REKLAMA

Co z tą CETĄ?

Co się stało?
Data emisji:
2016-10-04 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z traumą i Maciej Zakrocki dzień dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Mirosław Maliszewski osób polskiego Stronnictwa Ludowego witam witam dzień dobry sondaż, by służyć przez nią informacja rządu po raz kolejny już drugi z rzędu postanowił przełożyć ostateczną konkluzję co do stanowiska rządu w sprawie umowy CETA umowa przypomnijmy Unia Europejska Kanada PSL już od kilku dni również przestrzega przed tą umową wypowiedziana przez ministra Marka Rozwiń » Sawickiego pojawiają się argumenty te burze narodziny rodzimy rynek trafią naszpikowane w MGIMO produkty czy Żor Polski eksport do Unii Europejskiej znacznie spadnie, bo po kanadyjskie produkty w tej Europie się pojawią i t d. czemu dopiero teraz jest co takiego się stało właśnie wrzawa się podnosi co do umowy, której negocjacje zakończono prawie 2 lata temu negocjacje zakończono 2 lata temu, ale tryptyk negocjacji polegał na tym, że to negocjowała komisja Europejska państwo członkowskie poza określeniem pewnych tez na początku tych negocjacji w zasadzie nic nie wnosiły nie mogły negocjować swoich warunków nasze obawy, iż wynikają rzeczy negocjacje były prowadzone w taki sposób, że opinia publiczna mało nie widziałam dzisiaj dużo argumentów jest w takiej fazie domysłów, ale my dzisiaj możemy porównać rolnictwo, bo głównie nasze zastrzeżenia dotyczą rolnictwa i potencjalnej utraty dochodów rolników europejskich szczególnie rolników polskich w wyniku tej umowy, że ta umowa będzie powodowała nierównomierne konkurowanie rolnictwa Europejskiego, który jest rolnictwem rodzinnym mało przy barowym z rodzin z rolnictwem farmerskich wielkoobszarowe często ekstensywne, czyli Nisko kosztowym rolnictwem amerykańskim czy rolnicy kanadyjskim mieście na 1, że warto zwrócić uwagę, że prawdomówny mówi z Kanadą, ale ta ma ze Stanami Zjednoczonymi podpisaną umowę Nafta o wzajemnych z Lozanny likwidacji barier, więc boimy się, że otwarcie furtki na import żywności z Kanady będzie jednocześnie otwarciem furtki na import żywności amerykańskiej, mimo że jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi umowa jest niezakończona nie wynegocjowane nie ratyfikowała w dolarach, aczkolwiek przynajmniej takie stanowisko komisji Europejskiej to wcale takie proste nie będzie, że jeżeli mamy umowę z Kanadą to automatycznie przez naftę mamy umowę ze Stanami Zjednoczonymi i otwarcia rynku Europejskiego na amerykański wcale w wyniku tej umowy ma nie być można, by podzielić drugą stronę rolnicy amerykańscy kanadyjscy mogą powiedzieć, że otwarcie na rynek Unii Europejskiej to niekoniecznie otwarci na żywność z Polski czy z Francji Otóż Nafta jest podobne porozumienie jak Unia Europejska nie dokładnie takim samym, ale podobnym nie ma charakteru coś takiego politycznego ponadnarodowego natomiast, jeżeli chodzi o wymianę handlową nie są one dosyć swobodna praktycznie granicy dla przepływu towarów między Stanami Zjednoczonymi Kanadą nie ma, więc nie mamy pewności, że produkty, które będą eksportowane do Europy do Unii Europejskiej nie będą produktami ikony produkowanymi w stanach Zjednoczonych i stąd też obawa, że tego typu żywność to żywność amerykańską otrzymuje także minister Sawicki będzie ogromną konkurencją dla żywności europejskie w tym żywności polskiej i raczej przewidujemy, że przepływ będzie tą stronę na pewno niektórych produktów niektórych gatunków a dlaczego minister Sawicki straszy produktami z wnioskiem o wielokrotnie i komisja Europejska i negocjatorzy tej umowy z ramienia komisji zapewniali również zapewniali posłów do parlamentu Europejskiego, którzy starają się śledzić prace nad nad tą umową oraz nad tą umową ze Stanami Zjednoczonymi dzieci, że w ogóle w tych porozumieniach nie negocjuje się norm w ogóle nie ma takiego tematu i innymi słowy każdy produkt z Kanady, a później jeśli będzie umowa ci ze Stanów zjednoczonych na rynku europejskim będzie mógł się pojawić tylko włącznie wtedy, kiedy będzie spełniał unijnych norm, a niektórzy mówią wprost odwrotnie, że właśnie negocjacje polegają na tym, że te poza taryfową ograniczenia czy poza celną ograniczenia, czyli certyfikaty normy jakościowe systemy jakości one nie będą obowiązywały to będzie zniesione w tych umowach, więc tu jest ogromne zaskoczenie natomiast warto powiedzieć, że Unia Europejska nie zabrania importowania żywności genetycznie modyfikowane, ale nie pozwala tylko produkować takiej żywności, czyli np. wysiewać kukurydzy czy innych roślin natomiast absolutnie nie zabrania importować żywności modyfikowanej genetycznie np. cała produkcja pasz w unii Europejskiej w tym Polsce opiera się, że chodzi o białku na soję genetycznie modyfikowane już dzisiaj Polacy jedzą kurczaki n p . na bazie wyprodukowane na bazie soi genetycznie modyfikowane jest uzasadniona obawa z naszej strony, że to umowa spowoduje, że nie tylko paszy, ale żywność produkowana takimi metodami, bo ona przecież nie będzie jakoś specjalnie oznaczone trasy na Europejski rynek to będzie naszym zdaniem otwarcie dużych szerokich drzwi dla importu żywności genetycznie modyfikowanej i myślę, że to jest też problem obecnego rządu z plansz problem z podjęciem zdecydowanego stanowiska czy poprzeć ratyfikacji tej umowy z przybyciem przeciwni, ale w pewnym sensie pan pominął ten argument, który ja powiedziałem, a słyszałem wielokrotnie na własne uszy byłem na spotkaniu z przedstawicielami parlamentu Europejskiego, którzy byli delegowani do monitorowania tej umowy między nimi Daniel Caspar niemiecki chadek, który mówił i podkreślał, że żaden produkt na rynek Europejski nie trafi, jeżeli nie będzie spełniał europejskich norm również jest inne prawo w unii Europejskiej tzw. prawo na lekowe, które określa, jakie informacje muszą się znaleźć na każdym produkcie, jeżeli ta nie będzie spełnione po prostu się nie nie znajdzie na europejskim rynku żadna Europejska norma nie zabrania importować żywności produkowanej metodami genetycznymi niema takiej normy nawet jak każdy będzie oznaczona i taki wymóg będzie w wyniku tej umowy to co nie zabroni tej żywności wpłynąć na obszar celny Unii Europejskiej nawiasem mówiąc jak słucham negocjatorów czy to amerykańskich negocjatorów europejskich to w zależności od tego, jakim jest jakimś słuchać kim jest słuchać to takie podnoszą argumenty wydaje się, że jednymi drugim negocjatorom zależy na tym, aby ta umowa była podpisana niedawno w swoim w sejmie gościliśmy ministra Jerzego plac, który jest z ramienia DJ kadry, czyli unijnego Ministerstwo Rolnictwa odpowiedzialny także za negocjacje umowy z dyrektorem generalnym tej tegoż departamentu i można, by z kolei mówił coś innego, jakby sugerował, że tak europejskie normy będą zachowane, ale amerykańskie normy będą otwarte dla Europejskiej żywności, więc na czym polegają negocjacje w soboty normy samobój nie mam obawy, że tych norm nie będzie oczywiście one będą europejskie normy obowiązywały natomiast ona akurat, jeżeli chodzi o żywność genetycznie modyfikowaną jeszcze raz podkreślę nie zabraniają importu i tu jest obawa, że tego typu żywność trafi do Europy w toto to są sprawy związane z rolnictwem natomiast w parlamencie, bo między nimi pani premier dzisiaj powiedział, że rząd dlatego postanowił właśnie odłożyć swoją ostateczną decyzję, ponieważ będzie posiedzenie w sejmie i tu będzie się toczyła na temat tej debaty tej tezy tej umowy rozmowa czy w takim razie w wasze ugrupowanie ma jakiś nowo ostateczne stanowisko czy będziecie mnie za tym, żeby domowe jednak podpisywać 3 czy jednak nie promuje sprawiedliwość mające swoisty problem cała narracja przedwyborczą mówi o tym, że trzeba z Unią Europejską postępować twardo trzeba chronić granice Polski przed importem żywności i innych produktów nie może w ramach niczego nie możemy zrobić, że Polska ma być krajem wolnym od GMO i teraz przy ratyfikacji umowy to wszystko się wali dlatego być może pani premier Szydło rząd nie chcą brać na siebie odpowiedzialności, więc jeżeli nie nie chcę tu zresztą umowy skierują do ratyfikacji przez parlament wiadomo, jaka jest większy w tym parlamencie, ale też niech posłowie wezmą odpowiedzialność za podjęcie decyzji czy umowa będzie w Polsce ratyfikowana czy nie my jako polskie Stronnictwo ludowe absolutnie jesteśmy przeciwko tej umowy uważam, że ona ma więcej zagrożeń niż zalet i więcej korzyści więcej niebezpieczeństw niż korzyści dla polskiego rolnictwa i całej naszej gospodarki, która w dużej części opiera się nie na równi z podam tylko 2 liczby Polska ma dodatni bilans wymiany handlowej produktami żywnościowymi na poziomie około 7 miliardów euro rocznie i cała Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą ma też 7 miliardów tylko nadwyżki, więc jest taka obawa, że jeżeli nie zliberalizuje zasady wymiany handlowej między Unią Europejską Ameryką północną polscy rolnicy stracą przewagę konkurencyjną, którą dzisiaj mamy mają nie wobec Stanów zjednoczonych czy Kanady taką przewagę konkurencyjną, którą mają dziś wobec rolników w innych krajach starej Unii Europejskiej tak, ale to trochę mi zaczyna przypominać bańki sprzed 2004 roku, kiedy polskie Stronnictwo ludowe nie wszyscy przyznają politycy mówili, że wejście do Unii będzie oznaczało właśnie, że nas zaleje tańsza żywność i okazało się dość, że tak się stało, czego dowodem jest ten bilans aktorem on ma oczywiście zajmuje stanowisko wówczas byliśmy ciekawi co innego czy Jarosław Kalinowski w Kopenhadze negocjował dobre warunki, bo także poziom wsparcia bezpośredniego dopłaty to była rekompensata za potencjalną utratę dochodu polskich rolników, ale wiedzieliśmy wówczas porównywaliśmy, jakie ceny za poszczególne produkty są w Polsce one były niższe, jakie Unii Europejskiej starych krajach Unii Europejskiej one były wyższe, więc na zasadzie prawa i podaży popytu można było łatwo przewidzieć, że raczej będzie transfer tych produktów żywnościowych strony bogatych krajów Unii Europejskiej, gdzie ta produkcja była droga do siedziby do dnia dzisiejszego i pewnie przez jakiś czas będzie siedział natomiast, jeżeli chodzi o ceny, które są w unii Europejskiej w tym w Polsce produktów żywnościowych na tle cen amerykańskich czy kanadyjskich to widzimy odwrotne zjawisko tamte produkty są dużo tańsze dlatego dzisiaj na razie Europa się broni kontyngentami taryfami celnymi, gdyż nie będzie i gdzie bezpośrednio porównamy ceny tych produktów to wszystko wskazuje na to, że raczej wymiana Towarowa będzie się odbywał przez ocean w stronę Unii Europejskiej nie w stronę Ameryki północnej i tory są nasze największe obawy co czekamy na debatę sejmową chciałem jeszcze pana zapytać o mocno dzisiaj dyskutowano o sprawy związaną ze stanowiskiem ministra spraw zagranicznych pana Witolda Waszczykowskiego wobec wczorajszego protestu kobiet niż można, by powiedzieć, że wcześniej tego kobiety protestowały i jako tego wszystkiego się teraz nosi polskie Stronnictwo ludowe, bo członkowie naszego klubu to w parlamencie głosowali przeciwko temu, żeby ta liberalniej Isia ustawa czy projekt ustawy proponowane przez komitet obywatelski nie przeszła do dalszych prac sejmowych na kilka został odrzucony co się stało po pierwsze, chciałbym, żeby każdy minister wypowiadał się w tych kwestiach, które są w kręgu jego działalności mamy do czynienia dziś, że ministrowie rolnictwa w porę się w kwestii polityki zagranicznej odwrotnie, więc minister Waszczykowski niechby się za umową CETA, a nie kwestią aborcji przerywania ciąży praw kobiet natomiast, jeżeli chodzi o nasze stanowisko my zawsze w tych kwestiach oddawaliśmy głosy poszczególnych posłów nie mieli nie było naszej dyscypliny każdy to określał sam w stosunku do swojego sumienia swoich poglądów tak poszczęściło się zachowaliśmy w tym głosowaniu mówiąc krótko i na koniec tej kwestii stanowisko PSL -u jesteśmy za tym, aby te przepisy, które regulują kwestii aborcji, które były kiedyś przyjęte w drodze ogromnego kompromisu konsensusu społecznego także były zachowane nie widzimy potrzeby nie widzimy potrzeby zmiany tych przepisów AAA i te propozycje zmian widzimy co dziś wywołują ogromne protesty jednych i drugie środowisko niestety pogłębiają to zjawisko dziś dzielenia się Polski ale gdy widzieliście choćby na ekranach telewizorów wczoraj skalę tego protestu nie tylko w Warszawie to przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz lekarz w końcu nie staną się 2 plażowicze są chyba żeśmy się jednak pomylili, odrzucając obywatelski projekt będziemy też analizować będziemy się temu przyglądać się będziemy patrzeć co się dzieje w tej kwestii w Polskim parlamencie nie było jeszcze raz podkreślam żadnej dyscypliny w klubie powstała tylko 1 decyzja, ale Grzegorz Wojak jak była debata sejmowa w Warsie Władysław Kosiniak-Kamysz wyraźnie powiedział jesteśmy za odrzuceniem tego projektu obywatelskiego na szczęście demokracja zwyciężyła nie wszyscy tak zagłosowali jak mówił prezes zawsze tak u nas to kwestia była w chmurze też oburzyło pana komentarz polityczny czy ugrupowania do innego filmu mocno komentowanego tu w sejmie zdarzenia dokładnie do wywiadu, jakiego udzielił pan prezes Jarosław Kaczyński, którym powiedział, że właściwie należy bardzo poważnie się zastanowić nad tym czy Polski rząd będzie popierał Donalda Tuska na drugą kadencję jako szefa rady Europejskiej argumentował to w ten sposób w Polsce toczą się postępowania w sejmie w prokuraturze, które mogą doprowadzić do tego, że zostaną mu, w czym pan Tuskowi postawione jakieś zarzuty czy taka osoba powinna stać na czele rady Europejskiej mam daleko idące wątpliwości mówił Jarosław Kaczyński daje takie czystymi potencjalnymi zarzutami czy oskarżeniami, które dziś są formułowane przez zależną politycznie prokuratury zależną politycznie policję i inne służby, które dzisiaj wiadomo w czyim ręku są z zarzutami wiarygodnymi myślę, że prezes Kaczyński ma inny dylemat co zrobić, żeby Donald Tusk wróci do polskiej polityki będzie zaś się np. kandydować w wyborach prezydenckich czy nie będzie czasem zagrożeniem dla Andrzeja Dudy, który jest dziś postacią nieco korzyść majątkową, ale blisko tego określenia jest po prostu wykonawcą poleceń politycznych Jarosława Kaczyńskiego, aby nikt tej dyskusji na temat katastrofy smoleńskiej, bo ona ma związek z pana pytanie czy pana sugestiami nie Niechciał podgrzewać ma na to określone zdanie ono jest przez polskie Stronnictwo ludowe wypowiadane publicznie to była rzeczywiście katastrofa nie warto grać na coś na na cudzym nieszczęściu uczyli się ludzi, którzy w tej katastrofie polegli to miasto zrobi pan Macierewicz jego zespół ja mam okazję tego słuchać często i w Polsce na zewnątrz i opinii w Polsce na zewnątrz to nie stawia Polskę w dobrym świetle to jest pewnego rodzaju Groteska to co wyprawia ta komisja chciałaby inteligentnie do tego podejść na temat przyczyn zdarzeń w konsekwencji chęci dokonania przez kogoś zamachu to jest wyraźnie gra polityczna nie chce powiedzieć tego wyraźnie, ale Donald Tusk jest w kręgu zainteresowań Jarosława Kaczyńskiego jako ten, na którego chce z ZUS zgodnie z winy za śmierć swojego brata, ale też powinien spożyć strony własnego środowiska politycznego czy ma w tym kwestie w tej kwestii czegoś do skóry bardzo dziękuję pan Mirosław Maliszewski poseł polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem audycji co się stało Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA