REKLAMA

Czy ustawa o sędziach zakończy spór wokół Trybunału?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-05 15:00
Czas trwania:
11:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1105 dokładnie za 5 sekund 156 Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, a zaczynamy popołudniu Radia TOK FM do 1640 będziemy razem na antenie, a zaczynamy od z Trybunału Konstytucyjnego w studiu Piotr Semeniuk polityka Insights dzień dobry dom będzie dobrym wydawało mi oczy wydaje się czy można odnieść takie wrażenie, że ta cała historia z niczym całe to całe zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego trochę przycichła był taki moment, że bardzo intensywne dyskusje Rozwiń » debaty na temat Trybunału się toczyły potem jakoś to wszystko uspokoiło mnie dużo się dzieje na różnych spraw, które naszą uwagę od Trybunału Konstytucyjnego jakoś odciągają, ale zbliża się wielkimi krokami koniec kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego, więc można się spodziewać, że jakieś istotne ruchy będą tutaj wykonywane na 1 z takich ruchów jest dzisiejsze czytanie w sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego co w tej ustawie jest zawarta w RN to znaczy ona ma charakter w dużej mierze Andres pilnujący, że tak się wyraża sędziów sędziów po moc moment, bo nie mam nic rewolucyjnego natomiast jest doprecyzowanie kilku przepisów, które dzisiaj się znajdują w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym to jest ustawa przypomnimy, która była badana przez Trybunał parę miesięcy temu jest sporo takich smaczków prawnych w tej ustawie o statusie jeszcze będą dla pełności obrazu ta ustawa o statusie, które dzisiaj procedowana w sejmie jest na pierwszym czytaniu aneks zapowiada, że posłowie PiS czy ta niemożność posłowie PiS na PL najpewniej to będą posłowie PiS przygotują drugą ustawą o trybie postępowania przed Trybunałem i pomysł jest taki prawo i sprawiedliwości, żeby ta ustawa tra ba przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego została zastąpiona 2 nowymi ustawami właśnie tą ustawą o statusie tą ustawą o trybie Mono i przypuszczam że, o ile ta ustawa o statusie jest takim rodzajem dyscyplinowania sędziów jej i trochę do pokazania im, że żony mamy kontrolę nad waszym czy to uposażeniem czy to o emeryturę czy to ten sam w życiu robić wolnym czasie to ta ustawa o trybie będzie dotyczyła właśnie m. in . z wyboru następcy prezesa Rzeplińskiego naraz oczywiście organizacji rozpra w przed Trybunałem jest w tym zaś do Ostrowa o tak ustrojowa została w trybie ENA, którą czekamy, której projekt jeszcze nie będzie okres zapowiedziana nabędzie pewną istotniejsza niż to dzisiejszą stojąca za dzisiejszą ustalono również ciekawa, bo to jest właściwie ten status status ze mną wszystko to co co dotyczy sędziego on osobiście jako pracownika Trybunał uczuć sędziego czy właśnie go wynagrodzenie czy właśnie, by katalog czynności, które może zdobyć podczas tego że, gdy jest sędziom, czyli kwestia oświadczeń majątkowych, które musi publikować to co robi to o przyznaniu zwolnienia z funkcji sędziego co mu wtedy przysługuje, jakie pieniądze co może robić, czego nie może tam status również kwestia uchylania immunitetu sędziemu Trybunału no bo sędziowie jak wszyscy sędziowie w Polsce Trybunału, żeby ich postawić przed e-sądem zaraz za przestępstwo NATO muszą mieć uchylony immunitet przez swoich kolegów tak to tak to wygląda to się sędziowie są mniej w Polsce w innych krajach demokratycznych rządzą status również kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej tarczy i nagany obniżenia wynagrodzenia również złożenia z urzędu prezydenta najbardziej surowa kara dyscyplinarna i jeśli mam jeszcze świetną towarzyszką powiem co jest stabilna ważne jak to zmienia status z dotychczasowych metod sędziów Trybunału Konstytucyjnego el to co wtedy zaczniemy tego, że to trochę trochę będzie miał miejsce zmiany systemowe sita ustawa zostanie przez Sejm uchwalona w tym sensie, że dotychczas ustawa o Trybunale czy obowiązująca odsyłał w dużej mierze w kwestii statusu sędziów Trybunału do ustawy o Sądzie Najwyższym rabatem, bo taka klauzula, że sędziowie status sędziów Trybunału jest taki jak sędzia Sądu Najwyższego jak te zgodnie z tą tłusto to sobie przeczytacie państwo obywatele zostawia w Sądzie Najwyższym tutaj jest próba, jakby w odrębnej ustawie uregulowania tego tego statusu sędziów Trybunału zmienia się trochę się zmienia to zmienić np. tryb uchylania immunitetów i odpowiedzialności dyscyplinarnej w tym sensie, że po prostu będzie troszeczkę łatwiej do tej pory nam, że o uchylenie immunitetu zmagało zgody 23 sędziów zgromadzenia ogólnego Trybunału to zmniejszenie tej większości do 12, ale podobnie również przy odpowiedzialności dyscyplinarnej troszkę mniej będzie trzeba, żeby nałożyć na sędziego karę dyscyplinarną troszkę żal, że coś dla w 2 jak wiadomo za to zależy to jest pierwsza odruchowa odpowiedź na takie pytanie, ale no właśnie, a przynajmniej z jakiegoś punktu widzenia i lodu jest innym na pewno powiemy, że źle tak było, bo dla nas to nadrzędną wartością jest jednak niezawisłość sędziów na inne duże kwalifikowanej większości czy przy ochronie immunitetu czy przy wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych nakładaniu sankcji dyscyplinarnej kosztem tę niezawisłość gwarantują, tym bardziej mając świadomość konfliktu, który się toczy w ramach samego Trybunału to przecież są sędziowie dość mocno poruszeni są tak no, więc zmniejszające w większości jednak przykład dla uchylania immunitetu wnęk też zwiększone prawdopodobieństwo że, że grupa kolegów starań o ginekologu będzie w stanie sobie nawzajem wymierzać kary dyscyplinarne, a nawet się pozbawiać się immunitetu tak to co co, więc tym sensie do zmniejszenia oczka zniszczenie 23 do jego w drodze do połowy większość na uchylenie immunitetu no może troszeczkę budzić obawy ciekawostką jest również to, że sędziowie będą musieli publikować oświadczenia majątkowe to znowu w tej takiej narracji wbijania szpilek taksę sędzią Trybunału jakoś nam ładnie się komponuje nową na mokro tak każą sędziemu ujawniać swój majątek na jakiś sposób również pokazuje może teraz odczuwamy patrzymy, żebyś wpadki się nie dorobiło się z nielegalnych źródeł dochodu, ale można powiedzieć, że to jest jak jakaś taka próba wcielania w życie ideał transparentności jak to się na takim stanowisku, gdzie goście z filarów demokracji państwa prawa ma pilnować dostaw powinien być przejrzysty dla opinii publicznej od trendów czy też pasuje dyskusja o trójpodziale władzy tak na ile te wszystkie obowiązki związane z transparentnością jest informacją publiczną powinny być w takim samym stopniu egzekwowane od osób, które pełnią funkcje w administracji wykonawczej jak i administracji sądowniczej tak, bo obok rzeczywiście urzędnicy wyższego szczebla składają oświadczenia majątkowe sędziowie też składają z tym, że one są niejawne to sędziowie składają oświadczenia majątkowe do organów organizacyjnie hierarchiczny na szkodę prezesów sądów sędziowie Trybunału Konstytucyjnego też składać oświadczenia do prezesa Trybunału na nim innej właśnie dlatego to robi, że rada gminy i uznawano, że ta władza sądownicza znad Odry na razie publikacja tych świadczeń majątkowych wobec splot prawda wobec wobec ludu jest jakiś tam zbyt daleko idącym obowiązkiem ponieważ, żeby to co trochę podważa funkcję kontrolną, którą sądy mają nad nad władzą ustawodawczą i władzom wykonawczą z ciekawostek sędziowie będą jeszcze mocniej opublikować oświadczenie majątkowe dotyczące małżonka, traktując to, że Sejm wg mnie zwolennika przez radę może lekka przesada, chociaż ma też oczywiście to można uzasadnić także sędzia, który w proc najgorzej działalność gospodarczą na boku może dojść władcy sposób przekonać swojego małżonka żeglarza bardzo ciekawym aspektem rozmaitych dyskusji o różnych zapisach prawnych jest to, że właściwie wszystko można jakoś uzasadnić na noc prawo trochę na tym polega test i prawnicy po to, się szkolą wiele lat argumentacji często w turystyce, że różne rzeczy moc i ciekawie uzasadnia się zacząć dbać o Trybunale obserwujemy to, że każda strona jest w stanie coś tam powiedzie się w obronie swoich racji na jej zadanie bardzo człowieku mądry zadaniem dla tego człowieka jest wzrost o znalezienie prawdy gdzieś w wzmożenie pośrodku, ale tam żona rzeczywiście leży tam jest jeszcze takiej zapis w tej ustawie dotyczący nazwijmy to sprawowania przez sędziów w stanie spoczynku co im wolno np. mówić publicznie a czego nie wolno mówić sporo takich wypowiedzi ze strony polityków opozycji przy okazji tej ustawy i dyskusji wokół tej ustawy, że ten zapis odczyt właśnie rodzaj takiego dyscyplinowania sędziów może służyć np. uściśleniu tych sędziów w stanie spoczynku byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy w sposób krytyczny szef opowiadali o tych różnych działaniach dokonywanych na Trybunale przez aktualną władzę o to chodzi chodzi zapewne o te klauzule, które się pojawiać na sam pociąg w ustawowym, które dajemy dotyczy nie tyle nawet sędzia w stanie spoczynku, ale w ogóle sędziów mają na murze sędzia nie może prowadzić działalności publicznej, które nie da się pogodzić się z urzędem sędziego i jak przy tego rodzaju otwarty generalna klauzula to rzeczywiście nową żoną może być różnoraką interpretowana i rzeczywiście naruszanie tej klauzuli prowadzenia tej działalności publicznej i tutaj politycy opozycji można przykład chodzi o występowanie w mediach no może prowadzić w trakcie pełnienia funkcji sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej na już po złożeniu urzędu sędziego podczas stanu spoczynku cofnięciem tego stanu spoczynku 3 co z cofnięciem uposażenia emerytalnego specyficznego, który te mają sędziowie na inne rzeczy rzeczywiście w kontekście tych emocji to i tego sporu dodawanie takiej klauzuli na niego nie dziwimy się, że opozycja i część mediów, że traktujecie jako jego znało rodzaju pogrążenia Trybunałowi, że rząd daje dość otwartą klauzulę, którą można w miarę otwarcie interpretować no właśnie po to, żeby, żeby troszeczkę wywrzeć presję czczona obecnych czy to na byłych sędziach przypomnijmy że, że prezes Stępień sędzia Łętowska dotyk tuż po to, wypowiadają wania dość aktywnie prym prezesa prof. Zoll tak krytykują prawo sprawiło też są byłymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego też pobierają stan spoczynku Teresy, który całkiem wysoki przypuszczam że, pobierając demonizować sprawują ci 3 sędziowie byli akurat z funkcji, które nakazywałyby pozbawienie tego stan spoczynku bardzo dziękuje Piotr Semeniuk polityka Insights dziękuję bardzo dziękuję również przed państwem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA