REKLAMA

Prawo naturalne

Kwadrans Filozofa
Data emisji:
2016-09-20 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:49 min.
Udostępnij:

W ostatnich dyskusjach o kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju" czy ustawie całkowicie zakazującej aborcji w każdym przypadku, powraca nieodmiennie pojęcie 'prawa naturalnego'. Kościół - tak twierdzą jego przedstawiciele - na straży tego prawa stoi, ono zaś stoi wyżej niż "prawo ludzkie". Problem polega na tym, że żadne "prawo naturalne" nie istnieje.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ten kwadrans filozofa elity i Tomasz Stawiszyński dzień dobry porozmawiajmy dzisiaj o prawie naturalnym to on ten kwadrans filozofa elity trudno sobie wyobrazić bardziej chrześcijański gest aniżeli ten, który stanowi sedno kontrowersyjnej jak się okazało kampanii przekażmy sobie znak pokoju gest podania ręki o tron znają państwo to plakaty zapewne dość głośno o tej kampanii zrobiło się z ostatnich dniach na tych plakatach w każdym razie, które te kampanie promują widzimy Rozwiń » u ściśnięte dłonie 1 z opla trzonem wokół nadgarstka różańcem, a druga z tęczową bransoletkę w dla tej kampanii tak twierdzą jej twórcy inspiracją były przede wszystkim, a i m. in. słowa papieża Franciszka, który kilkakrotnie podkreślał, że osoby homoseksualne od kościoła wiele złego zaznały i że kościół winien jest im w związku z tym jakąś formę zadość uczynienia przeprosiny z całą pewnością jest też słynna wypowiedź Franciszka 1 z pierwszych takich jego wypowiedzi zaraz na początku pontyfikatu kimś, że jest to, żeby tych ludzi oceniać poza ich organizacjami z organizacjami od lat działającymi na rzecz osób LGBT tę kampanię wsparł także środowiska skupione wokół pisma o jedno kojarzonych z tzw. kościołem otwartym w Polsce środowisko skupione wokół znaku więzi tygodnika powszechnego i magazynu kontakt no ale okazało się, że cała ta kampania cała ta inicjatywa nie podoba się zdecydowanie polskiemu episkopatowi, który w tej sprawie wydał specjalne oświadczenie całkiem niedawno m. in . w tym oświadczeniu biskupi napisali co jest oczywiście sprawą dla każdego, kto jest jakoś zaznajomiony z nauką kościoła że, choć wszyscy ludzie bez wyjątku są w myśl nauki katolickiej ukochanymi dziećmi Bożymi to cytat szacunek dla godności osoby jest jednak nie do pogodzenia z szacunkiem dla samych czynów homoseksualnych innymi słowy osóbka u osób homoseksualnych kościół nie potępia, ale seksu, który te osoby za sobą uprawiają, owszem, ten kwadrans filozofa i tylne w praktyce rzecz jasna nie sposób tego rozróżnić orientacja seksualna jest integralną składową tożsamości przeważająca liczba dostępnych aktualnie dowodów naukowych wskazuje, że wrodzoną i nie jest rodzajem stylu życia, którym można wybrać albo z niego zrezygnować na zasadzie pełnej dobrowolności erotyczna skłonność do innych ludzi erotyczna, czyli mieszcząca w sobie zarówno zaangażowanie emocjonalne, jaki cielesne nieważne czy dotyczy tej samej czy odmiennej płci nie no jest wyrazem pewnej głębokiej bardzo potrzeby potrzeby bliskości intymności wspólnoty i t d . i t d. i to jest potrzeba fundamentalna absolutnie fundamentalna nierozłącznie związana z bardzo głębokimi wymiarami tożsamości wydaje mi się, że dokonywanie tutaj takich podziałów jak to czynią biskupi jak to w ogóle czyni nauka katolicka jest rodzajem operacji o charakterze retorycznym przede wszystkim, żeby nie powiedzieć ery stycznym, czyli po prostu jest sprytnym wybiegiem nieraz sprytnym chwytem chwytem, który coś umożliwia rzecz jasna wskutek takiej operacji czy takiego chwytu mianowicie nikt nie może ne biskupom czy Kościołowi zarzucić, że kogokolwiek potępiają albo dyskryminują no bo przecież odwołają się wtedy do tego na co przed chwilą przytaczaliśmy powiedzą, że osób żadnych inni kogo, więc nie dyskryminują no ale potępiają 3 nie pochwalają w każdym razie czynów, które te osoby mogą dokonać i takie rozróżnienie bardzo subtelne będzie podstawą do odpierania zarzutów o to, że stosunek kościoła do osób homoseksualnych jest stosunkiem dyskryminującym nawiasem mówiąc jak już przy okazji tych czynów jesteśmy przy przy kwestii czynów Noto, gdzie w kampanię, której mówimy Episkopat się jakiś czynów dopatrzył tego naprawdę trudno dociec podanie ręki jako żywo uściśnięcie dłoni, a to widzieliśmy przecież na plakacie promującym kampanię raczej do kategorii czynów się chyba nie zaliczano być może jednak ktoś ma wybujałą wyobraźnię tylko zobaczy dłonie to natychmiast jakiś scenariusz dalszych działań w jego głowie powstanie powstaje jakiś czynów, które nastąpią po tym, kiedy już ten uścisk dłoni zelżeje to on ten kwadrans filozofa elity, ale zostawmy żarty na boku rzecz jasna stosunek do osób homoseksualnych to jest ułamek zaledwie katolickiej nauki dotyczącej ciała, w której to w nauce formułuje się rozliczne nakazy zakazy i zalecenia dotyczące tego w jaki sposób można a jaki niemożna postępować tak z własnym ciałem jak i strzałami innych ludzi kwestie seksu pozamałżeńskiego antykoncepcji czy w ogóle rozmaitych praktyk seksualnych nie służących rozmnażaniu tylko przyjemność budowania relacji i t d . i t d . są przez kościół bardzo często akcentowane te kwestie nazwijmy to ludzie władzy, bo to w istocie jest obszar bio władzy, czyli władzy nad ciałami władzy nad ożywiony mi obiektami i te kwestie właśnie kwestie bio władzy etyki seksualnej są właściwie takim dziś w centralnym obszarem zainteresowania kościoła katolickiego w przypomnę wspominane tutaj papież Franciszek zwracał zresztą uwagę na początku również swojego pontyfikatu w 1 z wypowiedzi, że być może dzisiejszy kościół nadmiernie fit psuje się na tych kwestiach zbiją władzom związanych, a tak naprawdę powinien przesunąć ciężar swojego zainteresowania na kwestie społeczne i na jej Franciszek dość konsekwentnie właśnie w tym kierunku podąża, ale polscy biskupi czy Polski Episkopat niekoniecznie jego śladem w tej sprawie idzie to można odnieść wrażenie, słuchając wypowiedzi przedstawicieli polskiego Episkopatu, że to właśnie kwestie związane z bio władzą z etyką seksualną są jakimś centralnym obszarem zainteresowania polskiego kościoła pod 1 z takich najświeższych przykładów tego zainteresowania to jest też sprawa, w których kościół Polski był niezwykle aktywny jest projekt ustawy, który będzie w czwartek dyskutowane w sejmie projekt ustawy w sposób drastyczny czy wreszcie stuprocentowo ograniczające wykonywanie zabiegów aborcji projekt powstały przy aprobacie i aktywnym udziale środowisk związanych z kościołem przedstawicieli kościoła i t d. tak dalej projekt powiedzmy to właśnie drastycznie ograniczający czy uniemożliwiający przeprowadzenie aborcji i proponujący penalizacji kobiet, które temu zabiegowi zdecydował się poddać i wyłączając te możliwości, które wciąż jeszcze w Polskim prawie są one dostępne w niekiedy to ciąża jest spowodowana gwałtem albo kiedy mamy do czynienia z płodem nieodwracalnie i w fundamentalny sposób uszkodzonym albo kiedy ciąża zagraża życiu matki to są te 3 okoliczności w aktualnym prawie niesłusznie nazywanym kompromisowym skądinąd zsyłki do aborcji można dokonać ten projekt, który w aktualnie Sejm będzie dyskutował jest projektem znoszącym także te 3 różne te 3 możliwości ten kwadrans filozofa elity to właśnie ale kiedy się słucha tych dyskusji nie dyskusji na temat aborcji dyskusji na temat związków osób homoseksualnych dyskusji na temat etyki seksualnej szerzej rzecz ujmując to bardzo często z ust przedstawicieli kościoła katolickiego i osób, które jakoś identyfikują z katolickim nauczaniem można usłyszeć, że chodzi tutaj, a i to jest podstawa tej argumentacji o prawo naturalne o prawo naturalne, które stoi wyżej niż prawo stanowione przez człowieka itp, a do, którego to prawa naturalnego obrony kościół został powołany to właśnie prawo naturalne stanowi, że jedynym niegrzecznym sposobem uprawiania seksu jest stosunek heteroseksualny nie każdy stosunek heteroseksualny oczywiście tylko taki, który jest otwarty na rodzicielstwo jak to się enigmatycznie określa, czyli taki po prostu, w którym nie stosuje się antykoncepcji oraz jakiś różnych innych działań, które mogłyby uniemożliwić zapłodnienie nowo jedynym celem na stosunku seksualnego jest właśnie rozmnażanie się to właśnie prawo naturalne również stanowi, że od momentu połączenia komórki jajowej plemnika mamy do czynienia z pełnoprawnym człowiekiem, który podlega bezwzględnej prawnej ochronie i to właśnie prawo naturalne stanowi jeszcze o wielu innych kwestiach związanych rzecz jasna najczęściej właśnie ze sprawami jakoś wiążącymi się z seksem, których ds. kościół jest nadzorcą i czuje się w obowiązku i ma obowiązek, żeby bronić ich jak bastion kłopot tylko polega na tym i to jest istotny kłopot z wyższego bym, że żadne prawo naturalne nie istnieje po prostu nie ma czegoś takiego ten kwadrans filozofa elity nie ma żadnego wpisanego w przyrodę czy w naturę porządku, który byłby niezmierną niezmienne i nie zakłócane i który jakaś grupa ludzi byłaby władna odczytywać, a dodatkowo powołana była do jego ochrony prawa i obyczaje taki czy inne sposoby życia działania organizacji społecznej tak dalej i t d . bez wyjątku są wynikiem negocjacji podmiotów, które są w niej zaangażowane w na drodze rozmaitych procedur to negocjacje się odbywają oczywiście bywa także niektóre z tych zaangażowanych w proces negocjacji podmiotów zaczynają twierdzić, że mają kontakt z jakimś Super podmiotem, który jest twórcą wszystkich innych podmiotów i że z tej racji właśnie inni jako reprezentantom owego Super podmiotu należy się całkowite posłuch to tylko problem polega na tym, że od pewnego momentu zaczęto zadawać pytanie, skąd właściwie wiadomo, że niektórzy taki dostęp do Super podmiotu mają okazało się, że na to pytanie niema zadowalającej odpowiedzi, bo też nie ma żadnego niezawodnego sposobu komunikacji z owym Super podmiotom takiego sposobu, który daje pewne rezultaty zarówno co do tego, że ów Super podmiot istnieje, jaki rozmaitych jego predylekcja tego co mu się podoba, a co mu się nie podoba a co by chciał, a czego, by nie chciał spróbowałby, więc takiej definicji prawa naturalnego Otóż prawo naturalne to jest pewien arbitralne zestaw zaleceń sformułowanych przez przedstawicieli jakiejś grupy jakiejś instytucji w tym przypadku instytucji kościoła w lekturze to przedstawiciele równie arbitralny sposób przypisują sobie uprawnienia do narzucania pewnego zespołu przekonań także tym, którzy owego zespołu przekonań nie podzielają ten kwadrans filozofa przekonań arbitralnych, bo one stoją w sprzeczności z tym wszystkim co o psychologii seksualności oraz prawach czy obowiązkach człowieka skądinąd dziś wiadomo wiadomo dzięki z 1 strony osiągnięciom nauki z drugiej zaś dzięki rozmaitym zmianom społecznym politycznym obyczajowym, które mogą, choć nie muszą z przyrostem wiedzy po prostu mieć związek, ponieważ to przekonanie się nie opierają na wiedzy tylko na rozmaitych bardzo silnie emocjonalnie obciążonych wyobrażeniach takich jak np. byty absolutne kara piekło wieczne potępienie et Cetera et Cetera nota stanowią bardzo skuteczne narzędzie sprawowania symbolicznej praktycznej psychologicznej i każdej innej władz, bo to całe prawo naturalne to jest po prostu komunikat, który brzmi tak masz robić to co ja mówię i nie ma dyskusji bardzo dziękuje Tomasz Stawiszyński do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KWADRANS FILOZOFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA