REKLAMA

Zbliża się Europejskie Forum Nowych Idei. Co wydarzy się w Trójmieście? O tym Jacek Męcina

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-09-23 12:40
Czas trwania:
15:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 40 lat właściwie 2 minuty po godzinie dwunastej to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry w raporcie już za chwilę mówić będziemy o rynku pracy na początek, a potem także o dialogu społecznym tak po polsku, ale wcześniej krótki przegląd informacji rynkowych WIG 20 na minusie traci nieco ponad 1 % 1756 punktów na razie nie widać u takiego miejsca, które mogłoby odmienić obraz dzisiejszej sesji indeks szerokiego rynku w Rozwiń » weekend na minusie siedemdziesiątych no i mWIG 40 nasza wakacyjna gwiazda, ale też na minusie w tej chwili sześćdziesiątych dodało euro 4 zlote 28 gr frank 393, ale tak bliżej już 394 USD 3 zł 82 gr funt 496 w aktorach interesuje się relacją eurodolara trudno w tej chwili wynosi 112 z informacji istotnych warte odnotowania jest Warta odnotowania jest propozycja Ministerstwa Finansów już można było o nich słyszeć dziś w radiu TOK FM to jest tylko podsumuję tak rząd proponuje dla tych, którzy są uprawnieni do tego, by pobierać pieniądze w ramach programu 500 plus proponuje obligacje za każde 100 zł chce pobranej puli 500 można wykupić obligacje za 100 zł 1 obligację będą sześcioletnie i dwunastoletnie jak proponuje rząd będą one lepiej oprocentowane niż 3 to co można znaleźć na rynku w różnych ofertach także obligacji czy w ofertach np. bankowych dystrybutorem dystrybuować obligacje będzie bank PKO BP bank Polski no i oczywiście oferta będzie czynna już od najbliższych tygodni od października 2016 roku to jest temat, który będzie powracał jeszcze w radiu TOK FM będziemy komentować dopytywać się o to czy rzeczywiście warto pomyśleć o takiej formie pobrania pieniędzy w ramach programu 500 plus raport gospodarczy, a dziś gościem raportu gospodarczego jest pan prof. Jacek Męcina ekspert Konfederacji Lewiatan i były wiceminister pracy i polityki społecznej też chciałem dać panie ministrze profesorze dzień dobry dobre bezrobociem może zacząć od rynku pracy bezrobocie jak potwierdził dziś Główny Urząd Statystyczny 8 , 5 stopa bezrobocia w lipcu to są kolejne dobre informacje właściwie pana zdaniem mamy jeszcze potencjał na to by w bezrobocie spadało cóż powoli ten efekt wygasa tak myślę, że wreszcie jakiś margines jest na koniec roku jest szansa na to bezrobocie na poziomie 8 mi się, że zgodnie z metodologii BAEL to pewnie będzie te będą okolice 6 % metodologiczne walczyli, czyli badaniem które diagnozuje także w oczy zadaje wprost pytanie czy jesteś aktywny na rynku pracy czy nie w przeciwieństwie do bezrobocia rejestrowanego bal, a opiera się na kwestionariuszu pytania, z których wynika, że znacznie większa grupa bezrobotnych podejmuje jakieś formy aktywności w związku z tym nie zalicza ich do do bezrobocia i towarem jest różnica ponad 2 % nieważnych w tych badaniach balistycznych lub poniżej średniej w unii Europejskiej, a więc to jest kolejny dowód na to, że na tym rynku pracy w Polsce nie jest tak źle tak konsekwentnie poprawia się sytuacja w 2014 roku po pierwsze, gospodarka po drugie nie na pewno też zmiana demograficzna, która jest widoczna chociażby mniej młodych osób wkracza na rynek pracy, ale słusznie zadał pan pytanie co dalej z tym bezrobociem, bo rzeczywiście będzie spadać wolą dziś w rejestrach bezrobocia, a przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne i tutaj metoda ich aktywizacji przywrócenia do pracy już nie jest taka łatwa co prawda nowe instrumenty wprowadzone reformą w 2014 roku mogą w tym pomóc ja uważam, że jesteśmy w stanie zejść z bezrobociem rejestrowanym do poziomu poniżej 7 % warunek jest taki, aby ich nie lepiej adresować te instrumenty trójstronne umowy szkoleniowe uruchomienie krajowego funduszu szkoleniowego subsydiowanie pracy osób 50 plus dziś pracodawcy zmieniają też swoje oczekiwania w stosunku do pracowników już nie poszukują pracownika no tak na to przygotowanego do mniej pracy w pełni produktywnego godzą się na to, aby to był pracownik, którego trzeba przygotować do pracy rzecz w tym, aby te środki funduszu pracy pomagały w szybkim uzyskaniu produktywności wtedy jesteśmy w stanie zmienić zachowania pracodawcy, który chętnie będzie zatrudniał osób 50 plus osoby niepełnosprawne ogromnym problemem jest także zachęcenie do aktywności na rynku pracy przede wszystkim kobiet, które decydują się po urodzeniu dziecka na pozostawanie w bierność zawodowa zdaniem potencjał uzyskano oglądu sytuacji widać już na rynku pracy efekty programu 500 plus to znaczy porzucania pracy, jakkolwiek źle to zabrzmi to znaczy do efektu Statystycznego jeszcze nie widać natomiast informacje od pracodawców pojawiają się takie, że część pracowników, którzy stosunkowo mało zarabiali stwierdza, że bardziej opłaca pozostawać z dziećmi i pobierać świadczenie ja powiem tak ten program miał wspierać rodzinę w takie zachowania powodują, że tak naprawdę utrata dochodu z pracy no jest zaledwie kompresor vana w tym świat stoi to na pewno nie chodzi na rynku pracy trzeba znaleźć taki mechanizm minister Rafalska zapowiadała przegląd tego programu po roku trzeba znaleźć taki mechanizm, który jednak nie będzie zagrażała aktywności zawodowej kobiet jeszcze jedno z życzeniem pana dopytać tak przy okazji tych rozmów o bezrobociu jej i osobach bez pracy od czasu do czasu przetacza się dyskusja na temat demografii wyzwań, które mamy w Polsce jej bardzo często powraca w dyskusji problem przyszłego widzianego już, ale ze zwiększoną siłą w przyszłych latach Brownem braku rąk do pracy, a z drugiej strony jeśli chcemy się pan ma doświadczenie, ale niech mi się ostatnio coraz częściej zdarza spotkać w różnych punktach usługowych albo w sklepach dużych osoby, które nie są z Polski jak pracują wykładają towar podają towary i nie mówią po polsku co najczęściej pracownicy z Ukrainy tak to jak to jest to oni nas po prostu pracują i pracować będą to dlaczego ciągle słyszę o tym, że to jest wielka sprawa trzeba uporządkować ci i przyciągać ludzi do pracy nie dłuższą pracę, ale przede wszystkim powiedzmy sobie jedno jeśli te będziemy abstrahować, choć nie do końca się da od innych odejścia od rozwiązań emerytalnych, czyli emerytura 6567 to ta zmiana demograficzna wskazuje, że w ciągu 20 lat będzie nam co najmniej na rynku pracy około 1,51 000 000 osób to jest ogromna dziura jeśli bierzemy pod uwagę gospodarczy Constans, jeżeli zakładamy jeszcze dynamiczny rozwój to ta energia i można powiedzieć, że luka i podażowa będzie jeszcze większa teraz, jeżeli nawet wprowadzimy natychmiast od dzisiaj takie instrumenty, które będą zachęcały do tego, aby ten wzrost dzietności pikował w górę no to i tak w ciągu tych 20 lat to osoby w tym nowo narodzony nie wejdą na rynek pracy w związku z tym przez 20 lat tu i teraz mamy problem, skąd pozyskać druhowie Ronson buduje chodzą po świecie obserwuje się nieczęsto, ale widzę gdzie, gdzie bym nie chodził widzę, że pracują osoby spoza Polski to znaczy, że ten problem się samo rozwiązuje tak czy nie lecz dziś jest łatwiej pozyskać pracowników chociażby te uproszczone formy oświadczenia, że pozwalają na oczy dają taki dość swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy w ogóle Wschodu i to jest dobry mechanizm musimy się jeszcze nauczyć w ramach takich nowych założeń polityki migracyjnej pozyskiwać ekspertów specjalistów mówi radny i też druga rzecz musimy także sięgnąć po to, niewykorzystany potencjał mówi, że to jest w sumie około 10 % robimy ogół zawodowo dla czynnych mają oczywiście jakieś mechanizmy pozyskiwania energii tych Polaków, którzy zdecydują się na powrót, ale nie oczekiwałbym tutaj jakiegoś wielkiego boomu, czyli nie jest także sprawy się same rozwiązują pan prof. Jacek Męcina z gościem Radia TOK FM po co pana było pisanie tej ustawy o radzie dialogu społecznego, czyli instytucji, która nastąpiła na komisję trójstronną posuwa się tak w to angażował w poprzedniej kadencji Sejmu i 3 dni jak pokazuje doświadczenie było warto to znaczy ten mechanizm dialogu jest niezbędne, a do tego, aby niektórzy niezbędny to ja wiem, ale czy pan widzi jakiś tego efekty, bo Janusz kot przeczytałem bardzo uważnie projekty obywatelski, ale wspierany przez Solidarność ustawy o zakazie handlu w niedzielę iTaxi pomyślałam złożone do Sejmu fantastyczny projekt go wysłać, zwłaszcza że firmowany przez strony dialogu społecznego, czyli związek zawodowy, by go wysłać na radę dialogu społecznego, gdzie zasiada rząd pracodawcy i związki zawodowe 3 strony, które powinny być, który powinien w tej sprawie porozmawiać o Solidarność niesie to do Sejmu to co jest rada dialogu dotyczy jednak uważam to znaczy nie do końca działają te wszystkie mechanizmy bardzo często to tak jak poprzednio dostajemy ustawowej mamy 7 dni na jej zaopiniowanie zdarzają się także przypadki, w których inne ta ustawa trafiła do rad dialogu po zaopiniowaniu, ale nie zmienia to faktu, że część radnych przepisów spójrzmy chociażby na te zapisy dotyczące stawki godzinowej 12 zł to co dostaliśmy dom było nieporozumieniem to partnerzy społeczni pracodawcy związki zawodowe od innych wypracowali jakiś kompromis ale, żeby ten dialog społeczny był traktowany poważnie przez rząd i partnerów społecznych zarówno pracodawców jak związki zawodowe nie może dochodzić do takich sytuacji, że ustawa, która jest kluczowa z punktu widzenia pracodawców i z punktu widzenia pracowników i z punktu widzenia gospodarki i z punktu widzenia społecznego w konsekwencji mówił także o ponad 30 pewnie w milionach konsumentów nie była poprzedzona dużą debatą w radzie dialogu społecznego ja mogę zadeklarować, że poszukujemy mimo tych wstępnych deklaracji, że to nie będzie projekt konsultowany poszukujemy takiego mechanizmu, który zagwarantuje dyskusje nad tym w radzie dialogu społecznego to jest po prostu poważne traktowanie dialogu i nie może się po prostu poprosić Solidarność, żeby w NRD jest na to rady dialogu społecznego przyniosła ten projekt i pewnie to jest 11 z możliwości tej, którą wykorzystamy są też mechanizmy formalne zapisane w ustawie o radzie dialogu społecznego zgoda, że wszyscy poważni powinni traktować dialog, żeby ten dialog funkcjonował jeśli dialog to nie tylko mechanizm, który gwarantuje, że mogę coś skonsultować z i tyle, ale także innych płaszczyznach i na pewnych porozumień uzgodnień no to da warto korzystać z tego mechanizmu musimy do tego dorosnąć drzwi, czyli zgadza się pan jest taki o takim twierdzeniem, że na razie ten dialog poważnie wykorzystywanej traktowanymi z cały czas mamy z tym problem nie zapominajmy, że to nie jest tak, że ten kapitał społeczny zaufanie odbudujemy z dnia na dzień w Polsce jak na doświadczenia, by nasze krajowe też nie jestem biologiem aż tak źle wychodzą na ile takie bieżące dyskusje natomiast brak jakichś dużych porozumień takich na miarę dużymi traktatu z basenami czy innych porozumień zawartych np. Torres Hiszpania, ale ja cały czas wierzę, że my do tego dojrzeje my, że dojdziemy do tego, że ta konstytucyjna przecież zasada dialogu społecznego, że będzie poważniej traktowana, aczkolwiek w chce też to powiedzieć Anny Nemś i te mechanizmy dialogu są też, że pod pewnymi względami uciążliwe dla rządzących Ano właśnie może wiązać z tym, iż w związku z tym czasami rządzący idą na skróty, ale pchają się okazuje zdarza, że wchodzę panów słowo panie profesorze jak się okazuje to nie tylko dla rządzących te mechanizmy bywają trudne, bo czasami partnerzy społeczni próbują pozostałych partnerów w dialogu społecznym obejść, ale jest też najbardziej agresywną to także, dlatego że w przyszłym tygodniu rozpoczną się europejskie forum nowych idei Radia TOK FM już tradycyjnie z partnerem tego wydarzenia i tam także ma być debata o przyszłości dialogu społecznego i mimo że no właśnie takich kluczowych wydawałoby się temat jest omijany przez z Solidarności nie wysłane na radę dialogu społecznego ma pan takie przekonanie, że warto w tym gronie z partnerami rozmawiać poszukiwać tematów do tego przyszłego dialogu z oczywiście, że tak, zwłaszcza że celem podstawowym przesłaniem jest debata na temat przyszłości pracy poprzednie edycje Europejskiego i nie innym forum nowych idei ginie dotyczyły różnych kwestii gospodarczych społecznych i zawsze ta praca była na marginesie teraz w tym roku także ze względu na to, że mamy nową radę dialogu społecznego, która prawie rok funkcjonuje w różnym skutkiem chcieliśmy chcieliśmy o pracy porozmawiać przede wszystkim w gronie partnerów społecznych dalej partnerów europejskich itd wydaje mi się, że uzyskanie pewnego konsensusu i w jaki sposób mówić o wyzwaniach i pracy z takim spokojnym miejscu i ładnym miejscu, jakim są pod oddziałem i biznesu i ekspertów to jest najlepszy i rozwiązanie na odbudowę także dialogu społecznego życzymy nieustających sukcesów w tej dziedzinie bardzo dziękuję za zapraszamy na EFNI do Sopotu pan prof. Jacek Męcina ekspert Konfederacji Lewiatan dziękuję bardzo informację w radiu TOK FM po informacjach audycja Przemysława Iwańczyka to będzie popołudnie Radia TOK FM już teraz zaprasza Maciej Głogowski usłyszenia dzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA