REKLAMA

Jak posłowie poradzą sobie bez ekspertów? O planach PiS wobec Kancelarii Sejmu

Post Factum
Data emisji:
2016-09-08 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a za udział w studiu kolejny gość pan Krzysztof Izdebski z fundacji ePaństwo dzień dobry dzień dobry witam serdecznie, a powodem naszego spotkania naszej rozmowy są plany zmiany zmiany zmiany w parlamencie polskim prawo i sprawiedliwość chce przeorganizować kancelarię Sejmu i Senatu, a wszystko po to, żeby szybciej posłowie dostawali analizy prawniczej czy eksperckie właśnie z pracowników kancelarii i plany się Rozwiń » na razie tylko destabilizują m. in . ma zniknąć całkowicie biuro analiz sejmowych i senackie biuro legislacji i senackie biuro analiz i dokumentacji oraz SMS senackie biuro legislacji ma być połączone z biurem w sejmowym w Eli co to wszystko oznacza za chwilę będziemy rozmawiać to jest dobry pomysł, ale najpier w chciałam zapytać o to czym są te konkretne z rent i innych organach czy instytucji Sejmu z, dlatego że mam wrażenie, że oprócz 3 i naprawdę tych za zapalonych widzów transmisji sejmowych to mało, kto wie, że to nie posłowie piszą wystawy albo przynajmniej duża część pracy to praca to właśnie tych prawników tak tak z jedno chyba naszym, bo co czas, gdy baner nie mamy tych przecież informacji bezpośrednio od 3 z kancelarii Sejmu, ale fakty medialne fakty medialne to wg mnie to tam było, że biuro analiz sejmowych biuro analiz dokumentacji Senatu też zostaną połączone ani zlikwidowany w ogóle Allianz 82 Rzeczpospolitej tak no a jak czytam, że likwidacja obydwu na na portalu parlamentarny po, a więc na to by to to już mamy do czynienia z zagmatwanym, które daje nam dużą sferę do grillowania na zawody przyszłości resort biuro legislacyjne Sejmu i czym się różnią od biura legislacyjnego Senatu 3, jaka jest ich rola bardzo dużym skrócie to są biuro legislacyjne czy też biuro analiz to są po prostu biura, które są wyodrębnione w strukturze kancelarii Sejmu czy kancelarii Senatu odpowiednią, które służą mu po swą komisją marszałkowi na całą parlamentowi takim głosem właśnie eksperckim czy dotyczącym legislacji, czyli techniki prawodawczej, czyli właśnie tego jak zapisać pewne myśli czasami zupełnie zwariowane na język prawniczy język przepisów inne normy prawne w biuro analiz sejmowych czy biura analiz i dokumentacji Senatu on oprócz tego, że też mają takie zadanie wsparcia eksperckiego głównie posłów czy senatorów prowadzą też taką działalność ma być naukową w pewnym sensie to te analizy są rzeczywiście bardzo często zamawiane nie tylko wśród tych ekspertów pracujących na stałe oni na ogół śledzą ten proces legislacyjny, ale również wśród ekspertów zewnętrznych też jest taka możliwość nawet specjalny formularz zamówienia dla posłów i innych uprawnionych inne podmiotów takiej ekspertyzy na zewnątrz już po prostu biura nawiązują umowy z takimi ekspertami to są rzeczywiście nałogu eksperci i pierwszego sortu i też to ma taką wartość się w ogóle to co wypracowują te biura w tym w tym zakresie to też ma taką wartość w ogóle poznawczą dla Shella wielu obywateli WOPR w 1 w lesie sosnowym czy te zmiany w kancelarii, gdy panuje prawo i sprawiedliwość mają sens i 3 ku temu to może zmierzać, ale jeszcze chciałbym chwilę poznać o sensie istnienia w cenne m. in. LM biur legislacyjnych, ponieważ trochę nakłamał on to nieprawda, że właściwie wiedzą o ich istnieniu tylko fani retransmisji sejmowych, kiedy i czy posiedzeń komisji kiedy, zwłaszcza wtedy możemy słyszeć prawników sejmowych czy senackich cała Polska usłyszała o istnieniu senackiego biura legislacyjnego w grudniu, kiedy 23 grudnia w szalonym tempie przypisana była kolejna nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to słynna prawa i sprawiedliwości to po nocach państwo pamiętają głosowano i wtedy na posiedzeniu senackiej komisji wystąpiła Katarzyna Konieczko drobna miła pani, która bezlitośnie i bardzo spokojnym głosem w 2 to postulował zjechała ten projekt prawa i sprawiedliwości, wskazując na jego poważne wady konstytucyjne i on wtedy oprócz tego, że dokonała jej Beim z sekcji tego projektu w Powidzu jeszcze 1 ważną rzeczy chciałam, żebyśmy wspólnie posłuchali co powiedział, a w co pan o króciutko zastrzec, że rolą biura legislacyjnego nie jest żadnym wypadku broni, czyli czyichkolwiek interesów tutaj nawiązuję do wypowiedzi senatora chodzi o obmiary obiektywna oczywiście i rzetelne przedstawienie problemu, z którym państwo senatorom, że przechodzi się mierzyć naszą rolą jest służenie państwu pomocą i tak też to traktujemy w związku z tym przedłożona państwo uwagi do ustawy o jakichkolwiek oczywiście z racji niedostatku czasu są niekompletne i w wielu miejscach też nie do końca idealnie sformułowane na pewno mają na celu obiektywne i rzetelne przedstawienie problemów, które mogą się wyłonić na tle tej ustawy z tak mówiła Katarzyna Konieczko prawniczka senackiego biura legislacji i ta wypowiedź specjalnie chciał, żebyśmy wysłuchali jest swoistą no i obroną biura przed zarzutami, że prowadzi ona jakoś swoją politykę i to jest bardzo trudna brudna prawda uniknąć zarzutu, że się podejmuje polityczne decyzje, a nie obiektywne decyzje związane z faktami z prawem no tak to czy to też rzeczywiście atmosfera jak Niemcom przyjemność nieprzyjemność jednocześnie uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji, podczas którego właśnie pani Konieczko wygłaszała te tezy rzeczywiście ci z państwowych, którzy śledzili no jeszcze wtedy 1 z pierwszych nowych ustaw bądź w Trybunale Konstytucyjnym to my senatorowie zmienili w zasadzie noc taką kilkugodzinną na to, żeby przygotować się też do tego, więc tym większy szacunek dla biura legislacyjnego, który rzeczywiście bardzo taką szczegółową Andy analizy przeprowadził rzeczywiście, zastrzegając cały czas, że jest taka analiza dna dosyć dosyć szybka, ale nad Łyną w szwach chwalić, tym bardziej trzeba pochwalić się te kompetencje no rzeczywiście jest tak, że eksperci i czy biura analiz sejmowych czy biur legislacyjnych, czyli wobec biura analiz dokumentacji tak lubimy Sowietom to jakoś uogólnić mają w pewnym sensie jedno nie wdzięczną rolę konia aż jedno są w środku zawieruchy politycznej w szczególnie w przypadku tych kontrowersyjnych projektów i wydaje mi się to co też, odnosząc się już Doda do tego posiedzenia komisji senackiej właśnie, w którym te słowa padły to pewną chyba gorszą rzeczą najgorszą dla interesu publicznego rzeczą jest to, że to uwagi są na ogół ignorowane i to ja też taniej o zdradzie myślę, że te również został zerwany zupełnie to taka też się tą atmosferę, żeby przybliżyć państwu trochę tych, którzy tak nie obserwują można na gorąco no to z reguły przedstawią preferują pewne swoje swoje uwagi ci pracownicy Enei dało niestety SA dziękujemy i posłowie senatorowie przechodzą do dalszych prac w COS trochę tak to rzeczywiście, ignorując ów w pewnym sensie bardziej liczą się na, toteż takich obserwacji i monitoringu, które robimy w ramach obywatelskiego forum legislacji przy fundacji Batorego w wynika, że biuro legislacyjne trochę się cięższy od cele większą estymą może rzeczywiście to jest unikalna taka wiedza, której trudno tu, o którą trudno zagadać tak znaczy, bo to jest oczywiście wiedza dotycząca konstruowania przepisów, a to zupełnie obcym opony com posiedzeń komisji infrastruktury potomków naprawdę rzetelnie prawnicy i delikatnym głosem imają taki specyficzny głos, jakby uspokajali dzieci albo dzikie zwierzęta tłumaczą, dlaczego tego przepisu nie da się w ten sposób formułować, że będzie niezrozumiały niejasne albo po prostu wewnętrznie sprzeczne, po czym są absolutnie zagadywali tym, bo posłowie wpadli właśnie na kolejny genialny malarz właśnie pani redaktor na nutkę optymizmu niż przepraszam to spróbujemy ją jeszcze wzniecić jeśli chodzi o o te wyzwania, bo to jest rola specyficzną nic z 1 strony tworzą gry na weto posłowie odpowiadają przed wyborcami to posłowie są reprezentantami naszymi i władzą ustawodawczą, a jednak ci prawnicy mówi no takie tam wydział przykuwają te myśli w prawo i są w pełnym sensie współtwórcami z tego typu rys rozwiąże trudno sobie wyobrazić Sejm czy Senat bez bez tego typu kancelarie trochę inna sytuacja, bo obecnie taką instytucją, która jeszcze pewne idee czy 3 czy przepisy przetwarzana prawo to spec na etapie rządowym Rządowe Centrum Legislacji rzeczywiście 1 z zadań jest pisanie projektu ustawy natomiast jej tam eksperci, którzy właśnie chociażby na podstawie założeń już listy zostały zlikwidowane takie projekty pisały tutaj ci eksperci mają trochę gorszą rolę mianowicie oni już mierzą się z pewnym gotowym przedyskutowane z projektem, a na pewno wąskie, ale tak, ale nawet, jeżeli ich projekt poselski to nie jest tak rząd się bierze, skąd przyznanie ochrony archiwów to jest ważne projekt poselski jest poprzedzone luźnymi rozmowami no jest na szczeblu politycznym wewnątrz partii, która taki projekt składać wewnątrz komisji, która taki czy grupy posłów, więc on już cała ta takie docieranie się pewnych poglądów, które znają swój wyraz ustawiono przebywa już na wcześniejszym etapie w i oni mają tą niewdzięczną rolę ci eksperci, że oni już chodzą, jakby nam na dno w pewnym sensie na gotowe 3 gotowe o, tyle że oceniają już jakiś istniejący istniejący projekt, do którego może nim wiele osób, ale przynajmniej tych części tych, którym cieszył się ten projekt leży na sercu są przedstawicielami wnioskodawców na pewno są bardzo do niego przywiązani w i stąd jest ten utwór wielokrotnych bardzo jasno, bo to mówiła też pani Katarzyna Konieczka właśnie w tej krótkiej wypowiedzi electro przytoczyliśmy, że ich celem nie jest zmiana rozumiem, ale samej koncepcji tylko musi to być przełożony na prawe dłonie zdzierają dziś tak tak, ale oczywiście, nawet jeżeli jesteśmy przywiązani do pewnego kwestii szczególnie tutaj akurat przyjęto to zagadnienie związane z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, ale nie tylko na wielu trudnych przypadkach są to próba właśnie z pismem do prowadzenia tego projektu do stanu zgodnego z konstytucją jest naruszeniem poglądów tak można powiedzieć wnioskodawców tego projektu tak czy ona w pewnym sensie wypacza to co oni by chcieli go chcieli zrobić coś niekonstytucyjnego no, więc to jest niewdzięczna rola prawda znaczy, że tutaj, jakby przy przy przy szczerych chęciach takiego złego odizolowania się od Meritum tej sprawy jest po prostu w niektórych przypadkach niemożliwe tak znaczy, bo pobrano też na eksport komuś powiedzieć, że jeżeli zrobicie to jakąś konkretną rzecz tu nie chodzi o zapis nawet jakiś 3 rzeczy czy włączenie konkretnego słowa 33 czy jednostki redakcyjnej jakiegoś przepisu ma tylko ono to jest kwestia często na opinii takie, które jest poczytywana często jako ingerencja ta w związku z tym te interesy prawda, szczególnie że tutaj mówimy też sytuacji miał miejsce w grudniu minister tak sobie trochę wchodząc może w głowę nowych wtedy jeszcze bardzo władz, bo to przecież miesiąc w zasadzie niewiele ponad miesiąc powyborczy pat po zaprzysiężeniu w posłów no pewnie takie poczucie też Odry to stara ekipa nam rzucać kłody pod nogi i dobra atmosfera można otwarcie powiedzieć w ogóle tamtego czasu i tej ustawy była dosyć obrzydliwa, a także bardzo ważną dla złotego zdanie padło właściwie to kto powołuje tych, kto inny zatrudnia tych szans mówią o tym, Kancelaria Sejmu są pracownicy kancelarii Chmaj to nie to są oni są apolityczni tylko oczywiście zależy wszystko od tego kto będzie strzegł tejże kancelarii Sejmu na razie jeszcze strzeże wieloletnim kierownik w Senacie to się bodajże zmieniło no no ta Kancelaria Sejmu ma no dosyć istotne znaczenie jest też wielu przyczyn należą zajmuje się na co prezes nie były one taką historię, kiedy marszałek Sejmu chyba chciał wykonać jakąś właśnie znów Woltera w, ignorując jednoczy tanie czy czy znów my po prostu, obracając doglądanie regulamin Sejmu w ich tyle zwróci się o opinię do biura analiz i dostał tę dostał zwrotną odpowiedź idealny panią, że bielone się skarżą czy też wskazał, że miało 2 godziny na przygotowaniach tej analizy to jednak marszałek w tym sensie decyduje o tym ile czasu ci prawnicy mają i uznał, że obydwaj nie mają zdrowia, bo to jest w ogóle element dużego problemu z regulaminem Sejmu i bardzo dużą dowolnością i marszałka Sejmu opróżniają oczywiście większości sejmowej chociażby na skracanie terminów tak regulamin wskazuje co do zasady, jeżeli chodzi o procedowaniu ustawy choćby odstępy pomiędzy pytaniami czy otrzymanie druku do pierwszego trwający 7 dni, chyba że Sejm komisja postanowi inaczej to znaczy ma, więc tutaj też jest możliwość trybów odrębnych innej to co możemy zaobserwować to po prostu też ta ścieżka legislacyjna sejmową jest bardzo szybka Jona może przyspieszać nawet wobec tego szybkiego wszystkich standardów określonych w regulaminie duża dowolność rok był wyjątkowo jest płodny w takiej sytuacji za chwilę wrócimy do rozmowy ze mną studiu Krzysztof Izdebski z fundacji ePaństwo po informacjach wracamy w post factum post factum Agata Kowalska przy mikrofonie jest druga część rozmowy z Krzysztofem Izdebskim z fundacji ePaństwo dyskutujemy o kancelarii Sejmu Senatu UJ pracy prawników, którzy dbają o to, żeby prawo przyjmowane przez parlamentarzystów było w LM cóż w miarę przyzwoite ponoszą porażkę raz zaraz może powiedzieć ale, toteż nasz gość przed informacjami mówił, że w często opinie w Legii z Zatora jest są ignorowane po prostu posłowie nie biorą pod uwagę no imamy efekty w Annie, ale też często się zdarza, że do pewnych kwestii węgla i innych biuro legislacyjne czy biuro analiz MO siny nie odnoszę inne możemy zobaczyć projekt do tego jest zawsze dołączona opinia bas i tam nagle jest po prostu ważne są kwestie do nich oni w ogóle nie ma mowy tak jakby nie istniały, dlaczego DAF z potrzebą, bo też tutaj jest to kiedy Niemcy słabo uregulowanie czy taki sposób uregulowania tych biur żony w zasadzie oprócz kilku czy 1 dużego wyjątku ich udział w procesie legislacyjnym nie jest obowiązkowe także były też jego brak wyrażenia zdania przez biuro analiz sejmowych na nie będzie z powodowało, że proces legislacyjny jest ich rywale dobrze, ale inaczej jeśli jesteśmy ekspertami Anną w w sejmie chcemy, żeby dane prawo zostało przyjęte było oparte na rzetelnych przesłankach i UE, bo tutaj to jest poważne zastrzeżenie, że bas ma też prawo wskazać, że rzetelne rozważenie zajmuje się wyłącznie kwestią czysto prawną może też wskazać, że liczy, że mera, że przesłanki do udanego przyjęcia danego przepisu są one na nowe tory tycznie tak może wywieść taki natomiast rzeczywiście bardziej rola najlepsza w lidze to jest zrugała recenzenta tych przepisów, bo przede wszystkim procedura legislacyjna to jest realizacja woli politycznej i ich rolą tych ekspertów jest takie właśnie przelanie tej woli czy może nie tyle już dziś żona jest przelana jakość ta Wola polityczna na papier na dostosowanie jej do dałoby przepisów powszechnie obowiązującego prawa no raczej Bester takiego nastawienia tutaj, żeby MOPS przecenianie swoich poglądów jakich kwestii tak rzeczywiście dosyć fiasko Halloween zdarza się także ma opinia BAS -u, ale nie muszą całego projektu donoszę tylko do części rzeczy no to też zależy jak komisja czy posłowie czy sam marszałek też zapytania też tak sformułować w sposób sposób nie tyle co do całej, ale też tutaj baz ma dosyć dużą dużą taką swobodę w tym w jaki sposób się do tego odniesie ona nie musi do całokształtu, czyli punkt po punkcie tylko do tych rzeczy musimy w najbardziej najbardziej kontrowersyjnych także w no to w ogóle, jakby się, że już mówimy o tym, czym tym połączeniu na to co tu znowu no to jest jakaś to jest jakaś kwestia, która obecnie pokazuje ten problem tak, o czym mówimy z ignorowaniem w ogóle część większego problemu ignorowanie w ogóle głosów eksperckich w procesie legislacyjnym tak to czy w gimnazjum w 2 rządowym nie, ale też w ogóle i w kontekście to tutaj tego łączenia taka walka z możliwością raczą, którzy być może dopiero teraz dołączyli do naszej rozmowy, że pojawił się pomysł prawa i wrażliwości, żeby połączyć biuro legislacyjne Sejmu Senatu z biurem analiz sejmowych senackie biuro analiz dokumentacji i zdalnym i po prostu stworzyć z tego 1 instytucję, która będzie pomagał posłom i powód jest taki, żeby był mieli więcej czasu na przygotowanie analiz, ale jednocześnie zostanie zostaną zwolnione na niektóre osoby no tak znaczy to co jest oczywiście aspekt ludzki bardzo istotne, ale to też jest to co właśnie, jakie przeczytałem tą informację na dno w 4 dotyczącą tchu monterzy działali w czoło no Mietek kolizję w zasadzie Mesko kolejny krok do zacierania się różnicy pomiędzy Sejmem Senatem o traktacie, bo my z tym na luz krajowa nie pracował tak dosyć ustrojowo tak staram się jak właśnie też patrzeć na pewne mechanizmy Mozilla władza jest druga nie ma rozumiem, że też tutaj są pewne podejrzenia w tym kontekście, że rzecz, że ma posłużyć temu właśnie likwidacja w stanowiska czy miejsca PL czy zakładu pracy nerek czy przesunięcia na inne stanowiska że, że coś być może się za tym kryje właśnie, że nowy rok, czyli jest, więc w bardziej pozytywne dla dla autorów co pewnie gdzieś tam też jest, żeby takie myślenie uzasadnione nawet znajdzie pani Katarzyna Konieczko rewir zabiorą analiz Sejm Sejm senackich która, która tak przerażony z biura legislacyjnego Senatu, które tak senatorów w grudniu i posłów też zrecenzował on czy zachowa stanowisko, ale rozum, że pan widzi coś jeszcze nadzieja to widzę to co chyba też większość polityków widzi przynajmniej w okolicach kampanii wyborczych znaczy pytanie o sens istnienia Senatu skoro tak naprawdę Sejm Senat no są w tej chwili faktycznie tożsamymi instytucjami czy tym sensie zawsze mówiliśmy rowerzystę na wysoką Izbą refleksji, że to miejsce następuje refleksja natomiast na nie wydaje się, że przy dobrze funkcjonującej machinie politycznej większości maty jakiekolwiek znaczenie tak to wielokrotnie był obserwowaliśmy jedyne co to ci, którzy rzeczywiście śledzą szczególnie od dawcy od kilku ostatnich miesięcy te nocne obrady były błędy śpią jeszcze krócej, ponieważ ta sama dyskusja odbywa się prosto w Senacie natomiast wpływ jest to ja tutaj inny przeprowadzić 1 z oddzieloną od szans, że projekt trafia Sejmu do Senatu w ruch odbywa się bardzo szybkie posiedzenie komisji, które czasem Tur trwa jednak dużo jedynej złożonej z natychmiast po tym, jak projekt wpływa niema czasu uczył się na żadne analizy prawne, że narząd zamawianie dodatkowych ekspertyz, po czym trafia szybko już na plenum, gdzie znów 2 inne w 1 zrzucie jest przegłosowały AK w tym sensie Senat jest taką, jakby nie miałyby nocnych przy tej słowo w obronie Senatu w tym kontekście znaczy, że jest z nami taką powiedziałbym ostatnią deską nadziei, że może coś jeszcze tam można coś coś tak ślepo powie, że może coś jeszcze tam się zmieni w tym z naczelną w ryzykowną, że między sobą użalać wprowadza oczywistą to też jest jakby w ogóle w ogóle pytanie tak dotyczące dotyczące w ogóle funkcjonowania polskiego parlamentu tak na ile na po pierwsze, te głosy ekspertów w ogóle czy wewnętrznych tarć wewnętrznych mają jakiekolwiek znaczenie skoro jest to Wola polityczna też ten rozdział Senatu i Sejmu też na sekcje były w kontekście prac nad nad przepisami czy rzeczywiście tam scena z poprawia trochę to co nieco co Sejm zrobił zresztą są też możliwość przecież odrzucenia w Tychach tych poprawek Senatu także tutaj jak na Sejmie rzeczywiście tam wszystko co się zdarzy w sejmie w zasadzie możemy syf stuprocentową pewnością powiedzieć, że zostanie powtórzone również się również w Senacie i stąd też te głosy właśnie większe okazy wielu wyborów, żeby zlikwidować Senat wszystko jedno z haseł ostrymi Platforma Obywatelska, ale w sidła skoro rzeczywiście tak jest to po co senatorom ona mu biuro legislacyjne, choć to samo po co posłom czy teoretycznie jest to po to, żeby ci senatorzy, którzy chcieliby skorzystać z takiego z takiego wsparcia przy okazji procesu legislacyjnego mogą liczyć na ekspertów tutaj gra też w Senacie trzeba powiedzieć czy wobec biura analiz i dokumentacji również na taką rolę dosyć istotną, jeżeli chodzi o przygotowanie posłów merytorycznie i senatorów do chociażby udziału w parlamentarnym zgromadzenie rady Europy tak czy w różnym zewnętrznych na instytucje, którym on jednocześnie posiadają, a członkowie naszego parlamentu, więc ona też się ta rola ekspercką nasze tylko nie ogranicza tylko dom w do tego natomiast no, jeżeli taka likwidacja miałaby miejsce to dobrze by było, żeby inni zmniejszała się 3 Konstantego ludzkich dramatów prawda, ale w ogóle, żeby nie zmniejszała się obsada tych szczelną, ponieważ szczególnie wtedy, kiedy komisje dużo naraz zauważalny jest brak osób na każdej z tych komisji, a jednak taki głos ja wierzę, że mimo wszystko, chociaż tutaj w dosyć pesymistycznie brzmi męża, że te głosy są ignorowane to jednak taki głos rozsądku i po prostu głos merytoryczny, a w tej w tej burzy politycznej proszę się odbywa w często jest po prostu potrzebny bez siły i wierzę, że żal, że też bywa przejmująca, ale też no i daje on chociażby to co jest istotne możliwości dowiedzenia się przez obywateli są eksperci na ten temat są to ta myśl zaś wystawiającej też dlatego myślę, że wszyscy to już nie będę wymieniał nazwiska w pani, która została wpuszczona, bo nie wiem czy to ich nie właśnie pomoże czy nie, bo ona wymyślała mylne jest wyłącznie pasażer dojeżdżający z g pozdrowić pracowników z innych kancelarii Sejmu Senatu, dlatego że jak z fascynacją obserwuje państwa pracy i ich tam też powie, że już rekordem świata było w, kiedy właśnie 1 z prawników w SZ prawniczka to była z ze spokojem ducha ani wymiar państwo to robią wytrzymał moment, w którym LM przez całą trwającą ponad godzinę czy 2 godziny komisje posłom udało się ustalić tylko tytuł ustaw pozdrawiam więc, tym bardziej serdecznie Krzysztof Izdebski z fundacji ePaństwo ogromnie dziękuję za spotkanie zwęglone dzieciaki będą sformalizowanej gotowe plany pro i sprawiedliwości spotkamy się ponownie zobaczymy z en do czego doprowadziło idei, z czym mamy do czynienia z ciasnej formacje po nich Krzysztof Sendecki w jeszcze więcej sportu m. in. o początku paraolimpiady w program przygotował mnie to strzelecki analizował Kamil Wróblewski w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA