REKLAMA

Kolejne wcielenia Tybetu. Rozmowa z Katarzyną Golik.

OFF Czarek
Data emisji:
2016-09-20 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studio pani Katarzyna Golik Instytut studiów politycznych Polska Akademia Nauk dzień dobry najnowszy The Economist aż 2 stronach rozpisuje się o Tybecie w tekście zatytułowanym de la to on pasów rajd po co państwo do tego tekstu, jeżeli są państwo zainteresowani, ale przez tego tekstu wynika, że biedni Tybetańczycy nie tylko, że ich kultura i tożsamość jest tworzona przez Chińczyków no to jeszcze ekonomicznie też mają pod górkę po Rozwiń » prostu usiąść i płakać nad rzekami Babilonu, ale w dużym stopniu się zgadza jednak chciałem zwrócić się nad naszą uwagę na fakt, że ten artykuł jest na oczywiście artykuły może nie tak specjalistycznym, ale spisane bardzo wiele wielowymiarową wydaje mi się, że przede wszystkim zwrócono uwagę na bardzo skomplikowane podłoże protestu w 2008 roku nie osobiście w inny nie specjalizuje się tak do końca w Tybecie też na margines moich badań i bardziej traktuje Tybet jako o tym, analiz porównawczych z innymi regionami jednak przyznaje, że nos wydaje mi się, że w debacie publicznej, ale nawet trochę naukowej, a on geneza tych protestów nie było w Gnieźnie w obronie wzrosną one potraktowano to protesty jak każde każde inne wystąpienia w przeszłości, ale Woś, a właśnie w tym artykule mamy pokazane dziś na przykładach pewne tendencje pewne bardzo zróżnicowane tendencji na czym polegała różnica jest tylko testach w 2008 roku w porównaniu z innymi przede wszystkim skala kwestia skali i kwestia jak centrum o miejscu, jakby tych protestów, jeżeli byśmy spojrzeli na matę protestów z lat poprzednich one przede wszystkim koncentrowały się regionie historycznym i tanku EIP hitem dziś na 4, jakby region historyczne jest i co bank, który to region pod władaniem dalajlamów bez jego bezpośrednim, a jeżeli zmuszało Tybetańczyków to przede wszystkim to był właśnie w Sankt i tam dominowała też Domino odmą odłączy sekta geolog a, czyli rzut czapek CETA Dalajlamy i panczenlamy, ale dodatkowo jeszcze mieliśmy 2 regiony Khan i Andorą i te 2 regiony już było dużo bardziej zróżnicowany Khan było bardzo często niezależne czasem podlegał Chinom część zachodnia Hannu była obiektem ekspansji właśnie na hałasy mało się mówi o bardzo krwawych przecież one w walkach pomiędzy kępami i Tybetańczyków nie z kasy poza tym jeszcze było Andy, które było zwykle z terenem kontroli ekspansji i takie bardzo silnych wpływów kulturowych Mongołów to jest północny przed obecnie w tybetańskim regionie autonomicznym mamy właśnie i sankach oraz zachodni Han, a pozostałe 3 pozostałe historyczne regiony Tybetu są rozdzielone pomiędzy prowincji chiński Yunnan Syczuan Qinghai Gansu i można powiedzieć, że sytuacja w ogóle w tych na tych różnych obszarach religijne społeczne, a nawet polityczne jest odmienna jest bardzo zróżnicowana, ale wracając do kontekstu, a jeżeli patrzymy na wybuch protestów one bardzo często ogniskował się wokół klasztorów właśnie żydowskim, ale tego odłamu Velux pal CEM i zarządzeń OPEC tak sercem był również ma m. in. świątynia działkę zaczną dzisiaj jak się odwiedził Tybet to widać wyraźnie, że w różnych miejscowościach na widoczne jest oczywiście wojsko, ale okolicy tej starej baśni rocka Guy de starej dzielnicy tybetański demony na dachach CSA plenerów rzeczywiście i te oddziały zbrojne za chwilę 3 mają przemarsz i wierze jest to taki terenem UE Lennon niespokojnych Glenn dlatego te protesty zwykle właśnie wybuchały właśnie w ośrodkach dróg boskich i głównie to był ICO tak dużym uproszczeniu, toteż jak mówimy przede wszystkim w 2 latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, jeżeli chodzi o zamieszki w 2008 roku, a one objęły ponad 100 punktów stąd 100 różnych miejscowości i ich skala po prostu była nieprawdopodobna, bo miały właściwie inną całość praktycznie całość terenów zamieszkiwanych przez Tybetańczyków, więc już widzimy, że nawet z tego z tego punktu widzenia warto było się zastanowić wcześniej mamy protesty w głównie w Sanoku, a teraz nagle ona ogarnia cały cały ten fakt punkt, jeżeli się z zbożem dlatego warto było spożyć do NATO z kilku punktów widzenia jest widać zresztą rent może ważyć zachodnie nauce, bo u nas mam wrażenie, że współczesne badania cytologiczne mówi się strona graficzna w drogim, ale jeżeli spojrzymy na kręgi akademickie zachodnie no to widać kilka podejść do do tematu zależności tak naprawdę od zaplecza intelektualnego najbardziej podstawowym było stwierdzenie, że jestem była to opozycja przeciwko represjom chińskim przeciwko presji demograficznej kulturowej chiński na, ale to chyba jednak było częściowo w tłum częściowym wytłumaczeniem też tak naprawdę musielibyśmy spojrzeć na to co się dzieje lokal jak mówiłem o różnych terenach Tybetu i różnym sposobie zarządzania tą trasą gigantyczna różnica przykład na mój ulubiony oczywiście edukacji pan bardzo często się wspomina, że język tybetański jest, że podlega prześladowaniom, że jest silna presja na inscenizację oczywiście sytuacje dużo bardziej skomplikowana problem szczególnie w tybetańskim regionie autonomicznym, gdzie MO i najmniejsze swoboda w zakresie praktykowanie tradycyjnych kultur, ale jeżeli już wyjedziemy tybetańskie Grek region autonomiczny to jest różnie pamiętajmy, że np. rynek chamów MFW mają szereg autonomicznych jednostek tybetańskich, które nie są fikcją, bo rzeczywiście tam aparat Administracyjny partyjny jest dużym stopniu tybetańskich i nawet bardzo taki to ważne pozycje np. 3 sekretarza również są wskazane przez Tybetańczyków w Ghanie o tyle ciekawe, że to są to są ludzie bardzo różne ludy głównie tybetańskie, które zostały zbiorczo nazywane szampanami i zaliczone do narodu tybetańskiego przez chińskich antropologów w w połowie dwudziestego wieku w UE, którzy zresztą sami nie byli szczęśliwi z tego podziału, bo wiedzieli, że Khan jest nieprawdopodobnie zróżnicowany etnicznie Antoine, a nie byłam trzykrotnie Hanks kami i tam coś nie wszyscy nie są w stanie się porozumieć ze sobą kijki są duże różnice w dialektach, ale jednocześnie cham powie zachowali stare etos wojownika, który potworem buddyzmu w Tybecie centralnymi południowym osób akurat bardziej tam przy bardziej opłacało się większym prestiżem darzono mnichów zawód mnicha w Hamie również oczywiście mnisi są niezwykle szanowani, niemniej jednak w także ci się ME na taką męską siłę Allen i dość powiedzieć, że pamiętam 1 z klasztorów w Hamie, gdzie przy wejściu do samego klasztoru wisiały skrzyżowane 2 strzegł szczelny w pamiętajmy, że jak w ChRL chciano rozbroić kampus to doprowadziło to z do zamieszek do rebelii ani nie bardzo niechętnie rozstawali się ze swoją bronią zresztą wcześniej również byli bardzo ambitni chcieli lobby myśliwych są silne także wersję sterowni, szczególnie że tam bowiem, o czym wspominałem przeciwstawiali się z daleka i do tematu powrócimy po informacjach informacje o 1120 już za kilka minut pani Katarzyna Golik z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk z państwa moim gościem w The Economist interesujący artykuł w Tybecie komentuje dzisiaj właśnie pani Katarzyna Golik informacje o 1120 Cezary łasiczka program Owczarek studio Katarzyna Golik Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk w najnowszym The Economist na interesujący artykuł o Tybecie i rozumie to, że z programem Owczarek jest zsynchronizowanie obu swoje kalendarium Dalajlama, który postanowił w poniedziałek już od czerwca do faktów, bo w pojawić się we Wrocławiu także Dalajlamą willowa chłopaki to wy róbcie program wtorek maja do Wrocławia przyjadą w poniedziałek, ale tylko na 2 dni, więc mówić o Dalajlamie nie tylko, dlatego że zwrócą je oczyszczał także, dlatego że nie wspomina o nim artykuł, który podkreśla, że nic inne rząd chiński przyrosły taką strategię, że poczekamy aż Dalajlama umrze wszak nie jest młodym człowiekiem wkrótce na pewno duże śmieci Natural oczywiście tak sobie umrze no to może wprowadzimy się swojego człowieka albo co Ślązakom widujemy wskazano, że z przeciek przecieków wiemy no nie jest to bierne czekanie, ponieważ Dalajlama jest uznawany za takiego wroga publicznego demonizowanie i wszystko co złego się dzieje w Tybecie jest spisywane na konto Dalajlamy, jaki Tusk chce tak dokładnie z elementów tak, szczególnie że na przypisywane jest nasz rozmówca aparaty z to jest właśnie o tyle ciekawe, że to myślenie w bardzo bardzo głęboko weszła w myślenie elit, a on to nawet taki jest ciekawe, że go tybetańskich Zielińskich w czasami to trudno rozróżnić mamy przecież wśród elit znowu jak w rządach terenowych również sfeminizowanych Tybetańczyków i to jest zawsze już inna hybryda, która ani nie mówią słowa wożony po tybetańsku ich sposób myślenia jest jak mówią o nich zresztą właśnie nieprzewidywalny, bo nie wiadomo czy on czy myśli potraw poślizg trzeba tybetański, ale taką ciekawostką jest to, że jak mamy SOS londyński, który jest bardzo szkoli bardzo wręcz akty praktyki stycznie to nie jest taka typowa nauka jest bardzo aktywne podejście do innych spra w np. właśnie Tybet 10 gangu o tyle jest wykładowcą MCH doktryny są bardzo ciekawą skądinąd książkę teoretyczną RM właśnie tam stacja czarne i adaptacja, a jest to o tyle ciekawe stworzył taki bardzo zręczne ramy, które mają wytłumaczyć, dlaczego pewne wspólnoty bardzo dobrze się integrują z państwem chińskim, a inne wręcz przeciwnie, ale i on wskazywał eksponował czynniki zewnętrzne zrobił to zręcznie inteligentnie w przypadku Mongołów powiedział, że ma problem w przypadku Tybetańczyków tego problemu nikt nie miał ale o co chodzi o aROM wskazywał właśnie przede wszystkim na czynniki zewnętrzne bardzo mocno podkreślał co jest tak naprawdę bardzo zbieżne właśnie z polityką koncepcjami chińskimi jednak tutaj właśnie trudno się z tym zgodzić chociażby przez sam fakt taki może przykład mieliśmy o 2008 roku około 140 przypadków samospalenia na czas odbyli niższa lub byli niżsi, a jak wiemy Dalajlama bardzo jednoznacznie wypowiadał się przeciwko aktom przemocy przeciwko walce zbrojnej i oczywiście przeciwko samobójstwo, która w buddyzmie jest bardzo ciężką zbrodnię, bo to jest zamach nażycie teścia własne, a wcielenie ludzkie to jest jedyne wcielenie, które dają możliwość w ogóle wyrwanie się z rynku za stary, więc Dalajlama zewsząd powiedział, że jeżeli w 1000 Tybetańczyków zginie to nic z tego nie będzie, ale oni przetrwają te mają szansę chroni swoją kulturę i pracować na rzecz swego narodu czy też samospalenie są, jakby wbre w stanowisku Dreyera jest tym momencie przypisywanie mu, jakby podburzanie Tybetańczyków w ten sposób dno jest błędne, ale spójrzmy też drugą stronę, jeżeli mówimy, że rolada i ramy jego autorytet jest tak silny no to tutaj można powiedzieć, że coś jest chyba nie tak, że oczywiście Dalajlamy jest czczony jako bóstwo przez różne odłamy MO jest najważniejsze dla odłamu grupa, czyli rzutów czapek, ale są różne sekty różne odłamy tybetańskie też go czczą, choć nie jako najważniejszą postać mają swoich własnych jednak pokazuje, że po pierwsze jego wpływ jest ograniczony, a po drugie, że właśnie te protesty miały czynniki wewnętrzne w 231 wydziedziczenie z tego właśnie impuls przekazywany z darami Stali, który mówi, że Tybetańczycy mają się jakoś zachowywać czyli, jeżeli dobrze rozumiejącą to tutaj jak Polska sytuacja analogiczna walczy jest papież Franciszek, który coś tam mówi i to być może pięknie brzmi atrakcyjnie, ale generalnie mamy Episkopat, który tłumaczy że, a tam papież Franciszek Otto Rehhagela wśród firm jak nowa wieś, a my wam powiemy tak naprawdę kogo macie kochać go w bankomacie przekazać znak pokoju, a jak komu pokazać środkowy palec znaczy trochę tak, ale troszeczkę też jest to bardziej skomplikowane, bo pamiętajmy, że Lennon rzadko kiedy mamy do czynienia z Bud, gdyż nie za tą kolejką centralizacji pewnym fenomenem jest właśnie dróg w pakiecie oni stworzyli system państwowy się nie zespolone ze swych ze strukturą własnej sekty Ależ i innych sekt, więc w przypadku innych sekt no to wiadomo, że oni mogą oni nie muszą się przejmować Dalajlamą, ale chodzi o setek lub atutem są różne szkoły w pamiętajmy, że do Luftwaffe przeżywa pewnego rodzaju kryzys, gdyż Dalajlama potępiły 1 z ze świętych Tyszko już Glena dotrzesz dna i to jest bardzo istotne w tej oto co potępił uznał go za demona obecny Fn trudno jest w była tam cała dyskusja teologiczna realne no pewnie za tym szły też inne czynniki niezależne osobiście bardzo prawdopodobne w każdym razie ślubną owcy nic mówi jak posłuszeństwo Dalajlamie jego kulcie zakazane w Look wiem no i oczywiście Chińczycy to zaczęli rozgrywać na 2 poziomach nowo ogólnie mogę powiedzieć no, a u nas Tybetańczycy mogą czcić szuka dna, czyli na my mamy wolność UAM, ale bodaj Ramon to jest opresja doszło, gdy na nie można czcić jest też drugi element jak przeczytałam, że generalnie się, gdy noce re KRU rekrutują się z hamulca oczywiście zapaliłam się zwaliło się lampka głosi, bo pamiętajmy, że handel zawsze mocno niezależne duża część elit partyjnych, a on to rekrutuje się właśnie z Hannu to są właśnie ci wojownicy i sobie tak sobie myślę, że w notes powiązanego, jeżeli oni mają władze ściągają odpowiednie środki te mogą też promować krótszą, gdy na imamy przypadki, gdzie n p . w klasztorze dochodziło do konfliktu szok dynastii Han się w nocy w ciągu, których wciągany był samorząd, który w dużym stopniu właśnie tybetański buddyjski dodatkowo jeszcze np. młodsi niż ze starszymi powiadali w konflikt dochodziło do tak gigantyczne środki właśnie na wspieranie klasztorów, które w dużym stopniu szły Laszuk donosów i w tej sytuacji widzimy nawet w kontekście samego 1 klasztor róże jest bardzo wielu graczy bardzo wielu perspektyw i właśnie ten krótszy, gdy ona jest takim wydawali wydaje się, że takim elementem zapalnym w Chodzieży, jeżeli chodzi o Dalajlama na jego kult oficjalnie wiemy jest zabronione w realnym czasie zamieszek 2008 roku Anny oraz rozpowszechnianie w ogóle jego nagranie wiem, że wyrok 12 lat więzienia, ale zrobić jedyne miejsce, gdzie można zobaczyć jego wizerunek jest Norblin kadra się w ale jak mówi sytuacja zróżnicowana, bo w Syczuanie w byłam tam zarówno przed tymi zamieszkami jak po zamieszkach wchodzisz do klasztoru nieważne czy wyrok poczeka makaki czy jakiegokolwiek innego i salą mamy wszystkich najważniejszych wszystko najważniejsze informacje z bardzo różnych sekt czy też Derain zaliczy te, które są na terenie Tybetu i oczywiście też jest, ale ma 14, a jedyną taką zmianą tą, którą wizytatorzy przed 2008 roku mnisi schodzili nawet takimi medal jak i wynikami z wizerunkiem Dalajlamy do teraz już tego nie ma teraz już tylko jest obecny na świątyniach, ale oficjalnie na widok to przecież przecież aktyw partyjny wizytuje ciągle te świątynie sam albo się modli albo przynajmniej próbuje się jakoś zrozumieć, bo z tego otoczył się zapomina, że jednak reformy i otwarcie 55 kas tak naprawdę pozwoliły na rozwój i przywrócenie instytucji sprzed, jakby z prowadzenia komunistycznych Chin maści mówimy o wycince się w Chinach postkomunistycznych, bo tę instytucję społeczną żyły i przykładem właśnie są też klasztoru tybetański, które są ściśle kontrolowane wyjechać np. czy w tybetańskim regionie autonomicznym liczba mnichów z bardzo mocno kontrolowana poza zależy w UE, ale też Note klasztory zaczynają być ważnym graczem w zakresie właśnie w lokalnej polityki w zakresie własnej gospodarki, a szczególnie, że teraz klasztor mają być niezależne w dużym stopniu ekonomicznie w zapomniałem jeszcze o 1 ważnym aspekcie np. konfliktów wewnątrz klasztornym, że on ma swoje ziomkostwa, czyli różne jak regiony różne plany mają swoje skupiska mnichów i one też są, jakby graczami tych kont IKE albo są np. regiony bardziej proszek Dynowski czy nie doszło w tarnowskich bardziej zamożne, które wnoszą większe wiano i mniej są takie, które mają lepsze powiązania z wyższymi władzami rządów terenowych takie, które mają gorszą osadzeni polityczny i to wszystko potrafi lokalni mieć bardzo dużą rolę dostawcy jesteśmy szczęśliwi, że mamy tylko Toruń i Łagiewniki wskazówki roztwór psa lub białe lub co jest nie wiem co w ogóle w 1 klasztorze młody mnich z 1 opcji przeciwko młodemu mnichowi z drugiej jeszcze stary z takiej idea stare znaki, a jeszcze na to wszystko Dostojewskiego reż polityka i paradoksalnie n p . my jak mamy klasztor, w którym są 2 sekty to paradoksalnie może być tym spokojniej niż w klasztorze z jednostką jest to naprawdę jest nieprzewidywalny, a co z polityką postawą właśnie oficjalnie wiemy, że rząd chiński, mówi że zabił zakazuje bywa Dalajlamy, który jest żąda się wszelkiego zła, ale co z tą tezą stek służy to trochę właśnie grają granie na czekanie element no to, iż to stół zgoda pełno, szczególnie że Dalajlama wysłał różne sygnały np. rząd nie będzie się karnawał, a może, więc będzie rentowna już jako kobieta albo na różne były nie można także egzystować jak się można można nowo właśnie to jest różnica pomiędzy nim w pomiędzy oś taki nie da poświęconym miejsc istotami AM ring internet mierzony świadomie intern internetu, bo w przypadku zwykłego człowieka to ten system modułów do sił życiowych się chaotycznie rozpada i nie ma kontroli nad tym gdzie kto wejdzie, jeżeli ktoś praktykuje jogę buddyzm to może próbować jakoś tam kierować swoim wcieleniem, żeby chcieli się znów człowieka mamy sięga bardzo źle fantastycznym tłumaczenie Ireneusza Kani z drogą mojego idola jest kilkunastu języków tłumaczy kandydat tajski hebrajski rumuński i niesamowite problem to bardzo polecamy lekturę tego tekstu, jeżeli chodzi właśnie, a tych wielkich nauczycieli buddyjskich oni uzyskują taką świadomość, że kontrolują dużym stopniu swoje wcielenia jej matka przed śmiercią zostawiają znaki gdzieś się wcielą w jaki sposób poza tym jeszcze oni są powiązani z innymi pięściarzami, którzy mają AM dar jasnowidzenia, a dar wizji ani potem szukających inkarnacji, jaka jest sytuacja właśnie w przypadku Gallo, który jak wiemy mieliśmy dziesiątego pan ten lament czy po jego śmierci Dalajlama 14 wskazał jego następcę jednak Chińczycy ukryli w tym karnacja prawdopodobnie w ogóle nie w Andrychowie nie żyje, bo one uznawane za najmłodszego więźnia politycznego cała rodzina zniknęła po prostu nie wiemy co się dzieje, a on my skazy, a metodą lasu losową wskazała inną inny inne inne inną postać jako jako wcielenie pandy nomen omen no i oczywiście Girl generalnie poza Chinami MKS nie została uznana oczywiście jest to dużo bardziej złożony, ponieważ Tybetańczycy w środku Chiny uważają, jakby obecnego poznamy 11 KON stan reinkarnacji za, jakby Świętego czy żywego Buddy na to jest błędny trop stwierdzenie to Chińczycy mówią na nich, że żywi w budowie, ale wręcz coś na uważają, że jest to reinkarnacja, ale że nie jest to reinkarnacja pan czym mamy, chociaż Dalajlama powiedział, że przecież nie ma problemu, żeby 1 jest, że dowódca 1 w Turku wcielił się naraz 2 różne postaci zresztą znam takie przypadki w historii, a czy 3 tygodnie nijak nie znam osobiście, ale pamiętajmy, że np. z innym któryś z Dalajlamą w danej umowy generalnie są rynki w RPA weteran walki też warczy i wady serca współczucia w komorze wyjaśnimy to swoje skomplikowane GieKSy po informacjach, bo zbliża się formacje, a w właśnie brak Katarzyna goli z Instytutu studiów po politycznych Polski kryminał jest państwem gościem wyjaśnił po informacjach, który pan czas dla mas, którym Dalajlamą i skok jest uczulony i czym jest oprzeć się pojawić we Wrocławiu nowe wcielenie i po informacji w głowę Cezary łasiczka program Owczarek studia pani Katarzyna Golik Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk w inny może, zanim ekonomii, bo to jest ciekawe wyjaśnimy Jerzy środa to szybko ich z grup prosto wyjaśnić, kto się w kogo wcielił i będą to właściwie chyba już wiemy no bo to nie jest nic nowego ale jakie są, jakie są możliwości wcielać w dalszych wcieleń, jeżeli będzie pan czy Lamey Dalajlamę, bo twoja pani, że żona z Dalajlamą, żebyś robiła i już nie będę już to już koniec tak my i dlatego teraz są spekulacje się co się będzie działo, ale pamiętajmy że w Chinach partia jest czymś podobnym do cesarza przesłucha przepraszam nie wiem w i inni, ale nie zmieni spotkaniu rozjadą wsiadanie w referatów los Skorży Enei jest coś takiego, że partia poprzez swoje rytualne nawiązuje bardzo często do rytuałów cesarskich i ile cesarz miał prawo mianować urzędników mianował także rozdawał rangi również mnóstwo szczególnie to było w przypadku USA, że mam Turskiego, który trzyma w Turowie bardzo zręcznie w ogóle integrowali war in bardzo różne wyznania do jak bez systemu cesarstwa, ale dlatego partie nawiązał do tej tradycji i wojny jak wiemy partia komunistyczna mianuje biskupów w był bez porozumienia z Watykanem, choć i, choć ostatnie lata przyniosły przełom, bo 2 biskupów było mianowanych wspólnie tylko 1 zaczął krytykować partię i tak ona mówi co one nominacje, ale jest 1, który jest właśnie w Spójni nienawidzący się u nas przed jak było przed rokiem pięćdziesiątym szóstym na to też, że partia może mianować ręka na in informacje w gdyńskie i tak też właśnie mianowała panczeny zamek którego, który został właśnie jednak w końcu uznane za Dalajlamy, że on nie jest też jest pan, że nam, że może być naraz 2 kończynach co więcej w 1 osobie mogą się karnawał się już naraz RL 2 bóstwa i więcej, bo tam po prostu, jakby dusza odpowiedniki dusz są nogi, więc one mogą one raz już miejsca przebywać dlatego mogą się marnować w różne osoby postacie przedmioty do przedmiotu może ci dlatego też mamy tego pan, że Dynamem trochę trefnego, który mieszka w Pekinie i Tybet do Tybetu, która rzadko przyjeżdża, a termin trafniej zupełnie innej religii w notowaniach w towarze monopolistycznych to fakt i on jest jak mówię dla Zachodu jest dużo bardziej kontrowersyjny Chiny i Tybet już troszeczkę się z tym pogodziła ale o co chodzi on będzie w przyszłości wybierał RM inkarnację dalej na pociąg ma tak, bo oni są zobowiązani, ponieważ bodajże to był trzeci Dalajlama, który uznał w swoim nauczycielu mi budy Amica chce dno woda jest powyżej da, bo dziki sad, więc teoretycznie tańczę nama powinien być nauczycielem Dalajlamy i faktycznie bardzo często było także w reinkarnację i wzajemnie się uczył, kto był starszy bardziej doświadczony nauczył tego drugiego przeżyły to też 2 ośrodki władzy, która nieraz były ze sobą w konflikcie rozgrywaną przez różne Stronnictwa inna pamiętajmy pamiętajmy, że dziesiąte pan, że mama z 13 Dalajlama woli byli w konflikcie w końcu pan, że nam ucieka przez Dalajlamę n p . w Rucianem Donald nieraz nic nowego roku było one były naprawdę na serio, więc to byłeś zawsze te 2 ośrodki dlatego w mrozach zawsze można powiedzieć to zależy takie sytuacje zawsze była bardzo różne typy jak mówią formalnie paniczna mamy prawo wskazać Dalajlama, kto będzie następny i Stacey oraz znajomość pojęć są daleko w kolejce nie wskaże to nie będzie bardzo boją zdecydowała się dalej może jak najbardziej malowane kobietom w tym bardziej może powiedzieć tak i w tym momencie ten, chociaż to jak będzie kobieta nie rozwiązuje do końca sytuacji nie do końca jak to wygląda w klasztorach tybetańskich w tych teksty centralnych bowiem, że na pewno Mongołów na peryferiach Tybetu to, że Święty się w czerwcu kobiet nie ma znaczenia one i tak zostaje inkarnacja zostaje męski mini Handball to jest poznałam właśnie wśród żywych buddów również, że taką wice przeor tę po prostu była interwencją 1 lament, że była kobietą nie miała znaczenia w Super bardzo, że to podoba zwiększone koszty pożyczki kierunków duchowym na tak, ale jak mówi nie wiem jak to jest tych wielkich rzesz oraz grupy czy tez praktykowane, bo rynek ten buddyzm tybetański mongolskie niesie ze sobą już od siebie różnią poza tym są różne przecież odłamy nawet buddyzmu tybetańskiego mają bardzo, że im zróżnicowane podejście chociażby do celibatu, gdzie on generalnie większość mnichów zasadniczo powinna ten celibat przestrzegać, ale może być także na szkle mowie są z niego zwolnieni albo np. zwykli niż w tych starych tekstach nie ma polskich nowe Amadou i przestrzegający celibatu, ale już n p . ze squash to braknie mu nie na polskich w południowym Tybecie są jak najbardziej klasztory koedukacyjne wszystkie dzieci nasze są proste natrafiliśmy na mieliznę mówimy o ima owcy el n p . gdy chcą się z ENA np. Monika go w Ghanie jest taki duży klasztor nie ma Polski tam do nich ERP chce coś się ożenić się najbardziej może, ale wtedy musi wyjść z klasztoru i życie świeckie, chociaż pozostaje mnicha jest tych rozwiązań jest bardzo bardzo dużo, kiedy polskie rozwiązania w no dobrze w zajdą daleko za brniemy może jeszcze ten aspekt gospodarczy, bo tak ekonomiczne ma też bardzo ciekawych kontr tak jak mówimy o szkole częstochowskiej otwockiej to szkoła częstochowska powierza Lewickiej i otwockiej na przepraszam rzeczywiście w Enei i ta jednak poza szkołę żyłem, że to i rzetelny wystąpienia były efektem właśnie ograniczenia praw językowych widzimy w aktach dodam jeszcze, bo to co się wiąże z tras gospodarką, że bywa różnie, ponieważ tak naprawdę przy tak dużej migracji chanów i przy gospodarce rynkowej polityka rządów bywa bardzo ich afirmację wobec języka tybetańskiego chociażby nawet w artykule pod ławką zależy mi więcej na 13 stanowisk pracy wymaga w ogóle tybetańskiego torze egzamin z tybetańskiego są łatwiejsze niż z chińskiego i Tybetańczycy muszą znać chiński Chińczycy niekoniecznie to jest inna sprawa, niemniej jednak tworzone są czasami nawet trochę sztucznie, ale też miejsca pracy specjalnie dla absolwentów studenta chiński, jednakże ci Tybetańczycy, którzy skończą szkoły nie dostaną się z sektora publicznego mają bardzo ciężką optymalnym momencie nie mają szans na zatrudnienie o sektor prywatny generuje miejsca pracy w ośrodku dla użytkowników języka chińskiego i cena co n p . wtedy, gdyby tańczył może zrobić no może pójść ścieżką chińska nieznaczną, ale wtedy mówię po chińsku dużo lepiej niż po tybetańsku oczywiście tybetańskiego pisma nie zna inie znam np. przypadki, że w Hamie w inny były wystąpienia rośnie absolwentów tybetańskich uczelni, którzy nie dostali się do budżetówki mają oni byli właśnie zmarginalizowani albo też narzekali na bardzo słabą edukacją, gdzie stawka miesięczna wprawiła w ale za to jej Wandą słyszałem o protestach, gdzie RN weszli na ulice studenci studenci bardzo często Tybet stypendyści najlepszych chińskich uniwersytetów przeciwko polityce z imprezy z imprezy jest to z nich wakacyjne i tak los nieżyjącej, więc np. tutaj widzimy w świat, by to sprzeczne postulaty jedni mówią no dajcie nam dobrą edukację chińską, żebyśmy weszli do społeczeństwa weszli do tego szczelina w nawóz rozwoju gospodarczego ich podnieśli swój status, zanim go da się na środowisko, żebyśmy rozwijały i język tybetański, więc jak mówimy też ta szkoła druga szkoła wskazuje na inną rzecz w 2000 piąta 2 tysięcznego roku mamy gigantyczny projekt, więc wielkiego otwarcia Zachodu się woda Kasza chodzi o to, że silny są jak smok głowa smoka, czyli wschodnie Wybrzeże jest w 2001 . wieku środek jest w wieku dwudziestym, a zachód głównie wielo etniczny słabo zaludniony jest wiek dziewiętnasty są przede wszystkim tereny właśnie tybetańskiej oraz Chin Jiang zdominowane liczebnie przez Ujgurów w UE teraz równo z Chińczykami także z dużą grupą koczowników kazachskich niż mongolskich PN, ponieważ Chiny zaczęły się rozwieść bardzo szybko jednak bardzo szybko też naraz nierówności, które są większe niż w krajach kapitalistycznych chociażby w stanach Zjednoczonych PS była kiedyś taka teoria, że jak wskaźnik Giniego przekroczy 0 , 4 to wyspy to już generuje to odurzeni duże napięcia społeczne i inne w przypadku Chin kilka lat temu przekroczył on 5 c przestaje go publikować niezależnej organizacji szacują go na przecinek 0 , 6 BM włącznie oficjalnie oficjalne dane rządowe mówią o ponad 120  000 masowych wystąpień masowe, czyli co najmniej 500 osób niż w obronie liczą w całych Chinach w 3 widzimy właściwie, że całe Chiny cierpią z powodu tych gigantycznych nierówności zbyt, ale także z powodu korupcji z powodu skażenia środowiska w asyście działa na tym Zachodzie przeszły gigantyczne i wielomilionowe transfery, że na stworzenie w przede wszystkim twardej infrastruktury i podstaw rozwojową dla tych terenów to gigantyczne inwestycje, które jednak stały się również generatorem nie tylko udanych projektów jak podróż jak ta kolej z Pekinu do haseł, ale także gigantycznej korupcji niewyobrażalnej wprost ale gdzie każdy KC pierwszy sekretarz powiatowy Tomasz ileż wieżowców w miastach CCS absolutnym standardem i tutaj narodowość nie ma znaczenia chciwość ludzka jest ponadnarodowa nawet jak rozmawiamy o SC Tybet Anka, która strasznie narzekała na kadry partyjne akurat ona miała głównie chińskim mówię, a co z kadrami tybetańskim bananów i oni są jeszcze gorsza, bo jeszcze dodatkowo w nas przed element taki że, o ile w Chinach właściwych w kadry partyjne są rozliczane tak jak menadżerowie, czyli RM poprzez właśnie wskaźniki wzrostu gospodarczego powiązane ze ze spokojem społecznym, czyli nie można sadzić w obie strony to na obszarach peryferyjnych wolnoamerykanka nie noty w jakimś sensie tak, ale np. cały czas hasła rewolucji cały czas, ale cnotą nie jest Note dobrego gospodarowania jego cnota to jest wierność marksizmu leninizmu owi, a peryferia na bardzo często są dużo bardziej ekstremalne jak i widzimy tam często negatywną selekcję że, choć kadr partyjnych, więc LM co to jest powiązany też większą kontrolą i represyjność OUN znamy lokalnych systemów politycznych czy podsystemów czynie jednocześnie mamy kadry bardzo mocno skorumpowane często już trochę wyalienowany ze swojego społeczeństwa i widzimy Tybetańczyków którzy, którzy z 1 strony widzą napły w Hajnówkę potrzebny bardzo dot realizacji tych inwestycji ale gdzie oni się nie załapują i wszystkie są tu ludzie młodzi i kolejnym aspektem, który jest nie dostrzegamy, że bardzo często też tego aspektu nie poruszamy dziś w programie, ale to oznacza, że będziemy musieli się w Muszynie przyszłości dokończyć tematu Tybetu bardzo pani dziękuję dziękuję bardzo Katarzyną Golik Instytut studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk była państwem UE gościem Jacka rem jest interesujący tekst o Tybecie zachęca wielkością interesuje informację za chwilę o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Paweł Zientara, a za sterami w odrzutowca siedział Adam Cieciura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA