REKLAMA

Co zawiera Narodowy Program Prokreacyjny? Rozmawiają dr Grzegorz Południewski, Agnieszka Rogal i Przemysław Iwańczyk

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-20 13:00
Czas trwania:
21:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM jest 137 Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie kłania się i zaprasza na naszą ponad godzinną audycję w pierwszej części będziemy mówić o ogłoszonym przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła Narodowym programie prokreacyjnym moimi gośćmi są dr Grzegorz Południewski ginekolog dzień dobry dzień, aby państwo jest z nami także Agnieszka Rogal z Radia TOK FM, która zajmuje się tą sprawą dzień dobry dzień dobry to powiedzmy narodowe Rozwiń » programy prokreacyjny jest metodą alternatywną dla le in vitro tak w skrócie mówiąc zostało już ogłoszony to pierwsze pytanie na czym polega to marzenie urzekła mnie nie użyłem słowa alternatywną, bo za alternatywą małą maturą tutaj wspólnego rekomendowanego rekomendowanej i de facto inkasuje finansowanie procedury in vitro w Polsce myślę, że w tym momencie moglibyśmy oddać głos trójce profesorów, którzy po, których poprosiliśmy także o PIT o opinię na ten temat nasz redakcyjny kolega Kuba Medyk z Białegostoku rozmawiał z prof. Sławomirem Gałczyńskim z prof. Waldemarem Kuczyńskim i z prof. Marian Szamatowicz minister to będzie dobre otwarcie do naszej zmarnować tego złego wprowadzenia programu narodowej prokreacji zakłada tylko wyłącznie diagnostykę metody diagnostyczne mają służyć ustaleniu sposobu postępowania postępowania z wykorzystaniem spod współczesnych metod leczenia niepłodności tego tam nie sprowadza się tylko wyłącznie do diagnostyki, a diagnostyka też nie daje jednoznacznej odpowiedzi, że jest to rzeczywista przyczyna tak naprawdę pokazujemy są przyczyny, które ograniczają płodność i nie ma ciąży my teraz należy podjąć postępowanie prof. Waldemar Kuczyński i środowisko związane z leczeniem niepłodności światowe i europejskie są bardzo zaniepokojone kierunkiem proponowanych zmian w Polskim prawie Otóż na ostatnim kongresie w Europejskiego Towarzystwa biologii rozrodu człowieka w Helsinkach prezydium tej tej organizacji wystosowało stanowisko protestujące przeciw zaostrzaniu prawa i wspierające działania polskiego Towarzystwa ginekologicznego i polskiego Towarzystwa medycyny rozrodu i embriologii i w próbach przynajmniej nacisku czy też w klubach perswazji skierowanej przeciwko zaostrzaniu prawa uniwersalna deklaracja praw człowieka zakłada w art. 16, że prawo do posiadania potomstwa jest podstawowym prawem człowieka natomiast z punktu widzenia religii rzymskokatolickiej takiego prawa nie ma pan człowiek ma prawo tylko do prokreacji, czyli do odbywania stosunków seksualnych w wyniku, których jeśli jest ciąża to trzeba ją zaakceptować jeszcze niema ciąży również na to zgodzić z pokorą i tego typu filozofię usiłuje się wprowadzić do polskiego prawa notuje dramat dramat i to się wyraźnie powiedzieć to na koniec mówią przerażone prof. Marian Szamatowicz celnym żądamy głos pan w Tarnowie podziela pan opinie profesorów, których wysłuchaliśmy przed chwilą oczywiście, że tak mało tego od nas to są osoby, które od samego początku zajmowały się procedurami in vitro w Polsce prof. Szamatowicz był dzieckiem w cudzysłowie medycznym właśnie pierwszego dziecka in vitro i myślę, że to jest ta grupa ludzi, która najbardziej się na tego typu metoda znani, która tak naprawdę ma największe doświadczenie z pracą z ludźmi, którzy mają ten problem, bo niepłodność jest to zjawisko, które dotyczy blisko 20 % młodych osób młodych starych jest to bardzo specyficzna choroba, bo można zdiagnozować dopiero kiedy przez rok nic ze współżycia nie wychodzi, kiedy starania czuł, że nie dają żadnego efektu lepiej i to przeradza się z 1 strony takie biologiczne dociekanie co jest przyczyną niepłodności braku tej ciąży z drugiej strony jest to również pewien problem, ale psychologiczny pary, która obciążona tym faktem, że Kowalski obok już bez przer w bez powodu ma siódme dziecko, a oni nie mają jeszcze tego pierwszego jest kwestią, która rzeczywiście coraz bardziej oddziaływuje jest to 1 z elementów pozwalających na korzystanie właśnie z tych powodów czysto psychologicznych z jak najefektywniejszych sposobów terapii, a te najefektywniejsze sposoby terapii to m. in . in vitro i to, że nie znalazło się ono w programie są gotowym torze nie znalazło się w programie leczenia tego typu schorzeń w Polsce jest bardzo bardzo zaskakujące jedyną metodą tzw. rozrodu wspomaganego, która trafiła do tegoż dokumentu jest możliwość inseminacji już są po stronie prawicowych organizacji protesty, że Jonatan trafiła, więc to jest w ogóle ograniczenie właściwie sposobu pomocy dla tych ludzi mających problemy z zajściem ciążę wyłącznie takie wspominał to prof. Wołczyński do metod diagnostycznych diagnostyka nie daje nic to nie jest forma leczenia czekanie aż z liści się ten moment i w końcu w ciąży w sensie rasowym dojdzie to jest bardzo często czekaniem przez kilka kilkanaście lat bardzo często czekanie na próżno, bo może się to nigdy nie wyjść z Agnieszką czy są to najbardziej restrykcyjne regulacje tego typu w Europie inny to może o tym rozmawiamy w drugiej części programu jest jedynym będziemy mówili o tym projekcie zaostrzające możliwość procedury in vitro natomiast jeśli pozwolicie chciałbym jeszcze wrócić do Narodowego programu prokreacji wonne doktor jest religią jest lekarzem jest praktykiem tutaj były też chciałbym zapytać pana o to czy czytając ten program tango czyta trochę inaczej niż ja pani widzi co w nim jest dostępna takiego, czego np. nie było do tej pory czy on faktycznie wypełnia, chociaż minimalnie jakąś lukę która, która do tej pory nie była dostępna przez ten program tak naprawdę nie realizuje żadnego Novum one funkcjonują wg schematu, który już jest dostępny mało tego nie w pełni refundowany, bo wszystkie te procedury, które są nam proponowany są absolutnie dostępnej wykonywane przez, inicjując się leczeniem niepłodności i to nie stanowi żadnego kroku do przodu można, by się doszukać 1 nowości są nowością jest propozycja to ja konserwacji komórek u osób chorych onkologicznie, bo ten problem rzeczywiście w Polskiej medycynie nie był załatwiony, że osoby, które poddają się szczególnie osoby młode leczenie onkologiczne Emu mogą zostawić swoje komórki rozrodcze, żeby później jak udaje się zwalczyć chorobę onkologiczną moc skorzystać z nich mieć dziecko oczywiście w tym programie zostało wspomniane, że głównie z procedurą, która daje szansę, żeby to dziecko uzyskać takich osób jest właśnie in vitro, bo to jest najskuteczniejsza i najefektywniejsze niż tym wypadku metoda, więc to, jakby skrzętnie przemilczano w w całym programie nie pada słowo naprotechnologia, ale tak de facto przewija się ten sposób myślenia przez cały program zasugerowany przez ministerstwo i tak jak mamy lato wspomniał ma on teoretycznie zastąpić niczego nie zastąpi ten program, ponieważ jego forma realizacji spowoduje tylko, tyle że wiele osób będzie w sposób przewlekły leczonych bądź diagnozowanych bez rzeczywistej skutecznej pomocy zachętę wrócimy do tej rozmowy teraz informacja rady TOK FM popołudniowy program Radia TOK FM 13 na 22 z trasy Przemysław Iwańczyk w naszym studiu wciąż pan dr Grzegorz Południewski ginekolog dzień dobry kinowym Agnieszka Rogala Radia TOK FM dzień dobry rozmawiamy o Narodowym programie może inaczej oficjalna nazwa, że program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego na lata 20162020 pan panie doktorze wspomniał o metodzie naprotechnologii, gdyby zechciał wyjaśnić na czym ona polegaj jak bardzo skuteczny naprotechnologia to jest wkrótce od takiego sformułowania Natural pro West Technology, czyli naturalne metody związane z kierowaniem płodnością to jest metoda, która powstała tak naprawdę w latach trzydziestych ubiegłego wieku wtedy, kiedy nauczyliśmy się w fizjologii rozrodu jednolite na program polega przede wszystkim na obserwacji bardzo wnikliwej cyklu w użyciu w potencjale nie płodnym okresie i de facto oprócz szumne nazwy nie wnosi do medycyny nic nowego, bo te wszystkie elementy związane z ze śledzeniem cyklu dostosowanie się do naturalnego biologicznego tempa realizuje się w każdej klinice leczenia niepłodności, więc tutaj nie mamy w ogóle żadnego Novum, choć w samym projekcie ministerialnym te słowa nie pada, ale biorąc pod uwagę sens i treść wynikającą z tych proponowanych metod to de facto rzeczywiście ma się skupić lekarz lekarza w tej chwili leczenie podnosi na edukacji obserwowaniu fizjologii, więc to nie jest dobry kierunek ten kierunek operacyjny znowuż, który jest proponowany również w tym projekcie trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ma po pierwsze, niskie wskaźniki skuteczności, bo za tym niesie za sobą ryzyko powikłań są bardzo poważnych takich jak w ciąży pozamacicznej jak możliwość powikłań stać się z wczesnych okresów wczesny okres ciąży i to wszystko nie jest tak naprawdę jest mam nieodparte wrażenie tylko o to, żeby odciągnąć ludzi od tej technologii, która jest w tej chwili najbardziej skuteczna, jaką jest in vitro i myślę, że to jest powód, dla którego ten cały program w jakim stopniu powstał chodzi o to, żeby pokazać, że mamy inne wspaniałe metody, ale z punktu widzenia zdrowia tych osób będą się leczyć bardzo często te metody proponowane przez przez ministerstwo będą po prostu stratą czasu Trion powstał ze względów światopoglądowych finansowych czy też może zjeść jakiś inny powód przede wszystkim ze względów światopoglądowych, dlatego że nie jest to kwestia kościoła katolickiego jego dni akceptacji metody in vitro, ale przede wszystkim myślę, że trzeba zdać się z tego sprawę, że metoda polegająca na obserwacji de facto metoda tania, jeżeli będzie kontynuowana przez lat 10 bezowocnie to już nie będzie taką tanią metodą, jeżeli zastosuje metodę droższą, ale która w przeciągu pół roku da ludziom rozwiązanie problemu ciąży to będzie mimo jednostkowo wysokiej ceny metoda tania, bo 10 lat nie będą się dzień czekać na owoc leczenia to przejdźmy teraz do tej jedynej dopuszczalnej metody in vitro, który mówi Agnieszka off programy Anny i mrozem z rozwojem tras o projekcie tak tak na lekarzem na 1 z resztą, którym el Greco van de Jong w czwartek to już wiemy w czwartek dziennik odbędzie się pierwsze czytanie projektu, którego nazwa brzmi w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro on może przytoczę główne niczego, czego dotyczy, czego dotyczy ten projekt więc, że główne zmiany dotyczą one przede wszystkim definicji zarodka do ograniczenia zapłodnienia pozaustrojowego do 1 komórki żeńskiej oraz zakazu mrożenia zarodków wg wzoru wg złożonego w sejmie projekt ustawy zarodek to dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej żeńskiej jej zdaniem autorów poselskiego projektu aktualnie obowiązująca ustawa ma on i definicja zarodka w tej ustawie ma charakter wyłącznie medyczne w środę z celem bardzo ważne, żebyśmy powiedzieli tutaj, że ten projekt chyba pan doktor się ze mną zgodzi nie jest de facto próbą w cudzysłowie, bo takiego prawdziwego zagrożenia in vitro w Polsce no ten projekt niewątpliwie, jeżeli bym przeszedł, by to znacząco ograniczy sen z in vitro, ponieważ ta procedura związana jest z pobierania większej niż 1 liczby komórek zapładniania u wielu komórek w oczekiwaniu aż zaczną w tej pierwszej Wisły w pierwszym swoim okresie zastoju zarodki i część z nich podaje się bezpośrednio do organizmu matki raczej zostaje zamrożony w i po odnalezieniu one ponownie mogą być podane do organizmu matki listy zamrożonych zarodków mamy bardzo duży wskaźnik wciąż mało tego w tej chwili nawet w sytuacjach w trudnych z medycznie korzysta się właśnie zamrożenia zarodka, żeby stworzyć optymalną sytuację do powstania ciąży w organizmie i dopiero wtedy ten zarodek podać zamrożenie obwarowania zmniejszają znacząco skuteczność tak mało tego, że zmniejszają skuteczność to również w dużym stopniu jak pokazują, że ktoś, kto pisał tą próbę w 2 ustawy nie zna się w ogóle na biologii nie ma podstawowych wiadomości na temat embriologii, gdyż eliminacje jest 1 z podstawowych elementów wczesnych faz rozwoju również człowieka ta faza zarobkowa związane jest z eliminacją nieprawidłowych nieprawidłowo rozwijającym się zarodków i jest to zjawisko logiczne dotyczy ono od 40 do 60 % zarodków, które powstają w sposób naturalny to samo my obserwujemy w odniesieniu do in vitro też mniej więcej 40 % strat takich zarodków obserwujemy w trakcie hodowli to jest normalny biologiczny etap pełnej siatki biologicznej, która pozwala, żeby zostały wybrane koty zarodki, które prawidłowo się rozwijają nieświadomość tego faktu powoduje, że teraz będziemy chronić każdy zarodek zupełnie bez sensu, ograniczając jednocześnie osobom, które z metody in vitro skorzystają możliwość naturalnego doboru butów losowości, gdzie je w czasie hodowli tych zarodków, które będą najlepsze, bo jeżeli weźmiemy 1 komórkę to nie mamy zielonego pojęcia tak naprawdę, jaka ona wręcz, iż dokonano jest też dotkliwa dla kobiet Delta metoda jest dotkliwe ją na bardzo uderzy w kobiety w rodzinnej to jest to, o czym też rozmawialiśmy w przerwie z panem doktorem, że muszę sobie zdawać sprawę z tego, że my nie rozmawiamy o projektach, które chcą sobie projektami tylko to są fakty to są sprawy, które dotyczą nas wszystkich jeśli nie na stok kogoś w naszej rodzinie też nie jest niczym nowym, że mamy do czynienia z turystyką in vitro pacjentki wyjeżdżają do 3 do Belgii Austrii 11 do Londynu jak wspomniał pan doktor może tutaj myślę, że zdążymy posłuchajmy jeszcze raz profesor z Białegostoku ostrymi rozmawiał Jakub Medek będzie to prof. Sławomir Wołczyński prof. Waldemar Kuczyński prof. Marian Szamatowicz profesorowie skomentowali także ten projekt prof. Sławomir Wołczyński klinika rozrodczości i endokrynologii ginekologicznej Uniwersytet medyczny w Białymstoku w projekt jest bardzo bardzo restrykcyjny zakłada, że będzie można zapłodnić tylko 1 komórkę i tą 1 komórkę bez względu na to jaki będzie rozwój zarodka w ciągu 72 godzin przenieść do jamy macicy co to spowoduje no chyba obniży się bardzo bardzo skuteczność programu w zaczął się powikłania, ponieważ wzrośnie liczba liczba poronień, kto w ogóle jest absurdalne z punktu widzenia biologicznego zakłada, że nie wolno mrozić zarodków co tak naprawdę dochód w odbije się na kobiecie prezes Waldemar Kuczyński przewodniczący sekcji płodności niepłodności polskiego Towarzystwa ginekologicznego Uniwersytet medyczny w Białymstoku tak restrykcyjny zapis, który się znajduje w nowelizacji w projekcie nowelizacji jest przede wszystkim bardzo szkodliwy dla pacjenta dla środowiska medycznego, który wiele lat pracuje nad udoskonaleniem technik metod i zapewnieniem odpowiedniej skuteczności i bezpieczeństwo pacjentów przede wszystkim szansę zdać sprawę z tego, że jeżeli źle, jeżeli będziemy zapadali tylko 1 komórkę jajową to skuteczność metody spadnie do około 36 %, czyli prostszym językiem może mówiąc na 94 kobiety, które nie zajdą w ciąży czy też na stok hobby, które nie zajdą wciągu 4 do 6 zajęcie biorąc pod uwagę wskaźniki poronień ten wskaźnik się zmniejszy jeszcze bardziej po drugie, pacjentki, które będą zmuszone do przyjęcia zarodka, który jest nieprawidłowy lub też będą zmuszone do przyjęcia tego zarodka w sytuacji, kiedy zagraża im ciężkie ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia te kobiety nie dla nich nie przewiduje się żadnego trzeciego wyjścia jest to mało, że pozbawione sensu medycznego, ale jest to wyjątkowo nieludzkie pozbawione jakiejkolwiek empatii w stosunku do pacjentów rozmawia się ma stanowić emerytowany prof. Bell częściowe zatrudnienie w klinice rozrodczości się ds. ginekologii Uniwersytetu medycznego w Białymstoku jak Superfund akcji, że projekt restrykcyjnej też projekt ideologii ani projekt nauki nie ma nic wspólnego z nauką tuszuje ideologię wprowadzić do działalności sensu stricto medycznej tak jak wcześniej widziano tego typu projekty zawsze kończyły się bardzo źle przede wszystkim dla kobiet panie doktorze no nic dodać nic ująć te, a negatywna opinia o projekcie panów profesorów rzeczywiście jest zgodna z środy opinią środowiska lekarzy, którzy się tym zajmują i trzeba zdawać z tego sprawę, że my przede wszystkim zdajemy sobie jak tak naprawdę będą cierpieć kobiety w Polsce tak jak naprawdę będą cierpieć ludzie, którzy mimo tego, że mają szansę, bo medycznie możemy im pomóc niech dziecko tego dziecka nigdy nie będą mieli będziemy widzieć tysiące par, które będą marnować czas na technologie od minimalnej skuteczność taką, jaką jest naprotechnologia nie leczą się czy to sprowokuje turystykę in vitro w Polsce myślę, że w dużym stopniu tak ale, ale pamiętajmy, że to będzie kosztowało, że to nie jest tak, że ktoś się dzieje za darmo mało tego, że osoby, które nie będą miały świadomości, że ich zasięgu ręki metoda, która jest w stanie im pomóc będą bardzo często łamały sobie głowę nad własnym życiem i będą też życzę sobie rujnowały, dlatego że nie posiadanie dziecka bardzo często kończy się problemami wewnątrz rodzinnymi nie tylko w sensie jest partner, ale i później mogłem problemami życiowymi i trzeba zdawać z tego sprawę, że biologicznie posiadanie dziecka to jest pewien aksjomat, który nam towarzyszy od urodzenia taka jest biologią jesteśmy w jakim stopniu na tym świecie po to, żeby mieć potomstwa zdarzają się też tak dodajmy, że to co się dzieje teraz w Polsce nie pozostaje bez Echa na arenie międzynarodowej jest taka organizacja, która nazywa się europejskie Towarzystwo rozrodu człowieka i embriologii też się i bodajże w lipcu też wyraziła pełne poparcie dla polskiego Towarzystwa ginekologicznego i polskiego Towarzystwa medycyny rozrodu i rent i embriologii ich sprzeciwie wobec proponowanych zmian zmian legislacyjnych w leczeniu niepłodności tutaj fragment komunikatu głosi, że zgodnie z propozycją mówimy o tej propozycji właśnie zmiana przepisów może znacząco ograni ograniczyć dostęp do leczenia niepłodności oraz ograniczyć dostępne metody leczenia i jeśli ustawa zostanie przyjęta Polska wróci do swojego staw na terenie dawnego statusu, kiedy dostała samotnie jako jedyny duży Europejski kraj bez ustawowego wsparcia dla procedury in vitro i myślę, że to jest też na bardzo ważna, ale też bez mocny sygnał, że na arenie międzynarodowej taka organizacja zajmuje głos w sprawie Polski dosyć krytycznie się jesteśmy postrzegani przez całą Europę jako kraj posługujący się ideologią, a nie rozumem to jest straszny szok wreszcie dodajmy, że w tym tygodniu w sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu wprowadzającego całkowity zakaz aborcji dziękuję państwu bardzo te rozmowy dr Grzegorz Południewski ginekolog Kingę Agnieszka Rogal Radia TOK FM Ewa zaproszonych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA