REKLAMA

Prof. Magdalena Środa o równości płci

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2013-02-25 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
51:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu witam nazywam się Wiktor Osiatyński witam audycji zrozumieć świat moją rozmówczynię jest dzisiaj pani prof. Magdalena środa, która jest tyczką teoretykiem wojewódzką NRL państwu filozofką publicystką feministką zajmuje się historią idei etycznych etyką stosowaną problematyką kobiet pani pisała pracę doktorską godności tak czym jest zgodna z nie dość powiedzieć tak bardzo jednoznacznie jak może to obok domu ciekawe jak zostałam zainspirowana Rozwiń » Otóż 1 z pierwszych haseł w sierpniu 8 dziesiątego roku było oddaje się na naszą robotniczą godność w deszcz została właściwie co takiego ma być oddane, kto ma to wziąć się, kto ma to oddać na i najstarszą szukać różnych znaczeń godności i nie da się tak naprawdę powiedzieć jednoznacznie, dlatego że mamy przynajmniej takie 3 rozumienia jedno jest godność ludzka, którą znajdziemy różne konstytucja nie kres takim wynalazkiem europejskim wg mnie uzasadniającym prawo druga to jest godność osobista wał, który dużo pisano przyp aut Ossowska z form jest pewien typ zachowań bardzo specyficznych niekoniecznie etycznych czasem estetycznych godnie w tym sensie może zachowywać się np. przestępca, więc niekoniecznie człek dobry jest też coś takiego jak poczucie godności przeżyję, jakby konieczność spełnienia pewnych potrzeb, bo rano wstajemy Mann wysokie poczucie godności lub też mam jakiś idealny obstawiam, że pewne wymagania, jakie osiągną w ciągu dnia to moje poczucie godności rośnie, w jakich nie osiągnę to niekoniecznie maleje, ponieważ grzeczna racjonalizować to jest to tak samo mniej więcej co poczucie zadowolenia z siebie poczucie wykonanego z własnego obowiązki czy powinność ta może być odebrano to jednak niekoniecznie musi być tak szumnie nazwana w czasie powinność Koroną mówiłem sobie na dzisiaj będą uważnie czytała lektury którymi zadano albo nie zapalę papierosa albo nie będę za dużo gadał przez telefon albo ja zrobię to to wzrośnie ona miała poczucie godności ludzkiej godności poczucie wartości własne poczucie szacunku wobec samego siebie zastano w każdym razie twierdzą psychologowie niektórzy kiedyś godny był czynny albo niegodny, w którym ktoś umieścił w rozumieniu hojność boja myślę, że w tym drugim rozmienił w sensie godności osobistej to znaczyłoby to to jest bardzo ciekawa postawa jest bardzo rzadka postawa pełno słuchacze pamiętają, że nie pamiętają była kiedyś taka debata w latach osiemdziesiątych na temat godności owców byli tacy ludzie co nie podpisywali tzw. lojalek można powiedzieć niewiele na tym zyskiwali, a dowód takim trochę próżny gest, a wiele ludzi co robię rocznie stawiała opór nie, podpisując Lalek, chociaż traci pracę nie mógł utrzymać swojej rodziny przestali bronili w ten sposób swoją godność i bronili w ten sposób swoją godność lub można powiedzieć na pewno, gdyby podpisali lojalkę to, mimo że nie byłoby to być może naganne z moralnego punktu widzenia panom, bo osoba, która podpisuje robi to dlatego, żeby móc dalej utrzymywać rodzina, więc jest to osoba, która postępuje słusznie, ale byłoby to naganne z punktu widzenia innego niż dobro albo użyteczność no właśnie z punktu widzenia godność owego znaczy też z punktu widzenia takich wartości, które są niekoniecznie tylko moralne, ale również estetyczną przykład Soska mówiła, że niekiedy trzeba skłamać kłamstwo bywa użyteczna albo kłamstwo bywa uzasadnione, że w każdej sytuacji jest brzydko kłamać niegodnie z ważnych godne, chociaż może być potrzebne może być potrzebne, a Itaki człowiek, który się zachowuje kiedyś Monteskiusz tak pisał taki człowiek, którego byśmy ocenili jako zachowującego się z godnością, toteż np. w dużych tłustych Hiszpan, który siedzi na purpurowym fotelu, a nie jakiś drobny mały człowiek, który biega ze swoimi interesami to znaczy w tym elemencie oceny zgodności owe istotne jest to sprawa estetyczna rodzi się najważniejszą wartością jest wierność własnym przekonaniom jest ktoś, kto będzie trwał przy swoich przekonaniach i nie będzie nigdy postępował w sposób interesowi albo jeśli zmieni to na innej podstawie niż korzyść, czyj interes to tak godność Ossowski godność osobista ta pierwsza godność, która jest podstawą praw człowieka 3, która trafiła z deklaracji praw człowieka do konstytucji celem, chociaż jeszcze wcześniej nawet na to, że przecież to podstawowa teza o ludzkiej godności pojawia się pewna w chrześcijaństwie człek zgodne czy też posiada niezwykłą pozycję, dlatego że został stworzony przez Boga na jego obraz podobieństwo kiedyś Leszek Kołakowski w takim swoim bardzo pięknym tekście mówił, że należy, że to co jest ważne w konstruowaniu tego rodzaju godności to jakby niemożność jej oddalenia to znaczy ja nie posiadam ludzkiej godności, bo jestem wykształcona, bo jestem realna, bo jestem szczególnie rozumna ja posiadam tę zgodność z powodów od, których nikt nie może wyeliminować z nich nie może, ale jednocześnie historycznie przecież pojęcie godności nie było przypisywane osobie jako takiej tylko albo urzędowi albo dziedziczna Must pass, ale u nas rozwój albo udając, że ktoś odziedziczył godność arystokratyczną, bo został wyniesiony do godności Szambelana czy do innej godności marszałka godność była nierówna dopiero przy powszechnej deklaracji stała się ona równowagi także i ludziom, że można być tak odnośnika chrześcijańska ona jest równa albo jest taka równa się mówimy o eschatologiczne wraz z Bogiem przed Bogiem natomiast w życiu społecznym układali plan rządzenia tak i to co zrobił Cannes przede wszystkim, który powiedział, że posiadamy jakąś specyficzną warto się ona jest wartością, którą nas ktoś nazwał człowieczeństwa w celu samego w sobie i każda rzecz może mieć różną wartość niektóre rzeczy są bezcenne inne tracą wartość jako nosiciele tzw. godności osobistej też możemy stracić tę godność osobistą na temat zgodności z GKS nie utracono najbardziej podły wstrętny morderca siedzący w więzieniu musi być zawsze przez innych traktowany jako cel, a nie tylko jako środek, czyli nikt nie może być traktowany jako przedmiot źle godności nie można zabrać swoje chorąży nie można jej czy nie można utracić w tym rozumieniu nie w tym rozumieniu żaden rodzaj postępowania ani żaden rodzaj gniewem dyshonor braku zasług nie natomiast jak w inny niż wrócić do tego obrazu wyjazdy to można dodać do tego rozumienie tego właśnie Robotniczej godności bez stoczni w Gdańsku do jakiej ulgi wycofała się cofała się z moich poszukiwaniach do Chrome reali najpóźniej do takiej Grecji czasów Peryklesa to oni to pojęcie godności goście po raz pierwszy się pojawia Dignitas u Cycerona natomiast w Grecji, a używamy określenia Szczecina, czyli część ma, ale bardziej uniwersalne pojęcie godności pojawia się w Grecji Obywatelskiej czy nie można było z nich nie ma nie ma dlatego ten styczniowy, z którym był traktowany jak i Obornik nie miał i chciał stać się w wolnym człowiekiem, a nawet nawet nie zatrzymano 3 określano człowieka godnego, ale jak tego, który posiada epiki minie, czyli pełnię Trzcińska Fil pełnia czy to była pełnia praw i tak naprawdę godność miał ten, kto posiadał prawa obywatelskie, czyli znowu wracamy do nierówności godności ta, która dopiero od oświecenia w teorii, a od powszechnej deklaracji praw człowieka w normatywne sposób stała się obowiązująca i nadana sprzedano wszystkich tak często jest dziedzictwo oświecenia tak prosiąt, czyli szacie ma być własnością ich cechą każdego pojedynczego człowieka, a dokładnie tak mam pytanie czy moglibyśmy razem prześledzić pani drogę myślową od godności w pracy doktorskiej do indywidualizmu współ w pracy habilitacyjnej co naprawdę bardzo ciekawi indywidualizm oczywiście jest pełna afirmacja godności, ale wychodzi poza nią oraz są pewne urodziłem się, że tym tropem takim łączącym czysto oświecenia na 3 ja jestem przekonana, że nie tylko ja oczywiście ANN Noel my w Polsce jesteśmy uwikłani w tę historię również historię innej taką bardzo chrześcijańską w natomiast Europa tkwi w takiej, a w takim zbiorze jedzeniem oświeceniowych elit w sprawie zmiany jestem pewien czas studiowałem w latach sześćdziesiątych i tak naprawdę w moim pokoleniu historia polskich i gdy nie była tak bardzo cieszy się z dnia rano była częścią oświeceniową obraz częściowo Odrodzenia ową natomiast to chrześcijaństwo zostało jej, jakby dodany dopiero od 80 tych lat tak, ale proszę zwrócić uwagę, że kiedy w Polsce, jaki w Europie zaczęto rozmawiać o karcie praw podstawowych metod dosyć enigmatycznie to mało, kto kojarzy się nad tym dokumentem toyoty zauważyła na różnych konferencjach, na których pojawią się też więcej księży i osób wykształconych teologicznie, że oni używają i to w Polsce stał się popularny tych samych pojęć, które się używane w we Francji czy Anglii, czyli wolność równość godność prawo naturalne w zupełnie innym rozumieniem ma on powiedzmy jeśli ktoś na prawo naturalne w teologii chrześcijańskiej właśnie w tym w komunizmie, abyśmy prawo naturalne do założenia rodziny co znaczy w interpretacji chrześcijańskiej, że ma obowiązek założenia rodziny, bo tam widział Bóg jego człowieczeństwa, czyli poprzez rodzin jeśli na gruncie oświeceniowym powie się, że ktoś ma prawo naturalne do założenia rodziny to się, mówi że nikt żadna władza nie ma takiej możliwości, żeby mu przez koronę Grześkowi dziś mówi prawo naturalne do życia to w tradycji chrześcijańskiej mówi się mamy obowiązek życia, bo życie jest darem Boga w tradycji oświeceniowej mówi się nikt nie ma prawa pozbawić twojego życia w dal wolność ma charakter właśnie indywidualne równość ma charakter chrześcijański bal Jazz to logiczne, a tu dosłowny, bo w karcie praw podstawowych przecież mieliśmy nawet właśnie kwoty parytety, żeby ta równość była faktyczna, jakby i jak doczesne takie z wieloma pojęciami w Polsce mamy ich interpretacje wykładnie chrześcijańską właściwie to mistyczną cała Europa cieszy się wykładnią oświeceniową i dawała się nie da pogodzić nie da się nie da pogodzić w odniesieniu do tego, że to może współżyć pomogą być może, którzy przyjeżdżają etyka obowiązuje od i wtedy tłumaczą prawa obowiązki są mogą już dziś odkurzyć ludzie, którzy przyjmują etykę praw jako wolność od tego, że inaczej to co jest tutaj jakby konfliktowe to, żeby było, gdyby ta tradycja, którą ma charakter bardziej powinnością wręczyli Chrześcijańsko była wykładnia dla wszystkich no i wykłady dla państw ich wykładnia dla państwa w tym czasie z jakimś sensie politycznym, dlatego że jeśli katolicy mówią mamy obowiązek założyć rodzinę, bo tak właśnie Bóg widział moje człowieczeństwo to ja to w pełni rozumiem popieram, ale jeśli np. władza Państwowa chciałaby wiedzieć, że rodziny jako przedmiot mojego obowiązku to mnie była zadowolona oświecenie mówi ty możesz też się żenić wychodzić za mąż zakładać rodziny albo nie, dlatego że z tych wolnym człowiekiem władza nie może się ograniczyć w tym zakresie spięcia myślę, że tak jak przeszłam czytając wszystko w swej godności rzeczywiście to było męczące, bo znajomi dzwonili do mnie mówi pani godność przez telefony Jaś dostawałam wreszcie go za dużo się pewne czy tam noc potrafią na to taką właśnie silne opory między tradycją chrześcijańską tradycją oświeceniową związaną z godnością ich stać się podnosiła moje zainteresowanie bardziej oświeceniowe dowody demokracji liberalnej takiej wartości związanych z liberalizmem, które sobie szczególnie ceniona liberalizm przez indywidualiści dorównać takim metodologiczne taki polityczny, jaki normatywne i gospodarczy dołek gospodarczy w mniejszym stopniu proszono czy to jest taki problem, bo jak dotąd tak swoją pracę indywidualiści na takiego stwierdzenia jak to się dzieje, że my Polacy, którzy mieliśmy w czasach pewno rozbiorów, czego nie pamiętam wojen im na innych reżimów socjalistycznego na ustach słowo wolność wolność jak tylko ta wolność stała się naszym udziałem po pierwsze, co robiliśmy co zaczęliśmy ograniczać się albo o ZFŚS są poprzez właśnie różnego rodzaju zakazy poprzez powrót do tradycji pod poprzez właśnie powrót do tradycyjnych ról i t d. tak dalej od razu pojawił się jej książki o takim z 1 strony jej książki o takim właśnie nadużywanie wolności o tym, że tak to nadużywanie wolności czyni nas takimi nieszczęśliwymi, a z drugiej strony Events czeka Jana Pawła II czytaliśmy o kulturze śmierci i o tym, że właśnie liberalne z drugiej pojawił się też książki apoteozy ją ca wolność miała proszę mi wymienić ja takich książek znam znacznie mniej niż te, które nas przed tą wolnością jakoś nasz trener złotej wolności zachęcają miałam wrażenie, że szkoda, że by się to rynek o wkroczyli żołnierze właśnie jest groźna, bo to właśnie ta kultura śmierci to cywilizacja śmierci, że to taki brak punktu odniesienia ludzie się w tym wszystkim ludzie się w tym wszystkim WGI z kolei ten liberalizm my ekonomiczną od razu przybrał twarz Lewandowskiego czy w NBA znaczy to znaczy gospodarczą Browna czy gospodarz solnej to co robić zaoferował klientom oraz i teraz wybitny historyk, kiedy amerykański napisał kiedyś książkę Wygraj z Train Grobelny z amerykańskiej historii idei miał namyśli to, że po wojnie domowej, czyli w połowie dziewiętnastego wieku indywidualizm amerykański przybrał wyłącznie charakter gospodarczy rzeczywiście stał się wolnością wzbogacenia kosztem innych wartości kosztem innych zaczynają to zgroza za kradzież po prostu pojęcia ideału czy myśli pani, że coś podobnego w Polsce nastąpiło po osiemdziesiątym dziewiątym roku, o czym w stanach jednak ta historia indywidualizm jest dosyć bogate msze w Dallas San Leon dlatego pojadę z obawy, że dopiero w napadzie, gdy powstał ten silny kapitalizm on skradł to tradycyjne pojęcie indywidualizmu, która w Ameryce było bardziej prospołeczny jakimś czasie bardzo żal panu w dzień dzisiejszy zostaje to rozumienie liberalizmu to rozumienie wolności, które jest najem tak, by typowe dla tradycji anglosaskiej mianowicie jest wolność od władzy, żeby ta władza mi się nie wtrącała to jest wolność od opinii publicznej, żeby nie mówiłam, jakie obyczaje mam respektować to jest wolność oczywiście od władzy kościelnej, bo jeśli dobrowolnie wybiera sobie władze kościelne kotem, która ma unormować moje życie, gdy są kraje, ale nikt inny nie powinien takiej władzy nic nie musi być takiej władzy posłuszny i ta wolność od 2 nie można narzucać nie można narzucać się na wolność od władz w planach jest respektowana cały czas nie tylko w dziedzinie wolnego rynku natomiast w Polsce jakby to w ten wolny rynek się pojawił jako tako podstawowa dominanta od razu zresztą przez różne osoby krytykowany natomiast ta wolność od władzy, która ma nie narzucać mi różnych sposobów zachowania nie oczywiście poprzez prawo prawo nie obowiązuje, ale poprzez stylem bycia poprzez to, że ja nie wiem chce np. współżyć z kobietą albo chce mieć dziecko z in vitro albo chce robić jeszcze inne różne rzeczy, które nie są związane z krzywdą kogokolwiek tylko na szosie do mojego stylu bycia to natychmiast został w Polsce jakby potępione na ten powrót do tradycji jest tutaj niesłychanie szalet nie sądzi pani, że to jest jednak bardzo podobne do amerykańskiego bonie Europejskiego konserwatyzmu amerykański konserwatyzm łączy w sobie silne zakazy moralne bądź nakazy moralne jest indywidualizm gospodarczymi z wolnym rynkiem dla gospodarki na Charzykowy nas taka jest to jest chyba bardzo podobne jak usłyszałem coś w Polsce wylądowaliśmy bardzo szybko, ale nie mniej czasu widzę inne rzeczy inaczej to widzę raczej na bok weźmy taką partię bardzo konserwatywną, jaka jest PiS no jeśli zobaczymy program gospodarzy tam nie ma wolnego rynku jest nawet kiedyś powiedział, że były pomysły, które były blisko tzw. umiarkowanego bolszewizmu albo by państwo opiekuńcze ten musi być dosyć sensowną konstrukcją zapowiedział, że już, że nie leżą u nas nie ma takiej debacie oczywiście założenie PiS, ale po po nowoczesną konserwatywną Kordian takim znaczeniu VAT oraz Republika takim High Castle w pewnym sensie ta prowadzi też ten mężczyzna, który walczy tam na tej na tym rynku Janda ma konkurencję to musi mieć maksymalną swobodę wraca do domu to musi mieć to swoje schronienie takie tradycyjne, żeby wiedzieć, że mamy główny cel polityczny między konserwatywnym liberalizmem i konserwatywnym socjalizm tak można powiedzieć tak mamy tak mamy teraz tak można w nich no to jest pytanie, które może wyschnąć słuchaczom w bojach szczerze powiedziawszy wyjścia nie widzę, zwłaszcza kiedy obserwuje nowe inicjatywy trzeba z tego wychodzi z OFE się, że trzeba oczywiście, że trzeba oczywiście, że trzeba dlatego, że to tego rodzaju sytuacja jest związana ona jest moralnie zła, bo one związane z bezpośrednią krzywdą innych ludzi, dlatego że ci, którzy chcą mieć swobodny swobodne życie albo do swobody w tym sensie, że niezagrażające innym są bardzo często napiętnowanie ostatnio była taka wypowiedź silną księdza prof. Franciszka ruszą odebrali je w analizie, który powie coś takiego co zyskasz, a w tym cesarz w Polsce jest po prostu straszne, bo znaleziono powiedział on powiedział że, że dzieci z bardzo chciał powiedzieć na pewno, że in vitro jest złe, bo z punktu widzenia kościoła katolickiego jest złe, ale powiedział, że wymęczyć przytoczonych pseudonaukowe argument, który ma uzasadniać napiętnowanie tych dzieci mianowicie, że dzieci, którym pochodzą z in vitro mają widoczną na twarzy taką specjalną bruzdę, która jest odróżnia od innych i one odpowiedział publiczny, a to podział w wywiadzie uważam, że to dosyć obszerny wywiad, który sprzęt z komentowanym pan redaktor widać szczęśliwy w, a z profesor sceny nic nie wie co się dzieje tak tak powiedział, że mają taką pełni tam unikało bruzdę rzekomo zbyt dolegliwe i bolesnej rzeczywistości telewizja na mundial to jest, ale wszędzie w tej chwili były dyskutowane, choć wszędzie potępiane, bo oczywiście genetycy wypowiadają się dosyć jednoznacznie to jest jakaś kompletna bzdura no ale w ustach profesora w ustach księdza, który chce napiętnować pewną grupę, dlatego że poczęcie tej grupy nie wydają się zgodne z nauką kościoła, a napiętnowanie może być rzeczywiście faktyczny, bo te dzieci nie mają żadnej bruzdy, ale jeśli dosyć duża grupa autorytetów religijnych będzie mówiła, że te dzieci są inne to one staną się inne, ponieważ nasza inność tak naprawdę nie bierze się rolami społecznymi oraz jej zarządu dróg jest tworem społecznym, więc w Polsce bardzo mnie niepokoi ten tani tamta niechęć jakoś nam do do tych indywidualnych stylów bycia, a i taka niechęć do ideologii, które ono bowiem, kto może źle zabrzmiało charakter taki postępowy i mówią ojej zobaczcie przecież dawniej byli ludzie, którzy nie byli podmiotami moralnymi niewolnicy Matejko 2 kobiety dzieci starcy nie użyteczni, a nie mieli żadnych praw moralnych rozwój naszej cywilizacji polega na tym, że coraz więcej osób nabiera tych praw moralnych brzuch, ale tam rzeczy też nowe rzeczy to nie jest na bardzo silnej glebie polskiego feudalnego i przemysłowego folwarku czy to nie jest to bardzo silnej glebie nietolerancji polskiego ludu krótko mówiąc nietolerancji na obcość i braku tych przemian kulturowych czy elitarność tych przemian kulturowych linę społeczeństwa otworzyły na zmienności na tolerancji to znaczy ja bym być atak przy wszystkich oba kraje europejskie czy ludzie i 3 w elitach a kiedy budowały swoją tożsamość budowały ją na tej relacji swój opis łączności na wykluczaniu z, a i to nie jest tak, że nasza tolerancja wobec obcości czy uznanie dla inności przychodzi od Boga to jest kwestia pracy i edukacji od tego są rolnicy chrześcijańskie mogą być Kantorski jakiekolwiek polityczne, które mówią Słuchajcie obcy tak naprawdę jest swoim dla obcych, a wy jesteście obcym dla swoich tak naprawdę ta obcość może to naszą kulturę arabską ubogacić to jest kwestia pewnej wiedzy to jest kwestia pewnych praktyk w kto jest zresztą kwestia pewnej edukacji Otóż problem w Polsce nie są to my w warstwie, o których mówi pan profesor odległe, które się jakoś przechowała problemem jest, że ona nie, a nie są redukowane, że nie ma tego programu, choć nie jest jeszcze więcej, że taki proces otwarcia na tolerancję kiedyś się co początkowo nawet kilkadziesiąt lat temu, a obecne elity znaczące zaczynają go zawracać ja nawet pani tam taki punkt to był taki pkt 1 ukazał artykuł będący streszczeniem w jej wypowiedzi jakiegoś biskupa, który użył słowa tolerancją niż suma znaczy użył tego słowa w taki sposób, żeby relatywny, żeby to z tolerancją uzyskano negatywne znaczenie im bardzo często się na tolerancyjny dość ambiwalentny w, a ja idę po tej ulicy widzę kogoś tam sobie leży na ulicy mówią sobie z tym wobec niego tolerancyjny, bo ja wolę spać łóżko widocznie wdzięczni to nie jest tolerancja to jest zwykła, gdy Francja się wydaje, że to zjawisko, którym pan profesor mówi jest oczywiście obecne, zwłaszcza że my się mamy jako Polacy za bardzo tolerancyjny naród to jest mit kilkaset miejsc, gdzie kasa dla sił nadal bardzo udowadniać, że kilkaset lat temu byliśmy państwem bez stosów może, dlatego że jesteśmy tak mało tolerancyjni dzisiaj moja taksy pomyślałam no i my w tej chwili w tym bardzo homogeniczne jednorodnym państwie, w którym naprawdę nie mamy innych jeśli my nie potrafimy zareagować tolerancyjnie na inną orientację seksualną, która jest związana z tożsamością w gruncie rzeczy a, czyli my widzimy białego katolickiego geja i nie jesteśmy w stanie go znieść, mimo że on jest gej katolik, ponieważ jest, ponieważ jest gej Ano to znaczy, że kiedy tu się pojawią muzułmanie, kiedy ruszą tu się pojawią ludzie o innym wyznaniu będą musieli się pojawić, bo z kolei tradycjonalizm nie wpływa na demografię, więc będziemy te granice musi otworzyć to my nie jesteśmy na to w ogóle przygotowani, a to naprawdę można robić Polska może być teraz traktowano użyję takiego słowa wojskowego jak poligon nie mamy jeszcze dużych konfliktów etnicznych tutaj nie mamy wielokulturowości, ale możemy się na to przygotować możemy po prostu posprzątać może dobrze byłoby zastanowić się, jakbym miała pani słuchacz poczuł się, gdyby ktoś zabronił mu być tym kim jest dokładnie to naprawdę chyba o to chodzi wchodzimy do rozmowy o chwili przerwy i ponoć witam państwa Wiktor Osiatyński w rozmowie z prof. Magdaleną środą gdzieś nas to znaczy w nas wszystkich czy w każdym z nas w KO w każdym z nas słowo fajna piosenka, dlatego że nam w długach mówimy o tych problemach tożsamości obcości tnt to jest taka piosenka są tak naprawdę obco się z nas albo możemy być każdym może nam się wszystko przytrafić i to może być też podstawą do tolerancji, a ludzie np. często zmieniają swoje poglądy, kiedy co prawda nie ma w niej hale w dzieciach coś nagle dziecko okazuje się mieć jakąś inną orientację nagle stają się otwarci dla tej orientacji czasu jest kwestia doświadczenia tak tak naprawdę ta obcość, a zwłaszcza ta niechęć do obcości to wyklucza, ale to się 19 dni siedzi w cechach innego człowieka, bo nie ma także pewni ludzie mają cechy, które są godne szacunku i nie ma cech, które są niegodny szacunku, chyba że są kwalifikacje moralne rzecz jasna czy tolerancja jest postulatem etycznym tak to działa rząd, że to jest taka podstawowa zasada życia publicznego zawsze podkreślam, że to z życia publicznego, że w domu nie musimy być tolerancyjni prasa rozróżniamy 2 rodzaje zajazd Karolinka 2 rodzaje etyki etykę troski, która nie chronią są kobiety jak bijatyka sprawiedliwości, która niosą w sobie mężczyźni proszę powiedzieć czy tolerancja jest bliższa 1 z tych setek to znaczy sfera domowa oparta na etyce troski nie wymaga tolerancji na domach jest bardzo grzania toner, ale jak mówią takim g no tak jak już jest w domu nietolerancja to znaczy, że domy skaczą prawo i tusze sfera poddano trochę innym wymogom czy, a wiemy też, że już, że byłoby dużo więcej tolerancji w Polsce, gdy było więcej tolerancji w domach rodzinach szczerze nasz rodzinny dom w bardzo dużym stopniu opierają się na nakazach zakazach połączeniach i wykluczania tych i w związku z tym w sferze publicznej mamy też odbicie tego w nie ja się, że się raczej odwrotnie to znaczy ile na czym niejawne nie nie wiem co się dzieje odwrotnie, ale my wszyscy tak, że jeśli jest taki dom dziś ludzie kochają to na dziś sobie robią różne zakazu, ustanawiając ta jak miłość wypełnia to tolerancję prawdą, bo to jest trochę tak tolerancja nie jest potrzebna wszystkim ja tak naprawdę nie potrzebuje przestrzegać zasad tolerancji, bo mnie po prostu cieszy różnorodność cieszy mnie różnorodność chcesz żyć w różnorodnym kraju być może to takie doświadczenie, które pan profesor też miał pamiętam pierwszy parlament wolnej Polsce i nagle zamiast tego lasu rąk za nagle jednak ręce były przeciwko drugim były za 33 LO jak się pojawiła w Polsce różnorodne związana z wolnością to ja się tak ucieszyłam, że nacieszyć się tym niema Agape dzień dzisiejszy, ale są ludzie którzy, a jeśli coś leży tak powiem mu nie pasuje do ich dosyć, ale ma takie normy o niewielkim zakresie do ich przyzwyczajeń do ich rutyny, dlatego że oglądają, jakby desant tych samych ludzi podobne zasady będą oni natychmiast je natychmiast po, ale poczucie wrogości nieszczęsny dar różnorodność niech mnie trochę z, parafrazując Tischnera Tischnera w, więc w, więc ja myślę, że mam na dobę to jest jakiś problem i Deloitte jest problem w sferze publicznej Montreal ja sobie wyobrażam, że powiedz ile w tej etyce sprawiedliwości tak, że taka posłanka Pawłowicz, która je znam z zapałem no właśnie no właśnie sferze publicznej dziś w parlamencie i ona mówi na różne głupstwa, które mówi, bo niestety przegram to są głupstwa, ale takie, które obrażają różne osoby ona to robić zapewne zaakcentowano publiczną formą swojej wypowiedzi także inni reagują o tym, że się cieszą śmieją, bo one zgranie, jakby tych samych myślę że, gdyby znalazło się w sferze prywatnej tam spotkałam miłego geja albo miłą transseksualistka i to być może ta prywatność tych relacji wykluczałaby tę agresję, która jest trochę na pokaz filmu jest potrzebna na pokaz, bo ona konsoliduje partię czasem takie, że ludzie, którzy nienawidzą sferze publicznej i toteż notabene Anglik Dan, dlatego że traktują siebie jako reprezentantów pewnych idei, a to porozumienie między nimi i na skład wybaczanie jest niemożliwe ale kiedy zobaczą się w oraz w takim kontekście prywatnym, a ja człowieka niesie takie sytuacje, że siedzą piją wódkę, ale nagle poznają się w stronę swoich problemów ze swoich spra w rodzinnych to nagle no widzę w tym drugi w drugiego człowieka stają się wtedy trochę bardziej tolerancyjnym tonie tłumaczyłoby znanego z socjologicznego fenomenu, że ludzie, którzy mają bardzo za piekło niechęci niekiedy nienawiść do jakich grup mniejszościowych albo do obcych do dawnych wrogów Francuzi do Niemców, kiedy spotkają 1 w sferze takiej prywatnej domowej tu nagle tanich nietolerancja maleje pryska dokładnie i że to jest to wymieszanie sfery publicznej z prywatną albo się do miana myśli możemy w mniejszym stopniu Karol gigant banan utrzyma taką pozycję bardzo poznawczą Somena James jest taka z kolei w feministyczna etyczka, która uważa, że świat ginie jestem pełen napięć konfliktów, dlatego że dominuje nad wszystkim medyka sprawiedliwością nie tyka troski etyka sprawiedliwości to estetyka zasad jest etyka norm jest etyka takich sztucznych tworów, które ludzie wprowadzają one między siebie zakazów nakazów i t d . kiedy są bezradni emocjonalnie i że, a i goście z prawami UEFA, by córka, kiedy jest wyrzutem powiedziała mówi w złym ojcem to był wiele lat temu, ale bardzo głęboko to przeżywam jesteś moim ojcem mam grać bez sal Czyty stara się być sprawiedliwy cham chciała, żebyś ty go kochają psy już szczerze powiedziała niezwykle głęboką ze ścian tej pory staramy się być Eko jest sprawiedliwy w sprawę bada szczecińska liga mówi, że kiedy do domu wchodzą zasady sprawiedliwości co znaczy, że tam się coś złego dzieje, bo w domu powinny rządzić zasady miłości i sprawiedliwość nie opiera się na żadnych zasadach notabene to też są oczywiście ta historyczna tak jak Arystoteles mówił o zasady sprawiedliwości publicznej oparty na podziale dóbr kar oraz nagród należącego do tej sfery na co nas w domu rządzi wolna i handlarzami ludźmi no chyba się udało to wymieszać atak się czas uważam za 1 z największych cudów historyczny w ogóle jest to, że w latach kończą 50 do 70 tych niemal tysiącletnia nienawiść między Niemcami Francuzami znikła rzeczywiście znikła też gol i kardynałem wymyślili program wymiany uczniów studentów, którzy mieszkali w rodzinach swoich niemieckich niemieccy we francuskiej i ten program wymieszania ludzi jako indywidualnych ludzi i pozwolił m. in. przezwyciężyć wiekowe urazy można jednak ich na, ale to on wniosek z tego jest, że musimy się starać czy to nie zniknie w Gniewie wolą Boga czy w sposób naturalny to trzeba się zastanowić nad ich, ale też widzę co się dzieje dodaje, jaki fenomenalne efekty przynosi ten Sokratesa Rozmus ma on przynosi nie tylko na takie ważne z akademickiego punktu widzenia żonie oczywiście mówią w obcych językach poznają obce miejsca, ale po pierwsze, wg mnie to znacznie powiększa dumę narodową, bo wielu moich studentów mówi maja pojechałem gdzieś tam do Marsylii czy gdzieś tam i warunki tam takie sobie studenci są różnie, ale nagle się okazuje, że ta Polska wcale nie jest takim znowu petentem wobec wszystkich krajów wobec tamtejszych uniwersytetów, że oni naprawdę jadą z jakimś tam fajnym bagażem swojej własnej wiedzy i tam nagle się okazuje, że są bardzo dobrym położeniu bez nagle to nowość to, że nie ma ograniczy się poznaje tych różnych ludzi jest we Francji przyszli niesłychanie użyje eufemistycznie określenie kolorowo, a je potem wracają z tym bagażem doświadczeń, które rozbija to ten ton nasion taką nad podziałem polską homogeniczne z tą polską 1 radnych do każdej z IEL Polak katolik Nitras narodowcy wychodzą pomieści i szukają, kto nie jest to logika tali bom wg przedziwnych jakich kryteriów akurat być takim zaściankowym Polakiem katolikiem ma odpowiadać pewnej wersji narodu nie pisałby się do przynależności, że takiego jak noc w ponownym amerykańską hinduski badać też żony badał wpły w organizacji pozarządowych organizacji społecznych w Indiach tam, gdzie jest konflikt między muzułmanami i Hindusa i w bardzo pieczołowicie badania wieloletnich doszedł do wniosku że, gdy powstają pozarządowe organizacje muzułmańskie albo hinduskie to w ostatecznym rozrachunku my zwiększają niechęć nienawiść natomiast, jeżeli ludziom uda się stworzyć tak mieszany organizacji są ich dusz i muzułmańskiej Zjednoczeni tym, żeby np. poprawić wywóz śmieci albo uporządkować park albo coś konkretnego latem tam zawsze rezultatem jest zmniejszenie tej nienawiści i niechęci i ich po 1 not tak samo można powiedzieć, że od tych o tej porażce, którą mamy, którą widzimy we Francji jeśli chodzi o politykę wielokulturowości tzw . dlatego że właśnie po to, żeby wyeliminować różne konflikty problemy z asymilacją integrację przede wszystkim co się dzieje we Francji na grę było chciałby przemieszać ludność ani nie iść w kierunku wyraźnie segregacji nie ma gorszej rzeczy niż właśnie segregacji nie ma gorszej rzeczy niż respektowania takich jak i zasad wspólnotowych to przeplatanie się indywidualnych osób, które się przed nawzajem poznają ich główny i rodzą się uczucia przyjaźni znajomości troski wzajemnej tak dalej, a to jest szansa na na dobudowanie rzeczywiście taki wielokulturowych społeczności zresztą nudno, dlatego że jest przy tym indywidualizm w takim sensie niepolski, bo my w Polsce zaś mamy indywidualista artysta romantyczny indywidualizm, a to jest taki indywidualizm to się może brzydko nas romantyczny, czyli wyniesienie wybitnej jednostki ponad resztę, żeby ona poświęciła się dla tej reszty tak nas jeszcze dla Boga dla ojczyzny dla idei abstrakcyjnych ma się coś takiego indywidualizmu kancelaryjne jesteś wart tyle samo co wszyscy inni masz takie same prawa korzystać z tego masz jedno życie niech inni nie, ograniczając się swoich praw możesz nie spotkać swego szczęścia chciałbym na chwilę zmienić temat traciliśmy godności, a może teraz o honorze ktoś ma jedno do drugiego wałem i Tomasz jedno do drugiego domu to są pojęcia Trocha blisko znaczne przy czym godność jest takim pojęciem, które przeżywa pewną swój drugi albo trzeci renesans cały czas jest to pojęcie obecne nie tylko w dokumentach w tym prawnych, ale w języku potocznym modemy schowano takie wrażenie, jakby on historycznie spełnił swoje funkcje jak również chlew gdzieś powiedział on już niema swego desek na to już nie ma ludzi, którzy działaliby w zgodzie z honorem funkcja honoru były zawsze dystrykty zna honor miał dzielić ludzi należących do elity tych honorowych dla Hannoveru od plebsu i miał dzielić w taki sposób, że stawiał tym lepszym tym elitom pewien rodzaj wymagań, których których, który nie mógł sprostać zwykły człowiek i właściwie zachowane honorowe mają bardzo różna różny kształt i postać, ale one dotyczą a jakby nakładania na siebie takiej powinności wobec, których każdy prosty człowiek powie, a po co mi to albo ja temu nie podałam albo ja tego nie rozumiem bo, a dlaczego, żeby dzieciom są takie 2 zasady jedno z posiadaniem twarzy, czyli spełnianie pewnych wymogów właśnie, które różnicują tę osobę od tych niższych no i zarazem zasada Nobel Noblem są bliżsi, czyli będą należące do tej grupy muszą spełniać też pięknie medycyna zobaczysz nas obowiązki Super rok, a to, że jedne w, czyli Oborski nadzwyczajne, które normalnego człowieka nie obrażali czas temu rozmawiałem na ten temat z panią Anną Wacławik-Orpik na marginesie i książki i tam doszliśmy do wniosku, że pojęcie honoru w ogóle tak jak pani Kasia przetną powiedziała ma mały sens natomiast, że mogą mieć sens kodeksy honorowe poszczególnych grup chorób zawodowych poszczególnych grup społecznych czy zgadza się pan z tym tak, chociaż kolorowe w sensie etyczne kodeksy etyczne, na których straży nie jest to raj w ramię państwa nie stoi, ale stoi sankcja taka jak ja wiem dezaprobata czy potępienie, czyli jakieś rozwiązanie dla działań na obniżenie prestiżu honorowe w takim serwisie i takie kodeksy honorowe grup zawodowych pani zdaniem mają sens mają sens na czym miałyby sens, gdyby nie, a jedno mianowicie są takie słowa w etyce w takie pojęcia, które przeżyły swój rozkwit już umarły takim słowom na pewno jest cnota, która była bardzo poważnie traktowana przez Greków przez chrześcijan przez Franklina, kiedy budową tunelu teraz nasze obywatelskie właśnie Franz Android nawet Osowski ich tak tak stać NATO, ale w tej chwili jak mi to bardzo pięknie powiedział 1 z moich studentów pakiet proszą definiowanie różnych pojęć proszą definiowanie cnoty cnota to jest coś zrobić powinna mieć kobieta do ślubu, ale niekoniecznie rozumie ja myślę, że jeśli chodzi o pojęcie honoru to ono też, jakby utraciło w sensie takim językowym swoją uwagę, iż wartość ktoś się, kto był umieścił kodeksy honorowe w ramach kodeksów etyki zawodowej mną mógłby być niestety narażone na Hel na jakość krytykę, że to na niebie poważną, kto dzisiaj jest honorowym, ale faktem, że to jest bardzo dobre pojęcie, dlatego że te kodeksy czy też różne próby uregulowania sytuacji w obrębie pewnych zawodów one pełnią różne funkcje one czasem tam uszczegóławiają pejzaż pomaga różnym grupom zawodowym rozwijać te kodeksy etyczne, bo jechaliśmy kodeksy, bo to może każda krytyka kazus awantury wraca też pojęcia cnoty w związku z globalizacją wraca ojciec na to, dlatego że kodeks obowiązuje Brytyjczyka n p . w obrębie biznesu przeniesione do Indii albo do krajów nie wiem dalekiego Wschodu on przestaje obowiązywać, ponieważ jest inne podłoże kulturowe, więc lepiej np. wychowywać ludzi wychowywać to znaczy przygotowywać do pełnienia roli zawodowej to w właśnie szykują na czym przyp aut mód, stwierdzając w nich pewne dyspozycje ktoś kiedyś nazwał cnotami prawda o odpowiedzialności nadal od nas honor jest fajnym pojęciem zdobywać, bo też takie pojęcie, które zwraca uwagę przyszli na prestiżu danego zawodu prawda czy można powiedzieć, że tam honorem adwokata jest pewien sposób zachowywania i dlatego jest to jeszcze mamy związane z pewną sankcją dlatego, że kiedy adwokaci nie będzie w ten sposób zachowywał się obniża prestiż grupy zawodowej grupy i jego w tej grupie i jego w tej grupie, a jeszcze obniża się prestiż to zatem z kolei idzie jakaś sankcja materialna naboi, a naruszony prestiż pewnej grupy zawodowej związana oczywiście z jego gorszą pozycję materialną również mnie tu głównie chodzi o standard tych na początku transformacji dużo o tym, rozmawialiśmy także publiczne i wielokrotnie byłem tak oczekiwane, że ludzie standard znają, bo jest Dekalogu, bo jest to obowiązkowo ja uważam, że standard życia bez przerwy powtarzać, że standard mają wisieć w każdym sklepie w każdym urzędzie w każdym miejscu, żeby można było komuś, kto taki standard łamie pokazać palcem patrzcie tu jest napisane, że wciąż nie robi ja mam trochę inny pomysł, bo ja uważam pracując z tymi grupami zawodowymi palaczy z jakimi pani prof. Anna i Unii na bardzo różne jednak najciekawsza praca zdobyła z celnikami w czasie transformacji z diagnostami laboratoryjnymi z nauczycielami bardzo wiele tych z pielęgniarkami, a wiele było grup są oczywiście prowadzi do zajęcia z etyki biznesu przez wiele lat i to w groźnego w grupach biznesowych, zwłaszcza przed młodym biznesie, bo to było ciekawe nigdy się nie udało pracować z politykami, chociaż uważam, że to jest bardzo ciekawa byłaby taka praca była aż takie jak gdyby pani pracowała w jakie były pani zdaniem Zaremby i kodeksu honorowego polityka bądź polityk z zerem główne punkty kodeksu honorowego znaczy ja bym AM powiedziała, jakbym poszła tropem Webbera i powiedziała nam zależy, jaką rolę chciałbyś grać w tej polityce jeśli chcesz być po prostu takim pracownikiem administracyjnym i oto najważniejsze jest wiedza kompetencje bezstronność jeśli po uważa, że jesteś politykiem charyzmatycznym to uważam, że najważniejszym punktem honoru jest coś co się nazywa odpowiedzialnością osobistą polityk więcej może działalność osobista za bardzo za podejmowane decyzje, a właściwie za tą, że mogę sobie pozwolić jako polityk na łamanie pewnych norm polityk nie musi mówić zawsze prawdy i musi być szczery nie musi, a zwracać uwagę być może na wszystkie konsekwencje swoich własnych zachowań, ale skoro może być osobą, która nam, która pomija pewne normy to jednocześnie, a powinien ponosić odpowiedzialność osobista ja bym powiedział to w ten sposób jakiś rodzaj odpowiedzialności osobistej powinien być jednak w rodzaju oczywiście kiedyś polityk, który nadużywał swojej wolności swoich możliwości i nie wyszło mu przestawał być politykiem przestawał być politykiem, czyli wycofała się ze sfery publicznej nastały natomiast były też przypadki oczywiście samobójstw honorowych sprawdzano ktoś, kto się głęboko pomylił, narażając przy okazji innych na wycofał się nie tylko z polityki, ale definitywnie do czego oczywiście ludzi nie można nakłaniać, ale jest tam jest tam coś takiego w polityce, zwłaszcza prawda o tym, fakt posiadania twarzy bije jednak wystawia się publicznie jadają obietnice jam, a mogę se pozwolić na pewne rzeczy, a na, której stoi nie może pozwolić zwykły człowiek ja mogę może więcej powiedzieć może więcej zrobić może więcej nam złamać, ale ja muszę mieć jakiś punkt orientacyjny prawda to nawet Machiavelli, chociaż goście traktuje jako takiego nam już właśnie Cheko makiawelizm c mówił ten polityk może łamać wszystkie normy dobroci uczciwości przyzwoitości, o ile służy on dobru Republiki i to jest uzasadnienie czyń dobro Republiki natomiast natomiast dno u nas można powiedzieć no dno jest taki jest taki moment w życiu polityka, kiedy on sobie sam powinien powiedzieć albo inni jemu sprawdzam sprawdzam co osiągnąłeś co zrobiłeś, a piesi naprawdę korzystałem z różnych możliwości i nie osiąga żadnego celu dań spróbować innym też swój honor, żeby spokojnie odszedł ze sfery publicznej politycy o pani była krótko naukowcem uczonym jest pani dłużej, jakie byłyby główne elementy kodeksu honorowego uczonego trzeba liczyć na Solnym znajdzie się na seminarium żeśmy drzewko ten temat podjęli, bo oczywiście prościej jest trochę mówić o etosie uczonego już chociażby, dlatego że on nie jest narażony na pokusy potrzeba kodeksów jest silna w tych zawodach, które są narażone na duże pokusy korupcji np. w zawodzie celnika w zawodzie polityka na nadużycia natomiast naukowiec, a tak do tej pory myślałam pracując w swoich różnych komisjach etycznych związanych z nauką, że tych pokus ma znacznie mniej, a ja również mandat ten rodzaj zaangażowania intelektualnego, na które pozwala mu osiągnąć pewien dystans dystans krytycyzm do samego siebie Wincenty w tym sensie nie jest narażony na różne na różne pokusy no ale to są takie takie zjawiska, które mnie trochę niepokoją one są związane z takim nadużywaniem tytułów profesorskich w sytuacjach, które nie są akademickie mam namyśli polityków, którzy często przywołują swoje tytuły profesorskie albo tytuły naukowe, wygłaszając poglądy właściwie partyjna nano to jest, czyli podtrzymywanie nadawaniem buduje autorytetu nauki pogląd na czysto politycznym w naukowe nie są często mogą być nawet wesprzeć zeznał on teraz mieliśmy dużo takich przypadków, kiedy ktoś naukowego punktu widzenia oceniał, że homoseksualizm to jest zboczenie choroba dewiacji albo jak gaśnie użyteczność to są poglądy zarówno o charakterze dyskryminującym, ale też są poglądy, które no właśnie, które są nie naukowa wzmacniane są naukowymi czy to prawda rzetelność badań plagiat tak jest na nie na schodach mnie oczywiście już żony, a czy obiad plagiat no traktuje go po prostu przestępstwo natomiast kodeksy etyczne nie dotyczą przestępst w kodeksy etyczne tak naprawdę pełnią w takie funkcje doradcze, kiedy mam pewien konflikt pewien problem Janowska mam takie problemy przy przy tzw. plagiat ta ilość el dupa profesorowie prac licencjackich prac magisterskich na uniwersytetach jest w tej chwili ogromna też są o odpowiednie sposoby weryfikacji, ale one nie są wg mnie są wystarczające do sprawdzenia czy to nie jest przypadkiem plakat albo czy to nie jest pracą zakupiona po prostu, a więc, że na ból mija jakiś jest problem się cieszyć się, kiedy student ze mną ani nie pracuje w sposób ciągły, bo to nie zawsze bardzo interesujące, ale z drugiej strony lubię, kiedy się widuje, że na regularnie boję mam wątpliwości jeśli dostanę efekt pracy w stopę napisane zupełnie poza moją kontrolą w drodze nie wiem, skąd się wzięło jest dużo teraz problemów związanych nie tylko ze względu na plagiaty, ale również ze względu na za kupowanie prac oczywiście jest pewien sposób weryfikacji zawsze temu towarzyszy egzaminie można po prostu z biblią w jej biografii umieszczone na końcu tam można, by sprawdzić czy książki został przeczytany takie rzeczy takie rzeczy oczywiście się robi, a ja się, że jest taki problem, który z utajnionym problemem moralnym mianowicie to są granty n p . to znaczy jako silny wiemy, że na nią nie nie do końca chciałbym w mam obiektywny wybór różnych grantów, dlatego że są takie powiedziałbym paradygmaty Bóg jest taki okres, kiedy ktoś pisał o Janie Pawle drugi to miało wszystkie możliwe granty jak pisał o pokoju to na wszystkie możliwe granty jak pisał Niewiem oczywiście dość obrzydliwa granda, ale PiS są czymś zupełnie innym ten, kto nie ma możliwe grantów teraz wydaje się, że są bardzo podobne wymogi, a w ocenie więzienie dla gangu tak sprzeniewierzenia Legrand to znaczy to to nie jest takie sprzeniewierzenie moich własnych badań tylko to jest jakby ustawiania nauki z zależności od źródeł elblążan do finansowania jakiegoś decydenta, który chciałby widzieć świat taki, na którym naukowcy zajmują się akurat tą dziedziną ani inną, bo nie mają szans zajmowania się inną, dlatego że decydenta, a tam ta dziedzina, która nie interesuje też niezależną od tak powiem obiektywność w różnych dziedzinach okresie musimy kończyć pani mogłaby na koniec powiedzieć czy z tych wszystkich pani prac nad kodeksami etycznymi różnych grup wyłaniały się 123 normy, które byłyby ogólny powszechny 6 Lechia będąc poza 123 grupy za Macieja ma być w ten sposób nikt nie ma takich norm norm to znaczy się one są jej formuje to one będą tak ogólne, że tak jak Dekalog trochę poznać także można tam nie można kłamać o byciu uczciwym co będzie dalej skrót popularny, ale ważne w ogóle, ale ważny trzeba je oczywiście zachować honor ma takiej, a godności osobistej w ramach zawodu też jest obowiązująca, zwłaszcza kiedy w niektórych zawodach nasze przekłada na taką normę etykieta ale, żeby wyglądać też jak człowiek godny swojej roli zawodowej to co jest istotne w kodeksie zawodowych to są właśnie do normy szczegółowe, które mówią, kiedy mogę odstąpić od pewnych norm ogólnych albo kiedy pewne obowiązki, które mają charakter, a powiedzmy neutralna czymże są neutralne w sensie moralnym w obrębie pewnego zawodu nagle są obowiązkami bardzo ważnymi, ale bycie 1 rzecz na zakończenie mianowicie, jakby mniej ważne są do normy kodeksu ważna jest praca praca etyczna znaczy to też taki wniosek obywatelski trochę można zadawać pytania nie dostawać odpowiedział kiedyś zadaje pytania dotyczące wartości dotyczące, dlaczego np. zbierać pieniądze tak robią z celnikami to uruchamia myślenie myślenia mówił Sokrates pełni bardzo ważne funkcje etyczna chodzi o to, żeby myśleć tylko w pewnym sensie takim materiałem dla myślenia o życzę państwu, czyli słuchaczom pani profesor sobie, żebyśmy nie uciekali od trudnych pytań i tych, które nawet mogą być bardzo trudne do Legii, ale nauczyć nas myśl dziękuję pani bardzo bardzo dziękuję dziękuję państwu dobra Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA