REKLAMA

Od Praskiej Wiosny do Jesieni Ludów - Doktryna Breżniewa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-26 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM do diabła suwerennością rzuca Gomułka Breżniew jest zadowolony towarzysz Wiesław zgadza się na podejmowane przez nas działania raportuje członkom biura politycznego komuniści wkrótce naradzał się w Warszawie będzie trzeba oczywiście w okupować Czechosłowację zdecydujemy się na to bez wahania uspokajające informacje płyną także zza oceanu USA nie mają zamiaru mieszać ds. Czechosłowacji jest to przede wszystkim sprawa Czechów oraz innych krajów układu Rozwiń » Warszawskiego wzruszenie ramion amerykańskiego sekretarza stanu oznacza, że kontry nie będzie jeszcze KGB uprzejmie donosi, że wśród ludności powszechne przekonanie o konieczności wprowadzenia wojsk do Czechosłowacji, by zrobić tam porządek wkrótce czołgi komandosi ruszą na Pragę, jakby spuentował ja ile w po linii najmniejszego oporu wszystko układa się pomyślnie no ale obok osiągnięć są i niedociągnięcia, bo trzeba na militarną bazę położyć ideologiczną nadbudowę inaczej się nie da trzeba ludziom wszystko wytłumaczyć się odłączyć się będzie na łamach w artykule redakcyjnym pójdzie to tak mniej więcej państwo socjalistyczne będące elementem systemu socjalistycznego nie może korzystać ze swojej suwerenności w sposób sprzeczny z interesami światowego systemu komunistycznego informuje organ prasowy komitetu centralnego komunistycznej partii związku Radzieckiego wydawanych 910  000 000 egzemplarzy dzienników prawda i dalej dowodzi, że osłabienie więzi wewnętrznej systemu socjalistycznego jego poszczególnych elementów jest niebezpieczne zatem inne państwa socjalistyczne nie mogą na to patrzeć obojętnie wszystko jasne powtórzy się jeszcze kilka razy od tak na wszelki wypadek jest z 26 września 1968 roku Radia TOK FM Blue Note jesteśmy dr Witold Witold Rodkiewicz ośrodek studiów wschodnich dobry wieczór panie doktorze, gdyby Hańsk mówić będziemy teraz do dwudziestej trzeciej o doktrynie Breżniewa Elektra była też zwana doktryną ograniczenia suwerenności, ale moment, w którym ta doktryna powstaje, gdy takie monstrum trzeba taką doktrynę stworzyć się uzasadnić pewne działania, które już miały miejsca na tak tłumaczy doktryna strach i naczep po pierwsze, strona sowiecka nigdy nie nikt nie jest formuła nie sformułowała tego wyraźnie charakter doktryny nikt nie powiedział oto ogłaszam doktryny Breżniewa tak witamy króla oraz doktryną branża zżera pralkę w latach 508 dziesiąty było swego rodzaju dobrym tonem 8 weszło w pewien zwyczaj, że każdy prezydent amerykański starał się czy ogłosić swoją własną doktrynę nie była doktryna Kennedy ego doktryna Johnsona doktryna dotyczyły one polityki międzynarodowej jej strategia jest jednak w danym mieście, a i że, bo to politologia amerykańską układ ten termin doktryna Breżniewa gułagu post factum, a to znaczy po sześćdziesiątym ósmy roku kiedy, a obok, bo faktycznie samo zjawisko ograniczonej suwerenności z bratnich tzw. bratnich krajów socjalizmu lub funkcjonowało 3405. roku jak Maciek Śliwa armia sowiecka pejzaż członków faktycznie zaprowadziła tutaj porządek, wspomagając się do tego, żeby państwa, a nie miały pełnej suwerenności ani wewnętrznej zewnętrznej, a więc to faktycznie zjawisko istniało czterdziestego 0506 . roku, a w ponad 54 czwartego natomiast pierwszym takim wyraźnym zastosowaniem tej doktryny była byle była interwencja w na Węgrzech 1000 szóstym roku z tym, że pcham różnice są pewne różnice między tą sytuacją jest do szóstego siódmym ósmego roku mylone z pewnej perspektywy czasowej wydaje się pewnym niuansami, ale wtedy to im było był ważny problem Węgry otwarcie to był pretekst któryś propaganda sowiecka wykorzystywała zarówno ta oficjalna jak ta nieoficjalna Węgry oficjalnie wystąpił z ogłosił swą neutralność pogląd prosiło wyjście wojsk sowieckich czy zażądały tego i oficjalnie zerwało z drogą socjalistyczną, a które ogłoszono wolne wybory przez trwanie pan wolnych wyborów pluralizm partyjny zalegalizowano partię Miami z tak, bo w atmosferę rewolucyjne wszystko się odbył rzeczywiście był, by była ataki na była tak znana instytucje turystyczne instytucje państwa komunistycznego bezpieka go węgierską padły czyn padło 8 do ofiary, więc to była sytuacja małych i ostrego konfliktu politycznego na sytuację w Czechosłowacji, bo zupełnie inna w te w tym była inna w tym sensie, że reformy zmiany były przeprowadzane w sposób ewolucyjny przez rządzącą partię komunistyczną, a nie było tutaj takiej sytuacji, w której padały też ofiary ludzkie cząsteczka broń Boże nie zgłosiła 1 z radnym Rzgowa czy tendencji żądnym kierownictwo w czechosłowackie starał się uzgadniać wszystko z z władzą ze swoimi starszymi braćmi i rozmowa z Old man i ich nie zamierzali wskrzesić występować z układu Warszawskiego ani ruch PGE natomiast utracili kwota to ten konkretny ten konkretny garnitur, a przywódców komunistycznych ekipa DUB czeka, a utraciła zaufanie ze strony w stronę moskiewskich to znaczy władzy na Kremlu nie podobał się kierunek reform nie podobała się liberalizacją obawiano się, że komuniści czescy czy właściciel lub czek jego ekipa są zbyt między tym co prawda od innych nie zgłoszą mu odejść od socjalizmu, ale de facto no pozwalają na taki stopień swobody politycznej, który będzie prowadził w sposób nieunikniony do erozji dyktatury proletariatu, czyli dyktatury partii komunistycznej rolę w 2 należy w związku z tym reagować wcześniej w późnych lat, ale z tego też względu było to trudniejsze do uzasadnienia w przypadku Węgier można było być walczymy z kontrrewolucją walczymy z faszystami, którzy podnieśli swoje głowy tutaj to było trudniejsze trzeba byłoby w sposób bardziej taki powiedziałbym trzeba było znaleźć uzasadnienie w ramach ideologii socjalistycznej, a od i trzeba było też trafić ma związek radziecki walczył też przecież jej częścią strategii politycznej była walka o przychylność obudowanie obozu postsowieckiego w krajach zachodnich w oko po partie komunistyczne to zła postępował postępowa lewica, a z czystym przeliczono niszczono tego utracić związku z tym te uzasadnienia były potrzebne także to przed moim zdaniu pierwszym z tego względu ich wymyśloną i a z drugiej strony jest to też okres właśnie w Elblągu są wymienia cost zmienia ideologicznego w zasadzie te też uzasadnienia, które pani stoi przed tym, które by pani przytoczyła no one są w takie dosyć powiedziałbym w mało wyrafinowany plan co znaczy strony sprawa się do tego że suwerenność państwa krajów socjalistycznych jest podrzędna wobec euro wobec interesów socjalizmu światowego, który definiuje partia komunistyczna w Moskwie i koniec tak o możność z tym zgadzać właśnie zgadzać, ale nie jest jakiś rolnik nie pisał na ten temat wielkich traktatów to są to są cała produkcja opiera się na tych 2 fragmentach 1 z z prawdy z 3 września drugi w z listopada, kiedy Breżniew przyjechał na zjazd z Peru do Warszawy i wygłosił referat, w którym był też fragment uzasadniający interwale raz jeszcze w willi Andrzeja w tym specjalnie nie miały już wtedy też jeszcze Andrieja ogromnych na sesji zgromadzenia ogólnego ONZ 3 października aż 1008. roku ówczesnego ministra spra w zagranicznych związku Radzieckiego, który też o tej doktrynie co nieco mówił, ale i mężczyzn tam to dość istotne, bo kiedyś ten artykuł wprawdzie tego 26 września 60508 . roku nazywa się suwerenności międzynarodowe zobowiązania państ w socjalistycznych niejakiego Kowalowa Real oczywiście nie mógłbym piszący Kowalów ową doktrynę czy strategie wymyślił ten, kto za tym stał ktoś nad tym pracowałem w wyrwę w Milanie nie widziałem dobre źródło opracowanie tego jak to powstawał, choć na pewno można, by pewnie coś takiego w tej chwili zrobić tak, bo to nie tylko papiery są pewnie gdzieś tam dostępne już druga odsłona kryzysu słowną nogę z indeksu być może tam jest odpowiedzialny za złe odpowiedzi nie pomieścimy odpowiedzialnym za relacje z partiami, a bratniej duchowa Borys Ponomariow z o ten w TOK TOK FM tamten boom na funkcjonować system, w którym obok czy pod kierownictwem przerwy apolitycznym członków biura politycznego trop i sekretarzy i kaczek, które podali, że poszczególne odcinki działalności funkcjonowały takie zespoły tak jakby sztab mózgów zespołu także konsultant w CK autobus czekała grupa z tej grupy wyłoniła się później także ta grupa była dobrze poznała na opóźnienie w otoczeniu Gorbaczowa o 3 część tych ludzi miała takie tendencje rewizjonistyczne cóż nie wszyscy na ból czekała podział jest bardzo ciekawy co dzienniki, a 1 Stec konsultant, który prosił o bliskim uchronić przed pracownikiem oraz Gorbaczowa Anatolij oczernia i Ewa, a sympatią dzienniki mogły się poradził już są już 8 z nami trop, które są dostępne w 1000 drugiego roku zapisywał różne rzeczy takie właśnie, broniąc porusza się w tym kręgu fanów konsultantów oraz znał tych, którzy pisali w mojej obronie, ale to było także w toku to on faktycznie pisali tego typu teksty Niewiem, kto komu napisał, ale przypuszczam napisał to 1 z konsultantów o 3 czy grupa konsultant w buty była taka już dostawać wytyczne i zbierali się matury zdać w podmoskiewskich i już opracowywali teksty on był konsultowany rosła lub działało takie grupowe kierował kolektywne kierownictwo Tosię nazywało vel Wilk po konsultacjach z uwzględnieniem ich zdaniem wszystkich członków biura politycznego oprócz tekst, w którym pojawią się i był publikowany, w którą tłumaczy psów na pewno koń Alechina napisał to było nie oni pewnie nie był specjalistą od tej w tej dziedzinie myślę, że napisał to ktoś słyszy, z którego właśnie tego wydziału komendy departamentu komitetu centralnego, który zajmował się relacjami z z partiami jest tzw. bratnimi partiami i dobrze komu chce chciano wytłumaczyć nostalgią głównie myślę, że gmina celem była zatrudniona postępowała, a postępowa ludzkość tak znaczy, że chciano dać argument przekonać sympatyków związku sowieckiego oczy sympatyków słowo socjalizmu związku sowieckiego chipsów czy sowieckiej wersji socjalizmu na Zachodzie i być może częściowo także, ale głównie na Zachodzie w zachodniej Europie przy czym w no właśnie to co do Sul to jest już taki stopień ideologicznego skostnienia systemu brakuje też te uzasadnienia są właściwie takie bardzo powiedziałbym zdawkowe mało przekonujący i dosyć późno mnie specjalnie z niespecjalnie to że, omawiając rozwój w obrazie widać, że widać, że nie są jakiś oryginalny artysta Karol biurokratyczna w bólu mocne sformułowanie NLP itd częstych konsultantów, którym mówiono już w latach siedemdziesiątych zdawać sprawę wytoczoną Neuman zaoferowania broni i Wrocław, gdy dłużnik jest jest w innych nie znajduje odzew broni tracą także oni tracą, a poparcie 3 czy nawet te Thompson część poparciem poparcie, którą mieli w z Europy zachodniej także to, że to innych oczywiście ten trend uzasadnienia jak wiemy Czechosłowacja była kolejną kolejna fala tym razem w bólu, zwłaszcza wśród partii komunistycznej zachodniej Europy kolejna fala krytyki i związku sowieckiego polityki sowieckiej w tym sensie ten docentem czechosłowackiej w Jarosławcu wrocławska interwencja na była takim kolejnym drugim po po po Węgrzech takim momentem, kiedy nastąpiło z aut fala konwersji czy fala, a takich nawrócenie można powiedzieć ludzi, którzy do tej pory popierali związek sowiecki działaczy, którzy po sześćdziesiątym ósmy roku odwrócili się o 33 i zaczęli być krytycznie o związku sowieckiego przestali go popierać i w pewnym sensie też tysiące ósmy roku także na to także tło które, które sprzyjało 1 z czynników, które sprzyjają rozwojowi tzw. euro komunizm, a ta będzie mówić tak utylizacja bonus wystawiał podkreślał, że chętnie podkreślał, że my jesteśmy komunistami w tym budować komunizm, ale na alarm ludzie we własnym mądrą i my jesteśmy niezależni od trema i m. in. takim 1 z 1 z wyznaczników tego roku unisono był stosunek do interwencji ciążyła ci komuniści, którzy krytykowali uważali, że większe zyski postąpił niesłusznie postąpił źle, że to burzy to byłoby sprzeczne z osobami socjalizmu zasada rozmów z Polic policką jak powinna prowadzić socjalistyczna socjalistyczny mocarstwo Novum oni właśnie należeli do dolotu buta to jest taki wyznacznik od działających w euro komunistów od od tradycyjnych komunistów to zatrzymamy się wszyscy leżeli pan pozwoli właśnie jeśli chodzi o te reakcje, bo te doktryny tak sformułowaną trzymajmy się tej nazwy doktryna będzie nam ona wygodna, gdy potępił oczywiście państwa zachodnie państwa komunistyczne niezależną związku Radzieckiego tutejsi nalewanie Jugosłowian na nich właśnie zachodnie partie komunistyczne i euro komunizmu, którym pan już zaczął mówić zakładał socjalizm w demokracji parlamentarnej ta uwaga w polityce zagranicznej współpracy z natury EWG tak to nikt taki karkołomny się wydaje o moim było karkołomne ta to znaczy w Czechach to jeszcze jest proszę pamiętać lata siedemdziesiąte to jest moment kiedy jeszcze to 16 moment, w którym który załamuje się pewien model ten model o i pewny sposób myślenia, na który mnie z zachodnimi zachodnia lewica, bo sądzono, a on to znaczy model, którym zakładał wzięła taka modna w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych teoria konwergencji, które mówią o tym, że są pewne generalne zasady rozwoju społeczeńst w przemysłowych i one zmierzają one popychają społeczeństwa i państwa ku temu, żeby one coraz większym stopniu cywilizować rynek polityka UEFA z tej listy państwo dobrobytu i polityka wyrównywania nierówności społecznych miała prowadzić do takiego modelu socjalizmu który, który na OOM jednocześnie jakoś łączyło rynek, ale jednocześnie ten rynek było ograniczone kontrolowany przez przez państwo, które stosował mechanizmy redystrybucji i dochodów rodzic redystrybucji bogactwa i 3 lat tworzyły tak taki model no właśnie łączący najlepsze najlepsze cechy wolnego rynku z najlepszymi cechami socjalizmu sprawności służb społecznych problem polega na tym, że właśnie w latach siedemdziesiątych ten model czysto ekonomicznego punktu widzenia musi być ponoć było widać, że żona także, że teren ten stopień nie, że to recepty socjaldemokratyczne, a o rudym gospodarczą one w Nisku MON nie potrafią sią w pewnych zjawisk, które się pojawiły po został poszerzony trzecim roku przy rosnąca inflacja rosnące zadłużenie rosnące bezrobocie spadek stopy wzrostu rezerw z tego nie potrafiono wyjść w ramach tego dlatego mam talent tej filozofii, który tak mówiłem to osiągnąć socjaldemokratycznej ułomne dom to, żebym był już pozostał w polisie przełamane przez dojście do władzy na bok w końcu lat osiemdziesiątych na początku lat osiemdziesiątych przez konserwatywne rządy konserwatywne partie najpierw Wielkiej Brytanii był przełom mógł zwolnić, a czwarty, a później niż w Niemczech wygrali chadecy z Francji we Francji na była sytuacja taka nie, ale też odejścia tego najmniej z drużyną we Francji el Niemcy wydawało się, że i w tym w tej logice ten trend ten trend ten postulat czy też te etaty tyle propozycje komunistów to Mono wydawał się co są one one one w tej logice miały sens, ale w bok, bo ta logika tak wystawiona na budowanie koalicji Socjaldemokracja tak tłumaczą oni z torów, zwłaszcza we włoszech było takie takim takim ważnym ważną zmianą także przechodzimy od polityki, ale i wyznacznikiem partie komunistyczne komunistyczne euro komunistycznych tak gotowi jesteśmy zawrzeć wyszkolić jest z burżuazyjnej partiami Anki i wspólnie pracować nad nad nad przesunięciem tego systemu w kierunku większej sprawiedliwości społecznej no ale nie była zachwycona takim złym Moskwa była bardzo niezadowolona bardzo zaniepokojona to było to był pewien problem o tym, sensie podważanie legitymacji władzy sowieckiej z list z lewicy z lewej strony było, bo bardzo niewygodne, tym bardziej że Rosjanie musieli się wtedy nadszedł Sowieci musieli się pan nie tylko Rosjanie oczywiście byli, a musieli się liczyć mieli już konkurenta na czym mieli przeciwnika ideologicznego i politycznego, który podważał Łódź, lecz ich legitymację do rządzenia i legitymację do niesienia sztandaru z nim postępowej ludzkości z lewej strony na 3 o celu ze strony Pekinu, a i to był ważny i taki konkurent który, których który, który głodował w zmartwienie i faktury w ten świadomość tego tego była to był problem polityczny można tu pojawia się drugi traktowały gminne bez z drugiej strony rewizjonizm, a my i wprowadzono taką politykę z 1 strony to ewidentnie to się nie podobało i w 2 było problematyczne z drugiej strony trudno trzeba było jednak z tym jakoś paktować tak zerwanie Anathema obłożeni anatemą wyplenić się w Boninie było o dom to było oczywiste, że to nie jest najlepszy sposób najbardziej produktywnej bardziej korzystny, więc polowano z nimi jakoś układać się i oczywiście była cienka linia innym, bo tamci przywódcy z 1 strony w Milito pryncypialny swoje swoje element jest pryncypialny struktury właśnie ogłosili z drugiej strony no jak wiemy, a później do końca istnienia partii komunistycznej, czyli końca, ale właśnie do do czasu Gorbaczowa wszystkie partie miały inne elementy w swoich szeregach, które były de facto stalinowskie wszystkiemu utrzymywały tajne kanały finansowania z Moskwy wszystkie one miały zakonspirowany struktury, które tam przygody chyba się do gości już charakter takiej szczątkowej raczej w powiedziałbym nos taki trykot karykaturalny, niemniej jednak to wszystko tuż koło łóżko było w 2, więc w sytuacja była pod tym względem dosyć się dosyć złożona Anki tutaj tutaj dopiero załamanie się związku sowieckiego oznaczało to de facto także trasy tych tych partii tych nadziei właśnie zepchnięcie jej albo tych ludzi do marginesu politycznego albo przekształcenie w taką oto trochę zajęło czasu lokale, ale albo przekształcenie ich główna metamorfozy tak w ofercie rodzaju jak partia partia na partie postkomunistyczne partie we włoszech, a więc to jest ona ma w toyocie teren ten neon po inwazji na Czechosłowację i doktryna Breżniewa wybrała tłum swoją rolę one dodatkowy jak on wtedy, gdy konsument jest ten ten pomysł ideologiczny, który których, który nazwano dotrą już około 8 i w efekcie w dłuższym nieskuteczne już w pod koniec lat sześćdziesiątych np. 70 tys po załamaniu się właśnie wiosną praski był oczywisty jasne, że władza sowiecka potęga sowiecka hegemonia sowiecka przewaga Solecka spoczywa wyłącznie na pół opiera się wyłącznie o siłę, a o to, że są w stanie uciułać ingerencję zbrojną, a realia ocaleli chodzili z torze potrafią przekonać do siebie masy elity i w i Europy Środkowej Europie były w grą w zachodniej w pani doktor żaby, gdy przeglądam źródła dom to co mnie najbardziej zaskoczyło to był taki dziki entuzjazm towarzyszy czy polskich czy węgierskich względem raz inwazji wymierzonej w Czechosłowacji w 2 winny obecnej doktryny w strategii postępowania, bo tak jak pan powiedział to Góra post factum est formułowane tak sobie pomyślałam oczywiście rozumiemy to to myślenie ówczesnych włodarzy polskich czy Węgier przywieźli tam się coś rozleje to potem jesteśmy naczyniami połączonymi w dni te rewolucyjne mnie instynkt mogą dotrzeć do naszego społeczeństwa i naszą władz, by zachwiać albo utrącić, ale z drugiej strony mam taki kompletny brak długofalowego myślenia, że przecież skoro formujemy taką doktrynę Jana obowiązuje za chwilę możemy mieć na karku też wojska radzieckie i niech naszych sojuszników z układu Warszawskiego, jeżeli coś się u nas na naszym terytorium nie spodoba ne Moskwie i oczywiście my to przerobiliśmy w roku 808 pierwsze zastanawiając czy wejdą czy nie wejdą tak dobrze ten nasz różne od pani, ale to są różne odpowiedzi różnych elit partia komunistyczna partia komiczna rumuńska np. podjęła decyzję czy kierownictwo krzyczał przez skórę z trudem powierzchni jest tym naszej mechanizm pewnie były dowcipy w dosyć wąska grupa podjęła decyzję o tym, że oni będą otwarci kontestować to w Rumunii nie wzięła udziału w inwazji na otwarcie potępiła skrytykowała tę inwazję stronie nie oznacza to co psuć to nic nie oznaczało kompletnego zerwanie pozostał w pakcie warszawskim tak, by ten w UE no ale jednak zaznaczyła swoją pozycję odwołała się do dowodu do RODO do Pekinu ona próbowała prowadzić politykę z muzyką niezależną wobec wobec obecnych 3 ruch i inne partie wybrały inaczej, a co znaczy po nim w wiadomo wiemy, że źle wiemy że, a entuzjastycznie do interwencji nastawieni byli towarzysze z socjalistycznej partii jedności, a w imię co towarzysz Gomułka były nastawione entuzjastycznie euro natomiast to już Kadar był o 1 z ba w mnie zachęcał towarzyszy sowieckich do tego, ale oczywiście siłę podporządkował poszedł mu z większością, a czy poszedł z tym, że z Moskwą, a on oczywiście obawa czy w Tychach Tychy elit komunistycznych przed własnym społeczeństwem, a oni była to rozstrzygająca i oczywiście to co pani, mówi że w i to tworzy jest obawa, że mogą interweniować towarzyszy sowieccy tylko umacniało lojalność tych ludzi i tylko zmotywowało do tego, żeby lepiej sprawniej zarządzać tą tym czym w tym terytorium, które w, którym drużyna lidera, który urządzili w, a w MOW w Hiszpanii doznał tu moim zdaniem to był klasyczny przypadek, a jest Wojciecha Jaruzelskiego, który przecież Reid znowu były jak rozumiem, gdzie 2 opcje a kiedy oni jedni w takiej sytuacji ociągali się i próbowali szukać się jakiś mecz uników AAA i muszę to jak pani Stanisławie Kani, a i z drugiej strony byli tacy jak Jaruzelski, którzy no nad tą presję sowiecką reagowali tę sumę wyższą mundur to zrobili to nową odsłoną Sowieci niczego zrobić od nich oczekiwać tak rozwiązywali problem krótko mówiąc tak, a wałem i tutaj trudno wnikać w jakiś psychologiczny przy tym psychologizowania ale, ale politycznie no to tak wyglądało tak, ponieważ jest jest obawa o interwencji sowieckiej to on od, jeżeli w ogóle tak można tu je tam było, a więc byłem, a on w ta doktryna tak tłem była realizowana w przypadku tych krajów przy pomocy ekip, które dla, których to było oczywiste i ich odczuciu co jest oczywiście pokazuje w jaki sposób ta, która funkcjonowała pokazuje to jak zachowały się co się stało w momencie, gdy ta doktryna została odwołana to oznaczało ono prawie natychmiastowe załamanie oni natychmiastowe trochę od paru lat zajęło paradoks polega na tym że, gdy Gorbaczo w w w ogłaszał publicznie to nikt nie mógł tu nikt nie wierzą w Alejach, gdyż burżuazji Zmierzch 1001. roku zastanawiano się czy nie będzie czy przy oknie wizja ojczyzny, a ludzie ze złóż daleko do flot obsługujemy Jaruzelskiego to wtedy znowu będzie zagrożenie sowiecką interwencją ślimaczyły się kwestii wyprowadzenia żołnierzy radzieckich do naszego kraju dziś, ale mógł dojść do wiosny maszerować pewnie spowodowane tym strachem, że może pójdziemy za daleko to oni i tak wrócą nie tylko tak się zastanawiam czy to, bo ogłoszenie, że ta doktryna już nie obowiązuje to nic nie było takie trochę byłyby retrospektywna no bo to państwo już posiadały swobody działania no wie pani co to znaczy to znaczy posiadały spod działania mecz do dupy tak długo jak ludzie się boją, a to nie przyniosło zmianę planu, jeżeli jest klasyczny przykład 2 jeżeli, jeżeli w Chinach przywódcy polityczni w jakimś kraju o o inne uważają, że jest ryzyko, że pewnych zachowania wywołają interwencja sąsiada no to NATO nie są narodem jesteśmy za godzinę tego roku już tak trudno było brać pod uwagę, że ten chwiejący się kolos będzie interweniowało kroczącą co jutro znowu pani tak dałem się tu trochę retro odbywa się właśnie retrospektywnie ja pamiętam trochę mija 1980 Węgrów wejście w realiach używanych z lat 70 zlotych za 2 pierwszym roku ja pamiętam to już było po w po wyborach to by było po po po wyborach w Polsce dziesiątym roku ja pamiętam byłem na takim seminarium konferencji i klubu po wyborach prezydenckich tak minione 9 lat generalnie ognia rośnie tam to było lato dziś do pierwszego roku już po wyborach 9 zlotego i tak już po wyborach i po około po sformowaniu rządu mazowieckiego myślę, ale żaden przełożony nie 90 pierwszy, a żona z Berlina za miesiąc, gdzie każdy jest no tak, ale dziesiąty to muszą być rok dziewięćdziesiąty pierwszy, a przyjdzie jeszcze przed wyborami prezydenckimi, a może już po to nie jest tak nie jest tak istotne w Kanadzie ewidentne było, że także, że system załamał się już w Polsce i w Czechosłowacji na większe, a kibol szkoły, gdyż doszło do 2 późną porą po to, po po obaleniu muru Marek Wroński NATO w i pytanie było wtedy, jakie będą konsekwencje dla związku sowieckiego czy to będzie czy to będzie ten mechanizm się powtórzy się w związku sowieckim odpowiedź siedzieli widzieli tam wtedy przedstawiciele niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nikt chyba dyrektor departamentu jakiś dyrektor departamentu ministerstwa obrony ktoś z komisji Europejskiej wszyscy jakiemuś, mówi że związek radziecki to zupełnie inny przypadek, że tam system ma dłuższą legitymację tam problem Narodowy został rozwiązany, że tam nikt nie chce się oddzielać o związku z tym związek sowiecki przetrwa jako państwo reformowanego socjalizmu taka była generalnie diagnoza znana nam kilka miesięcy na pół roku przed załamaniem się i takie myślenie wcale nie było wcale nie było czymś wyjątkowo wtedy większość ludzi i większość ekspertów czy olbrzymia większość uważała, że może, a taki scenariusz bardziej prawdopodobne, że myślenie w takich znaczy jest Bóg wtedy widać dzisiaj widać jak mnie popatrzy na to na tę debatę wtedy jak silne jak i olbrzymie i jest jak również inercja myślenia przy ludzie wychowani w pewnych warunkach nie dostrzegają nowych elementów Polska opoz. 10m jeszcze roku bała i dziś on pierwszym bała się, że jeżeli przekroczy pewną linię Sowieci będą interweniować nie rozumiejąc kompletnie ruch to kompletnie niemożliwe w tym mecz FOT Jerzy niż Gorbaczow był odsunięty im przez te mają w co być może, ale tu to wtedy też mało prawdopodobna nimi takie fundamentalne problemy u siebie źle na interwencje nie były znane było stać, a dla Gorbaczowa była to po prostu politycznie, gdzie kompletnie możliwa już o tym, mówił publicznie, ale nikt ich 2 w nikt nie wierzą w mózgi wiersz, a potężny nóż z Francji w noc właśnie no właśnie tak, a przy tym jeszcze warto być może powiedzieć o tym, że, a to, że te ten ten ten brak zgody na ich i to powodowało różne, a o w następowało co w rodzaju samo samą samoograniczenia się, ale co więcej, bo ta niezdolność rzeczy jak inni gotowość związku sowieckiego do interweniowania właśnie w Polsce ona już tak naprawdę istniała w osiemdziesiątym pierwszym roku 88 pierwszym roku Agito to daje się dotąd była dyskusja MMA w Polsce Golden na czym funt jest moim zdaniem, chociaż tych wszystkie te dokumenty wskazują, chociaż tu jest pewien element niepewności, ale moim zdaniem, że Rosjanie czy Sowieci w dzień 8 pierwszym roku nie chcieli interweniować i prawdopodobnie by interweniować to znaczy, że w grudniu osiemdziesiątego pierwszego roku notuje się rok pośrednich dowodów pierwszy taki jest opóźniony BioShock w grudniu nie było koncentracji wojsk wokół granic Polski, jeżeli były one z w trakcie w z tego co pamiętam były one w grudniu 8 dziesiątego roku i FOT Marcin Szmyt pierwszy rok jedno miejsce kryzys bydgoski to w grudniu oś to prawo tego nie było wiemy z tych firm co ciekawe w, a on właśnie mówią o tych o tych od tych dni w dziennikach czy Uniejowa, który był konsultantem członka biura politycznego i w związku z tym, jakby obracał się w tym środowisku, jakby w nurt w dużo rzeczy tam się nie mówił otwartym tekstem, ale jednak pewne pewne osoby zapisy ogółu osób zapisało różnym właściwszym w trakcie to było 88 pierwszy roku pisał o tym, że nowość jaką, jaki mamy wyjścia w interwencjach tak powtórzenie Czechosłowacji no nie to jest w ogóle nie nie po pierwsze, czasy są inne po drugie mamy problemy po trzecie, a i to co jest ciekawe, ale pisał coś takiego jak on aparatem przegląd przeglądałem dzienniki nie pamiętam dokładnie SN z lutego taki był Polacy do nich Czesi Anna czy była realna obawa moim zdaniem na wyrost, ale realna obawa, że interwencja sowiecka może uznać, że lalka oznacza się, że tak się w razie sporu w Polsce będzie realny opór zbrojny wobec euro wobec interwencji i to było dobrą fabułą to była część myślenia tej elity no właśnie wiemy dokumentalny to co pan to zostałaby zafiksowanie wtedy turystów, dlaczego rząd wprowadził ten dziennik, ale wtedy tak oni są jego reminiscencje, bo jest zapis z tego okresu wróćmy jeszcze panie doktorze tegoż 1008. roku chciałbym też zapytać o reakcji państw zachodnich samorząd brak reakcji, bo cytował tutaj państwu w po słowie wstępnym amerykańskiego sekretarza stanu, który powiedział no Słuchajcie to słup sprawy układu Warszawskiego Menis do tego nie mamy czy to było właśnie na tej zasadzie to kurtyna zapadła są 2 bloki jak coś iskrzy na w tych miejscach, gdzie te płaszczyzny się stykają to i owszem, ale się tam skutkują w swoim własnym gronie to my nie będziemy się zajmować Chiny czy tak jasne było to już było jasne, pisząc o tym, roku znak reakcja na nas na wydarzenia węgierskie i pokazała rzeczywistość brak reakcji na uderzenie węgierskie czy pokazała że stany Zjednoczone Niemcy ciągle szerzej zachód, a nie pójdą na ryzyko konfliktu ze związkiem sowieckim w sprawie, a Europy wschodniej, a czy Europy środkowo-wschodniej w sytuacjach powstania, dlatego że ryzyko wojny atomowej było tak duże, że to się kompletnie nikt nie był gotowy z polityków zachodnich tak takiego ryzyka podejmować, bo sytuacja paradoksalna, bo piszącym trzecim roku np. wiadomo że, gdyby po było powstanie w Niemczech wschodnich istniały plany na przerzutu ludzi sprzętu były kanały były znaczy to były przygotowane w ramach zimnej wojny przez liczne pasje liczyły w myśl struktury amerykański cel Eisenhower w nie wydał zgodę na uruchomienie tego filmu przeczą nie chciał eskalacji eskalacja, która mogła prowadzić do 3 w tej sprawie tutaj polityka zachodnia była non jednoznaczna dostrzegł, ale oczywiście, ale tu są pewni ale, ale są to pewne niuanse to znacznie szanse są takie, że rzeczywiście ja w tych niepojętą, ale dokładnie, jaka to jakaś wypowiedź jak to było sformułowane oczywiście pewne wypowiedzi sowieckich sugestie dotyczące reakcji sowiecki na to co się dzieje w Chorwacji wywołało Need no tam był komentarz ówczesnego sekretarza stanu, który Rosjanie przyjęli zielone światło nie był to nie miałby zielone światło to był cud, ale tak to zostało odczytane, bo to było takie Dyzma oraz w Lublinie to taki pakiet na bardzo neutralny i rzeczywiście po sześćdziesiątym ósmy roku i nie nastąpiła żadna on żadna reakcja na utwardzeniu SA politykę Zachodu wręcz odwrotnie to był ginie w jeszcze w drugiej połowie lat sześćdziesiątych wykluwa się polityka dotąd, a no no, której podstawą to był 22222 kwestia ta pierwsza kwestia była taka, że na razie absolutnie absolutnym priorytetem jest obniżenie ryzyka wojny Clark lepszym wszystkie inne kwestie stawał się różne stąd konieczność było takie przekonanie, że istnieje konieczność o obniżenie napięcia konieczność wejścia w wtem z taką logikę o dialogu z drugą stronę był także to jest element gospodarczy to znaczy wszyscy byli zainteresowani w tym, żeby jednak w tej trudnej sytuacji gospodarczej ograniczać ograniczać wydatki na zbrojenia, ale szczegóły droższym było coś tutaj, zwłaszcza w Europie zachodniej sporo takich ludzi które, która złożyły się na polu na otoczenie związaną z policji to znaczy założeń wynikające właśnie z tej roli konwergencji dodać, że możemy trzeba budować relacje, zwłaszcza gospodarczej humanitarne z z tym systemem i w ten sposób go przekształcać ich cywilizować Old Days było to jeszcze druga kwestia, którym oprócz tych wpływów do ryzyka wojna mówi to jest kwestia kryzysu amerykański polityk i wtedy tak z lat 70 to jest to jest to jest w jedno przysiąc ósmy rok to przecież jest już wtedy to jest poważny krytyk to jest właśnie dominuje myślenie było Waszyngtonu tam w taki, że chodzi po ich codzienną jest konieczność ułożenia się kończy znalezienia sposobu rozwiązania tej kwestii znaczki tych drugich elementy powodują, że trzeba jakoś trzeba to się jakoś z Rosjanami dogadywać w związku z tym, że zostaną już zachód nie robił w kwestii transplantacji to nie burzone Konsek w drobnych Dunn konsekwencji radnego zamrożenie dwukrotnie bardzo szybko wrócono do tego już rozpoczętego o Mann rozpoczętych w działanie mające na celu doprowadzenie do obniżenia o obniżenie napięcia nawiązanie relacji gospodarczych obniżenia ulgi umówienie się co do przodu co do ograniczenia wyścigu zbrojeń, ale te działania został szybko podjęto w mojej żony doprowadziły w rezultacie do dołu do wok nie od razu to minęło jednak 5 lat tak, ale w osiemdziesiątym czwartym roku do dołu do podpisania porozumień rosyjskich, a także o odwołanie się, że warto się już do podpisania w, a także także album tak strasznym ten, kto to wydarzenie to od odnotowanej wykorzystywano w propagandzie wałem zachodniej w ramach w zimnowojennej tego co te poszlaki nazywało tego co dziwić nazwali wojną informacyjną, ale czymś realnie no i politykę na nano na zmianę kursu polityki zachodniej tego strategicznego Gościno nomen et Han ne dotąd i na ogół z polityką w ogóle nie wpłynął, a to ktoś tak jakby tego nie był ich dorosłym w morzu znaczy czy to dobrze czy źle tak, ale ale, ale faktem jest że, że to zostało kompletnie bałam się silnym bardzo realistycznie stwierdzono, że rankiem byłem tak myślano też surrealistyczne stwierdzono, że tutaj nic nie da zrobić, że to Rosjanie zaprowadzi porządek u siebie nos przykro tak szkoda, ale faktycznie nie mamy sposobu, żeby wywrzeć nacisk na razie licznik jeszcze jest poza tym to jest proszę pamiętać, że to jest okres możesz się tu mrok artyście nie, ale już lata siedemdziesiąte no to jest okres, kiedy mamy do czynienia z bardzo silnym kryzysem po wojnie w Wietnamie Wietnamu, że w pozycji mocarstwo stany Zjednoczone to jest okres, kiedy Stanów zjednoczonych na świat staje się modne myślenie o tym, zmierzchu amerykańską imperium jest poczucie subiektywne słabości poczucie, że związek sowiecki na zrównuje poziom swoich swojego czy nawet staje się silniejszy w jeśli chodzi, o ile chodzi o o ilość jakość swojego uzbrojenia to jest jeszcze wolne przywrócił też uwagę co się stało zaraz jest pies jest na to nakłada się konflikty w trzecim świecie paktu wydaje się, że z, jeżeli w Europie zachodniej i oferta sowiecka jest nieatrakcyjna w trzecim świecie, a oferta sowiecka nadal wydawało się no i że nie jest atrakcyjna w każdym razie jest dla ideologicznie to jest atrakcyjna z punktu widzenia na takiego nam poziom materialnego, a związek radziecki daje broń i daje pieniądze w kupuje klientów jest w stanie to zrobić, więc i było poczucie, że źle, że rząd zachód cofa się ACI przegrywa w pewnym sensie, bo to co się stało po po po załamaniu się i rynkom kolonialnego portugalskie w latach 80 no tam wszędzie zainstalowano rządy przyjazne Moskwie, na którą po po konfliktach to samo było w Azji południowo-wschodniej wydawało się, że upadek Wietnamu doprowadzi do rad słynna teoria domina jest to to wszystko powodowało, że szukano jakiś, jakiego się w menu oraz mPay działa na wprost dosyć rozpaczliwie szukano jakiegoś jakiegoś rozwiązania jakiegoś jakiegoś o innych sposobów wyrównania szans i do kontroli zjawiło się jako jako absolutna konieczność, zwłaszcza że w społeczeństwa zachodnie no właśnie wtedy stan znaczony narasta ruch i innych, których który, który kontestuje konieczności zbrojeń z lat Łukasz bron powinniśmy się rozbrajać walczcie o pokój tak, by konsumenci poszerzono o zmroku społeczne no nie sprzyjają ostrej polityce wobec związku sowieckiego i to trwała do lat jedno przez 10 lat właściwie to dopiero nastroje zmieniają się powoli, a w pod koniec lat siedemdziesiątych i takim przełomem naprawdę jest inwazja na Afganistan dziesiąty dziesiątym roku można powiedzieć, kiedy wtedy kiedy, kiedy w jak konieczność znów modne staje się szybszy czy zdobywają zwolenników tezy, że źle że, że dotąd jest nieskuteczne i że należy zaostrzyć politykę wobec Moskwy a, ale w latach po dziesiątym roku prawo stoi już kierunek strategiczny został wyznaczony im to coś uderzyło w konsultacji nie miała żadnego znaczenia z tego punktu widzenia nadzoru troszkę pokazuje też, że w Egurrola krajów takich jak Fiat jedno proc średniej wielkości w tego typu przy tego typu rozgrywek orawskiej przy tego typu rozgrywkach, a tu również w bardzo różnie bywa też to czasem to co to co nie zawsze jest tak, że rząd, że nie ma żadnego znaczenia, bo władze po po drugiej wojny światowej na to co zrobić to jak Rosjanie zachowali się Europy Środkowej wbrew pozorom miał olbrzymie znaczenie dla, a dla przyjęcia doktryny wstrzymywanie i znowu paradoksalnie, ponieważ nie wszystkie opinie z amerykańskiej były wewnętrzne były takie, że ten nie mam żadnych interesów w krajach jednak zachowanie sowieckie został przyjęty jako ważny sygnał jako pewna pewien dowód na na złe intencje sowiecki, a na czym wiemy, że są to system, który dąży do ekspansji chce nam zrobić krzywdę tą drogą co by rzucić alkohol nie mieli w Polsce jest najlepszy obiekt jest dowodem tego, kto to był taki papierek lakmusowy, który doprowadził do zmiany partnerst w różnie z tym bywa czasem, a czasem przejęć to co się dzieje tutaj ma znaczenie dla wielkich tego świata czasem aż mnie, ale trzyma w w oczach się, że jest pępkiem świata w KSS dziękuje dr Witold Rodkiewicz ośrodek studiów wschodnich on doktrynie Breżniewa, która dodajmy przeżyła Breżniewa, ale tak dzisiaj właśnie trwa Breżniewa w federacji rosyjskiej z znajdują swoich obrońców, a no, bo jest traktowana jako część inne potęgi sowieckiej aktywności wszyscy bali byliśmy potężni to jest to w najem wiążą się wziął się katastrofą dwudziestego wieku jest upadek związku regionalnych mówił Władimir nudno tam konto mówi w kontekście jest dla nas największą katastrofą to dla nas największe rosyjskie media no to jest jakby im w trochę dosyć takie oczywiste także na hazard chociaż, chociaż oczywiście to jest postawienie pewnej nowej ideologicznej na nowego 1 i 8 łemkowska zupełnie już nawet logika jednostki administracji była inna tak znaczy, że załamanie się z sowieckiego było dla Rosji czymś dobrym miało swoje negatywne skutki jazdy, ale ale, ale generalnie to była rzecz to to myśmy się uwolnić tak my Rosjanie i to jest zmiana to jest oczywiście to jest troszkę ta Putin mówił o tym, uroczyście są też dobre strony także tu demokracji zbudowaliśmy rynek rządy prawa ale, ale generalnie tragedią jest to, że straciliśmy nasze międzynarodowe staną pozycje i związek sowiecki i granicy skurczyły się dla Rosji mamy sytuację, w której cię na naród rosyjski, bo to jest często używane analogia przez Władimira Putina stał się narodem na podzielonym tak jak Niemcy, by po w tym okresie zimnej wojny i tu muszę postawić krok raz jeszcze dziękuję dr Witold Rodkiewicz 3 państwa zaproszony informacji Radia TOK FM wracamy po informacjach oczywiście będzie mówić o ostatniej prostej kampanii wyborczej w stanach Zjednoczonych i o pierwszej debacie telewizyjnej kandydatów na prezydenta, która dokładnie za 4 godziny Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA