REKLAMA

Tragiczną historię Wołynia przypomina prof. Tomasz Stryjek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2016-10-07 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:59 min.
Udostępnij:

''Wołyń'' zbiera bardzo dobre recenzje i właśnie wchodzi do kin. Dziś w Pierwszym Śniadaniu w TOKu przypominamy tragiczną historię Wołynia .

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szósta 5 i 54 sekundy na zegarek Piotr Maślak przed mikrofonem witam państwa ponownie bardzo serdecznie temat trudny, ale ich drugiego na piątek piątek piątek, ale z drugiej strony pomyśleliśmy z rodakiem Tomaszem kopką, że może właśnie w piątek w dniu premiery filmu o tytule wały nie warto rys historyczny państwu przedstawić choćby potop byście państwo zrozumieli także tło wydarzeń, o których film pana Smarzowskiego opowiada państwa i moim gościem jest pan prof. Rozwiń » Tomasz stryjek historyk Polska Akademia Nauk Collegium Civitas dzień dobry panie profesorze państwo w i wiem, że pan panie profesorze był na pokazie filmu Wołyń i podawał się panu film no i filmy Smarzowskiego jak mówił Majchrzak niewątpliwie jest to film, który wbija fotel od pewnego momentu zgłasza tego właśnie rzezi wołyńskiej jest absolutna cisza nasza zatem film jest dobrze zrobiony i na to sąd pokazuje przede wszystkim nową wersję ofiar, ale jeśli naszą polską no w tym przypadku polską, choć tak, że ofiary no ale ofiary były po wszystkich stronach jedno tak się właśnie zaczyna od tego, że tak żydowską z Holokaustu da potem polską ukraińską w tym sensie przede wszystkim, że Ukraińcy giną Jaku Google ci Ukraińcy, którzy nie chcą uczestniczyć w zbrodni w końcu także inną siłą Ukraińcy w odwecie Polski to jest taki wątek też jest on zarysowany dopiero w szarym końcu wyjechać, więc on jest interes się trochę przechylony tak, ponieważ powstaje wg scenariusza autora jest zachowany no tak to niemożna powiedzieć, chociaż 1 moment jest rzeczywiście niepotrzebny w tym filmie to znaczy no to słynny święcenie narzędzie zbrodni w cerkwi i czego poświadczeń źródłowych nie w Toronto funkcjonowało wyobraź jest też podobno jest nie widziałem filmu to podkreślam czytałem jedynie recenzji wybiera się na film my mówimy o tym, dziś jest stworzenie oglądanie filmu, ale podobno jest nawiązanie do tych zdjęć słynnych nabijanie dzieci na płot gdzieś tam wieszania te zdjęcia zostały wykonane w zupełnie innych okoliczności historyczne zdjęcie matki, która była obłąkana obie kobieto gdzież tam podobno nie tego wie pan ja wiem, choć i tak ten projekt komunikat dla tych kalkulatory tego nie motywuje nie zauważyłem natomiast same te dni od pokazania zbrodni jest taki sposób jak wszyscy fachowcy filmowi twierdzą nie, a nie epatuje zbrodnią tak to znaczy, że jest tak we wtorek jest rzeczywiście to głębokie wrażenie, ale nie jest to w setce nieść nie brak woli żyć dla Granta dość dziwne panie profesorze od początku, bo tak naprawdę w tym celu spotkali się szef rady co wydarzyło się na Wołyniu oczywiście musimy bardzo dużym skrócie działa już dzisiaj jest wyposażony no między polską armię ukraińską historiografią, ale są też oddzielił się zdarzyło, że się to Polska ma tutaj o wiele większe zaawansowanie badań nad rzeką znoszono właśnie, o czym świadczą o tym, wysłała mu się zastanawiać co 300 dziewiątych zacząć prawda inny czy wystarczy od czterdziestego trzeciego myślę, że czas, jeżeli 9 lutego 4 jedno 3009. to jest w tym sensie zmiana w Zgierzu poda państwo polskie i wkraczają w 22 okupacje kolejna runda jest remont hitlerowska na ten teren i rzeczywiście zaczynają się zbrodnie nocnej zaczną się deportacje Polaków także nie pewnej części Ukraińców o wszystkim pola uprawne na wschód potem jest właśnie okupacja niemiecka i pewnego rodzaju triumf narodowo usposobiony Ukraińców Targ wraz z wejściem armii niemieckiej od Holokaustu to wszystko zmienia nastawienie do ludzkiego życia zmienia nastawienie do tego jakich metod można użyć zmienia wrażliwość z pewnością, jakiego można użyć w walce o cele polityczne własne państwo i dziesiątym 3009. rokiem mamy sąsiadów, którzy żyją w bardzo dobrej przyjaźni o tym, zresztą niewiele się słuchać napisało, że rozmawiałam w Bieszczadach z ludźmi spotkała takiego człowieka na szlaku, który opowiadał kiedyś żyli w przyjaźni i nie rozumie jak z dnia na dzień tonie było z dnia na dzień 2 eseje było z dnia na dzień to rzeczywiście tym Bożeny Sony w filmie jest pokazana i słusznie mu agitacja nacjonalistyczną poddaje ona jest głównym źródłem odwrotnie to bezwzględnie rejestrację to jest prawda upokorzony, ale te doświadczenia Ukraińców w okresie międzywojennym, w których ta frustracja internacjonalizm rodzicach nie są może odpowiednio wydobytego, jakby idąc wersją ofiar nie było takiej, jakim trzeba, by prawda tego mogą rozwijać, a szkoda trochę to siedzimy już do czterdziestego drugiego trzecie jest nowa się ich historie wspiąć się Polska utrzymuje, że tak się ta właściwa czystka etniczna czy ludobójczy czystkę etniczną jak coraz częściej ten teren funkcjonuje system zaczyna się w lutym czterdziestego trzeciego roku od uderzenia na tak uwieść roczne na Wołyniu i następnie rozwijała Otóż od Wschodu do Zachodu, osiągając kulminację w lipcu 40 do przyszłego roku czy właściwie, dlaczego no więc, dlaczego UPA podejmuje taką akcję, które rzeczywiście systematycznym wypędzanie konsekwencji wybijaniem Polski do wsi jak bardzo brutalny sposób tak było, ale takie szczęście bardzo prymitywne narzędzia zbrodni maczety siekiery topory kije i dlaczego tak się dzieje no to jest element pewnej strategii walki o niepodległą Ukrainę, a mianowicie chodzi o to, aby oczyścić ten teren jako teren leśny, nadając jego walki partyzanckie czyści dusz Polaków jako przeciwników tej niepodległości uczynić z tego bazy walki o niepodległość bardziej goście przeciwko tej nadchodzącej armii czerwonej Górze duża niemiecka odejście ma, ale Polacy w kształcie zorganizowanie swoim podziemną mający uznanie międzynarodowe co do posiadania tego terytorium toruńskiego mogą tutaj przeszkodzić rada może z działania na rzecz niepodległości, gdy trzeba ich wybić, więc trzeba wypełnić jeśli coś zrobić i to on to wybicie następuje później z późniejszą to jest przecież jest czwartym ciosie wszyscy przeto czarna wołga na Galicję wschodnią, a nawet na wschodnie powiaty Lubelszczyzny na Chełmszczyźnie, sięgając kwot do liczby być może nawet 100  000 zabitych osób Polski odwet i na początku jest rzeczywiście bardzo źle zorganizowany, że po, żebyśmy nie przyspieszali za bardzo panie profesorze marzec to się zaczyna potem przez kilka kolejnych miesięcy czy postępuje w zasadzie z każdym kolejnym tygodniu czy może z każdą kolejną miejscowością towarzysz staje się coraz bardziej brutalnej okrutną już pozbawiony możliwości w lipcu jest taka kulminacja przyjdzie już dziś o VAT, bo lubi czy nie da nas zbliżały się aż 90 kilka wsi jest uderzony mierzonego dynia 1 nocy czarno no rzeczywiście nowotarżanie uczniowi wynosi się stąd tam jest prosta rzeź tak, ponieważ wiadomo, że nic nie odchodzą prawda, a więc ktoś się przekształca w zabijanie i w związku z tym no mamy do czynienia ze sporem żył już Ukrainy z ukraińskimi historykami o to kto zaczął również oni utrzymują, że decyzja, żeby tu podjąć działania antypolskie dokumentach ukraińskich polskich jest taka nazwa antypolska akcja ta decyzja zapadła, dlatego że wcześniej jest tańsze niż 2002 . Polacy mieli zacząć mordować Ukraińców na Chełmszczyźnie, czyli po wschodniej stronie Bugu i zachodniej stronie Bugu no rzeczywiście tam jest parędziesiąt przypadków zabicia, ale nie wybija na wsi nie czystki etnicznej tylko to są przypadki polegające na tym, że obywatele drugiej Rzeczpospolitej Ukraińcy noweli Republiki funkcjonariuszami w okresie okupacji to starostami wójtami czy dla Holandii to za kolaborację wyroki Broda zabijanie, bo i to i to urosło do takiego przekonania, że tam się zaczyna jakoś to z od Ługańska akcje trudno im w ich czytać takie tłumaczenie z samą w sobie trochę inaczej w samym sobą wygląda na to, że ten motyw prawda urasta właśnie do takiej do działania, które matą otoczony odsunąć od wykreśla czy rzeczywiście myśli potem zrobili dom, więc więcej zabitych Polaków tak w bilansie rzeczywiście więcej chodzi o mnie nie ma zgody na 100  000 tylko oczy to 4060  000 po ukraińskiej stronie, ale i nowo w VAT zaś w obronie Rodanu, bo skąd ten rozdźwięk 100  00040  001 to jest kwestia rzeczywiście nie żadna strona nie ma pełnych list lub do lotu mieszkańców tak i to to jest zawsze jakiś mierze pełen szacunek, ale jednak Sapeli, że po stronie polskiej były przeprowadzone badania przede wszystkim wśród ofiar ich rodziny mówi były bonus ludzie nie żyją praktycznie w tej chwili, jakby ktoś zaczynał turnusy byłoby znacznie trudniej, ale on został przeprowadzony w latach dziewięćdziesiątych no i taką do takiej liczby przy oszacowaniu do doprowadzono natomiast po stronie ukraińskiej w osadzie nie było nigdy takich badań talent to znaczy w ogóle ten temat znacznie słabiej funkcjonował i historiografii słabiutko i Nevadzie w licznej i nie było także środowisk zorganizowanych środowisk ofiar podoba tam też do ofiary były dno szacujemy 15 można do 2 tysięcy aut granicy 2 osób o tym, że ich odwetowych akcji to może tyle tylko odwetowych akcja miał zginąć 1512  000 w sumie i tak jest zgoda, bo o nich z LO w zgodzie z danych dostają też niewielka jest różnica jest przy tym co jest ciekawe, że jedynym z tych 3 obszarów Wołyń Galicja wschodnia i chamscy no ale nie, w którym to proporcja ofiar obu stronach jest odwrotna i Włoszech mężczyzna tutaj jest powiedzmy no może 8000 zabitych Ukraińców, a 5000 Polaków, która AAA, niemniej toalet na dowód na to miasto może być nawet do do 4060  000 Polaków 2000 Ukraińców w VAT jest tutaj na grę w tej pierwszej fazy jeździ się te dysproporcje są bardzo duża i to już była taka chęć zwykła zwyczajna ludzka chęć zemsty Polaków w naszym wie pan Lotto i jest właśnie dyskusja o tym, między tymi 2 historia lasami od główny motyw wyboru strony ukraińskiej widzimy taką skłonność do inwestowania w kategoriach buntu Ludowego mu, że jego prawda i wpisania tego z całą tradycję powstań kozackich Hajdo macki przeciwko polskiemu panowaniu widzimy tłumaczenie głodem ziemi z Ewą to zajęcia tej ziemi, która w okresie międzywojennym przypadła polskim osadnikom w, a więc komuś nowemu komuś osadzoną przez nową władzę w ten moty w akurat filmie jest dobrze pokazany był głównym bohaterem gości takim męskim głównym bohaterem jest właśnie Maciej Skiba, który jest tam sołtysem osadnikiem chyba pogodzili się do Ukraińców lać tak rzeczywiście pokazuje to, że Polski w, więc brak jest ten wątek ludowy tłumaczenie tym 4, a nowa ulga, gdyż pomija się w tym tłumaczeniu ten wątek ideologiczny, że przychodzą z mobilizowani do miast Ukrainy ukraińscy nacjonaliści oni po prostu wciągają tudzież, a nawet ją terroryzują ukraińską wieś do udziału w tym kraju który, grożąc śmiercią dobijają się w przypadku odmowy udziału, więc to trzeba brać pod uwagę nazwałby pan te wydarzenia ludobójstwem, bo to jest osobna dyskusja GL IWA nie zrozumieli aluzję do wszystkich istot z dywidend to w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości po stronie ukraińskiej kosztuje polisa od ostatniego leciutkie wydanie nie chce pan odpowie na starostów i Jana ja nazywam jednak myślę że, że trzeba, ale zostawmy to zachęciły pan do obejrzenia tego filmu czarnych łabędzi one ważne, że Wojciech Morawski nie wyszły z formy kluczowa szlachetności zapraszamy dzisiaj premiera w kinach dziękuję panu bardzo procedura marży państwa i moim gościem czas informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA