REKLAMA

Polska droga do Indii

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-02 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM dziś w niedziele 2 października program koło historii w naszym studiu gościł pan prof. Janusz Wróbel Instytut Pamięci Narodowej dzień dobry dziwną grę w pani Ewa Wójcicka z muzeum historii Polski dzień dobry dzień dobry rozmawiać będziemy dziś o wystawie bardzo specyficznej bardzo wyjątkowy pod wieloma względami droga do Indii polskie osiedla ballady i wali wady lektura to wystawa przedstawia losy polskiej ludności cywilnej Rozwiń » ewakuowanej do Iranu ze związku sowieckiego wraz z armią Andersa, zanim opowiemy o tym w jaki sposób to wystawy de facto nawet za chwilę państwo mogą zobaczyć, zanim o tym, porozmawiamy zacznijmy od tematu wystawy od tego w jaki sposób Polska ludność cywilna znalazła się innych w tym egzotycznym miejscu z jakiego powodu co to byli za ludzi może pan profesor prosi druga wojna światowa przyniosła narodowi polskiemu ogrom nieszczęścia m. in. masowym przymusowe deportacje objęły one również ludność polską z Kresów Wschodnich zagarniętych przez związek sowiecki po 17 września 3009 . roku w ciągu 4 wielkich deportacji w latach 194041 wywieziono w głąb związku sowieckiego kilkaset tysięcy Polaków zmobilizowano do armii czerwonej około 100  000 Polaków dopóki trwają faktyczny Sojusz między związkiem sowieckim, a Niemcami hitlerowskimi, czyli do 22 czerwca 3001 . roku niewiele dla tych ludzi można było zrobić znajdowali się nie w głębi związku sowieckiego praktycznie skazani na powolną zagładę 2002. 3100 czterdziestego pierwszego roku przyniósł decydującą zmiany Niemcy hitlerowskie napadły na związek sowiecki i dzięki temu pojawiło się możliwości nawiązania kontaktów rozmów dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego, a przedstawicielstwem sowieckim Wielkiej Brytanii wynikiem tych trudnych rozmów dyplomatycznych był układ Sikorski-Majski zawarty 30 lipca czterdziestego pierwszego roku mówiło ono przywrócenie stosunków dyplomatycznych między polską, a związkiem sowieckim mówił również o amnestii tzw. amnestii dla ludności polskiej, czyli o zwolnieniu wszystkich Polaków więzionych deportowanych w głębi związku sowieckiego mówił również było w powstaniu regularnej armii polskiej w związku sowieckim w ten sposób kilkaset tysięcy obywateli Polski zostało uwolnionych i mogło przystąpić do formowania właśnie w armii polskiej w związku sowieckim powstała armia Polska dowodzona przez gen. Władysława Władysława Andersa wokół obozowisk polskich zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy ludności cywilnej głównie rodzin tych, że żołnierz gen. Sikorski, zawierając układ z Sowietami miał nadzieję na zgodną współpracę i wojskową i polityczną niestety okazało się to niemożliwe było kilka powodów tego stanu rzeczy pierwszy to dołożę nie mogę nie potrafią porozumieć się co do powojennych granic państwa polskiego związek sowiecki uważał, że terytoria zagarnięte terytoria Polski zagarnięty dla spółki z Hitlerem na zawsze pozostaną częścią związku sowieckiego i rząd Polski oczywiście z tym pogodzić nie mógł poza tym cieniem NATO stosunki kładła się kwestia zaginionych oficerów polskich wiadomo dziś, że zostali oni zamordowani w Katyniu i w innych miejscach zbrodni natomiast wówczas tego nie wiedziano, iż strona Polska oczekiwała, że ci ludzie zostaną prędzej czy później zwolnień i wreszcie i jeszcze 1 kwestia Otóż związek sowiecki dążył do tego, żeby je w polskie dywizje formującej się w związku sowieckim były rzucane natychmiast do walki strona Polska nie chciała się na to zgodzić uważają, że armia Polska musi być najpier w uzbrojona sformowana dopiero w całości skierowane na front ważną kwestią było również to, że warunki bytu żołnierz leki tej ludności cywilnej były niezwykle trudnych to wszystko spowodowało, że po czterdziestym drugim roku pojawiła się koncepcja Polska popierane także przez Brytyjczyków, aby wojsko polskie i wycofać ewakuować ze związku sowieckiego właśnie czterdziestym drugim roku w 2 turach wiosną i latem doszło do całkowitej ewakuacji wojska polskiego razem z tzw. rodzinami wojskowymi łącznie do Iranu ewakuowano 115  000 ludzi z czego około 70  000 żołnierzy reszta to ludność cywilna głównie kobiety dzieci na jak to się stało, że na tym szlaku, który znamy z powszechnej edukacji armii Andersa w pewnym momencie jak rozumiem ludność cywilna pozostaje, w jakich miejscach to chyba po ewakuacji Polaków zarówno wojskowych rodzice młodych Iranu powstał problem co dalej żołnierze zostali skierowani do Iraku i do Palestyny, gdzie nastąpił proces reformowania przezbrojenia szkolenia żołnierzy polskich z tego wyłania się potem drugi korpus Polski, który walczył we włoszech m. in . pod Monte Cassino natomiast w trudnym problemem była kwestia ludności cywilnej nie wiedziano co z nią zrobić pozostawianie ludności cywilnej na terenie Iranu nie wchodziło w grę z kilku powodów Iran był zagrożony wówczas musimy pamiętać, że 40 drugi rok to przełomowy okres drugiej wojny światowej Niemcy promów w kierunku Łodzi na froncie wschodnim zbliżają się do Stalingradu idą w kierunku Kaukazu jest niebezpieczeństwo, że z północy zaatakują bliski wschód m. in. Iran z kolei w Afryce gen. Romer i jego Afrika Korps zbliżają się do Aleksandrii do kanału Sueskiego istnieje niebezpieczeństwo, że bliski wschód znajdzie się w gigantycznych kleszczach niemieckiego natarcia z zaczęto się zastanawiać, gdzie ewakuować ludność polską cywilną, aby w spokoju mogła doczekać końca wojny w m. in. wtedy pojawia się problem czym możliwość ewakuacji Polaków do in, kto wystąpił z inicjatywą ktoś z Indii czy nasi obywatele szukali takiego miejsca mój rząd Polski oczywiście nie poszukiwał miejsca, gdzie mógłby ich ludność polską skierowaliśmy samorządne terytorium oczywiście nie dysponował był całkowicie skazany na swoich sojuszników ewentualnie na kraje neutralne rzeczywiście rząd Polski zwrócił się do wielu państ w świata z propozycją czy z prośbą o przyjęciu polskich uchodźców lub odziedziczyłem tylko niewiele państ w odpowiedziało pozytywnie strojów n p . Ameryki Łacińskiej Meksyk odpowiedział pozytywnie przyjął od chwili około 1500 polskich uchodźców natomiast przy NATO mówił stany Zjednoczone, które nie chciały polskich uchodźców gotowe były natomiast partycypować w kosztach finansowych utrzymania ludności Polski dlatego też największe szanse stworzyła winny czy nadal realna była Szal była możliwość skierowania Polaków było dominują w i kolonii brytyjskich naszego najbliższego wówczas, że jest sojusznikiem i tu pojawia się oczywiście pojawiają się linki, które są kolonią brytyjską jak również inne kolonię brytyjskie głównie w Afryce czy Tanzania Uganda Rodezja Południowa Rodezja Północna dzisiaj zabijali Zimbabwe pół późniejszym okresie również nowe zoo nową Zelandię w głosie zapyta wspaniałe Wójcicka co z tego co dotychczas senny pan profesor powiedział w formie zdjęć możemy obejrzeć to stoi tu i teraz mam namyśli tych słuchaczy słodkich, którzy mają dostęp do internetu tak z tego wstępu historycznego rzeczywiście jest mniej, bo to jest właśnie taki wstęp, więc są pojedyncze zdjęcia, a poprzez, które wprowadzamy do tematu wystawa natomiast opowiada już od 2 osiedlach win jak mogło też kilka takich przejściowych od 2 osiedlach w Indiach o o życiu codziennym tam szkolne w harcerstwie o sporcie, ale Mińsk głównie materiały ikonograficzne dotyczy dotyczy już tego etapu od czterdziestego drugiego roku do czterdziestego ósmego obok w takich latach funkcjonowały 2 osiedla, skąd one się właśnie tam, gdzie były jak i jak dyrektor wyglądu, ale pierwsze osiedle powstało w Warszawie i to było w Księstwie nazwana Gar tutaj jest z inicjatywy ono powstało w tamtym miejscu właśnie maharadża chyba, którego skwer właśnie imienia dobrego maharadży mamy w Warszawie, ale właśnie na te apele polskich serc polskich władz o przyjęcie polskich polskich dzieci maharadża odpowiedział pozytywnie, że da da Terra da miejsca na budowę budowę tego osiedla, dlaczego właściwie on odpowiedział tylko stany Zjednoczone mówią nie przyniesie mu najwyżej może wiązać tych ma charakter to on znał znał Polskę jego stryj znał się z Paderewskim i poprzez stąd też, jakby miał świadomość istnienia Polski też być może kiedyś jakieś kontakty z samym Paderewski miał w czasie wojny poznał się też gen. Sikorskim, więc interesował się polską i był jej przyjazny znał Polski nie był to zupełnie obcy obcy dla niego kraju oczywiście ta jego odpowiedź na pewno wynikała z jego, jakby postawy życiowej także, że był to taki gest do dobry gest wobec apelu o pomoc dla dzieci tak tak mi się wydaje tak, że to była ta motywacja mówi pani o 2 takich osiedlach czy też miasteczkach tak co to w praktyce było el Mal cie -li to było można powiedzieć, że to był sierociniec, dlatego że tam trafiły sieroty dzieci w wieku od 2 do 15 lat, ale i tam było około 75 sed dzieci wraz oczywiście z opiekunami z kadrą z nauczycielami wód cała infrastruktura funkcjonowała naprawdę fenomenalnie to nazwali Wade nazywane jest takim polskim miasteczkiem, dlatego że tam było około 6000 mieszkańców i ich byli dorośli też tak to znaczy tam były rodzinne i znaczeniu matki z dziećmi i mężczyźni niezdolni do służby wojskowej i starsza młodzież starszą młodzież z palacza, gdyż np. by trafiała później dowali VAT, bo tam były szkoły średnie i też liceum pedagogiczne, więc już do dalszej do dalszej edukacji tam przychodzi, ale był też inna SZ przejściowe było w Karaczi, a z mali Iran w bank, że było, gdzie dzieci takie sanatorium było właściwie dla dzieci, gdzie trafiła też Hanka Ordonówna z nimi, bo transportowała dzieci ze związku sowieckiego przez Iran do Indii to za chwilę powrócił do rozmowy, bo przed nami skrót informacji Radia TOK FM ja przypominam słuchaczom skład może z nami jest pan prof. Janusz Wróbel z Instytutu Pamięci Narodowej pani Ewa Wójcicka z muzeum historii Polski za chwilę wracamy do rozmowy koło historii w radiu TOK w koło historii w radiu TOK FM słuchamy Radia TOK FM jak zwykle w niedzielę o tej porze program koło historii dziś naszym gościem jest pan prof. Janusz Wróbel Instytut Pamięci Narodowej pani Ewa Wójcicka z muzeum historii Polski czas dzień dobry rozmawiamy o wystawie droga do Indii polskie osiedla badacza Liwa Liwa de muzeum historii Polski przygotował taką wystawę, która jest dostępna dla wszystkich państwa w internecie myśmy tego nie powiedzieli pierwszej części naszej rozmowy także teraz dobrze krótką instrukcję obsługi dotyk jeśli teraz ktoś o tym, usłyszał to co ma zrobić, żeby zobaczyć zdjęcia opisy sposób są 2 można wejść przez stronę główną muzeum, czyli Muzy HP krótko TL tam jest odnośnik, który się nazywa Google kultura Instytut powieść ten odnośnik przychodzimy na panel, gdzie znajdują się wszystkie wystawy zamieszczone do tej pory przygotowane do tej pory przez muzeum na tej Platformie właśnie z Instytutu kulturalnego Googlea bądź też poprzez wpisanie droga do Indii Googlea kultura Instytut myślę, że wypadnie wyszuka się ta wystawa w pierwszej części naszej rozmowy pan profesor powiedział o niesamowicie ciężkich warunkach jakich Polacy funkcjonowali w związku Radzieckim i de facto trzeba było część z nich po prostu leczyć tak jak tak rozumiem tę sytuację ludzi, którzy pokonają olbrzymią drogę i 1 z najbardziej poruszających zdjęć to dwójka dzieci z odmrożonymi stopami w i co obrazuje dramat tych ludzi, ale też trzeba było zadbać oto podstawowe rzeczy w jaki sposób się udało mu inny w Indiach, czyli krzyczy ja rozumiem, że była kadra tekst Joanny pani Ewa Wójcicka już część rozmowy byli dorośli opiekunowie, ale też z drugiej stąd potrzeba lekarstw czy hoteli budynków nie może szpitali jak jak ta strona forum funkcjonowała jeśli była tak było to wielkie przesunięcie o charakterze logistycznym można można powiedzieć innych gmin transport polskich dzieci zaczął się z inicjatywy konsola Banasiński ego konsula Rzeczypospolitej polskiej, który rezydował w Bombaju, który jeszcze przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej zastanawia się nad możliwością ulokowania uchodźców polskich na terenie na treningi takie przygotowania czynią w momencie, kiedy wybuchła wojna niemiecko sowiecka wpłat na pomysł, aby skierować do związku sowieckiego transport z pomocą materialną i taki transport z 1 z wielu ciężarówek z pomocą materialną właśnie wyruszył z Bombaju przez Indie przez Iran dotarł do nas szlaban był już na terenie związku sowieckiego i w związku z tą ekspedycją, która miała charakter otoczenia materialny powstał również pomysł, żeby w drodze powrotnej zabrać dzieci właśnie sierocińców polskich w sowieckim szlaban się właśnie to się to się udało oczywiście w momencie, kiedy im tyle dzieci transportowano w Dolinie powstał problem jak znaleźć środki utrzymania dla tych dzieci miejscu utrzymania i tu między NATO złożyło się inne wysiłki wielu osób z samego konsula generalnego Banasiński ego i jego żony, kiedy Banasiński, która była delegatką polskiego czerwonego krzyża, więc jak jak również silnej kolonialnego rządu indyjskiego Brytyjczyków, którzy wystąpili z apelem do Mahlera w indyjskich, żeby oni włączyli się w akcję charytatywną na rzecz polskich dzieci właśnie machera szanowana Gary odpowiedział największym stopniu i wziął na siebie dużą część dużą część kosztów włączył się również rząd Polski na uchodźstwie, który miał własną własne delegatury ministerstwa ministerstwo pracy i opieki społecznej ruszone zresztą po całym świecie i tych delegatur dysponowały znacznymi środkami finansowymi zresztą z kredytów brytyjskich udzielanych rządowi polskiemu na uchodźstwie na cele właśnie opieki nad uchodźcami wojennymi dzięki temu właśnie i tym działaniom maharadżów i tego 1 Nawara gazu jak również władz brytyjskich rządu choć, czego polskiego i mniej licznym inicjatywom prywatnym udało się i dzieciom polskim właśnie zapewnić odpowiednie warunki byty jak również temu wielkiemu dojrzewali wady również zorganizowaną życie kilku tysięcy uchodźców na bardzo przyzwoitym poziomie jak się dalej potoczyły losy tych dzieci w bardzo bardzo bardzo różnie, bo jakże domowy i wydawało się, że w tych osiedlach mieszkańcy będą do końca wojny, a potem wracają do kraju, ponieważ większość tych osób było osoby z Kresów, czyli z terenów, które po wojnie nie był już w granicach Polski dla InPostu oczywiście dylemat przeczy przyjeżdżać do Polski dajcie się do innych miejsc, a czy emigrować pozostać tajna emigracji jeśli chodzi o rodziny żołnierzy, ale to oni mieli możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii lub jej do minimów, ale inaczej było z tymi właśnie sierotami czy osobami, które nikogo w wojsku nie mieli no i decyzje były trudne, choć ani ani pozostanie na emigrację przejazdy kraj to niebyła łatwa decyzja wynikało z różnych z różnych powodów tak tęsknota za krajem odnalezienie się n p . takich rodzin w kraju i szukanie na świat dziecka, bo dziecko, które uważał się za sierotę soczyście snu z takich przypadków się okazywało, że mama żyje, że przetrwała atak zesłanie z kraju i jego szuka, więc to były bardzo bardzo różne sytuacje, ale około 20 % wróciło do do Polski natomiast reszta UE to to są różne kraje to jest wielka Brytania Kanada Ameryka zdecydowało się na emigracji jak miałam kontakt z kilkoma z tych osób przy okazji powstawania wystawę po bez ich bez ich pomoc nie byłoby pewnie możliwa z tymi którzy, które są teraz w Polsce z tymi, którzy są w Londynie, bo tam rzeczywiście zgrupowanie była największa, ale i to co na pewno warto powiedzieć podkreślić to projekt osoby wspominają ten czas w Indiach, że to bardzo ważne, ale też pamiętają to wspominam jako piękne piękny czas w jego życiu bardzo taki decydujący, wpływając na ich, bo oni byli w okresie, kiedy kształtuje się osobowość też prawda czy oni wyszli z bardzo ciężkich sytuacji i trafienie do do kraju ciepłego pięknego jeśli chodzi o przyrodę o jakiś otoczenie z życzliwymi ludźmi, którzy naprawdę chcą im pomóc Lu to wspomnienia są tylko fenomenalnej i to jest taki to taki rozdział w życiu, które zdeterminowały też ich późniejsza, jakby w życiu wracają do tego pamiętają o tym w aktor i fascynujące jest to co z tych zdjęć wynika nawet jeśli się nie czytał opisów mam namyśli wystawa droga do Indii Polska się na badacza dywanie HD widać cały warsztat, gdzie pracuje w widać szkołę, gdzie się uczą widać zdjęcia trochę pozowane osób bardzo ładnie ubranych na nasze to nie kojarzy z uchodźcami ja się to kojarzy z taką w pełni zorganizowaną świat świetnie zaaranżowaną przestrzenią działo po 3 edukacji i wspomnianego innych i zdrowia zapewnione są wszystkie te podstawowe tak tak to getto nawet 1 jedno z pań coś takiego opowiadała, że Anglicy Brytyjczycy którzy, jakby nadzór nad tymi osiedlami jak bardzo zwierzchnik mielczankom komendanci ci wszyscy wychowawcy różni byli w Polsce, ale na drugą jak i jakoś tak najwyższym brytyjski 58 willi, dlaczego Polacy chcą, że wystarczy im dach nad głową wyżywienie i 6 kultura szkoły kultury był teatr wali Wade, by młodzież jeździła ze w strojach krakowskich które, które sami robili jeździli z występami po Indiach, ale w min było była orkiestra np. to zbadać jak i dziećmi w UE i zawody sportowe tak, bo dziś drużynami brytyjskimi niż kurs linii harcerstwo fenomenalnie się rozwinęło i była świetna współpraca też między harcerstwa polskiego harcerstwa hinduskim ty znasz to bardzo ciekawe, bo wśród tych osób deportowanych, które potem trafiły do Iranu trafiały do tych osiedli to były przeróżne osoby, ale że byli przedwojenni aktorzy, którzy właśnie życie kulturalne rozwiązali ze w osiedlach byli przedwojenni sportowcy przed Walczak Antoni maniak Maniek on był zawodnikiem Pogoni Lwowskiej przed wojną to są po prostu każda historia, lecz każdy ten człowiek zobaczy bez ich zaangażowania bez takiego osobistego poświęcenia się we wytworzenie tych osiedli i przywracanie tym dzieciom normalności przywracanie dzieciństwo dzieciom młodzieży przywracanie do życia pewnie by się nie udało, ale właśnie chodzi o takie osobiste zaangażowanie w tym wkład ci ludzie naprawdę poświęcili się w Vukovarze rozmawiała z osobami, które wtedy tam były to czy w we wspomnieniach, o których pani mówi pojawia się coś co ma może nam pomóc też na pytanie czy między tymi 2 osiedlami na resztę świata był mur czy raczej było także dochodziło do kontaktu może nieformalnych kontaktów jak te relacje wyglądały jeśli były dochodziło do kontaktów bardzo dobry w Indiach oba są wyjątkowe najbardziej pod tym względem, bo wydaje się, że w Afryce nie do końca już była taka w taki kontakt z ludnością miejscową natomiast w Indiach jak najbardziej jeśli chodzi o osiedle badacza liczy tam połowa załogi, jakby pracującej była hinduska np. opiekunem dzieci w przedszkolu był Hindus no właśnie był maharadża, który bardzo często odwiedzał osiedle przychodził na przedstawienia dla dzieci zawsze wycieczka po jego do jego Pałacu to było ogromne przeżycie dla dzieci relacji hinduskie oczy z polską hinduskie tych dzieci ze z mieszkańcami Indie zostały do dziś w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych były takie powroty całych grup tych dzieci do Indii i odwiedzania tych samych miejsc i spotkania się z dziećmi maharadży, których prezydent udzielił gościny dotąd nie było wali wadę tam powstał na obrzeżach osiedla powstał ogromny Targ, na którym sprzedawano Polakom różne różne produkty, których nie mogli we w obozie sami sobie też wyprodukować i we wspomnieniach często jest informacja o tym, że im się bardzo szybko nauczyli się polskiego chce im bardzo sprawnie przebiegały tnt kontakt, ale pytanie do państwa Chiny na koniec zasadnicze, na które pewnie czekają słuchaczy słuchaczki mianowicie czy zgodnie z łacińską formułę wnieśli mnie historia jest nauczycielką życia to ta konkretna niesamowita historia 3 i czegokolwiek nas uczy teraz w czasach, kiedy problem migracji uchodźców jest 1 z centralnych problemów globalnych problemów czy ta historia, której państwo powiadają to możemy obejrzeć na zdjęciach opisanych zdjęciach na wystawie droga do Indii polskie osiedla Hubala siadywali wady czy ta historia nas czegoś uczy pan prof. Janusz w worku oczywiście znów Polacy mają dług wdzięczności wokół wobec innych narodów wobec innych państ w za pomoc udzielaną w okresie drugiej wojnie światowej, ale nie tylko w okresie drugiej wojnie światowej musimy pamiętać, że po drugiej wojnie światowej około pół 1 000 000 Polaków pozostało na Zachodzie jako uchodźcy polityczni w okresie Solidarności też wielu Polaków opuściło kraj właśnie jako uchodźcy polityczni wielu z nich spotkało się z życzliwym przyjęciem i różnych społeczeńst w nieraz bardzo egzotycznych, które w Polaków nie znała, więc wyrabiając sobie pogląd na współczesne problemy związane z migracjami z uchodźcami powinniśmy o tym, doświadczenia naszych pamiętać silnych firm powinniśmy dobrać również pod uwagę nie, zapominając oczywiście inne względy względach bezpieczeństwa, które są oczywiście dla współczesnych polityków dla całego narodu również bardzo silny u pani Ewa Wójcicka, ale muszę dodaje, że każdy go sam najlepiej jeśli zapozna się z tą historią i będzie mógł mu to ocenić może jak użyć jajek ze słów słów i 1 o pana, który jako dziecko właśnie do UE był w Indiach i też w tym kontekście za, jakby o tym, mówił przed czy też właśnie był jako uchodźca i teraz w tym kontekście współczesnym co o tym, myśli więc, ale on uważa, że właśnie bez pomocy ludzi zupełnie obcych sobie ludzi lub prądu prawdopodobnie nie przeżyli coś zaczęło się od od Rosji także były takie cudowne zdarzenia z pomocnej części obcych nieznanych ludzi sprawiła, że oni w ogóle przeżyli tak i że to trzeba też zwrócić tak tak uważa też silny dzisiaj Jean osobie, której zagrożone jest życie i która potrzebuje pomocy należy pomagać w pani Ewa Wójcicka z muzeum historii Polski i pan prof. Janusz Wróbel Instytut Instytut Pamięci Narodowej byli naszymi gośćmi bardzo państwu dziękuję za rozmowę elekcji chyba koło historii w radiu TOK w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA