REKLAMA

Jaki jest stan środowiska w Europie?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-09 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Azja TOK FM jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik witamy w naszym studiu gości pani Maria Andrzejewska dyrektor centrum NIT Group Warszawa dzień dobry dzień w Kolegium Rio nie Ingrid tak oponent, a Yoon one chyba UNEP po prostu nas tak, ale jak zamczysko pierwszych liter od naz w angielskiej tak, ale przyznam, że już nikt jeszcze nie słyszeliśmy takiego wspaniale w takim razie będzie musieli tego zacząć naszą rozmowę jest również z nami pan dr Piotr Mikołajczyk główny Rozwiń » specjalista od biologii ochrony środowiska centrum właśnie ona exit Warszawa dzień dobry kina Gryf i pan Krzysztof Baczyński prezes zarządu związek pracodawców przemysłu opakowań produktów w opakowaniach Eco Pack dzień w dziurawych i zaczniemy właśnie od tego o czym już panie mają rzymską, a chwilę porozmawialiśmy coś, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy podaję taki skrót skrót UNEP Ingrid cóż to jest organizacja, o co chodzi one PL jest polsko brzmiącą jest polsko brzmiącym określeniem skrótu, który my wciąż wynika z DM angielskiej wersji nazwy organizacji międzynarodowej, jaką jest program narodów Zjednoczonych ds. środowiska i najpłynniejszych zmywamy programu, czyli w skrócie tłumy w, a więc możemy poczytać na różne sposoby, aczkolwiek najczęściej po prostu mówimy Kunert jest to do końca jest to agenda HR ONZ-owska największa legenda i w zasadzie agenda, która jest dedykowana sprawom środowiska w swe bardzo szerokim zakresie począwszy od spra w związanych ze zbieraniem informacji raportowaniem przeglądam informacje udostępniają jak już Jóźwiak również takim bardzo stricte tematycznym działaniom, które się wiążą ze współpracą również innymi agendami, które funkcjonują w systemie Lancet itd, gdyby 2 podstawowe funkcje w dacie spojrzenia, ale ma raportowania oraz jakiś potencjalnych kroków, żeby zmienić sytuację noszę od 15 września podczas debaty, gdzie również prezentowano raport o 6 zewnętrznie zaczniemy od początku, czyli od tego czy próba analizy jak wygląda świat jeśli chodzi o środowisko, a dokładnie państwo piszą Regi regionu Europejski tak czy Dumki chodziło o euro PMI dokładnie, by po raz pierwszy od dna może jeszcze 2 słowa wprowadzenia nawet gdy trenerem raportu, którym rozmawialiśmy takie pozwolenia 15 września w Warszawie to był już to buły pierwszy na 1 z raportów przygotowanych w ramach innych gmin całego, jakby projektu Global Environment Outlook, który June realizuje od prawie 30 lat, a on jednak po zwykle wydawał takie globalne oceny stanu zagrożeń i perspektywy zmian środowiska mniej więcej w takim trybie cztero pięcioletnim, a w tej chwili z tego też względu mamy już, że raport, który nazywamy go 6 raport ten akurat charakteryzuje się tym, że wreszcie po raz pierwszy do opracowania tego globalnego od luka pod przystąpiono już od importu na ryby rozpoczęto inne przygotowujące raporty regionalne, ale i one itd jako taki funkcjonuje w 6 regionach świata podzielił świat na 6 regionów należy nie jest to dokładnie zbieżne z liczbą kontynentów, ale jest to model przyjęto 6 regionów jest 6 koordynatorów regionalnych i dla każdego z takiego bez takich jest dla każdego regionu przygotowano raport ostanie zmianach i trendach zmiany na MDM w środowiskach IT raporty regionalne, które po raz pierwszy zostały przedstawione na konferencji wejście to było zgromadzenie tzw. parlament środowiskowy, który miał miejsce w Nairobi w maju tego roku tam po raz pierwszy zaprezentowano 5 raportów kontynentalnych natomiast ten raport paneuropejski został zaprezentowany w trakcie konferencji ministrów Batumi w czerwcu b r. czy to jest także takie raporty powstają w ten sposób, że prosi się rządów rządy krajów w takim regionie mówi drugi od przyszycia mu jak wygląda sprawa środowiska w waszym kraju powinny to zbierzemy razem jednak dokumenty będziemy mieli raport czy też Jurek wysyła swoich tajnych agentów, tudzież przechadzają praw zamierza pan jakość powietrza chodzą po wysypiskach śmieci i a organizacyjnie to jest dosyć skomplikowane, bo po pierwsze musi być decyzja rządów o przystąpieniu do realizacji takiego dopracowania takiego raportu i zgromadzenie i będą dokładnie jak to się z 24 zgromadzenie ogólne i na pół czy w tej chwili nie chciałbym tutaj dzisiaj z swojej nazwy przytoczyć natomiast zostało dyrektor k generalnej na pozostałe osoby zobligowane do przygotowania takiego raportu przez kraje natomiast sam raport jest opracowywany przez dosyć dużym liczną grupę ekspertów przedstawicieli różnych instytutów i to nie tylko europejskich, ale również z innych części świata, które prowadzą badania nad regionem europejskim, bo tutaj chciałabym zaznaczyć, że mówimy o regionie tak jak inne zaznaczono to w tytule raportu paneuropejskim mówimy o 54 krajach, czyli tak szczerze mówiąc to jest od Arendt, żeby tak przestrzennie trochę to zobrazować ulgi w dal tak po Kamczatkę jeszcze wpływ chodzi nam tutaj Turcja Izrael kraje Azji centralnej Azji środkowej, czyli na tak dobrze państwo działa to znaczy, że mam przed oczyma bardzo różne ustroje bardzo różne kraje bardzo różne kultury, ale i tak ktoś, kto się do tego raportu będzie na pierwszy zadawał jedno proste pytanie co pana mówi o jakości czy też stanie środowiska w Polsce, ponieważ mimo wszystko w raporcie te ogólne sformułowania, które mówią że, gdy w lipcu cytuje ich jakość powietrza jest największym zagrożeniem jest nowo zdrowotnym dla ludności regionu paneuropejskiego myślimy o Ukrainie nie myślimy o Izraelu myślimy o Polsce tak albo wtedy, kiedy czytam o zanieczyszczeniach chemicznych o tym, że bioróżnorodności zagrożona jest kilka takich kluczowych w żagle węzłów w tym raporcie chciałbym zapytać co w co powinniśmy powrócić na początku co mogłoby być takim sygnałem alarmowym, którego może niektórych po prostu przyciągnął do do tego raportu zachęcił do dołu do lektury na mnie osobiście największe wrażenie jednak, żeby ta jakość powietrza w tym w tym sensie, że my wszyscy oddychamy powietrzem skoro Hewlett pisze, że to jest największe zagrożenie zdrowotne NATO moim zdaniem jest czas, żeby byli bici na alarm w i ja, jeżeli bochen myślę, że w tym raporcie jest szereg różnego rodzaju niezwykle ciekawych wątków oczywiście zależą od zainteresowań każdy będzie na co innego zwraca uwagę natomiast ten raport pokazuje też, że w sposób taki chyba dosyć jednoznaczny, że tak naprawdę to jest relacja wzajemna przeróżnych elementów i my i są one uwypukla zależności, że w zasadzie ta zła jakość powietrza, którą mamy psy w tej chwili w miastach, którym oddychamy wynikała ze złego funkcjonowania również w innych innych elementów całego systemu natomiast pytanie czy to z mojego punktu widzenia na pewno sobie bym inaczej raport w ogóle bardzo akcentuje relacji pomiędzy stanem środowiska zdrowiem człowieka to jest 1 z takich bym im przyświecających mu celów, żeby pokazać, że tu nie mówimy tylko o stanie środowiska dlatego, że to jest ważne, że mamy świadomość że, że czujemy, że powinniśmy coś z tym zrobić tylko, że to ma bezpośrednie przełożenie na nasze życie na nasze codzienne funkcjonowanie na zdrowie ba właśnie na zdrowie nas dzieci, a dziadków i cały i całych wszystkich nam bliski aż do przerwy się na antenę dziwię się z państwa takie wrażenie, że niektóre fragmenty raportu brzmiał bardzo podobnie do fragmentów ubiegłorocznej encykliki papieskiej laudacji związek między tym co człowiek robi a, a zmianą środowiska, w którym żyje i akcentowanie tego już w 1 z takich rzeczy w zaprosili państwo minister środowiska na 15 września debaty, że znów usłyszeliśmy przyszedł, ale uczestniczył pan wiceminister Mazurek Białek, które słowom nie ma co tu otworzył nasze naszą konferencje i miał uczestniczyć w panelu, który dotyczy gaz mógłby go dotyczy gospodarki obiegu zamkniętym albo inaczej jesteśmy zobowiązani, że pan minister mimo bardzo złego stanu zdrowia przyszedł do nas otworzył i powitał uczestników, ale już nikt zdrowy nie pozwolił rozmawia pani o stanie zdrowia i w związku z Kubańczykiem powiedziała komuś drugie pytanie zadać skoro taki związek z naszym stanem zdrowia wg raportu Gao 6 Massa masz już w Sopocie był minister zdrowia i czy państwo zaprosili, bo powiem szczerze dumny z fantastyką od 8 zlote zarządza media bardzo często kompletnie nie wiążą stanu środowiska ze stanem zdrowia społeczeństwa, którzy w hodowli dopiero od kilku lat z powodu głównie złej jakości powietrza i zanieczyszczeń chemicznych dopiero pojawia się taki związek, że jednak adresatem różnych problemów we związanych ze środowiskiem może być również minister zdrowia i to są dopiero od osób przez ostatnie lata, ale tu w międzyczasie dwukrotnie palcem wskazującym zniesiono w górę pan dr Piotr Mikołajczyk wskazywał, że chciałby wydłużyć mija jeśli można o tym, o tym Polski naszym podwórku raport jest opracowany dla gości dużego obszaru i są choćby z tego powodu trudno mu się koncentrować na problemach poszczególnych krajów należy sobie jak z zdaję sprawę, że problem całego regionu to również są problemy krajów, które w tym regionie się znajdują zarówno, dlatego że te kraje współtworzą, jaki zagrożenie czy, przyczyniając się do niekorzystnego trendu środowiskowego jak również dlatego, że to co się dzieje w regionie oddziaływuje na nas siedzi na mniejszym obszarze czy właściwie każdy kraj położony w sumie w całym regionie jest poddane wpływom, które są w tym regionie trwa, a utworzona często są nawet tworzony poza tym regionem w każdym razie wiele problemów środowiskowych obecnie ma wymiar znacząco wykraczające poza skalę krajową nawet w jedno w 1 z pierwszych fragmentów raportu jest podkreślone, że te obecne wyzwania środowiskowe, że w porównaniu z przyszłymi mają charakter znacznie bardziej systemowy globalny wszechogarniającej w ogóle chociażby w mówiący o czystości powietrza czy klimacie w ogóle cała ludzkość można górnolotnie powiedzieć stanęła przed dość przez przed dość bezprecedensowym wyzwaniem zmiany klimatu z należą do tego typu wyzwania, które wykracza poza skalę lokalną, a nawet krajową czy nawet regionalną, czyli jest to problem, który jest generowany w wielu miejscach ma zasięg globalny oddziaływanie globalne i społeczność międzynarodowa musi się przyczynić do jego rozwiązania w sposób dość spójnie skoordynowane stąd wiele wysiłków, które obecnie są podejmowane mają charakter międzynarodowej działalność agend ONZ natomiast należy sobie zdać sprawę, że istnieje czasem mnie czasem bardziej zauważalne, ale jednak związek pomiędzy tym co się dzieje w skali globalnej, a naszym rodzinnym podwórkiem czy wręcz 3 bytem jakość życia naszej rodziny wszyscy się zgodzimy, że czasu nie katastrofa w Czarnobylu, kiedy okazało się, że Polska niemająca elektrownia Opole przemysłu jądrowego społeczeństwo polskie może ucierpieć zaletą katastrofy od czasu jak pamiętam katastrofy ekologicznej w Sudetach, kiedy okazało się, że to czeskie niemieckie sądy są realizowane regiony produkują taką ilość substancji chemicznych, która potrafi zniszczyć lasy i po polskiej stronie granicy to, o czym pan mówi to jest zrozumiałe, ale chciałem tutaj naszego gościa pana Krzysztofa Baczyńskiego zapytać o taką interpretację następujący historii, bo to, o czym mówili niezrozumiale nie do końca w sumie jest ta zależność globalna sieć lokalnych i tak w Szwecji od jakiegoś czasu świetnie radzą sobie za starą wersalkę rynkiem do tego stopnia, że wykorzystują już wszystkie swoje dostępne śmieci i zarabiają, ale surfingu kupując śmieci z innych krajów europejskich i swego czasu nim podpisali 1 szwedzkiej gminie w kontakt z Włochami w i Włosi zaczęli przysyłać do śmieci, ale okazało się, że sprytni Włosi do tych kontenerów Zosi z odpadami wrzuca również kamienie, żeby te okropne budzi szacunek, choć byli straszliwie oburzeni zerwali współpracę i ktoś może zobaczyć mapę Europy wchodzić zaraz zaraz histerii kluczowe jest to, że ktoś w Szwecji zarabia pieniądze na odpadach z Włoch to co do tego stopnia możemy myśleć o gospodarce w globalnie tak naprawdę jeszcze pana zapytać czy to rzeczywiście jest tak, że ktoś mówi o gospodarce odpadami to to pan właśnie myśli w kategoriach globalnych czy też tylko do lokalnych produkcji dziś odzyskiwania rzeczy w 1 kraju w 1 z regionu w necie ten wymiar matka, kiedy te teraz po ma 2 płaszczyzny nakazy do przykładu, który pan podał Reed, a sytuacja wygląda też inaczej, ponieważ wymóg w Szwecji Szwedzi nie są nastawieni na recykling na odzysk często zastępuje się ze spalarni mówi gra w Skandynawii spada głównie odpady z tego okresu jestem z tego czerpie energię elektryczną strata ryby czerpie energię cieplną dlatego, owszem, ale tam jest skupiska ludności są tak zdegradowana, że w niektórych miejscach nie ma wystarczy jego sumienia po importując te odpady, żeby je po prostu spalić je odzyskać energię to jest biznes BOR, bo z paleniem odpadów niektórych frakcji, zwłaszcza dla tworzy w sztucznych czy paliwa alternatywnego z biednego z różnych komponentów odpadów ma oczywiście swoją moc energetyczną i nie trzeba kopalin stosować można palić przepraszam za kolokwia na określenie śmieci jest to, że to był przykład, że to był przykład skandynawski co do was drogie części pytania myślę, że w Polsce jeszcze się myśli bardzo w skali mikro czyli, ponieważ gospodarka odpadami goście komunalnymi, czyli to co przeciętny mieszkaniec wyrzuca u siebie do kosza bez pokrycia gmin ponadto każda gmina martwi się w swoim zakresie dopiero od niedawna zaczęła zaś można zaobserwować takie pojawiające się tu podejścia w skali makro w ich, że gminy się łączą po wojnie rozmaite związki międzygminne, żeby na wspólnych terenach, które są najczęściej jednorodnego graficznie n p . Podbeskidzie Podkarpacie łączą się wspólnie gospodarują na terenie kilkunastu gmin tym strumieniu odpadów ustanawia wspólne standardy przetwarzania wspólne standardy selektywnej zbiórki wychodzą z prostego założenia, że w, że duży może więcej, więc jeżeli się kilkanaście dni z zmierza do kupy i zagrzebuje swoje budżety, bo będzie stać na lepsze nowocześniejsze technologie i taki trend już można w Polsce zaobserwować dlatego teren tu niedawno można powiedzieć podłączyła się 4 kolejne kolokwium z Ministerstwa Środowiska, usiłując zabrać wszystkie rozmaite działania w tym krajowy plan gospodarki odpadami, czyli usystematyzować co powinniśmy tak naprawdę robi z rozmaitymi odpada przecież wszystko z komunalnymi, żeby ograniczyć mimo wszystko spalanie przede wszystkim ograniczyć składowanie, czyli te nieszczęsne wysypiska śmieci powinna ona na tle Europy jak rozumiem powinniśmy się trochę wstydzić jako jako kraj, gdy społeczeństwo, które dużo spala przede wszystkim kończy się z wstydzić jak bezpieczeństwo, które dużo składuje wyrzuca na wysypiska na tak, ale myślę o tym w wymiarze już zupełnie unikatowa, czyli w Plazie ktoś śmieci po prostu spala 1 niestety Dodge ów tutaj możemy wrócić do pierwotnego tematu naszej rozmowy, czyli ERM ochrona środowiska w tym gospodarka odpadami, a stan zdrowia, ponieważ największe zanieczyszczenia to są te nieszczęsne te 10 to Gazy, które są rakotwórcze cząstki po jest 10 lat po 2 , 5 dowolnie, ale one pochodzą również ze tzw. domowych pieców i gdzie oprócz fatalnego miału węglowego pali się jeszcze śmieciami i to i te wszystkie związki taktyczne i dodatku do sfery trafia do naszych płuc to powoduje u oraz rozmaite dolegliwości, więc to co mieszkaniec zaoszczędzi na spalenie śmieci w piecu traci na swojej chorobie i na konieczność leczenia, ale nie ma też świadomość nieważne świat znaczy, że głównym w niektórych miastach już ma proszę zauważyć Kraków jest ogromna kampania nie da dobry przykład, bo akurat jesteśmy tutaj w takim składzie nauka biznes środowisko i alei i organizacja międzynarodowa w sensie mam namyśli agendy ONZ Lwowską, a tu nie ma kogoś, kto byłby odpowiedzialny za to, bo przypomnę, że w Krakowie to nie samorząd wystąpił z inicjatywą to nie rząd wystąpił z inicjatywą mało tego nawet nie tak naprawdę organizator organizację typowe ekologicznego grupa aktywistów miejskich starosty rozsypuje się w ogóle pana braster tworzymy od kilkunastu minut po tak jakby ludzie byli aktywiści miejscy, którzy powiedzieli musimy zrobić cokolwiek, żeby jakość powietrza się zwiększyła i to dopiero później uchwała, a i ustawa w ramach całego kraju rzeczywiście mogła doprowadzić do tego, że ZUS i wprowadzone został zakaz palenia, kto wygra zacznie obowiązywać, ale one także państwo w wyścigach przy urnach, ale sam pan powiedział przepraszam, że pada słowo ja bym nie traktował tego jak one nawet jako ogromny pozyty w, ponieważ działania rozmaitych i interesariuszy czy samorządów czy rządów również powinny być inspirowane i wyleczyć społeczeństwo powinno określone działania wymuszać poczynając od ochrony czystego powietrza skończywszy na lata, a np. ograniczeniu transportu w godzinach nocnych czy wjazdową w określone miejsca, a miast, gdzie ten wjazd powoduje jeszcze większe stężenie np. spalin samochodowych lub albo to co zrobił w Rzeszowie innym prezydent miasta ma pan Ferenc, który podpowie także o policji okupuje wam za kilkadziesiąt tysięcy wóz patrolowy, który może badać jakość Stalin i z 34 skontrolowanych samochodów miało odebrane ich kierowcy przed ich odebrano dowody rejestracyjne okazuje się, że z ich rur wydechowych toksyczne rakotwórcze substancje się w wydobywają z to też taki scenariusz rozmów w czasie spektaklu kupować tak na mnie też nic nie rozsypuje tylko jest to teza pan powiedział przed chwilą jest dla mnie potwierdzeniem tezy jak ważna jest współ granie wielu elementów, że oczywiście bardzo ważne jest Wola polityczna, która przekłada się na prawodawstwo po pierwsze, i po drugie, im też w miarę możliwości na instrumenty finansowe podatkowe fundusze tego typu rzeczy strategii działań, ale z drugiej strony mamy współ powinno być współdziałanie naukowców z trzeciej aktywności biznesu i czwartek bardzo ważnej obywateli, czyli właśnie aktywiści właśnie sektor pozarządowy właśnie mieszkańcy, dlatego że oni są konsumentami dla biznesu i oni są wyborcami dla decydentów wniosku z tym ich postawy i świadomości postawy zwielokrotnione przez ich liczbę potrafią wywołać skutki na tym poziomie sztabowym, mimo że oni Canaletto jest to świetne, że jeżeli ci aktywiści zauważyli problemy zauważyli jego znaczenie dla swojego własnego, jakby dobrostanu mówiąc górnolotnie do stanu zdrowia i potrafili swoją aktywność, a nie sposób zorganizować się wyrazić i doprowadzić do do tejże zmiany, by ta zmiana poziomu centralnego przypomniał, że to już po pomoc państwa w debacie, ale z ministerstwa rozwoju w przyszedł jasny komunikat będziemy wprowadzali normy dla zakupu w Polsce tak, żeby rząd, żeby w Polsce nie można było korzystać z kotów, które produkują na metę to trujący dym przy okazji oczywiście trzeba jasno powiedzieć wyraźnie, że nadal norm na paliwo nie mamy w umowach kąpali w krótkich, ale może to jest przykład jeszcze tylko gdy uzupełnia może, że żadne to był przykład współdziałania na gruncie lokalnym natomiast możemy ten sam schemat i daty ważności współdziałania poszczególnych grup prześledzi się na każdym poziomie regionalnym krajowym i ich pojazd mówimy o raporcie ONZ-owski na poziomie globalnym dlatego ludzie się spotykają na zgromadzeniach ogólnych ONZ dlatego delegacje państw uczestniczą w konferencjach klimatycznych i tam są również przedstawiciele biznesu przedstawiciele świata nauki decydentów i organizacje społeczne, aby o problemach czy oświatowych czy lokalnych dyskutować właśnie przy w partnerstwie i przy współdziałaniu w poszczególnych Tychy to nie jest jakby tego słowa, ale nie interesariuszy, a wobec osób przekażą władzom stosował takie o takim przypadku, kiedy nie było oprócz tego, o czym pan doktor mówi, a mianowicie nie było ani organizacji pozarządowych, ale też nie pamiętam, że budżety samorządów zgłaszała okazuje się, że usłyszeliśmy kilka dni temu, że reklamówki do odsiadki foliowe zniknął, a i będzie na 3 dni w tym czasie trzeba będzie za nie płacić mamy nadzieję, że one znikną z wysypisk śmieci tak, a to proszę bardzo męczy tak, by w życiu Berczyński nie znikną trzeba będzie za nie płaci coraz będziemy takie prawodawstwo Unii Europejskiej to jest wdrożenie dyrektywy, która ma na celu ograniczenie takich pereł użycia lekkich torebek foliowych każdy kraj członkowski te są do wyboru 2 narzędzia po pierwsze, albo jakimiś innymi działaniami tymi znanymi tak ograniczyć zużycie, żeby w 2019 roku było zużywanych w Werderze 90 torebek na głowę aż 2020 piątym 40 albo wprowadzi powszechną opłatę za użycie torebki foliowej większość krajów europejskich wybrało to drugie rozwiązanie takie fiskalne boli złowieszczego zastosowanie dlatego Maderze to był moment mu prawie 3 tygodnie temu Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt ustawy, który wprowadza właśnie tą opłatą recyklingową tak to się formalnie nazywa dalekie torebki foliowe od 15 do 50 mikronów, czyli tym bardzo cienkie torebki, które służą do pakowania mięsa i woli tych środków są zwolnione są pod chodzi o te reklamówki, które zwykle wynosimy ze sklepu wraz z zakupami i oczywiście w ustawie jest napisane, że maksymalny poziom wynajmu tej opłaty będzie wynosił złotówkę od torby jeszcze raz się spodziewał, że to będzie w okolicach 20 gr i jak się dokładnie przeczyta dokumenty towarzyszące temu projektowi ustawy, zwłaszcza oceny skutków regulacji to samo ministerstwo wyliczyło, że skutki finansowe, bazując na opłacie 20 gr za torebkę, więc jeżeli minister zaproponował w swoich wewnętrznych rozliczeniach taką taką opłatę spodziewam się, że opłata właśnie wyniesie 20 gr, a te dziwne, że nie tak mało zaufaliśmy w świadomości społeczeństwa takiej wiedzy o naszym związku z własnymi naszymi odpadami, które później 60 muszą się znaleźć musimy o finansach Finów finansowo to rozwiązać pani Maria, że daję się, że tutaj pan inne bardzo pięknie dom pan przedstawia, ale ta wiedza społeczeństwa jest naprawdę dosyć niska innym, gdy do tej w trakcie panowie przedstawiali różne odnosili się do tych kwestii związanych z Hanną powinna czy z relacją do zdrowia człowieka myślę, że AM cały czas mi do głowy przychodzi właśnie z hasła edukacja, bo to jest też 1 z działań, które my permanentnie od tych 25 lat podejmujemy to jest docieranie do przeróżnych kręgów społeczeństwa na różne sposoby z edukacją z pokazywaniem tych relacji i dlaczego pewne rzeczy należy wykonywać, bo trochę też jest Axel gospodarką odpadową w tej chwili będzie z torebkami foliowymi, że ludzie się będą denerwowali, że ktoś coś każe żonie muszą to robić i ale gdyby nie rozumiał, że robią to tak naprawdę sami dla siebie, bo to co pan Krzysztof powiedział, że palą się w kominkach no tutaj przyszliśmy na to inną skalę miejską, ale ja sama mieszkam pod Warszawą i wiem jak i my wszyscy wiemy, że mamy sąsiada, który notorycznie pali różne rzeczy i jest przez nas jakiś sposób wewnątrz łupem delikatnie, by sztamę, ale on po nie rozumie tego Rząsa szkodzi sam sobie dla niego to jest pewnego rodzaju oszczędności i pytanie zawsze się pojawia atuty naszych działaniach w jaki sposób dotrzeć z edukacją do poszczególnych grup, bo tych grup jest bardzo duże są bardzo głośne, jakiego rodzaju, ale działania podejmować, żeby ludzie zrozumieli, że robią to tak naprawdę dla samych siebie, że nie robią tego, dlatego że ktoś nakazał też podobnie jest też sporo NES MEN naszymi partnerami biznesowymi, gdzie czasami nie są nerwy i przedsiębiorcy, którzy podchodzą do pewnych rzeczy no znowu nam coś tam uregulowano i znowu musimy wykonywać pewne działania a jakby w pełnym staramy się pokazać że, że to jest 1 mały tryb ich w tej wielkiej maszynie, jeżeli LT kibice nie zaczną działać tak jak należy i to to naprawdę ta machina też nie uruchomi nie będzie funkcjonowała zgodnie z celami, do których zmierzamy czy aby nie nie pomoc nie pozwoli nam osiągnąć celów, do których zmierza w atakach to pani mówi o bardzo ważnej rzeczy o edukację Ilona powinna być przy współ powszechne w dziedzinie środowiska powszechna nie tylko powinna dotyczyć szkoły sobie wyobrażał w świecie idealnym jednak promowanie pozytywnych wzorców w dowolnym w dowolny sposób niemoc seriali telewizyjnych, gdzie tkwi, gdzie główny bohater dnia zarząd badanie wygląda na to segreguje śmieci tak po po nie wiem po lokowanie idei, ale też tak to właśnie ten pan tę możliwość jego decyzję korzystną formę zenitu w 1 z naszych ostatnich działań rano mieliśmy w 2 wejść w 2 seriale jedno w planie długi w barwy szczęścia imamy nadzieję nadzieję, że baraż walczą w 1 z bohaterów, by zobaczył żonę wracającą z bazaru wyrzucił reklamówkę powiedział jak możesz ich lasy, bo bardzo cierpią, a ty po prostu nie jest darmowy lasach Amazonii reklamówkach te lasy Amazonii to dobry przykład w SMS-ie myślę, że ułomności takiego komunikatu edukacyjnego trochę polega na tym, że usiłuje się ludzi skłonić do pewnych działań, tłumacząc im to na przykładach dość odległych, czyli abstrakcyjnych, a ludzie w chyba lepiej reagują na coś co jest dość doraźny łatwo zauważalne i bezpośrednia i dotyczy ja takiego takim przekłada się posługuje, że często emocjonalnie intuicyjnie zupełnie inaczej reaguje się na hasło zostawmy matkę ziemię dla przyszłych pokoleń wysoki poziom abstrakcji dla osób wrażliwych na na kwestie przyrodnicze środowiskowe to działa w tym dla większości przeciętni zjadacze chleba dużo lepszym hasłem byłoby pomyśleć o świecie będą żyły twoje wnuki i to jest już to już nie jest abstrakcyjna ludzkość to już jest moja rodzina to już jest moje przyszłe pokolenie tak, bo moje geny moje moje moja krew moje moje potomstwo w i uzmysławia nie w sposób bardziej bezpośredni przełożenia jakiegoś działania na pewien skutek, który mógł tego nie widać na co dzień nie jest łatwo zauważalny, ale on jest, by dał się dosyć skuteczne i dodatkowy element pewne mechanizmy finansowe tutaj wyjazd biologa z wykształcenia ani niedawno dość dość dynamicznie stworzyliśmy świat tzw. usług systemowych to jest koncepcja, która raczej idei koncepcja, która polega na tym, aby ludziom uzmysławiać w sposób bardzo wymierny i wręcz wyliczane w swej czystej pieniądzach co mogą uzyskać, chroniąc przyrodę lub co mogą stracić, niszcząc przyrodę i 1 to jest myślę, że jedno z 1 z takich mechanizmów czy 1 z dobrych narzędzi, które potrafią pewne pewne treści przekazywać w sposób bardziej namacalny, docierając łatwy do decydenta Otóż do świadomości przeciętnej osoby, która nie wiem żyję w Dolinie rzeki jest zainteresowana retencję przeciwpowodziową albo żyje w górach i jest zainteresowana, żeby zbocze się nie osunęło albo czystością wody czystością powietrza to wszystko zależy od przyrody to są świadczenia, które otrzymujemy od świata przyrody i ich skutki zaniechań lub w nagroda za za pozytywne działania potrafi być bardzo namacalne i rachunki za lekarzy rachunki za oczyszczalni ścieków musimy zapłacić ile za to co przyrodą daje za darmo to jest pod roboczą z akcją na pozycji do tej wypowiedzi raczej ja reprezentuję biznesem biznes jest pragmatyczny, więc jeżeli oprócz szczytnych idei również postaramy się uświadomić mieszkańcom pragmatyczne podejście do orzeczeń zadać proste pytanie może nie czekać tyle samo za nie tylko dobrze Mastalerka i co zamierza z nią zrobić jak dodaje zamierza wykorzystać, żeby nie wydrukować rzeczy i pogorszenie wyrzucić, bo proszę pamiętać, że do torebki i dało badanie Ministerstwa Środowiska potwierdził, ale w wielu przypadkach wspólnego worki śmieci, czyli Bieruta przyniesie torbę ze sklepów i np. choćby segregowane śmieci nie zawiązuje wrzuca do każdego pojemnika jeśli w ten sposób będziemy te torebki wykorzystywać też pół biedy gorzej, jeżeli będą się walały po wysypiskach po poboczach w lasach, gdzie niestety te dzikie wysypiska znowu nam zaczynają być widać, a taka torebka składa się kilkaset lat ta nie jest biodegradowalne torebka papierowa a, rozkładając zanieczyszcza glebę, więc jeśli już apelujemy do społeczeństwa to odwołujemy się przez pryzmat praktyczności, bo paradoksalnie ludzie są bardzo praktyczni i jeżeli coś mogą wykorzystać powtórnie co nie wyrzucają tego typu dla samego wyrzucenia, a nie n p . nie wiedzą, że taką torebką, a że wiedział, ale intuicyjnie natomiast nie jest świadomie nie podjęła decyzję jak możesz taką torebkę wykorzystać można na tak karetek są nie wyklucza także się takie torebki zaciągać drogie to znakomita większość społeczeństwa powie Niewiem jeszcze do czego ale muszę to wykorzystać skoro zapłaciłem zapłaciła za porażkę w ich bardzo dobrze dobrze by było, żeby to jednak były biodegradowalne torebki rzeczy powiem tak ja się z ZSP nie mają absolutnie zgadzam natomiast, jeżeli torebki będą biodegradowalne to musimy sobie najpier w odpowiedzieć na pytanie, kiedy co rozumiemy przez biodegradowalne 6 i kiedy w dobie odegra wolność tak nawet następuje jedynym obok obecnie materiałem, który jest w pełni biodegradowalne to Santorski papierowe ponieważ, ponieważ tzw. plastiki biodegradowalne nie w przyrodzie występuje wyłącznie okrzyk Marek marketingowy tak naprawdę niesamowity on zarzut, że część słuchaczy teraz mówi niemożliwe, a jedynie co u Sułków komponenty pochodzenia organicznego pochodzenia roślinnego, po które da komponenty są wykorzystywane przy produkcji i są takie produkty z tworzywa sztucznego natomiast pamiętam przed 2 laty taki taka instytucja co obrocie listy, które badania opakowaniem z jego konferencje, gdzie udowadniał, że nie ma czegoś takiego w przyrodzie nie wstępuje jak plastikowa torebka biodegradowalne, ponieważ one się bieda gra biodegradowalne tak samo jak zwykła torebka plastikowa, czyli o siebie degradacja równa się przez radę, więc przypomina mi to powiedzenie ile trwa katar Lidla czarnej nieuleczalnych 7 dni od tej tydzień, bo tak alter styl to co pan zrobi to jest błędem jest wprost mówi słuchaczy do tego, żeby wrócili do starego peerelowskiego wynalazków takich torby z materiału z dużymi uszami, gdzie się pakował zakupy i prąd poraził użytkował absolutnie tak absolutnie zakup biletów papierowych to absolutnie tak, że wyrażam swoją pamięć tamtych czasach należy w naszych realiach nie widzę powodu, dlaczego nie da prozie proszę zauważyć, że to jest w warunkach wielokrotnego użytku to możemy nie nie wygląda tak ładnie jak człowiek się przekazać taką, a z królową torebką, ale wręcz odwrotnie jak układ jest wrogiem ale gdy już jest kwestią interesu jest kwestia trendów natomiast, w czym problem wpływu nie ma żadnego problemu tym lepiej jeśli torba torebka jest wielokrotnego użytku, a jeżeli torebka materiałowa, choćbym miała wielkie uszy i była nieformalna nie wyrzuca się po pierwszym razie Wrocław czy drugi słuchaczki powinniśmy, chociaż rozmowy z apelem kupujcie ładne torebki, gdy wielokrotnego użytku, które jeszcze w swoim pisaniu promów promują jakieś pozytywne rzeczy, ale muszę kończyć naszą rozmowę wyszliśmy z tego poziomu ogólnego, który rozpoczął w raportach mówiliśmy o gałąź 6, który był przedstawiany 15 września w Warszawie ten raport dostępny drogie materiały z tej konferencji debat są dostępne w internacie i te możemy znaleźć się pod jakim adresem czy, szukając tego po naszej stronie internetowej stronie Jonny Lee Warszawa www IWP łamane przez GL 6 zaprasza ukośnie i pani Maria Andrzejewska dyrektor centrum Jarek Rytel Warszawa panem dr Piotr Kowalczyk Poznań główny specjalista biologia ochrona środowiska centrum ale gdyby Warszawa był znany również Krzysztof Baczyński prezes zarządu związek pracodawców przemysłu opakowań i produktów w opakowaniach Ekopak bardzo państwu dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo pewnie państwo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA