REKLAMA

Rząd: zamiast zakazu aborcji - wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci

Post Factum
Data emisji:
2016-10-06 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie znam już kolejny gość pani dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka w i członkini polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną dzień dobry prezeska właściwie to prezes dobry przepraszam pani prezes, a będziemy rozmawiać o tym co dzisiaj padły w sejmie w sens dziś pytanie dziś odpowiedź, dlatego że mnie państwo słyszeli już wiele lat po wielokroć na naszej antenie prawo Rozwiń » sprawiedliwość postanowiło odrzucić projekt, który całkowicie zakazywał aborcji dzisiaj przepadł ten projekt w trzecim czytaniu w ENA głosowanie w sejmie w ale zanim prawo strzeliły zagłosował przeci w temu projektowi to na mównicy sejmowej pojawia się premier Beata Szydło w izbach niespodziewanie przedstawiła 3 nowe zobowiązania rządu w jak to wyraziła się nurt związany z ochroną życia w i posłuchajmy tego pierwszego najważniejszego zobowiązania do końca roku przygotujemy program, który zostanie przedstawiony wysokiej izbie wsparcie dla rodziny dla matek, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dzieci z tzw. trudnych chwil program wsparcie dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawnych program wsparcie dla kobiet, które zdecydują się donosić ciążę urodzić dziecko wszystkie kwestie związane z opieką zdrowotną opieką prenatalne lub biegi później w opiece nad urodzonym w przedstawiłem ten projekt ustawy do końca tego miesiąca co tak mówiła premier Beata Szydło zaraz potem obiecała to była to druga obietnica, że znajdą się na to wszystko pieniądze, ale ich będzie zło złożona poprawka do budżetu, czyli od stycznia 2017 roku ten program miałby być realizowany, a miesiąc przygotowany w co pani na to dobry, że chyba dla was minimalny sytuując zakres wolności chce się cieszyć się okazuje, że ta siła czarnego protestu siła kobiet z los zmusiła panią premier do takich radykalnych posunięć takich radykalnych kroków mocno wywieziono gruz nie wierzę w co się dzieje, tym bardziej, że to jest sprzeczne z chórem i tak obecną polityką rządu jeśli chodzi o niepełnosprawności, a właśnie w ustawie okołobudżetowej, o których wspomina pani premier jednocześnie zostają zamrożone środki, które miało być przeznaczone i rok temu obiecane uchwalona w ustawie o pomocy społecznej np. środowiskowy dom Samopomocy, a co z środowiskowe domy rozwód takie miejsca, do których codziennie przychodzą w i uczą się w społecznie osoby np. intelektualną niepełnosprawnością psychiczną niepełnosprawnością takie, które nie są jeszcze gotowa, aby aktywizować zawodowo np. warsztaty terapii Zajęciowej w, a tam uczą się bardzo często prostych czynności nawet samoobsługowych funkcjonowania w środowisku funkcjonowania w relacjach rówieśniczych dostać miejsce, która im daje możliwość włączenia w życie społeczne rodzinną daje możliwość dotknięcia na chwilę od potrzeb ewentualnie opieki nad taką osobą Noa państwo realizuje w ten sposób w tym oczywiście jest jako zasadę włączania w życie społeczne tej grupy społecznej domów mimo takich osobach czy dzieciach czy osoba dorosła, które są Suworow, które są wymagają opieki dwudziesto czterogodzinnym nie zawsze to wymóg siłowo uzmysłowić sobie, że mój sformułowanie trudna ciąża budzi naprawdę bardzo wiele kontrowersji, a co jeśli okazuje się jak w wielu przypadkach, które jasno, że naprawdę i ciąża jej przebieg i poród wyglądał bardzo prawidłowo i nagle okazuje się, że dziecko po prostu urodziło się z trudnością z niepełnosprawnością należy pamiętać, że to z bardzo bardzo dużo i bardzo różnorodna grupa niepełnosprawności ja oczywiście zdaję sprawę, że pani premier Szydło tymi obietnicami hand przygotowuje i miejscem i przygotowuje takie tło do późniejszego projektu, który będzie zlikwidował trzecią przesłankę aborcyjną zmuszał kobiety do rodzenia dzieci do własnej szyi złoto ponownie znów to tzw. ciężkie nieodwracalne upośledzenie płodu, które oczywiście, że budzi kontrowersje jeśli jest bardzo uznaniowo oceniane oczywiście rząd może budzić kontrowersje różnych osób, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami i myślą sobie w no no ja pozwoliłem, żeby moje dziecko się urodziło patrzy jak donosi rozwija daje mu wsparcie do tego fakty, ale musimy oddzielić z 1 strony wątek dotyczący aborcji prawa do aborcji kobiety, a z drugiej strony sytuację tych osób, które żyją z niepełnosprawnościami, którym państwo ma obowiązek zajmować, które państwo obowiązek wspierać, ale to nic, żeby zakończyć ten wątek życzysz nie chciał również dzisiaj zgubiono aborcji ze, że pani, mówi że jedno drugiego nie wyklucza znaczy może być prawo do przerwania ciąży, kiedy ten płód nosi w sobie wady ich za wybitne jest też oczywiście na wniosek kobiety natomiast jednocześnie można prowadzić profili prawidłową politykę wspierania tych wszystkich osób, które mają i że pełnosprawny zraża, bo ta polityka nie mogę powiedzieć szczerze nie ma zupełnie ta polityka naprawdę nie odpowiada na potrzeby tych rodzin i tych osób począwszy od urodzenia dziecka począwszy od wczesnej interwencji od tego, że matka, żeby czegoś dowiedzieć się, że krąży taki stereotyp, że to jest reguły matka i tak w wielu przypadkach zostają kobiety same dzieci z niepełnosprawnością, a to nie jest zasadna to znaczy co mogło być sprawiedliwym, by powiedzieć, że zawsze są to tylko kobiety w one często nie mają pojęcia, gdzie pójść są słono za każdego lekarza jest bardzo mało miejsc moja organizacja prowadzi jest organizatorem i twórców doby wczesnej interwencji, czyli miejsc, gdzie dziecko może otrzymać interdyscyplinarny wsparcie od urodzenia tak, aby to silne wsparcie na początku zaowocowało jego rozwojem jego i jego nabywanie kolejnych umiejętności i t d. a takich miejsc nie ma dużo to po pierwsze, są słabo finansowane bardzo szacowni to działania organizacji pozarządowych to w edukacja, która w tym momencie dwukrotnie rozmawialiśmy przecież edukacja, która ma mieć charakter włączający mniej włączające zwane ciasto specjalna, aby dać dziecko do dobrej placówki znaleźć taką placówkę to naprawdę ogromna trauma, że są do rodziców, którzy są odbijanie z miejsca do miejsca na takich opiekunów dzieci niepełnosprawnych czy dorosłych z niepełnosprawnościami to duży jest w Polsce to rezultat będzie opiekun dlatego, że to są, więc opiekuńczym, które wymagają jakiegoś rodzaju wsparcia czy to niewielkiego z edukacji takiego zwiedzą lub wiedzy informacji, a po takie, gdzie ta osoba podejmuje żadnych wiarygodnych danych znać dane np. ZUS-owskie dane PFRON rozmijają się z tymi którymi dysponują organizacje pozarządowe nie ma tych danych, dlatego że system weryfikacji niepełnosprawności w Polsce jest oczyszczony budzi ogromne słowa krytyki ze strony organizacji pozarządowych, dlatego że on nie wychwytuje tych osób, które potrzebują wsparcia ciasto jest dziurawy i często pieniądze, które są oczyścić idą w tym systemie VAT człowiekiem nie są nie trafiają do nich finalny to zielone drzwi, dlatego że jak pamiętamy jak w sejmie pojawia się duża grupa opiekunów osób z niepełnosprawnościami okupowała nawet przez chwilę korytarz można to tak nazwać i już wtedy Platforma Obywatelska trwało 2 lata temu obiecała, że jedno obiecał mnóstwo rzeczy one 1 z tych rzeczy oprócz pieniędzy było to, że zostaną wreszcie te osoby wysłuchane i wzięte pod uwagę, iż zostanie przygotowana specjalna letniej najeść programów związanych ze wsparciem dla opiekunów dla tych i dla tych osób z niepełnosprawnościami, a nie mówi żona nie wymiernym efektem było podniesienie pieniędzy w tzw. świadczenie pielęgnacyjne, czyli w kwocie, którą otrzymują rzeczywiście opiekunowie osób, które wymagają całodobowej opieki wsparcia ci muszą mieć ten gest konkretny zapis w swoim orzeczeniu i to może być na niepełnosprawność może być osoba starsza to może być Zobacz ile wynosi doświadczenie po podniesieniu terenu w tym momencie to jest około 1000 zł i to co jest bardzo 1000 zł miesięcznie tak i co to jest bardzo istotną częścią ma być zwiększana do zoo jest bardzo istotna to, żeby je otrzymywać osoba musi zrezygnować zatrudnienia ta polityka i w ogóle uważam, że mija się po prostu naprawdę złych taką potrzebą racjonalnego wydawania środków finansowych i z tym, że w te kobiety tylko ci mężczyźni są w ogóle nie aktywizowanie zawodowo w tym czasie zabrania się nim pracować nie może pozostające n p . na urlopie macierzyńskim mogą podejmować zatrudnienie prawda w Platformie umów cywilnoprawnych na po zmarłym dostają do 1000 zł m. in. od Rzymu z za te pieniądze na świat na parę godzin kogoś, kto go wynająć do pomocy i tak i nie, dlatego że społeczeństwo od razu powie jak bez ciebie stać na to, żeby zatrudnić sobie kogoś np. w walizce dojdą do opieki nad dzieckiem to znów to nawet w zlotemu co temat rzeka sytuacja takiej osoby, która w często chcą skorzystać z tego wsparcia rezygnuje już podjętego zatrudnienia wylatuje z rynku pracy na wiele lat bardzo trudno jest tam wrócić jednocześnie państwo oczekuje, że skoro ty bierzesz pieniądze to w takim razie ponosi opiekować się tym dzieckiem to po co tworzyć miejsca szczególnego napady intensywnego wsparcia dla dziecka po co budować nowe takie placówki skoro, gdyż to dziecko powinno być w domu, czyli el pieniędzy niż wszyscy na pewno nie załatwi oczyszcza się bawić się w deklaracji pani premier Szydło, która dostrzega problem niepełnosprawności w rodzinie szczególnie dziecka no ale pamiętajmy, że to jest całe życie człowieka w dorosłość nie wystarczy ustalić co się będzie działo z matką w ciągu 2 pierwszych lat, a pomyślmy o tym, żona pójdzie do pracy to dziecko będzie miało, gdzie uczy szkoła będzie na niego przygotowana, w czym będziemy mieć taki system aktywizacji zawodowej to z regionu w otwartym ani chronionym rynku pracy jest tyle kwestii, których nie załatwimy tym jednak tylko rozwiązaniem, lecz w tym wszystkim jest to, że tych kwestiach tria teraz mówię od wielu lat oczyszczony organizacje pozarządowe, ale do tego Polska się zobowiązała ratyfikuje konwencję tu też wielokrotnie w tym miejscu rozmawialiśmy, czyli konwencja prawa osób z niepełnosprawnościami, czyli umowa międzynarodowa zobowiązanie międzynarodowe nie zmobilizowało mnie, bo mnie, że zemdleje koordynujemy tech Tychy mnie zmobilizowało teraz okazuje, że Anna Apostolakis rozwiązania w miesiąc w nowo się to wciąż leżą termin, bo może to jest realny jeśliby np. pani premier zebrała waszą wiedzę, lecz już tyle teraz w ciągu 15 minut pani powiedziała, tyle że myślę, że z pokoleniem radnych, że próbujemy dobijać się z naszymi pomysłami na ostatni zespół ds. wdrażania konwencji międzyresortowy, na którym przedstawiciele różnych ministerst w usłyszał organizacji pozarządowych, że czas konsultacja społeczna publiczna właściwie są fikcją, ale zbyt krótki okres czasu, który mamy na wypowiedzenie się w różnych sprawach często tworzą się dobijamy, że nie możemy się przebić z tą naszą uwagą jesteśmy bardzo często lekceważeni czas nie mam odpowiedzi też na nasze nasze postulaty nasze rekomendacje imam tost niewykorzystany potencjał w Boże nie zamierzali wziąć los miesiąc to jedyne co może zrobić to błagać was o wsparcie i oczywiście bardzo chętnie wesprzemy nogę tyle tylko, że mamy też bardzo konkretne postulaty, czyli np. zmiana projektu ustawy okołobudżetowej, w której na praw do Zabrza zawierane są pieniądze zostały obiecane obiecane zostały tym miejscom, które realizują bardzo wiele zadań dla osób, które trudności w funkcjonowaniu mają bardzo duże nut, a jednocześnie to pułap pieniędzy strona też wkładane są pomoc jest przeznaczony jest naprawdę bardzo bardzo bardzo mam wciąż niewystarczające i SA nie ma innej innego miejsca nie ma innej placówki Toscana warsztatu terapii Zajęciowej zakład aktywności zawodowej wcześniej szkoły, a co dla osoby dorosłej, która w tym momencie nie może się aktywizować zawodowo, bo jeszcze jest zbyt mało umiejętności zbyt mało kompetencji rozumiem ma taką próżnię dokładnie jedno dokładna no oczywiście jest dane rozwiązanie, czyli dom pomocy społecznej zaś można coś tam umieścić sprawa zawsze można zbudować ogromną placówkę i wsadzić tam 200 osób Caritas szosa gwałtownie wprawdzie jeszcze dotąd było to z reguły są one mniejsze, ale nie są to nie 40 osób to jest to dla państwa bardzo wygodne i bardzo tanie w co mieliśmy to tutaj wygląda, że osoba już nigdy nie również nie wejdzie na rynek plazma w dolnym w ogóle nie ma szans, ale nie ma szans do życia społecznego nie ma szans wejść społecznego, że miasto są miejsca, które są nastawione po prostu na zamknięcie na hermetyczne środowiska miejsca, w których jest wszystko to może się wykąpać w pasach można je zrealizować samorząd późno spacer w lesie, który jest ogrodzony oczyszczenie możemy pójść dalej w polu pomocy sporządzona kolejna bolączka, bo Google, a i obawiam się że, żeby to rozwiązanie, które pani premier Szydło nie my mówi nie szło właśnie w takim samym w takim duchu opiekuńczym, a nie zastanawiają się jak włączyć tę osobę do życia do życia społecznego wyobraźmy sobie człowieka, który naprawdę bardzo słabo się komunikuje, który naprawdę mnie potrzebuje 204 godziny na wsparcie, a wręcz opieki w czynnościach życia codziennego, kto rozwiąże ten problem nas znowu matka, a przez to, że damy jej pieniądze czy rozwiążemy ten problem, że ona być uwikłana w kieracie takiej opieki czy nie będzie wychodziła do ludzi, że to dziecko nie będzie też dochodziło do świata no bo będzie wciąż tylko zobligowany przez matkę w domu jest tak mnóstwo problemów teraz należałoby wziąć pod uwagę jeśli chodzi o jakiekolwiek próby ustawodawcze i a zdefiniowania tych przypadków, o których pani premier mówi boczne łatwiej powiedzieć, że chodzi nie zabijanie dzieci z zespołem Downa, rezerwując nosi świetny argument, ale czasami intelektualna niepełnosprawność jest naprawdę bardzo wiele ran, ale bardzo wiele rodzajów bardzo rozwojowa jest 1, ale bardzo wiele przypadków bardzo różnych osób to różnie funkcjonują, a poza tym tutaj nie mówimy o osobach, które z właśnie, które mają niepełnosprawność intelektualną, ale bardzo często te wady nie pozwalają na przeżycie więcej niż kilku godzin czy też czy też kilku tygodni są to często osoby, których życie czasem dzieci, których organy wewnętrzne psy nie pozwalają praktycznie w ogóle funkcjonowania to w tę życiową ciasto popsuł podtrzymywany przy życiu, o czym nieraz się dowiadujemy no i aż nadto leniwym czy pani premier ma jakiś pomysł jak ja jak sobie to pani premier w wyobraża w inny na pewno deklaruje uroczyście gotowość gotowość wsparcia tylko nie zapominajmy, że tworzycie to nie jest tylko życie przy łóżku w AIG ustanowienie opiekunki lub opiekuna, który przy Tusku będzie siedział tylko my mówimy o takim życiu, gdzie trzeba nauczyć człowieka nie mówiącego o czy też nie chodzącego wyjścia z domu albo załatwienia zakupów albo LO no właśnie załatwienia sobie biletu przez internet, czyli chciałam gdzieś pojechać, bo o tym, o czym mówimy o klienta Brzeszcz z tych wypowiedzi pani premier wynikały bardziej, że to myślę, że z miłości i heroizm zostaną wsparte przez rząd z tym nie wiadomo, jakim programie z, ale nie na nianie wyglądało to tak jakby tak, jakbyśmy biegły jako apel z do nas wszystkich roszczeń wszyscy musimy się tak zostać włączeni w tej, której synek w ewidencji relacja rząd matka, ale koniec, ale ten heroizm jeszcze długo przerażający jaj i jako matka dziecka z niepełnosprawnością ja uczestniczyłem w tej grupy heroiczna czternastym 0 obie awansu potrzebuje konkretnego rozwiązania miejsca dziecko będzie w przedszkolu wsparcia, którego ono potrzebuje planu na przyszłość mojego dziecka, które nie będą czarne i na nim ani rusz się głaskać po głowie mówi się z tym Reuters zdecydowała 1 z dużymi dziękować no to niech się, że pani, bo za chwilę w drugiej części naszej rozmowy z usłyszą państwo, jaka była trzecia obietnica pani premier Szydło i chyba nie jest taka, którą pani czekała z mostu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną po informacjach wracamy w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i przyglądamy się obietnicom świeże tynki w dzisiejszym porannym z mównicy sejmowej, gdzie pojawiła się minister Ewa minister coś mówię przepraszam pani premier Beata Szydło i zapowiedziała, że rząd będzie chronił życie, a będzie to robił poprzez program wspierający no tak kobiety, które zdecydują się tu cytat na trudną ciążę, czyli będą Dean w Inverness tego następstwem matkami dzieci z niepełnosprawnościami ich w miesiąc centrum ma być przygotowany z ma polegać na pełnym wsparciu dla tych kobiet, które są w ciąży dla tych, które są już urodą i dla dla tych dzieci opieka zdrowotna i prenatalna wymieniała pani premier, ale potem powiedziała coś jeszcze i może posłuchamy w tej trzeciej obietnic zostanie przeprowadzone kompleksowe szeroko zakrojona akcja informacyjna społeczna wspierającej promująca ochronę życia w no tak tani wynajem wolą mówiła ze Szczawnego jest bowiem w sferę ich szans w Wilnie Korony ziemi, ale okazuje się, że nie no właśnie jak bardzo pani na to mojej i działa jest pogrążona jest nim po prostu bardzo przykro, dlatego że od wielu lat mówimy, że akcja uświadamiania polskiego społeczeństwa na temat niepełnosprawności, jeżeli chodzi o politykę publiczną jest żadna żadna nie przypominam sobie żadnej kampanii rządowej i chyba z organizacji pozarządowych na temat niepełnosprawności na temat życia osób zniknąć znak jakości tego życia promowania nowego paradygmatu niepełnosprawność tych tego włączającego swojego społecznego modelu opartego na przekonaniu, że tonie chodzi o biologię i o jakieś wady albo o problemy tego człowieka chodzi o to, że często przyczyną niepełnosprawności jest spotkanie barierę na swojej drodze z tak, że nie mogę gdzieś wejść tego nie mogę czegoś w zderzeniu, ale czegoś do końca zrozumieć, że potrzebuje np. migania się porozumieć z US drugą osobą, więc nie stoję jestem zdziwiona, że o tej niepełnosprawności i która teraz dotyka bardzo wiele przepraszam za obrażanie dotyka, bo sama krytykuje już tak mówi, a przejęzyczenie, która dotyczy bardzo wielu osób and kampania dotycząca ochrony życia nauczycielem rząd ma prawo zbierać te tematy, które w hierarchii uważa za bardzo ważny, ale ty przecież przewagę nad morze to powiedzieć mam wrażenie, że kampania na rzecz ochrony życia toczy się codziennie, a przynajmniej co tydzień w kościołach i jesteś sfinansowana z pieniędzy publicznych część już wystarczy kampania na rzecz ochrony życia wszyscy w Polsce są przekonani, że życie jest absolutnie ważne święta i nie należy go i wierzę sposób kończyć przed terminem, więc jakby, o czym mówimy nie ma kogo pani premier chce przekonywać na pewno nie na pewno nie kobieta, która będąc wciąż, planując nabycie wciąż zastanawia się co będzie w sytuacji, gdy urodzą dziecko z niepełnosprawnością wydaje mistrz o wiele bardziej o wiele bardziej pomogłoby tutaj ani na wyjście z komunikatem dotyczącym właśnie jakości życia takich osób tego, jaki mają ogromne możliwości tego, jakiego potrzebują wsparcia, by naprawdę się rozwijać i bardzo dobrze funkcjonować znam wiele matek znam wielu rodziców w imię i mam doświadczenie też osobiste tego patrzenia na dziecko, które mimo wielu trudności z odpowiednim wsparciem idzie do przodu zaczyna być w społeczeństwie, ale tylko, dlatego że ktoś na mnie popatrzył takimi oczami patrzeć na inne dziecko, z czym bez bez trudności bez tego obciążenia ty jesteś tutaj człowiekiem ja nie mogę wszystkiego, aby zmienić, ale mogę dać takie wsparcie takie warunki, że będzie świetnie funkcjonował to to powinna pokazać pani premier wykazują powiedziała nic jesteśmy za to współodpowiedzialni za los tej osłony tego opiekuna tego dziecka i zrobimy wszystko, żeby nauczyć społeczeństwo myśleć trochę nowy sposób najpierw musi być sami nauczyć ich to z baz w szalone wyzwanie ogromnie trudna do ZUS tak jak pani być zmiana paradygmatu w ten paradygmat jest zmieniony co co więcej on już wynika z przepisów prawa międzynarodowych zasadną US, które stały się częścią porządku krajowego w Dallas wystarczyłoby otworzyć nawet teraz UE ustawa rehabilitacji zawodowej w dalszym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jak definiują niepełnosprawność osoba, która nie jest i potrafi pełnić roli społecznej otwierane konwencji jest informacja, że niepełnosprawność to jest taka sytuacja taka osoba bez względu na barierę w społeczeństwie nie może korzystać z wolności praw człowieka na znak równości z innymi to jest wydawał się niewielka ogromna zmiana właśnie w myśleniu o człowieku i tę odpowiedzialność rząd wziął na siebie i tego nie realizuje, bo okazuje się, że ciężar został w końcu zdjęty z tych matek z tych rodzin i z tego też człowieka rumaki trudności i został ewidentnie przerzucony na społeczeństwo mnożą na państwo znacie wy macie likwidować barierę w wy macie dbać o to, żebyśmy byli członkami społeczeństwa na tym polega ochrona życia, bo zgodnie ze strasburskim orzecznictwem przecież to nie jest otworzyła się w czasie mrozów jest też jakość życia dostęp do opieki zdrowotnej dostęp do rehabilitacji nie bezpieczeństwo, które powinno mi państwo zapewni w nim zatrzymują się tylko na moment mojego urodzenia po myśmy cały region miał 35 lat moich rodziców i już nie będzie, a ja może będę miał zrobić herbatę może będę pracował może będą mi się wydawać pieniądze w ale będę pracował, żeby 2 × w tygodniu to do mnie przyszedł czy potrafimy to teraz przewidzieć nie ale, a teraz co się dzieje z takimi osobami dorosłymi dziećmi dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami mogą bardzo bliskie doświadczenie i 1 z uczestników foto terapii Zajęciowej, który stołków w takiej sytuacji postawiony śmierć swego na swego rodzica został sam pomoc społeczna i miała idealne rozwiązanie oczywiście dom pomocy społecznej w tylko dzięki wsparciu kierownika do terapii Zajęciowej i wsparciu innych pracowników instruktorów, którzy znali tego młodego mężczyznę udało się uchronić przed PSM co się wydarzyło rozpoczęły się spotkania z sąsiadami tego mężczyzny w mieszkaniu, w którym mieszkał w jego edukacja okazało się, że przez wiele lat życia niestety matka nie przemyślała nie przygotowała tego człowieka do bycia bardziej samodzielnym co też jest problemem, ale staram się to zrozumie, czyli nadopiekuńczą ze strony rodziców ta chęć bycia wszędzie opiekowania się wynika z tego, że po prostu boją no to nawet gdy rodzice absolutnie dzieci pełnosprawnych nie mając na odruchy talent, ale też mają taką świadomość, że zawrze w końcu życie nauczy albo, że w końcu wezmą pod ścianą za swoje życie sam taki jest prostym przypadku w czas rodzice o tym nie myślą, że i okazuje się, że przez wiele lat dla całych trasach zmieni wykorzystywane na sam zranił człowieka, więc już z niej nie spotka później dobrych ludzi na swojej drodze wiem jak to brzmi, którzy zdecydują się wesprzeć go trochę go nauczyć samodzielności trochę przypilnować tak, by mógł być bardziej samodzielne dotarcie po prostu wyląduje dom pomocy społecznej w i to jest miejsce, do którego naprawdę zapraszam chętnie tak na miesiąc, żeby pobyć sobie pozamykane w pokojach w 2 ze śniadaniem tu codziennie może być takie samo jak my nigdy nie zapyta co ja chcę zjeść, a Boni zapytany czy ja będę Solid czy też lepiej przed jakąś potrawę 200 ona jest podana pod nos co z tego, że w tym budynku może zatem świetna świetny aneks kuchenny w pokojach, którego można było skorzystać za pieniądze unijne wbudowany nie można się zniszczy prawda lepiej, żeby to jest kuchnia to kuchnia wydaje posiłki dla wszystkich są takie miejsce, w którym człowiek przestaje go to dla mnie znajdzie się niepełnosprawny no dokładnie dokładnie tak są badania w dr. Krzysztofa Kurowskiego na temat domu pomocy społecznej regulaminów w domach pomocy społecznej nawet chyba cytował 1 z Indiany zapisów, które odzwierciedla to jak przedmiotową tak dzieje się człowieka, czyli kontakty seksualne mieszkańców placów miejsc po konsultacji z personelem placówki to znaczy, że ten człowiek stąd przestaje być człowiek jest po prostu przedmiotami umieszczonym dom pomocy społecznej to, że są osoby, które potrzebują ogromnego wsparcia to, że mogą osoby, które potrzebują dużego zaangażowania personelu często też medycznego w Polsce to są oczywiste, ale są też osoby, które są umieszczane w takich miejscach, które mogłyby funkcjonować zupełnie inaczej w mieszkaniach wspomaganych ze wsparciem, którego potrzeba tych miejsc nie ma, czyli el, dlaczego rząd myśląc o polityce mieszkaniowej, a nie myśli o tych osobach które, których na pewno nie będzie stać na mieszkanie w żaden sposób go, jeżeli państwo oferują im jakąś rentę socjalną w wysokości 7100 zł i mówi nie możesz pójść do pracy to jak pójdziesz do pracy traci oraz świadczenie zawiesza do człowieka z niepełnosprawnością to jest taki oto komunikat nie opłaca się być aktywnym obóz nie opłaca się być aktywnym czas dużego naprawdę się zmienia człowieka, że już zarobić więcej nawet zostawić sobie to rondo zarobisz więcej kup idąc do pracy w pytanie, kto zatrudni, bo jeżeli ktoś chce zatrudnić to musisz mieć dobry papier czy dobro orzeczenie wtedy pracodawca zostanie na ciebie pieniądze, ale musisz być bardzo samodzielny jak będziesz potrzebował wsparcia Antonio Contego Wrocław pracownika przecież nie chcemy i reorganizacja w LO od wielu lat wspiera również wspomagane, czyli taką sytuację, gdzie osoba z intelektualną niepełnosprawnością przy wsparciu trenera uczy się pracować na otwartym rynku pracy do tego trzeba przygotować grunt i pracodawcy tego człowieka czyli gdzie są te informacje w programie rządowym to wymaga pieniędzy prowadzą organizacje pozarządowe z projektu do projektu kończy się projekt taka osoba często nie jest w stanie sama utrzymać na tym otwartym Godsona potrzebuje wsparcia luźniejsze, ale potrzebuje co się z nią dzieje np. 2 latach pracy z trenerem na ląduje w domu to zwaną rentą socjalną na te pieniądze są w VAT taka sprawdza czy są zmarnowane w celi to myślenie długofalowe taka strategia na niepełnosprawność, która już dawno powinna być zrealizowana jeśli będzie konwencja o Janie mówię, że się nie dzieją oczywiście rzeczy, które są pozytywne czasami widzimy takie efekty takie rozwiązania, ale tego jest bardzo mało to jest myślenie o człowieku wycinkowo, czyli teraz ty jesteś w szkole to pomyślimy o subwencji i tyle im osuwa się nadziwić, że było wsparcie do szkoły, a co po tej szkole, a Sopot też koszty umowy na państwo wie, że my z 1 strony rozumiem pani pesymizm amb z początku naszego spotkania naszej rozmowy z ana pocieszenie mogę powiedzieć tak wyglądają wszystkie polityki w tym państwie, a nie tylko to jedno im to jest pocieszenia, ale przynajmniej jest to prawda no zobaczymy miesiąc, marząc na przygotowanie nowego programu chętnie wspomożemy naprawdę trudno w ogóle no dobrze cieszymy się z tego, że temat zostaje podjęta od tak no proszę tak się zmusza naszych gości do tego, żeby Vera w razie jakichkolwiek gdziekolwiek entuzjazm bardzo dziękuję pani Hildegarda Monika Zima-Parjaszewska prawniczka prezeska polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w dział państwo państwo dziękuję to była audycja post factum przygotowują Paweł Kierzniewski realizował Krzysztof Woźniak za chwilę informacje, a po nich wiadomo jeszcze więcej sportu w dzisiaj Krzysztof Sendecki będzie rozmawiał o nowym sezonie polskiej ligi koszykówki zapraszam w jego imieniu do usłyszenia post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA