REKLAMA

Nowe przepisy wzmocnią ochronę sygnalistów? Dominika Bychawska w rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-07 13:20
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a gościem państwa gościem popołudnia Radia TOK FM jest Dominika Bychawska Helsińska Fundacja praw człowieka dzień dobry kelner panie redaktorze dzień dobry państwo Ministerstwo Sprawiedliwości do Helsińskiej fundacji praw człowieka skierowała na początku sierpnia prośby o przedstawienie stanowiska w sprawie planowanych zmian legislacyjnych zmierzających do wzmocnienia ochrony sygnalistów no właśnie, jakie to zmiany i skąd taki pomysł, żeby to ochrona sygnalistów Rozwiń » wzmocnić i kto to w ogóle są ci sygnaliści może od tego zacznijmy, bo być może nie wszyscy to wiedzą i rent rent, a więc sygnalista sygnalista to jest czasami nazywany demaskatora donosicielem w dobrej wierze ujawniają trend z angielska whistleblower, czyli dmuchając w gwizdek jest osoba, która nam ujawnia pewne informacje dotyczące nieprawidłowości w miejscu swojego zatrudnienia też zatrudnienia szeroko pojętego to mogą być różne informacje dotyczące tego, że co się dzieje w zakładzie pracy, że dochodzi do mobbingu to mogą być sprawy np. pielęgniarek, które ujawniają różne, jakie są nadużycia w ośrodku opieki społecznej czy w szpitalu, ale to może być ktoś, kto wie, że jego firma nadużywa wylewa różnego rodzaju uszczelki, które zagrażają ochronie środowiska i te informacje ujawnia, że w tej chwili w Polsce nie ma regulacji dotyczących ochrony takich osób może n p . takie zapisy to pewnie państwo, którzy nas słuchają, którzy n p . mieli do czynienia z jakimiś korporacjami jak kiedyś miałem podpisałem taką umowę, że nie wolno mi nic powiedzieć nigdy na temat tego co tam właściwie wewnętrznie się dzieje czy to są takie zapisy, które można przeciwko osobom ujawniającym rozmaite nadużycia zastosować przybyła właśnie niestety w naszym prawie mamy szereg przepisów, które mogą być wykorzystywane przeciwko przeciwko takim ujawnia tą sygnalista nie mogą to być przepisy czasami o zniesławienie n p . w UE mogą być to przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych często konsekwencją wyciągano wobec takiego sygnalisty jest po prostu zwolnienie albo mieliśmy sprawy fundacji dziennikarza, którego regularnie za to, że ujawnia nieprawidłowości w mediach publicznych odsuwana od anteny, więc ten wachlarz reperkusje, jakie spotykają sygnalista może być różny i to problem w naszym prawie jest taki, że nie mamy regulacji, które by chroniły tą szczególną kategorię osób w aneksie przy patrzymy takim 2 najbardziej znanym sygnalistom światowym, czyli nie czują nawiasem mężowi Edwardowi Snowden nowi to oni też tak szczególnie na ochronę specjalną nie mogą liczyć osoba nie jest tylko Polska z prawonożnym to oczywiste nie jest tylko Polska sprawę, niemniej jednak jako członek rady Europy powinniśmy powinniśmy patrzeć na dokumenty rady Europy przede wszystkim rezolucja zgromadzenia parlamentarnego, która nakazuje krajom członkowskim wprowadzenie regulacji chroniących sygnalistów mamy szereg rekomendacji komitetu ministrów i dosyć bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka, która mówi o wolności słowa tych osób i o tym, że powinniśmy je chronić szczególnie, bo bardzo często informacje przekazują są w interesie publicznym, czyli interes publiczny stoi wyżej w sensie prawnym w sensie etycznym nowe prawo tę autentyczność jakoś odzwierciedla nad interesem korporacji n p . albo nad takimi zapisami, które na pracodawcy chętnie w umowach ze swoimi pracownikami zamieszczają rozumiem, że tutaj chodzi o takie sprawy, które są ewidentnie związana z pewnymi nadużyciami z przekraczaniem trawa z jakąś krzywdą uczynioną np. innemu i t d . i t d . tak jakby wachlarz tych tych sytuacji, w których sygnalista działa jest jest naprawdę duży myślę, że można takie kategorie sobie wyodrębnić po pierwsze, powinny być specjalne procedury oraz poszczególnych instytucjach czy państwowych czy prywatnych u prywatnych pracodawców, które gwarantują to, że osoba, która jest gdzieś tam ognisko na na szczeblu popu podwładna maści jest w stanie zgłosić naruszenia, które widzi gdzieś wyżej, a mnie i doczekać jakiejś reakcji kolejną możliwością jest utworzenie specjalnych procedur n p . w ramach Państwowej Inspekcji Pracy takiej możliwości zgłaszania się tam, jeżeli ani nie zadziała mechanizm albo nie jest możliwe zgłoszenie się w ramach samego pracodawcy jak w ostatecznym krokiem to jest możliwość zgłaszania się przez takie osoby do mediów, bo jeżeli żadna z tych ścieżek nie funkcjonuje to powinny mieć możliwość nagłośnienia danego problemu, ale w kolejności zwalniane, z jaką pani wraz z działalności kolejność jest taka to też wynika, jakby z zasady proporcjonalności stosowanej w rozprawie międzynarodowym i jaką powinniśmy stosować, projektując Romney ustawę u nas w kraju i system ochrony rządu najpier w jednak powinny być takie kwestie rozwiązywane w ramach struktur wewnętrznych danej firmy AAA danego pracodawcy, jeżeli to nie zadziała to to można się zgłosić dalej do instytucji państwowych RM często niestety jest także osobiście zgłaszają inni dostają odpowiedzi albo tak długo czekają na jakąkolwiek odpowiedź reakcja, że widzą, że nadużycia dalej trwają i wtedy dopiero idą do mediów ranny nie będą chronione osoby, które działają w odwecie, chociaż jest najczęstszy argument padający z drugiej strony także ta osoba działała w lecie obchodzi się na nas więc, więc też te procedury muszą być tak skonstruowane, żeby to na pracodawcy ostatecznie, jeżeli dojdzie do sporu sądowego ciążył obowiązek o dochodach do dowodzenia, że to jest nieprawidłowości nie było szans, ale i najważniejsze jest właśnie zapewnienie takiej szybkiej ścieżki, która była skuteczna, która w realnym umożliwiała zapewnienia ochrony i ważne jest to że, w czym w zaleceniach z prawa miękkiego Międzynarodowego czy wyrokach Trybunał wskazuje się, że mniej te wypowiedzi sygnalistów mogą być przesadzone przy kole realizowane, ale nie muszą być nawet 100 % prawdziwa, ale jeżeli działał w dobrej wierze i zgodnie z informacjami, które posiadał, ale i, które zdobył z należytą starannością to i tak powinien podlegać, a on ochroni, czyli intencją jest ważne jeśli komuś się wydaje, że rzeczywiście w interesie publicznym działa i ma do czynienia z czymś co w jego najstarszym przekonaniu, kiedy już sprawdził to na wszystkie możliwe sposoby nosi znamiona np. przestępstwa albo jakiegoś nadużycia prawnego, a potem się okaże, że jednak wcale tak nie było to mimo wszystko ta ochrona, o której mówimy mu powinno przysługiwać chyba rzeczywiście w postępowaniu sądowym pracodawca wykaże, że działała absolutnie złej wierze to taka osoba nie będzie podlegał ochronie, a on w tej chwili tak mamy już, że obowiązek chociażby w kodeksie postępowania karnego każdy z nas widząc, że dochodzi do popełnienia przestępstwa, a często te sytuacje, o których mówią sygnaliści, które zgłaszają to jest jakieś przestępstwo popełniane przez pracodawcę bądź inne osoby zatrudniane przez pracodawcę powinien to NZ o takim przestępstwie poinformować organy ścigania też na gruncie kodeksu pracy każdy z pracą pracownik ma obowiązek sygnalizowania dostrzegane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu pracy, więc nie już są pewne pewne podstawa nawet są obowiązki nakładane na pracowników osoby, które widzą, że co się dzieje realny niewłaściwa, a jeśli mamy do czynienia no tak jak to było np. w sprawie Snowdena z pracownikiem szczególnej instytucji takiej ne w obrębie, której obowiązują klauzule wykraczające swoją zamożnością intensywnością to za nazwijmy to kodeks pracy tylko do czynienia tam pracownicy mają ze sprawami tajnymi na poziomie państwowym czy wówczas również sól wszystko to ich dotyczy 3 tu sprawa się robi bardziej skomplikowana tu troszeczkę się na komplikuje, ale też mamy mniej ldl takie wytyczne, które tak naprawdę powstały przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych międzynarodowych, które pracowały z ekspertami z wielu kraj z krajów to są tzw. do zasady jest cwany, które dotyczą właśnie warzenia tego interesu bezpieczeństwa Narodowego, a z kolei do możliwości dostępu do informacji i którą my na pewno, badając takiej Goal kryteria wiek, ważąc czy dany pracownik miał i powinien ujawniać tego rodzaju informacje należy wziąć pod uwagę przede wszystkim tego czy te informacje dotyczą jakieś nieprawidłowości dokonanych przez państwo tnie gromadzenie zbyt daleko idących informacji na temat obywateli jak to było przy okazji Snowdena czy ta osoba próbowała zgłosić nieprawidłowości do właściwych organów UE, czyli czy próbowała alarmować przełożonych następnie czy przekazała publicznie tylko te informacje, które były konieczne, żeby publiczność mogła się zorientować, że dany problem istnieje to znaczy nie wykraczały nie były to zbyt daleko idące informacje dotyczące właśnie bezpieczeństwa, jakby wszystko z umiarem i zachowaniem proporcjonalności Anny i nic tak też bada się intencje powinno się badać tę intencję danej osoby to znaczy czy ta osoba jak bez Bóg żyła w przekonaniu, że ujawnienia tych informacji przyniesie korzyści dla interesu publicznego i dużo większe niż zachowanie tych informacji w tajemnicy, a co z ochroną może przekraczającą granice ochrony prawnej, której mówimy w takich przypadkach kiedy, a zdarza się tak często osobom, które ujawniają jakieś wrażliwe dla n p . w pewnych silnych grup interesów informacja zwyczajnie grozi coś więcej aniżeli tylko więzienia, ale np. utrata życia również oczywiście to zależy, kto ujawnia jak ujawnia, jeżeli ten dziennikarz to mamy szereg regulacji, które mówią o tym, że państwo powinno chronić dziennikarzy w sposób szczególny właśnie ze względu na to, że oni często tego typu informacje mogą ujawniać, więc wszelkie postępowania dotyczące zabójst w zaginięć tortur dziennikarze już powinna być rzeczą od weta w ogóle za wykonywaną prace powinny być w sposób skuteczny szybki wyjaśniane i tu szczególnym pozytywny obowiązek ciąży na państwie, żeby się takimi sprawami zajmować oczywiście to są też bardzo ciężkie dowodowo często sprawy, żeby wykazać, że ktoś po poniósł śmierć czy coś się z nim stało, dlatego że ujawniał Aram tego rodzaju informacje mamy szereg gwarancji i z kodeksu karnego, które mogą być tych w tych sytuacjach po prostu stosowana przez organy państwa, jeżeli dochodzi do gróźb to przysługuje teraz sobie po prostu ochrona ASEAN taka jak przysługiwałaby każdemu, który jest narażony na na tego rodzaju sytuacji Intel zaczęliśmy od tego, że inne Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do was to w Helsińskiej fundacji prośbę o przedstawienie stanowiska w sprawie tych planowanych zmian rozumiem, że to stanowisko jest pozytywna DM tak chcę zaznaczyć, że te nie tylko do nas tylko to były otwarte konsultacje i kilka organizacji pozarządowych na pewno zostało poproszone o uwagi jak na razie ministerstwo zaznaczyło, że to są ogólne konsultacje dotyczące samych ran po ewentualnej regulacji ministerstwo w swoim piśmie wskazało, że po prostu te regulacje ochrony sygnalistów są bardzo różne w Europie czasami jest to 1 ustawa czasami są to regulacje rozproszone w związku z tym o naszą odpowiedź, że opiera się głównie na standardach międzynarodowych, wskazując jak jak te regulacje powinny wyglądać w praktyce, ale i też być może ze względu na przejrzystość prawa i na to, żeby osoby, które decydują się na sygnalizowanie nieprawidłowości miały jasność powinna to być jednoznaczna reakcja jest 1 ustawa, która reguluje kompleksowo ochrony nasze rekomendacje są dostępne na naszej stronie została przedstawiona pod koniec sierpnia zobaczymy co dalej się nadzieje również Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu informuje o o potrzebie uregulowania PiS kwestii bardzo dziękuje Dominika Bychawska Helsińska Fundacja praw człowieka dziękuję bardzo dziękuję, a z tematem sygnalistów się nie żegnamy już za chwilę Jędrzej Winiecki z polityki będzie państwa gościem, a po mówimy o tym, jaką politykę prowadzi portal WikiLeaks Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA