REKLAMA

Nowoczesna chce wprowadzenia systemu premierowskiego w Polsce. Dlaczego? Odpowiada Jerzy Meysztowicz

Post Factum
Data emisji:
2016-09-14 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj jest, że zajmiemy się ponownie recenzowanie programu partii nowoczesna program ten został ogłoszony w niedzielę i rzeczywiście mogli państwo śledzić na naszej antenie różne już odsłony kolejnych rozdziałów tego programu w i krytyczną lekturę dzisiaj w tej lekturze pomoże mi nikt inny tylko poseł Jerzy Meysztowicz wiceprzewodniczący partii nowoczesna dzień dobry dzień dobry pani Rozwiń » redaktor działu państwo mnie AAA będziemy rozmawiać o tej części programu, który dotyczy państwa jego ustroju z poważne zmiany proponuje nowoczesna w ich, chcąc oddać na na wstępie, dlaczego rok po wyborach nie idą w niecały rok po wyborach czy to nie są propozycje, które powinny się pojawiać raczej przed głosowaniem do parlamentu, a nie po nie zjadłem także, kiedy tworzyliśmy nowoczesną wychodziliśmy z założenia, że chcemy się skoncentrować na sprawach gospodarczych na sprawach, które mogą wesprzeć ludzi, którzy mają inicjatywę, którzy borykają się z barierą biurokracji w Polsce, którzy narzekają na skomplikowane przepisy, którzy mówią, że podatki są za wysokie i złe podatki w myśleliśmy, że ograniczymy się do tego okazało się po kilku miesiącach czy prawej sprawiedliwej zdemolowało już całe państwo w związku z tym uznaliśmy, że nie możemy się tylko wyłącznie ograniczać do tego co było naszym, jakby priorytetem tylko musimy się zastanowić jak ma wyglądać nasze państwo po tych latach i mówimy po popisie czy po 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i mam nadzieję tylko po 4 latach rządów prawa i sprawiedliwości podjęliśmy decyzję, że uruchomimy całe nasze zaplecze intelektualne, które jest w Polsce ludzie, którzy się do nas zgłaszali, którzy stwierdzili Słuchajcie my chętnie przygotujemy podstawy programowe tak, żebyśmy mogli w następnych wyborów pójdzie z konkretami PiS to nie jest jeszcze program taki, który jest bardzo dokładny to też były mniej jest materiał, który podlegać będzie w pewnych korekt pewnym korektom natomiast uznaliśmy, że dobrze, by było wyznaczyć pewne kierunki to znaczy wizję tego państwa za zdała za 3 lata i na podstawie tej wizji nie próbować już przygotować pewne rozwiązanie ustawowe no właśnie teraz ustawowe czy właśnie ustrojowe to jest to pytanie bo kiedy zaś do rozdziału poświęconego zmianom w tym jak w czasie naszego państwa to piszą państwo m. in . tam tak wprowadzimy system premierą w ski, który daje wybranej większości parlamentarnej pełną odpowiedzialność zarządzanie krajem w zarządzanie krajem z najmem wrażenie, że obecnie jest właśnie ten system w Polsce konstytucja właśnie przewiduje system parlamentarno-gabinetowy, w którym oto większość parlamentarna tworzy rząd i tak już krajem rządzi tak to jest w przypadku, kiedy jestem z tego samego ugrupowania nie prezydent z tego samego ugrupowania premier powinien zachować większość parlamentarna nie wybiera prezydenta wybiera grę rząd premiera tylko, że wszystko zależy od tego czy jest habilitacja i taka agitacja działaczy i nie ma w do tej pory mieliśmy sytuację taką, że albo było prezydent z tej samej akcji co premier wtedy nie było problemu mamy teraz taką sytuację, kiedy wszystkie nie praktycznie ustawy są podpisywane natychmiast przez nie pana prezydenta, ale są sytuacje takie, kiedy prezent może być innej opcji tak jak była sytuacja, kiedy był mierzący AWS i nie wolno się prezydent Aleksander Kwaśniewski blokował wiele ustaw i że blokował wiele działań, które rzeczywiście mogły to Polska pchnąć do przodu i dochodziło do pewnych nie konfliktów takim nieświeżym tematem jest reprywatyzacja Otóż był przygotowany projekt nie reprywatyzacyjnej, który zawetował pan prezydent Aleksander Kwaśniewski uważamy Ależ proszę oto jest ważnym przykładem w tym momencie myśmy się zastanowić, dlaczego prezydent z tej samej partii Bronisław Komorowski kieruje do Trybunału ustawę o małą ustawę reprywatyzacyjną to nie jest kwestia tego, jaki był partii po prostu podjął taką decyzję jako niezależny przewagę, dlatego że oczywiście miało do tego pełne prawo oprócz tego miał pewne wątpliwości niestety pan prezydent Duda takich wątpliwości nie ma chociażby w duszy pomyślał, że może coś jest nie tak nie zrobi tego dlatego też uważamy, że jeżeli mamy sytuację taką, że musimy zmieniać kraj musimy się dogonić wreszcie Europę to dobrze by było, żeby pełną odpowiedzialność spoczywała na premierze czy będzie system kanclerski klub nie używamy słowa kanclerskim wiemy z mokrymi rawskiego także kanclerski kojarzy się z z rozwiązaniami niemieckimi, ale nie wszystkie wasza stolica nie nie wszystkie akurat te rozwiązania przekładają się na system, który możemy tutaj dostosować się w Polsce uważamy, że swój system premiera ski i w związku z tym pozbawienie pewnych uprawnień prezydenta te uprawnienia dotyczą zarówno polityki zagranicznej przypomni mi się sobie, jakie były konflikty między premierem Tuskiem, a prezydentem nie z Lechem Kaczyńskim jeśli chodzi o prezydencję o reprezentowanie Polski na szczytach unijnych tak jak był to były tam konflikt, więc wszystkie sprawy związane z polityką zagraniczną powinny być wszędzie i w które minister spra w zagranicznych powinien raz wraz z premierem odpowiada za politykę zagraniczną odpowiada prezydent reprezentuje kraj na zewnątrz, ale o politykę zagraniczną prowadzi, ale chciałem tutaj właśnie przykład, że w pewnych sytuacjach rzeczywiście dochodzi do pewnego ten sam wejdą w życie zapytałem zawiadamia, gdy przyjrzymy się prezydentowi to co chcecie zabrać chcemy mu zabrać możliwość nieprzyjmowania ślubowania od wybranych sędziów należeliśmy polityce zagranicznej osoby o jazzie co chodzi o to, że nie w tej chwili jest także prowadzi politykę zagraniczną rząd natomiast prezydent reprezentuje nie Polskę na zewnątrz z głową państwa tak my chcemy, żeby rzeczywiście wszystkie decyzje dotyczące polityki zagranicznej były pocięte po stronie rządu walczyli o jakiekolwiek decyzje związaną z polityką zagraniczną podjął ostatnimi czasy prezydent czy to prezydent Duda czy Komorowski, choć nominacje wszystkich ambasadorów to jest decyzja pana prezydenta, ale ze współpracy z ministerstwa spraw zagra taktyka, że rzeczywiście jest sytuacja taka, że bardzo często przez ten korzysta korzysta ze swoich uprawnień i dochodzi do sytuacji, kiedy nie oddelegował je ambasadorów wskazanych przez komisję spra w zagranicznych Sejmu polskiego wojen również z dna między nami jest ten spór, który opiera się może nie na tym, kto kogo powinien powoływać go bardziej na tym czy spór jest immanentną cechą form tworzenia polityki w Polsce mamy podział władz przynajmniej mam nadzieję jeszcze 2 póki co mamy w związku z tym władza wykonawcza została podzielona między prezydenta, a rząd właśnie im Prezesa Rady Ministrów i rozwiąże państwo nie podoba wolę ten koncert tak my chcemy, żeby rzeczywiście nie funkcja prezydenta była raczej funkcję reprezentacyjną, a nie taką, która ma wpły w na realny realną politykę i decyzje, a ja, owszem, dostała się w Polsce jej rozwojowi rynku w związku z tym podziałem zażyczy co utraciliśmy może pan podać jakiś przykład myślę że, że konflikty, które pojawiały się podczas tych różnych Anne prezydentur i okresu, kiedy rządzili różnie premierze powodują, że rzeczywiście dochodzi czasami do pewnych rozbieżności rozbieżności mogą wpływać na wizerunek np. prasa pisze później aż o prezydencie albo premierze albo Polsce dobre, ale realnie czy to rzeczywiście RM czy ten prezydent wybierany w powszechnych wyborach i rzeczywiście stanowi aż taką aż takich hamulców i może nie jest aż takim hamulcem ja nie będę ukrywał, że te kompetencje, które posiada w tej chwili pan prezydent są aż tak znaczące, żeby one rzeczywiście miały bardzo duży wpły w na na politykę państwa, niemniej jednak sytuacja będzie dosyć klarowna to mnie będzie także albo te zapisy, które były do tej pory były dosyć nieprecyzyjne i rzeczywiście nie określały tych prerogaty w prezydenckich albo to była zła Wola rzeczywiście polityków, którzy rozgrywali te niejasne przepisy i wskazywana cecha polityki zgodzi się pan, że ich choćby prezydenci miast każdy ruch inaczej pełni tę funkcję jedynie z bardziej aktywne drugi mniej 1 wpływa na praktycznie każdą sprawę kradzieży decyduje o każdej ulicy inny strony stoi w cieniu polityka nie jest nie jest sztucznym tworem i Bob Weston MO MO no jasne się na ile państwo rzeczywiście widzą realny problem poza tym, że raz prezydencję z 1 partii raz drugi to wyczyszczenie zastanowiło piszą państwo o tym, ponadpartyjna prezydentura się nie sprawdziła w nocy no dobrze, ale zrodziła się na to, że nawet jeśli to co o tym czy rzeczywiście to jest takie straszne i nie wierzy to jest główna rzeczkę chcemy my chcemy zmienić nazwę zmienić ustrój państwa, a także prawo tak, ale to nie tylko chodzi o prezydenturę mówimy tutaj o Trybunale Konstytucyjnym mówimy tu akademicy z części zarówno samorządowe jak i sejmowej to nie jest tak, że to tylko jest to kwestia tych uprawnień Tyma prezydent mogę podać następny przykład to byśmy sobie nie pod lupę sytuację, kiedy pan prezydent jest ten nie jest zwierzchnikiem sił zbrojnych okazuje się, że w tej chwili jest to fikcja, dlatego że wszystkie decyzje dotyczące sił zbrojnych są podejmowane przez ministra Macierewicza w związku z tym, kto się w ogóle nie liczy z opinią prezydenta mało tego ostatni szczyt NATO, który odbył się wasz w Warszawie i opinia, kto go przygotował, kto reprezentował państw jasno pokazuje, że doszło do sytuacji, w której pomimo tego, że to prezydent Rzeczpospolitej zwierzchnikiem sił zbrojnych to tak nabędą strawienia niż do powiedzenia w Tal no to jest fikcja, a my chcemy z tą fikcją skończyć tę fikcję tworzenie prawo tylko o to w jaki sposób jest interpretowany przez konkretnego prezydenta, a moja mama była jest jeszcze tak każe jednocześnie czy to państwo programie z, że chcecie utrzymać powszechne wybory prezydenckie tego w Niemczech nie ma tak prezydent nie jest wybierany powszechnych wyborach rzeczywiście pełni funkcje zwykle tylko takie dekoracyjne reprezentacyjne tutaj będzie pewien rozdźwięk no myślę, że wielu konstytucjonalistów złapie się za głowę widzę ja myślę, że nie ja wiem, dlaczego Polacy lubią wybory wygrał wybory prezydenckie co nie jest udowodnione tym, że frekwencja wyborów na prezydenta jest najwyższa prawda w związku z tym dajemy taką możliwość się Polakom, żeby wybierali z wolą znaczenia powszechnych nie do końca dlatego żonę prezentuje Polskę na zewnątrz jest rzeczywiście nie tym, iż głową państwa i zapewniam panią szacunek do prezydenta chociażby Włoch, który nie ma nic dopowiedzenia praktycznie jest bardzo wysokie we włoszech i do tego dodam jeszcze 1 rzecz też wpły w podam przykład włoski przez wiele miesięcy Sejm nie był w stanie wyłonić i wybrać prezydenta Republiki włoskiej my nie chcemy tego uniknąć, aby nie doszło do bardzo żenującej czasami dyskusji w parlamencie przepychanek, kto powinien być prezydentem, dlaczego mamy to robić niech wybiorą bywalcy Jerzy Meysztowicz wiceprzewodniczący partii nowoczesna, a to nie koniec po informacjach wrócimy, bo tam jest jeszcze mnóstwo nowych tematów wątków w programie nowoczesnej dotyczących tego, jakim w, jakim kraju mamy żyć po informacjach wracamy post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie przede mną program partii nowoczesna ogłoszone w niedzielę przede mną również Jerzy Meysztowicz wiceprzewodniczący partii poseł w rozmawiamy właśnie o tym, programie w, a konkretnie te jego części, które z poświęcona modelowi państwa ustrojowi w nowoczesna proponuje duże zmiany w tym rozmawialiśmy w pierwszej części o tym, że granie stąd pomysł na system kanclerski, który w programie nazywany systemem premierów z kim, żeby się, że nie kojarzył z UE, czyli rozumiem, że możemy się spodziewać niedługo projektu konstytucji państwa autorstwa tak, a te zmiany, które proponujemy będą musiały znaleźć odzwierciedlenie w zmianie konstytucji przy czym musimy czekać na moment odpowiednie, dlatego że zmiany konstytucji powinny się odbywać płatny w takim spokojnej atmosferze, a nie w takim gorącym sporze politycznym, jaki mamy teraz dlatego jesteśmy przeciwne przeciwko, by to pomysłom zarówno ruchu Kukiz 15 jak prawo i sprawiedliwość, żeby nas na prędko zmieniać hymny konstytucje, dlatego że w tej chwili obie partie są, jakby ugrać swoje to znaczy wymusić takie zmiany które, które dla nich są najważniejsze przede wszystkim oczywiście dla Kukiza 15 jest to kwestia okręgów jednomandatowych to jest idee fixe tego ugrupowania i dążą za wszelką cenę do przeforsowania tego natomiast przy okazji, kiedy doszłoby do zmiany podejrzewam, że prawo i sprawiedliwość mogłoby wpłynąć na pewne zmiany dotyczące organów kontrolnych, które są organami konstytucyjnymi czy zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego Rzecznika Praw Obywatelskich na po wczorajszym ataku bezpardonowym na nie Najwyższą Izbę Kontroli prawdopodobnie można było się spodziewać się również, że ta nie ta instytucja mogłaby ucierpieć prawdopodobnie zostałaby skasowana krajowa rada Radiofonii telewizji, która jest w tej chwili takim ciałem, który jest Konstytucyjny, ale tak pan do Wrocławia niewielkie ma znaczenie ma tak, że państwo teraz nie przedstawiają projektu konstytucji 3 nowelizacji konstytucji, ponieważ nie chcą otwierać debaty, które mogą się skończy dla nas wszystkich dosyć się tragicznie tak dlatego, że jeżeli byśmy powiedzieli, że chcemy teraz to cała ta wprowadza to od razu powiedziano nam dobrze na to są dajmy my chcemy to wy chcecie to nie róbmy w tej chwili zmiany konstytucyjne uważam, że nie w sytuacji, w której jesteśmy w totalnym sporze z UE jeśli chodzi o o VAT flagami działania prawa i sprawiedliwości ruszanie zmian w konstytucji byłoby bardzo niecelowe, ale piszecie m. in . to mnie szalenie zaciekawiło, że chcecie wzmocnić mechanizmy gwarantujące Trybunałowi Konstytucyjnemu w należne miejsce w systemie władzy, a obecna konstytucja tego nie gwarantuje to widać się nie do końca, dlatego że niektórzy prawnicy uważają, że rzeczywiście konstytucja jest łamana przez pana prezydenta nie i przez panią premier, ale są tacy, którzy zawsze znajdą jakieś tam pejsy i tłumaczenie, że tak nie jest to przysłoniła pomyśle jakikolwiek by nie był też tak może być złamanie konstytucji w sejmie, ale wszyscy chcemy jednoznacznie ten wymienia też zapis, który mówi, że o, że nie działania Trybunału Konstytucyjnego to mogą odbyć podporządkowane tylko właśnie konstytucji na czym się oparć Trybunał Konstytucyjny orzekający nie Konstytucyjnego jej ostatniej ustawy natomiast tym prawo i sprawiedliwość stwierdził, że zapis, który mówi, że o sposobie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego decyduje ustawa i to jest niedoprecyzowanie bo gdyby było jednoznacznie powiedziane, że Trybunał może funkcjonować w oparciu tylko włącz się konstytucję, a doprecyzować jakich przypadkach i tak, że nic to nawet ta organizacja dotyczy jak administracyjnej części funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego to mieliby zamiast mniej tam podejrzał większości ekspertów, którzy nad na tej antenie od roku się wypowiadają wydawało się to dosyć jasne organizacje w i tryb funkcjonowania Trybunału reguluje ustawa wydawało się, że to właśnie chodzi o to jak funkcjonuje ten ten organ no ale rozumiem, że z państwa zdaniem to musisz być jeszcze jeszcze precyzyjnie no tak, żeby nie było wykorzystane tak jak teraz i to tylko chodzi o doprecyzowanie my też nie mamy wątpliwości, że w prawników ja uważam, że z każdym zdaniem są w stanie zrobić różne rzeczy, że muszą się tylko bardziej postarać poznałem jeszcze chwilę w parlamencie, dlatego że tutaj też państwo proponują zmiany i to spore m. in . a i te rzeczy rzeczywiście mogliśmy już poznać w czasie kampanii wyborczej nowoczesnej zaproponowali państwo i wówczas ograniczenie liczby kadencji posłów do 2 i znalazłam wywiad z panem w właśnie z czasów kampanii wyborczej, kiedy mówił pan, że mnie w sejmie osoby, które są są w sejmie osoby, które są tam od 20 lat bywają aktywne, ale większość z nich działa tylko po to, żeby znów być wybranymi w oni są oderwani od życia te 2 kadencje spowodują, że nie odlecą i sprawdziłam, że w tym w tej kadencji mamy 215 debiutantów to chyba sporo czasu, ale mamy też same, które 2520 lat parlament, ale jest mniej jest to et to już to jeszcze nie jest dowód na jej szkodliwość wysypują się, że rzeczywiście uznaliśmy, że taka tradycyjnej spowoduje rzecz, która wydaje się być słuszna, a mianowicie w po 34 kadencjach posłowie mają problemy z odnalezieniem się na normalnym rynku prawem pracy, a jeżeli byli wykładowcami na uczelnie nie mają, gdzie wrócić, jeżeli byli prawnikami w międzyczasie prawo się bardzo czasu zmieniło ich praktyki prawnicze zostały zawieszone nie mają klientów mają problemy proszę zwrócić uwagę jak funkcjonuje system pożyczkowy dla byłych parlamentarzystów bardzo często zgłaszają się parlamentarzyści bardzo atrakcyjny nic dziwnego, że zgłaszanie i nie mówię już w tej chwili atrakcyjności mówi o tym, że, gdyby ktoś rzeczywiście nie miał poważnych problemów to prawdopodobnie kupiono było wystąpić o zapomogę w jest prawdą, że bardzo dużo czasu parlamentarzyści po 5 drugi roku roku kadencji nie poświęcają pracy w parlamencie nie skupiają się na pracy, za którą biorą pieniądze czy za przygotowaniem dobrego prawa oni wtedy zwiększają swoją aktywność w okręgu wyborczym tylko po to, żeby być następnym wraz z wybranym i to jest nieodpowiedzialny i złe, dlatego że rzeczywiście oni przez 4 lata powinni służyć kraj krajowi właśnie w parlamencie, a nie dbać tylko i wyłącznie o to, żeby niepokoi po raz kolejny zostać wybrany ale gdy to pana zdaniem po 8 latach w sejmie taka osoba jest w stanie wrócić spokojnie na rynek pracy w po 8 jest ma szansę po 1216 już nie w RN no dobrze, a on winny, a jeśli chodzi o Senat, bo tutaj czytamy, że m. in . proponują państwo przesunięcie wyborów do Senatu o 2 lata w stosunku do wyborów do Sejmu czy mielibyśmy wybory do MON parlamentu co 2 lata las Seymoura do Senatu po co powiem tak że strzeliliśmy to jest oczywiście zapis, który też budzą pewne kontrowersje duża dyskusja jedzenie i problem rozwiąże chodzi o to, żeby nie umożliwić dostęp do wyborów do Senatu o innym ludziom, którzy się sprawdzi w samorządach my wprowadzamy też, że chcemy wprowadzić kadencyjność w samorządach w UE i uważamy, iż w samorządach w samorządach PSL wójtów burmistrzów prezydentów miast chcą więcej miast, ale istnieje mają ograniczenie sprawowania urzędu nieważne jak prezydent w kadencji ograniczona nie, ale mówię, że kolejne kadencje znaczy ograniczenie liczby kadencji na orzeczenie kadencji sesja na 1 kadencji tylko, żeby ograniczyć ilość kadencji podobnie jak w przypadku parlamentarzystów uważamy zresztą były także do Senatu lek. Mariusz odnosi do sytuacji Senatu właśnie chcemy, żeby ludzie, którzy sprawdzili w samorządach mogli wystartować jako kandydaci do Senatu był kiedyś pomysł, by w ogóle izba senacka była Izbą samorządową, żeby rzeczywiście tam trafiali ludzie, którzy wywodzą się samorządów jak znaleźć zimową RO panie pośle, niż go, by byli prezydenci mogą startować w zawodach odbyli burmistrzowie Novum w rzece samorządom, ale chodziło nam były takie pomysły, żeby w ogóle to była izba, gdzie mogą w ogóle startować osoby, które kiedyś funkcjonowały w samorządach wynosi on też bierne prawo wyborcze do Senatu, tak więc gdy myśmy uznali, że nie jest najlepszy pomysł natomiast rozdzielenie wyborów nie do Sejmu Senatu mogłoby spowodować, że rzeczywiście byłby większy dostęp i więcej kandydatów mogłoby startować właśnie z tej grupy ludzi, którzy funkcjonowali w samorządach bardzo wojenne wciąż nie rozumiem nie mam nadzieję, że słuchacze tak Edi co to za różnica czy wybory do Senatu będą wraz z tymi do Sejmu dla samorządowców widzi też są bardzo tak, ale w tej chwili są blisko, że wybory do Sejmu o te odbywają się w połowie kadencji samorządowej samorządowych, gdybyśmy to przesunęli o 2 lata to samorządowiec, który my nie musiałby oddawać urzędu po wyborze na inne funkcje posła, bo w tej chwili musi złożyć mandat, jeżeli zostanie wybrany nie można łączyć tych 2 funkcji, więc w sytuacji, w której kończy się kadencja samorządu zaczyna się kadencja Senatu i ten samorządowiec zakończył swoją działalność w samorządzie mógłby automatycznie z startowali do rozmów na wystrój to usunięcie przykryje zdaniu umożliwimy start w wyborach urzędujący samorządowcy nie chodzi o to, żeby nagle prezydenci miast sennie, ale wysoką pozycję mimo skończonej kadencji po zakończonej kadencji stąd przesunięcie, bo w tej chwili musieliby w połowie kadencji złożyć mandat prezydenta wójta, w czym burmistrz ażeby być, że senator w jak to zmieni ten pomysł cały na 1 Senat zmieni lub choćby taką sytuację, jaką mamy teraz czyli, czyli po prostu Senat jest maszynką do głosowania w bardzo dosłownym znaczeniu tego słowa są absolutnie ignorowane jakiekolwiek dyskusje debaty w drugą akceptuje ustawek w ustawie w nie, wprowadzając własnych poprawek w tym państwo pomysł na Senat jak to może uniemożliwić taką sytuację nie zablokuje każdą to znaczy, że mnie być może możliwość startowania samorządowców, którzy niekoniecznie są związani z partią polityczną nie zapominajmy, że w samorządach funkcjonuje bardzo duża takich indywidualnych takich ludzi, którzy nie są związani bezpośrednio z partiami politycznymi ani zawiązują bardzo często nie komitety wyborcze swoje organizują lokalną społeczność, która idzie do wyborów i wybiera w tej chwili mamy sytuację taką, że wszyscy tak tak dobrą sprawę senatorowie są związani z ugrupowaniami politycznymi tam brakuje takiej refleksji osób, które nie są uwikłane tą najgorszą formę walki politycznej walki trwały walki partyjnej, dlaczego chcecie wyczyścić samorządy z najlepszych ludzi pójdą do Senatu nie dlatego, że jeżeli wprowadzimy kadencyjność to o takiej samorządowiec uzna, że rzeczywiście kończy drugą kadencję w samorządzie, a nie może być prezydentem miasta może pełnić bardzo wiele innych ważnych potrzebnych funkcji, ale wciąż na poziomie samorządowym nikomu nie zabraniamy startu wesele na selekcję mierzyliśmy się dobrze zrozumieli chodzi o to, żeby rzeczywiście ten Senat był on taką bym taką Izbą refleksji, bo w tej chwili ma pani absolutnie rację w tej chwili są maszynka do głosowania, ale chciałbym przypomnieć, że niestety ta nie tylko za tej kadencji za poprzednie było podobnie większość Platformy Obywatelskiej powodowała, że te wszystkie ustawy, które wychodziły Sejmu były tak samo złapane w Senacie jak i w jakiej jest w tej chwili ja jestem też do krytykowania Platforma, ale akurat jeśli obserwować to co się dzieje teraz w Senacie to ty naprawdę jest celem jest po prostu przerażające dla wszystkich tych, którzy uważają, że parlament to jest ważna ważne są zgodne z tym, ale chodzi o to się wtedy rzeczywiście to, że nie było robione aż w grę w takich warunkach wtedy było trochę więcej czasu, żeby można było się na tym, że z sosem rzeczami zastanowić prawo i sprawiedliwość dostarcza ustawy do Senatu i daje im po 8 go rozwiązać oraz mechanizm do perfekcji do perfekcji i nie zespół zostawił żadnej czasy 1 refleksja ani na dyskusję w tym momencie przerwiemy to nie są wszystkie wątki związane z propozycjami nowoczesnej na nowy ustrój naszego państwa szkoda, ale to na szczęście w audycji post factum pozostaje na naszej antenie póki co, więc mam nadzieję, że do tego wrócimy z naszym gościem był pan Jerzy Meysztowicz poseł i wiceprzewodniczący partii nowoczesna baza nieraz bardzo dziękuję państwu ciasnej formacji post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA