą uważam, że postępował inaczej to jest możliwe to się w ogóle zdarza jest możliwe to nie jest prawo precedensowe w takim sensie on -li ta obliguje natomiast oczyści siła autorytetu i fakt, że taka sprawa i tak dotrze do zdrady stanu no Mann czyni bardzo prawdopodobne, że od tej dość szybko będą rozstrzygnięcia takie takiej właśnie, kto inny precedensowy jeszcze chciał zwrócić uwagę, bo w tym morzem, ale zwrócić uwagę, że bardzo szybko rada staną się odniosę blat tego problemu oddanej pod koniec lipca wprowadzono zakaz i jesteśmy w końcówce sierpnia już mamy orzeczenia rady stanu we Francji taki bardzo ciekawy wyjątkowy środek właśnie w przypadku, kiedy dochodzi do naruszenia praw i wolności takim rozporządzeniem lokalnym, ale może być wniesione specjalny środek, który sąd Administracyjny musi rozpoznać w ciągu 48 godzin, a więc jest wyjątkowo szybka procedura, dzięki której ta sprawa mogła też znaleźć się, że taki zimny taki rychły finał co też no może to nie jest dobry moment, żeby to przywoływać, ale też pokazuje jak istotną rzeczą jest jednak to, żeby sądy decydowały w niektórych wypadkach o tym, żeby pewne procedury przyspieszyć pewnymi sprawami zająć się najpierw to tak odnośnie trwającego w Polsce festiwal pomysłów na temat tak jak ma funkcjonować Trybunał Konstytucyjny nowe są takie przypadki na decyzję trzeba podjąć szybciej to prawda to też pokazuje ta temu to nowy, kto to konieczność zachowania jednak pełnej wolności sądownictwa i takie szczególnie tam gdzie, gdzie chodzi o ochronę praw podstawowych praw nauczycieli, czyli właśnie tych chronionych aktami wyższego rządu Jateż nie wiem czy inne rzeczy stają nasi słuchacze znają taki kontekst ciekawy francuskiej, bo w we Francji BMW i przestrzeń publiczna już od jakiegoś czasu i te symbole religijne to jest temat dyskusji UE i Francja była pierwszym krajem, który w 2010 roku zakazał zakrywania twarzy el w miejscach publicznych, czyli we Francji w tej chwili nie można nosić na pana ulica rolnej z RO Lach burki czynnika obu braci tych całkowicie zakrywających religijnych ubranie całkowicie zakrywających ciało w szkołach z kolei nie można nawet nosić hidżabu, czyli ile takich chusty zasłaniającej jedynie włosy przez niektórych stałam i dyskusja wokół burki burki nie była postrzegana w ten sposób, że to może być tak ten zakaz może być taki koń trojański, który sprawi, że w ogóle rozporządzeniami lokalnymi zakaże się hidżabu w miejscu publicznym co póki co jest dozwolone, ale nastroje we Francji są takie, że jak wokół tego tak też się koncentrują emocja społeczeństwa badania pokazują, że większość Francuzów popiera zakaz burkini dalej i inny no niech CEM kojarzy z terroryzmem z religią muzułmańską widzieć przejawów religijności przestrzeni publicznej, ale tutaj trzeba też zaznaczyć rozbieżności w pewnych poglądów w podstawach do tych decyzji to znaczy, że w przypadku pierwszej decyzji tej decyzji zakazu noszenia pełnej zasłony chodziło o identyfikację w swoich oddziałach sito Europejski Trybunał praw człowieka stwierdził, że jest to uzasadnione, żeby państwo władza takie środki jasno co więcej także osoby, które zajmują się, jakby współistnienia muzułmanów chrześcijan rozmaitych ciałach i organizacja i same organizacje muzułmańskie często wspierały ten pogląd mówiący o tym, że to jest faktyczne utrudnienia to znaczy, że jednak rzeczywiście mógł choćby obecność studentek z czarną zasłoną w klasie w szkole utrudnia bardzo prowadzenie zajęć nie będą łączone rozumieją nie wiadomo co rozumieją nie wiadomo jak z nimi pracować, więc choćby takie sprawy cóż nawet nie chodzi tylko samo bezpieczeństwo na taką zasadniczą trudność komunikacyjną natomiast w przypadku burd burkini czy w przypadku unikam, bo tak jak wspomniałeś nie ma tego zagrożenia nie nie da się tych sytuacji porównać nie da się tych problemów zestawić ze sobą w domu to znaczy taki to było widoczne też rozstrzygnięciu rady stanu, że trudno powiedzieć, że wznoszenie burkini wiązały się jakiekolwiek zagrożenia porządku publicznego rada stanu bardzo wyraźnie stwierdziła nie można zamachów terrorystycznych, który miał miejsce we Francji taki populistyczny sposób po prostu wiązać z określoną liczbę zakazywać przejął w przestrzeni publicznej tak do tego się sprowadza to orzeczenie to muszą być konkretne rzeczy sprowadzone do konkretnego czasu i miejsca proporcjonalne jest tego, czego zabrakło podczas gdy rzeczy w przypadku szkół czy przypadków właśnie znika burz i im Burak ogólnie przestrzeni publicznej tam do uzasadnienia no no są do obrony czy to z zakresu porządku publicznego czy to z zakresu laickiej szkoły murawa, która jest we Francji też wartością republikańską bardzo na bardzo silnie chronioną tutaj tego nam zabrakło właśnie to jest ciekawe to rozumienie przestrzeni publicznej rozumienie manifestacje religijności i po pytani o oto, kto te różnice między szkołą klasą będzie można powiedzieć, że właściwie to co się stało w tych rozporządzeniach obóz równanie to czy powiedzenie, że plaża jest tak samo instytucją publiczną i edukacyjną i tu w pewnym sensie należy do państwa akcji tak jak należy to do niego szkoła jest instytucją, że właśnie laickość ma być chroniona to czas jest różnica proc dość oczywista Ano szkoła szkoła służy Anny w zredukowaniu przy wychowywaniu w pewnych wartościach plaża służy rozrywce Browna i inny i tutaj jedno lat zostaną wyraźnie się zatem brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla takiego ograniczenia tej od tej wolności i chyba słusznie tutaj, by w tej dyskusji pojawiają się różne argumenty, bo oczywiście ja ja mówię głównie tych argumentach prawnych natomiast not warto pamiętać, że we Francji nie tylko partie prawicowe politycy prawicowi merowi prawicowi popierają go także inni ten zakaz burkini, ale również na choćby w choćby premier Francji tak poparł, który jest partii socjalistycznej nie odciął się od tego w UE zniosła lądy innemu co znaczy to jest trochę także te nastroje są po prostu bardzo przykre we Francji i UE i jest taka tendencja do tego, by taki uproszczony sposób po prostu postrzegać terroryzm jako coś związanego z pewną wspólną religią i na tym jeszcze w przeddzień wyborów może nie w przeddzień, ale przed wyborami prawda prezydenckimi, które będą miały miejsce niedługo we Francji nowy jest jakiś temat, który nie, ale można powiedzieć partię zjednuje wyborcy, ale równocześnie tutaj okazuje się też inne uproszczony sposób myślenia to znaczy jednoznaczne skojarzenie religii muzułmańskiej i jej przejawów są opresją wobec kobiet na 3 takie jak tak bardzo dużym zagrożeniem na liście to znaczy tak mówił właśnie Manuel Valls, który mówi, że niepolityczne ZOS burkini jest polityczne znak prozelityzm religijnego, który zamyka kobietę no tak tak kobiety same decydują, że wyborcy nie założyć są mu muzułmanki, które nie nie ginie poszły na to wpływ tak jak ze swoich obserwacji takich prywatnych jako osoba, która mieszkała we Francji, ale też w Asseco, który zyska w innych państwach gdzie, gdzie widziałam muzułmanki wygląda to tak stoją na plaży w zbiórkach kobietę np. dzieci się kąpią one się nie kąpią i to co mówi twórczyni tego burkini projektantka burki szariat wazony to, że ona chciała dać wolność tym kobietom wydaje mi się, że wydaje mi się przekonywująca, dlatego że dla tych kobiet to nie jest wybór zdjąć całkowicie strój religijny i w bikini wejść do wody tylko właśnie być może my posiadania takiego stroju, który zakrywa gruba ciało daje im w ogóle możliwość korzystania z plaży z wody zgodnie moim zdaniem w wielu przypadkach z własnymi przekonaniami nie z przekonania męża czy rodziny wiele z tych kobiet to jest po prostu ich wybór życiowy zioła chcą go nosić strój religijnej to jest myśl takiej Europo wzbogacające znacznie jak to nazwać inaczej, ale taka perspektywa no nie wiem no ktoś powiedział białych feministek w darze emancypacja to kolej to koniecznie właśnie pokazywanie ciała i epatowanie epatowanie nagością każde zdanie przeświadczenie, że my wiemy jak ma wyglądać wyzwolona tak jest z czym się ona zbieżna z jakich humorach z niesie trudno trudno zgodzić się uważam, że wszystko to co nie narusza właśnie w porządku publicznego nie naruszać dobrych obyczajów nie nie przeszkadza innym w jakiś istotny sposób naruszając wolności powinno być dozwolone na tym polega wolność dziękuję bardzo dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej fundacji praw człowieka, bo ze mną w studiu 1330 imprezach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA