REKLAMA

Czy nowy pragmatyzm to ideologia przyszłości?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-19 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM od miasta jest już zapowiadany wcześniej prof. Grzegorz Kołodko Akademia Leona Koźmińskiego twórca nowego pragmatyzmu czym jest pani profesorze nowy pragmatyzm to jest teoria to jest idea jest i geologia to jest jakaś wizja gospodarcza to jest ambitny zamiar naukowy teoretyczny poszukiwania czy tworzenia przysłanych do tych w do budowania nowej teorii ekonomicznej, gdyż nie tylko ja jest dzisiaj uważam, że ekonomia nie nadąża za tym co się dzieje na świecie, Rozwiń » jednakże w ekonomii nie nadążała za globalizacją tyloma sprawami nie nadąża spędzam jednak na gospodarowaniu, a więc szeroko rozumianym produkowanie oszczędzaniu akumulowanie inwestowanie w sprzedawaniu wszystkim tym co się wiąże z gospodarowaniem przez jakąś 13 naszego życia pewne problemy są rozwiązywane inne procesy toczą się obok kulturowe technologiczne społeczne ekologiczne polityczne i okazuje się, że jest coraz więcej wydają się zjawisk procesów, a często niestety negatywnych, których wykonanie nie potrafi zinterpretować opisać i poradzi, bo powiedział, że punktem wyjścia tego co nas na nowym pragmatyzmem nie jest najgłębsze przekonanie, że ekonomia jako nauka ma służyć nie tylko lepszemu zrozumieniu świata, zwłaszcza w społecznym podaż jest rodzina to najlepsza, ale także właśnie także w panice ujęła w działania, żeby zmieniać go na lepszy, ale jeśli tak wiemy to już wchodzimy w sferze wartościowania, bo musimy potrafić odpowiedzieć sobie innym co to oznacza lepsze co jest dobre, a co nie leczyli jest to kwestia aksjologii, aby nie powiedział ideologii, ale aksjologia, więc pewnego systemu wartości są pewne rzeczy zupełnie realistyczne, że ja wiem okradanie innych albo przestępstwa eksploatacja wyzysk to są rzeczy niegodziwe, choć wielu nie ma skrupułów ich popełnienia, ale to znajdującą się wielka debata co jest godziwe co jest sprawiedliwe co jest uczciwe co jest postępowe na rozprawę wszyscy nawet najbardziej konserwatywni szereg razy in, że konserwatywne czy ostatecznie siły, a głoszą hasła, które niby są dobre, ale nie są 3 lub Kunz wynikają z ideologii, ale z pewnością na pragmatyzm jest osadzony w określonym systemie wartości, a i z tego też punktu widzenia starszego niejako wychodzę z synem pragmatycznie to jest stawianie po raz kolejny Szymusia, że będziemy dostawiać w sposób wręcz permanentne pytania, a w ogóle, o co chodzi czemu ma służyć proces gospodarowania Otóż wydaje takie oczywiste jak w to dlaczego żyjemy, ale co nam przyświeca, ale pytanie jest jak dzisiaj stoimy w celi i wobec tego życzą ma służyć wzrost gospodarczy, że pani pani widziała wzrost, ale jak informuje w ramach nowego pragmatyzmu taki pogląd, że my jesteśmy już w stopę Grabowski gospodarce, a więc uważam, że najwyższy czas, aby odejść od tej powszechnie stosowanej miary, która poniekąd nas terroryzuje nasze uzależnienie ich faktycznym prawda kierunkowo ilościowo PKB da się zmierzyć, a niektórzy ekonomiści jak do nich nie należy uważają, że ekonomia gogle powinny uznawać się wyłącznie tymi kategoriami, które dają się im zmierzyć się zmierzyć inflację, a więc wzrost ogólnego poziomu 3 albo deflację co doskwiera ostatnie niektórym rozwiniętą gospodarką, czyli spadek ogólnego poziomu cen da się zmierzyć bezrobocie jest masa problemów tych z naszej akcji z życia da się zmierzyć, ale w kat jakości życia co się da zmierzyć uważam, że tak to znaczy na pewno w takim sensie, że można mierzyć kierunek natężenie ma jednak potrafimy przy pomocy socjologów psychologów społecznych odpowiesz na pytanie czy jako wierzycielami, a więc we Francji czy w Kongo w Chinach czy Brazylii w naszej Polsce w dłuższych okresach wymienia się na lepsze czy najgorsze potrafimy to różnicować w odniesieniu do różnych grup społeczno zawodowych bez tego nowy pragmatyzm jest próbą pokazania, jakie powinny być cele gospodarowania w tej rzeczywistości popyt Grabowskiej, ale od tego też radni po polsku rymuje od tego jak mierzy też zależy, dokąd zmierzasz z tego, jeśli więc dziewczyna będzie mierzyła w sens swego życia poprzez sobór Skalite silna bawi anoreksji realnie może być szczęśliwym człowiekiem, choć może być jakiś krótki okres również rośliny będziemy mierzyli postęp gospodarczy czy stan gospodarki czy sytuację gospodarki to może być Polska w tym roku czy to może być ludzkie z naszego pokolenia wyłącznie poprzez tempo wzrostu to jest takie uproszczenie, że ośmielił się poważnie elegans, że to jest prostactwo i ta ekonomia absolutnie nie dorasta do wyzwań, które musi sprostać wyzwaniu to szanse zagrożenia bez tego pytanie jest, jakie są dzisiaj największe szanse zagrożenia wynikające z procesów kulturowych technologicznych czy pozaekonomiczne, które na tym, że na tym, że proces bez podania o rozmiarze w maju, gdy zagrożenie panie profesorze, bo ja mam przed sobą ekonomię przyszłości wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza Kołodko pod redakcją naukową Macieja Małkowskiego to zupełnie świeża rzecz, ale czytam też nowym pragmatyzmie, bo o tym, pan już wspominał, dokąd zmierza świat ekonomia polityczna przyszłości dał opisuje pan inne 2 problemy, z którymi obecny świat się boryka się kwestia nierówności już nawet publicystycznie bardzo szeroko poruszana i konsumpcjonizm spożywamy coraz więcej przy coraz mniejszej satysfakcji pani ze zmianą nie od 2003. 12 to jest mój trzeci 12 powiedziała pani bez zarzutu TOK FM, a tak 1 słowem, bo leci lecimy na antenie co jest największym problemem współczesnej gospodarki jak nie działo wzrost ani tempo wzrostu rośnie poziom kwestię równowagi nierównowagi brak zbilansowania różnych zasobów i strumieni, które wytrąca z równowagi także systemy kulturowe społeczne i polityczne jeśli się przyjrzeć niestety zbyt wielu ważnych różnym konfliktom w różnych częściach tego wędrującego świata to czasami nam się wydaje, że one zostały sprowokowane na sali jakiś napięć etnicznych religijnych, a czy jest jakiś megalomanii mocarstwowej tu czytam, ale częstokroć albo prawie zawsze one mają swój kontekst także gospodarcze biorące się z wykluczenia z biedy znając czy też właśnie z niej równości, która częstokroć przez tych, którzy są po tej gorszej stronie spektrum jest interpretowana jako niesprawiedliwość, ale ta nierówność dotyczy nie tylko tego jak są zielone dochody, a w przypadku majątków test zróżnicowania są jeszcze większe pomiędzy krajami regionami pomiędzy bogatymi biednymi w tym czy w innym kraju ktoś powie tak było tak jest i tak będzie jatka na nowym pragmatyzmie, że tak być dalej nie może znaczy co łączy dalej dalej wódki mówi o roku 2 mówi o dekadzie od 2 mówi o pokoleniu od 2 i uważam, że akurat Jeślinie znajdziemy sposobu w skali gospodarki światowej w warunkach nieodwracalnej globalizacji czy możemy za chwilę wrócić na to, żeby ten wzrost i rozwój szeroko rozumiane społeczne gospodarcze w przeszłości był bardziej zrównoważony to skala konfliktogenne Asi, a więc zagrażająca wybuchami i eskalację konfliktu będzie tylko narastała i to wtedy trudno być optymistą w tym naszym wędrującym świecie natomiast jeśli mówi o tych równowaga czy nierównowaga w i to jest jako trzon także tej załogi, którą właśnie równowaga złoty środek umiar w pani równowaga, bo równowaga się Mary matematycznym to i 14 i diakona musi być bardzo precyzyjna dochodzi jednak o tolerowany dający się zaakceptować społecznie kulturowo i politycznie stan pewnych nierównowag równowagi to mamy tylko w modelach jak my wykładamy studentom prawda, pisząc kredą na tablicy czy obecnie, rzucając z komputera z gry Gruza związany jest wykresy to nam się te krzewy przycinają w punkcie właściwym ta akcja nauczycielom sarenek tam, gdzie krzywa popytu przekrój używa się z Krzywą podaży rynek pewne rzeczy równoważy, ale również powoduje pewnej nierównowagi one mogą podążanie właśnie takie śledczy sam jest dość bezmyślnie, ale właśnie, że przez wąską wąskim podejściu takiej takim ograniczeniu intelektualnym równowagi ekonomicznej może powodować równowagę ekologiczną, a więc pomiędzy człowiekiem społeczeństwem naszą działalnością gospodarczą, a matką naturą przyrodą z 1 strony nie równowagę społeczną, która przejawia się w niezadowoleniu w bunkrze czy też patologiach, które dla niektórych znowu stanie się oczywistością, ale dalej chyba są jednak odchyleniem od normalności, a więc pewne konflikty czy chociażby narastająca fala uchodźców migracji, które moim zdaniem przyszłości tej bliższej będziesz tylko nasi, jakby tego sumują wstępnie poziom także ten nowy pragmatyzm, o którym jak pisze pani powiedziała w książce, dokąd zmierza świat aleje po raz pierwszy tak nazwałem jeszcze wędrującym świecie już kilka lat temu z tej szansy, która pokazała się w kilkunastu językach na minę tzw . Starym świecie polega na tym, że celem rozwoju zrównoważonego potrójnie, a więc nie tylko ekonomicznie produkcja sprzedaż popycha każda ze zdjęć oraz Chin port oszczędności inwestycje wydatki z budżetu dochody z budżetu, ale właśnie także środowiskowo ekologicznie i społecznie ma odbyć się w miarę harmonijny albo jak ktoś chce w sposób akceptowalny niezrównoważony, czyli przy minimalnych akceptowanych w stanach nierównowagi rozwój społeczno-gospodarczy jesteśmy w tej rzeczywistości po pachy po PKP polskie domy najczęściej cały czas troszczymy ekonomiści, ale także robią to politycy robicie to wy komentatorzy publicyści dziennikarze porównujemy do ile zarabiamy albo jakiś ten PKB na mieszkańca czasami politycy przecież ja też do nich należałem jeśli tempo wzrostu PKB przyspiesza do dziś niektórzy się cieszą, choć powinniśmy się wszyscy martwi się w Polsce spowalnia ale gdyby szukać to spowalnianie było instrumentem jakościowej poprawy środowiska naturalnego, bo np. spowolnienie byłoby funkcją tego, że ogranicza się produkcja, która dewastuje środowisko naturalne zanieczyszcza powietrza trzeba byłoby właśnie spojrzeć szerzej może go dobrze może mamy trochę mniejszy niż ilości dóbr i usług tych, które konsumujemy w ramach wytwarzanego dochodu Narodowego obniżonego PKB, ale za to mamy więcej trawy Zielonej czystej wody świeżego powietrza panie Beata powiedziała jeśliby ta produkcja spadała zaś rosła trochę wolniej w Chinach ich w stanach Zjednoczonych, dlatego że mniej szłoby na moim zdaniem dużym stopniu marnotrawny wydatki militarne to jako ekonomista i ten, który lansuje koncepcję nowego pragmatyzmu czujemy się tym nie martwił wzrostu nie wszystko jeśli porównujemy n p . znowu dochód wyrażonych w pieniądzu przeciętnie na Amerykanina i wojsko na Francuza czy Niemca my tutaj w naszej części świata w Europie tak Amerykanie mają cały czas jest 14 jedno trzecią więcej, ale nie, dlatego że są bardziej wydajnie 1413, bo mają lepsze technologie lepsze zarządzanie wygra także oni po prostu dłużej pracują pragmatyczna oraz stawia sprawę jasno wraz z postępu, zwłaszcza powyżej pewnego poziomu, który nie w Polsce już dawno osiągnęliśmy stoimy w obliczu pytania jak dzielić owoce wzrostu wydajności pracy pomiędzy wzrost dochodów pieniężnych z konsekwencjami dla nierównowagi w IT środowiskowej tej społecznej albo wyzwalanie czy zwiększaniem zasobów wolnego czasu krótką część może być także szef musi to mówić o rolę w filmie widok aż w kasie widzę, że obie wzrosła wydajność 10 % dzieci podnoszą płace 10 % w kasie może i szefie ja wolę dalej zarabiać swoje 4000 miesięcznie zamiast 44 stale wychodzić z domu o godzinie 16 Polonia 1730 pomogą nam przyjaciół albo na nowego chłopaka i t d. coraz bardziej będziemy stawali w obliczu tego typu wyborów i dlatego to oznacza, że mamy uciec od tych kategorii tradycyjnych ekonomicznych tylko w 1000 do rachunku ekonomicznego to, że się trudnili się, że trudniej liczyć dlatego to jest pole do pewnego pewnych nadużyć jeśli ktoś chce, ale to jest także polem do popisu dla statystyki społecznej, ale to również pokazuje co wyraźnie w akcentuje nowym pragmatyzmie, że ekonomia nie jest już dyscypliną wiedzy czy nauki tylko musi to być wiedza interdyscyplinarna dla nas uszanowanie naszej pozycji lewego uważam, żeby się nie przy niej przejęzyczył, bo czasami inną można powiedzieć, że wykonanie tej dyscypliny interdyscyplinarna na miejsce interesów tłumnie pasuje ekonomia to jest wiedza, bo dla mnie jest to nauka, który jest interdyscyplinarna dziś uważam, że dobry wybitny ekonomista musi naprawdę mieć szerokie Horyzonty nie może być omnibusem i być również świetnym historykiem antropologiem socjologii psychologii społecznej filozofem, ale jednak powinien wdrożyć dlatego swego ekonomicznego myślenia o różnych telewizji nie może ograniczać tylko oddawania 2 + 2 k Norwida oni jednak wszystkim trzeba wierzyć wiedzieć co się liczy, ale moim zdaniem jeszcze w pierwszej kolejności trzeba wiedzieć po co się liczy jeśli np. ktoś ciągle coś liczymy ciągle coś porównujemy tego bardzo dużo trwa jakiś taki światowy konkurs piękności co jakiś czas państwo też tutaj słyszeliśmy już porządkują świat pani profesorze lex wycieków wiemy i przejdziemy do utrwalenia się, że dla zwierząt chowanie uwzględnianie porządkowanie składek zbieranie namioty JR szef jest takie powiedzonko z innej branży, gdzie kucharek 6 tam nie ma co jest, więc może warto byłoby np. jest inwestować w pojeździe sprzątaczek 6 tam bałaganie jest ozdobą jeśli radni robią wszystko, żeby Polska była bardziej konkurencyjna, a drudzy następnego dnia albo w tej samej Gazecie na drugiej stronie publikuje jakiś wskaźnik, że Polska wydaje mniej na zbrojenie jakiś inny tam grają na scenie trzeci, że wydaje mi na innowacje i t d . to co robi bałagan na wzorze bałagan nie porządkowanie leśnicy szkodzi, że to musi być spójny ja pamiętam jak kiedyś to było już w tym nurcie, choć wtedy nie używam tego określenia przygotowałem czystość opierało na jakiś teorii ekonomicznej na mojej teorii ekonomicznej strategii dla Polski to mi 1 z najbardziej znanych polskich dziennikarzy, że panie premierze, słuchając pana i telewizji mówił pan, że to, że tamto, ale wytworzenie każdego nie lubimy tak 1 zdaniem naszym polega odmienność strategii dla Polski w stosunku do tego co było do tej pory we z pożarem w niejednym zdaniem 1 słowem, a kompleksowości mówi ani też inne dla telewizji rzeczy samej pani redaktor kompleksowość kompleksowość podejścia nieortodoksyjne 6, którzy nie nadaje telewizja telewizja nadaje się, kto kogo aktorskim, kto za ile, że awansowaliśmy już konkurs innowacyjności o 7 pozycji o, ale i pani coś jednak da zmierzyć przy pewnych założeniach można oddać to krytycy nie wchodzą takie szczegóły to skądinąd jest bardzo wdzięczny temat są różne badania, ale mnożą się tej miary i uważam, że im tego będzie więcej, tym bardziej że zaraz zaraz będziemy omijać waży więcej kłopotów i na takiego on konkurowanie, kto ma asysty w swoich ocenach, ale w dłuższej perspektywie okaże się, że zmieni się z tak definiuje się celnym i sens działalności gospodarczej i do PKB będzie tylko 1 z miar pomocniczych to teraz panie profesorze cytat z pana profesora wymusza o to zapytać się, by co w książce przeczytałam a, nawiązując cały czas do umiaru to tej równowagi, którą pan postuluje regułą mają być umiarkowane różnice w dochodach ani skrajności wycięcia mające wielkie rzesze ludzi regułą ma być umiar w marketingowych szaleństwa kreujących potrzeby zupełnie oderwane od realiów efektywnego popytu regułą ma być dostosowanie się do realnych możliwości wzrostu gospodarczego i wszystko to bardzo pięknie brzmi tylko one odpowiem panu w tym co zawsze mówił Andrzej Talar serialu dom wystawiono łatwo powiedzieć niełatwo powiedzieć dlatego musiałbym tym momencie wrócić do tego, że ten nowy pragmatyzm to jest nie tylko opisem tego jak działa współczesna gospodarka w szczególności będzie ona działała w przyszłość, bo 1 z 1 z tych ujęć nowego pragmatyzmu jest to, że staram się odpowiadać napytania, których życie przyniesie też mam pretensje do urn szli w środowiskach ekonomistów ekonomii, że odpowiadamy często na pytania, które przyniosła przeszło Isia jest już inna rzeczywistość jest trochę tak jak zrobieniem zdjęcia z in przez pędzącego już teraz Pendolino, a on kamerą cyfrową praw niż przy swojej pani przy oknie wisi ani piękne sarny robi pani zdjęcia Willy koleżanki z łazienki sarny, gdzie ich już dawno nie ma już zupełnie inna rzeczywistość zdjąć ten opis, który jest nawet z tym ponosi cyfrowy nie odpowiada rzeczywistości, której za oknem życie społeczne ekonomiczne polityczne toczy się trochę inaczej, ale czy przewartościowaniu przy innym podejściu wierząc, że wszystko jest możliwe dlatego czasami uważam, że trzeba wracać do filozofii, który zresztą kiedyś ekonomia wyszła jest taka moda powiedziałbym, a czasami nawet z absolutnie nadużywane jest powoływanie się na 1 z ojców ekonomii wybitnego szkockiego filozofa był filozofem i Adam ósmy salon wychodzi właśnie do aksjologii pewnego systemu wartości niedawno kilka tygodni temu żalu będąc w Atenach spacerowałem po Agorze sam kiedyś w tamtych czasach chodził Sokrates już tym kupcom denerwując ich co ty robisz sobie wciskać się tym ludziom swoje dzbanki ze swoją faworytkę swoje płótna poczytali wreszcie po dyskutowali jeszcze sens życia o sprawach niematerialnych but ta prawda stworzyć całą wielką filozofię religię, która powoduje też inne kulturowe podejście niż n p . to ja wiem, który jest podstawą tego co się kryje za jej skutkom pojęciową Wall Street czy chociażby w ramach neoliberalizmu to, czego nauczano uczono we wszystkich nawet najlepszych szkołach biznesu Gullit i zbył chciwość jest to oczywiście w Polsce się z nami w tych najniżej w kręgach nadwiślański dla niego neoliberalizmu można usłyszeć ten był godzien chciwość jest dobrano właśnie prowadzi do nierównowagi na wtrąca system z równowagi łysego łatwo powiedzieć trudno zrobić tak to wymaga zmiany sposobu myślenia to wymaga zmiany edukacji to wymaga także pewnej pewnej polityki tu nie jest już jest ryzykowne, bo ktoś powie co to będziemy, czego zabraniali ja uważam, że nie należy niczego zabraniać, ale np. w systemie edukacji programy szkolne treści wykładów na uniwersytetach pani redaktor swoją audycję może profilować w ten sposób, żeby zwracać na pewne rzeczy uwagę, że Biennale skoro można wyprodukować pewne dobra, które nam są niezbędne z mniejszą szkodliwością dla środowiska, by zapakować je także będziemy wyrzucali o 10 albo 20 % mniej opakowań czy śmieci to też podążanie w kierunku tego umiaru skoro wystarczy komuś dochód rzędu 100  000 zł albo 2  000 000 ton nie trzeba podbijać cały czas z tego napięcia, żeby było jeszcze więcej, że było jeszcze więcej potem jest problem z tym jak wygaśnie dochody tego jest cały czas i to spowodowało ten konsumpcjonizm jest także po polsku jedyna taka książka tłumaczenie z Miejskiego są mecze syna w ronda to dość to jest ile w nie wiemy ile to jest warszawian powiedział też trudno zmierzyć z pewnością dość to jest tyle po przekroczeniu, czego wytrąca się z tych z tych równo wag i dzisiaj Pogoni nieustanne za maksymalizacją tempa wzrostu dochodu Narodowego mierzonego PKB na szczeblu gospodarek narodowych czy porozumień międzynarodowych co było przedmiotem także koncentracji uwagi na szczycie, kiedy 20 lat temu 2 w frisbee inne rok temu wandalizm Antal chyba w Turcji niedawno w morzu w Chinach czy niech pani zwrócił uwagę, że także w narrację w Polsce zmierza w tym kierunku, że skądinąd moim zdaniem oczywiste oczywiste zwolnienie tempa wzrostu PKB w Polsce powoduje nie tylko pewne problemy po stronie budżetu dlatego rząd, ale także radość po stronie opozycji, która wychodzi z małych gości z etycznego założenia, że im lepiej tym gorzej natomiast musiał im gorzej tym lepiej tym gorzej tym lepiej powierzam im lepiej długość, a dziś państwo właśnie dla opozycji w Letnicy gorzej dla rządu mamy się gorzej tym lepiej to nie jest dobra technika gospodarczym, ale zdajemy sobie już odrębne mieszkanie po terenie ten lapsus wobec tego on ten pomiar jest ważny w ekonomii umiar jest ważne w ekonomii i to z kwestiami edukacji to jest kwestia także inne bilansowania i czy jest możliwe to jest możliwe bez jakichś administracyjnych ograniczeń, ale widać właśnie, że dla tego jest potrzebne przesunięcie także te i aksjologii i psychologii społecznej socjologii to nie jest tylko przedsięwzięcia, które mają zajmować się ekonomiści, a konstruuje pan panie profesorze nowy pragmatyzm, bo odczuwa pan pewną teoretyczną różnie, którą trzeba czymś wypełnić, bo neoliberalizm się Swans figurował, bo potrzeba jakiegoś nowego świeżego spojrzenia na świat, bo dotychczasowe teorie cały czas używają narzędzi, które opisującej świat, który pan przed chwilą określa mianem nieistniejącego czy przemijającego w błyskawicznym tempie to już pewne zupełnie nowe problemy jeszcze pewne inny się pojawią, do których jak o ekonomiście nie jesteśmy przygotowani uważam, że zupełnie nowego ustawienia wymagać będzie w najbliższych latach miasto może 60 właśnie kwestia czasu pracy jej rozstrzygania dylematu czas pracy, a poziom dochodów, ale uważam także ekonomiści kompromituje żona nie stanęła na wysokości zadania ze względów kilku po pierwsze z tego powodu, że dla określonych w wpływowych ludzi instytucji ośrodków centrów politycznych stała się przestał być nauką matematyka fizyka na stosunki ze zwolnienia go znany, ale ona stała się stała się instrumentem ideologicznym stała się instrumentem walki politycznej znakomite rzesze ekonomistów pracują nie na rzeź dochodzenia do prawdy zrozumienia istoty rzeczy co od czego zależy, dlaczego dzieje się tak nie inaczej co robić, żeby to co jest niekorzystne się nie działo bądź chciało się zmniejszą intensywnością, a to co jest pożyteczne, żeby to stymulować tylko wykorzystują skądinąd tak dobre rozpoznanie procesów gospodarczych po to, żeby zyskiwać dla fałszywych tez poparcie, dlatego że my w większości dzisiaj krajów tego wędrującego świata funkcjonujemy jednak w warunkach demokracji i to jest wartość sama w sobie, a ja abstrahując w tej chwili są tego, że dyskusyjna jest teza, że demokracja w każdych warunkach sprzyjała bardziej niż brak demokracji zostawić rozwojowi gospodarczemu i rozróżniając wyraźnie wzrosła do rozwoju, ale również będę przeciwny odwrotnie też, że brak demokracji temu sprzyja po prostu jedno drugie samo w sobie nie jest prawdą to zależy dlatego bardzo jasno pokazuje nowym pragmatyzmie, że ekonomia jako nauka interdyscyplinarna jest kompleksowa i pewne rzeczy są prawdziwe w określonych sytuacjach, ale nie jest w ogóle i zawsze i wszędzie i z tego punktu widzenia to jest fascynujące, bo to powoduje, że trudno jest uogólniać albo to gonienie kończy się na takim ogólnikowym pojęciu, że oni się go na dobrą sprawę nam nie rozwiązuje natomiast pójść tam daleko, żeby znaleźć odpowiedź na każde pytanie albo powiedzieć chwileczkę mamy ponad 200 gospodarek narodowych mają stawić w 95 Niepodległych państ w Azji kilkanaście jeszcze terytoriów, a więc takich własne jak Tajwan czy Kosowo, które nie mają statusu Niepodległych państ w w systemie ONZ-owskim, ale mają charakter gospodarek narodowych tak jak my rozumiemy w ekonomii ma być bez tego około 200 ekonomii nie ma być 1 ekonomia natomiast inaczej się od pana pytanie jak sformułować cele rozwoju, jakie zabezpieczyć się stany instrumentalnym chociażby we wspomnianym Kosowie czy Tajwanie ze względu na gigantyczne różnice systemowe kulturowego polityczne w poziomach rozwoju mentalności ludzi i t d. wtedy, kiedy prezentowałem wspomnianą książkę wędrujący świat, która pokazała się udział to i colombia University Press to postulował pan, żeby przerzucić decyzje gospodarcze na poziom ponadnarodowy nie tylko od pewnych decyzji, ale gniotą się wejść tylko wtedy ja prezentowałem tę książkę, którą wydawca nazwał Truso już znała z politycznym ekonomicznym wolę tej ulgi w rękach pisze o tym w pierwszym rozdziale właśnie o tym czy jest prawdą błędem jest kłamstwem ekonomii ekonomia i może dlatego niektórzy nie lubię ekonomistów posługuje się częstokroć kłamstwem po to, dlatego, że to jest instrument lobbingu na rzecz grup specjalnych interesów czy po prostu partykularnych grupowych interesów, które narzuca się jako interes ogólnospołeczny, żeby społeczeństwo w krajach demokratycznych opowiadał się z jakimiś rozwiązaniami, a za innymi opowiedzą się jeśli wybiorą sobie trampa za innymi jeśli prezydentem będzie Clinton to czy mamy z tym większość przynajmniej w dniu, w którym jest głosowanie prawda apotem w tym Sejmie czy w tym parlamencie czy w tej Dumie, którą sobie n p . Rosjanie wczoraj wybrali, żeby pewne rozwiązania systemowe przeforsować, żeby potem pewne mechanizmy z nich wynikający także działały właśnie jak Ano, żeby zaspokajać potrzeby jednych czasami kosztem drugich i są zawsze była brała się moja krytyka neoliberalizmu w tym tego polskiego nadwiślańskiego, gdyż uważam, że to jest właśnie sposób na wzbogacanie jednych kosztem drugich, ale kończąc ten wątek stan kolana i most Press tam już profesor jako dyskutantów poproszono go ze School odwołało prawnik, który przestudiował tej książki paniom, bo jest obraz ciekawa książka to się wydaje, że prof. Kołodko tak jakby chciał powiedzieć, że nie można zrozumieć niczego jak się nie rozumie wszystkiego Otóż pani redaktor tak daleko jest w Jasieniu posuwam, ale w tym jest nie tylko coś z tym jest bardzo duża naprawdę uważam, że z tego co się dzieje we współczesnej światowej Europejskiej, ale także azjatyckiej dziczy afrykańskiej oczywiście naszej polskiej gospodarce władze wielu ekonomistów nie tylko część ekonomistów no nie rozumie co się dzieje to także za mało rozumieją to niemożna być takim alfą i omegą ale, żeby z o odpowiedź na pytanie, dlaczego ja wiem norweska gospodarka jest bardziej konkurencyjna niż z hiszpańska my nie wystarczy porównać tylko jakie są, jaki jest udział nakładów na naukę w PKB o to jest taki poziom klasyczne podejście to ma bardzo wiele uwarunkowań żywoty są na pytania dużo większego kalibru jak to się stało, że 25 lat temu jak upadał związek radziecki to PKB trzonu związku Radzieckiego Rosji było około 3 × więcej większe niż Chin, a obecnie chiński jest tylko 6 × większy niż ten rosyjski tyle wystarczy powiedzieć Ano, dlatego że w Rosji prawda były Dench i utrzymano władzy komunistycznej partii na w Chinach w Rosji był Gorbaczow i partie komunistyczne poszła w odstawkę, choć tam znajdzie się parę głosów zaś Leszek Dorosz mało zdolnego to są rzeczy dużo bardziej skomplikowanej złożonej dlatego ekonomia musi być interdyscyplinarna im się już także Hektor adopcyjna jeśli pani pytała te dotychczasowe teorie jedynie, że każda z nich czy którakolwiek z nich jest do wyrzucenia całkowicie inne nie tyle na śmietnik historii do historii myśli ekonomicznej moim zdaniem odwrotnie z każdej z nich można czerpać, ale nie w takim stopniu, że można na 1 z nich oprzeć się całkowicie ją hołubić albo uprawiać je polubili te listy i knedle z rygorystycznych tak tak absolutnie wejście jest eklektyzm i takiego holistycznego podejścia w ich używać tych terminów, ale co nie jest ciasno wisi zmuszanie mnie wszyscy z naszych słuchaczy również są obeznani z tymi terminami, ale 1 z wybitnych miało tenisistów brytyjskich klocki bielski napisał świetną skądinąd Książkiewicz z nowym mostem walczyli chodzi o powrót tenisa, a niektórzy próbują politykę gospodarczą prowadzoną także w Polsce uzasadniać z tą teorią, że oto ekspansji fiskalnej wprowadzanie do gospodarki dodatkowego pieniądza na Oliwii ona wie mechanizmy produkcja znacznie szybciej rosnąć i t d . i w jakim stopniu tak, ale okazuje się, że niekoniecznie może być więcej pieniądza w obiegu, ale mogą składać inwestycje i NATO nie odpowiada ani monetaryzmu ani na to nie wkłada kij się znad morza też rośnie tylko osób taki eklektyczny, a więc nie ortodoksyjny Żyd możliwe, że ma wyjaśnienie jest, że teorie ekonomiczne mają coś wspólnego z religią, że po prostu wierzy się, że tak jak nie inny sposób gospodarza gospodarowania nas uzdrowi ich doprowadzić do jego fantastycznej przyszłości bo gdy zapytałam na początku rundy naszego programu rozmowy z panem to zastanawiała się mówiąc o tym, słuchaczom, że skoro pan się od żegluje od geologii wszelakich pragmatyzm to przecież jest użyteczność tak jak w EU kryterium prawdy jest praktyczności zastosowanie to wszystko pewnie z Empire mu wypływać doświadczenie jest podstawowa wszelka idea teorii jest wtórna i pytam dalej czy czasem nowy pragmatyzm nie ma pretensji dobycia ideologią sam również, a jeśli nie ma tych pretensji dobycia ideologią czy można zbawić świat od tak po prostu na chłodno bez dogmatów bez wiary w te dokumenty na razie bez wiary w dogmaty tak musiały pani bardzo długo szukać pieniędzy pani znalazła coś na pewno nie w tym ani słowie pisanym, ale bardzo wątpię także omówione ziemia używał tego określenia jak wieża i mogę czasem powiedzieć sądzę jestem przekonany wydaje mi się, bo przecież w wielu przypadkach nie mam pewności staram się wierzyć sam się wierzyć to znaczy jeśli my chcemy, żeby gospodarka była oparta na wiedzy, a zatem bardziej ekonomia musi być oparta na wiosnę, ale zapowiedziane przypomni kryzysu z, a właściwie pasów nie będzie przypominał pan doskonale jak ten kryzys przebiegał 2008 rok i ta dyskusja między zwolennikami ostrygi, czyli zaciskania pasa maksymalnie, a zwolennikami tego, by jednak zadłużać się na potęgę i przez te pieniądze pochodzące z kredytów stymulować gospodarkę gwiazdą przypatrywałem zboku jako kompletny laik, jeżeli chodzi o wiedzę ekonomiczną gospodarczą na ingerencję laikiem to pani nie jest wygodne, ale tytuł moje zaawansowanie jest niewielkie to miałam wrażenie, że obserwuje takie 2 sekty, które by wierzą w to swoje rozwiązania kredyty i pompowanie pieniędzy w gospodarkę albo zaciskanie maksymalne pasa cięcie wszelkich wydatków, ale i te 2 sekty usiłują się nawzajem przekonać, że mają rację dla mnie to miało jakiś taki właśnie posłanka Nelli i no to jest tak daleko posunięte to określenie z tym z tymi realiami, ale niech i tak będzie, bo on ma to inne słowa to znaczy ekonomia poddaje się modzie, o czym zresztą pisze w książkach i dogmat o zmowie i doktryny warstwą może bez nazwisk, ale w Polsce 1 z najgłośniejszych nazwisk ekonomicznych także związane z praktyką ostatnich lat transformacji po socjalistycznej to właśnie, jakby nigdy nie dało to sądziła, że nie boją myślę, że są niemądrzy albo nieuczciwi czy skorumpowani problem od lat są doktryny, że to są dogmaty 3 i oni uwierzyli w pewne rzeczy czy też przyjęli pewne założenia sądzę, że nawet mają zbliżony poziom inteligencji potem zaczyna działać już pewien mechanizm psychologiczny, a mianowicie trzeba byłoby się przyznać do tego rzeszę nie miał racji, że się popełniło błąd w dół to zaczyna być człowiekiem dużej klasy, zwłaszcza jeśli nasze ambicje publiczne, żeby powiedzieć myliłem się to była zła doktryna ekonomiczna i było inaczej nie mówisz to i Troi cały czas można trwać przy swoich poglądach czasami nawet sobie zaprzeczają, ale jeśli pani mówi czy chce postawić taką decyzję to jest znak równości pomiędzy tym, że coś wierzy nazwę stron religijnym podejściem, a tym jak się zachowują pewne także inne szkoły ekonomicznej 3 nurty to taki jest w slangu amerykańskim utarło się kilka takich pojęć jest pewna gra słów, a mianowicie mówisz o ekonomii w zeszłą sobotę patrol i nie jest sądem jest ten główny nurt ekonomiczny najlepszych amerykańskich uniwersytetów niektóre z nich znam na niektórych np. na jej knajpa tej stronie, czyli atlantyckiej czynna jest wiele w Los Angeles po stronie pacyfistycznej także wykładałem są co tu hotel, a drugi też swoją szło teraz to są te, które są wielkimi jeziorami Chicago Northwestern, a i t d. ale w książce, kto wie pani mówi pod dyrekcją wybitnego polskiego ekonomisty pana autorskiego z uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ekonomia przyszłości wokół nowego pragmatyzmu koło w grze Kołodko jest także różne jedne z najwybitniejszych współczesnych ekonomistów Jamesa Wrighta, który jest akurat nie ani znać z tej wody ani znak tamtej tylko jest często się z windą wjeżdżam z Nisko public Forest University w Texas Austin, ale on ślad za grób manem odrzucany zarówno sąd młodszy jakich weszło 3 i poziomu, że to sąd Motor to jest takie bliższe i Neo liberalizmowi, a to w nocy świadczy bardziej bliskie takimi interwencjami złowi państwowemu w stylu nauki niż mu i nazwali to brak łotr, z czym mamy problem jak to przetłumaczyć na polskim, ale też faktura taka prowincjonalna ekonomia atrakcje w Polskim przypadku to byłoby tak nie warszawka nie Kraków jak tylko powiedzmy sobie nie wiem Ciechanów albo Radom przystałem przepływa do wszystkich tych miast wobec tego są pewne szkoły i nie ulega wątpliwości, że wasza ekonomii tzw . głównego nurtu tej, która przecież piszę o tym, się rok jeszcze wędrującym świecie jak neoliberalizm zdominował tę myśl ekonomiczną, ale nie wszędzie jak pani redaktor naprawdę znam nieźle ten świat spenetrował ponad 160 krajów w tym roku znowu byłem trójkami porównuje jak myślą ludzie także w kręgach ekonomicznych, bo częstokroć jak to się z tym to wykładam choćby ostatnio w Bangladeszu teraz lecę piątek do Chin po raz kolejny w tym roku wyraźnie pokazują pragmatyzm mierzy moim zdaniem odpowiedzią ekonomii na wyzwania przyszłości nie może być ani jakoś modyfikowany neoliberalizm, który uważam, że jest teoretyczną pomyłką albo albo hipokryzja jest on rozpatrzyć podszytą hipokryzją po prostu takim cwaniactwem też instrument Boga sam nie mniejszym kosztem większości poprzez głoszenie pewnych tez, które się narzuca w ramach mody, ale nie może być w tym także państwowym na kapitalizm i z tego też punktu widzenia trudno proponować np. skądinąd sprawdzający się w kontekście pewnym po części, bo nie w pełni rozwiązania chińskie czy wietnamskiej ja wiem w Egipcie czy w Brazylii dziś jest pytanie jak wielka Brazylia kraj ponad 200 milionowe, który jest w fazie recesji ma wyjść z tego kryzysu, bo to jest bezsprzecznie kryzysu, ale jest także pytanie jak nasza Unia Europejska ma wyjść z tego kryzysu przestępstw przez kryzys, który ma swój aspekt gospodarczy niektórzy mówią, że w Polsce grozi tzw. pułapka średniego dochodu jak oni mówią, że nie grubość obwarzanka jest postawienie sprawy na głowie to jest kolejny Amerykanin jest kolejna moda pytanie co to jest średni poziom cukru jest gładka co też zagrożenie Polski jeśli już tak króciutko Polski dochód o równo 23 przewyższa średni światowy, więc jesteśmy już dawno nad poziomem średnim ponadto na nie grozi nam są pewne błędy w polityce gospodarczej wskutek waśni opierania tejże polityki czy strategii rozwoju na nie dojrzałych czy jej niedobrze przygotowanej przez rodzimych ekonomistów założeniach teoretycznych boczne ignorancji czyni wiedzy tych, którzy są programy przygotowują taka pro po raz zaproszenie zainteresowanych słuchaczy TOK FM na nazwę tą konferencją roku, choć można byłoby pewnie pojedzie też konferencja dekady Otóż z 9 wicepremierów ds. gospodarczych na 1 scenie to niebywała i przypuszczam, że już nigdy nie był źle skończyć Otóż tak, ale tylu nas będzie 28 października w Akademii Leona Koźmińskiego na konferencji co dalej z polską gospodarką zaprosiłem pana wicepremiera Morawieckiego naszego ministra rozwoju niech on powie, jaką sobie wyobraża szansy i zagrożenia dużą żaden temat wiem, ale w gronie profesjonalnym chętnie posłuchamy co pan wicepremier zakłada, ale chcę skonfrontować z wiedzą różnego typu byłych wicepremierów ministrów finansów bądź wicepremierów ministrów gospodarki z mają różną wiedzą, że niekoniecznie maszyną taką teoretyczną, bo nie każdy wywodził się ze środowiska akademickiego, ale mamy wszyscy swoje doświadczenie coś się sprawdzało czy i dlaczego on, a słonie jestem bardzo ciekawa dyskusja schodzi się może już trochę poza tym największa obok terenowego pragmatyzm wobec tego powiedziałbym, że temu nowy pragmatyzm jest jakąś inną, przebijając się poszukującą początkową próbą odpowiedzi na to, że skoro nie tak to ja skoro to nie może być lekko zmodyfikowany neoliberalizm skoro ten nie powinien być tzw. konsensus pekiński, choć ten konsensus nie ma to co ten wspomniany przeze mnie dal Bright, którego za chwilę wychodzi w Polsce książka tłumaczona o kryzysie greckim napisał poprzednią książkę p t. DNC w normalnych, dlatego że niektórzy powiadają w tekście na łamach to znaczy posprzątany po tym kryzysie i zwolni się trochę z 3 rejsów kolejny dać i wrócimy do starego porządku Otóż sytuacja jest tak inna rzecz nie ma do czego wracać jeśli niektórym wydaje się, że wrócimy do starego porządku jeśli ktoś dalej był kocią nie wie NATO o podatku liniowym NATO o tym, że cykl dającej tę teorię koncepcja oznacza, że nie ta związana jest zachowanie, a także jak myszy będziemy z panią wzbogacać również sprawdzać bieg dla biedaków chcesz się w kasie CK jedno 30 oczywiście prawda w tym jest zawsze będę pamiętał taki fajny rysunek w Gdyni Arka z, który cytuje, kiedy 2 obdarty SUV siedzi przy barze np. z uszczelkami piwa i 1 do drugiego mówi ty oni chyba na tym Harvard, gdzie mają trochę racji, że będą więcej zarabiać to będą dla nas mieli na piwo, więc pani na tym nie można opierać się ekonomii przyszłości ona jednak musi uwzględnić zmiany technologiczne zmiany kulturowe też ludzi naszych wartości oni niczego innego pragną, ale to wszystko musi się o umieścić w tych interakcjach z broni tradycyjnej ekonomii dlatego ta równowaga będzie tutaj zawsze wracała, gdyby pani zapytała teraz, jaki jest największe zagrożenie dla polskiej gospodarki pewnym poziomie spowolnienie tempa wzrostu, choć oczywiście to stwarza pewne dodatkowe problemy tylko właśnie wytrącanie albo narastające ryzyko może wytrącić gospodarkę wzrost stanu w akceptowalnej równowagi czy względnej równowagi, bo z tego punktu widzenia nie jest najgorzej, ale daleko do tego, żebyśmy mogli być tego stanu zadowoleni, a ja pana profesora zapytam jeszcze nie ma polską gospodarkę, ale o przyszłość po dużo było wątków, które mówiły o tym, że nie można nosa trzymać w tym co minęło tylko trzeba antycypować, a TENIS, który nam się już parę razy pojawił mówił tak jednak przyszłość jest perfidna, bo nieprzewidywalna wszystko co dziś ma swoją wartość jutro może być bez znaczenia, trudno więc w oparciu o dzisiejszy stan wiedzy budować obraz świata przyszłości no tak, ale podjąłem się tego wyzwania nie napisałem książkę, dokąd zmierza świat ekonomia polityczna przyszłości wiedząc, jakim to jest obarczone ryzykiem inni wielcy ludzie n p . Weber mówił, że uczeni nie zajmują się przyszłością, zostawiając czystą demagogią mi prorokowi ja nie jestem 1 ani drugim na nowo uogólniać teoretycznie opisywać można tylko toczy się zaobserwował przyszłości nie zaobserwowaliśmy, ale są pewne tendencje i to co ja robię to nie jest jakaś próba określenia, a ekstrapolacji trendów prognoz, choć jest dużą uwagą co specjaliści w tym zakresie mają do powiedzenia nie czynił jakiś analityka, którzy mówią ja się zmieni kurs ja wiem złotego do euro do końca tego miesiąca czy roku tylko coś stanie się wiązał z napisem tego pokolenia czy 2 są bardzo poważne prace Izrael jest patrząc na proces technologiczny czy pewne społecznymi możemy o wielu rzeczach mówić, ale wiele rzeczy nas zaskakuje, choć w książce, której mówimy jest np. drożał jeszcze 1 wędrówka ludu i napisałem to zanim doszło do obecnego psy do swojej kryzysu uchodźców to co śniło się żadnych wizjonerstwo tylko moim zdaniem to w sposób oczywisty wynikał właśnie z tej nierówności w położeniu materialnym czy przeludnienia, a co jest Maria Luiza w miejscach z rozwoju technologicznego, który pozwalał tym, którzy gdzieś biednych rejonach widzieli, że gdzieś świat wygląda i brak, ale gdybanie brata byłem nie jestem ekonomistą uczestniczącymi, jakie wizje ten kłębiący się tłumy młodych ludzi dziś w Senegalu czy w innym państwie północno afrykańskim to gdzie bezrobocie wśród tzw. młodych przekracza 50 % jest oczywiste, że oni tam nie zostaną, ale to znowu w kolejnym, a problemy, które trzeba dyskutować będziemy mieli więcej trudności w przyszłości natomiast na suchym lesie Casey napisał kiedyś także taki esej o tych jakich warunkach będą żyły jego wnuki nasze wnuki za 100 lat za test dotyczy 100 lat to zostało nam raptem jeszcze kilkanaście lat on to chyba pisał w roku 1930 Otóż to jest moim zdaniem najwybitniejszy ekonomista dwudziestego wieku naprawdę wszyscy jesteśmy pod jakimś jeszcze cały czas wpływem nawet ci, którzy uważają, że jego teorie były niesłuszne, jaki jest niewielu, ale się pomylił, a nie zaś opisał przede wszystkim dyspozycji bardzo jestem bogaty i przymusowo rozwiniętej Anglii, a to nie jest cały świat i z tego, że z punktu widzenia wielu ekonomistów, zwłaszcza tych, które są najbardziej wpływowi najbardziej w połowie są ekonomiści amerykańscy i potem brytyjscy oni żyją w stanach Zjednoczonych to jest kraj potężny 1 z najbogatszych na świecie, gdyby aniżeli w takim Bangladesz, gdzie wspomniany niedawno byłem tym sądzę, że inaczej, gdy ich teorie i ty ich teksty wyglądały, czyli to nadmierne Amerykanin zachowanie czy podporządkowanie tej ekonomii temu co my mówimy językiem naukowym punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Otóż pani redaktor niestety taki punkt widzenia wielu ekonomistów zależy od punktu siedzenia inna szukać doradców prezesa Narodowego Banku Polskiego czy banku Anglii nie ma ekonomistów, którzy się, więc proszą o to, że dochody sumieniu zbyt nierównomiernie dzielona albo na przykładzie kilkanaście czy ileś procent społeczeństwa żyje poniżej progu ubóstwa na tym się zajmują ekonomiści, którzy siedzą centrale związków zawodowych teraz jest pytanie czy to się da połączyć da się to połączyć się da połączyć stoi im w polityce gospodarczej można zrobić lepiej czegoś ludzkiego w tym przyszłość trudno zinterpretować, ale jeśli ta nauka, a dla mnie ekonomii z nauką ani ideologią nie byli w gronie instrumentem lobbingu na rzecz partykularnych interesów, które zresztą korumpuje niektórych ekonomistów mówią w grupach interesu czemuś służyć ich maszyna daje na swoje więcej niż w jako materiał psu na budę jeśli ona uchwytu i wychwytuje obiektywne procesy, które dzieją się w tej gospodarce formują sprawa i prawidłowości to co prawa i prawidłowości muszą działać w przyszłości nie zawsze tak jak już niektóre sformułowane jak temu 33110200 miejsc mają zastosowanie, ale za lat kilka za kilkanaście nowych rad kilkadziesiąt takich dlatego wiemy ja przynajmniej stara się pokazać także w tym nowym pragmatyzmie piszą tom inni autorzy w książce, którą pani, że jak wspomniała winnej książce ekonomia umiaru nowy pragmatyzm Grzegorza Kołodko, że to jest wielka zagadka jak na przyszły będzie wyglądała, ale pewne prawidłowości rządzące tymi procesami są nam już znamy i teraz jest pytanie jak stworzyć jak zmienić instytucjonalną instytucjonalną budowy świata, żeby to było odmiany pro publico mundiale Bono znasz linie będą wszyscy szczęśliwi zawsze będą problemy dlatego zawsze będą potrzebni dobrzy ekonomiści zawsze będą harcować na tym dobrze albo gorsi politycy dziennikarze zawsze będą to komentować tak było tak jest i tak będzie, ale ja na nie będąc naiwnym swoje trasy już wiemy swoje doświadczenie przy ziemi ze sterowaniem uważam, że jednak przyszłość da się sterować to jest też i może nawet klub tego nowego pragmatyzmu, że przyszłość od strony gospodarczej jakimś stopniu da się rzeźbić to nie jest planów ma mniej, ale formowanie pewnych strategii na bazie wiedzy na bazie kultury, ale także pod kątem kształtowania pewnych potrzeb apotem się równocześnie możliwości ich zaspokajania tych jest on dobrej myśli pani profesorze to nie jest ponury myśli, bo naprawdę długo nad tym myślałem sporo staram się zaobserwować i uważam że, gdyby polityka zna styl w jakim stopniu zarządzanie, ale przede wszystkim, gdyby polityka, ale także edukacja czy kultura w większym stopniu korzystała z dobrych sprawdzonych słusznej wątków teorii ekonomicznych w przyszłości po współczesność, by lepiej wygląda mamy całą masę konfliktów w Polsce na świecie, które były jakiś czas temu do uniknięcia łącznie z tym kryzysem uchodźców łącznie z kryzysem wokół brexitu grexitu, a z kryzysem wielkim finansowym zapoczątkowanym rozgrywającym się jeszcze w jakim stopniu falami różnymi tu i teraz trzeba wziąć różne wyposażanie już do uniknięcia to było do uniknięcia dzisiaj można jak wiemy stworzyć pewien science-fiction takiej ekonomicznej pokazać jakiś wielki kryzys, przy którym ten sprzed kilku lat będzie wyglądał jak przedszkolne ćwiczenie n p . z lat 20 można byłoby zrobić pewnie niezbyt chętnie, by się miała dobrego jeszcze w reżyserii fani aktorki paru dobrych aktorów, ale o to, żeby pokazać, że to jest do uniknięcia, ale jak już do tego dojdzie to będziemy znowu szukali winnych taki w jakim stopniu winę za to ponosi ekonomia, dlatego że częstokroć jest krótkowzroczna, że jest partykularne, że ulega modom modne są dobre wtedy, kiedy zastanawiamy, jakie płaszcze kurtki będziemy nosili jesienią roku 2000 lat przez związek projektanci wiedzieli rok temu o tej to oznacza, że ani cechują się dalekowzroczność się i z pewnością nowy pragmatyzm jest propozycją hetero Granicznej eklektycznej interdyscyplinarnej dynamicznej dalekowzrocznej czytamy księżnej i postępowy wiązałbym myśli ekonomicznej sądzę, że powoli będziemy w nabierała impetu trójkami dlatego ciesz się, że już piszą o tym, inni uczeni, a nie tylko ja nie pierwsza to książka inie ostatnia nie tylko po polsku polecamy kino Helios dwudziestego dyskutujemy na pewno jest o czym na pewno warto prof. Grzegorz Kołodko polecamy książkę ekonomia przyszłości wokół nowego pragmatyzmu naszego gościa pod redakcją prof. Macieja Bobrowskiego bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę przed północą, która na naszych serwerach, a za 45 sekund życzymy państwu dobrej nocy i udanych ofert ani dziękuje za zaproszenie pani ja państwa zapraszam do dyskusji dalej na Facebook com Kosznik Kołodko wszystkiego dobrego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA