REKLAMA

W Warszawie rozpoczyna się Kongres Kultury

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-07 15:40
Czas trwania:
21:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudnie Radia TOK FM Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie trwa Kongres kultury w Pałacu kultury w Warszawie są na nim moja dzisiejsza rozmówczyni, a zarazem są też ze mną w studiu to jest magia Radia ne można powiedzieć Beata Chmiel obywatele kultury nie daj Boże Bogna Świątkowska Fundacja bęc zmiana dzień dobry dzień dobry klub po co kulturze Kongresu są potrzebne, żeby gadać SN najprostsza odpowiedź i myślę, że najważniejsza równocześnie, dlatego że wiemy z Rozwiń » doświadczenia też, że po krakowskim kongresie kultury, który został zorganizowany zupełnie oficjalnie przez ministra kultury tak naprawdę najważniejsze, by okulary, w których się gadało 7 lat temu w 2009 roku Kraków tak i najważniejszym efektowną krakowskiego Kongresu kultury to niebyła wielka księga rekomendacji, które powstawały w trakcie Kongresu, która do dziś się nie ukazała zresztą nie te rekomendacje nie zostały do końca opracowanym systemowo, ale to co się właśnie zdarzyło w trakcie gadania, bo Polacy jak się zobaczą ile jeszcze ilu ich jest o czym my co ich boli na co narzekają i co można zrobić no to wtedy z tego powstaje postulat 1 % na kulturę z budżetu państwa z tego powstają programy, które realizują pakt dla kultury podpisany 2 lata po kongresie kultury z premierem rządu i nie wynikają ręce z tego właśnie programy, które są być może najważniejsze nawet ważniejsza od tych pieniędzy, które dodaliśmy do budżetu ministra kultury a, porównując rok 2010 i obecny rok to jest tylko te 2 budżety nie o sumę pieniędzy, które zostały dołożone to jest ponad miliard złotych to nie jest mało pieniędzy, które wynikają z tych negocjacji obywatelskich i z tych kuluarów, ale ważniejsze znaczone są wydawane na to, że został w końcu uruchamiany program rozwoju czytelnictwa, że ruszył program bardzo młoda kultura, który wiąże edukację kulturę, że kupiono ileś rzeczy do muzeów sztuki współczesnej między mam nadzieję, że tym razem też dogadanie zarówno do oficjalnych salach Pałacu kultury, jaki to nie oficjalne w kuluarach czy na dolnej trybunie czy gdziekolwiek się będzie rozmawiać o kulturze nawet jak się rozmawia w grę na Facebooku nadal efekt no właśnie ten poprzedni Kongres kultury, bo jak powiedziałaś zorganizowane z oficjalnym mecenatem ministerstwa kultury tym razem tak nie jest i to jest znaczący kontekst pana świąt to, że ten Kongres został zwołany siłą środowisk ludzi związanych z kulturą, że jest taka inicjatywa oddolna, a list nawołujący do zabrania się podpisało ponad 1200 osób z całej Polski są to rzeczywiście niebagatelny, bo to wyznaczała charakter tego spotkania zapytały aż po co Kongres kulturze Beata powiedziała, żeby gadać jest bardzo ważne ja odpowiem, żeby działać w, a to z tego powodu, że rzeczywiście po tych kongresach to wszystko, o czym powiedziała oba te wszystkie działania, które szły za tamtym spotkaniem one miały charakter takich faktycznie wysiłków, które wpływały na to w jaki sposób kultura była organizowana i w jaki sposób ją realizował wielu złośliwych dzisiaj, mówi że ten Kongres, który przed nami, który teraz już trwa właściwie to jest Kongres niezadowolonych ze zmiany politycznej zmiany rządu odcięcia od finansowania, że krótko w lesie zaraźliwa jest rywal porażki tematy debat niektóre wypowiedzi to to rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że ten kontekst polityczny jest niezwykle istotne dlatego mówiono o znaczącym braku mecenatu państwowego nad tym kongresem kultury w takt i rzeczywiście to dysproporcja głosów jest 1 jest 1 z takich zarzutów, z którymi ten Kongres się spotykacie i że to jest jednak z rzutu brak jest w reprezentacji nie jest od strony instytucjonalnej właśnie instytucji, które są finansowane z budżetu państwa i zarazem dzisiaj realizują politykę kulturalną, która moim zdaniem po raz pierwszy tak naprawdę w historii Polski od osiemdziesiątego dziewiątego roku została tak precyzyjnie określona to, że ona koncentruje się na wartościach narodowych to żona się odwołuje do bardzo precyzyjnej wizji historii Polski tego czym kultura ma być to jest rzeczywiście temat do debaty do dyskusji i warto by te dyskusje toczyć w gronie, która zawiera w sobie przedstawicieli obu tych obu stron no i jak będzie na tym kongresie zobaczymy dalsze jak się patrzy na skład z paneli debat to faktycznie nie chce powiedzieć, że 1 opcja ideologiczne dominuje, ale brakuje tam reprezentantów nie wiem choćby ministerstwa kultury to już powiedzieliśmy, że instytucjonalnie jakoś to nam to co to nie są prezentowane, ale też jakiś osób, które reprezentują tzw. prawicową część świata kultury no bo kultura w Polsce siedzieli na prawicową lewicową i nie ma co ukrywać, że tak nie z na nich niechętnie używam mam w odniesieniu do kultury słów prawicowej lewicowemu wolę w tym kontekście mówić o konserwatywnej progresywnej np. tak, by te instytucje są też po konserwatywnej progresywnej mamy teraz taki zwrot konserwatywny, bo on także kultura jest polityczna to jest jasne, ale z Anną miejmy nadzieję, że przynajmniej w tym co nie jest oficjalnie deklarowane, a w tej chwili nie jest ministerstwo kultury zamieniło się ministerstwo partyjne waśnie polityczne mają ich obraźliwe słowa polityka przed działaczami partyjnymi nie da na to pokazuje, że winny innych ostatniego dnia rozmawiamy o tym, Beata Stasińska prowadzi taki panel p t . jeszcze Polska nie zginęła nie póki nie żyje w Lublinie żyjemy w taki jest póki nie żyjemy na i tam próbujemy rozmawiać w gronie osób o różnych poglądach, dlatego że jest zarówno dyrektor centrum myśli Jana Pawła II mają inny prof. Staniszkis, jaki Paweł Demirski z DM czy Szczepan kopyt, więc to nie jest także my w ramach swojego myślenia o kulturze wykluczam inne sposoby myślenia myślę, że raczej nieufność urzędników UE, ale to nie tylko nią są urzędnicy na ministerstwa kultury dają nieufność widzimy tak naprawdę wszędzie, bo ostatnie konflikty chociażby we Wrocławiu świadczą o tym, że urzędnicy nie zaakceptowali tego co jest zapisane wprawie, czyli autonomii instytucji kultury i wolności twórczości to są rzeczy których, a urzędnicy nie rozumieją nie chcą przyjąć czasami się boją, a kulturalne i lubisz być postrzegana przez nich jako coś tak i rodzaj broszki kwiatka do kożucha w tatę, żeby było co otworzy się, żeby było się, gdzie sfotografować, by mieć coś się powieszonego na ścianie najchętniej, czego coś co nie zakłóca nam dobrego samopoczucia natomiast gdy w ciągu ostatnich lat bardzo wyraźną zmianą w Polsce jest też zmiana sposobu myślenia o sztuce i o kulturze nie tylko przez artystów, bo to jest naturalne, a także instytucje zmieniły swój sposób myślenia otworzyły się na publiczność otworzyły się na widzów otworzyły się na uczestników kultury, ale też otworzyły się na krytyczne myślenie i same zaczęły w ten sposób myśleć między instytucje kultury mimo tego, o czym pisze np. magazyn szum bardzo się już demokraty zawały nie wszystkie oczywiście są bardzo konserwatywne instytucje z bardzo często mający wtedy w nazwie narodowe muzea narodowe są taką instytucją konserwatywną i konserwujące są natomiast jak się przemieszczamy potem w kierunku instytucji krytycznych właśnie teatrów galerii, a on to widzimy, że zawsze była wielka zmiana in tej zmiany należy bronić i wspierać nawet otrzymałem pisaliśmy w liście popierającym protestujących aktorów teatru polskiego bronić tych, którzy bronią istotności instytucji kultury i jakości instytucji kultury i wszystko to prawda natomiast wydaje mi się, że konserwowanie naszego sposobu myślenia o kulturze jest 1 z naszych największych wrogów czy samoświadomość środowiska kultury jest 1 z największych wyzwań stojących przed kongresem musimy spojrzeć na to kim jesteśmy oczywiście Kongresu odgrywa taką rolę, że myśmy się policzyli, że byśmy sobie zdać sprawę z tego kim jesteśmy jak widzimy naszą rolę w społeczeństwie jak widzimy naszą rolę w w tych przemianach, których uważamy, że kultura powinna być nie tylko częścią, ale także narzędziem, ale zadawać zadali sobie fundamentalne pytanie, dlaczego my właściwie tego chcemy co jest tym powodem, który utwierdza nas w przekonaniu, że jesteśmy tak bardzo istotną częścią przemian społecznych, które umówmy się są nieuchronne to, że na Kongres zarejestrowało się ponad 1300 osób z czego jak policzyliśmy naszej fundacji tylko 6 % to są osoby poniżej 2005 . roku życia z wyraźnym sygnałem, który pokazuje, że halo mu chyba powinniśmy także zrewidować te same jak w ich definicje tego czym kultura jest to oczywiście zachodzi w tych polach badawczych kilku groszy za zajmują znakomite teksty socjologiczne towarzyszą temu UWM temu Kongresowi i warto wejść na stronę Kongresu choćby po to, żeby ściągnąć teksty opisujące stan faktyczny, bo w także ważnym pytaniem, na które w pierwszy dzień Kongresu będzie próbował dać odpowiedź jest to jaki jest tu musimy zdiagnozować naszą obecną sytuację podażową zaprojektować przyszłe działania i na to pytanie, jaki jest odpowiedzi bardzo trudno jest udzielić, a to, dlatego że w w chwili obecnej kultura przeżywa turbulencje i poważne poważne zmiany w zmiany w nią targają i to nie tylko w Polsce, ale jest to zjawisko, które dzielimy z całą Europą, a jest to coś co po prostu jest częścią naszych czasów i przy formułowaniu i sposobu myślenia o tym, czym kultura jest i tego w jaki sposób można w niej uczestniczyć w jaki sposób co jest w ogóle tą kulturą, a co nie to jest to będą na pewno także te pytania, które w kongresie się pojawią, gdy są szalenie istotne po to, żeby sformułować rekomendacje bo jaki jest nasz cel naszym celem oprócz wybranie się także sformułowanie pewnych postulatów w studiu Beata Chmiel Bogna Świątkowska przed państwem teraz informacja po informacjach o g no i jesteśmy z powrotem Beata Chmiel raz jeszcze dzień dobry i Bogna Świątkowska raz jeszcze dzień dobry i zrywa się mówić o tym, że, że kultura jest dzisiaj w specyficznym momencie to specyficzny moment na pewno się wiąże ze zmianą polityczną czy taki zmiana orientacji politycznej mamy ministra kultury, który wyobraża sobie swoją rolę w sposób bardzo aktywnych ma bardzo poważnie właśnie kultura traktuje obok cenią ręcznie sterować nawet tego nie ukrywa, a z drugiej strony podkreśla, że kultura jest takim terenem kształtowania się tożsamości czy budowania pewnych wspólnotowej narracji, więc jest takim obszarem, który Maz scalać wspólnota wspólnota jest pojmowana w tej perspektywie jako wspólnota narodowa patriotyczna właśnie za to kultura wmyśl tej filozofii, która za działaniami obecnej ekipy rządzącej stoi dom ma umacniać ducha innymi słowy i stąd takie bardzo krytyczne wypowiedzi w odniesieniu do różnych dzieł sztuki czy artystycznych przedsięwzięć, które próbują dokonać jakiś krytycznej rewizji momentów niektórych momentów mniej przyjemnych z polskiej historii i taka miły i taka dyrektywa, że trzeba teraz robić takie filmy i takie sztuki teatralne i w ogóle stawiać na taką kulturę, która pokazuje, że jesteśmy wspaniali, że mamy piękną historię i ogólnie jest Super znajoma powiedziała tak, że duch lata Candy chce związkowi pismo z tak, ale UE są rzeczy są 2 kwestie w tym pierwsza jest, że tak każe nam być może uda się pogodzić te wszystkie racje właśnie dzięki in temu, że zaczniemy mu próbować mówić o tych kwestiach poważnie i używać do tego języka sztuki i innym jest 1 przykład, który jest bardzo nam znaczący i myślę, że warto się temu przyjrzeć jest film Wołyń film Wołyń, który w Wojciecha Smarzowskiego, który wywołał w wielkich emocji i zanim został zrobiony w te jak został pokazany w kinach na festiwalu w Gdyni w raptem okazało się, że pogodził wszystkich pogodził tych, którzy myślą krytycznie o historii pogodził tych, którzy myślą w sposób taki prawo myśleć o historii pomyśl pogodził tych, którzy mimo, a on myślał nowoczesnym językiem filmowym i pogodził tych, którzy potrzebują w UE synonimem odtworzenia języka, który opowiadał o przeszłości w sposób zrozumiały dla wszystkich okazuje się, że to właśnie sztuka co więcej właśnie sztuka nowoczesna potrafi godzić te racje to jest bardzo wolno o niezwykłym przykładem, ponieważ wszyscy, ale zawiera wątki bardzo no ale to oznacza, że można próbować znajdować język do rozmowy, które nie jest językiem agresji napaści nie jest atakiem ad personam nie jest atakiem na inny sposób myślenia w UE i to jest druga kwestia jest taka, że to może jest też nadzieja dla kultury te tworzenie właśnie pewnego wspólnego języka porozumienia, którego nie ma, bo wystarczy włączyć się i były w jakikolwiek program polityczny w jakikolwiek telewizji już nie mówię o telewizji publicznej, żeby zobaczyć, że ludzie nie tylko się nie słuchają, ale nawet nie potrafią mówić o tym, walczy o utrzymanie ich nie słuchają a, a nadzieja dla kultury jest tak, dlatego że po tym co muzeum powiedziała Bogna o tym, że kultura została opuszczona przez młodych to może jest też taka w UE powiedział, abym pewna przemiana nastąpiła tutaj w ramach kultury i 3 KO w 3 Ka to musiało kulturach kobiety i kościół da energię, która była po kongresie w 2009 roku, która spowodowana przykłady, że 100  000 osób, a myśmy pytali o zawód były tam pielęgniarki i studenci uczniowie podpisywali się pod postulatami dotyczącymi kultury przeniosła się, gdzie indziej jak oglądaliśmy zdjęcia z ostatnimi demonstracji im nie w sprawie realnych praw kobiet to tam tam oni byli tam byli ci młodzi byli uczniowie liceów w całej Polsce, którzy brali się na czarno nie tylko dziewczyny też właśnie wspierające walcząca oprawa kobiet mężczyźni dziewczyn mężczyźni, więc to nie znaczy, że to są wartości wykluczających się nie to są wartości wspierającej myślę, że jednak jesteśmy świadkiem jakiejś przemiany, które ten błąd parasolek jest bardzo znaczącym momentem też dla kultury my musimy zobaczyć co jest ważne dla tych, którzy zdecydowali się wejść w rzęsistym deszczu na ulicy, że zdecydowali się nie pójść do szkoły jak powiedziała jednak czternastoletnia protestująca w Warszawie powinnam być w tej chwili na lekcji geografii albo jakiejś historii w NATO słowo jak i jeszcze jest oczywiście redagują Korean często używane, ale tu w tym momencie stało się słowem znaczącym, bo o nim wszyscy i my wszyscy, którzy byliśmy na tych ulicach właśnie nie chcemy poruszać się w językach jakich w historii myślę, że ten wspólny język musi zostać wypracowany zawsze sztuka kultura są tymi w awangardzie, które powinny słuchać Bogna Świątkowska, bo to jest szalenie interesujące także z tego powodu, że jesteśmy już taki moment, kiedy np. formowane są postulaty nie tylko w tej sferze taki bardzo wysokich, ale także w lokalnej i temat relacji między tzw. peryferiami, a tzw. centrum także będzie 1 z głównych tematów do dyskutowania w czasie tego Kongresu, bo on co pokazały także te protesty, o których mówi Beata pesto użyte w rzeźni mamy tak naprawdę tych tradycyjnie parom pojmowanych peryferiów jeśli dochodzi do kwestii fundamentalnych kwestii dotyczących innym wartości czy też no właśnie tych sprzed tej sfery, w której znajduje się także kultura my to my potrafimy już w tej chwili wytworzyć taką taki obszar, w którym to, gdzie my się znajdujemy w tej jakiejś geografii nie ma specjalnie znaczenia, a więc pękają kolejne stereotypy, na których osadzona była do tej pory organizacja kultury jest szalenie ciekawe poza tym to, że kultura i sztuka wyszły poza swoje ramy one Take my już dzisiaj sztuka nie musi wisieć w galerii nie musi być prezentowana na deskach teatru w ten postulat w przyciągnięciu sztuki kultury w kreowanie życia społecznego on jest realizowany od takich akcji jak np. projekcja partii razem w wyroku w sprawie Trybunału Konstytucyjnego na ścianach siedziby rady ministrów akcja artystyczna no właśnie albo jakiś bardzo prości wyszukanej pracowicie przygotowywane formy uczestniczenia w protestach ulicznych, więc mamy my obserwujemy, że z takiego błahego powiedzmy kanał czy projektu, którym było wyprowadzenie sztuki do przestrzeni publicznej, kiedy po rzeźby takich akcji FM artystyczne w przestrzeni publicznej okazuje się, że lekcje z tego to ta młodsza generacja talentów bardziej wrażliwa na reformy, które właśnie są skostniałe nie są poddane formatu przyjęła jako pewien sposób realizowania swoich obywatelskich czy też innym po prostu życiowych postulatów to jest fascynujące też w tym kongresie, że my zbieramy w momencie, w którym to przenikanie sztuki i życia społecznego tak postulowane możemy obserwować oczywiście to nie jest kwestia, iż powszechnego i ciągłego zanurzenia w tym idealnym połączeniu, ale jednak widać, że kultura k, o której się mówi często się i żąda, czyli coś co ma określoną formę jestem taki przysłowiowy czerwony dywan na festiwalu filmowym, który dzisiaj mówił mi prawo i Demirski, z którą rozmawiałem przed kongresem, że ta forma jest rozbita i TR to rozmaite i sposoby uczestnictwa i myślenia o kulturze powinny być dostrzeżone przez ludzi kultury właśnie po to, żebyśmy się nie zamknęli w tej klatce, która oddziela nas od od odbiorców od tego co jest naturalnym środowiskiem ludzi sztuki, czyli po prostu od życia społecznego 3 dni potrwa Kongres kultury w Pałacu kultury można sobie tam przejść jak to właściwie się robić, żeby wziąć udział można Marzeny pałac kultury zamieniamy żyje i pałac kultury nauki nie zamieniamy na 3 dni, a nawet trochę dłużej, bo równocześnie zaczyna się warszawski festiwal filmowy, który będzie trwał przez następny tydzień jeszcze za mienie zamieniamy w miejsce absolutnie kulturalne, dlatego że oprócz 3 debaty kongresowe, które wymagają rejestracji, ale można je dokonać na miejscu kung kultura będzie tam wszędzie łącznie z placem Defilad to zapraszamy oczywiście my zobaczymy, jakie efekty, jakie owoce jak już tak ewangelicznych staż w bardzo dziękuje Beata Chmiel obywatele kultury, gdzie tak bardzo Bogna Świątkowska Fundacja bęc zmiana dziękuję bardzo dziękujemy oraz informacji przed państwem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA