REKLAMA

Dziś wchodzi w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna. Co zmieni? Wyjaśnia Maciej Górski

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2016-09-17 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sobotni poranek w radiu TOK FM Karolina Głowacka jeszcze przed dwunastą mamy dla państwa analizę prawną, dlatego że dzisiaj wchodzi w życie mała ustawa reprywatyzacyjna studies pan Maciej Górski adwokat z Instytutu badań nad prawem nieruchomości w dzień dobry dzień dobry co to za ustawą jest to ustawa, która bezbłędnie moim zdaniem z pana małą ustawą reprywatyzacyjną z tego względu, że ona tak naprawdę, o ile dotyka reprywatyzacji w tym sensie, że ma miała zadanie Rozwiń » porządkować procesy, które obecnie trwają i wyeliminować pewne patologie to jednak nie jest ustawą reprywatyzacyjną, której a, o których powinniśmy dzisiaj rozmawiać, o który tak narody powinniśmy rozmawiać z 25 lat temu, dlatego że tytułem krótkiego wstępu należałoby jednak wskazać na to, że problemem reprywatyzacji to nie jest tylko Warszawa jest jedynie fragment, a szerszej nacjonalizacji, a mała tzw. mała, mówi że niesłusznie, ale trzymajmy się tego, żeby było łatwo się porozumiewać, więc tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna dotyczy tylko w stolicy tak jest dotyczy tylko stolicę należy ale, skupiając się tylko na stolicę to było także na podstawie dekretu o własności użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy z resztek 6 października 400 piątego roku wszystkie nieruchomości, które były w granicach dawnej Warszawy przeszły na własność miasta samej samego z mocy samego prawa z mocy samego dekretu zostały skomunalizowane dekret jednak co do zasady było tych nieruchomości 40  000 w sumie nagle jednak do zasady nie było aktem nacjonalizacji innym, a miał na celu jedynie wspomóc było aktem powiedzmy sobie w Quazi planistycznym, kto miał wspomóc odbudowę Warszawy bowiem przewidywał że, o ile rzeczywiście własność nieruchomości przechodzi na rzecz miasta to jednak uprawniają byłych właścicieli do tego, aby w odpowiednim terminie złożyć tzw. wnioski dekretowe wnioski, które dziś byśmy nazwali wnioskami o ustanowienie użytkowania wieczystego na to określony termin ten termin był sześciomiesięczną daty przejęcia danej nieruchomości w posiadanie przez miasto te terminy były różnej przypada między czterdziestym siódmym koszty z tym dziewiątym rokiem złożono w sumie 17  000 wniosków i tylko w tym zakresie tak naprawdę czy tylko w 1 w części mniej niż połowa na dawnej Warszawę czy też spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości warszawskich ma w tej chwili jakiekolwiek roszczenia, które mogą zmierzać do tego, żeby odzyskać nieruchomość pozostali mogą ewentualnie skorzystać z z z roszczenia odszkodowania, ale i tak realny to roszczenie jest jedynie ograniczona do tych nieruchomości, których na co, do których władanie zostało przez miasto przejęte potem już wtedy skarb państwa po piątym etapie 1008 . roku ograniczać jedynie do określonej kategorii nieruchomości i teraz mała ustawa reprywatyzacyjna miała tak naprawdę ona wyeliminować te nieprawidłowości, które pojawiały się z realizacją tych właśnie roszczeń 17  000 do 17  000 adresów, czyli tych o w zakresie tych postępowań, które zostały wszczęte na podstawie tych ran tzw. wniosków dekretowych miała ona co do zasady, a wyeliminować ewentualne patologie związane z obrotem, a tymi roszczeniami, gdzie jest to nazywane jest to być może 1 z elementów dzisiaj tzw. dzikiej, a reprywatyzacji czyli, jeżeli mówi Materna to patologia mówimy o oszustwach prawda, dlatego że zdarzało się także w GM przychodził kupującej być może zdarza się nadal, który była doskonale poinformowany o tym jakie roszczenia do takiej nieruchomości przysługują one danemu spadkobiercy na jej proponował jakąś określoną cenę nierzadko zapewne płaconą w w gotówce i mógł nabyć takie roszczenia na podstawie zwykłej umowy pisemnej dzisiaj po wejściu w życie tej ustawy będzie to one w pewien sposób ograniczone w ten sposób, że po pierwsze, umowa o mowa będzie musiała być zachowana będzie musiał być zawarta w formie aktu notarialnego to po pierwsze po drugie na podstawie tej ustawy miastu przysługuje skarbowi państwa przysługuje prawo pierwokupu, a roszczenia, ale jedynie w odniesieniu do do tej umowy sprzedaży znajdziesz miałoby to bardzo dobrze, ale wielu prawników zwraca uwagę, że nadal to pozostawia furtkę wobec owych handlarzy roszczeń tak, dlatego że prawo pierwokupu ANR co do z ze względu na swojej istoty odnosi się jedynie do umowy sprzedaży to znaczy wtedy, kiedy 2 strony prawda mają one zamiar zawrzeć taką umowę, która przeniesie do roszczeń muszą poinformować uprawnionego o zamiarze takiego przeniesienia wtedy uprawniony może skorzystać, czyli mówimy tylko umowy sprzedaży poza zakresem regulacji tej ustawy pozostają umowa darowizny czy umowa zamiany czy też ma przede wszystkim na być może co najistotniejsze umowa sprzedaży masy spadku bowiem w tym zakresie tak naprawdę najłatwiej jest prowadzić w błąd sprzedającego, kiedy przychodzi do pani kupujący chce odkupić masy spadku po pani spadkodawcy nie, informując o tym co jest w środku co jest czy jest roszczenie nie ma roszczenia do jakiej nieruchomości tereny na rodzaj transakcji mogło leży poza poza poza zakres regulacji tej ustawy z notek co się stało, że tak jest skoro wielu prawników mówi teraz o tym, że to jest ustawa dziurawa może jest dziurawa należy jednak ocenić pewne jej skutki w sumie w tym zakresie jako pozytywne znaczenie jednak na zachowanie formy aktu notarialnego prawo pierwokupu w jaki sposób na pewno ograniczy być może jakimś jakieś części wyeliminuje pewne pewne nie patologicznie prawidłowości, ale też 1 tylko z elementów tej ustawy, dlatego że ta ustawa oprócz tego rzeczywiście stara się jak widzimy być może nie do końca udanie skupić na tych na tych nieprawidłowościach to jednak z drugiej strony ogranicza uprawnienia tych prawowitych spadkobierców byłych właścicieli umożliwiając, rozszerzając katalog przesłanek do odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego nie, przewidując jednocześnie żadnego odszkodowania, czyli załóżmy, że jeszcze wczoraj przysługiwało pani roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego, które i pani pani spadkodawcy walczyliście przez kilkadziesiąt lat, bo trzeba zwrócić uwagę, że no i w tej chwili cała reprywatyzacja jest jakby zrzucana do 1 worka podczas gdy trzeba zwrócić uwagę na to, że ten stan, który w tej chwili mamy wynika z zaniechania ustawodawcy nie jest też wynika z tego, że w określonym czasie tak jak pozostałe kraje postkomunistyczne poradziły sobie z tym problemem już, że zaraz po transformacji tak u nas ten stan trwa do do dnia dzisiejszego trudno jest, a tak się chyba w tej chwili dzieje winić, a spadkobiercy byłych właścicieli, że starają się o w odzyskanie czy to nieruchomości czy uzyskanie odszkodowania bowiem były one są niedokończone samym początku jednak ne na podstawie dekretu o przejęte bez żadnego odszkodowania bez żadnej rekompensaty Noto zaraz jak to jest w tym momencie jeśli powiedzą nam roszczenia wobec budynku, który w Warszawie jest szkołą to co kocham to właśnie to są w tym zakresie miasto stołeczne Warszawa może odmówić ustanowienia użytkowania wieczystego ze względu właśnie na rozszerzony katalog przesłanek do odmowy, a co to jest ustanowienie użytkowania wieczystego to właśnie realizacja roszczenia dekretowe go to jest realizacja tego wniosku, który został złożony w latach pod koniec lat czterdziestych i Lumen et czy może odmówić jej odmawia mi ja dostaję pismo, że jest odmowa i tyle i nam się pożegnać ze sprawą tak i właśnie na tym polega z drugiej strony mówimy, że z 1 strony ustawa nie wyeliminuje tych patologii z drugiej strony no właśnie ogranicza te prawa, dlatego że nie po kilkudziesięciu latach postępowań może się okazać, że zostanie pani Zniczem, dlatego że nie przysługuje czy też ustawodawca nie pomyślał o tym, aby jednak przewidzieć jakieś roszczenia odszkodowawcze właśnie, chociaż jakąś rekompensatę, a w takim w takim wypadku, czyli słuszne są pana zdaniem komentarze mówiące o tym, że mała ustawa reprywatyzacyjna tzw. mała ustawa re prywatne ręce prywatyzacja na, o ile trochę ograniczy tę dziką reprywatyzację to inni w zasadzie dalej pozostawia furtki do nieuczciwości dla handlarzy roszczeń jednocześnie ograniczyć prawa uczciwych spadkobierców co do zasady tak, bo musimy jednak właśnie jeszcze może warto jednak zwrócić uwagę na ten kontekst historyczny, dlatego że dekret tak jak powiedziałem co do zasady nie był aktem nacjonalizacji nam on przewidywał bądź uprawnienie do ustanowienia urząd dzisiejszego w odpowiednika użytkowania wieczystego w tych wszystkich jednak przypadkach, kiedy wniosek nie został złożony bądź musiał zostać złożona rozpoznany odmownie przewidywał możliwość uzyskania rekompensaty problem w tym, że dekret nigdy nie został zrealizowany takie jak być powinien to zabawne, ale jednak można stwierdzić, że tak samo jak problem nacjonalizacji gruntów warszawskich było z punktu widzenia prawodawcy gdzieś pominięty w latach czterdziestych bowiem to praktyka doprowadziła de facto nacjonalizacji tak dziś reprywatyzacja też, o ile trwa to jednak ustawodawca wydaje się jej nie nie zauważać przynajmniej do tej no to do tej chwili, kiedy wchodzi w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna tylko takie, w czym jeszcze raz powtórzę, że ustawa nie jest jest błędnie zwaną ustawą reprywatyzacyjną z tego względu, że ona jedynie wkracza w niektóre kwestie trwających już postępowań, a nie reguluje w całości tej materii, dlatego że poza w tej chwili na morze jest w tej chwili tak, że jakiekolwiek roszczenia przysługują tylko jak w pewnej grupie podmiotów pozostałe podmioty z tego względu, że ich spadkodawcy nie złożenie wniosku dekretowego w terminie albo ich nieruchomość mieli pecha została przyjęta pierwszego zamiast 6 kwietnia 50508 . roku pozostają bez żadnych, a bez żadnych roszczeń bez żadnych rekompensat tylko one jeśli miałby pan taką moc sprawczą rozwiązałby ten węzeł gordyjski nie tylko na poziomie stolicy, ale i kraju w uważam, że możliwość odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego co do nieruchomości, które są wykorzystywane bądź przeznaczone na cele publiczne jest również krokiem w dobrym kierunku tylko nie należy zapominać, że w takim wypadku powinno być przyznane uprawnienie do odszkodowania, bo jednak to by kosztowało państwo miliardy na tak tobym sprowadza się zawsze dyskusja dyskusja na temat ustawy reprywatyzacyjnej z kończy się na kwestie na kwestii finansów, ale czy sprawiedliwe w takim razie jest to, że o ile, o którym tak jak wspomniałem ustawodawca to i elity rządzące pomijały w ogóle ten problem przez ileś lat przez te kilkadziesiąt lat, a dzisiaj dochodzi panie do momentu, kiedy ma pani rzeczywiście roszczenia o ustanowienie użytkowania wieczystego ustawodawca jednak dotyka tej reprywatyzacji i pozwala pozbawić panią tego roszczenia nie przyznaje jednocześnie odszkodowania nie można powiedzieć, że jest to, że jest to rozwiązanie, które ono jest satysfakcjonująca z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa czy pana punktu widzenia taka możliwość odmowy wieczystego użytkowania budynku, które przeznaczone do celów publicznych jest w porządku przy czym należałoby pamiętać o możliwym odszkodowaniu to jest 1 punkt następnym, a następnie, jeżeli mówimy, jeżeli chcemy rozwiązać w ogóle problem reprywatyzacji na to musimy jednak na pomyśleć również o tych podmiotach, które tak jak wspomniałem wcześniej pozostają w tej chwili poza zakresem jakichkolwiek uprawnień, a mianowicie tych pozostałych, które w tej chwili nie przysługują jakiekolwiek prawa, a jednak tak samo jak i pozostali zostanie pozostali pozbawieni swego prawa własności w latach czterdziestych bez żadnego oczka odszkodowania bez żadnej rekompensaty, ale tego wszystkiego nie da się załatwić bez dużej ogólna krajowej ustawy o no właśnie bez dużej ogólnokrajowej zaś zerknąłem do ostatnio złożonego przez Platformę Obywatelską projektu przez nich zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej się obudzili się, dlaczego właśnie wasz no tak tak to się obudzili, ale chodzi jedynie o to, że nadal jest szumnie zwaną na dużą ustawą podczas gdy ona znowu dotyka jedynie w Warszawie, a problem nacjonalizacji to nie tylko Warszawa to jest również dekretu reformie rolnej i setki hektarów czy też 1000 może setki tysięcy hektarów przyjęte bez żadnego odszkodowania odebrane ziemianom jest przymus przepraszam, jeżeli jest również kwestia dekretu o lasach jest również kwestia nacjonalizacji przemysłu to jest z skalę, która doprowadziła do tego, że być może do tego, że do dziś 1 problem zostaje poza poza regulacją, dlatego że jakiekolwiek jego rozwiązanie powoduje obciążenie dla budżetu państwa, czyli wymagałoby to mądrości odwagi cywilnej elity politycznej tak z tym, że jest także każde każdy każdy rok w przód powoduje znaczne skomplikowanie tych Stanów prawnych i Stanów faktycznych co jest dzisiaj prawda doskonale widzimy wracając właśnie się do tej małą ustawę reprywatyzacyjną ona w ogóle języka takie kwestie jak chociażby kwestia relacji pomiędzy właścicielem zwróconej kamienicy lokatorami, a de facto miastem prawda, bo to są 3 grupy na 3 grupy pewnego interesowało ich z 1 strony trudno też zmienić z spadkobiercom właścicieli że, chcąc też, że po odzyskaniu swoje nieruchomości w jaki sposób myślą o nich komercyjnie to znaczy starają się uregulować tę część najbardziej rynkowych warunkach z drugiej strony trudno winić lokatorów, że przez miasto zostali zakwaterowani w budynku, który później podlegał zwrotowi, a miasto stoi zboku czy też elity prawda rządzą nerwy i umywa ręce tak naprawdę w pewnych momentach wydaje się, że podsyca ten cały spór z pan Maciej Górski adwokat z Instytutu badań nad prawem nieruchomości dziękuję panu bardzo się krew to był sobotni poranek Radia TOK FM, który przygotowała Małgorzata Buczyńska realizował Karol Kowalewicz chwilę będą informacje po informacjach program Wojtka Krzyżaniaka w program telewizyjny gośćmi będą Piotr Gąsowski prowadzący program twoja twarz brzmi znajomo i Ryszard Sibilski producent programu ma być poważnych sprawach na wesoło dziękuję państwu Karolina Głowacka usłyszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA