REKLAMA

Szef BBN chwali polskie służby. Wróbel: Nie trzeba było wypalić do imentu starych ekip?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-08-30 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:36 min.
Udostępnij:

Paweł Soloch chwalił w TOK FM przygotowanie polski służb do obsługi wielkich letnich wydarzeń - szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. - Nie trzeba było wypalić do imentu poprzednich ekip? Wziąć nowych? Z tymi starymi zrobiły się dobre rzeczy? - dziwił się Jan Wróbel. - Zmiany miały miejsce - nowym komendant policji, nowi szefowie służb. Ale ciągłość jest oczywista i to co dobre zostało zachowane. Jedno nie zaszkodziło drugiemu - mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM FM Paweł Soloch szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dzień dobry dzień dobry państwu jak pan ocenia stan służb Polski po tych wielkich wydarzeniach lipcowych obok wielkich wydarzeniach lipcowych, a jak się dołączył rzeczywiście wydarzenia wcześniejszy tydzień ćwiczenia Anakonda, bo niektórzy widzą tylko ten wymiar wojskowy, ale zorganizowanie państwa w ten sposób, żeby te tysiące żołnierzy mogą przyjechać przez nasz kraj i z iluś tam miejsca te Rozwiń » ćwiczenia się odbyły nie przeszkadzając w normalnym funkcjonowaniu państwa na, toteż zasługa również tych słów, które te, które działały inne wokół podobnie podobnie na euro w tym największe masowe wydarzenia, czyli w światowych dniach młodzieży przede wszystkim oczywiście, ale służby mundurowe wymieniane były wielokrotnie aut obok wojska policja, ale również Biuro Ochrony Rządu, ale również inne służby również zabezpieczające, czyli wywiad kontrwywiad, ale też również administracja no bo to przecież był działał cały cały aparat państwa, dźwigając no i 3 pokolenia, bo zmienił jednak 3 wydarzenia takie właśnie wtedy począwszy od ćwiczeń Anakonda później poprzez szczyt NATO i wreszcie po światowych dniach młodzieży tutaj rzeczywiście państwo nie pokazało pokazał o swoją sprawność taśmy do tej części tej powieści taniec albo umieszczali go nie da do i MEN tu poprzednich ekip owych nowych ludzi jak najlepiej z Chicago Toronto nieskażonych obrona i 27 laty użyje Polski tylko z tymi starymi zrobiły się do Brazylii, ale ja przypomnę, że zmiany miały miejsce przed przed tymi tymi wydarzeniami nowy komendant policji nowy nowi szefowie służb 3 czy wszystkich właściwie wyłącznie, by z BOR -em strażą pożarną Palace też była zaangażowana jest pewne zmiany były wciąż jest oczywista jeśli chodzi o pamięć instytucjonalna w tych w tych służbach i i co to to to co dobre został zachowany także, gdy w jedno nie przeszkodził drugiemu na radnych i nowy rząd nowa administracja wykazała się dużą sprawnością wszystko wszystko się udało im te w edukacji była podobna zasada stosowana to co dobre ulega zachowaniu zmieniamy tylko te nie dał wyraz w jak rozumiem tak nie będzie w tym rozmawiać w 22 zdanie nie ma na krawędzi gdzieś między bezpieczeństwem Narodowym edukacji narodowej wydaje mi się jest oczywiste, bo tak jest i były osadzone jest oczywista, ponieważ rzeczywiście nie można budować siły bezpieczeństwa państwa bez budowania tego co się górnolotnie nazywamy świadomością Obywatelską no, a ta korzeniami swoimi trafił w wychowaniu w rodzinie w szkole wartościach, które budzi się, w którym przekazuje poprzez poprzez instytucję na innymi słowy nie można mówić o bezpieczeństwie bez odwołań odwołanie do wartości temu co cieszy służą, ale również takie takie takich uroczystościach chociażby ostatnia tak, która ma miejsce w Gdańsku po to, pochowani linki i gminne i Zagończyka no bo od odwołania się do wartości z punktem wyjścia później Doda do konstrukcji taki bardziej technokratyczny, czyli budowanie rzeczywistego systemu bezpieczeństwa państwo polskie po 27 latach odzyskuje wreszcie godność festyn pogrzeb powiedział prezydent Andrzej Duda w niedzielę chcemy się część czy nie jest tak surowa ocena 27 lat tak jak to państwo nie miało godności powszechnie wiadomo czym właściwie nie należy i niewątpliwie o tyle od osiemdziesiątego dziewiątego roku jesteśmy państwem suwerennym natomiast prezydent mówią sądy o godności zapewne odwoła się chociażby do takich faktów, że 2 lata wcześniej przed pogrzebem Inki i Zagończyka miał miejsce pogrzeb 1 z jej katów prokuratora Krzyżanowskiego, który został pochowany z honorami wojskowymi na Nana cmentarzu na w Koszalinie dowódcy, którzy wydali stosowne rozkazy w tym względzie zostali później ukarani co prawda przez ministra Siemoniaka, ale przypomnę, że parę miesięcy wcześniej tenże sam minister wraz z innymi przedstawicielami najwyższych władz polskich i brał udział w uroczystościach pogrzebowych ku czci gen. Jaruzelskiego, więc jak zestawimy te 2 pogrzeby pogrzeb gen. Jaruzelskiego z pogrzebem Inki Zagończyka, więc na to zadanie czeka na to widzimy właśnie na czym polegała na czym polegał problem, o którym mówił panem pan prezydent ja myślę, że ważne jest uwypuklenie, że szczątki bohaterów są, w których chowano w niedziele to były szczątki ludzi, którzy nie tylko walczyli, by z komunizmem jako tak, bo oni walczyli o o o państwo z anty państwem polskim, jaki był, jakim było to państwo komunistyczne w tym czasie wysyp netto to należy podkreślić, a troszeczkę w poprzednich latach opanował pomieszanie w tej materii, ponieważ usiłowano panu Bogu świeczkę dawać diabłu ogarek emerytów oraz Sony wie pan Waldek we Francji po drugiej wojnie światowej przez werbalne potępienia Newman Niemcowi kolaboracji nie wyrzucano przez tych redaktorów urzędników dziekanów i nauczycieli w grę zachowali się niezbyt odważny w latach czterdziestych jakoś to Francja ma tak stoi na nogach ludzie robią po prostu dna odbija nie porównywał sytuacji Polski, gdy jest Francją, bo najemny okupacja niemiecka we Francji i problem kolaboracji to był problem kolaboracji władz przedwojennej Francji, które się ostały współpracowały z Niemcami natomiast w Polsce po prostu pojawia się władza narzucona przez Sowietów wprost dokona się rzeczywista rewolucja w czasie drugiej wojnie światowej z Francji miał miejsce rewolucję po prostu elity francuskie pogodził się z okupacją niemiecką znacznej mierze im i z nią związku pracował z tancerzem zupełnie inny problem Polacy mieli problem z władzami narzuconymi oczywiście ewoluowały w w ciągu tych kilkudziesięciu lat powojennych i rzecz jasna w osiemdziesiątym w połowie lat osiemdziesiątych w PRL było czymś innym niższy niż Polska Stal nasadzeń ulegała wątpliwości na tym niemniej jedne początki tego tego systemu były zupełnie inny niż we Francji to zgodne z jego wizją głosów ważnych jakaś Mania, ale trzeba słuchaczom powiedzieć, że zarówno pan Paweł, jaki pan Janek są historykami co gorsza z tego samego roku związana z obozów nasze pokolenie grzały te spory historyczne wybaczcie państwo, ale socjalizm i tak jest podziemi, czyli starszy tym chętniej wraca do nas do problemu odeszli, więc jak to nie pójść na pogrzeb gen. Jaruzelskiego przez długie długie lata były minister obrony narodowej nie pierwszy pierwszym prezydentem z czasów okres od kontraktowego z kołnierzem gloryfikował tę postać na, ale jak właściwie mogę mu, że może Wojtek osoba prywatna nie jest to część polskiej historii, a nie jest część polskiej historii zalecił, by nie zasługuje na upamiętnienie w wymiarze państwowym, czyli oddanie oddaniem honoru pokazanie przewagę zasług nad na tym na te na temat przewinieniami w moim przekonaniu nie to nie było to nie było to nie był nawet wymiar marszałka Pétaina prawda co jest takim, który przypomnę nie ma pogrzebu państwowego myślę, że dla zasługi dla Francji miał większe niż niższy niż gen. Jaruzelski który, jeżeli jakiekolwiek ma za sobą to przede wszystkim dla związku Radzieckiego ich i tak należy tą datą to postać się, by traktować niezależnie od tego, że przemiany w osiemdziesiątym przełomu końca lat osiemdziesiątych początku dziewięćdziesiątych odbył się w sposób bezkrwawy, ale to niezmiennie nie zmienia jednak mam przekonania Bogdan negatywnego o negatywnej oceny tej postaci negatywnie jak najbardziej nośne jedno rozumiem że, że są te 2 możliwe wizje myślę, że dla druga dla przepisów bezpieczeństwa Narodowego 1 i płynie zagrożenie aktywizacji środowisk narodowych i wolny nie nie nie są one Zeus właściwie po takim wykładzie pełne nie sądzę oczywiście o ja przypomnę że największe takie wymiarze konfrontacji na ulicach wydarzenia miały miejsce podczas rządów Platformy, kiedy ewidentnie myśmy, zwłaszcza w Warszawie podczas uroczystości dlatego listopada mieliśmy do czynienia z sytuacjami nauk, które nosiły zmiana znamiona prowokacji ta w tej chwili z taką sytuacją nie mamy do czynienia te organizacje działają one działają w ramach w ramach prawa oczywiście należy się wystrzegać prowokacji również być może inspirowanej bezradność zawsze wiadomo, że tam, gdzie sąd takie nastroje narodowe czy patriotyczne podgrzewane bardzo silnie, więc łatwo łatwo jest wprowadzić w tej elementy prowokacji, ale na chwilę obecną nie dostrzegam takiego zagrożenia albo ta narracja prowokacji Christine tych narracji gry nie ma co ukrywać nieraz wyśmiewał wąskim gronie oczywiście nie wrażliwych prawicowców godzili się z ruinami taki sobie na cynicznych lekko w jakość są takie stoiska 3 osoby, które bardzo łatwo sprowokować zauważyłem, ale jeśli inny świat, ale prowokuje wkład kobiet nie udało się sprowokować wypadek mówi tak no rzeczywiście spaliśmy kiosk ruchu, ale to dlatego, żeby się z prowokowania agresywną postawą funkcjonariuszy więzienia ja przypomnę, że oto od czasu, kiedy nastąpiła zmiana rządu nie mieliśmy do czynienia ze spaleniem w kiosku ruchu przestanie budki wartowniczej przez Sejm, ale przez środowiska 333 demonstrantów, którym przypisuje się ci, którzy posiadają 2 poglądy prawicowe czy 3 czy narodzone także dno jeśli chodzi o okres od ostatnich 10 tak miesięcy to to taki wydatek nie możemy mówić za to wyrzucana Mateusza kijowskiego z pogrzebu Inki na wzrok krasnoludki tylko sprowokowanie Rosjan prowokowali faktem, że kioski szyby w jej bezpośrednim bezpośredniej bliskości jednak prowokuje on oczywiście jest to tą drogą tą sprawą były jak rozumiem zajmie się prokuratura, bo sami są przygotowywane już została złożona skarga to okoliczności będą to będą one będą badane niejasne jest chodzi o to, żeby bohaterowie tacy jak inka tacy jak powstańcy warszawscy AK wcześniej legiony żołnierze września to są bohaterowie całego narodu polskiego wszystkich tych, którzy uważają się do za Polaków oczywiście nikomu nie można nie można zabronić zakazywać blokować go w czczeniu pamięci cechy tych ludzi, o ile oczywiście wolałbym to są kieruje się takimi właśnie motywami patriotycznymi, a jeśli chodzi o tą konkretną sprawę to ona wymaga wyjaśnienia wał w tutaj jest na lody lody o oczywiście interpretacja tego zdarzenia może być różna także pyskówka była też ze sław no tak bolą uszy zatkał się środowiska, które za sobą nie przepadają im tchnąć w Polsce no trzeba powiedzieć właśnie na kod kojarzy się z tym środowiskiem, które właśnie z szło za za trumną Jaruzelskiego, ale prawda no i mienia są za trumną Inki to kot usiłował jak rozumiem, iż zaraza zaraz za trumną Inki mnie i Zagończyka, ale no 2 były raczej może niesłusznie dla przynajmniej części środowych się za środowisko boskich na to koty raczej kojarzy się w oczach części obywateli z ropy z reprezentacją starego establishmentu, który czyścił właśnie gen. Jaruzelskiego ani inka i Zagończyka cielesne stary establishment jak pan słusznie powiedział i to i to czcił prawda panu Bogu świeczkę diabłu, ale nadal są nakazuje tylko raz, ale ci, którzy nieustannie się farbują tylko ludzie władzy na łamy styl Made in Polski w panu Bogu świeczkę diabłu ogarek tak ludzie robią takie tak tak niektórzy robią, a są tacy, którzy tak tak nie robią i z dna tacy tacy też są oni jak na pokazały wyniki ostatnich wyborów zarówno prezydencki, jaki parlamentarnych mają swoją reprezentację polityczną i są podobne i siłą polityczną, która jest w stanie w wyborach demokratycznych zdobywać władzę ostatnie pytanie za co najtrudniejsze, bo Angelę Merkel czy na odzież ta jest mniej też niesłusznego jestem, żeby państwa decydowały czy przyjmują uchodźców muzułmanów czy niemuzułmanów może tym razem pani kanclerz miałaś rację z góry etykietką Made ja też jest mniemanie, że jest niebezpieczny jest ateistą to w porządku bierzemy nic nie to kto to jest wydaje się, że w 4 postawienie tej sprawy w ten sposób właśnie to było pewną niezręczność ze strony MF panika z sektora po prostu bronić swoich wcześniejszych decyzji, bo to bez jakiś rodzaj szantażu nie przyjmuje się ich, bo są muzułmanami NATO państwa, które nie chcą przyjmować mówią inaczej nie przyjmujemy ich po papierze, ponieważ sama decyzja sama sprawa wyniknęła poza mechanizmami Unia Europejska przypomnę, że to była Unii naturalna decyzja Niemiec, kiedy pani kanclerz w ubiegłym roku powiedziała, że zaprasza wszystkich, którzy są tutaj przyjeżdżać uciekinierów, a później zwróciła się do Europy, a teraz pomóżcie nam ich wszystkich przejąć radary są tutaj był taki mechanizm nie Europejski po drugie, każde państwo w Realu w swoim zakresie suwerenny sposób ma prawo określać parametry swojego bezpieczeństwa, jeżeli zaś uwagę bardzo dobre parametry wyznaniowy niejedno, ale nikt nie mówiąc uznanie umów mówisz o przyjmowaniu uchodźców, a przypomnę, że realny jeśli chodzi o migracji w ogóle na na terenie Polski 1 000 000 Ukraińców ma zgodę na pracę ma przy przyjęciu szanujemy 1 000 000 obcokrajowców już w tej chwili taki teraz mówi o parametrach bezpieczeństwa przyjęcie kolejnych dziesiątek tysięcy ludzi o z innego kręgu kulturowego tak oczywiście z kultury muzułmańskiej ale, ale nie, dlatego że są muzułmanami, bo przecież mamy ludzi z Iraku ja sam korzystam z opieki lekarskiej Irakijczyka, który jest muzułmaninem niewątpliwie z lekarzem przykłady są tacy ludzie u nas są prawda Lis my mówimy o tym, że czym innym budzi wątpliwość nasze przyjmowanie masowej i przyjmowanie na zasadzie kwot ustalanych ponad głowami reprezentacji społeczeństwa obywateli Polski, jakim jest rząd parlament prawda tylko gdy kwoty decydują się w Brukseli, a tak naprawdę pod naciskiem Niemiec, które są rzeczywiście trudno w tej chwili sytuacja, że chodzi o fale uchodźców, którą ma na swoich ze swoim państwem Paweł Soloch szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego dziękuję bardzo poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA