REKLAMA

Stypendium nie dla każdego zdolnego / Wygaszanie gimnazjów / "Duże sprawy w małych głowach"

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2016-09-11 12:00
Czas trwania:
44:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka dzień dobry witam państwa w moim programie mamy wrześniową niedzielę, choć pod względem pogody w wielu miejscach jest jakby Platon wakacyjni ciągle jakoś tak i dobrze można, by powiedzieć i Dobrzan, a co dzisiaj Unia w no właśnie będzie m. in. o niezwykłej książce o tym dlaczego dla niektórych bujanie w chmurach oznacza to, że trzeba usiąść na murze i po prostu się podpuszczać zacznę jednak od innego tematu od Rozwiń » wytycznych ministerstwa rozwoju wytycznych, które spowodowały, że przy przyznawaniu stypendiów ze środków unijnych stypendiów dla zdolnych uczniów trzeba brać pod uwagę wyniki edukacyjne danej szkoły jeśli uczeń uczęszcza do szkoły bardzo dobrej, mimo że jest uzdolniony na stypendium liczyć nie może to m. in. przykład z Lubelszczyzny chodzi o stypendia marszałka zresztą sami państwo posłuchajcie swój problem moja sprawa Andrzeja w Nisku oraz wicedyrektor departamentu kultury edukacji sportu w urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Monika Jędrek kierownik działu realizacji zadań współfinansowanych z EFS ziemiaństwa rozmawiamy o stypendiach dla najzdolniejszych uczniów 2 programy stypendialne 1 dla uczniów szkół Ogólnokształcących, czyli gimnazjum podarte i szkoły ponadgimnazjalne licea technika lubelskie wspiera uzdolnionych 20162017 i drogi program skierowany tylko i wyłącznie do uczniów szkół zawodowych Barska Kuźnia talentów panie dyrektorze no właśnie, jakie są te zasady te stypendia mają takie sygnały od uczniów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce są z dobrych szkół, ale o stypendium ubiegać się nie mogą jak zwykle w ich również w tej transzy stypendialne istnieją pewne uwarunkowania, które nas obligują do złożenia takich kryteriów męża no niestety nie wszyscy potencjalni najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o te stypendia przypomnę, że w poprzednich okresach takim kryterium nasza, bo kryterium dochodowe, czyli ilości dochodu na poszczególnych członków rodziny i inne kryteria, które też wykluczały pewną grupę osób w tym wypadku w programie skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zachodzi kryterium takie, które wynika ze założeń ministerstwa infrastruktury i rozwoju Regionalnego, który mówi, że ta pomoc powinna być skierowana do uczniów uczących się w szkołach lub placówkach oświatowych, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu no właśnie, skąd ten męską stale taki zapis no to już nie od nas zależało jak żeście brali pod uwagę właśnie jak jak sprawdza liście, które szkoły mają te najsłabsze wyniki to miała dosyć mozolna praca, ponieważ mamy świadomość, że jest sok kryterium, które oczywiście może budzić pewne pytania dlatego też oparliśmy się na danych twardych sprawdzalnych, który posiada Okręgowa komisja Egzaminacyjna w Krakowie, która w swoim, jakby swoimi kompetencjami obejmuje nasze województwo tam zasięgnęliśmy informacji dotyczących wyników egzaminów zarówno maturalnych jeśli chodzi o szkoły oczywiście średniaki testów gimnazjalnych i choć gimnazja z poszczególnych lat, czyli z 3 lat 20121314 mając średnią porównaliśmy tę średnią do średniej w szkołach, które osiągnięto w egzaminach tych w roku następnym 32015 i tam, gdzie średnia z jakiegokolwiek choćby 1 przedmiotu była w 2015 roku niższa od tej średniej z 3 poprzednich 3 lat wówczas uznawaliśmy, że jest to kryterium spełniające zasadę, czyli że uczniowie z takiej szkoły mogą ubiegać się o stypendia, więc zastosowaliśmy najbardziej możliwe otwarcie i liberalne tego tego kryterium powiem tylko, że w programie, który dotyczy stypendiów dla szkół szkół dla uczniów szkół zawodowych i techników ma też drugie stypendium, które już ogłosiliśmy jedynym kryterium jest to, żeby być uczniem takiej szkoły i oczywiście mieć określone jest zdobycie wiedzy, czyli bardzo dobre oceny, ale tutaj już jest całkiem inny system panierka rzeczy jest też tak w tej chwili, że ci uczniowie z tych najlepszych szkół tak n p . z lubelskiego Staszica czy zumi szans na stypendia marszałka nie mają w tym roku, ponieważ jest to roczny termin nie ukrywam, że w naszych rozmowach liczymy, że to kryterium zostanie złagodzona po nawet nie będzie już aktualne w przyszłym roku młodość niesprawiedliwa cóż nam komentować wytyczne, które nas obowiązują, ale powiem także zawsze na przestrzeni tych ostatnich lat, a przypomnijmy, że stypendia samorząd województwa udziela od 2008 roku i od tamtego roku udzielono już stypendium 2397 uczniom na kwotę ponad 9  000 000 zł zawsze istniały pewne kryteria, które spowodowały, że nie każdy najzdolniejszy uczeń może aplikować o 10 obok kryterium dochodowości chociażby na członka rodziny, które eliminowały znaczną negują grupę uczniów no po prostu takie były kryteria w tym roku tego kryterium nie ma, ale jest inny to ma dotyczyć, jakby wyrównywania szans jak rozumiemy przesłanie tych kryteriów idea jest taka, że mają uczniowie w szkołach, które osiągają słabsze wyniki, a którzy wybijają się mają doskonałe wyniki potrzebują może więcej pracy może więcej zaangażowania może jest to trudniejsze tak rozumiemy te kryteria, bo one też dla nas był w pewnym momencie czymś nowym no właśnie było dla was zaskoczeniem, że macie promować te szkoły, które są najsłabsza spodziewaliśmy się, że jakiś kryterium, które ograniczają liczbę uczestników pojawi się no to kryterium można powiedzieć no nie bylibyśmy najbardziej zadowoleni próbowaliśmy jako jako Departament również jako jako województwo próbowaliśmy rozmawiać z ministerstwem w tej sprawie natomiast ta informacja dotarła do nas bezpośrednio przed zatwierdzaniem już tych ostatecznych kraterów i prawdopodobnie prawdopodobnie było to zmusiło nas to udo albo przyjęcia tego kryterium przygotowania kryteriów szczegółowych do przygotowania projektu, który pozwolił czy pozwoli na wypłatę 530 stypendiów ewentualnie tak jak większość województw, które na tę chwilę prawdopodobnie z tego właśnie powodu nie podjęły się realizacji tych projektów czekając na ewentualną zmianę wytycznych lub ewentualnie o możliwość nie ujęcia tego o swoich projektach w tym wypadku wydaje mi się, że jednak lepiej, jeżeli to wsparcie trafi do tych zdolnych uczniów niekoniecznie z tych szkół, w których znajdą tych tak najbardziej popularnych, czyli właśnie nasze lubelskie licea el w tym momencie ci uczniowie, którzy do tej pory w większości nie mieli szans, żeby się ubiegać będą mieli szansę, żeby to stypendium dostać także my powinniśmy się w tym przypadku cieszyć, że 530 zdolnych uczniów z terenu województwa lubelskiego otrzyma stypendia, a nie będzie czekało do przyszłego roku aż te wytyczne zostaną zmienione przez ministerstwo mówimy, żeby w przyszłym roku luty uczniowie i rodzice starali się uzyskać informacje od nas i prawdopodobnie będzie to kryterium już się nie pojawi być może pojawi się inne to co pan dyrektor tai mówił na temat dochodu i to też było bardzo niesprawiedliwe proszę sobie wyobrazić, jeżeli dochód przekraczał nam 2 zł niestety 2 zł kryterium dochodu przekroczone i uczeń nie mógł otrzymać stypendium to też nie było sprawiedliwe w swój problem moja sprawa w osobie zastępcy dyrektora departamentu wdrażania Europejskiego funduszu społecznego panie dyrektorze w tej chwili stypendia dla tych najzdolniejszych uczniów z Lubelszczyzny 1 z kryteriów, które jest zapisane w regulaminie jest kryterium takie, że tylko uczniowie z tych szkół, które osiągają najniższe wyniki tak to można ująć z czego to wynika i czy był pan zdziwiony, że takie kryteria się pojawia i tak byłam zdziwiona czytając wytyczne, które przygotowało ministerstwo rozwoju, a tam znalazł się zapis, że wsparcie z zakresu edukacji finansowane z Europejskiego funduszu społecznego może trafić wyłącznie do najsłabszych szkół tak jest w przypadku kształcenia ogólnego już tego wymogu nie ma w przypadku kształcenia zawodowego pierwszych dni staraliśmy się interpretować w ten sposób wyrażać jest to wsparcie kierowane do instytucji co znaczy to wsparcie dla szkół ma być rzeczywiście celowane dla szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne inaczej rozumieliśmy w przypadku stypendium programu stypendialnego, który chcemy przygotować te w ramach samorządu, niemniej po konsultacjach z ministerstwem, jakby to zła wiadomość powtórzyła, że taki jest taka jest idea tego zapisu i ten zapis jest dość wyraźny potwierdzeniem tego było też wypowiedź na komitecie monitorującym przedstawiciela ministra z rektorem, jakby zablokował nasza inicjatywa nie przyjął argumentacji, która wskazywała, że nie powinniśmy rozciągać tego on tej zasady, którą jest słuszna w odniesieniu do szkół na program stypendialny czy takiego wsparcia indywidualnego no i skutkiem tego była zmiana zmiana kryteriów zostały przyjęte miesiąc później w ten sposób uruchomiliśmy to wsparcie, ale zawiesiliśmy je do okresu 1 roku tyle mogliśmy zrobić jednocześnie zgłosiliśmy uwagi do ministerstwa i w kolejnym projekcie, który w tej chwili jestem poddany konsultacjom społecznym mam nadzieję, że niedługo wejdzie w życie już tego zapisu w odniesieniu do programów stypendialnych nie ma skrócenie programu stypendialnego do 1 roku pozwoli nam w kolejnych latach ogłosić go na nowych zasadach już bez tych zapisów dyskryminujących, ale nie będziecie musieli czekać na to czy ministerstwo się zgodzi, jeżeli zostaną zatwierdzone przez ministra ds. rozwoju etyczne w tym kształcie, które w tej chwili są przedstawione nam do konsultacji tam już tego zapisu nie ma będziemy mogli w sposób swobodny w tej kwestii decydować przygotować jeszcze raz regulamin konkursu pan, mówi że tego zapisu dyskryminującego uważamy, że program stypendialny powinien trafić do wszystkich uczniów uzdolnionych bez wyjątku z jakiej szkoły pochodzą i jakie jakie wyniki osiągają jeszcze raz, ale bez względu NATO, jakie wyniki osiągają szkoły rozmawialiśmy w tej sprawie również komisję Europejską wydaje się nam, że udało nam się przekonać do naszych argumentacji spodziewam się zdarza nowe wytyczne z zakresu edukacji dla projektów współfinansowanych z Europejskiego funduszu społecznego nie będą już miała tego ograniczenia z moich informacji otrzymanych z ministerstwa wynika, że wytyczne zostały zmienione sporna kwestia już się nie pojawi przy nowym naborze na stypendia tyle tylko, że obecnie obowiązują jeszcze stare wytyczne i w związku z tym jest problem tyle lat teraz mój e-mail dla państwa problem małpa, a to kropkę FM zachęcam do kontaktu swój problem moja sprawa Anna Gmiterek-Zabłocka witam ponownie w moim programie twój problem moja sprawa dziękuję za wszystkie maile, które państwo przesyłać na adres c problem małpa to krok KFM i za wszelkie informacje, które od państwa dostaje w sprawach czasami śmiesznych absurdalnych, ale niejednokrotnie również bardzo bardzo poważnych m. in. temat autyzmu ostatni się pojawił może w Polsce brakuje miejsc dla osób dorosłych dzieci, owszem, mają szansę to się systematycznie zmienia, ale w przypadku dorosłych jest zdecydowanie z tym problem, bo n p . te warsztaty terapii Zajęciowej z tego co wiem bardzo niechętnie takie osoby przyjmują, a bywa, że w ogóle nie chcą ich przyjmować także ten temat syn na pewno umie się pojawi, ale teraz temat gimnazjów, ale wiadomo, że pod koniec czerwca po zapowiedziach pani minister wygłoszonych tak naprawdę na zakończenie poprzedniego roku szkolnego wiemy, że gimnazja będą wygaszane, a w jej miejsce pojawi się ośmioletnia szkoła podstawowa, czyli coś co już kiedyś przerabialiśmy, a ja postanowiłam porozmawiać z osobą, która należy do partii reprezentujących obecne władze, ale przed laty była kuratorem oświaty również wiceministrem edukacji właśnie wtedy, gdy powstawały gimnazja Lech Sprawka poseł PiS chce to mój dzisiejszy gość swój problem moja sprawa ta będziemy rozmawiać o gimnazjach no i właśnie jesteśmy przed decyzją przed ogłoszeniem projektu ustawy dotyczącej tych zmian, które nas czekają, czyli wygaszania gimnazjów Panny w czasie, kiedy był kuratorem ministrem to były czasy tworzenia gimnazjów początków ich funkcjonowania dziś jest pan zwolennikiem czy przeciwnikiem tych zmian o odpowiedź nie może być jednoznaczna zresztą niestety w ogóle w dyskusjach na temat edukacji oświaty przyjął się taki model zachęci odpowiedzi zero-jedynkowy albo za albo przeci w, a nie ma przestrzeni na to, żeby podyskutować i wtedy spróbować wyciągnąć wniosek, a są przeważnie rozumiem, że pan taką uwagę sobie zrobił to znaczy jeszcze nie do końca, dlatego że nie ma szczegółów ustaw, bo pragnę zwrócić uwagę że, gdybyśmy się opierali na informacjach tych, które zafunkcjonowały po 27 czerwca, bo podsumowaniu w Toruniu debat oświatowych oraz tych informacji, które m. in. były przekazywane na ostatnim posiedzeniu 5 września, ale komisja edukacji nauki młodzieży to nie znając szczegółów jesteśmy w stanie określić jak w rzeczywistości ten nowy ustrój zafunkcjonuje teoretycznie jest możliwość, że będziemy mieli 2 ustroje szkoda, ponieważ szczególnie w miastach siłą rzeczy od strony czysto nazwijmy to organizacyjnej może będzie prostsza, dlatego że rzeczywiście większość szkół podstawowych oraz samodzielnych gimnazjów i pewnie przekształci się w szkole podstawowej to będzie kwestia, która na pewno będzie wzbudzać emocje to budowanie jak gdyby nowych obwodów tych szkół i to niewątpliwie będą emocje ja nie twierdzę, że to będzie zadanie łatwe będzie zadanie trudne ner tak, żeby pogodzić społeczności lokalne środowisko radnych linearnie jednak mimo wszystko tutaj niebezpieczeństwa powstania jak gdyby dualnego mimo ustroju szkolnego nie ma natomiast inaczej zupełnie przedstawia się sytuacja w gminach wiejskich szczególnie tych gminach, w których jest w tej chwili jedno gimnazjum gminne i kilka małych szkół podstawowych, bo tutaj możliwości będą jak gdyby w 2 może być tak, że tam, gdzie istnieje w tej chwili jedno gimnazjum gminne i kilka małych szkół podstawowych mniejszych szkół podstawowych w każdej z tych szkół podstawowych powstaną szkoły ośmioklasowe natomiast druga możliwość to jest taka, ponieważ tak przynajmniej w zapowiedziach było przedstawiane przez panią minister Zalewską rzeczka może funkcjonować już w kilku budynkach wzięła z siedzibie gimnazjum dotychczasowego powstanie szkoła podstawowa, gdzie będzie np. kształcenie w zakresie klas 58 natomiast jest z części tych mniejszych szkół będzie kształcenie na poziomie 14 i choć ten pierwszy model, a nie jest dosyć atrakcyjne myślę, że oczekiwany przez społeczeństwo co dają dają wyraz w licznych badaniach opinii publicznej, że zbliża to szkołę przez dłuższy okres czasu blisko domu, ale z drugiej strony właśnie jest pojawienie się banalny problem jako wada to znacznie zwiększonych kosztów dla danej jednostki samorządu terytorialnego mogą wziąć na to pieniądze tak, skąd wziąć na to pieniądze i to z kolei spowoduje konieczności odpowiednich kwot zabezpieczenia w budżecie państwa i dlatego też trudno jest jednoznacznie w tej chwili ocenić tę zmianę, jeżeli nie znamy ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, aczkolwiek ona jest może mniej ważna, bo ta zmiana ta będzie dotyczyła tylko 4 miesięcy bardziej ważne jest projekt budżetu, którego niestety na nie będziemy wiedzieli na 2018, ale mam nadzieję, że w uzasadnieniu ustawy będzie ten rachunek na okres 10 lat i wtedy będzie to można ocenić to przy okazji jest jeszcze 1 wada polegająca na tym, że zdecydowana większość szkół wiejskich są to szkoły jednak ciągle oznacza to, że jest 1 pierwsza klasa i w ślad za tym jednak druga 13 i t d . a to z kolei oznacza, że będzie trudno zabezpieczyć kształcenie już przedmiotowe w zakresie przedmiotów chociażby takich jak fizyka czy chełmnian nauczyciela z wysokimi kwalifikacjami, dlatego że na przykładzie chociażby HR dni od godziny chemii w klasie siódmej ósmej będzie dziś w granicach 3 maksimum 4 godzin oznacza to że, gdybyśmy chcieli zatrudnić tylko Chemika to, żeby on sobie skompletował etat czy te 18 godzin na to musiał dołączyć co najmniej 45 szkołach to powoduje różne problemy organizacyjne, ale ktoś powie może być Chemik fizyk jednocześnie tak może być Chemik fizyk jednocześnie jasnym, że należałoby do tego dostosować system kształcenia nauczycieli, który na nie ukrywam jest to 1 ze słabszych fragmentów w ogóle okresu po 1989 roku panie pośle, czyja dobrze rozumiem, że pan ma duże wątpliwości dotyczące tych planów likwidacji gimnazjów to znaczy i ja mam wiedzę zarówno zalety jakich Warty natomiast, że tak powiem ostatecznego rachunku będą w stanie dokonać wtedy, kiedy poznam szczegóły ustawy wyobraża sobie na dziś, że poprze pan tę ustawę za likwidacją gimnazjów dla nich, czyli należałoby jeszcze 1 rzecz na 1 rzecz zwrócić uwagę że, ponieważ my się emocjami jemy głównie reformą ustroju szkolnego tak naprawdę to jest inne ważniejsze fragmenty ten, który nie bardzo cieszy Fred tych zapowiedziach to jest kwestia reformy programowej organizacji kształcenia szczególnie kształcenia w zakresie liceum Ogólnokształcącego i techników, a więc tych szkół po i gimnazjalnych może lada moment po ósmej klasie szkoły podstawowej, ponieważ tak naprawdę jakość kształcenia od tego powinniśmy wychodzić w tych dyskusjach zależy tak naprawdę od czego czego uczymy jak uczymy, a więc zależy to od podstawy programowej w ślad za tym ramowego planu nauczania, więc krótko mówiąc ile czasu przeznaczamy na dane treści i z jakimi kompetencjami realizuje ten proces nauczyć, a ustrój szkolny jest na mniej istotny fragment Nowak, ale pan, że teraz dyskusja zaczęła się właśnie od zmian ustroju szkolnym, ale debata o podstawie programowej ich projekt mamy dopiero poznać to jeszcze parę miesięcy pewnie potrwa, więc z panią redaktor z mojego doświadczenia jestem przekonany, że nie będzie żadnej debaty programowej mówię to na przykładzie roku 2008 wtedy, kiedy dokonywano istotnej bardzo złej zmiany ustawy o podstawy programowej, która zdemolowała kształcenia w liceach Ogólnokształcących, ale nikt na ten temat nie dyskutował wszyscy dyskutowali czy sześciolatek ma iść do szkoły czy nie ma iść za absolutnie wtedy nie miał żadnego uzasadnienia do zmian podobnie, a podejrzewa i mówię to na przykładzie przebiegu dyskusji nad tym poniedziałkowym 5 września na przebiegu posiedzenia komisji edukacji podobna sytuacja i są to argumenty bardzo ogólnikowe i to zarówno po 1, jaki po drugiej stronie natomiast prawdziwej dyskusji merytorycznej niestety nie ma, a podkreślam raz jeszcze to nie jest klub do jakości w związku z tym chcę powiedzieć, że ta nowelizacja, która jest przygotowywana, która ma być poddana konsultacji społecznych po 16 września dopiero pokaże zakres tych zmian jej szczegóły zabezpieczenie finansowe i wtedy można dopiero poważnie odpowiedzialnie powiedzieć czy popieram w całości takie rozwiązanie czy tylko we fragmentach, ale wyobraża pan zamierza pan jako poseł zagłosuje za likwidacją gimnazjów, jeżeli byłoby pełne zabezpieczenie finansowe tych zmian oraz naprawdę bardzo dobra zmiana programowa i z tworzeniem mechanizmów uelastyczniają dających ustrój szkolny, a więc taki, który dawałby możliwość organizacji sieci szkolnej inaczej w mieście inaczej, ale na terenach wiejskich to myślę, że tak jak coraz więcej zresztą głosu nie tylko w Polsce, ale w Polsce takim znaczącą postacią jest prof. Turski m. in . którym postuluje, żeby nie tworzyć sztywnych ustrojów szkodliwych, a elastyczne takie, które mają ich drożność poziomą i drożność pionową takie, w których jest miejsce na zmianę decyzji ze strony rodziców i możliwość przemieszczenia wtedy ucznia, ale niekoniecznie wtedy, kiedy kończy się dany typ szkoły, dlatego że niejednokrotnie zmieniają się różne uwarunkowania i tak jest postulat na najbliższą przyszłość tworzenia elastycznego ustroju szkolnego, jeżeli z tej konstrukcji ustawy projektu będzie wynikała taka elastyczność to oczywiście nikt nie miałbym wtedy problemu z poparciem takiej ustawy, ale dziś z tego co wiemy dziś gminy na podstawie tych informacji, które którymi dzisiaj dysponujemy na to pytanie nie jest w stanie odprawić panie pośle, ja tak z rozmowy z panem Rataje na antenie Inter przed wejściem naszą antenę mam takie wrażenie, że jednak ma sporo wątpliwości dotyczących tego czy te gimnazja powinny przestać istnieć to znaczy nie ulega wątpliwości mogą Janina sprowadza pani redaktor tam do znowu zero-jedynkowy ego opowiedzenia się nowo tak też, że zapowiedziała pani minister tak mówiła o wygaszaniu gimnazjów ma tak zapowiedziała pani minister radzi dzięki Bogu nazywam się Lech Sprawka w związku z tym zresztą w rozmowie z daniami dowódcy różnych wątpliwości inaczej nie wątpliwości wódki to nie są wątpliwości to jest identyfikowani z zalet i VAT i jeszcze raz podkreślam zarówno o powrót do ośmioklasowej szkole podstawowej ma zalety i to istotne, ale ma również wady i teraz innych cały czas zmierzam do tego, że jest realny z projektu ustawy wyjdzie mi obraz męża i w zależności od uwarunkowań ten ustrój jest na tyle elastyczny, że będzie niwelowała Wandy to niema problemu z poparciem takiego rozwiązania, czyli para chce, żeby więcej IR mina do powiedzenia samorząd mówiąc krótko nie tyle samorząd ile jej rodzice, żeby rodzice w różnych momentach edukacji swojego dziecka mogłyby mokry i swobodnie w systemie zmienić np. minister nauki swojego dziecka to jest także w 2 TB pod koniec czerwca, gdy pani minister ogłosiła też te projektowane zmiany był pan zaskoczony, że nie, dlatego że postulat powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej były artykułowane i przez różne środowiska natomiast kompletnie brakuje poważnej debaty i to zarówno na forum Sejmu, ale jako również na tych licznych spotkaniach, które były na razie się pani redaktor, ale również niestety jest bardzo niski poziom merytoryczny debaty w mediach z reguły właśnie sprowadza się to czy jesteś możesz powiedzieć na nosie szkolić tak lub nie bez analizy są argumenty czysto polityczne i znowu odwołuje się do poniedziałkowego posiedzenia komisji edukacji nazwał obozy jedni twierdzą, że będzie znakomicie drudzy twierdzą, że będzie katastrofalnie źle o tej zmianie, a prawda jest taka, że jedni drudzy się o atak jest pośrodku World naczynie, który był nawet ci co tam na tej komisji rozumiem, że coś tam panu Bogu wychodziła bowiem także po tych wypowiedziach, które tam byłby to należy to chodziłem po głowie, żeby zabrać głos na samo zakończenie i powiedzieć, że przed debatą ani nic nie wniosła pani jest tam nie było w ogóle dyskusji merytorycznej tam były typowe polityczne cepy za przeproszeniem okładali się nawzajem i tezy absolutnie nic nie wnosi jestem zdumiony wypowiedziami n p . by ich pan minister, który doskonale wiedzą zresztą projektowały część zmian na 0 argumentów merytorycznych nowy Yaris jestem zdumiony poziomem z tym, że jeszcze raz podkreślam to to nie jest krytyka jednostronna to twój problem moja sprawa tyle w tej części programu proszę państwa zapraszam już za kilka chwil, a będzie ono bujanie w obłokach i oswajaniu z niepełnosprawnością, a już teraz u nas skrót informacji Radia TOK FM o swój problem moja sprawa w proszę państwa w studiu TOK FM w Warszawie i temat niepełnosprawności dzisiaj o mnie nie jest tajemnicą, że dzieci z niepełnosprawnością wielokrotnie w swoich szkołach, ale także n p . na ulicy czy w sklepie mają problem z tym, że to często są pokazywane palcami inne dzieci się na nich jakoś tak dziwnie patrzą czasami nie rozumieją czasami wykluczają i t d. i właśnie o tym, będziemy teraz rozmawiać przedstawię moje gości pani Agnieszka Kossowska germanistka doktor nauk humanistycznych i autorka książki duża sprawa z małych głowach jest pierwszym gościem dzień dobry pani Agnieszko MON Opry Winfrey witam również panią Katarzyną Kalwa z Walczak z fundacji mam serce witam również panią witam serdecznie oraz czy pan Bartoszek willi Borek, który pozyskał Grant od ambasady amerykańskiej na organizację warsztatów oraz lekcji modelowe dla nauczycieli w oparciu o książkach duże sprawy z małych głowach, a Grant został został pozyskany wspólnie z warszawskim centrum innowacji edukacyjnych społecznych i szkoleń dzień dobry panie Bartoszu dzień dobry witam co to jest książka jak przyznaje dostała wersję Kaddafi przejrzał łamią wiem, że wyszła w formie papierowej, a teraz państwo walczycie o to, żeby wyszła po raz drugi, ale słuchacze tego nie widzieli, więc co to jest za książka pani Agnieszko to jest książka dla dzieci dla dzieci wszystkie dzieci, bo często takie pytania są rzeczy to jest książka dla dzieci zdrowych czy dla dzieci niepełnosprawnych, więc zawsze odpowiadam, że dla wszystkich dzieci ciężko o niepełnosprawności napisana w pierwszej osobie tak jakby dzieci niepełnosprawne opowiadają w historiach o swojej niepełnosprawności o tym jak odbierają świat, jakie słyszą nie odczuwają świat takiemu wrażeniu, że dzieciom niepełnosprawnym zbyt często odbywa się głos z UE co oznacza, że mówimy za to dzieci proszę zauważyć, że jest mamą dziecka niepełnosprawnego mam takie oświadczenie, że w momencie, kiedy ktoś podchodzi do nas i chciałby, o co zapytać mojego syna to nie pyta mojego syna z kopyta się nie ja zawsze wtedy mówiono proszę zapytać jego, jakim jest jego ani tłumaczem bank jak włączyć rozmawiamy z dzieckiem niepełnosprawnym czy z osobą niepełnosprawną to powinniśmy się zwracać bezpośrednio od tej osoby ani do osoby towarzyszącej i te książki, które jak do tej pory widziałam czym miał okazję wziąć do ręki to był zawsze wierny książki, które opowiadały opowiadały o tym, dziecku natomiast na ruch nie miał takiej książki w rynku, który od dawałaby dziecku niepełnosprawnemu głos stąd właśnie ten pomysł, ale pisanie książki w pierwszej osobie w to właśnie to jest książka niezwykła napisana w pierwszej osobie dziecka opowiada n p . o swoim autem zmian prawda mnie przekonał tamten ten pomysł na tę książkę, kiedy dziecko opowiada o tym, że nie rozumie przenośni i mówi o tych o tym, bujanie w obłokach sprawdzano im niesamowite wrażenie robi na Czytelników, czyli na mnie w tym przypadku jakie, jaki on zaś mieliście państwo ze strony właśnie Czytelników w jak ja powiem, że to jest nasza codzienność moja codzienność, ponieważ moje dziecko jest także z dzieckiem z autyzmem i jesteśmy czasem w domu opowiadamy sobie takie taki żart każdy sprawdza czy uważa, że Lipowej czasem brzuszka do zlewu no bo syn faktycznie wróci po szklankę do zlewu albo skorzy do wanny od czego się spodziewać, że dziecko będzie próbowało wskoczyć do wanny prawda, jaki odzew ja, bo bardzo zaskoczona powiem szczerze, bo nie spodziewam się tak cenni ciepłego i wzruszającego dla mnie też przyjęcia tej książki okazało się, że po jej wydaniu ów w grudniu ubiegłego roku 8 skrzynka mailowa pękała w szwach od rodziców dzieci i zdrowych i dzieci niepełnosprawnych od nauczycieli od lekarzy i takie jak osoby do mnie pisały, że w życiu nie pomyślał że, że one będą z czytelnikami dziale także muszę przeczytać tę książkę sięgnąć po dniu, ale pani mówi o tym, że to jest książka dla dzieci i ja powiem szczerze uważam, że dobrze, by było, gdyby do tej książki zajrzeli też dorośli, bo niestety dorośli też mają z tym problem ja jestem tym pokoleniem, z którym nie rozmawiano na temat niepełnosprawności to był temat tabu nie było go w szkole, a jeśli było obecnych dziś w naszym życiu to reform takich szykan wyzwisk i bije mieszkam na ulicy, na której była szkoła specjalna i te dzieci to od nich nauczycieli z nami nie rozmawiał, że nie powinniśmy stać przed płotem szkoły wzywać tych dzieci od soboty od nożnej będą to w tej chwili cytowała epitetów i jako rodzice dzisiejsze pokolenie 43 im czterdziestolatków nie potrafimy też dzieciakami rozmawiać o niepełnosprawności, więc dlatego też po tych 3 rozdziałach znajdują się zabawy takie pedagogiczne, które rodzice czy też nauczyciele mogą wykonać z dzieckiem po to, żeby to dziecko dziecko pełnosprawne z tym rodzi czy też nauczyciel czyta książkę mógł wykonać ćwiczenia i poczuć daną niepełnosprawność na własnej skórze, bo to jest takie dla mnie też możesz nie taka książka, która urodzi stała dziecku do ręki Bobby Tesco chcesz czegoś dowiedzieć o niepełnosprawności do Wisły przeczytaj, by nie wszystko wiedział to błąd tak w moim zamierzeniu pisali, że książka też myśl dla rodziców również prawda mniej, żeby właśnie rodzice tak tak to było takie moje marzenie, żeby je zweryfikować swoje poglądy na niepełnosprawność BMW chciał jako mama dziecka niepełnosprawnego tak sobie marzę, żeby temu Samuel za kilka lat miał lżej po prostu, żeby nie było wytykany palcem, żeby nie były kierowane pod jego adresem epitety, że jest głupia albo jakiś gorszy prawda banki zgłoszą po prostu na właścicielach pani Agnieszko pani wspomniała o tym, że tam są takie zadania do wykonania nazwijmy to ćwiczenia sposoby pracy z dziećmi, żeby to państwu przybliżyć prosiaka jakiś przykład podać właśnie n p . przybliżając autyzm jedno zadanie np. innym klubie to zadanie polega na tym, że w PN dworzec dzieciom do skarpetek i ziarna grochu czy też może to być pierwszy i powiedzieć, żeby dziecko chodził Bosy po podłodze w taki właśnie skarpetkach psy wyspie przeczytał list z grochem prawda i tu próbujemy, żeby dziecko zrozumiało czym jest nadwrażliwość bardzo często te dzieci są nadwrażliwe na dotyk są też takie zadania Biela z takich, jakie słyszałem od rodziców najtrudniejszym zadaniem było to, żeby zasłonić zasłony w pokoju włączyć głośną muzykę światło włączyć i żeby żeby i w tym momencie mówi coś do dziecka i zobaczyć, jaki problem ze zrozumieniem mowy może brzmieć osoba z autyzmem pani Katarzyno to jest także Fundacja mam serce w tej chwili ATM zbiera pieniądze na wydanie po raz drugi tej książki AM duże sprawy w małych głowach, ale rodzi się pytanie no właśnie nie mogliście liczyć na wsparcie tych, którzy powinni pomóc nie wiem PFRON -u ministerstwa 1 drugiego niestety nie nie mogliśmy liczyć tutaj na wsparcie ministerstwa edukacji odmówiło nam patronatu honorowego i tym samym na wszystkich innych działań, które się toczą wokół książki od znaliśmy się również do dużych firm, ale tych firm właśnie, które są związane z ich dziećmi, ale też i dziećmi niepełnosprawnymi i one także odmówiły nam pomocy tak naprawdę okazało się, że na razie indywidualne osoby ludzie, którzy tak jak pani Agnieszka wspomniała z 1 strony są związane z tematem z drugiej strony o temacie nie mają pojęcia wspierają nas na, tyle że złoża za tydzień zbiórka naszą ukończy się ogromnym sukcesem przy tym pierwszym wydaniu ile było tych książek i jak szybko się rozeszły, ale pierwsze wydanie miało nakład 2 ,51000 egzemplarza teraz za rozeszły się w 2 tygodnie także tak jak pani Agnieszka opowiadała tutaj zainteresowaną zainteresowanie było ogromne zbieracie państwo pieniądze na wydanie tej książki, ale to jest niezwykle istotne, że te wszystkie osoby, które były zaangażowane pracowały pro publico Bono tak zgadza się wszyscy grilla graficy ilustratorzy autorka książki wszystkie działania, które dzieją się wokół książki również nasze fundacyjne są zupełnie charytatywne bity tak naprawdę jedyny koszt, jaki tutaj mamy to koszt wydania książki i tak znacznie obniżone, dlatego że 1 egzemplarz szkoła książki kosztuje 11 ,5 zł test naprawdę niewiele książka jest przepięknie wydana el gruba okładka twarde kartki naprawdę jest to taka bardzo wartościowa jak i jakościowo też pozycja akcja polega na tym, że 1 egzemplarz książki można mieć dla siebie, a drugi egzemplarz książki trafi do dziecka, która obecnie znajduje się w szpitalach szpitalu się będą rozgrywały tę książkę wolontariusze z fundacji dr Clown, która z naszą akcję włączyła i która będzie te książki dawać dzieciakom szpitalach będzie również przekazywane nauczycielom pedagogom bibliotekarzom i każdemu, kto jest zainteresowany tym tematem, a na nim możliwości pozyskania większej ilości książek, jako że jest z nami pan Bartosz, że to teraz do niego kieruje swoje pytanie pana jest twórcą pełnym takiego projektu organizacji warsztatów takiej lekcji dla nauczycieli właśnie w oparciu o tę książkę pozyskał pan granty z ambasady amerykańskiej i właśnie co to mają być za warsztaty szkolenia do kogo skierowana ilu nauczycieli chcecie przeszkolić ja tutaj też dodam taką sprawą normalną, że dostaliśmy również wsparcie finansowe od fundacji PKO banku polskiego natomiast rzeczywiście to by głównym takim pierwszą organizacją, która nas Paul SPA to właśnie Departament stanu i tutaj koordynator, czyli ambasada amerykańska, jeżeli chodzi o same te warsztaty to jak Agnieszka do mnie napisać pierwszym wydaniem książki zauważyliśmy ogromny odze w nauczycieli bardzo pozytywne i nauczyciele zorganizowaliśmy konferencję, po której ewaluacji wyszło, że nauczyciele bardzo potrzebują wsparcia pod ten właśnie umiejętności metodycznych w jaki sposób prowadzić tutaj te zajęcia na ja pracujący w warszawskim centrum innowacji edukacyjnych społecznych, które szkoli nauczycieli wspiera nauczycieli właśnie w, jeżeli chodzi o doradztwo metodyczne zdecydowałem się, że taka akcja, w której zorganizowali byśmy taką serię warsztatów, ale i lekcji modelowych cie Lem zespół projektowy wszedłby na lekcje i zaproponował, by w, jaki sposób można można tutaj książkę wykorzystać na żywo z dziećmi wydawała nam się, że taki taki pomysł jest to jest tutaj świetne i świetnie uzupełni też też tutaj ta książka to jest cel także jednocześnie z tego cało, ale gdzieś tam w znalazłem w informacjach, które dostałam z fundacji pan jesteś osobą, która pracuje z dziećmi tak takie pracuje w Instytucie głuchoniemych jestem nauczycielem języka angielskiego także stąd można powiedzieć, że Agnieszka nie zgłosiła się do mnie ja też nie odnalazłem tylko test z wszelkiego zła taryfa jest dosyć ciekawa sytuacja, dlatego że Agnieszka my założyliśmy z moimi uczniami z Instytutu na Facebooku stronę, w której uczymy języka migowego Agnieszka, która komunikuje się ze swoim synem z Frankiem z również w języku migowym korzystała z sytego Facebooka i napisała do uczniów połączono go uczniowie koordynują głównie ten projekt ich tylko wspieram i 1 z moich uczennic, którą serdecznie pozdrawiam powiedziała mi o książce o tym, że Agnieszka poszukuje osób, które mogłyby wesprzeć ten projekt ja zobaczyłem tę książkę i to co jeszcze o czym, o czym pani wspomniała otrzymać mieszkanie mówiła wtedy to, że tak ciężko jest genialnie ma genialną oprawę wizualną naprawdę rewelacyjna, która nie jest taka taka ckliwa jak różne bajeczki, które na, który można przecież dzieciom tylko jest taka traktującej ich pewien sposób jak dorosłych jak ja zobaczę tę książkę przeczytałem ją jak ja pamiętam, że jestem tylko wycinki, bo jeszcze tej była pewna nieufność na początku w ich, ale później Poźniak już zdecydowaliśmy się z Agnieszką, że wejdziemy w ten projekt jak przedtem tę książkę w całości uznał, że on jest rewelacyjna i musimy tutaj w ten projekt wejść i co więcej jak wykorzystuje wykorzystywałem też książka u siebie na lekcjach także to co Agnieszka mówiła to nie jest książka tylko dla zdrowych dzieci moi uczniowie niepełne niesłyszące, o czym głosi również są ciekawi muszą się dowiadywać w jaki sposób funkcjonują inne osoby niepełnosprawne to, że oni sami niepełnosprawni są w tej ogromnej kategorii nie znaczy, że mają taką wiedzę i Westfalia z mlekiem matki jak są też zainteresowaniem szybciej się powiedzieć o tym, o czym zawsze rozmawiamy z Agnieszką, że moim uczniem na ska ba Instytut głuchoniemych jest w pobliżu szkoły specjalnej dla osób niewidzących te osoby bardzo często jedenastka przychodzą pytają siebie potrzebują my tu jakiegoś wsparcia jak i jak dojść i ma już nic się po prostu stresują takiego kontaktu, więc jak i też chce ich przygotować, kto wie jak tutaj zareagować jak i co powinni zrobić dla nich to też jest, toteż jest bardzo bardzo potrzebne, a to jest także jak pan pierwszy raz tę książkę zobaczył przeczytał tak, ale to noga pierwsze co to przykuło moją uwagę oprawa graficzna ery rewelacyjna później absolutny tekst, który jest przygotowany dla 1 dla najmłodszych uczniów, które jest przygotowany ja też zwracam uwagę Agnieszce g wiem może on jest trochę za trudne, ale nie oni po prostu właśnie traktuje ten tekst jednak jest rzeczywiście dopasowane idealnie idealnie do poziomu uczniów i nie traktuje ich tak dzieci mierzenie i pokazuje niepełnosprawność to by to co często się u nas niestety dzieje, czyli książki są albo niepełnosprawni są tym czymś gorszym albo niepełnosprawni tacy herosi nie ta książka traktuje ich naturalni normalni i tomiszcze bardzo nie podobało i ja właśnie też uważam, że taki jest taki trend powinien być teraz przez nas przyjmowane te teksty w tej książce są bardzo prostym językiem napisane takim językiem do dzieci bardzo przemawiającą do wyobraźni mnie mnie moją uwagę np. przekuł 1 jedno ze zdań, które pozwolę sobie zacytować, kiedy niewidoma dziewczynka mówi tak nie trzeba mi współczuć przecież jestem zdrowa nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli mam rodziców rodzeństwo i zwierzaki pani Agnieszko pani na co dzień i będąc mamą niepełnosprawnego franka jak się dowiedzieliśmy wszyscy RM miała takie odczucia właśnie że, że pani Franek chce coś powiedzieć w ten sposób tak tak takie mam wrażenie i my i właśnie dlatego takim językiem właśnie ani innym ta książka jest napisana napisałam o tych 4 dużych niepełnosprawność ach, ponieważ one w jakiś sposób byłem z naszym doświadczeniem dziś te emocje związane z tymi z tymi niepełnosprawnościami zebrałam po drodze idąc z Frankiem to jego drogą do miasta Cohn był on był bezpośrednim sprawcą i warzyw bądź, gdy Franek bo gdy trafi do przedszkola od przedszkola z dziećmi zdrowymi panie przedszkolanki zadał mi pytanie czy są jakieś materiały, gdzie one wymogu, by marzyć dzieciakom z grupy franka, dlaczego on się aparaty słuchowe, dlaczego nie mówi, dlaczego Miga i t d. grać inaczej zachowuje ich w poszukiwaniu tych materiałów okazało się, że żal, że nie ma takich materiałów za sobą samo dobrze, ale byśmy sobie taką 40 stronicową broszurkę i jak zacząłem pisać co się okazało, że tych stron przebywali przebywali przebywali tak właśnie jemu bardzo często mówi, żebym wiedziała schowki co z tego wyjdzie happeningiem za to praca mnie nie zabrała upewniły mnie rozmiary tego projektu przeraziłem zachęcam państwa dążą do tego, żeby zajrzeć na stronach fundacji Ellen mam serce pytamy o szczegóły dotyczące ewentualnego wsparcia projektu przeczytać także na Facebooka koniecznie na Facebooka duże sprawy w małych głowach, bo tam się bardzo dużo dzieje na tym Facebooku i poprzez Facebooka można również zamawiać książki także zachęcamy do wejścia na Facebooka proszę państwa pani Agnieszka Kossowska pani Katarzyna Kalwas Walczak oraz pan Bartosiewicz Barack byli moimi gośćmi studio w Warszawie dziękuję bardzo ta rozmowa z kim jest regionem o książce dużo spra w w małych głowach napisała do mnie pani Katarzyna, która jak państwo słyszeli była też 1 z gości wiem, że jest wierną słuchaczką Radia TOK FM, a pisać do mnie można na adres problemach patolog kropkę FM znajdziecie mnie też państwo na Facebooku fanpage czy twój problem moja sprawa dziękuję za uwagę to był ostatni temat na dziś słyszymy się za tydzień o tej samej porze już dziś zapraszam, a przed nami teraz informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA