REKLAMA

Zrozumienie piękna jak czekanie na emeryturę. Rozmowa z dr. Łukaszem Białkowskim

OFF Czarek
Data emisji:
2016-09-14 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka programy Owczarek łączy się teraz z Krakowem studio Radia TOK FM w Krakowie z dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki kurator wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie dzień dobry witam serdecznie panie rektorze czy w tamtą najnowszy miesięcznik znak za temat numeru temat miesiąca wyobraź sobie piękno zrozumieć piękno, skąd wiemy, że coś jest piękne jak reaguje na to moim nasz mózg czy tylko rzeczy piękne są pożądane na jej różne Rozwiń » spojrzenie na kwestię piękna znajdą państwo w najnowszym miesięczniku znak m. in . w tym numerze w tym w tym wydaniu rozmowa dr Łukasza Białkowskiego Jean Dorota Berg, a na temat piękna zachęcam państwa oczywiście do przeczytania tej rozmowy jak też innych tekstów, ale w oderwaniu od rozmowy panie doktorze co to jest piękna jak wygląda piękno czy jak wygląda objaśnia ani piękna z punktu widzenia kuratora z punktu widzenia krytyka sztuki w oczy to zabawa polega chyba na tym, że nikt nie wie to jest z 1 strony okazja, żeby zaproponować swoje spojrzenie na otrzymaną może być, a z drugiej strony to się, jakby jest to moment, żeby móc pokazać no to jak piękno i może funkcjonować to w obszarze przestrzeni publicznej, której to częścią są również instytucje wystawiennicze i pokazać jak to piękną funkcjonuje i jakie ono może mieć oddziaływanie na poziomie społecznym poziomie nie tylko artystyczną właśnie społecznym czy psychologiczne coś poziomie powiedzmy nawet moralnym etycznym tego regionu wbre w temu co potocznie myśli się o kategorię piękna czy w ogóle wartości w wartościach doświadczeniu estetyczną wartość tego artystycznego o sztuce niekoniecznie są tylko taką dekoracją, bo do codzienności albo dekoracją domu do domu do dołu tego czym jest poznanie się sprawdza czym nauka, ale również zespolona jest z wszystkimi innymi obszarami w i kultury 3 cywilizacji w sztuce myślę piękno tego warstwowo występuje, bo z 1 strony mamy działa sztuki, które są albo nie są piękne w odczuciu osoby obcej obcując z takim czymś, ale z drugiej strony też z dzieła sztuki mogą służyć nam jako historyczne przypominanie o czy przesz przypominanie historycznych kanonów piękna tak czasami patrzymy na modelki i mówimy o jej, dlaczego taka, a no, bo tak kiedyś za taką taka kobieta była uważana za piękną albo patrzymy na młodego mężczyzny wiemy o Matko, jaki brzydki jak wygląda no taki był Karol piękna potrzeba jak biedna na przeszłość i mówimy proszę bardzo jak postrzeganie piękna piękna zmieniło się poprzez wieki tak to prawo i w związku z tym ma duże mamy z perspektywy czasu możliwość zaobserwowania, że te kanony się zmieniają w możemy też z pewnego dystansu zoo stwierdzone są relatywne, że każdy z nas ma prawo do postrzegania tego w jaki sposób ten ktoś przejawia samodzielnie, ale to modelki są to chyba najczęściej podawanym przykładem, a nie tylko jak modelki we współczesnym rozumieniu, czyli osoby, które po pokazują modele modelki, które można oglądać się w malarstwie w UE szczególna z zachodnią zachodnioeuropejskim częściej faktycznie widzimy, że tak kanony piękna mogą się zmieniać się diametralnie natomiast fakt zmienności tych wszystkich wszystkich spojrzy na to czym jest piękna zdecydował też o tym, że o więcej po drugiej wojnie światowej sztuka to zaczęło się od turnieju kategorii piękna szeroko rozumianym będzie pod tym pojęciem coś można rozumieć wartości estetyczne wartości artystyczne zaczęło się obsuwać się trochę inną stronę i zostawiać na temat tej nie to jak sztuka ilustruje piękna, bo jak sztuka może ilustrować piękno, ale pokazywać jak i można przy pomocy sztuki zrealizować trochę inne zadania niż tylko dekorowanie tego o dekorowaniu rzeczywistości albo próba osiągnięcia tych tych tych cech takich niby obiektywnie funkcjonujący gdzieś poza dostępem dla ludzi to zmieni tu nie nie mniej utalentowanych czy przeciętnych kanonów piękna od dzisiaj piękno jest ważne staje się czy to jest jakiś brane pod uwagę czy narzędziem przy pracy kuratora jak państwo mogą przestać się w w tym wywiadzie aktor, który ukazał się w znaku ono niekoniecznie pełni funkcję jakiegoś punktu odniesienia była prokuratorów zajmujących się sztuką współczesną z tego właśnie względu to, że artyści coraz dalej się od tej kategorii przesuwają związku z tym trudno z nimi Stróż trudno z nimi w na ten temat rozmawiać traktować ich wypowiedzi jako wypowiedzi dotyczące pewnego kanonu 3333 czy wypowiedzi, które mają piękne jakoś zobrazować uczy leśniczy tak dalej tematyka, którą to sztuka współczesna się zajmuje jest raczej po to, Take IT klasycznej, po którym zostało tych klasycznych wartości estetycznych jak wzniosłość subtelność wdzięk odsieczy czy to właśnie piękno oddalona, niemniej istnieją artyści, którzy próbują to piękna to czas w jaki sposób oddawać 3333, a nawet posługuje się po, poruszając się w obszarze sztuki współczesnej jakoś z nim grać choćby to znaczyło, że wartość estetyczna, że piękno jakiejś piramidzie wartości jest Nisko, bo rozumiem, że sztuka to pan mówi 1 jest takim sposobem komunikacji tak pomiędzy artystą, a odbiorcą no i piękno, które być może kiedyś stało wysoko, jeżeli chodzi o formę komunikacji czy treść komunikacji mówił pan, że dzisiaj troszeczkę spadło w rankingu i choć teraz o inną komunikację taką, w której piękno nie jest tani formą ani treścią albo Nisko w tej hierarchii stoi tuż za słowo komunikacja tutaj jest tutaj idealnym sformułowanym, a ich właśnie w kontekście piękno sztukę współczesną, oddalając się stoi do kategorii próbuje uzmysławia, że komunikacja między artystą odbiorcą, która opiera się na oddana na próbie wyrażania tego pięknego komunikowania i może ze względu na powietrzu poszukiwań obiektywnego wymiaru tego tak toczymy spór toczymy o to, że start ostry estetyczną artystyczną posiadać pewne ograniczenia, a wręcz nawet być wykluczająca go bezpośrednio było jedno 100 do kategorii gustu to i która z kolei nie jest też szereg kategorią społecznie, a jeszcze poznam socjologicznym neutralną obojętnie prawda gust to jest często wyrazem statusu danej osoby w hierarchii społecznej i po jako taki może mieć pewien aspekt czy elementy wykluczające prawo jest wyrobienie gustu czy posiadanie dobrego gustu może wiązać się z edukacją z dobrą edukację ze też koniecznością posiadania pieniędzy, żeby sztuka ogląda się żebrze żebrzą sztuka nabywa się i t d . tak dalej w związku z tym w wielu obszarach sztuki współczesnej istnieją praktyki uświadomić sobie to, że to kategorie będą ściśle wiąże się z kategorią gustu, a to z kolei wiąże się z pewnymi społecznymi nierównościami też możliwością wykluczania próbuje pracować z widzem nauczyć komunikować jestem widzem w oderwaniu od tych kategorii po to, żeby ten dialog miał charakter bardziej demokratycznego równościowe do naszego dialogu powrócimy po informacjach Radia TOK FM studia w Krakowie dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki kurator wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie informacje o 1120 po informacje zwracam Cezary łasiczka program off czarek jest studio w Krakowie jest dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki sztuki wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie kurator New for rozmowy z Anda Rotten bark w najnowszym miesięczniku znak, a piękno zrozumienie piękna to to temat miesiąca miesięcznika znak panie doktorze jak to z tym pięknym jest co oznaczać dzisiaj piękno czy też jak starać się zrozumieć piękno czy piękna jest dziś część co jest co jakiś indywidualny znaczenie dla każdego z nas każdy sam sobie ustalali kanony i to co jest piękne, a co nie jest myślę o przestrzeni sztuki oczywiście czy jednak są jakieś podpowiedzi czy są jakieś takie punkty graniczne, które na kierują podpowiadają sugerują wydaje się, że tych punktów granicznych niestety raczej nie ma albo są na tyle płynne, że niemożności ich usta lenia decyduje o tym, że ta kategoria państwo czasu przedmiotem sporów to nie tylko sport w obszarze sztuki ja na to, że już sporów, które sięgają poza Europą z PUP wychodząc z tego obszaru świata sztuki sięgają też były winne obszary szeroko rozumianą przestrzeń publiczną od siły politykę czy tzw. politykę kulturalną krzyczy dotykając takich kwestii jak etyka moralność tego co to co artyście wolno, czego jeszcze nie wolno i łzy myśląc właśnie piękne, że można się pięknie kłócić się z drugiej strony powoduje to on też nieustanny spór ideowy konfliktów z w tej rozmowie w miesięczniku znak pojawia się taki termin 8 nie zrobionego nie być liczonego odbiorcy, czyli kogoś, kto no nie ma aż takiego doświadczenia nie ma może nieść tak dobrze zna teorię sztuki i nie, czyli ktoś komu mogą umykać pewne rzeczy z racji tego, że nie poświęcił wystarczająco czasu aby, aby zrozumieć więcej, aby widzieć szerzej zastanawia się czy takie przygotowanie zrobienie edukacja otwiera i w jaki sposób otwiera nam wyobraźni czy w jaki sposób nam pomaga zrozumieć czy inaczej spojrzeć na rzeczy także albo np. dostrzegam piękno tam, gdzie go pozornie nie ma albo właśnie zaczynamy piękno rozumieć zupełnie inaczej uważa, że przynajmniej Fotygi w 2 obszarach o tym, można mówić pierwszy test taki, że to czy wiąże się z faktem, że jeżeli posiadamy jakąś wiedzę dotyczącą tego jak rozwijała się sztuka przestrzeni kilkuset lat ostatnich jesteśmy w stanie realizacje, które powstają w obszarze sztuki współczesnej jakoś umiejscowić w całym takim ciągu rozwojowym i punktem obiekty prace działania, które często wydają się po prostu absurdalne albo funkcjonujących dziś poza jakimkolwiek kontekstem pozwalającym zrozumieć nagle w naturze rozwoju całej historii sztuki okazują się mieć, stając się kozłami znaczenie jak i jako pewne komentarze 33 do powiedzenia odsieczy polemika grała z konwencjami wątkami, które pojawia się dziś wcześniej Nowak z jest też taka, że znajomość historii sztuki różni również może wiązać się znajomością warsztatu z pewnymi rozumie to się z reguły znajomością tego jak przebiegała tzw. proces twórczy i pozwala dostrzec w obiektach, które oglądamy pewne elementy o tych struktur, które są przed mistrzowskim to tak jakby znalazła znając sposób po zalewie wiedząc w jaki sposób pracuje artysta i gdzie pojawią się pewne problemy związane z realizacją danej danej pracy jesteśmy w stanie w zobaczyć, że w tym nic w tym momencie on z problemu, który materiał przed nim stawia mu w sposób jakiś elokwentny inteligentny dowcipny radości dodał dowcipne wybrnąć mówi o tym w tym kontekście, że żucia z tą sztuką współczesną postrzegano jest tylko działalność, która w UE, które zupełnie niezrozumiała i która powstaje po uznał za leki arbitralnych decyzji artystów zupełnie oderwanych od czegokolwiek natomiast mając tak często mu często ma smak dań najczęściej wydają się, że nie znalazł nową umowę w każdym każdy w każdym stadzie znajdą jakieś czarna owca, który w obu czarne owce albo czarne owce natomiast w też praca kuratora 3 proc, a krytyka sztuki polega na tym, żeby z takimi czarnymi owcami, ale też tymi białymi owcami wejście w dialog i próbować od nich wyciągnąć w te rzeczy, które na pierwszy rzut oka są niedostrzegalne i teraz taka sytuacja osoby która, która jest tutaj zupełnym laikiem jest trochę trudniejsza prawda niż osoby, które też jest w tych wszystkich konwencja w grach wewnętrznych zorientowana to miasto nie ma nie ma co ukrywać istnienia realizacje, które sektory, które po prostu są w szóstym wynikiem przypadku często, a wokół nich pojawiają się dzięki takiej ulgi imitujące uzasadniające jej wypowiedzi komentarzy, które mają dodać mleko głębiej o ty jesteś to to też kwestia intuicji zaufania między odbiorcą artystą krytykiem tego od bardzo ciekawy trop Top panie doktorze, bo się sobie, że to czy panują pewne taki elitarności czy to jest ekskluzywności tej relacji artysta kurator i odbiorca tak Czyżby Solny artysta mówili dobrze chce to on przekazać i to ne opiera się na tym, że właśnie lata całe spędziłem studiując warsztat studiując wcześniejsze debaty inny jakąś myśl, która gminy, która przewija się przez przez wieki miny teraz jest kurator, który mówi no dobrze fajny tor to od odrzucam to przyjmuje, że robimy taki przekaz jest ten wyrobiony czy wytrawny widz i to jest odbiorca i to jest mała kategoria, czyli jednak jak gdyby ta komunikacja zrozumiała dla wszystkich stron odbyła się w bardzo ekskluzywnym elitarnym gronie, a z drugiej strony artyści mówią no dobra po to, żebyśmy sobie w tym małym gronie pogadali potrzebujemy wsparcia finansowego całego społeczeństwa, pomimo że nas nigdy nie zrozumieją, bo mówimy językiem tak hermetycznym, że tylko kurator krytyk i wyrobiony odbiorca będzie wiedział, o co chodzi w 22 problemem, bo po 2 różne problemy oboje mieli z tego co rozumiem, mówi że z 1 strony to co powstaje w obszarze sztuki współczesnej jest dość hermetyczne, a z drugiej strony artyści domagają się, jakiego się małą firmę wyraźnego wsparcia i mało hermetycznego wsparcia jest 1 problem dróg jest tak, że w jego tył to docenia się z dopowiada to bank zapowiedział, że cieczy po prostu dopowiadać 3333 czy nie natomiast w kontekście tego, o czym wspomniałem wcześniej też tak, że ma to kategoria piękna oczy czy wartość estetyczna ona przez wielu artystów są odrzucane po to, żeby móc wejściówką tak działo we współpracy z nędzy tzw. nie wyspecjalizowanymi widziałam dostęp pierwszym przypadku zatrzymamy pewną grupę ludzi, która domaga się jakichś dotacji jest na publicznych z założenia, że wychodzą założenia, że tak czy siak to co robią jest na tyle hermetyczna, że Lotos to żadne społeczeństwo nie będzie w stanie tego zrozumieć, że tutaj sztuka niczym specjalnym się nie wyróżnia, bo jeżeli mamy grupę naukowców, którzy zajmują się chemią fizyką eksperymentalną czymkolwiek innym dowolną inną dziedziną oni też poruszają się w pewnym elitarny w ze względu na posiadaną wiedzę groźne i Europy przeciętny podatnik nie jest w stanie zrozumieć na co idą te pieniądze i to w sopockie molo czy fizycy chemicy i t d . nie romans z żartów prawda, dlaczego nie mielibyśmy akurat wyróżnia się sztuką jak go jako pewną praktykę, która z tego względu jest moralnie moralnie podejrzana zakładamy słusznie lub nie, ale zakładamy, że jednakowo, że praca chemików fizyków pójdzie Żak powiemy przyda się ogółowi społeczeństwa, a także te doświadczenia ulepszenia innowacje będą służyć to możemy za zakładamy wszystkie tak gościć będą czy nie to zależy od tego natomiast gdy zrozumiałem z tego co pan mówił, że artyści współcześni już na dzień dobry zakładają, że właściwie będą się komunikować w bardzo ograniczonym gronie sztuk, a przez to jest bardzo szeroki obszar działań i szerokich praktyk i tam można znaleźć się działania, które polegają na tym, że ktoś siedzi zamknięty w z pomieszczenia w jakiś piwnice i pali papierosa zakładając, że chce przeżyć takie doświadczenie, jakie mają ludzie zakopania pod ziemią trumnie prawo do sądu z hossą tego typu działania są też takie działania, którego polegają na tym, że artysta czy artystka od tej konkretnie mam namyśli panią krakowską krakowską też akty artystyczne czy działaczkę rodzą się Cecylia Malik rekordu, który ją ktoś, kto mając charakter artystyczne są w stanie zmobilizować do działania kilkaset aut może nawet kilka tysięcy osób do, by inni niekoniecznie niekoniecznie musimy też zakładać, że działania artystyczne jest działaniem, które jest założenia hermetyczna, a w dodatku jeszcze ma taką słabość, że do niczego się to nie przyda, jeżeli mamy takie działania jak go właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie nie Cecylia Malik, która faktycznie potem przewaga przekładają się pewne decyzje polityczne to bardzo trudno mówić o jakimś takim braku użyteczności czy też braku społecznej skuteczności w tym przypadku poza tym też obszarem sztuki szeroko rozumiane jest dizajn prawda, że jeżeli jeśli będziemy, jeżeli będzie w tych kategoriach postrzegali sztukę udaje okazuje się, że rząd ma on jednak ten związek z z obszarem pewnej społecznej użyteczności jest dość ścisły, ale z tego środowiska najmniej chyba głosów jest to wsparcie z City zajmą, a który rośnie specja -li, gdy zaś niech Lech Wiśniewski jest w stanie tego stylistykę SUV mówi Aldona z Lechią, więc do PE pewnie tak pewny pewnie stąd, więc osobą mówi o faktach to tak, bo bał, że w strefach chyba jest kierunek na 1 ze spotkań w być może natomiast nic co jest dla mnie ważne, kto to, że właśnie ten trend ten zarzut rozumiem, że być może teraz domyślać, że wynika, że niekoniecznie z pana osobiste stanowisko pan, dlaczego próbuje to jej bez ewakuować głosy, które się, kto stoi dziś potocznie pojawia się to bądź niczemu nie służy do szkół idą na to publiczne pieniądze, dlaczego mam to finansować no to jak meczami istnieje wiele różnych obszarów ludzkiej działalności której, które niekoniecznie MO Cho mość praktycznemu służą nam solą też realizowane są w pewnych zamkniętych grupach specjalistów i nie wiem, dlaczego tej należałoby jakoś specjalnie z tego względu sztukę współczesną piętnować tutaj też potrąca się wiąże z tym, że tego typu działania naruszają one w w różnych przypadek, iż obecne normy czy obyczajowe czy etyczne i IT dalej być może całe to odium takiego takich takiej niechęci wobec tego, że to działalność w cudzysłowie elitarna, a w dodatku jeszcze powodu jakiś skandal i rząd to dowodem być może z tego powodu jest to Elizy aż tak bardzo intensywne, ale one nie wydają się, że to jest to, że to jest specyfika sztuki drugi włączy torze orzekł on istnieje pewien dyskurs, który jest uchwytne w 2 dla kobiet dziś wąskiej grupy ludzi wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 40 studio w Krakowie jest dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki kurator wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie w najnowszym miesięczniku znak temat piękna pojawia się zrozumieć piękno jak piękno oceniamy jak reaguje na piękno nasz mózg czy tylko piękna pożądane w naszym życiu informację o godzinie 1140 po informacje wracamy do programu off czarek w Cezary łasiczka program Owczarek studio Radia TOK FM w Krakowie jest dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki kurator wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Warszawie i pięknie rozmawiamy piękna też jest tematem najnowszego miesięcznika znak zastanowią się jak bardzo różni się poczucie estetyki na motorze panu się podoba coś innego niż mnie to to pewnie tak jest taki jest jak mówi przysłowie nie chcemy tych gustach naszych dyskutować się spierać, ale zastanawiam się czy da się te to nasze poczucie estetyki jakoś zapakować niżej mamy do czynienia ze zbiorowością, czyli n p . czy inne są gusty warszawiaków w porównaniu z Krakusa dni, a może inne są gusty Anny i gusta i busiki Polaków w porównaniu z Niemcami Francuzami Kanadyjczykami na złe co jakiś szczegółów badania pewnie przeprowadzić natomiast to na pewno uda się zaobserwować różnice w mentalności, które przekładają się przykładna myślenia o architekturze czy konstruowania przestrzeni publicznej czuł urbanistyki i pomiędzy tymi obszarami Polski, który należał kiedyś do różnych zaborów to jest znają się do wszystkich, którzy przed przed przemieszczaniem znaczka z Wielkopolski na Podlasie czy potem do Małopolski widzą różnice różnice w estetyce tylko to kwestia tego powód gest to też kwestia tego dotyczy 3 czy faktycznie te różnice w odpowiadają pewnemu co było pierwsze po prostu tak czy pierwszy był smak, który zdecydował o tym, żeby dane założenie urbanistyczne architektoniczne zrealizować 3 prostu kontynuujemy pewne myślenie osadzone w tym jak nas przebywanie danej przestrzeni i odczuwanie nauczyło tego czy dana przestrzeń być powinna i o mnie jak ją jak ją konstruować rząd to jest to jesteś taki spór, który współgra, bo problem, który się pojawiał w myśleniu o tym, czym jest sztuka, o czym jest piękną relacji do przyrody prawda jedno i jedni mówili n p . o szkołach mówi o tym, że ŻUŻEL to natura naśladuje sztukę w tym sensie, że np. jeżeli oglądamy jakiś pejzaż krajobraz to w toczono przybędzie podoba czy nie podoba mu jest uwarunkowane pewnymi kliszami czy przyzwyczajeniami wizualnymi, które mamy dzięki temu, że wcześniej oglądaliśmy tego typu krajobrazy widoki gdzieś na pocztówkach w dzieła sztuki i t d. nie może odwrotnie, że sztuka i aktywność twórcza łącznego obszaru sztuk wizualnych czy być kimś mówią plastyki próbuje imitować doskonałość pewną związaną z wytworami z utworami nie jest pomnik przyrody Otóż Trondheim tam chyba niższą, o co pan początkowo to jakaś wtedy w tym kształtowaniu n p . czy też komentowaniu gustów jest rola artystów, ale także kuratorów czy krytyków sztuki ruch mówi pan mówi mówi pan o komentowanie czy krytykowania gustów dla osób, którzy nie są specjalistami czy też celowo realną niż, jakby co byłoby ciekawe jest właśnie tak i wewnętrzne zewnętrzne sposób doboru no bo z 1 strony mamy do czynienia tak jak pan wcześniej mówił inny z osobami, które są wyspecjalizowane, tak więc taka wymiana może następować na innym poziomie czy przy pomocy innego języka, ale jednocześnie też jedno jest to działalność publiczna tak znaczy to co stworzy artysta, ale co wybierze czy stworzy kurator czy to, o czym napiszemy czy opowie krytyk sztuki i je też trafia do wszystkich, tak więc ten język może być jest trochę inne mniej hermetyczne potrafią szczerze to uzasadnić drewno, choć pewnej inercji czy pewnej nagromadzenia pewnej Pp pewnej stylistyki pewnej PC im przekroczenie pewnej skali czynna na nagromadzenie pewnych obiektów tron nakładają się na teren o krajobraz czy pomp ciepła i komu swe, ale powiedzmy Dione siłą rzeczy w związku z tym, że powstają w pewnej są w pewnym MO w tym samym okresie w ten sam środowiskową w jaki sposób fundusze podobnie proszę o siebie różnią natomiast osoby, które są lekko, której używam tego ruszanie wyspecjalizowanymi w zamian niejako funkcjonują w tym otoczeniu i przyswajają to atuty to co może trochę podświadomie trochę trochę tak niechcący i to też kształtuje gust to myślę, że nią także artyści w znakomitej większości są tego tyka mi mało, który porywa się za realizację swojej pracy z takim nastawieniem, że teraz zrobić coś co w ogóle zmieni gusty i inaczej będziemy Maciek kazało im wszystkim patrzeć inaczej na rzeczywistość na stałe samą sztukę szczerze jednak są to ludzie, którzy są dużo bardziej świadomi tego co robią wiedzą że, że porywanie się porywam się jak próba kształtowania gustów, bo na poziomie społecznym kulturowym poprzez jedno proc 4 proc szczury i jest rozwój skazano na porażkę dlatego tej może mówić z dnia po takich procesach, które dzieją się gdzieś niechcący podświadomie, ale działają ze względu na nagromadzenie różnego rodzaju obiektu pewne rodzaje stylistykę w 1 przy w 1 przestrzeni w ASO dla pana oznacza piękno, kiedy pan służy piękno co to oznacza, że w życiu w pracy w błąd co w myśl, że to jest kategoria którą, która jest też dla mnie dość odległa ze względu na to, że właśnie zajmuje się zajmuje się bardziej rzeczami związanymi z ZUS on obecny z produkcją artystyczną, którą unikajcie zainteresowana zainteresowana tym pięknym natomiast w krzyżowej bliskie zmieniały jest, przyglądając się leczy się remont notatki mają do NATO ma to związane z estetyką i znalazłem taki cytat z anonimowego są z listy, który napisał traktat p t. Alexis, w którym stwierdził z takim rozmachem Zajezierze, że wszystko jest piękna, ale z takim samym rozmachem potem stwierdził to samo zdanie, że wszystkie brzydkie, więc myślę, że to niekoniecznie mamy jakieś jedno kryterium związane, którego uznano, którego możemy dotrzeć oceniać po to na nie mówić to są piękne czy nie albo brzydki niebrzydki natomiast wszystko zależy od kontekstu to tu też miał zostać Postomino starożytną Inki i innym ustalonym kryteriom, które kazało ocenia się sprawność warsztatową Jerzego idąc tym większa pod kątem tego czy dany obiekt jest dopasowany do kontekstu, bo to czy dobrze dobrze dobrze pełni swoją funkcję prawda toi toi trud no trudno trudno trudno mówić o o 1 z 1 kryterium po prostu, o czym można to i tak włączać i wyłączać na żądanie to się w razie czyli gdyby pana być może postrzeganie poszukiwanie piękna i teraz tworzy pan coś, gdzie zdaje pan sobie sprawę Żabkę piękno nie jest kategorią, która jest ważna teraz wyłącza pan sobie taki przycisk, który mówi odczuwanie piękna i jest płeć piękna na decyzje wiem, że żyjemy w czasach, w których to kategoria jest ten postrzegamy jednak jako zbyt nieco patetyczna to jak podróż po patos cieczy wzniosłość Tesco z kolei też inne imię i inna z wielu tych wartości estetycznej o kilkanaście lat temu ukazała się książka o pani Alicji Gapińskiej p t. sztuka w kulturze płynności, w których ona sugerowała, że w tym momencie zamiast posługiwać kategorią piękna czy chętnie powołują marsz moglibyśmy raczej posługiwać kategorią piękności to jest raczej bliska temu co określiliśmy jako ładne to co jest ładne może być patio i charakter subiektywny nie jest tak zobowiązujące jak to co nazwalibyśmy nazwalibyśmy piękna ma coraz mniejszy ciężar gatunkowy, ale i też nie wymaga od nas nieustannej i konieczności uzasadniania plan szczegółowo sposób tworzyć ładne twarze testował 3 goli piękności rusztu wam się chwilowo chwilowo podoba to musi zmienić jutro pojutrze i tak to co w takim razie przewiduje pan, jaka prognoza pogody dla piękna dla tych, którzy jednak wciąż sztukę kojarzą z pięknem mało tego poszukują piękna w sztuce jak euro to z mozołem jak mamy zrobić lepiej od PL będę trzymał kciuki jak coś tam dojedzie wróci do nas w stanie zapłacić za bilet mogą, choć miał to, że nie zraża, że nawet, jeżeli określimy to co mogłoby to to co jest piękne to co miały być piękne nos z UW wyznaczymy jakiś kanon, mówiąc że takie takie proporcje powinniśmy zachowywać takiej takiej takie on kształt takich ekip, żeby były takie takie kolory są, zostawiając nawet, jeżeli to za Nisko ryzykujemy to mu to zabawa polega na tym, że nie ma, więc trudno jest działać w stronę odwrotną to znaczy, jeżeli mamy już coś co powiesz w po takim potocznym postrzeganiem uznawanej za piękne, aby za wyraz ich kulturę do klasycznej już kilka kanonów piękna nawet, że to piszemy to potem się okazuje, że jeżeli będziemy stosowali zasady to niekoniecznie jesteśmy w stanie wyprodukować tu stworzyć na podstawie tych zasad przedmiot, który będzie tak samo interesujący estetycznie jak ten, na podstawie którego te kanony stworzyliśmy bardzo ciekawe co będzie dalej zasady, jakie jak taki DGP w przypadku tego dziecka, które rozłożyło rozłożyło gdzieś tam zegarek na części pierwsza potem poskładała Tomek już działa zostało jeszcze dużo różnych innych takich małych obiektów logo niecelowe ze straży, czyli piękno, które być może jest piękne w kontekście, ale wyjęte z pełnego kontekstu już przestaje być pięknym to właśnie sugerowałem no dobrze, czyli zrozumieć piękno proponuje na okładce miesięcznik znak zastanawia się czy to nie jest tak trochę syzyfowa praca non ponoć ze znakiem próba wciągnięcia czytelnika w pułapkę na końcu właściwie dochodzimy do wniosku, że właśnie takiego wniosku dochodzimy może po prostu ważne jest ważna jest druga prawda, że nie chodzi o to, że zarówno uliczka dogonić tylko, żeby go gonić deskę klozetową złych równie optymistyczna co coś co pesymistyczna, ale wygląda na to, że tylko to nam zostaje dodany tak jak z naszymi emeryturami ich wiele zwana konsolidacja będzie RM, choć Odeon brniemy w to full HD w realiach zbyt droga płachta durszlak i tych praw do franka względem jest pan w FM, że bardzo dziękuję panie doktorze dziękuję panu również rozmowy dr Łukasz Białkowski krytyk sztuki kurator wykładowca na wydziale sztuki Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie u państwa i moim gościem im im to bardzo pogodną osobą jak państwo słyszeli w ścisłej czołówce jest ich bardzo bardzo pogodny kurator Colin po jego pracy z artystami itp chronieni przed mam nadzieję, że zwiększy emeryturę jak dotąd chętnym, który wywalczył brązowy kolor itp na niektóre z nich jest 1 bardzo dziękuję dziękuję bardzo panie w fazie piękno zrozumienie piękna to to temat najnowszego numeru czy najnowszego wydania miesięcznika znak informacje Radia TOK FM zbliżają się wielkimi krokami już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a za sterami siedział Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA