REKLAMA

Jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju realizuje cele polityki klimatycznej? Analizują dr Andrzej Kassenberg, dr Michał Wilczyński i prof. Kazimierz Rykowski

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-24 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rząd myśli o naszej przyszłości jak to każdy odpowiedzialny rząd powinien myśleć w związku z tym planuje przedstawia różne dokumenty, w którym to ogłasza wszem wobec innych i tak powinno być, jakie to ma zamiar i rząd przedstawił projekt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a do końca września, czyli w momencie, gdy państwo na wieści z wyższą trwają konsultacje społeczne w w ramach tych konsultacji społecznych tak to zrozumiała Instytut na rzecz Rozwiń » Ekorozwoju, które wtórny, który prezentuje Ewa dr Andrzej Kassenberg pochylił się Instytut nad tym dokumentem tak, by znaleźć odpowiedź odpowiedź na takie pytanie na ile ta koncepcja na ile strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju AmA się do celów polityki klimatycznej to studio obecny jest właśnie wspomniany dr Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju dzień dobry dzień dobry w studio obecni są także pan prof. Kazimierz Rykowski Instytut badawczy leśnych ważne wbrew ich pan dr Michał Wilczyński ekspert niezależny i kiedyś był pan głównym geologiem kraju dzień dobry dzień dobry zacznę od pana doktora kasę Belga na czym polegała metodyka analizy tego dokumentu zwięzłego, czego państwo jak to państwo odnosili do pytania, które postawią na początku, czyli szukanie odpowiedzi jak koncepcja rządowa ma się do polityki klimatycznej zaprosiliśmy 6 ekspertów w Gold, którzy zajmują się takimi zagadnieniami jak energetyka transport Innowacyjna gospodarka gospodarka żywnościowa i rolnictwo polityka surowcowa leśnictwo postanowiliśmy zadać im 3 podstawowe pytania na ile ten dokument wpisuje się w politykę ekologiczną na ile stwarzają poważne problemy i zagrożenia dla realizacji co można było zrobić, by jak go zmienić, żeby te poważne zagrożenia udało się ograniczyć albo zminimalizować naszym punktem odniesienia były 2 dokumenty opracowanie pozarządowych Newsweek tanków niskoemisyjna Polska 2050 i przygotowane przez poprzedni rząd projekt dokumentu narodowa strategia Narodowy program rozwoju na rzecz gospodarki niskoemisyjnej długo projektach ten projekt został przyjęty przez, a nie przyjęty został przez Kolegium ministerstwa ówczesnego gospodarki i przekazany do społecznych konsultacji każdy z ekspertów miału w stosunek dyskutowaliśmy 5 kluczowych elementów, które naszym zdaniem decydowały o tym, że ten dokument wspiera politykę klimatyczną albo nie i każdy z nich przeanalizował zarysował na ile prawdopodobne jest, że teraz rzecz się stanie lub nieprawdopodobne wieczystego powstała zarówno taka matryca oceny jak i także krótki tekst, który mówił o szansach zagrożeniach o bilansie m. in . jak i prezentowane były propozycje co zmienić generalnie można powiedzieć, że nie może dokument ten dostrzega, że jest to zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem to to poważne zagrożenie nie zostało wzięte pod uwagę, a w wielu miejscach dali się zaznaczyć, że coś co od miesięcy 10 lat w Polsce jest powtarzany jak taka mantra, że polityka klimatyczna jest zagrożeniem dla naszej gospodarki, a zbyt małym stopniu widzisz, że jest to szansa, choć w tym dokumencie pojedyncze elementy można było widzieć jako taką taką szansę, ale jako całość mamy poważne zastrzeżenia, że ona nie przyczyni się do realizacji polityki klimatycznej, a trzeba powiedzieć, że Polska podpisała podstawowy dokument ze szczytu klimatycznego w Paryżu w 2015 roku ów i sądzę, że niedługo razem wspólnie z Unią to zostanie ratyfikowany tak jak to zrobiły Chiny i stany Zjednoczone to z tego co pan powiedział wynika, że on musiałby bardzo dużo zmienić owej strategii, by stało się to, o czym pan mówi to znaczy, by tutaj była spójność prawa brytyjscy ta strategia realizowała cele polityki klimatycznej w sumie taki zły smutny wniosek, ponieważ prawdopodobnie coś jest tyle trzeba wiedzieć za co ten zesta w do strategii na 3 generalnie mówiąc za wyjątkiem transportu chudej ryby najlepiej jest na rok wygląda najlepiej, choć też tu można byłoby dostać się dość istotne zagrożenie, jakim jest do nadmierna promocja wzrostu potrzeb transportowych to w wielu pozostałych dziedzinach, o których wspominałem no trzeba byłoby zasadniczo zmienić zapisy, które tam są, ale naszym zdaniem, czyli zarówno Instytutu jakich ekspertów ta zmiana byłaby korzystna zarówno w tym średnio okresowym i terminie ci do 2000 trzydziestego, ale wydaje się, że szczególnie trzeba patrzeć dalej, bo jeżeli budujemy pewne zręby strategii rozwoju gospodarczego to one będą sięgać dalej niż za rok 230 trzeba myśleć o roku 200050 to przedziwne proszę państwa do konkretów zacznijmy od tego najważniejszego sektora z punktu widzenia polityki klimatycznej, czyli energetyki zarząd dostrzega co ten dokument ostrzega i jak widzi naszą przyszłość leży w każdy, kto miał Mączyński nie powiedziałbym tak, że po pierwsze trzeba odnotować rzeczywiście to, że pojawiają się no tak to określę hasła w postaci tego, że tak odnawialna albo odnawialne źródła energetyki, że o prawda będzie rozwijany np. to nawiązuje do norm i transportu tzw. elektromobilność, czyli ambitny zamiar produkowania w około 100  000 samochodów elektrycznych w Polsce i osiągnięcia 1 000 000 pojazdów elektrycznych, ale z drugiej strony to sprzeczność polega na tym, że pojawiły się już teraz nie 3000 MW w energetyce jądrowej do 3000 MW w rządzie, czyli dzień budujemy elektrownię w 2 no wiem na czym tak, by to tak, by to wynikało z też, że mamy zamiar budować 1 albo 2 elektrownie prawdopodobnie 2 to nie jest następnie media zwracają uwagę na to no dobrze Arcus z całym sektorem Węglowym, czyli energetyką węglową i energetyką na węgiel kamienny na węgiel brunatny Otóż damy z bardzo krótkich zdaniach mówi się opisuje się diagnozę stan istniejący dość trafnie, że sytuacja jest bardzo trudna w ekonomiczna, zwłaszcza o mnie, zwłaszcza jeśli chodzi o węgiel kamienny węgiel brunatny Lotos, ale o tym, się oczywiście tam w ogóle nic nie mówię, aczkolwiek fachowcy wiedzą, że wszystkie na czym przepraszam poza 2 kopalniami odkrywkowe chemii wszystkie inne pozostałe skończą o działalność, ponieważ wyczerpują się zasoby w ciągu następnych 10 lat nawet krócej więc, jakby nie ma żadnej propozycji co dalej, w których udział w odniesie już w północnych lub zbyt wydaje się, że postawienie w znaczącym stopniu na energetykę węglową bazującą na węglu kamiennym brunatnym spowodowałoby, że emisja gazów cieplarnianych byłaby znacząca trzeba także sobie zdać sprawę, że byłoby to rozwiązanie bardzo kosztowny ze względu na to, że zasoby nam się kończą, jeżeli byśmy chcieli w tym kierunku to trzeba było inwestować w nowe kopalnie zarówno węgla kamiennego jak i brunatnego w, a jeżeli tego byśmy mieli nie robili, a elektrownie wybudowaliśmy taką jak budujemy Opole czy rok teraz jest przymierzany do nowego bloku w Kozienicach to w połowie tego wieku w znaczącym stopniu te elektrownie musiałyby bazować na węglu importowanym, czyli to co miało być bezpieczeństwem energetycznym nie będzie bezpieczeństwem energetycznym Michał wspominał elektrowni jądrowych czasem powiedzieć jest to najdroższy sposób wytwarzania energii elektrycznej dzisiaj istnieje cały obszar efektywności energetycznej i odnawialnej energetyki, jeżeli byśmy zainwestowali te pieniądze, by dał znacznie większe korzyści jeszcze muszę coś uzupełnić, bo odnosi się mowy odnosiliśmy się do dokumentu na projektu poprzedniego rządu ja pozwolę sobie no również, że tutaj zacytować się od kilku lat mówiłem o tym, że utrzymywanie sektora górnictwa węgla kamiennego to skazywanie się na import rosnący import węgla kamiennego i w dokumentach zarówno net tym dokumencie niskoemisyjnych emisyjna Polska jest taki cytat utrzymanie lub zwiększenie zapotrzebowania na węgiel kamienny oznaczałoby zatem albo zwiększenie zależność importu albo akceptację do wyższych cen, ale tak naprawdę też prowadzić do importu proszę państwa za chwilkę wracamy do naszej rozmowy dr Michał Wilczyński ekspert niezależny pan prof. Kazimierz Rykowski Instytut badawczy leśnictwa x dr Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju zatrzymaliśmy się i właściwie rozpoczęliśmy od rzeczy najważniejszej czyli jakby je co co rząd w kwestii energetyki opowiedzieli tu panowie od tej ślepej uliczce, czyli stawianie ciągłe podkreślanie tego jak ważne jest dla nas i wspieranie i ich nawet uznałbym tego słowa rozwój w pewien sposób jeśli idzie o wydobycie węgla kamiennego brunatnego, a co rząd w kwestii odnawialnych źródeł energii w tym dokumencie jak widzi ich na dynamikę rozwoju i t d. krety znaczy to mnie do niemal nie ma no moje odczucie całego tego dokumentu na trop tego przeczytałem uważnie jest bardzo dużo ogólników dla mnie strategia to jest przede wszystkim na pokazanie czym dysponujemy, jakie mamy cele za pomocą jakich narzędzi chcemy to cele osiągnąć wiele miast odnawialne źródła energii no są bardzo ładne hasło, które my wiemy, ale tam inne konkrety, a konkrety są n p . taki, że mamy zmianę systemu wspomagania czy popierania odnawialnych źródeł w Polsce, że ograniczamy energetykę wiatrową, że de facto również, że nie ma dobrego klimatu dla fotowoltaiki w Polsce jest to co dla mnie konkrety natomiast to co jest w tym dokumencie czy też w projekcie dokumentu to są hasła po profesorach i 1 jedno ze źródeł energii odnawialnej biomasa biomasa z drewna to jest około połowę, a nawet więcej energii odnawialnej i właśnie w tym miejscu nie ma żadnej straty i przyznam szczerze ja dostrzegłem tam raczej rozwój innych odpowiedzialnych z tego punktu widzenia mecz, dlatego że Polska dysponuje obszarami, które mogą być poświęcony na produkcję biomasy i w stosunku do tego 1 000 000 czy nawet 1  000  700 ha, jakie rolnicze są nieopłacalne należałoby stworzyć strategię tworzenia źródeł energii odnawialnej to mogą być klasy te mogą być plantacje te mogą być roślinnej rolnicy wysokowydajne energetycznie i właśnie tego brakuje i jest dla mnie z punktu widzenia energetyki jest to po prostu nieodpowiedzialny ja są nieznani sprawy z tego że, że politycznie bardzo poprawny rzeczywiście Polska szkoła żon nigdy nie krył tego, że Polska w kość powinna wykorzystywać swoje naturalne zasoby węgla na ASO zobowiązania międzynarodowe jest sytuacja zmian klimatycznych jest sytuacja stan środowiska i powiązanie tych 3 elementów wymaga właśnie jakiś odpowiedzialnej strategii ani nie znała, ale być może sugestia, ale jak pan tutaj mówi biomasy spalanie to on być wozów do końca uwolnić uwaga studia, ale zarazem los co mówi, o co chodzi o to, żeby palić drzewem z lasu, czyli zespół polanie wyrwali znak dla mnie najważniejsze powiedzmy to dlatego zaznacza Lang zaznaczyłem, że to jest biomasa to jest syndrom Massa powiedzmy zapewne pochodzi z pól lasów to jest ich zagospodarowanie tych gruntów, które są różne żądają od końca lat lasy sadzić, a potem go z po latach tak jest to jest to zamknięcie cyklu, ale nawet z drewna energetyczne pozyskiwany w tej chwili z lasu tam jest niedoceniony w strategii jest poddanie się wielkości, które nie znajdują potwierdzenia rzeczywiście w produkcji drewna energetycznego w Polsce, dlatego że ktoś podaje za dużo za mało zdecydowanie za mało to jest 200  000 m ³ w 213 jeśli pamiętam natomiast w perspektywie 2030 podejście 4  000 000 m podczas gdy już w 2012 roku lasy państwowe udostępniały ponad 4  000 000 m ³ drewna energetycznego do tego dochodzi drewno również z przemysłu drzewnego odpady do tego dochodzi drewno zadrzewień z parków pozyskiwanych również z zadrzewień przydrożnych słowem jest to około 78  000 000 m ³ drewna do dyspozycji jako źródle energii odnawialnej i parków, kto wierzy pan prezydent poleciał po -li ZU w cyfrach, ale palenie w kominku jest również źródłem energii elek ratusz chce, by liderzy nie wali widza powiedzieć wyraźnie w naszych opinii my nie popieram współspalania, a my uważamy, że zarówno biomasę w rolniczej jak woda biomasa Leśna powinny być wykorzystywane lokalni to co można, by pokazać, że jest cennym zapisem, ale który nie został przełożony dalej to jest zapis mówiący o tym, że należy tworzyć lokalne hybrydowe systemy, które powodują, że jest to samo zaopatrzenie w energię czyli jakby nie ma powiązania z zewnątrz i to wydaje przez mikro sieci poprzez zarządzanie inteligentne energią jeżeliby to hasło, które tam jest zapisany tu wracam do tego co mówi Michał hasła te hasła nie przekładają się dalej, bo jeżeli z 1 strony mamy mówić o samowystarczalności, a z drugiej strony rozwijamy energetykę wielką wodą ktoś jest nie tak pada albo tak albo tak to ma być kierowana centralnie tak jest no i jeszcze teraz dzisiejsza wiadomość to 4 wielkie naszego koncernu jest i kontrolowany przez państwo chcą kupić je prywatny elektrownie EDF półprawda, czyli jeszcze bardziej, że tak powiem kontrolować ten rynek, a wydaje się, że właśnie prosument spółdzielnie energetyczne to jest ogromny potencjał, który możemy wykorzystać on ma bardzo dużą korzyść polegającą na tym, że uruchamiamy kapitał ludzi, a nie uruchamiamy kapitału, który jest w budżecie państwa byłby to poniekąd mógłby zastąpić zdecydowała, by poprawka prosumenckiej to jest właśnie park poeta, ale poprawka prosument ska to była właśnie ten dobry kierunek tym właśnie powinniśmy iść sądzę, że to wydało nam naprawdę skoki to nie tylko skok w sensie energetycznym, ale także w sensie takim, że mielibyśmy wiele ciekawych rozwiązań innowacyjnych silne i mundurowych, ale problemem problemem zwróćcie państwo uwagę na 1 rzecz każdy z nas w swoich rodzinach domach, kiedy planuje coś na kilka lat do przodu najpier w oceniano swoje zasoby wodne natomiast u nas w kraju od co najmniej dekady dyskutuje się np. energetyce i to co mówił pan profesor chce również nie oceniono, dokąd nie ma oceny zasobów biomasy, który jest punktem wyjścia ja z kolei mówią proszę zauważyć jak mylne i rozbieżne są oceny dotyczące zasobów węgla kamiennego węgla brunatnego tej strategii mówi się, że węgla mamy na 20 do 40 lat, a różną skalę jawnie blokuje budujemy bloki od 1000 MW, które muszą funkcjonować w 50 zloty, czyli zakładamy z góry, że będziemy importowali węgiel to węgiel kamienny i teraz proszę zauważyć jak po prostu jako geolog nawet wiele osób czworo innych wybitnych specjalistów biologii, a do mnie telefonował, pytając się powiedzmy ktoś się o z rządu powiada tak no, jeżeli przyjdą trudne czasy i np. oddech odcięte zostaną dostawy ropy naftowej to będziemy wydobywać w kraju dla państwa to jest świadectwo totalnej nieznajomości sytuacji Polska jest doskonale zbadana nie ma oświadczam uroczyście w Polsce niema złóż w dużych złóż ropy naftowej i gazu Polska w tej chwili potrzebuje 23  000 000 ton ropy z tego 22 wprowadza w Polsce nie ma dużych złóż ani razu ani ropy jak ktoś mówi takie rzeczy w randze ministra czy wiceministra no to znaczy, że totalnie nie ma podstawy i to widać było w tym projekcie strategii, że mówisz, o czym stół rzucamy to odrzucamy to przecież to tak samo trzeba ocenić zarówno potencjał i zasoby energetyczne wód w Polsce biomasy węgla i dopiero od tego punktu wyjścia budujemy takie wrażenie on, że ten dokument jest skład kołową prac różnego rodzaju grup resortowym zrobi lewica to na co dzień prawie 0 dla volvo bus zapisy o OZE są takie dość delikatny trzeba też zwrócić uwagę, że jest tam 10 strategicznych dziedzin, jeżeli weźmiemy kryteria oceny energetyka odnawialna i grali tam pasuje jej nie ma to podobnie jak lasy leśnictwo jest idealnie pasują do tych kryteriów nie ma Andreasa natomiast jest inteligentna kopalnia prawda naga, a mówimy o do granicznych źródła rozwoju, czyli własnych wewnętrznych bezpieczeństwo możemy budować zarówno w oparciu o energetykę wiatrową słoneczną biomasę energetykę wodną tak samo jak w oparciu o energetykę węglową, bo to też jest nas to tak jakby ta grupa obcych po mówił, że używa się pojęcia bezpieczeństwo energetyczne jako takiego straszaka, a przecież jest niemożliwe, żeby zapewnić, a że bezpieczeństwo ich rozumiem, że będziemy u siebie w kraju wszystko wydobywać to co powiedziałem Polska importuje 40 % nośników energii pierwotnych nośników energii i nie mamy ich w kraju jest tylko kurs 100 % jest niemożliwe wrócić do tego energetyki odnawialnej dam się mówi o tym, że mają być to źródła stabilne, czyli podkreślać, że energetyka słoneczna wiatrowa to nie Nora, a jeżeli spojrzymy jak gwałtownie tanieje magazynowanie energii to w perspektywie tego roku 2000 trzydziestego to na pewno będzie rozwiązany, a wtedy sytuacja się zasadniczo zmieni i k i po i to wydaje mi się jest jakby takim niezrozumieniem tam także się mówi wspomina Michał o tym, samochodzie elektrycznym jest samochód elektryczny jest to z magazynem energii jak ma być 1 000 000 pojazdów jest to kapitalne źródło magazynowania energii wtedy, kiedy jest mniej potrzeba prawda to się magazyny z magazynu je, a wtedy, kiedy i potrzebne jest więcej, a ludzie nie jeżdżą przecież te wszystkie 1 000 000 samochodów niż w tym samym czasie można, by pozyskać takiego myślenia brak z polityką energetyczną wiąże się polityka surowcowa wdzięk nie tylko prawda, bo to nie tylko chodzi o węgiel kamienny węgiel brunatny co tutaj mówi Stephen no, więc ja będziemy wydobywać węgiel brunatny Boże kamiennym więcej godzin dlatego nie wiadomo, bo tego o tym, o tym strat wymogi nie ma ani słowa co dalej z węglem brunatnym tam oczywiście i słusznie podkreśla się, że w tej dziedzinie narasta ją o bardzo szybko konflikty społeczne zrozumiałe no wczoraj w dal w sejmie uczestniczyliśmy w debacie, w której to znakomicie przedstawione były porównanie ekonomiczne wartości złóż węgla brunatnego i produkcji rolnej na obszarach Wielkopolski, gdzie na zdecydowanie przekracza wartość płodów rolnych, a wartość tego węgla no, więc nie możemy tak budować się strategii na węglu brunatnym ale bo po prostu po pierwsze, jak uczestniczyłem w spotkaniu, jaki w Wielkopolsce są gminami władzami powiatów oraz urzędu Marszałkowskiego i powiem tak, że nie wyobrażam sobie, żeby próbowano tam przeforsować budowę nowych kopalń odkrywkowych efektem ich uwagę, że ta polityka surowcowa to my koncentrujemy się one energetycy zasobach słusznie, bo to dla polityki klimatycznej ważny, ale jest jeszcze 1 cały ogromny obszar to jest jak innych surowców im prof. Kopacz rozrywki no właśnie Kopacz odzyskiwać nawiedzonego proponujemy w tym w naszym opracowaniu, żeby jednak podstawą było to, że najpier w zastanawiamy się, gdzie mamy źródła surowców wtórnych z odpadów z hałd przemysłowych proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku mamy pół miliarda odpadów przemysłowych i dziś już mamy trochę tej technologii, które pozwalały uzyskać różnego rodzaju substancje ogromne i instytuty naukowe badawcze tam Jerzy dostały 5 dni środki to by mogły wypracować takie technologie w i przysłowiową można powiedzieć, że wykształconych górników wyciągnąć można z kopalni postawić na aukcji i tedy jeszcze dodatkowo tworzymy sytuacje, że odejście od górnictwa węgla kamiennego nie tworzy istotnych problemów społecznych na Śląsku PB z minuty do końca etyczny FIFA i kochać albo zyskiwać albo produkować po prostu surowce można produkować i takim przykładem właśnie wielostronnego surowcem dla przemysłu przetwórczego jest drewno wspomniałem o możliwości produkcji drewna poza naszym, ale również w Lesznie poprzez zmianę gospodarki leśnej poprzez właśnie te drugie nic nie podejście do celów chemicznych w bloku, czyli lokalne były zewnętrzne na zewnętrzne naszej, ale również Real gazety polskiej polskie rodziły w większym również u nas lokalne również inne nasze sołeckiej jest źle jest iluzją wyróżnieniem rozwijanie w gminie przemysłu lotniczego cuda, których lesistość wynosi 70 %, a takie tam są propozycje na ścianie wschodniej i rozwoju dla rozwoju tego generują postęp samolot to ich równoważenie dochodów to równoważenie dochodów ma się tak odbierać także możemy produkować surowce u siebie mało tego ta produkcja poprawi na środowisko a pan prof. Kazimierz Rykowski Instytut badawczy leśnictwa pan dr Michał Wilczyński niezależny ekspert DM BOŚ główny geolog kraju i Panny w dr Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju co jest strategia chodzi o transport co dostrzega strategia, jakie proponuje się kierunki zmian są 2 kluczowe kierunki zmian, które uważamy, że są korzystne i mogą przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych transportu, a czasem powiedzieć, że w ostatnich 25 latach transport, a trasa transport drogowy spowodował, że jego emisje wzrosły dwukrotnie jak energetyka przemysł padły to tu wzrosły co jest takim ważnym rzecz ważną rzeczą jest to jest ta electro mobilność, czyli postawienie na produkcję zarówno samochodów osobowych, ale przede wszystkim kontynuację, bo już my produkujemy autobusy elektryczne mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie produkcji zestawów kolejowych mówi w pasie czy w NRD Newagu, gdzie te i koleje są kupowane nie tylko w Polsce, ale także za granicą to jest bardzo ważny element, chociaż oczywiście czasu zdawać sprawę, że jeżeli nie zmienimy miksu energetycznego, czyli nadal węgiel będzie bardzo dominujący to z punktu widzenia zmian klimatycznych ograniczenie emisji korzyść spółki nie będzie natomiast będzie korzyść lokali prawda, bo ta emisja, które dzisiaj g zdobywa się z rury Nord w przypadku autobusów czy w przypadku samochodów osobowych nie będzie, chociaż trzeba zaznaczyć, że te rozwiązania nie są tanie w UE więcej dróg co więcej kolejni jedno 0 i radnych zdecydowanie trzeba powiesić drugą może wreszcie go bowiem zastąpione pani pytanie to jest promocja transportu zbiorowego w miastach jest punkt to jest poziom długu jest zaznaczony, ale wydają się zdecydowanie za słabą to jest instrument, jakim jest planowanie przestrzenne do tego, żeby tak planować rozwój miast, żeby te potrzeby transportowe były mniejsze i żeby można było obsłużyć transportem publicznym albo przy pomocy transportu rower, kiedy miasto nie wywiązywał dokładali otuchy wspomina, a do zwolnienia się natomiast pytanie jest jak to zostanie przełożony, bo dzisiejsza praktyka przeproszą zawyżenie straszna z punktu widzenia planowania przestrzennego to co wydaje nam się dyskusyjne to jest jednak to, że widzimy zasadniczy nadal rozwój dróg trochę jest dla kolei co jest ważne natomiast jest widzenie potrzeby znacznego rozwoju nadal transportu lotniczego dla mamy przykłady tych regionalnych dzisiaj lotnisk nie bardzo funkcjonalną natomiast zdecydowanie wielu ekspertów nie tylko tych, którzy tu pracowali w trakcie naszego spotkania wyrażało się, że niekorzystny nie tylko spółki jak klimatycznym generalnie jest rozwój żeglugi śródlądowej ze względu na bardzo istotną ingerencję w środowisku i sam fakt, że on będzie mniej emitował w stosunku do innych no to tylko w trakcie jej etapem przewozu, ale cały wielki program budowy tych dróg wodnych to także jest laser Radial prawda i 2 zlotego za rządów prawa to jest droga jest ich też jeszcze chce dokończyć to jest więcej przewożenie byłoby około 10 % tego co dzisiaj przewozi kolej dołożenie tych pieniędzy do kolei tak, ale spokojnie po istniejących liniach kolejowych, których część można odtworzyć, bo bardzo dużo różnych i zamknęli, gdy jest całkowicie rozwiązanie a, a nie tylko chronimy przyrodę, ale także unikały konfliktu takiego jak Rospuda z komisją Europejską obszar natura 2000 no to to jest moim zdaniem nieprzemyślane prozdrowotnej to jest o tyle nieprzemyślane, że nie są liczone koszty zewnętrzne tych przedsięwzięć zaszyty jest doskonały przykład żeglugi śródlądowej, gdzie jest duży nacisk na tego typu rozwój transportu, ale nic nie policzenie kosztów zewnętrznych w postaci zmian środowiska zmian warunków bytowania bioróżnorodności i to co jest w tej chwili coraz bardziej cenionymi i dlaczego jesteśmy zobowiązani usługi ekosystemów i usług ekosystemów i nie policzenie tego wskazuje, że oczywiście, że to jest tani transport, a w istocie rzeczy jest to transfer za, których będziemy mogli zapłacić w przyszłości bardzo drogo teraz przejdźmy do działki w pana pani prosto z bali prof. Chwalba media usługi ekosystemów w taki rozkaz, by prawda Jankiel Jankiel seans dla lasów baza strategia, jaką rolę, bo źle widzi lasów w Polsce dla handlowego znaj nigdy jeśli miałbym najkrócej no, więc to niech się nie widzi, dlatego że las sprowadza właśnie do bioróżnorodności jest to jedyny cel przybliżenie w tej strategii lasów leśnictwa o ochronie przyrody test z kilku zdaniach objaśnia strategia, że lasy są największym środowiskiem różnorodności biologicznej w zasadzie należy chronić, a praktykowana praktykowane leśnictwo wielofunkcyjny załatwiać sprawy i właściwie nie mamy tutaj problemu jest to nie docenienie funkcji rozwojowych i leśnictwa lasów i całej gospodarki sektora lesznian drzewnego i w tym i w tym miejscu stacji to nie różni się od strategii, które były poprzednio przez formowane przez poprzedni rząd również było marginalizowanie lasów leśnictwa, a bez statystyki wskazują że, że właśnie lasy drzew niż z sektora lesznian grzywny dysponuje największą liczbą przedsiębiorstw te sprawy 60  000 drobnych przedsiębiorstw, które dają pracę największą właściwie największe zatrudnienie w Polsce dają najwyższy zajmie się przetworzenie wartość dodana wartość dodaną meblarstwo, który jest czwarty w imporcie eksporcie u nas my nie daje prawie 5 dziesięciokrotny pięćdziesięciokrotnie wzrost inwestycji, a nie ma ani ich nie ma tutaj konfliktu między gospodarką leśną, czyli to co pan mówi przemysł drzewny i t d . a zachowaniem walorów takich jak bioróżnorodność ochrona przyrody i t d . bo w odczuciu zwykłego człowieka wystawi go pan w umowie o wycinaniu lasu prawda również nie ma dzisiaj ja mówię również o ochronie lasów i dlatego wspomniałeś pierwszym wejściu ono możliwości produkcji drewna poza lasem, jeżeli wykorzystamy tę szansę w grunty takie mamy taki grunt, a Antigi, by się nie nadają do produkcji rolniczej Holender znany jest nieużytek ugór to są grunty, które są nie użytkowany w sposób produkcyjny jeżeli, jeżeli rozważamy sprawy energetyki, jeżeli rozważamy sprawy rozwoju tego tego lokalnego to musimy spojrzeć inaczej na tych, na których na te tereny właśnie z punktu widzenia przyrostu miejsc pracy z punktu widzenia przetwarzania produktu, który tam powstaje, gdy wszystko w rozwój właśnie endogeniczny ten lokalny rozwój, który straty ja tutaj ma promować, a w zasadzie kompletnie nie odnosi się do tego naturalnego zasobu, jakim jest nas w ogóle nie ma w spisie zasobów naturalnych lasów natomiast jest np. akustyka czy coś coś takiego to środowisko akustyczne jest jest takim zasobem natomiast las, który daje produkcja biologiczną za darmo którymi bez inwestycji nie może tworzyć surowcem oczywiście w sposób racjonalny i pod kontrolą jak nie istnieje lub w strategii odpowiedzialnego rozwoju kraju w naczelnych w tym czas spojrzeć na to, że źle oczywiście jest duży obszar możliwy do zawieszenia, ale także czas punktów z ochrony przyrody spojrzy czytelnik, który gorycz jak nazwami nieużytki to o kalkulacje wyglądają, ale chcę zwrócić uwagę na 1, ale właśnie strategia powinna rozstrzygać ich oczywiście bardzo ważną rzecz z punktu widzenia polityki klimatycznej to, że będziemy wycinać i przetwarzać na meble w czynach materiał do konstrukcji domów to jest zachowanie wychwyt 1 c od 2 z atmosfery na wiele wiele dziesiątków czy setek lat i to jest bardzo ważne, bo jeżeli my będziemy to od razu spalać, jakby Central tata ta istota rzeczy, czyli to pochłanianie przez las węgla dwutlenku węgla właściwie węgla no niestety nie będzie miało takiego efektu strategia jest jasna jest kaskadowe użytkowanie drewna drewno użytkuje się właśnie w taki sposób najpier w, żeby możliwie długo przetrzymać w postaci nieaktywnej środowiskową to są właśnie m. in. meble natomiast funkcję budowle konstrukcje budowlane, ale efekty środowiskowe czy klimatycznych w tego typu użytkowania lasu jest taki, że ono zastąpić Stal zastąpi cement zastąpi w gry inne surowce, które są środowiskową golf z byłych niebezpieczne, które emitują w trakcie produkcji duże ilości co zwalnia się nie tylko celowali Siarki i to jest efekt klimatycznie stosowania produkcji użytkowania drewna chciałabym, aby w ciągu minuty tulipanowiec na temat wody ten temat czystego powietrza mówi strategia, a następnie ostatnie 3 minuty na podsumowaniu dobrze rozeznać temat wody w honor i ja chciałem zwrócić uwagę na 1 rzecz, że progresywna polityka klimatyczna UE mówi o dążeniu do gospodarki w obiegu zamkniętym Polska gospodarka jest po pierwsze, potwornie woda chłodna, porównując zużycie wody w gospodarce z republiką Federalną Niemiec i wielkością tej gospodarki naszą zużywamy dwukrotnie więcej wody, mimo że nasz kraj średnio trzykrotnie mniejsze ma zasoby niż każdy inny kraj w Europie to jest pierwsza zwarty OC, gdyż czy też strategia powinna dokładnie ich nie widzi nic nie widzi podobnie jak nie widzi związku między lasem nagrodą las jest regulatorem i regulatorem mówią, że nasz jest matką i ojcem deszczu deszczu są tam, gdzie są lasy to pustynia, które powstały dotąd były kiedyś czasy i to jest związek byli kompletnie się dostrzegalny przez co starej producenci kas bez felg czy ktoś mógł zachować czystego powietrza macie tak odnoszenia się tego pojawia się ważne jest to, że mówi o 2 bardzo kluczowych działaniach, które były, ale alarm smogowy podnosi i ta organizacja, która zajmuje się tym, czyli wprowadzenie norm na paliwo dla dla sektora komunalną płytowego oraz wprowadzenie norm na urządzeniach, czyli kotły, którym dzisiaj nie ma, a takich kotłów kopciuchów domy 150  000 rocznie i wytwarza co oczywiście, jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia energetyki odnawialnej co może się okazać, że ten węgiel, który tam spalamy są niepotrzebne, bo tam możemy spalać drewno i turystyki wstęp do następnej rozmowy w tym państwu służyć odnośnie polskiego alarmu smogowego i krakowskiego alarmu smogowego o godzinie dziewiętnastej, gdy ma bardzo mało czasu właściwie w niecałe 3 minuty przy czym można zaryzykować takie twierdzenie, że nikt tak naprawdę to ta polityka klimatyczna jawi się naszym rządzącym jako coś co jest narzuconego z zewnątrz czemu ten winny sposób delikatniej lub mniej wynika z niej tak o porozmawiamy o wpół realną umieścimy tu o cenę, bo trzeba tu o tym, napiszemy, bo trzeba, ale tak tak oni nas do tego zmuszają awans inaczej tych kilku absolutnie jest trafiony na ocenę przeszkodę w rozwoju to jest i to nie tylko dotyczy samej polityki klimatycznej tak, by z zewnątrz do nas żona przyszła to samo dotyczy gospodarki obiegu zamkniętym to samo dotyczy biogospodarki czy Zielonej gospodarki w, czyli my, jakby z niechęcią się podporządkowujemy natomiast nie widzimy, że jest to ogromnie znacząca siła gospodarcza, która prowadzi nas do innowacyjnego do jego kraju my z punktu widzenia innowacji na świat Eko innowacji zajmujemy drugie miejsce od końca ich tylko Bułgaria jest z salami nie widzimy tego, a i to jest jakby klub po całej naszej oceny apelujemy do rządu zobaczcie to jest nasza ogromna szansa, a jeżeli pójdziemy w stare tradycyjne rozwiązania, mimo że bardziej nowoczesny to niestety obudzimy się za 1015 lat jako ci zapóźnieni i będzie musieli wszystko kupować, a nie być częścią tego procesu zmiany i nawiąże do kod 21 w Paryżu ostatniego tej tej konferencji klimatycznej, gdzie Polska postawiła na niedzielę redukcje ile na pochłanianie taka była Góra filozofia wystąpienia i dziś pojawiła koncepcja tylko na cześć węglowych, które mają pracować po to, żeby więcej pochłaniać i i próbuje w ten sposób redukować co dla nas w atmosferze i duże straty i ministra centymetrem i to jest przeciw tezie, że tego typu koncepcja, która zaistniała, która jest sensowna, ale można częściowo rozwiąże problem samoczynnie dolny SG uzupełnią Monica nie rozwiązuje problemu natomiast może brać udział w sensownym rozwinięciu tego tego problemu nie ma tylu straty i złe, że analiza, którą ICT na rzecz Ekorozwoju w zeznaniu wykazana w 2 do ministerstwa rozwoju i zobaczymy co będzie dalej z co z tego zostanie, więc pod uwagę naszymi gośćmi byli dr Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz rozwoju dziękuję bardzo pan prof. Kazimierz Rykowski Instytut badawczy leśnictwa nagle w UE i pan dr Michał Wilczyński był główny geolog kraju niezależny ekspert w tym momencie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA