REKLAMA

KOD broni demokracji przed puczem?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-09-27 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:38 min.
Udostępnij:

Komentatorzy w TOK FM mówili między innymi o działalności Komitetu Obrony Demokracji. - Czy KOD pójdzie w kierunku bycia opozycją czysto polityczną – ja widzę w tym zagrożenie dla KOD-u. To jest poważne wyzwanie przed strategami KOD – mówił prof. Mikołaj Cześnik.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ranek Radia TOK FM w Gołaś jest daleko mu bowiem zwiększenie prowadzonym wyniesie 00 Michalski, a teren Cezary Michalski z krytyki politycznej i Newsweeka Newsweeka był już szerokie liberalne lewicowe skrzydło siedzący w środku w inny nie mogę wykluczyć odezwała się również prof. Mikołaj Cześnik Uniwersytet SWPS dzień dobry i redaktor Robert Sobiech Uniwersytet kolarza z Civitas i Collegium Civitas i być może jest pojazdem innym coś do Sejmu w razie ich szanujemy nasze Rozwiń » instytucje Boże jacy po niemal tego też nie mogę państwu obiecać w nowej uldze wielu naszych słuchaczy inna, gdy władze w 2 zachód bydłem Ludwika Dorna, który w czasy KOR -u świetnie pamiętają był uczestnikiem opozycji lat siedemdziesiątych czy rację ma Mateusz Kijowski mówiący kody i jest jak i kolor w was o to zapyta czy jest w chodzie Kor czy po prostu tania, że jakaś rzecz jest dobra uznana powszechnie za fajną mianowicie Kor każdy przytomny próbujesz jakoś do sprawy przykleić jak nie traktujmy tego, by powalczyć o ruchu różnic jest wiele sytuacji jest inna lustro jest inny to są właśnie się mówi Ludwik Dorn nie znajduje tutaj goście żadnych podobieńst w, ale jedno znajduję podobieństwa to znaczy raz tylko jako pewien ruch społeczny jako pewien proces sposób powstał poza oficjalnymi strukturami oczywiście w PRL-u to była to była rzecz oczywista natomiast choroby jest ruchem, który powstaje też właściwie na obrzeżach dotychczasowego systemu instytucjonalnego w partyjnego w Stowarzyszenie i t d . jest to klasyczny ruch społeczny, który rozpoczął się pewnym protestem tutaj to jest sprawa Trybunału Konstytucyjnego była takim testom takim takim motorem i właściwie w tej chwili przechodzi taki wszystkie stadia charakterystyczne dla rozwoju społecznego na razie szuka swojej tożsamości szuka swojej formy organizacyjnej szuka tych postulatów, które Black, które miałoby się, że w punkcie wyjścia do protestu, ale też staje się również takim ruchem, który powoli zaczyna z organizować sobie zaplecze min Fin de la reagować na to intelektualnie z tej strony wielu komentatorów i przy czym myślę, że w FF oraz wszyscy ci ludzie się na studia się zaliczają do tego zbioru krytykowało PiS za to w żel, że rynek podważa dorobek 20 paru lat trzeciej Rzeczypospolitej, bo mówi, że ruiny, że nieprawdziwa Polska ojczyznę wolną racz nam wrócić panie nie jej kot moje zdanie robi to samo tylko bardziej, stawiając po 1 stronie obrońców demokracji po drugiej stronie reżym jak za Gierka w pokazuje, że jeżeli można go 10 miesięcy przewróci trzecia Rzeczpospolita zrobić znowu komuny to znaczy, że to co było przed tymi 10 miesiącami 20 lat niepodległości było oczywiście fikcją wydmuszką i panie panie panie Janku chyba jednak żyjemy w innych rzeczywistościach boi ja akurat byłem na ostatni manifestacji KOD -u i w wędrowały tam przez zaledwie 3 godziny żeglarzy rowery na chwilę GRU jest kolażem różnych rzeczywistościach musieli przyznać, że za gazetą polską codziennie zachowały w przeglądzie prasy mówiących o pewnym, jaką się wydawało byłym koordynatorzy kodu, który popisał się wpisy na temat potylicy Antoniego Macierewicza i kuli na 1 spółdzielcze jako do już do nas zadzwoniła z tak sprostowaniem, że tenże pan jest w tzw. trolle, którego kod szuka już od grudnia w kanale internetowym, który na wykładach i robi wrażenia od wojska modny, używając innych obecnie zarezerwowanego prowokatorem i harcownikiem złej sprawy innym jest tu się chce wycofać tego uczy pchnięcia z tego sprawę jako zło było na fakt rewizji niesłusznych Cezary Michalski ten jest, ale uwierzcie jeszcze jeszcze w kwestiach właśnie tego co jest rzeczywistością ma już z zastanawiałem się czy Mateusz Kijowski nie wiązać z 2 do tego, żebyśmy zaczęli okupować budynki publiczne albo albo obalić prezydenta czy panią premier mówił wyraźnie wybory nie zostały sfałszowane czy nie mówił zupełnie inaczej niż pisowcy od od aut od od Jarosława Kaczyńskiego po pop Macierewicza jak walczyli o władzę nie mówił, że Polska jest okupowana mówił, że powinniśmy się organizować społecznie, żeby jakaś nasza reprezentacja polityczna, bo tu jest największa słabość prawdopodobnie w tej liberalnej Polsce, że ma kiepską reprezentację polityczną i wewnętrznie skłócona i podzieloną mogła wygrać wybory NATO to to nic to kto to był jednak zupełnie inny język niż język kłamstwa smoleńskiego, czyli mówienia o tym, że zabili zamordowali nam we współpracy z Tuskiem Rosjanie całą elitą patriotyczną czym pracował Jarosław Kaczyński Macierewicz przez całe kilka lat co nie przeszkadzało eleganckiemu Kazimierzowi Gwiazdowskiemu z list tej partii z kłamstwem smoleńskim wejść do europarlamentu to nie przeszkadzała eleganckie Markowi Jurkowi wejść w listach partii używającej takiego argumentu do europarlamentu więcej, czyli jednak ja tej symetrii nie widzę inny, ale co do co do tego porównania skoro not z analogie historyczne zawsze są złudne można używać, bo jak powiedział Sońta Jana jak nie pamiętamy historii jesteśmy zmuszeni uwiecznia powodu powtarzać, ale oczywiście nie należy z nimi przesadzać wiadomo, że wszyscy się wrzucamy czasami może nie wszyscy, bo Jan Wróbel tego nie robi ty jesteś jak Hitler ty jesteś jak bolszewik, po czym mówimy na nie całkiem jak, ale pewnych granicach, bo jest zbyt radykalny, bo za bardzo przesadza z tymi podatkami i t d . potem wiemy, więc trochę tak jest w porównaniu do koloru ja na pewno jest wśród ludzi z 6 uczestniczących w akcjach kodu poczucie, że nie reprezentacji politycznej słabości własnej reprezentacji politycznej co oczywiście wśród działaczy KOR -u też było oczywiście z innych powodów tutaj często nie tylko jest problem tego, że prawo i sprawiedliwość, które legalnie wygrało wybory, ale nie dostało większości konstytucyjnej przeprowadza teraz póki konstytucyjne a czego nie powinno robić, bo nie ma do tego mandatu społecznego, ale również to, że ta opozycja polityczna no i Schetyna i i Petru się bardziej zajmują samymi sobą wzajemnie niższe jest budowanie skutecznego frontu przeciwko tym działaniom PiS Witold oto toto wyprowadza kodowców na ulicach równocześnie chcących budować zaplecze społeczne dla tej polityki liberalnej nie ja chciałbym go do nas rozwiązywane w tym udział w Genewie rano niemal porównywać konia nawet nie będą już bardzo go do popisu, bo to jest oczywiste, że one się od siebie różnią natomiast dla mnie jeśli jest w ogóle snujemy takie porównania to rzeczą charakterystyczną jest to, że ich kolor i kot były zorientowane na załatwienie pewnych bardzo konkretnej sprawy w siedemdziesiątym szóstym roku chodziło robotników, którym należało pomóc rozumiem, że w 2015 szesnastym roku chodziło o demokrację, która zdaniem dużej grupy obywateli, bo też nie mają racji ci, którzy uważają, że na marszach KOD -u gromadzi się jakaś niszowa zupełnie grupa to jest nieprawdziwa narracja wystarczy popatrzeć na badania opinii społecznej, żeby zdać sprawę z tego, że to co robi prawo i sprawiedliwość cieszy się poparciem zdecydowanej większości czy większość, a może nawet mniejszości się cieszy szczególnie jeśli chodzi o niektóre działania pani do takiego badania gazety wyborczej, które pokazywały, że zdecydowana większość Polaków jest np. za tym, żeby przestrzegać prawa, by bez względu na to są 3 rzeczy to jest zgodne z wolą narodu i t d . w badaniach, bo zimą 13 lutego tego roku w związku z tym charakterystyczne wydaje mi się także to, że w kodzie spotykają się dosyć różni ludzie to na czym pan redaktor mówię tutaj o tym, że jest jakaś grupa dosyć spójna tak to zrozumiałem nie one z grona Unia Zorza ubolewa nad jezioro nasza to są bardzo ważne i na razie bardzo różni ludzie, którzy jadą tak odczytuje ich przed tym, że jestem naiwny, ale ale, ale tak chce odczytywać działania i celem komitetu obrony demokracji to są ludzie, którzy sprzeciwiają się konkretnym działaniu pan redaktor Michalski dać upust konstytucyjnym to jest może trochę za daleko idące określenie ale, ale on może nie robi w domu moglibyśmy rozebrać to co się dzieje przez ostatnie kilka miesięcy nam na czynniki pierwsze ich tam są takie elementy, które zagrażają ustrojowi, a nie ma do tego mandatu i tak chyba należy odczytywać to co się dzieje na ulicach nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że prawo sprawiedliwość wygrało wybory, że to był uczciwe wybory natomiast w tych wyborach zdobyło większość, która daje prawo do tego, żeby kształtować politykę natomiast nie daje prawa i polskie prawo konstytucyjne bardzo wyraźnie mówi, kiedy ma się prawo zmieniać ustrój a kiedy się domniemaną wygląda na to czy wiemy na pewno za 235 mandatów w Polskim parlamencie nie daje prawa do tego, żeby zmieniać ustrój więcej, a ten w informacjach Radia TOK FM poranek Radia TOK FM SA oraz wystawy w Rydze państwo Cezary Michalski Mikołaj Cześnik robi sobie dalej komentują pod batutą w moralne moralny i instytucjonalnego przewóz we Jana Wróbla precyzyjnie oka wydaje się, że Hole, że w Holandii referendum w jakiej sprawie nie do końca 2 jak mówią niektórzy głosujący Stalin i mają nasze problemy ukraińską Unii Europejskiej tylko wewnątrz holenderskich motywowały do głosowania zagłosował jak zagłosowali referendum ma konsultacyjne tylko o charakterach zaś, że zmusi rząd holenderski zablokowania układu stowarzyszeniowego Unii Europejskiej jak i Ukrainy jak co powiedzieć językiem Kornela Makuszyńskiego gminy ani spłacie na nich skrzynki koniec przewoźnikiem Miki kim jest działanie Unii Europejskiej Ukrainy cały Majdan Danis zimno w myśl, że powinien go nie do końca, bo złe strony w białostockich klubach wczoraj czytałem w stanowisko parlamentu Europejskiego, która w, którym wzywa do zniesienia wiz myślę, że toczy się takie tendencje zamykania się z połączeń w obrębie poszczególnych poszczególnych państ w Holandia w brzmieniu przykład to przykład Francji analizujemy trudno mierzalną oczywiście i to znaczy to jest pewien profesor ma swoje przyczyny będzie miał swoją swoje swoje konsekwencje tylko z drugiej strony jest także jest świadomość wśród myślę, że nie tylko wśród elit politycznych, ale wśród bardzo dużej części społeczeństw szczególnie co państwo starej Unii, że to Unia jest niezbędna w jakiś czas Europa zobaczy 3 miesiące przejrzałam sobie takie badania opinii publicznej międzynarodowej p t . no tak czuję trochę wynikało po co jest ta Unia i teraz w tych krajach sól w starej Unii grał w Francja Włochy i z i Niemcy jeszcze wtedy częściowo wielka wielka Brytania głównym takim spoiwem była obawa przed no to rozmaitymi konfliktami zbrojnymi Unia jako gwarant pokoju to co muszą Polacy Węgrzy Czesi Słowacy to jest Unia jako go jako skarbonka jako czynnik o tym, rozwoju te różnice są na tyle znaczący, że tę aurę wokół tego w RMF buduje się w pewnych struktur instytucjonalnych teraz oczywiście można powiedzieć są także Holendrzy protestują, że Francuzi za chwilę wyborach mogą różnie różne głosowali właśnie Anglicy Anglicy już na wyjazdy Big Band, ale myślę, że w i to w większości przypadków młodego pokolenia nie starszego pokolenia te głosy, że te głosy, że o odzywają, że Unia jest takim stabilizatorem, że nie warto nadmiernie ryzykować pół w naszej części świata w ogóle nie ma takiego z takiego skojarzenia ludzie myślą, że ten pokój w GM Stolno dla zdrowych relacji otwarte granice zostały dane raz na zawsze i nie ma od tego nie ma od tego odwrotu więc, jeżeli sąd nie jest już jest taki pod glebie to oczywiście to dodatkowy czynnik polegający na tym, że Unia będzie się zamykać w tym swoim boiskiem w wąskim gronie, bo tam jest mniej więcej wspólna wizja Unii niezależnie od tego jakie są w te antypatie wobec wobec przybyszów przybyszów z zewnątrz jeśli zostaną one, że Polska czegoś, czego on bardzo chciał, żeby miał ten wzrost gospodarczy bardzo silny i nagle w ogrodzie stanie się płatnikiem Unii Europejskiej to w oparciu o to co większość Polaków myśli ogólnie to pierwsza reakcja będzie tak, ale po co da Riusz pu, a my już mamy swoje, a w związku z tym to będzie to zdobędzie poległ w stolicy w grę, bo zdobyliśmy już prawie na pewno pewne minimum minimum ekonomiczne niezrozumienie tego, że Unia jest stabilizatorem i że właściwie te lata w swój koniec dwudziestego wieku początek 2001 . biegu zwłaszcza, że to właśnie fenomen w całej długiej historii Europy, która jest krwawa brutalna brudna pełno ofiar lub łatwo o tym, zapamięta zapala zapominamy znaczna część opinii publicznej w tych starych krajach członkowskich nie może ponosić relatywnie mniejszą wiarą o tym, pamięta pan zupełnie inny w tym czasie mogę tylko zgodzić na jeszcze 1 noc wracają do pytania pana redaktora na jeszcze 1 rzecz zwrócę uwagę na mechanizmy instytucjonalne w unii są takie, że wyniki referendów nawet tych dostrzegających, a już szczególnie w taki konsultacyjnych można obchodzić przykłady np. referendów, które się odbywały w Irlandii pokazują, że odpowiednie przepraszam za słowo manipulowanie opinią publiczną czy też urabiania opinii publicznej może dać w dłuższej perspektywie wynik przez elity unijne pożądane to jest 1 rzecz druga zaś dość tym takie czynniki kontekstowe, które moim zdaniem jest istotne w kontekście tego, o czym Robert Sobiech mówił to jest kwestia wyborów w stanach Zjednoczonych i tego, kto tam wygra sytuacja bezpieczeństwa w Europie zależy także od Stanów zjednoczonych ze względu na lato no ale jeśli wygra tam kandydat nieobliczalny kandydat kandydatka jeśli wygra to wtedy sytuacja w zakresie bezpieczeństwa całego świata w tym także Europy może się diametralnie zmienić to znaczy tam wielka niewiadoma, która do tego równania dróg dodaje dodatkowy element niepewności bym powiedział, że o tym, też warto warto pamiętać, że w pełni zgadzam, że my tu w Europie nie w Europie środkowo-wschodniej doceniamy tego aspektu politycznego Unii tego, że to jest taki stabilizator jest ona była tak pomyślana przecież trauma drugiej wojny światowej i tych krwawych konfliktów także będąc jeszcze będąc gdzieś tam ta trauma tego co było wcześniej także pierwszej wojny światowej spowodowała, że wymyślono ten ponadnarodowy twór, który ma m. in. czy przede wszystkim na początku udało się go wzrost gospodarczy, ale i bezpieczeństwo nijak się przed zastanawiamy czemu czemu Holendrzy się tak zachowują to warto też pomyśleć czemu my się tak zachowujemy Unia Europejska jest bardzo rzeczywiście delikatną wspólnotą łączącą różne interesy różne pamięci różne tożsamości i oczywiście, ale dno Jurki, kiedy np. mówimy emerytów w tej Europie środkowo-wschodniej na co nas obchodzą imigranci przecież oni się pakują do Holandii do Niemiec do do Anglii chrzanić to nie nie współ odpowiada im za to niekoniecznie, przyjmując imigrantów, ale płatnicy odpowiadają za to finansowo nie współ odpowiadają za to, budując Frontex wzmacniają zewnętrzne granice całej Unii w soboty jest przecież ich problem no i teraz mówią, a to jest problem tego motłochu ze Wschodu my myśmy zapracowali na nasze bogactwo czemu mamy się dzielić pamiętajmy, że żal żal, że w referendum, kiedy się ciekawy projekt konstytucji Europejskiej przegrał we Francji Holandii właśnie z powodu rozszerzenia na wschód właśnie, dlatego że lewica populistyczna tych krajów i prawica populistyczna ekran mogła powiedzieć, że zbuduje się silniejsza imigracja to będziecie musieli swoim bogactwem podzielić tymi produktami ze Wschodu i to zadziałało we Francji to zadziałało Holland teraz my jesteśmy w pewnych rzeczach tak samo egoistyczni wobec nich to jest oczywiście ryzyko dla Europy te siły odśrodkowe w Europie nie przypadkiem, a zaczęły mocno działać po kryzysie ukraińskim wiadomo, że te wszystkie resztką owe post zimnowojennej aktywa Putina w całej Europie zachodniej zostały użyte do mówienia, ale co nas ci Ukraińcy interesującą nas ci Polacy interesują co nas Europa środkowo-wschodnia interesuje co bezsensowną osoby tak jak nadpłata Angela Merkel mówią nie odcinamy się od Europy Środkowej nie budujmy integracji tylko wewnątrz krajów starej Europy, bo wtedy, jakby cała praca wykonana po upadku muru zostanie być może zaprzepaszczona damy tamtą część Europy Putinowi jego anty liberalizmowi jego oddawaniu konserwatyzmu już takim rzeczom no ale mamy Brexit, który w, który poszedł w zupełnie drugą stronę na jaw i Jasia Europy oboje natomiast jeszcze raz no Nelli ja się nabijamy czy trzecie czy nie lubimy Holendrów zagłosowali egoistycznie to pamiętajmy o tych wszystkich naszych egoistycznych w wyborach, które też Unię Europejską rozwalają, a w okno przy czym przywódczych Sielance mówi populistów holenderskich mając lat 33 i prasie pokazujące, że nie istnieje szklany sufit demokracjach nie udzielił wywiadu polskiej prasie przeczytamy taką rzecz Putin nie jest barankiem twardy zawodnik, ale przestańmy się bać imperialnej Rosji razem niepolskie czy kraje bałtyckie odwrotnie Rosja zachowuje się bardzo defensywnie także w sprawie Krymu niż w po upadku ZSRR przesuwaliśmy granice Zachodu co było nie do zaakceptowania dla Moskwy nawet Ukraińcy są w tej sprawie podzieleni to jest tylko w interesie Amerykanów, bo nie oni za to płacone poszerzają jedynie słabość strefy wpływów staje się zrewanżuje, jeżeli aura im bardziej ode mnie konserwatywno -li ne, jeżeli bardziej konserwatywne ode mnie Jan Wróbel pokazuje putinowskiej partii po stronie prawicy zachodnioeuropejski to ja mogę jako bardziej w kierunku centrum czy już uchylone gwiazdor Realu chwilę zrewanżował się opowieścią o putinowskiej partii po lewej stronie zachodniej sceny politycznej nakładką Robin, który po raz drugi wygrał walkę o przywództwo w la Liber, który był absolutnie za Brexitem może udawał, ponieważ stanowisko aparatu uległ derbów drugą stronę i ich partii Korwin, który dokonał takiego absolutnego wrogiego przejęcia, ale Liber przez ludzi z opisywanych przez niego setkami tysięcy z zewnątrz, którzy potem na niego zagłosowali przeciwko tradycyjnej nomenklaturze Live bar i on również jest jakby koherentne w latach osiemdziesiątych walczyło jednostronne rozbrojenie na to przeciwko rakietom amerykańskie władze rosyjskie jachty w dzień, kiedy my wchodziliśmy do NATO mówił, że to to na pewno CIA Amerykanie spowodowali, że ci Polacy Czesi chcą ponadto oni powinni pozostać w rosyjskiej sferze wpływów, bo tylko w ten sposób się denerwuję Rosja, a jak wybuchł Majdan mówił, że jak się zaczęła pacyfikację krwawa Wschodu Ukrainy przez ludzi Putina mówił, że dopóki może nie zawsze zachowuje się najlepiej, ale to Amerykanie spowodowali, że Ukraińcy, którzy naturalnie są w strefie wpływów rosyjskich, by się zbuntowali i taki człowiek jest teraz liderem Engel najstarszej partii socjaldemokratycznej na Zachodzie dla mnie to jest katastrofa Malta w dorzeczy nazwa partia popłoch po Majdanie oczywiście działa po obu stronach, bo Mikołaj Cześnik mówi o tym, że Ameryce się może, więc może być też takie wybory po okresie wszystko przewróci bezpieczeństwo Europy jak rozumiem wymagały mobilizacji, ale przecież istnieje bardzo silne na Zachodzie nurt, który właśnie mówi odwrotnie jak na amerykańskiej pójdę to wymaga to demobilizacji Europy tydzień zajścia wynik konfrontacji z UE z Rosją o bo Ameryka jest ogrania my sami przez nie jesteśmy tacy głupi żeby, żeby się narażać mamy do 1 i 1 ze strategii, które mogło być wdrażamy druga to jest ta strategia wraz z Niemiec jak bardzo prod Polska wbrew temu co my nie mówimy jest na narastające strategia państw takich rzeczy do silnych grup politycznych w Anglii Holandii we Francji i szkła i tata defensywnemu Rosja bez przesady wierzymy amerykańskiej narracji sprawia Rosja już wiadomo jak Amerykanie, ale to jest oczywiste rok zupełnie inaczej wygląda to zagrożenie rosyjskie tutaj zupełnie inaczej w Lizbonie Madrycie czy nawet w Paryżu prawda no to jest kwestia wstydu grafik oddaj krew tak samo ważne jak tak bardzo mocno jak dzielenie się bogactwem w grze Holendrów czy Francję, bo inaczej wygląda droga dla Holendrów i chcą naszego, więc pamiętajmy o naszym egoizmem wyniosłą to są oczywiście takie ruchy, które są, karmiąc środkowymi w unii tak jak fado kwestionowanie dotychczasowej formy nie gorzej się patrzy na poparcie dla takich ruchów i te pokazują badania opinii publicznej właśnie w tym te w Europie toto to jest poparcie dla prawicowych partii w tych starych krajach nóg w kolorowe kontenery kontynentalnych i poparcie dla podobnych postulatów, które są wygłaszane w Hiszpanii, w czym w Grecji przez partię lewicową Alberta o zamiarze stania w Żarach oblegana i już się też, by jest to ograniczone w te ograniczone ograniczony poparcie to czyny upatruję w swe nadzieje, że takie wizje Unii Europejskiej jako spójny i odrzucania tych postulatów zwiększamy narodową usuń usuń usuń suwerenność są przede wszystkim wygłaszane przez ludzi młodych, a ich to jest coś co może w za parę lat być taką nadzieją dla Unii Europejskiej na razie nam grozi oczywiście to, że w w pewnym momencie te partie, o których mowa mówimy Ferenc będą rosły w siłę i będą mówiły sega no dobrze to Unia tak naprawdę po będzie takim luźnym związkiem państw, że będziemy integrować w ramach tego twardego, który w jądra obok wspólnota poglądów wspólnota wspólnota interesów rynek zbytu i tak będziemy mieć zapewniony, bo Polacy będą czuwać będą chcieli mieć teatr Montownia mercedesa czy te, które dotyczy hipermarkety jak ja słyszałem niezależna silna zażyłość polityków Polski, która mówi Adam Bunio to tak naprawdę to powodować tylko otwarty rynek na tym otwartym rynku jasne, że przegramy, a więc teraz pytanie o koncepcji Unii Europejskiej realizowaną przez obecny gabinet przez partie opozycyjne na razie właściwie mam takie wrażenie, że niełatwo specjalnej dyskusji, a ta dyskusja jest gdzie indziej tam są wyraźnym wyraźne, bo postulaty my tak naprawdę wierzymy, że tak jak jest to będzie jeszcze przez następne w tym 10 walk o 20 lat no bo właściwie, dlaczego mamy mało ma coś zmieniać od państwa ZOSP oba państwa zachodniej te postulaty, o których mówię pokazują, że nie jest już bardzo są bardzo istotne siły polityczne, które mówią nie ma takiej Unii już nie będziemy chcieli dalej jest jednak koncepcja obozu rządzącego w Polsce w tej chwili mówiąca, że trzeba uderzać i osłabiać instytucje wspólnotowe na rzecz tych luźnych koalicji państ w narodowych co w białe plamy z danych o zafundowanie jedynym ocalałym wiernych Saryusza-Wolskiego, który nie był lewakiem Ewangelia, że panie Janku niech żyją jak fatum lewaka Janusza sam Wolskiego, który powtarzał instytucje wspólnotowe parlament Europejski komisja są zawsze sprzymierzeńcami państw średnich słabych takich jak Polska, bo inaczej będziemy mieli znowu koncert mocarstw, a w koncercie mocarst w zapraszamy od Francji i Niemiec mamy odmienne priorytety n p . w polityce wschodniej nowe tanie modele bez informacji Radia TOK FM poranek Radia TOK FM Cezary Michalski Mikołaj Cześnik Robert Sobiech nie 11 listopada być może będą 2 wielkie manifestacje na Warszawie czyni komitetu obrony demokracji i też obrony niepodległości oraz marszu niepodległości 4 Patrycja chyba zobowiązuje uczestników do tego, żeby byli w tym roku w innej tak panu podkręcać atmosferę, bo nie udało się rano fałszywego hodowca zacytowałem fałszywym cytatem nas jeszcze raz przepraszam, ale ze zdezelowanego zwolennika od Zbigniewa hołdy już mogę za jego własnym Twitterem trójkę ego Twitterem lub zdecydować pisma wedle pokojowe demonstracje póki nie ma zamieszek Jarosław Kaczyński boi się demolki zajść wejścia policji tylko tego nie wpadł zarząd regresu wobec Jarosława w Licheniu w zeszłym było chyba w targach rządzących owinie 12  000 000 zlotym zarządzający zbiorami opozycja równe jak rozumiem, że każdemu ludzkich głowach, ale nadzieję, że kompletnie nie pełnię praw nietrafne diagnozy rozmawiano o marszu 11 listopada samochody z Sinaloa używane maszyny wyższa od Hołdysa może do tego szybko dojedziesz do Chełma szybkim krokiem do ostrego 4 listopada ja myślę, że my i w przy tym, o czym żeśmy już mówienie dziś przed stosunkowo słabej legitymacji czy poparcie dla partii opozycyjnych kod, który jest taką nową formułę, w ramach którego liderzy partii opozycyjnych czy w tym zwolennicy partii politycznych chętnie chętniej chętnie się mieszczą jest zagrożeniem dla prawa i sprawiedliwość z 2 względów na papierze tak prawo byli już samo ćwiczyła podobny sposób organizacji społecznych stały się przełożył na dobrych wynikach za dobry wynik wyborczy, bo w, a po drugie jest tak, że dopóki manifestacji KOD -u są tylko to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie i parę tysięcy ludzi w dużych wezbrań oto to nie jest zagrożenie, jeżeli miasto komitet obrony demokracji doprowadzi do tego itu widzę pewną analogię Gomułką był tylko od był bardzo słaby jak to było elity warszawskie Feliks dbała grupa ludzi skupionych w Warszawie zaczął zyskiwać na siłę wtedy, kiedy przerzuca się do OFE do innych miast jeśli uda się zmobilizować mieszkańców dużych miast potowy strata pewnie to to wystarczy to autentyczny jest tak, że będzie to zagrożenie dla prawa i sprawiedliwości, gdyby dodać do tego jeszcze 1 rzecz, że manifestacje KOD-u są tematyczne to znaczy bierze się podoba tak jak było na początku był Płock główną kwestią był Trybunał i w tym momencie to przyciągało, mimo że ludzie w razie niewiele rozumiała z tego wszystkiego, o co chodzi w Trybunale mężczyźni w będą wybrane kolejne rzeczoznawców chyba w tym tygodniu wzrosty Stanów trójka była także miało to być jako długi długi temat miała być reforma edukacji ono się kompletnie rozpłynął, a nowa rola Broniarz był realność Boga, ale w USA grzywnę bez znaczenia ale jakby Sojuszu mówiąc o tym, że w związku Nauczycielstwa tak mówią, bo trudno w tym momencie dalszych zeznań za chwilę przejdziemy do tej polityki symbolicznej, czyli budowy do tożsamości obecnie słuchanie niesłychanie ważna, ale jest również ta polityka realna, a to co robi prawo i sprawiedliwości jeśli chodzi o reformę reformę edukacji to jest kompletna katastrofa to jest taka reforma to jest kompletnie nieprzemyślane, która jest w, która idzie w poprzek temu co pokazują badania i która tak naprawdę w ich kre w uderza w dzieci i rodziny wiejskie i małych miasteczek czy tak naprawdę w ten elektorat prawa i sprawiedliwości opozycja w tym również od zupełnie nie potrafi pokazać co jest głównym zagrożeniem zagrożeniem dla reform, by teraz, jeżeli będą to tylko manifestacje symboliczne, że my jesteśmy przeciwko PiS-owi jak tortury, a w PiS mówi dobrze mamy zwarty elektorat będzie kutia na poziomie sprzedaży co trzecia Rzeczpospolita to jest właśnie kontynuacja czy to budujemy na nowo to w pewnym momencie rzeczy, które są istotne dla urządzenia tak jak to co się będzie działo z przyszłością dzieci w zostaną zostaną wody upchnięte na margines w tym momencie pozostaniemy tylko w takim sporze czy 11 listopada to jest wspólne czy może uda się, a może tam, gdzie są w kontynuowali właśnie gen. Jaruzelskiego i t d . i t d. giną rzeczy, które są naprawdę istotna, o czym Przymorza odmawiają trochę inne zdanie się wydaje że, o czym mówiłem wcześniej komitet obrony demokracji bronić demokracji przed puczem konstytucyjnym jak mówił pan redaktor Michalski natomiast gdy reforma oświaty ona jest demokratyczna znaczy ja tu Jerzy Soska, ale nowi właściciele, choć znak równania ja uważam, że tu jest oczywiście Lario jest wiele jeżdżąca szkołę baletową, ale zbliżali się merytorycznie o małych grupach podobnie jak nie wiem podwyższanie podatków n p . albo ich obniżanie nacjonalizacja to są rzeczy, które są trochę obok tego, o czym komitet obrony demokracji do tej pory mówimy tu widzę pewne zagrożenie czy komitet obrony demokracji pójdzie w kierunku bycia opozycją czysto polityczną, która próbuje ich tylko walczyć ze złymi praktykami czy z działaniami, które np. zdemolują ustrój Polski czy też będzie to działalność czysto polityczna i rodzaj współzawodnictwa w sprawach takich n p . jak reforma edukacji służby zdrowia, która pewnie zaraz się pojawi nacjonalizacja czy zmiana zniszczeniem NFZ-u ja dostrzegam tu pewne zagrożenie dlatego czym kot był do tej pory oczywiście jeśli kąt zdecyduje się wkraczać twardo i do końca wpływ takiej dyskusji spór polityczny to to jest wybór ludzi, którzy się w kod angażują nie wiem czy to będzie miało poparcie wszystkich sympatyków tylko członków, bo Stowarzyszenie na razie jest tam chyba 10 problemy z, ale jest dużo większa, gdy dużo większa grupa tych, którzy z kodem sympatyzują myślę, że to są może nawet milionowe milionowe rzesze 5 zwraca uwagę, że to jest bardzo poważne wyzwanie, które stoi przed strategami kod dotyczący tego czy kwestie, które wymagają dyskusji to nie ulegało wątpliwości zeszytu z Robertem Sobiechem w pełni zgadzam, że trudno sobie wyobrazić Boże wprowadzano reformę niż ta reforma edukacji ma akurat dzieci w wieku szkolnym jej to co się dzieje głośno mówi Jerzy Bobola z nudów czy lekarz nic nie dzieje wyróżnić się wzięły górę lodową zwłoka zaszkodzi zamówień będzie dużo gada z niesmak, ale one nadal nie jest już nikomu rodziców denerwujące Duda jako nauczyciel wie, że to naprawdę wywołuje ogromny ferment szczególnie wśród tych bezpośrednio zainteresowanych, więc mówiąc najkrócej, bo jest to wielkie wyzwanie i pytanie do przede wszystkim komitetu obrony demokracji czy zechce wykorzystywać pojawiające się nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że pojawiające się wkrótce ferment czy też pewne niezadowolenie to będzie wielomilionowej wielomilionowe prawdopodobnie niezadowolenie związane z tymi źle wprowadzanymi reformami podejrzewam, że nie ma powodów, żeby sądzić, że reforma służby zdrowia np. będzie wprowadzana w dużo poziom mniejszy sposób, bo też jak na razie bardzo wiele bardzo niewiele o tej reformie wiemy też jest tutaj ogromne pole do tego, żeby były dużo ów niszczyć innych ludzi mówiąc o najzwyczajniej wkurzyć poniesie się z przedmówcami w 90 % albo nawet więcej zgadzam, więc tyle lat oznajmił, że nie powstrzyma, więc wrócę wrócę do pytania 11 listopada i ewentualną manifestacji KOD-u dla mnie to jest jest to oczywiste, że rzeź, że zostawienie rocznicy niepodległości rocznica 11 listopada gdzie, gdzie w wspólny udział w tym wydarzeniu miał bardzo różne nurty polityczne Piłsudski Dmowski socjaliści doszli, czyli socjaliści ludowcy, czyli Witos zostawianie ludziom będącym spadkobiercami jak sami się określają Falangi ONR-U no to był wstyd dla Warszawy wstyd dla dla dla Polski, więc przejęcie tego co robi prezydent Komorowski, a nawet przejęcie na sposób nieco bardziej żywy przez koty i ich zaangażowanie się do tego różnych partii politycznych, które w przy tej okazji może nie podstawiał sobie nogi tylko uczciwie bez walki o swoje logo zaangażował się w ten marsz i pokazanie, że tak naprawdę za niepodległą polską demokratyczną czy demokracji liberalnej jest więcej ludzi mniejszy niż za nas z narodowcami przy okazji nas do listopada byłoby bardzo dobrym pomysłem również ważne z punktu widzenia z kolei władz miejskich byłoby takie rozdzielanie tych marszy, żeby nie spełnić się ani nadziei ani obaw żadnej ze stron politycznych, żeby się ludzie nie po brzegi, owszem, policzmy się 11 listopada budowanie narodowcom tradycji niepodległości Polski to jest wstyd, więc w tym sensie kot na pewno powinno pojawić się z 11 listopada w Warszawie, szczególnie że w roku osiemnastym roku odzyskaliśmy wolność, ale także zostało utworzone system czy ostry, który był ustrojem demokratycznym proszę jakoś blog naprawdę się tu w pełni zgadzam z Arturem Michalskim, że i jest to świadomość, ponieważ przynajmniej do 2006 . roku Polska była druga Rzeczpospolita była krajem w pełni demokratycznym ona oczywiście miała różne wady podobnie jak trzecia Rzeczpospolita natomiast nie ulega wątpliwości że, ale też uległa sanacji i ulec obniżeniu długu i szczęśliwie leciały w rozwiązywaniu takich jak mocarstwo nawet 3 zlotych na żadnej wątpliwości, że tu nie mylić ze zdrowiem Pomorską, żeby rząd logiczne, że owych komitet obrony demokracji świętował także tak no w pewnym sensie odległe rocznice jak np. 11 listopada g WizzAir żadnych przeciwwskazań wiele przeciwwskazań zupełnie niezgodne z Włodzimierzem Gazecie polskiej codziennie tej gry wyciągają fałszywe cytaty o tym, hodowców fałszywym redaktorom tego nigdy nie zapomnę własnych błędów Czech nigdy nie wybaczam bliźnim prawda jak czytamy artykuł w artykule Andrzeja Olszewskiego i komentarzy od planuje prowokację rekordowi się Murray wielka prowokacja wreszcie do listopada 2 wozami święcenie wody i niepodległości dzień konfrontacji zamieszek w sporze prawnym Wielicka narzędziem w konfrontacji tak nie co do zamieszek to 1 z Eko jest chory znajdzie marzenia nagie miecze z artystami nie jest rzecznikiem kot tylko jego Sylwester w ale mój ogromny zjawiskiem nowych barwach nadal jest realizowany jest negatywna wizja myślę, że demokracja to jest konfrontacja potencjał, który wymyślony jedni z tych konfrontacji przegrywają drudzy, wygrywając tyle, że nie musi nie powinny zwykle nie jest go Fundacja małych kas, gdyż rabuś schował się zgodzę z tymi wypowiedziami o potrzebie, a właśnie w organizacji dziś obchodzą obchodów 11 listopada w różnych formułach nie oddawania nie kojarzenia 11 listopada tylko demonstracją w Toronto organizacji z toalety typu typu typu ONR natomiast ten cytat pokazuje, że są elementem takiego sposobu myślenia, o który przez cały czas towarzyszył w rozmaitym formom demonstracji czy manifestacji publicznych to jest właśnie takie bojów socjologowie nazwali to jest w dół takie przeniesienie sposobu opisu rzeczywistości PRL PRL mówiło jakikolwiek demonstracja, która w tym momencie były nielegalne to za każdym razem mówił, że to będzie z OFE demolowanie anarchia rocka, ale ja w ogóle jest prowokacja ja bardzo wielu z marynarzami i to 13 grudnia formowane te same obawy o VAT UE, a więc właśnie w tej dziedzinie sprowokuje zamieszek, ale widzę oczywiście rozmawiała działy relacji bardzo wiele relacji mediów koncentrujące się na tych pojedynczych postaciach z policją było wpisane w tym pisano wbrew utrwalonemu duchowny wybrał Wacha wydaje się, że teraz jest szansa na przełamanie takiego sposobu interpretacji rzeczywistości, że to, że ludzie wychodzą na ulice to jest element tego, że chcą coś powiedzieć coś się zidentyfikować są przeciwko odczucia może to zaprotestować to jest wyjątkowe jest to moim zdaniem jest to poszerzenie Formuły Demokratycznej, bo to klęska czy niepowodzenie partii politycznych w Polsce m. in. bierze się stąd, że one są pomysłem odgórnym jakoś kiepsko implementowany na dole w strukturach w strukturach lokalnych i bardzo rzadko odwołują się do tego typu instrumentów jak sobie tutaj w tej chwili słuchałem tej dyskusji, że los szukajmy analogii to chyba taka wielka masa manifestacja organizowana ostatnio przez partię polityczną to była Platforma Obywatelska 2005 roku do 11 lat temu, ale po lewej stronie też ma w relacjach z wyzwolenia PiS zorganizował i Roman Giertych maszt się rozwija myślę, że tak, że teraz to w IKO, a myślę, że mogę nazwać wznowiono dialog z mężem manifestacją zupę sport spokojną bez bez incydentów będą trochę zmieniał sposób myślenia o tym dlaczego ludzie wychodzą wychodzą wychodzą na ulicy to jest jakby poszerzanie instrumentów demokracji, bo jest po prostu przyciągnięcie ludzi do tego, że warto też, że warto robić, kiedy staniemy się liberalnym społeczeństwem tak jak n p . Francuzi, którzy 1 maja od wielu lat urządzają jednocześnie wielką manifestację lewicową związków zawodowych i wielką manifestację frontu Narodowego potem święto Joanny Dark fantasy i my my też tam, gdzie będę, a może już jesteśmy tego jeszcze o tym nie wie, bo na pewno będą 3 powody z tego wynika, bo przez PiS nie może być pochodzie organizowanym przez ONR, a nie może jednak, że częste dziś ono rozumiane jest bardzo drogie wyjazdy można robić po finałach w planie kierownictwo PiS-u tego dnia jest przy trumnach na Wawelu wzajemnie prezydencki marsz kod laski marsz ONR laski marsz, ale przecież to nie wyczerpuje ogromnej palety dodaje, że magazyny paliwowe marszowi kodowany, a zatem drodzy państwo wszyscy szykujemy formę 11 listopada, bo jeszcze nie wiadomo którymi ulicami, o której godzinie, że pójdziemy tej sprawie o Warszawa już przez odważyła się w dobrej wierze, ale skonfliktowana pełen konfrontacji werbalnej marszowej, ale nie fizyczny Polska Polska liberalna od tych watahy, czyli trochę liberalne ateistyczne konserwatywna odzienia ze zwolnienia z LO w Tychach Cezary Michalski jest ruszył Mikołaj Cześnik z drużyny rodzą się wzruszył, jeżeli nie różni się do przepraszam, ale już tak poszło Vettel Niemcy zwiększali żegnały nie ma chętnych do wystaw majowego dnia wydawca Karolina opolskiej organizator Adam Maciejewski, dziękując państwu zaprasza Maciej Głogowski na magazyn EKG poranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA