REKLAMA

"Ta ustawa de facto stanie się zakazem stosowania in vitro". Anna Krawczak o procedowanym w Sejmie projekcie ustawy.

Post Factum
Data emisji:
2016-09-23 18:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu ze mną studio pierwszy gość pani Anna Krawczak ze stowarzyszenia nasz Bocian dzień dobry dzień dobry, która wczoraj spędziła część drugą część wieczorów w sejmie Anny, gdzie poza tymże odbyła się szeroko komentowana przez nas debata o ENA prawie do aborcji w ANR również odbyła się debata na temat projektu dotyczącego in vitro w projekt złożył poseł niezrzeszony, choć wybrane z Rozwiń » list prawa z wrażliwości Jan Klawiter w i jest to zatem poseł projekt poselski nie obywatelski i dzisiaj była był szczegół pierwsze czytanie dzisiaj było już głosowanie projekt został ranny w przyjętym przez organ został przyjęty na, tyle że w pracach nad nim w komisji w ten może przypomnimy krótko co wymyślił Jan Klawiter co jest w tym projekcie to większość puli zastanowić czy faktycznie w myśl Jan Klawiter, bo to jest moim zdaniem ochrona i wiedzy z faktu jak jest on złożony z autorem przeniesie wypowiada oka najpierw masowo projekt cynamonem autorstwa tego projektu, który moim zdaniem jest zagadkowa, ale równie rzucał wycieka wosk mam ciekawe światło na tę sprawę to jest pro projekt, który nieformalnie wczoraj było wiele razy powtarzane z mównicy sejmowej nie zakazuje dokonywania procedury in vitro w Polsce co ma oczywiście uspokoić opinię publiczną rzeczywistość jest do projektu doprowadzi do eliminacji metody in vitro w Polsce i którego takie zęby to ograniczenie ilości zapłodnionych komórek jajowych do 1, a oraz ile jest możliwe doraźnie do obecnej Leszczyn, a całkowity zakaz mrożenia zarodków oraz wprowadzenie PIT to są chyba tak naprawdę najważniejsza punkty, które doniosłości mimo niewielu osób zdaje sprawę, bo największy ból w przypadku, a ustawy in-vitro owej jest taki, że to jest była zawsze będzie ustawa specjalistyczną, kiedy rozmawiamy o aborcji pewne rzeczy są zrozumiałe i prosta od razu tak kobieta, która Roni może być podejrzana o to, że pozbyła się z powodu w sposób nielegalny w związku, z czym jest zagrożona postępowaniem lekarze będą karani tak stracimy prawo decydowania o przerwaniu ciąży w sytuacji zagrożenia życia matki albo wstyd kobiety przepraszam albo w sytuacji ciężkich nieodwracalnych wad płodu to są wszystko hasła, które rozumiemy, które są powtarzano bardzo dawna w debacie mistyczną uczyliśmy się rozumieć w przypadku in vitro problem polega na tym, żeby zrozumieć LM to ustawa i zmiany, które wprowadza po projekt posła gitara przede wszystkim konsekwencje niezbędne jest zrozumienie szerokiego kontekstu MR logicznego medycznego społecznego to są bardzo skomplikowane sprawy na żywo zobaczyć mnie złość ludzie chcą mieć dzieci niektórzy ludzie są dotknięte niepłodnością i medycyna w przyniosła im, a takie rozwiązania, które sprawiają, że mogą mieć dzieci nie zna i 8 zlotego ponad 90 % społeczeństwa jest metodą in vitro i właśnie również dlatego prawo sprawiedliwość mówi świetnie nie zakazuje nową metodę in vitro dalej może też tak leczyć to na co zwracamy uwagę jako strona społeczna jako Stowarzyszenie nasz Bocian gestorzy ten projekt w praktyce oznacza, że nie będzie mógł trwać w branży mówi pani pytała ustawa tak ograniczona metody in vitro w Polsce, że to właściwie tylko osoby, które z nich korzystają lub korzystały rozumieją, że to się staje właściwie mer mer mer zakaz zakazem in vitro, a nie realnym dostrzegli, że rozumując również lekarze i z pewnością rozumie to przynajmniej Jarosław Gowin, bo nie wiem czy rozumie nawet sam wnioskodawca, czyli Jan Klawiter mówi pani, że to nie one są to w ramach stawiałbym pisać ten projekt i jednocześnie wiem to są tylko włączmy ich populacja jestem przekonana, że duch Jarosława Gowina unosi się nad tą ustawą w sposób ewidentny również, dlatego że wczoraj miałam okazję słuchać wystąpienia posła Jana Klawitera, które nie tylko nie jest merytorycznie przygotowany do sprawozdawania tego projektu, ale jego wypowiedzi wskazują na to rząd nie rozumie treści tego projektu i nie chodzi o wolnym tak podstawowy błąd jak my nie ponosi nie z bezpłodnością zaprawy drobiazgi przyzwyczailiśmy się do tego, że wiele osób nie rozróżnia między tymi terminami, ale poseł Klawiter wczoraj mówił również o tym, jakim zagrożeniem dla zamrożonych zarodków przebywający obecnie w klinikach byłoby odcięcie prądu ta awaria prądu czy państwa te towary czy lita tzw. pojemniki, w których znajdują się zamrożone zarodki ciekłym azocie są pojemniki, które są całkowicie niezależna od dosta w prądu nawet w całym mieście w całym kraju się także prąd są pod nosem jak wielka awaria długo nie będzie mieć wpływu na kondycję w zarodku dlatego, że to co należy robić z towarami uzupełniać wkład Azotowe tak w AEK one nie są podłączone do elektryczności, a kolejna rzecz jest ciągle Witar wielokrotnie używał pojęcia zapłodnienia zapłodnione zarodek tak na zarodek nie jest zapłodnione zapłodnić można komórkę jajową, która po zapłodnieniu staje się właśnie zarodkiem takich kwiatków, które nazwałam takimi zdradzające mi merytorycznie posłanka Pitera wsypał mi było bardzo wiele jak rozumieć, że poseł niezrzeszony prawicowy nie inny wybrany z prasy i sprawiedliwości składa taki projekt to właśnie z bardzo dobry w Windsorze wiązaliśmy na chwilę i Powróćmy do wczorajszego dnia w posłuchajmy kilku wypowiedzi z mównicy sejmowej w kolejności wypowiedzi Jan Klawiter wspomniany poseł niezrzeszony wnioskodawca później Anna Sobecka z prawa i sprawiedliwości Piotr Uściński z prawa i sprawiedliwości i Tadeusz Woźniak z prawej sprawiedliwości być może dzieli państwa i lnu zebranie tych akurat wypowiedzi, ale później będą tłumaczyć, dlaczego akurat tak dużej gęsto posłów prawicy pani marszałek wysoka izbo projekt ustawy, którą dziś mam honor zaprezentować ma 2 proste cele zagwarantować dzieciom poczętym in vitro prawo do urodzenia wyeliminować praktyki selekcji przywrócić relacje między decyzją o poczęcie życia, a odpowiedzialnością za jego rozwój najistotniejsze znaczenie ma zasadniczy efekt in vitro życie każdego poczętego tą drogą dziecka musi być chronione prawnie in vitro największe kontrowersje budzi fakt, że w wielu klinikach ludzkie zarodki pozostają po zabiegach i były po prostu wyrzucane na śmietnik sprzedawane lub oddawane w termosach rodzicom wiele z nich latami i mrozi się w ciekłym azocie, a w końcu niszczy się je lub sprzedaje innym parom, nazywając to aborcją in vitro nie leczy niepłodności pani premier nie leczy, a w obecnym kształcie powoduje niestety, że tysiące dzieci nie ma nigdy szans się narodzić dzieci poczętych dzieci są nieludzko mrożone na lata pani marszałek wysoki Sejmie czy naprotechnologia jest metodą leczenia bezpłodności czy in vitro z powodu leczenia bezpłodności się za mojej wiedzy na pewno droga jest taką metodą in vitro jest obejściem tego co coś od dekady tych ludzi oraz nie leczy ludzi stadnie stają się głodni jak rodacy zdają się głodni w tak mówili posłowie posłanki wczoraj w Sejmie z EIT Health padło padło szereg wypowiedzi dotyczących, a on płodności dotyczących leczenia niepłodności Zamość oraz pani Anna Krawczak ze stowarzyszenia nasz Bocian w i podejrzewam, że mogło pani teraz po kolei w punktach wyjaśnić dlaczego, a MF nie aż trudno powtarzać te wszystkie zdania, dlaczego to nieprawda, że zarodki są wyrzucane na śmietnik albo czy jakaś różnica między zarobkiem, a dzieckiem albo ten w tym dla po co jest selekcja w komorze bomb promować modę wiążą je w ale ja chciałam, żebyśmy przytoczyli te słowa w tych kolejnych posłów i posłom dzwonek, żeby pokazać, że pani wiedza i fakty nie mają znaczenia w tej debacie, bo to po prostu nie, więc kiedy masz pytanie do pani nie jest takie, dlaczego o nim ME kłamią, dlaczego oni się mylą z tylko w oczy i w jakiś sposób z tym dyskutować jeśli pani państwo posłowie są przekonani, że w tyle tam w Tychach Tychy Jan w tych urządzeniach do mrożenia są dzieci dzieci wołają o to, żeby dobrze się urodzić to w jaki sposób pani wiedza ma beret zmienić ich, iż ich stosunek mówią o tym, wszystkim, dlatego że głosami prawej stronie właśnie ten projekt został skierowany do dalszych prac, a on ich atrybutem wiedzy nie jest mi o obronienie się rozumianej jako przekonanie o dowolnej osoby, której nastawieni ideologiczna tak użyjmy tego słowa zabronić sama, gdy się, że wiedza jest wiedzą naukową jest po prostu oparta i nauce i dowodach w ewidentnej Medicine dysponując sformowanie w nas byśmy diesli padło wczoraj z mównicy sejmowej, bo się stan prawa sprawiedliwości są również było kuriozalne wiem co do 2 rzeczy odniósł się tego dziecka zakres tego sezonu jest bardzo ważny wątek i druga kwestia to ta, po której wspomniała posłanka Sobecka odnośnie innych wrzucania zarodków selekcjonowania zabijania i t d . to, że posłowie wypowiadający się wczoraj na temat obowiązującej nadal ustawy o leczeniu niepłodności te nie byli zaznajomieni z treścią było oczywiste na mocy tej ustawy, która została przyjęta w listopadzie 2015 roku, ale doprowadzenie do śmierci, jakkolwiek zarodka do zliczenia zarodka jest karany pozbawieniem wolności dysku, z czym tak siłą rzeczy nie mówiąc o tym, że winniśmy takiego przypadku stowarzyszeniu działam od 14 lat jesteśmy na organizację pacjentkom świeża jest prężnie działającą cegły nie było też takie sprawy zgłoszone prokuraturze to się po prostu nie dzieje obecnie są zakazane prawnie również natomiast kwestia dziecka w Japonii powiedziała, że posłowie popełniają błąd oni są bardzo konsekwentni i właśnie podążają za zmianą terminologii, którą proponuje poseł Klawiter w swoim projekcie poza tym co powiedziałam, czyli zakaz zapłodnienia więcej komórek jajowych niż 1 zakaz mrożenia ta ustawa wprowadza 1 kardynalną zmianę i to jest zmiana definicji zarodka w obowiązującej teraz ustalamy zarodek jest zdefiniowane nie będą to łatwo definicja jest po prostu grupa komórek, a która powstaje wskutek za pomoc poza ustrojowego połączenia się i t d. obecnie zarodek ma być definiowany jako dziecko poczęte w Nature naj wcześniejszej fazie rozwoju biologicznego powstałe w wyniku połączenia 2 gamet i 300 dla laików nie stanowi prawdopodobnie większe różnice trudno jest zrozumieć co tak naprawdę ta definicja miałby zmieniać tor nazwiemy zarodek dzieckiem czy nazwiemy zarodek grupą komórek i hotele tak nie ma większego znaczenia to nieprawda wczoraj poza ustawą, a poza projektem AM dotyczącymi in vitro i wszyscy wiemy był procedowany również pierwsze czytanie projektu ordo iuris o całkowitym zakazie aborcji czy się ma inną nazwą oficjalną, ale posługuje się tym pewne skróty, ale komitet zaś stop aborcji jest o co chodzi tak ten projekt zakłada zmianę kodeksu karnego poprzez zmianę art. 157 a i mówi o tym, że, kto po o tym, teraz jednak w pierwszym, kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażającego życiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 pamiętajmy, że zgodnie z projektem posła gitara zarodek przestaje być grupą komórek staje się dzieckiem to oznacza, że jeżeli mamy zarodek, który chcemy rozmrozić, bo para chce podejść do tzw . kra transferu Klich chce ten zarodek przyjąć 1 zarodek się nie rozmrozić albo co gorsza rozmarza się, ale nie będzie się dalej rozwijać dokonaliśmy właśnie uszkodzenia ciała dziecka poczętego tak mimo tego, że działaliśmy intencjonalnie, więc być może na stok chroni mienie prawda mamy Arte § 2, który mówi nam o tym, że, jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku Super w tym wszystkim życzę oby tak pamiętamy mamy też artykuł mamy też § 4, jeżeli sprawcą czynu określonego w § 1 jest matka dziecka poczętego sąd może zastosować obecnie nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od wymierzania co to oznacza ustawa antyaborcyjna zaczyna nam oddziaływać na ustawę dotyczącą in vitro w sposób, który przeszedł zupełnie niezauważony do większości społeczeństwa za chwilę wrócimy z rozmową studio Anna Krawczak ze stowarzyszenia nasz Bocian w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie za mąż pani Anna Krawczak ze stowarzyszenia nasz Bocian i wspólnie próbujemy zrozumieć to co wczoraj wydarzyło się w sejmie, kiedy dyskutowano o ograniczeniu prawa do korzystania z in vitro w Polsce Jan Klawiter poseł niezrzeszony przedstawił projekt, który ma sprawić, że ta metoda jest tutaj eksperci są zgodni nie po prostu niewykorzystywana, bo tak tak radykalny sposób ogranicza się prawa parę wsi i pani tuż przed informacjami mówi o tym, że po połączenie tego projektu z projektem zakazującym aborcji sprawi, że nawet Dean nieumyślne ani inni czy po prostu jest uszkodzenie zarodka w trakcie procedury in vitro może skończyć więzieniem w co miałoby sugerować, że on, że na duże wiele osób po prostu nie będzie korzystała, ale już sam projekt Klawitera jak pani wcześniej tłumaczyła powoduje, że post, że ta metoda przestaje być nowością w realnym rozwiązaniu związku z tym, że straszenie więzieniem już nawet, że SLD i post factum mówię to w audycji post factum, bo najważniejsze jest to czy ktokolwiek z tej metody będzie jeszcze korzysta w Polsce po wejściu w życie prawa opartego dziś przez prawo i sprawiedliwość myślę, że akurat kwestia zagrożenia karą pozbawienia wolności jest istotna może oni są dla pacjentów, a przede wszystkim dla lekarzy, bo toniemy nasze psy, ale na razie idzie zgłoś się do kliniki powie pro próżno chce skorzystać z no właśnie to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że Gotan Project jest takim combo AJA uważam osobiście z SP k genialne oczywiście jest to tak okrutne imię skandaliczne natomiast w swoim zamyśle faktycznie genialny, bo się z tego powodu, które mówią też częścią decyzji, czyli nie mówienia explicite, że to jest projekt, który zakazuje in vitro to spory, które za morduje in vitro białych rękawiczkach poza tą zupą we władzach firmy nowościach, czyli zarodek i i połączenie tego z ustawą antyaborcyjną jest jeszcze kwestia tego, że ten projekt obniża skuteczność metody in vitro te, które są obecnie dziesięciokrotnie przy zachowaniu całkowitego obciążenia finansowego domniemany szef fundacji kóz chciałem, żeby para mogła zostać rodzicami dzięki metodzie in vitro będzie musiał statystycznie próbować 80 × za każdym razem, płacąc kilkanaście tysięcy za jedno procedury no Frost rozumiem, że dużą grupą muszą ożywić te osoby, które chciałyby zachować komórki ze względu na ostatnią chorobę przed chemioterapią czy innego rodzaju Leung o logicznym raczej nie jest kompletnie wypadają w żaden z osobna sprawa, ale akurat tę grupę zagospodarowuje marzy się tak nieładnie wyraża projekt ministerialny wspomagania prokreacji to zupełnie osobny temat bardzo głęboki, ponieważ ta, a tu wszystko wisi państw stosuje się spójną całość z kolei w programie ministerialnym mamy faktycznie wsparcie osób chorych onkologicznie, ale uwaga tylko kobiet ani mężczyzn pomimo tego, że pobranie nasienia mężczyzny jest bardzo prostą sprawą niezależnie od etapu choroby nowotworowej i druga rzecz to co będziemy pobierać od hokeja kobiet chorych onkologicznie to nie są komórki jajowe jest wyłącznie tkankę Janikowa różnica jest taka, że ich mrożenie komórek z procedurą uznaną na świecie naukowo mamy mamy dzieci mamy wyniki odmrożenie tkanki jajnikowej procedur eksperymentalną, a w przypadku kobiet, które czeka na nowotwory krwi ta procedura wiąże się z tym, że można niechcący indukować robi z powrotem, powodując wznowę czyli, narażając zdrowie i leczy brodawki turystom pomysł ministra Radziwiłła, który już kolejna na antenie wielokrotnie wyśmiał go kompletnie jakiś inny niż niegdyś w obronie współczesny nie związał swój współczesnymi w dokonanym medycyny, ale wracając do projektu Jana Klawitera, które zostały dzisiaj AmT przy przy przyjętych popchnięty na nas do kolejnych prac to rozumiem, że tam jest inny przepis o 72 godzinach, czyli Rand od zapłodnienia pozaustrojowego do umieszczenia komórki rozrodcze w ciele kobiety nie może upłynąć więcej niż 70 godzin listów te wszystkie pacjentki np. onkologiczne kompletnie wypalony tak, ale ja bym się akurat jemu nie zwraca większej uwagi, ale zabić, dlatego że Jan Klawiter wcześnie o tym, mówiła Child czy powtórzą na trybunie, że oni są gotowi wypuszcza daleko idące kompromisy wiem, że czyta przypisy prosto w tej chwili klinicznie absurdalne, dlatego że są sytuacje, które kobieta np. nie wiem na wypadek samochodowy chociażby tak nie jest fizycznie podejść do transferu zarodka, bo leży w szpitalu toczy się zostanie uwzględniona, ale tak ten zapis to nie jest Killer tak mówiąc kolokwialnie kilerem całość ustawy również to, że mnie w takiej sytuacji, którą postu ta ustawa wygeneruje, jeżeli nie przyjęto jestem przekonana, że zostanie przyjęta oczywiście komisja wreszcie zmodyfikuje będzie się nazywał kompromisem myślę, że stanie na tym, że będziemy za odejście komórkę jajową kierowanie 1 co niczego nie zmienia tej chwili zostanie nałożony zakaz dawstwo gamet, czyli w lasach toru logicznego i zostanie na pewno utrzymany zakaz mrożenia zarodków to to co ta ustawa wygeneruje to, że nikt nie będzie się opłacało dokonać metody in vitro, bo nasze znajdą nie tylko poniżej progu rentowności długu poniżej progu amortyzacji tak, ale może to czas, by dać im zostanie podziemie in vitro daje możliwości nie nie ma takiej możliwości, dlatego że prace ziemne zabieg aborcji zabiegi ambulatoryjne, które można wykonać w ciągu 1 dnia potrzebujemy tego lekarza potrzebujemy tego anestezjologa potrzebujemy to kobiety po 2 godzinach kobieta jedzie do domu in vitro z procedurą skomplikowaną złożoną wielodniowe, która musi być zaangażowany cały zespół łącznie z działającym 24 godziny na dobę laboratorium nie można wykonać in vitro w podziemiu po prostu alternatywa dla par to jest wyjazd zagranicę ja myślę, że to jest realna perspektywa oczyści wiadomo, że na wyjazd granica będzie stać mało kogo jest z czym ludzie w Polsce 300 nie głodni zostaną ludźmi bezradnymi wiadomo, że docenia odpowie na to potrzeba już niezależnie od tego, że nie może być traktowane jako alternatywa dla in vitro, ale zwyczajnie mamy mamy para, oczekując kilka lat w kolejce do fikcyjnej jedynie 31000 adopcji rocznie podczas kiedy par niepłodnych mamy około 200  000 rocznie, więc tak nie da się tego spokoju, ale dzisiaj również udało nam się uzyskać komentarz gmin ze strony Ministerstwa Zdrowia konkretnie rosła inkasa wiceministra w resorcie zdrowia z, który rozmawiał z naszą reporterką Agnieszką Rogal w ich rozmowa dotyczyła akurat nie in vitro tylko tych projektów dotyczących aborcji, ale najistotniejszy fragment dotyczy tego jak on tworzyć prawo i jak chronić zdrowie posłuchajmy co powiedział wiceminister zdrowia w tak jak pani powiedziała ja będę uciekał od kwestii światopoglądowych, dlatego że nie z tego jestem one niewątpliwie wpływają na zdrowie dzwonek, ale obietnica ono w myśl, że światopogląd ma dość istotny wpływ na zdrowie nie jest ważniejsze zdrowie światopogląd jest tak samo ważne strony tak mówi Jarosław Pinkas światopogląd jest tak samo ważny jak zdrowie tłumaczył co pani Beata, bo to jest wracamy do rowerowego, o czym od, czego zaczął fakty nie mają znaczenia w tej dyskusji techno jam session z bardzo uczciwe postawienie sprawy ze strony wiceministra Picassa mówi tom imprezy rozrywka Zmuda to znaczy my Mind to żal mi wiceminister powiedział, że po ostrym wszyscy zdajemy sprawę ten ukłon w jego stronę, że to nazwał, ale nawet, gdyby tego nie powiedział my i tak jesteśmy świadomi tego co się dzieje sytuacje, które można mówić o tym, że urodzenie dziecka przez nastoletnią dziewczynkę jest bardziej moralne etyczne i zgodne z porządkiem i prawnym i społecznym aniżeli pozwolenie na etat i rodzicom w tym przypadku jest osobą niepełnoletnią, ale też samej na zdecydowanie przerwaniu ciąży na tej sytuacji, które bulwersujące dla bardzo wielu ludzi w Polsce ma nadzieję, że nadal taką pozostanie, dlatego że mam pomimo tego, że żyjemy w dziwnych czasach i one się, a ostatnio znacząco znacząco pogłębiła się ta dziwność no wszystko mam wrażenie, że zdrowy rozsądek tej części z nas, z którego nadal zachowuje będzie towarzyszyć, bo w misji NATO nie pozostał musimy to po prostu przetrwać również są słowa, które adresuje do par niepłodnych tron głęboko współczuję sama jestem osobą, która na przeszło to droga i mam dziecko ma do drugiego syna dzięki temu, że mogą się leczyć pozwolą zdecydować ale, ale Tadeusz Woźniak z prawej z wrażliwości pociesza, że na szczęście czynny in vitro nie jest istotne, bo nie leczy naprotechnologii, ale czy naprotechnologia będzie nawet dofinansowana dzięki programowi ministra Radziwiłła naprotechnologia stoczył się metodą eksperymentalną i to jest kolejna procedura, który w sobie mają niewielką wiedzę niezależnie od tego jakie mają wyobrażenia na ten temat podobnie zresztą jak in vitro tutaj również brak wiedzy merytorycznej zbierający jest to metoda eksperymentalna ma na swoim koncie jedni się z badań naukowych jedynie 2 badania naukowe dotyczą faktycznie leczenia niepłodności in vitro dla porównania ma 37  000 badań naukowych zgromadzone w bazie pub MED co więcej z tych badań, które zostały wprowadzone do na dobre technologią wynika, że jej skuteczność wynosi 25 , 5 % w ciągu 24 miesięcy terapii przy czym do badania zostały za klip kwalifikowane jedynie osoby z niepłodnością lekką, choć umiarkowaną to wszystko na ten temat tak to znaczy, że to nie jest żadna alternatywa niezależnie od tego ile razy to kłamstwo zostanie powtórzona czystych, bo leczy z ambony nie zmieni faktów jasne, że będzie będzie nam wmawiano, że to zmienia wszystko tak samo jak wmawiano nam jest, że program prokreacyjny rozwiąże problem niepłodności to jedyne co co to CCC to może zmienić to zachwiać nas takie poczucie, że fakty jednak mają znaczenie nauka ma znaczenie, gdyż samo znaczenie jeśli idzie o mnie i nadal będę w to wierzyć w aferze, że nie jest to kwestia wiary, ale jest 1 kwestia namacalnych dowodów w i czekamy rano na dalsze prace nad projektem posła prawicy teraz na ten projekt Joanny trafił do komisji będzie będą na nim posłowie się pochylać zobaczymy czy rzeczywiście jest tak jak pani podejrzewa, że on po prostu przejdzie w być może zmienionej formie, ale generalnie w zlikwiduje in vitro w Polsce post factum małpa to krótka czasem czekam na państwa głosy co państwo na to jak państwo rozumieją słowa Jarosław Pinkas nasz światopogląd jest równie ważne jak zdrowie jak to się będzie przekładał na rzeczywistość tryb kawałek tego mogliśmy zaobserwować możemy też sobie wyobrażać LM powoli jak będzie wyglądała z nowa ustawa antyaborcyjna zakazująca tego tego zabiegu, bo dzisiaj przeważającą liczbą głosów również ten projekt został skierowany do dalszych prac co ważne nie w komisji zdrowia tylko w komisji sprawiedliwości w i tu też trzeba pogratulować posłom, bo rzeczywiście ten projekt w ogóle nie skupia się na zdrowiu kobiet on się z kupionej w karaniu i są dobrze, że właśnie w prawnicy ani lekarze będą się tym projektem zajmować się ze mną była pani Anna Krawczak ze stowarzyszenia nasz Bocian bardzo dziękuję za spotkaniami również czas na informacje, a po nich zastanowimy się czy Bacha Malik, czyli Bahama tej Pers będą miały jakikolwiek skutek zwrócimy się do historii pana Matej Pers znamy się czy kogokolwiek potem ukarano w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA