REKLAMA

Czy Straż Graniczna może odmówić azylu? Do kogo się skarżyć na jej decyzję?

Post Factum
Data emisji:
2016-08-30 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM programu post factum dziś 30 sierpnia we wtorek w naszym studiu pan Jacek Białas dyrektor programu pomocy prawnej dla uchodźców imigrantów Health in Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dobry wieczór w informacji, które się pojawiają w mediach w mówiący o tym, że nawet 200 osób może znajdować się przed tą można po tak tak, że przed polską białoruską granicą i są to uchodźcy albo po prostu obywatele federacji rosyjskiej Rozwiń » narodowości czeczeńskiej, którzy chcą w Polsce starać się status uchodźcy, ale w co dokładnie się tam dzieje nie wiemy tego poza 1 informację, która dochodzi od nas, a jest niepokojąca, a mianowicie, że próbują wystąpić o status uchodźcy jak rozumiem go nie dostają od no to trochę inaczej to zły jest taka, że oni w ogóle nie są dopuszczani do procedury uchodźczej to znaczy usiłują chcą poprosić tego cudzoziemcy chcą poprosić ZUS uchodźcy natomiast organista wniosku nie przyjmuje nie wpuszczają terytorium Polski, pomimo iż zgodnie z zobowiązań obowiązującym prawem jeśli cudzoziemiec pojawi się na granicy na polskim przejściu granicznym poprosi o to, że uchodźcy dowolnej formie wówczas powinien mieć możliwość wyjazdu na Targ na polskie terytorium i następnie powinny zostać przeprowadzone postępowanie, ale w 23 co więcej warto dodać, że cudzoziemiec posiada status uchodźcy nie muszą ani paszportu ani i że w, czyli nawet bez paszportu tak czy wizy można taki rząd powinien mieć umożliwiony wjazd do tak na to Wolski celem przeprowadzenia postępowania należy usuwać, ale też w praktyce, wykonując zaszczytne miejsce w podróży pociąg pociągiem albo autobusem to odbywa się kontrola graniczna na konnej dla ich kontakty pierwszy kontakt ze futer ze Straży Granicznej w sytuacji, kiedy wymyśliłam nie ma nie ma dokumentów uprawniających do wjazdu czy właśnie paszportów widzów na wizy lub też z paszportem tu czas ma prawo poprosić rozkład sił po co robić razem może być uchodźca no coś rodzaju i w tym tej sytuacji powinien zostać do poziomu potraktowany stworzono osobny osobno postęp, ale po nim zostać ujęte w wersji przeprowadzona pościel po odpowiednie czynności, czyli w osobnym pomieszczeniu poniżej wypełniony wniosek jest uchodźcy z klubu powinien zostać daktyloskopii vany pomysł zrobione zdjęcie i powinien zostać wydany dokument tożsamości taki tymczasowy świecie tożsamość cudzoziemca w dziale Straż Graniczna właśnie uniemożliwia wykonanie całej tak właśnie jadą na tym polega cały problem może rzeczywiście podejmuje decyzję, że oto ta osoba nie nie powinno się starać o statusie uchodźcy w pewnym sensie nawet coś więcej wyrokuje tak no może powiedzieć, że to jest to inaczej sytuacja taka to faktem jest to cel mamy do czynienia z oczu od szeregu lat to miasto ostatnio to przybrało charakter powiedziałbym bardziej masowy i tutaj na stanowisko to wynik zawsze było tak dosadnie proszą status uchodźcy czy po prostu chcą, by taras powstał w Opatowie z Europy pracować uczyć się albo do rodziny o tym, niemniej jak mam wydaje się raczej nie wydaje nam się możliwe, aby tak duża liczba ludzi, gdyż często szczegółowo informowano już przez nas o tym, że muszą poprosić, o którą uchodźcy mogą po prostu nie robiła tego wiedzą, że bez ubiegania się, choć nie ma nie mają szansy na wjazd do dna Tatarów polskich telewizja Biełsat jako pierwsza cytował wypowiedzi ruchu od dla tych osób, które właśnie występowała statusu traci najwięcej ewidentnie Straż Graniczna odmawiają w ogóle rozpoczęcia taka jest procedury, więc my dzisiaj zadzwonić do urzędu ds. cudzoziemców i pytaliśmy o to czy Straż Graniczna może odmówić wydania wniosku azylowego do wypełnienia tak dalej czy cała procedura, której pan mówił i urząd ds. cudzoziemców powiedział, że po pierwsze nie powinno to automatycznie się wykąpać czy tam nie ma żadnej decyzji zaciągnie nie ma, gdy zagraniczna jest organem powiedziałem tylko wyłącznie za przyjęciem wniosku i następnie przesłanie go do urzędów cudzoziemców i to wszystko dobrze znali skoro mamy sytuację, że stać się tego nie robi to myśmy zapytali dziś urząd ds. cudzoziemców co tak czy w takim razie urząd ds. cudzoziemców powinno się zająć sprawą na co urząd powiedział, że mnie, że papierek z procedura się rozpocznie to taka Legia czy nie rozpoczęta procedura takiej osobie urząd są wręcz nie może pozbyć się zajmuję cudzoziemcami, na które złożą wnioski tak tak, czyli zasady, kto się zajmuję tą sprawą to tutaj właśnie, że wygląda na to, że i urząd pracuje to rzeczywiście ma ono zajmuje się sprawą od umycia od momentu przyjęcia do przyjęcia wniosku o tym, niemniej jednak można, by też postawić taką tezą po pierwsze, że po samo wyrażenie póz powiedzenie hałas już jest po powiedział tym sensie złożenie wniosku tego po pierwsze po drugie biorąc pod uwagę, iż obowiązkiem rynek futer ze Straży Granicznej wynikające z przepisów jest przyjęcie wniosku o mojej wpuszczenie cudzoziemca na drugą Polskę może powiedzieć, że jest tak można można domniemywać, że są jednak pewne przekroczenie uprawnień do działania dobroczynne działanie wbre w wbrew wbrew swoim obowiązkom ustawowym no tutaj wydaje się, że to już jest kwestia czy takich postępowań wewnętrznych Straży Granicznej czy też głośno powiedział również rozmowy z prokuraturą Nobody online szerzy innego chyba wyjścia nie ma nadal nie ma kto za rozpoczęte rozmowy, bo jeśli dobrze słuchać słuchać rozumiem to co pan mówi co to znaczy, że oto starań próbnika Odys takie miejsce, gdzie ktoś jeszcze nie został cudzoziemców w Polsce, żeby urząd, wskazując mu się nim zaopiekować, więc on nie może narzekać dotyczy to jego narzekania dotyczy, do którego skargi do NIK nie nie mają do kogo dotrzeć tak, bo jeszcze nikt nie znalazł się wniosek do końca meczu play-off już jeść rozmawiamy o kwestii ewentualnego przekroczenia uprawnień czy to w związku z tym uporać się tam deklarowane przez cudzoziemców z użyciem nie wiem przymusu bezpośredniego i uzasadnionym czy też poprzez sport czy też poprzez obcych poprzez te nie przyjęcie wniosku jest uchodźca to ta jest to jest to jest to działanie tylko może podjąć prokuratura i to z urzędu wcale nie musi działać na wniosek w Polsce organ Polski w Polsce w Polsce organy do sprawiedliwości działają również z urzędu przede wszystkim z urzędu wobec tego nie ma nie ma wymogu nie ma wymogu składania jakieś takie ognisko doniesienia ze strony ze strony ze strony samych cudzoziemców ma tutaj jednak ewidentnie w mediach informacje już pojawiają się dosyć często i i wydaje się, że na raty na samej podstawie można wszcząć wdanej komendzie głównej Straży Granicznej i postępowanie wyjaśniające, a myśmy się także ds. cudzoziemców telefoniczny taki sposób i samo co ktoś może zająć tymi ludźmi, którzy nie mogą rozpocząć procedury właśnie do nabywania statusu uchodźcy czynie, a te nie są w naszym kraju w związku z tym nie są cudzoziemcami, którzy się jak w szopie kojarzą ds. cudzoziemców i dostaliśmy taką odpowiedź od urzędu ds. cudzoziemców, że organizacje pozarządowe powinny się do zajęć, czyli wracamy znowu w zmowie z panem powiewała jeszcze raz chcę przedstawić go zapytać teraz od razu tak to może to rzeczywiście państwo powinni w jaki sposób się zainteresować się na rozbicie interesują się bardzo dawna i tego typu zgłaszamy interwencję do zgłaszane interwencje także do komendy głównej Straży Granicznej w przypadkach, kiedy wiedzieliśmy, że dana osoba nie była przepuszcza ona pomieszczą się z powodzią zajmie się również przypadek, gdzie cudzoziemiec przesunął wręczył różne swoje dokumenty nie tam był skazany za jakiś różne przestępstwa w Gdyni widać rosyjski pokazywał zdjęcia pokazywał zdjęcia ran czy twierdzi, że to, żeby to zdjęcia z odniesionych tortur wobec tych pisaliśmy, że ewidentnie jest jakiś problem, jeżeli już ma wyraźne obrażenia na 1 na czele ma to być może warto byłoby przynajmniej ja muszę jakoś głębiej przyjrzeć tanie w pana po prostu odsyłać Lander złotego, który cały ten konkretny czek został odesłany właśnie nazywam się nią tak oczywiście, że też było tak, czyli Straż Graniczna powiedziała mi pan nie może się nie nie znaczy to w ogóle nie miał żadnego żadnej możliwości złożenia wniosku internat na tym polegał na tym polega problem natomiast tak jak powiedziałem no tutaj jakby ewidentnie cudzoziemcy nie będą mogli tam żadnych skarg składa się z PiS jeśli są za zagranicą no bo pewnie nie wiedzą, o co chodzi konkretnie boisz, ale oczywiście rozważamy już pewne konkretne kroki w bardziej w ten nadal szukają zasięgu niższy niż niższy niż szkoda nie tylko właśnie ze skarg w pewnych określonych w indywidualnych indywidualnych sprawach w oczy wiście w tej struktury na pytanie, bo nic z tego nie wie, ale czy to nie jest także takie zachowanie Straży Granicznej, które pan powiedzieć, mówi że bezprawne, aby dostać rentę nie może nie powinno decydować, kto może ostatni złoci się ubiegać się aktywnie od tego są inne instytucje w Polsce, ale pytanie czy wg pana takie postępowanie straży leśnej nie wynika z pewnej atmosfery wobec uchodźców czy sądzi pan, że Thomas może mieć związek, a my, że tak, dlatego że not w Kętach na takich chwil wcześniej z takimi informacjami o tym, że dana dana osoba mogła się wjazdu na terytorium Polski w swoim profilu status uchodźcy na to spotykamy się od lat właściwie już kilku 78, odkąd pamiętam to po takiej informacji uzyskiwała natomiast nigdy jak i nigdy nie było to nigdy nie miał tak masowego charakteru macie teraz i też, jakby cudzoziemcy ci, którzy w tym, że kontaktują też jak mówią o tym, że zachowanie funkcjonariuszy wobec nich jednak jest nadal czasem dosyć skandaliczne, a czy to odmawiają mówią, że nie będą słuchać i to rzucają paszport tak dalej to są oczywiście słowa samych cudzoziemców tym niemniej jednak Meller szczerze mówiąc nigdy wcześniej w tym tak już nie spotkali się nigdy wcześniej tego typu informacje do nas dochodziły, a państwo nie ma jego organizacja pozarządowa do prokuratury napisać list, żeby się zająć tą sprawą, żeby miasto jest, bo jest istnieje już taką możliwość jak w tego typu sytuacji to była jakaś opinia publiczna wymaga do tego z państwa z tego skoro słyszeliśmy dzisiaj od urzędu ds. cudzoziemców czy organizacje pozarządowe na czym się dużo generalnie Bloodhound pełni się zająć się w sensie takim, że możemy najwyżej wystąpić o imieniu w imieniu w imieniu samych cudzoziemców zapowiedział wcześniej robiliśmy natomiast no spraw do rozwiązania przez organy państwa my nie możemy wcześniej nie ma mnie nigdy nie dysponujemy w cudzysłowie środkami władczymi nadzorczymi, aby coś nakazać Straży Granicznej krytycy czy innym organom możemy ewentualnie wystawić mnie cudzoziemców w celu wszczęcia pewnych działań, ale od tego ostrzega, by podejmować decyzje czy działania władcze my już jest ich przez państwo ani organizacje pozarządowe to jest także w taki skomplikowanej sytuacji można powiedzieć, że skoro ktoś czeka po drugiej stronie granicy, żeby go uznać za uchodźcę chce rozpocząć procedurę i to jak zeznał on jest w jedynej możliwej sytuacji nie da się tego zrobić inaczej nie można wysłać maila n p . do odpowiedniego urzędu w Polsce czekać na odpowiedź będąc fizycznie n p . na Białorusi, bo to są ludzie, których w swoistym obozowisku czekają tam aż zostaną wpuszczeni do Polski tezę, że nie ma możliwości takiej na czym mogą użyć go właśnie do skweru na Straży Granicznej na granicy albo podczas pobytu na terytorium Polski już, a czy Chin czy czynnie, ponieważ to oznacza, że ci ludzie są w wskazywanie na to, żeby próbować się nielegalnie dostać do Polski no tak myślę, a sam znam takie przypadki żywnością oczywiście, że macie tutaj akurat nie może nie znam dokładnie przypadków jest osoba konkretnie z granicy 3 przechodzi, aby przechodziła, by poprzeć drążono granica, ale my cały czas wiadomo, że przez granicę na zewnętrzne Unii Europejskiej są również organizowane takie powiedziałbym nowym przejściu nielegalnej toi toi to jak najbardziej się zdarzają być może jest to również efektem tego, że nie ma możliwości, aby szła z utrudnioną możliwość wjazdu legalnego procesie stanie się taka osoba dotrze do Niemiec nielegalnie tam będzie składała z tam rozpoczęto procedurę ochoczo ktoś może zapytać, że te dzieci czy też w ogóle możliwe nie ma oczywiście, że to do Doliny tam podają koturny Nielba z części do powtarzanych jak tutaj argumentów na rzecz powiedział nawet nie wpuszczania cudzoziemców jest to, że jadą wszyscy do Niemiec zaczną tam około 80 postanowił się do Niemiec jedzie jak nie przy tutaj nie jest do końca przekonany czy można to jednoznacznie potępić tego typu działanie, bo być może skład wynika stąd, że w Polsce cudzoziemca, choć nie mają szans bardzo często na uzyskanie ochrony tych bardzo często nie mają szans bosmana i życie na pewnym minimalnym, a odmiany kimś takim przyzwoitym poziomie dlatego też Niemiec do tych nimi jeżdżą, ale paradoks sytuacji, że panowie za sobą jest to, że Polski pogranicznik decydujących o niemieckiej polityce nie gra tak źle tak też jest to, żeby sąd będą raczej powiedziałbym decydowanie o polityce migracyjnej, bo ogólnie strefy Schengen, dlatego że o tutaj chodzi o to, że Polska granica wschodnia jest najdłuższą granicę lądową Unii Europejskiej strefy Schengen wobec tego tutaj jakby to decyzja polskiego pogranicznika polskiej polityce zagranicznej rzeczywiście wpływa na całość następnie sytuacji migracyjnej czy uchodźczej na terenie całej całej Unii stąd to wynika pan Jacek Białas dyrektor programu pomocy prawnej dla uchodźców imigrantów z Helsińskiej fundacji praw człowieka był naszym gościem bardzo dziękuję za rozłąkę bardzo w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA