REKLAMA

Jaką zmianę w procedurze karnej przemycił PiS? Rozmawiają Maciej Czajka, Marcin Wolny i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-10-07 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie różnych aut z gór 13 o 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studio Marcin wolny z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry w naszym studiu Cracovia Maciej Czajka sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenie sędziowskie Themis dzień dobry dzień dobry witam panów to państwo będzie ogrzewać mówili o dość ciekawym przepisie, który znalazł się w ustawie o skardze na przewlekłość postępowania nowelizacja ta tej ustawy z Rozwiń » była w środę w sejmie i tutaj sam będzie wyjaśnić chyba dość precyzyjnie na czym ten cały problem polega rzecz sprowadza się do tego, jakie uprawnienia uzyskuje prokurator generalny, ale może zacznijmy od 2 lat pytania co co z tą ustawą się stało ta ustawa została skierowana do komisji w tej chwili po jest już po pierwszym czytaniu i sądy jak brzmi ten przepis, który został zmieniony w ten przepis, który został zmieniony pozwana prokuratorzy w prokuraturze złożyć wniosek o skierowanie z prób sprawę z powrotem do postępowania przygotowawczego, gdy zajdą określone przesłanki sąd w takim wypadku, gdy zajdą takie przesłanki są tak w ocenie będzie zobligowane zwrócić ten, kto sprawę do postępowania przygotowawczego i ta sytuacja może mieć miejsce nawet w postępowaniu odwoławczym, a więc wtedy, kiedy już zostało wydane wyrok strach to teraz poproszę pana sędziego, żeby nam wytłumaczył to ludzkim językiem co to właściwie oznacza taka sytuacja oznacza, że w złym momencie rozpoznawania odwołania od wyroku Sądu I instancji w trakcie postępowania apelacyjnego n p . o sprawy prokurator może złożyć taki wniosek, aby sprawa ponownie trafiła do postępowania przygotowawczego, czyli ponownie trafiła do etapu przedsądowego i wówczas sąd zgodnie z tym przepisem będzie miał obowiązek podjąć taką decyzję, żeby formalnie rzecz biorąc można było mu ją przekazać musi taki wyrok, który był przedmiotem odwołania uchylić i sprawę przekazać prokuratorowi, jakie ma konsekwencje konsekwencje w domach takie, że nieprawomocny wyrok, który został wydany przez Sąd I instancji przestaje istnieć sprawa wraca do etapu przedsądowego i prokurator ponownie ma możliwość podjęcia decyzji co ze sprawą zrobić, czyli czyją ponownie skierować w takim samym kształcie czym innym kształcie czy niż inny nowy akt oskarżenia o nie ustawa nie mówi nic poza tym bomb jest po prostu źle napisana być może najprawdopodobniej będzie mógł także umorzyć takie postępowanie bez ponownego kierowania aktu oskarżenia do sądu tych scen tego rodzaju zapisu bodaj brzmi jakoś absurdalnie wręcz można powiedzieć, że jeśli się nie spodoba wyrok to wracamy do początku całej imprezy i wówczas zastanawiamy czy coś zmieniamy czy jeszcze raz ten to ta sama ścieżka tak to jest też bardzo dobre pytanie myślę do projektodawców, bo uzasadnienie, które zostało przedstawione mnie osobiście kompletnie nie nie przekonuje uzasadnienie, które słyszałem z ust ekspertów czy też czytałem o nim w dniu wczorajszym nijak się nie ma do pra w do tego, który jest zawarty w projekcie tej ustawy w związku z tym możemy tylko włącznie, a domniemywać, dlaczego taki przepis został skonstruowany jest tylko 1 rzecz chcę powiedzieć ten przepis, który o tym, teraz mówimy w tym projekcie, który trafił do Sejmu on jest pewnego rodzaju konsekwencją już uchwalonego przepisu art. 5 ustawy, która została uchwalona 10 czerwca weszła w życie 5 sierpnia tego roku, więc to, o czym mówimy jest pewnego rodzaju tylko jakimś takim uzupełnieniem w stosunku do zasadniczej regulacji incydentalnej, która już obowiązuje od 5 sierpnia, a która dotyczy tego samego problemu tylko, że na etapie postępowania przed Sądem I instancji, więc mamy w tej chwili pewien całościowy obraz sytuacji, a mianowicie w ciągu całego procesu zarówno przed wydaniem wyroku I instancji ekip po wydaniu tego wyroku I instancji prokurator będzie mógł złożyć taki wniosek o sąd będzie zobowiązany, aby tą sprawę zwrócić mu do postępowań przygotowawczych, o ile oczywiście stwierdzili, że zachodzą przesłanki jak tutaj chciałbym wskazać jednak sędziom że ta ustawa modyfikuje kwestie dotyczące zażalenia na to postanowienie zażalenie nie będzie dla stron, a więc również dla prokuratora, jeżeli wolniej to myślę, że słuchaczy już się pogubili też się pogubiłam co teraz prezes zażalenie zażalenie na postanowienie o przekazaniu sprawy do postępowania przygotowawczego o uchyleniu tej sprawy nie będzie tego zażalenia takich teraz było to w ramach tej ustawy z 10 czerwca, który pan sędzia mówił w, a więc, jeżeli sąd będzie wykładał ten przepis zgodnie z psich polską konstytucją zgodnie z attyką szóstym konwencji tak, aby dbać o to, aby sprawa, bo raz rozpoznawana w rozsądnym terminie bardzo rygorystycznie podchodzi do tych przesłanek, które zostały ustanowione w tej ustawie do prokuratora nie będzie miał narzędzia opóźnienia, bo to weryfikować w Sądzie II instancji to jest pewna szansa dla sądów, aby jednak dotrzymywać te sprawy na etapie sądowym, a nie cofać do postępowania przygotowawczego zgadzam się oczywiście to ten przepis, o którym mówimy tworzą się z użyciem fachowego o określenie społeczne względnie obligatoryjne co to oznacza oznacza to, że prokurator składa wniosek sąd musi uwzględnić, ale jeżeli zajdą określone przesłanki czyli, jeżeli nie zachodzą przesłanki oto sąd może powiedzieć nie ma przesłanek nie uwzględnia wniosku, ale wiedziałem, że z Anglii, ale właśnie przez sądy są dosyć takie ogólne enigmatyczne, ponieważ pierwszą przesłanką jest ujawnienie się istotnych okoliczności lub konieczność poszukiwania dowodów albo konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienia okoliczności sprawy co ona jest inny one są na tyle pojemne, że prokurator w zasadzie byłem tak w zasadzie w KE w tej sprawie może się pojawić taka okoliczność, że pokora dostaję powie, ale w tej sprawie, ponieważ jesteśmy po stronie apelacyjnym jest ono nie zakończone prawomocnie istnieje konieczność wyjaśnienia tej konkretnej okoliczności sprawy i trzeba czuć taką czynność i formalnie rzeźbiąc punkty z przepisu przesłankę, że zrealizowane, więc kwestia wykładni tego przepisu w praktyce będzie odgrywała niebagatelną rolę zgodnie z tym co chcą tutaj rozmówca u państwa w studiu przez nią powiedział w delcie zwrócić jeszcze 1 uwagę, że w rzutach z panem się, dlaczego dodano przepisy w obecnie obowiązującym kodeksie postępowania karnego podobne przepisy są już ona pozwalają prokuraturze zwrócić do sądu o to, aby sąd przekazał sprawę do postępowania przygotowawczego te są tylko 344, a 396, a i one dotyczą wszystkich tych postępowań, które rozpoczęły się po w reformie ministra Warchoła nas w tych postępowaniach wcześniej takiej możliwości nie ma się może to, bo to jest proces kontradyktoryjny Jana ze swoją naturą po prostu smutne to było wypaczenie tego tej natury tego procesu to znaczy, żeby odnosił słuchacze mogli mieć pewnego rodzaju obraz jasno Jasnej sytuacji pojawiło się taka argumentacja, że przepisy te są po to, skonstruowane, aby były ciągiem dalszym odwracania tej reformy kontradyktoryjnej, która obowiązywała od 1 lipca zeszłego roku do 15 kwietnia tego roku, czyli braterstwa może tutaj o wyjaśnienie dla słuchaczy, którzy nie spotkali się wcześniej z tym pojęciem tej tej reformy, która miała zrównać się, by prokuraturę i ale adwokata zaś sędzia miał tylko być arbitrem tak jest i taki argument słyszałem jako argument na uzasadnienie tejże tych tych zmian, ale proszę zwrócić uwagę, bo byłem zaskoczony wczoraj w wypowiedziach ekspertów w tekście ustawy nie ma mowy od momentu początkowo były o momencie początkowym spra w, które trafiłyby do sądu, a był podlegały tym przepisom jest mowa ogólnie o wszystkich sprawach, które do dnia dziewiątego do dnia przeważały 5 sierpnia tego roku trafiły do sądu trzeba też wyraźnie powiedzieć, bo to też nie padło jeszcze, że jest to przepis incydentalny chwilowy on nie jest w kodeksie postępowania karnego, ale on ma pewnego rodzaju tylko określone czasowe przedział oddziaływania na cholerę rozumiem, że to jest ten przepis, który ma niejako naprawić błędy w tamtej reformy tak doprowadzi jak już przeglądu wyroków tak dobrze mówią dokładnie ale gdyby tak było to przepis ten zawierałby to ograniczenie czasowe w swojej treści tymczasem on mówi tylko o tym, że, jeżeli w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli tej ustawy, która weszła w życie 5 sierpnia skierowano akt oskarżenia i t d . tak więc naprawdę czytając ten przepis on jest skierowany do wszystkich spra w, które dotychczas trafiły do sądu kiedykolwiek nadal się jeszcze toczą, więc nie jest to przepis nie jest to przepis, który ma coś naprawiać w intencji ustawodawcy, ponieważ to nie wynika wprost przepisu co więcej z zasad w uzasadnieniu projektu nie ma ani słowa na ten temat, że on miałby w jaki sposób kontynuować to odwrócenie reformy jest to siebie, że całe zamieszanie to pytanie, które po po postawił mój rozmówca także, dlaczego te przepisy są tak skonstruowane skoro istnieją już środki, które umożliwiałyby prokuratorowi osiągnięcie celów tych, których chce osiągnąć za pomocą tych przepisów właśnie te zespoły projektowanych, lecz ten przepis będzie obowiązywał też na przyszłość tę drugą tak działa w tym momencie wstecz, czyli do tego do odnosić do tych spraw, które już do sądu trafiły on się odnosić tylko do tych spraw, które trafiły do sądu do dnia wejścia w tej ustawy zmieniającej, czyli do dnia 5 sierpnia tego roku i rozumiem, że to w tych sprawach prokurator może zdecydować czy trzeba, że chcą powtórzyć czy też wyrok się stanie tak tak dokładnie to co co do co co dodatkowo wskazuje na to, że te przepisy są napisane w sposób albo niestaranny albo na jakiś taki całkowicie nie nieprzystający do do do rzeczywistości tak jakby mu projektodawca w pewnym momencie przypomniał sobie takich rzeczy, o których zapomniał pół roku temu wtedy, kiedy była poprzednia ustawa uchwalana faktura odwracała reformy kontradyktoryjny i postanowił jeszcze coś tam tutaj na takiego wrzucić je też mam takie wrażenie, zwłaszcza że, że jak zobaczymy losy tego przepisu to się okaże, że ta ustawa przeszła cały tryb legislacyjny rady ministrów została przyjęta przez radę ministrów na glebach era Ministerstwo Sprawiedliwości nie obudziło się i złożył autopoprawkę i chwili, które już to ustalenia być wysłana do Sejmu to po to, poprawka została przyjęta z tym przepisem przez radę ministrów dopiero trafia do do Sejmu to pokazuje nam moim zdaniem pewną patologię jednak tworzenia tego prawa, bo to nie powinna być także przepisy o tak donośny skutkach jest włączane w proces legislacyjny na etapie rządowym na tak późnym etapie postępowania czy można powiedzieć coś na kształt tych przesłanek w rzutach tak, że znał się pojawiają jakieś zapisy jakieś przepisy, które być może w ogóle wywracając przy tym znaczenia pewnych aktów prawnych, ale pojawią się tak późno, że nawet nie sposób przeprowadzić sensownej dyskusji absolutnie myśmy opiniowali tę ustawę ich wtedy tylko tego przepisu tam nie było, więc jak mogliśmy się do niego odnieść dopiero co trafił do Sejmu przez pierwsze czytanie, więc myślę, że też będzie bardzo mało czasu, aby bez komisji mogę na ten temat rozmawiać wydaje się na czym nam Ewa Siedlecka w Gazecie wyborczej PiS, że ten przepis być może jest przydatny do sprawy Mariusza Kamińskiego, że być może to jest to uzasadnienie, dla którego ustawodawca zdecydował się na tego rodzaju rozwiązanie, by jak wyjść z twarzą w pewnym sensie czas pokaże, w jakich sprawach zostanie ta instytucja użyta do 4 poznamy moim zdaniem prawdziwe intencje ustawodawcy idea jest odrzucenie miała właśnie to czy zgadza się z tym co zostało powiedziane nie jestem powołany do recenzowania pracy ministra ani też po jego, które trafiają poza jakimiś jakąś infekcję ekspercką na temat rodzaju sposób sposób stanowienia prawa czy merytorycznej treści, ale to jest rola dziennikarzy jako jak właśnie po wykład dr, po czym poszedł czuwać proszę sprawdzać patrzeć i być może to nam wiele wyjaśnia być może okaże się, że jest to zwykle obozu zwykle źle napisane, by prawo, które nie ma żadnego drugiego dnia, ale zna, ale to tak jak powiedziałem no bo okaże się dopiero po po pewnym czasie 1357 Marcin wolny ze mną studio w Warszawie Maciej Czajka studiów w Krakowie 147 Jakub Janiszewski i przy mikrofonie mam poczucie, że właściwie tę rozmowę o kompetencjach prokuratury odnośnie wyroków sądowych w pewnym sensie spuentować dziś natomiast jeszcze zdaje się parę słów chciał dodać Maciej Czajka sędzia Sądu Okręgowego w naszym studiu w Krakowie tak się nie powiedzieć, że on z kolei nie chciałbym, aby nasi słuchacze odnieść wrażenie, że jest to 1 z przepisów być może wielu przepisów, które nie został zredagowany w sposób najlepszy w był pisarz w pośpiechu i t d . dlatego że ten przepis może on ma ograniczony czasowo zasięg tak jak powiedziałem to jednak, że w swoje treści jest takim wyjątkowym, dlatego że w mojej ocenie, choć nie jestem konstytucjonalistą mojej ocenie może, by mogą być suszy sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi związanymi sądowy wymiar sprawiedliwości, jeżeli choćby np. właśnie kwestie nie tego też tej względnej obligatoryjności konieczności takiego uchylenia tego wniosku czy też nawet wręcz niosły kwestią może być tym także i jest kwestią prawa do sądu powiązany ma wiele zmian w niezawisłość imprezie są one w jakimś w jakimś dalszym etapie w dalszym dalszej kolejności rozważę konstytucyjnych też na pewno czy w związku z tym ten przepis już, pomijając jego konstrukcję jego ratio legis jest o tyle niebezpieczne, że przecież dotyczy, bo teoretycznie dotyczy wielu tysięcy spra w, czyli też wielu tysięcy osób to jest problem z tą paradoksu, że przepis ten znalazł się w ustawie dotyczącej skargi na przewlekłość cóż może być bardziej przez zlecającego jak to z czego zresztą wcześniej ustawodawca się słusznie wycofał się sprawa wraca do etapu przemysłu przed sądowego, by ponownie mogłaby być rozpoznawana w sytuacji, w której nie ma żadnych braków nie ma żadnych błędów w wyroku tylko po prostu prokurator myślisz, a może jeszcze coś się tam znajdzie w dni można mieć obawy że, że były może pójść jej praktyka w tym w tym kierunku zmierza się można będzie przyjąć, że nie ma ludzi niewinnych np. tylko, że oskarżeni, bo Hanka uniewinnienia prawomocnego jest naprawdę bardzo duża ranga społeczna, a w takiej sytuacji wyrok uniewinniający zapada prokurator mówi Anna ja tam jeszcze coś może mam i sprawę sobie sprawę żądam, by z do siebie powrotu tej sprawy tak też się dzieje, a następnie rozpływa się to gdzieś w milczeniu np. Bobo, bo wydaje się, że takie prawo pokład to też będzie miał i nie ma prawomocnego wyroku uniewinniającego no bo nie ma sprawa wróciła do prokuratury i tak naprawdę z punktu widzenia domniemanie niewinności tego człowieka prawa jego boku sądu do rozpoznania tej sprawy z Rosji, który był przecież osądzony uniewinniony co prawda nieprawomocnie, ale sąd nie znała z żadnych podstaw, żeby stwierdzić, że wyrok jest nieprawidłowy okazuje się, że taki człowiek nadal pozostaje w tej taki powiedzmy później społecznej bo, bo boi, bo sprawa gdzieś tam jego się rozpłynęła ten aspekt społeczny ten aspekt tego jak odbierany jest wymiar sprawiedliwości jak sobie dane państwo wśród obywateli jest bardzo istotny i chciał jeszcze dodać 1 rzecz jak prześledzi się państwo, gdyby przepis, kto się zmieniają to to widać, że kosztem sądu coraz większe nabywa prawa upływ uprawnia ona była prokuratura to jest taki najbardziej drastyczny przykład, kiedy w pewnym skrócie oczywiście można powiedzieć, że zaczyna przyjmować wymierzanie sprawiedliwości przepisy, które dotyczą wyłączenie jawności, gdzie sąd nie ma możliwości decydowania w przy sprzeciwie prokuratury przepisy, które dotyczą innych kontroli operacyjnej i także te przepisy wskazują właśnie na to, że ta równowaga stron w procesie zaczyna być zaburzona na korzyść na korzyść prokuratury, a jednocześnie sąd zostaje represjonowanych wydaje wyrok, ale przecież tak naprawdę no to my tam jeszcze możemy coś przecież znaleźć dorobić to kto to to to wyrok może może zostać uchylony tak jakby to było, jakby to była przepraszam za analogi opinia, a nie zrobi mnie Rzeczpospolitej to jest chyba najbardziej taką niebezpiecznym elementem tych zmian, pomijając to, żeby być może wielce prawdopodobne są po prostu wynikiem tylko włącznie jakiś tam ustawodawczej niedokładności, z których wynika cała nasza dzisiejsza dyskusja czy taka dewaluacja można powierzyć autorytetu sądów mam wrażenie, że taka dewaluacja będzie następowała też i w odbiorze społecznym w sytuacji, w której w sytuacji, w której tutaj tak istotną rolę decyzyjną wręcz będzie miała prokuratura, chociaż formalnie wnioskował, ale dosyć dosyć istotną, jeżeli chodzi o ostateczne podglądać wykonanie decyzji, zwłaszcza w kontekście wyroku, czyli tego co działania sądu, który stanowi ukoronowanie całej jego działalności w ogóle sens istnienia miał spolegliwość sądów niewątpliwie można powiedzieć, że właściwie wszyscy ci, którzy w, których ten przepis obejmie, czyli te tysiące spra w, które już w sądach toczą zaczęły się toczyć przed przed dniem wejścia w życie tej ustawy to naprawdę można tylko współczuć chłoszcze tym ludziom, którzy przed sądami w ręce sprawiedliwości dochodzą być może okaże się, że ten, że ten przepis będzie stosowany niezwykle rzadko albo w incydentalnych sytuacjach, ale musimy pamiętać, że prawo nie możemy tworzyć prawa z nadzieją, że ono będzie rozpoznały będzie będzie ono interpretowane czy też będzie ono stosowane przez osoby, które będą mieć jak najbardziej tutaj szlachetne pobudki, dlatego że ja podkreślam ten przepis nie dotyczy konkretnego ministra on dotyczy w ogóle wszystkich ministrów kolejnych sprawiedliwości całej władzy wykonawczej to nie jest problem tego czy konkretny tynk czy konkretnej osoby, ale pewne prerogatywy, która gdzieś tam przez lata będzie potem nie przysługiwała kolejnym przedstawią władzy wykonawczej, jeżeli nadal będą jednocześnie prokuratorami generalnymi to jest ten problem, który należy dostrzec, a który właśnie tak mocno uderza w kwestii wymiaru sprawiedliwości w dziękuję bardzo Maciej Czajka sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenie sędziowskie Themis czternasta 14 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA