REKLAMA

Dlaczego Rada Przejrzystości nie jest niezależna? Z dr Markiem Balickim rozmawiała Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2016-09-15 18:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, że państwo czy kilku dobrych tygodni mogą państwo śledzić na portalu TOK FM Group kapel, a przede wszystkim w informacjach Radia TOK FM prace naszej reporterki Agnieszki Rogal, która śledzi decyzje i działania z agencji oceny technologii medycznych i rady przejrzystości, czyli ciała przy owej agencji agencja podlega Ministerstwu Zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia przygotowuje program Narodowy program z Anną para Rozwiń » prokreacyjne jeszcze Niewiem jak wygląda z Allen wiemy jak opiniowany był przez agencję oceny technologii medycznych i właśnie na ową radę przejrzystości przy agencji w z prac naszej reporterki wynika jednoznacznie, że eksperci są zależni ani niezależni EMG opiniowali program z bardzo szybkim tempie dostali 2 dni na to, żeby mnie ocenić cały program in w napisać opinię o przyjęciu pieniędzy, a poza tym to najważniejsze chyba z Ernst jeszcze w kwietniu tego roku, kiedy opiniowali inny program oparty na metodzie naprotechnologii dla województwa mazowieckiego, bo uznali go za absolutnie nie niemerytoryczne nie taki, który po prostu trzeba zaopiniować negatywnie natomiast teraz w sierpniu otrzymali od ministra Radziwiłła program Narodowy program leczenia niepłodności i lnu i tereny on program zaopiniowali pozytywnie i to w 2 dni bez zamawiania jakichkolwiek ekspertyz i mimo że sami w kwietniu jeszcze uznawali naprotechnologii za nie uznawaną współcześnie procedurę medyczną skuteczną SLD i to wszystko sprowadza mnie do tego fakt, że chce powitać w naszym studiu dr Marka Balickiego byłego ministra zdrowia, który to były minister zdrowia jeszcze jako minister stworzył w agencji oceny technologii medycznych jej cóż może też jest winien tej sytuacji panie doktorze jak to jest w Chinach do gry w złoto to prawda w 2005 roku została utworzona agencja oceny technologii medycznych później po kilku latach została zapisana w ustawie już po to, rządami pani minister Kopacz siódma i wtedy zostały powołane organy utworzone ustawą organy tej agencji organom jeśli prezes ZUS i przy prezesie jako takie organy opiniodawcze doradcze działa rada przejrzystości, która opiniowała opinię w ogóle programy polityki zdrowotnej między nimi ten program dotyczący leczenia niepłodności i o tym co jest najbardziej niepokojące w tym też w tej opinii agenci nie nie tylko sam sposób, o którym pani redaktor wspomniała, ale również treścią 5 dni, gdybyśmy mieli taką sytuację, że wcześniej nie było żadnego programu leczenia niepłodności i rząd wreszcie zdecydował się minister zdrowia zdecydował się na utworzenie takiego programu, bo uznał, że te procedury, które finansuje NFZ są niewystarczające no to byłaby zupełnie inna sytuacja niż ona ma miejsce teraz dzisiaj, bo przecież mieliśmy program leczenia niepłodności, który finansował w ramach tego programu nie zagraża odwodnienie pozaustrojowe in vitro i nie przedłużenie tego programu powoduje sytuację taką, że świadczenie, które wprawdzie w ramach programu niewpisane do koszyka tak jak powinno być, ale wpisane do programu było finansowane ze środków publicznych nagle przestaje być finansowane ze środków publicznych, czyli mamy też do czynienia z wyjątkową sytuacją, kiedy rada przejrzystości organ złożony w większości z ekspertów i to wybitnych ekspertów zaopiniował pozytywnie ograniczenie dostępu doświadczeń można będzie, kierując precyzyjnie, bo rzeczywiście agencja nie wypowiedział czy rada przejrzystości nie wypowiedział się przeciwko in vitro on głosu albo zaś wygodnie o nominałach ten cały temat tego, że in vitro przestaje być dostępne ze środków publicznych, bo nie jest zakazane tomy zajęła się tym, że są tak jest to alternatywna metoda naprotechnologii, która nagle w nocy w przedziale od kwietnia do sierpnia stało się metodą skuteczną no tak, że w tym programie nie ma słowa naprotechnologia w związku z tym członkowie rady mogą powiedzieć, że nie chodzi o naprotechnologii natomiast to należą są ekspertami są lekarzami wiedzą dobrze o nich, ale wy, ale też wrócą do szkoły jeśli jesienią zgodnie z nowym podejściem, że to, że też inny program i że eksperci nagle przyjechali z Księżyca i nie wiedzą, że był program, który finansowo, więc ja zapytam męża tym także on wymyślił chodzi o nową, żeby usunąć z programów zdrowotnych finansowania Dawid rozeszło, ale to ważne w 2005 roku wymyślił powołał agencję oceny technologii medycznych, która nie była mimo wielu marzeń środowisk przez różnorakich niezależne niezawisłe zależą od ministra zdrowia minister powołuje jej skład w dużej części, ale również rada przejrzystości, czyli ten organ obwiniono opiniodawczy z UE w dużej mierze zależy od ministra zdrowia jak ktoś skonstruuje samochód to nie odpowiada za to do jakiego są bardzo ważne jest nie stworzono instytucji odpowiedzialnej za nasze zdrowie czy współodpowiedzialny, która byłaby nie za niezależna rada jest niezależna jest zależą jakżeż tylko jej członkowie nie powinni być oportunistycznie, ale panie ministrze to są powoływani i w radzie przejrzystości i samej tej samej agencji zasiadają ludzie, których krew, w których nad którymi czuwa bezpośrednio minister zdrowia no jakżeż jest niezależna to też organ rada przejrzystości jest organem opiniodawczym, który przedstawia stanowisko i to stanowisko uwzględnia prezesa agencji oceny technologii medycznych, przedstawiając ministrowi ostateczne stanowisko w różny, ale jej skład wchodzi w NBA przez Ministerstwo Zdrowia 2 przedstawicieli prezesa NFZ kolejna instytucja zależna 2 przedstawicieli prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych ponownie i 2 przedstawicieli rzecznika praw pacjenta w tym przypadku można było mu wyjaśnić niezależności na jej Allena, o czym mówimy w przypadku programów polityki zdrowotnej w agencji oceny technologii medycznych przedstawia jedynie opinie o decyzję i tak powołuje ten organ minister zdrowia albo inny minister lub samorząd terytorialny, który taki tandem, czyli zwolnienia są wiążące w bo tak jest to uregulowane w ustawie, ale dlaczego, bo tak ustawodawca Łyny i rozmawiać, z jaką to Ewa znaczy znają się po głowie oto mamy grupę ekspertów, którzy doceniają m. in. listy leków refundowanych, oceniając programy właśnie zdrowotne i dlaczego ich opinie wypracowane jak do tej pory sądziliśmy na podstawie wiedzy współczesnej wiedzy najlepszej wiedzy medycznej nie są dla polityków no bo w tym przypadku w przypadku programów polityki zdrowotnej jest konieczność zasięgnięcia opinii tego organu, czyli jak samorząd miasta Częstochowa chce zrobić program polityki zdrowotnej finansowania leczenia niepłodności metodą in vitro ma ustawowy obowiązek zasięgnięcia opinii to opinia może zawierać również jakieś wskazówki rekomendację do zmian w tym programie, ale sam podejmuje decyzję, ponieważ to dotyczy środków finansowych, które ten samorząd zawodu nie zagospodarowuje ze swojego budżetu w przypadku ministra zdrowia są to środki budżetu państwa może liczyć z obniżeniem on decyduje o wprowadzeniu tego programu w życie jedynie procedura zawiera konieczność zasięgnięcia opinii moim zdaniem akurat w przypadku programów polityki zdrowotnej takie rozwiązanie z prawidłowo, chociaż ono zostało przyjęte w tym bardziej znanym więź łączy ono agencja i leczy też rada przejrzystości są zależne od ministra zdrowia skoro ich opinii i tak nie są wiążące, tym bardziej mogliby być zupełnie niezależni powoływani w taki sposób nie jak Rzecznik Praw Obywatelskich, żeby po prostu nie zależeć od bieżącej polityki, ale zadania, które wypełnia rada dla 3 agencji oceny technologii medycznych to są zadania władzy wykonawczej żądania rządu i to są organy, które służą rządowi możemy oczywiście utworzyć 2 Ministerstwa Zdrowia tylko wtedy będzie problem porozumienia się między tymi stronami nie prowadzi w Policach ona tylko, o ile cała no właśnie opiniuje ostateczną decyzję podejmuje minister minister podejmie powinien podejmować decyzję zgodną z rekomendacją prezesa jeśli to dotyczy świadczeń zdrowotnych wpisania do koszyka w przypadku programu polityki zdrowotnej tylko opinia czy nazywają ją, że duża to trochę nie rozumiem, dlaczego nie da się odśnieżaniem twarze znane jak możemy uratować przed taką sytuacją, jaką mamy teraz do czynienia, czyli mamy kompletnie przerażonych ekspertów rady przejrzystości wiemy to m. in . z protokołów posiedzenia, do których dotarła nasza reporterka, którzy chcą zależy to negatywnie ocenionych branża handel i ognia, ale trudno to o nich świadczyło o strukturze złamie to świadczy o nich, ale ludzie zawsze będą ludźmi boją się boją się utraty pracy dobry pewnie płacy, bo nie sądzę, żeby tak aż tak to było prestiżowe zasiadanie w radzie, która nie ma znaczenia natomiast wiedzie z jakiegoś powodu stworzony stworzyli państwo również pan system, w którym z rady jest po prostu akurat tego systemu nie stworzymy godne to co myśmy stworzyli to było innym organom niż to jest teraz natomiast to pytania, które pani zadaje też pytanie do tych ekspertów, którzy jeszcze chyba zostali powołani przez poprzedni rząd, dlaczego oni wyszli z roli ekspertów i tak łatwo dali się użyć do celów politycznych ograniczania dostępu do świadczeń i to nie ma znaczenia usytuowanie dzisiaj chyba dzisiaj się wczoraj słuchałem na na antenie Radia, w którym jestem rozmowy na temat niezależności sądów było czy gdzieś wywiad z prof. Strzembosza, gdzie analizowano jak kiedyś sądy są rzeczywiście nie winien niezależne i jaki wpływ ma stanowisko prezesów sądów, więc to nawet jak ustawami całkowicie zagwarantujemy pewne sytuacje to i tak możemy doprowadzić do tego, że niektórzy ludzie będą zachowywać się oportunistyczne pamiętamy telefon sędziego z Gdańska rozmowy z silnym osobą, która przedstawia się jako członek administracji rządowej jak chętny był, więc problem jest taki, że ci eksperci nie nikt nie odegrali roli takiego, jaki zostali powołani oczywiście byśmy chcieli wiedzieć co miesiąc wpływało powinniśmy oceniać ich pracy, dlaczego nie zdecydowali się na wydanie opinii w ciągu 2 dni, kiedy mieli na to 2 miesiące, bo ustawa przewiduje dwumiesięczny czas na wydanie opinii, dlaczego wydali opinię nie zna niebędące ekspertami w zakresie leczenia niepłodności w tym przypadku bez zasięgnięcia opinii ekspertów zwyczajem w prace rady przejrzystości oraz 1 odcinek z pomysłem próbowali zaprosić członków rady przejrzystości albo prezesa agencji oceny technologii medycznych pana Wojciecha Matusewicza w realny pierwsze zaproszenie wysłaliśmy jeszcze 1 sierpnia, kiedy w Radawcu opiniował listę leków dla seniorów od tamtej pory wysłaliśmy zaproszenia niezrażeni odmowami nam jest 15 września i wciąż nie udało nam się nie znam nie nam się albo wybrać czy nic panu prezesowi znaleźć dla nas czasu i udzielić odpowiedzi na te pytania z mięsem musimy pozostać ze znakami zapytania w głowach, dlaczego tak jest, chociaż bardzo wielu słuchaczy już opinię sobie w LM wyrobiło twierdzą, że po prostu w UE nie warto ufać ekspertom nie warto ufać, zwłaszcza niezależności Józef Ferenc instytucjach publicznych w Polsce i to jest mocno zagrożona w logiczny wniosek taki sposób zachowania zachowania się przez ekspertów powoduje to, że nie będziemy wierzyć się kolejnych sytuacjach, kiedy ich opinia akurat może być jak najbardziej rzetelną najwyraźniej to mały koszt w zamian za pensję w agencji czy w radzie przejrzystości ceną był dr Marek Balicki były minister zdrowia bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo ważna informacja, a po nich zajmiemy się z adwokaturą, czyli kolejną grupą, która przynajmniej teoretycznie powinna dbać o porządek we własnych szeregach post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA