REKLAMA

Umowę możesz zawrzeć na piśmie, ale też smsem. O czym musisz pamiętać? Wyjaśnia prawnik Michał Magdziak

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-09-16 12:40
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze itp jest godzina dwunasta 43 Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radia TOK FM w Warszawie WIG 20 na minusie teraz traci dokładnie 5 % podstawowy indeks WIG również pod kreską 22 teraz nie traci, jeżeli chodzi o ceny walut to za jedno euro płacimy 4 zł i 32 gr za dolara trzeba płacić 3 zł i 85 gr za franka 395, a za brytyjskiego funta 5 zł i 7 gr w 2 informacji na początek 1 to taka, że Alma market złożyła w sądzie wniosek o otwarcie Rozwiń » postępowania restrukturyzacyjnego postępowanie w wersji sanacyjnej ich tak podaje spółka i tym samym skok korzysta z tego nowego prawa restrukturyzacyjnego, które w tym co do założenia ma działać także firma ma mieć możliwość dostania drugiej szansy ani nie musi od razu znikać z rynku tego zniknięcia z rynku firma chciałaby uniknąć stąd wniosek o inne postępowanie restrukturyzacyjne, które dzisiaj trafiło do sądu i druga informacja do służby specjalne sprawdzają umowy państwowych spółek minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wystąpił do resortów obrony, który do resortów, którym podlegają spółki skarbu państwa o to, żeby te resorty przygotowały informację o umowach zawieranych przez spółki chodzi m. in. o czas, w którym minister skarbu był Dawid Jackiewicz od wczoraj już były minister skarbu bo, choć lata 20152016 dni, jakie służby specjalne wyjaśniają jest to kontrola rutynowa wychodzi on 66 spółek raporty gospodarcze, a w raporcie gospodarczym naszego Szcze Panek Michał Magdziak z kancelarii Chojniak i wspólnicy dzień dobry dzień dobry panie redaktorki dobre państwo rozmawiamy o tym, że od niedawna jest z tych podobno łatwiej zawierać różnego rodzaju umowy i zaraz wyjaśnimy, dlaczego jest łatwiej, ale tez postaram się wyczuwali uwagę na pułapki, jakie zatem mogą stać się mamy w kodeksie cywilnym trasy kolejne formy zawierania umów już nie tylko formę pisemną tak nie tylko formę pisemną formę elektroniczną formę dokumentową w ich tak naprawdę z tych ostatnich zmian, które weszły w życie dosłownie kilka, ale samemu to nową formą jest tak naprawdę forma dokumentowa, ponieważ formę elektroniczną kodeks cywilny wcześniej przewidywał to forma elektroniczna wiązała się z takimi szczególnymi obostrzeniami jak powiedział, dlatego że mam i żeby złożyć takie prawnie wiążące oświadczenia to się ładnie nazwał oświadczenie woli po 3 w formie elektronicznej potrzebny był kwalifikowany podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą bezpiecznego certyfikatu tak mówią przepisy dzisiaj zostaje tak naprawdę jeśli chodzi o kwestię elektronicznej formy natomiast ciekawe jest to forma dokumentowa, dlaczego dlatego, że kodeks cywilny jednocześnie wprowadza nową definicję dokumentu odtąd dokumentem już nie jest to co tradycyjnie uznawaliśmy za dokument, czyli kartka papieru opatrzona podpisem i wskazujące na to kto był ten był dokument, w którym dokument sporządził czy też go podpisaną sporządzenia podpisania też 2 różne rzeczy, ale dokumentem odtąd będzie każdy inny trwały nośnik, na którym można zapisać informacje, a zatem np. płyta CD pendrive w dysk twardy w komputerze telefon komórkowy z telefonu komórkowego trwały nośnik też jest ciekawa historia zaraz będziemy szerzej, ale czy to oznacza, że te wszystkie formy, czyli forma pisana forma dokumentowa forma elektroniczna, ale teraz sobie równe co do zasady tak natomiast musimy pamiętać o tym, że jest taka kategoria czynności tak kategorie umów można tak może tak to określmy, który zawsze będą wymagały nie tylko formy pisemnej, ale także formy kwalifikowanej formy pisemnej to znaczy czegoś więcej niż tylko kartki papieru podpisanej przez 2 osoby, które chcą zawrzeć umowę w weźmy pod uwagę np. umowę nie wiem sprzedaży nieruchomości tam zawsze będziemy potrzebowali aktu notarialnego, czyli w tym przypadku nie zawrzemy umowy w formie elektronicznej formy aktu notarialnego no bo potrzebujemy tego, żeby notariusz sporządził ten akt się pod nim podpisujemy cała procedura taka w tradycyjne solenne jak mówią prawnicy musi przejść, żeby taki akt notarialny został zawarty i wywoła skutki prawne zatem o jakich umowach mówimy jak ongiś np. obejmującą umowę z VAT 0 z samochodu na przełom, a umowę na to, że ktoś dostarczy 30 kilo cukru też jestem przedsiębiorcą zawiera umowę z drugim przedsiębiorcą esemesa spisuje warunki jest co najmniej w prasie za 30 zł jako część browaru odpisem od Kai, że zawarta umowa jest zawarta umowa tylko jeszcze 1 rzecz którą, kto jest Warta zauważenia w co się pani powiedziała pani redaktor to nie jest zmiana to to nie jest możliwe na mocy tych zmian, które weszły dopiero teraz, bo to było możliwe wcześniej, dlatego że jest taka ogólna reguła wprawie cywilnym ne dotyczące tego w jaki sposób składa się oświadczenia prowadzący do umowy prawo cywilne nazywa to oświadczeniami woli czy takie oświadczenie woli jak mówią przepisy, które już od lat przepisy już od lat obowiązuje w tej samej postaci, mówi że oświadczenie woli składa się poprzez każde zachowanie, które ujawnia wolę w sposób dostateczny to znaczy ja nawet nie musi pani powiedzieć, że chce pani coś dostarczyć, ale to może zostać potraktowane jako oświadczenie woli, jeżeli się zachowuje w taki sposób, że widać po mnie, że chce to dostarcz je wiem, że to trudno może wyjaśnić na przykładzie kimś takim praktycznym, ale jeszcze trzymających 30 kg cukru to wyobraź sobie sytuację, w której pani przychodzi do mnie jako hurtownika tego cukru i kiwa głową nad siedzi na kubkach 30 kg, a ja nie są do pani samochodu i myślę, że jej odpowiednia interpretacja mogłaby prowadzić do tego, aby uznać, iż pomiędzy nami została zawarta umowa sprzedaży 30 kg cukru to w takim razie co dokładnie się zmieniło skoro mówi pan o tym, że pewna formuła już istniały wcześniej teraz mamy przepisy, które wchodzą na nowo i jakby doprecyzowujący wyjaśniają pewne rzeczy zmieniło się, że na gruncie takim dowodowym powiedziałbym, ponieważ te przepisy, które dotyczą form, w jakich można zawierać umowy tak naprawdę to, czego zaczęliśmy one mają silne przełożenie na to w jaki sposób dowodzić tego, że dana umowa została zawarta w i one mają takie znaczenie gwarancyjne tak to nazwijmy, dlatego że w przypadku zaistnienia jakiegoś sporu pomiędzy 2 stronami umowy bardzo często w praktyce zdarza się, że strony w ogóle kwestionują ważność umowy na broń nieważność umowy czy brak ważności prowadzi do tego, że nawet, jeżeli strony sobie coś ofiarował w ramach tej umowy to powinny to sobie zwrócić i tak naprawdę nie mieć do siebie żadnych pretensji nie te przepisy pozwalają w lepszym był lepszy sposób bardziej bezpieczne dowodzić tego, że umowa została ważnie zawarta, czyli odwołajmy się znowu do tego przykładu z SMS-ami, jeżeli mam zapisanego SMS-a mojego SMS -a którego wysłałem dostęp do mojego kontrahenta, któremu oferuje coś, a mój kontrahent przysłała mi SMS -a w odpowiedzi na tamtą wiadomość oka i zgadzam się na te warunki to ja mam z mogę powiedzieć w ten sposób całą dokumentację, która wskazuje na zawarcie umowy i pamiętajmy o tym, że ta umowa oczywiście w obrocie gospodarczym z umowy bardziej szczegółowe mniej szczegółowe i można z dużą dozą prawdopodobieństwa twierdzi, że bardziej powszechna i tak nadal pozostanie forma pisemna w przypadku, zwłaszcza bardziej skomplikowanych umów, ale tam, gdzie te, gdzie są takie sytuacje nazwijmy to niejednoznaczne, gdyż czasami ludzie umawiają się na wykonanie jakiejś usługi albo sprzedaż czegoś o niskiej wartości, gdzie nie uważają, że powinni się jakoś szczególnie zabezpieczać pisemną umową w toto może mieć znaczenie później, kiedy okaże się, że są jakieś problemy z wykonaniem umowy czy też przedmiotem sprzedaży n p . tak dalej oddanej mu umowa o remont mieszkania załóż wysłana SMS -em potwierdzony termin Panny, który uczy ciel firma, która ma wykonać potwierdza tak zgadzam z Hunter jest w porządku potem się są problemy, a podażą problemy z terminem np. prawda i ich i czym możemy dochodzić, czego możemy dochodzić później czy w ogóle możemy cokolwiek dochodzić jak tego dowieść przed sądem to jest klub, a jeżeli wysłałam do kogoś SMS -a z propozycją zawarcia umowy 1 z warunkami zawarcie umowy, ale nie to samo powiedział Kai to co w tej sytuacji to znaczy, tyle że pani złożyła oświadczenie prowadzące do zawarcia umowy z pani stron pani wyraziła złożą ofertę chce się pani zobowiązać do umowy, ale jeżeli nie mamy tego świadczenia od drugiej strony no to wtedy umowa nie zostanie zawarta co oczywiście wyjątki od takich sytuacji, ale one dotyczą raczej takiej stałej współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami to znaczy działa to na takiej zasadzie, że mamy 2 przedsiębiorców stale współpracują np. 1 drugiemu coś do starcia w i ten, który oczekuje dostawy zamawia coś u drugiego wysyła mu zamówienia prawda, jeżeli druga strona nie odpowie niezwłocznie, że nie może tego dostarczyć to umowa wtedy jest zawarta, ale mówię to są sytuacje wyjątkowe i naprawy wynikające z takich już raczej szczególnych okoliczności wniosek z tego zresztą do gniazda wyszczególniono wniosek jest taki, że w gazie takich sytuacjach lepiej zachować jej maile nie kasować skrzynki odbiorczej skrzynki nadawczej również, bo tam, gdzie są nasze maile, które wysyłane to samo z SMS-ami do tematu tego telefonu komórkowego, gdzie rzeka jest taka rzecz która, choć trochę dość często ludzie potrafią zmienić nawet kilka razy w ciągu 1 roku w no właśnie ten problem się pojawił tak naprawdę jako pierwszy nie w przypadku tych zmian, o których mówimy dzisiaj tylko w przypadku zmian dotyczących prawa konsumenckiego w nowo niż wiemy doskonale, że konsumenci są chronieni nie są w takim szerszym parasolem niż w inne osoby, które uczestniczą w obrocie gospodarczym w szczególności przedsiębiorcy i 2014 roku była nowa ustawa o prawach konsumenta tam, gdzie ta debata toczyła się głównie wokół wyłączenia sprzedaży przez telefon w Tesco przez telefon nie została w efekcie włączona, ale wbrew często wprowadzają taki wymóg, aby warunki umowy zostały potwierdzone w tej sprzedaży telefonicznej no i ustawa o prawach konsumenta właśnie ta ustawa wprowadziła jako pierwsza chyba definicja dokumentu, która wskazywała na to, że dokumentem jest inny trwały nośnik i wtedy w pojawiła się taka możliwość, że jeżeli zawieramy sobie sprzedaż przez telefon to wtedy ja mam może musimy mieć potwierdzenie SMS-owe np. może to być potwierdzenie SMS-owe mailowe jakikolwiek inny pisemne warunków umowy i żeby ta umowa została ważnie zawarta z to było raczej stanowisko też organów regulacyjnych czytam pamiętam urzędu ochrony konkurencji konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej te 2 organy zgłosiły te 2 te 2 podmioty zgłosiły swoje zastrzeżenia do tego w UE powinna zawierać takie podstawowe warunki, które dotyczą zawierania umów z konsumentami jest przenoszona na NATO co mamy 3 mamy do czynienia dzisiaj rzeczywiście i mnie, jeżeli mamy do czynienia z taką umowę z umową zawartą przez SMS to, żeby ona jak precyzowała wszystkie warunki dobrze by było, żeby w tym sensie jest to wszystko zawarte, ale dla nas i dla naszego bezpieczeństwa i toteż wynika z tego prawa konsumenckiego ważne jest to, żebyśmy mieli do tego stały dostęp, żebyśmy mogli do tego wrócić w czasie tak mówią przepisy te o prawie konsumenckim właściwym dla celów, dla którego umowa została zawarta to znaczy, jeżeli mamy do czynienia n p . z przedmiotem sprzedaży, który z objęć jakąś gwarancją to dobrze byłoby przez cały okres gwarancji, żebyśmy byli załatano SMS-y łatwy dostęp jak to będzie wyglądać w praktyce to czas pokaże natomiast natomiast no na pewno pewna ostrożność jest wymagana zawsze, ale to zawsze prawnik każdy prawnik powie, że zawsze lepiej ostrożnie podchodzić do każdej zawieranej umowy to jeszcze 1 rzecz, ale to już dosłownie 1 zdaniem są konie psy co w sytuacji, kiedy 1 strona zawrze umowę taką normalnym czasie podpisze ją innym względem się do Boga papież pod dokumentem, a drugą sobotę SMS-em oka zgadzam się i trafi sprawa do sądu tu została zawarta w nich zawarte w trudno powiedzieć, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z takimi regulacjami bardziej dotyczącymi przedsiębiorców też właśnie, które powodują to, że jeżeli 1 strona w określonej formie działa to druga też powinna w tej samej, ale nie jest uregulowane jak to działa nie nie tylko pomiędzy przedsiębiorcami co pomiędzy przedsiębiorcą, a osobą zwykłą fizyczną która, która nie prowadzi działalności gospodarczej i myślę, że NATO pytanie prędzej czy później powiedział sąd Michał Magdziak Kancelaria Chojny i wspólnicy dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo kończymy teraz raport gospodarczy za 4 minuty informacji Radia TOK FM raport go Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA