REKLAMA

Stopy w Polsce bez zmian. A czy w piątek zmieni się rating?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-09-07 12:40
W studio:
Czas trwania:
14:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze jest godzina dwunasta 42 Aleksandra Dziadykiewicz dzień dobry zapraszam na raport gospodarczy Radia TOK FM sprawdzamy jak wyglądają rynki finansowe dzisiaj przy rynkach zostaniemy na trochę dłużej w teraz za euro płacimy 4 zł 32 gr za 1 USD 3 zł i 84 gr frank kosztuje 397, a za funta brytyjskiego pocimy 5 zł i 14 gr niż do Warszawy uda się powie na początek inne na plusie WIG 20 tarasy zyskuje 79 % tak jak państwo słyszeli przed chwilą informację Radia TOK Rozwiń » FM rada polityki pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami, bo nikt nie spodziewał się tego, żeby interes jakiekolwiek ruchy miały być wykonane, ale oczywiście o szesnastej konferencja po posiedzeniu rady i zawsze jest to ciekawa konferencja zawsze, że będzie kilka tematów, które mogą dominować dzisiaj na posiedzeniu właściwej w naszej konferencji po posiedzeniu RPP o tym wszystkim za chwilę w raporcie gospodarczym teraz jeszcze tylko bowiem o PIT o pewnej opinii opinia ministra skarbu Dawida Jackiewicza, który jest na forum ekonomicznym w Krynicy, a twierdzi, że Unia Europejska teraz przeżywa najpoważniejszy kryzys w swoich dziejach no to nie jest zaskoczenie natomiast Dawid Jackiewicz uważa, że być może będzie to taki kryzys, którego nie da się rozwiązać się to takie pesymistyczne wizje ministra skarbu Dawida Jackiewicza na forum ekonomicznym w Krynicy raport gospodarczy w studiu Radia TOK FM Marcin Kiepas Easy markets dzień dobry dzień dobry rada polityki pieniężnej stopy bez zmiany główna stopa wynosi 1,5 % jak rozumiem nie jest pan w ogóle zaskoczony w ogóle bez zmian można powiedzieć długo długo bez zmian, bo prawdopodobnie do końca 2017 stopy w Polsce nie zmienią się da, bo musiałbym raz 1 możliwość, że jakiś odstępstwo od tej prognozy nastąpi jedno rada mogłaby obciąć stopy, ale tylko wtedy, kiedy na świecie pojawił się kryzys taki poważny kryzys gospodarczy póki co to jeszcze nie jest scenariusz znasz mój scenariusz bazowy, więc zakładam, że takich nudnych posiedzeń z oczywistymi decyzjami o pozostawieniu stóp na tym samym poziomie będzie jeszcze dużo i ponowne posiedzenie, ale rozumiem od nas sama decyzja, bo tematy, które są już tak na agendzie epopei członków, którzy siedzą rozmawiają i patrzę na gospodarkę polską, ale też co dzieje się dookoła nas tam jednak trochę się dzieje w tych w tych gospodarkach jest obserwować tak troszeczkę troszeczkę tak przede wszystkim o rada musiała przedyskutować ostatnie dane o polskim PKB, czyli cel taki dramatyczny spadek inwestycji, bo to spadek inwestycji to nie tylko tu muszę to twardo powiedzieć tylko efekt zmian w perspektywie unijnej, ale to już efekt pewnego takiego paraliżu decyzyjnego w instytucjach rządowych w samorządach czy też spółkach skarbu państwa, ale też i to jest dość niepokojące i to może też służyć tam do obniżania prognoz PKB na na nas na kolejne kwartały również inwestorzy prywatni troszeczkę wstrzymują się z inwestycjami w co więcej rada też być może pokłonić się na czyje tematem konsumpcji, owszem mamy od długiego czasu przecież poprawę sytuacji na rynku pracy mamy już tak dobrze funkcjonujące program 500 plus czynionych zaskoczył i te pieniądze szerokim strumieniem płyną do obywateli natomiast istotnie na konsumpcję to się nie przekłada jak czytamy prasę chociażby to wiadomo, że te pieniądze raczej idą na spłatę krótkoterminowych pożyczek kanie na konsumpcję Lech nie może na razie idę na spadek krótkoterminowych pożyczek, a potem w końcu pójdą na konsultacje takie są moje oczekiwania dlatego jeszcze podtrzymujemy czy zgadzamy się chociażby z ministrem Morawieckim, który ostatnio co prawda kolejny raz jako ślad po cichu obniżył prognozę PKB już nic i 8 %, w którym było prognozowanej Szatan bodajże 4 miesiące temu, ale już mówi o 33 w tym roku 334 w tym roku i nie dlatego też nie obniżamy 3 inni spodziewają się jakieś fantastycznego obniżenia oczekiwań naszych wzrostu gospodarczego, a to oznacza dla zwykłego człowieka, że rada polityki pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych to przede wszystkim takich jak jedziemy do banku nie będziemy mieli niższego oprocentowania z drugiej strony kredyty pozostaną tam nie tylko to chyba takie marne troszeczkę pocieszenie dobre, bo nie widać jakieś istoty tego boomu kredytowego to nie jest o czym obniżka stóp procentowych utrzymanie tych niskich stóp procentowych istnieje zachęca ludzi do brania kredytów i do do konsumpcji, czyli to z punktu widzenia takiego Kowalskiego jest istotne w mojej i że mówił jeszcze o tematach, które rada musi przedyskutować to cofnęły się do poprzedniego posiedzenia wówczas została opublikowana projekcja inflacji tam były takie dość niskie prognozy NBP wolno się wzrostu gospodarczego 32 % i większość rady uznała, że to jest taka prognoza dała się pesymistyczna w tej chwili chciał usłyszeć co członkowie rady sądom o tej prognozie Bobowo danych o PKB czy ostatnich danych miesięcznych płynących z polskiej gospodarki to wcale to ta prognoza nie wydaje się aż tak pesymistyczny natomiast nawet gdyby popłynęły jakiś taki gołębie czy, przekładając na nas więcej takie głosy sugerujące, że być może trzeba będzie poluzować politykę monetarną być może trzeba będzie obciąć stopy procentowe w NATO to jest mało prawdopodobne chociażby, dlatego że nawet sama rada nie wierzy w skuteczność tej polityki członkowie, którzy byli wysłani pod pod poprzeć taką decyzję sami stwierdzają sami mówią, że nastanie przyniesie istotnego efektu raczej będzie taki efekt jest nazwa to marketingowy czy czy też medialny w czystych pozarządowe na razie niezmienione czekamy na to ręką w Genui zmienia mu gościny zmieniałem ne czekam na tę konferencję, która o godzinie 16 tradycyjnie rozpocznie się nie zobaczymy właśnie jak net członkowie rady oceniają sytuację w gospodarce polskiej też za naszą granicą to jest 1 temat wiemy już, że decyzja jest taka jest 1 z nadzieją, że będzie inna stopy bez zmian, ale mamy przed sobą piątek knajpy taki dzień, który już wiemy właściwie nam gdzieś się z elektrycznym 99 % agencja Moodys agencja ratingowa pochylić nad polską i powie Słuchajcie jednak oceniamy baz niżej niż znaliśmy do tej pory, a wiemy, że się pochyli się dzieje jak obniżymy, choć nie wiemy tego co obniży węże sprawa jest w miarę przesądzona w powiem szczerze z niekoniecznie z 1 strony agencja Moodys utrzymuje z tych 3 dużych agencji ratingowych Nana na, na które patrzą inwestorzy globalni uczymy najwyższy rating najwyższą ocenę Polski z drugiej strony w po majowej o miejsce perspektywę ratingu co jest takim sygnałem, że są szanse, że kolejnym ruchem będzie obniżka ratingu płynęły jej takie ostrzeżenia, że uważajcie może wam obniżyć natomiast, że tak spojrzał na suche fakty to z tego maja kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego co było wskazywane jako 1 z 3 takich czynników mogących stać za niższą cenę tak istotnie się nie nie zaostrzy, owszem, prokuratura wszczęła postępowanie wobec prezesa Trybunału, ale no jakoś tak to ucichło, owszem mamy załamanie w inwestycjach, ale z drugiej strony ciągle utrzymuje się ta nadzieja, że inwestycje jednak odbiją w kolejnych w kolejnych kwartałach także czy nie jest do końca przekonany czy w najbliższy piątek Moodys obetnie rating natomiast spodziewam się, że jest i jeżeli obecnie Matej starosta mój scenariusz bazowy to mocno pogroził palcem Polsce na tyle mocno, że zostanie odebrane jako zapowiedź już taka faktyczna cięcia przy okazji kolejnego przeglądu, bo toto przeglądy w są okresowe i to, że jest coś na rynek takich walutowy stricte, kto będzie 1 z czynników, które jesienią i zimą może troszeczkę złotego oswajać, czyli za waluty będzie płacić więcej, ale widzi pan pan, mówi że być może wcale nic takiego w piątek nie wydarzy, ale zdaje się, że rząd już się przygotowuje też są drogi rynki to 1 rzecz, ale nośny grunt taki obywatelski po to, że jakaś agencja może nam Reding, owszem, bo minister Paweł Szałamacha, mówi że Polska jest odporna w razie czego na nas na to, że ktoś podejmie decyzję o tym, żeby nam odciąć od obciąć ocenę wiarygodności nic takiego się w sumie wielkiego nie wydarzy, jeżeli tak się stanie te są do ZUS Trybunał od dobrych kilku dni tak go rasistą spodziewał, że rzeczywiście może nastąpić taki minister Morawiecki też dodaje, że wypowiada się w podobnym tonie w spółki są, o ile znam jakiś przepływ informacji agencja musi go wcześniej poinformować to jeszcze rząd nie wie, że nie zna nie zna tej decyzji poza bodajże 24 godziny przed przed ogłoszeniem, czyli najpóźniej dziś tam w czwartek w czwartek wieczorem w miastach wystarczy rząd może czuć to po zaskakującej decyzji agencji ósemki, która obcięła ratingi i po wszystkich tych negatywne reperkusje dla polskiego długu dla wiarygodności Polski dla dla notowań złotego rząd może obawiać się takiej decyzji na remont zdaje się ma najwyższą ocenę, ale tak tak górali śląskich agencji to jest też to taki 1 czynnik, który no może lekko przemawia, że spróbuje w troszeczkę to wyrównać natomiast same działania obu ministrów należy tak w ocenie dobrze z punktu widzenia takie marketingowo medialnego, bo jest gasiły pożar tragiczny los wywołują one z pożarem to z decyzjami, które podejmujemy wystarcza m. in . ale teraz przygotowujemy grunt pod, żeby go targowanie, żeby nie było tego elementu elementu zaskoczenia, bo wiadomo gospodarce wszystko to co nas zaskakuje je ma negatywne reperkusje wszystko to na co zresztą tak samo ich życiu wszystko to na co jesteśmy przygotowani w jaki sposób troszeczkę się gdzieś tam rozpływa NATO, gdyby się okazało rzeczywiście agencja Moodys nie obniżała rating Polski to już widzę piątkowe komentarze czytam weekendowy komentarza Ministerstwa Finansów widzicie wszystko zależy tak, ale to samo było po w maju, kiedy zażył taki też, że z takich krótkoterminowych hurraoptymizm patrzcie agencja Moody z dnia obniżyć rating obniżyła na to, że zmieniła perspektywę na negatywne, ale i pogroziła palcem to co gdzieś tam znikną, ale oszczędności w tym przejmuje w ogóle tylnymi tym ratingami ocenami też nie podejmuje decyzję, że obniżka to, że nie obniżka taką agencję w miały takiej w swojej historii słabszy okres kiedy, kiedy wydawało się mało wiarygodna, ale generalnie duże fundusze duzi inwestorzy globalni patrzą na nerwy Kingi to też jest taki kolejnej oprócz takich przy takiej fali medialnych informacji płynących chociażby dla inwestorów to są takie namacalne sygnały płynące już bowiem spod profesjonalistów, które wskazują, że coś niedobrego się dzieje, że agencje agencje nie nie podejmują decyzję tak ad hoc tylko też oceniają gospodarkę w i razem z innymi takimi czynnikami Toma znaczenie od niemal to nie jest tak, że 1 decyzja wszystko psuje, bo widzimy chociażby tak tak prosto, gdzie był złoty w styczniu jest teraz, a nie jest on jest mocniejsze mniejszy niż mniej niż w styczniu natomiast nie jest także, że 1 decyzja agencji wszystko psuje należna niewątpliwie obniża to prestiż Polski, zwłaszcza że wcześniej decyzja SN i ewentualna Teresa mieszka w decyzji przez Moodys to będzie pierwsza to będą obniżki pierwsze w ogóle w historii dotychczas agencji podwyższały ocenę wiarygodności Polski, a teraz no nic by się cofnęła to jeszcze mamy 2 minutki na 1 tematy, które chcemy z panem poruszyć wicepremier Mateusz Morawiecki jest pojechali do Wielkiej Brytanii, żeby tam promować polskie obligacje i na nasz kraj jako to miejsce, gdzie warto inwestować wcześniej podobne wyprawy m. in. do Chin potem był przetarg obligacji, który nocleg na tamten rynek został skierowany takie wizyty są istotne są ważne co zdają ważne są i dobrze, że to rząd robi teraz może się stać ich skuteczność czy są skuteczne Otóż niekoniecznie, bo z 1 strony rząd zachęca kupcie nasze obligacje, ale z drugiej strony robi różne działania, które zniechęcają mówiliśmy o agencjach ratingowych i ocena wiarygodności Polski no to są konsekwencje obniżka ratingu są konsekwencje działań władz wszystkie jej podatek bankowy wszystkie inne czynniki składają się na obraz, który raczej nie zachęca do doinwestowania w Polski dług natomiast same działania polityków są rzeczy czy czy też rządu zachęcające inwestorów, żeby iść kupowali obligacje czy w ogóle inwestowali na polskim rynku są jak najbardziej właściwej powinno być ich najwięcej ABS nad skutecznością możemy dyskutować Marcin Kiepas Easy markets były państwa gościem dziękuję za spotkanie kończymy teraz raport gospodarczy do informacji Radia TOK FM jeszcze nieco ponad 3 minuty raport Gos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA