REKLAMA

Które kraje przyjmują najwięcej uchodźców? I dlaczego Polska nie jest jednym z nich

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-08 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 7 minut później ósmej rano słuchamy Radia TOK FM dziś w sobotę 8 października w naszym studiu zapowiadanych gości Maciej Fagasiński podporach zrobić krok apel dzień dobry, gdy na grę w aktach z uchodźcami ktoś może zapytać w naszym kraju czy to jest tak, że Polska przyjmuje nie przyjmuje poprzedni rząd chciał przyjmować ten rząd nie chce przyjmować, jaka jest sytuacja teraz ze względu na ten chaos, który by panuje w dyskusji na ten temat duża część pola Rozwiń » może nawet te proste pytanie czy czy Polska teraz przyjmuje uchodźców czy Polska teraz przyjmie uchodźców do Polski przyjeżdżają osoby, które ubiegają się nadanie statusu uchodźcy są to zazwyczaj osoby pochodzące z byłych republik radzieckich i zawsze one do nas przyjechać przyjeżdżały problem oczywiście pojawia się tymczasowo wpuszczane na terytorium Polski, ale też zupełnie inna kwestia, jeżeli chodzi o osoby, które wymagają ochrony międzynarodowej bądź są uchodźcami, który miał być do Polski re lokowane bądź przesiedlanych w ramach programu dobrowolnych przesiedleń takie osoby do nas nie przyjeżdżają w zeszłym roku poprzednia ekipa rząd premier Kopacz 3 stwierdził, że będziemy przyjmować te osoby i wraz z z Unią Europejską stwierdzono, że będzie to 7000 osób nowa ekipa stwierdziła, że jednak nie będziemy przyjmować uchodźców, pomimo że na początku tego roku pojawi się projekt rozporządzenia ponieważ, aby jakakolwiek osoba mogła przyjechać do UE do Polski w ramach relokacji bądź przesiedlenia rząd musi przyjąć rozporządzenie musi nam określić, jaka to ma być liczba, skąd to co mają pochodzić musi zarezerwować odpowiednie środki z budżetu na ENA to działanie i taki projekt rozporządzenia pojawił się w styczniu tego roku myśmy zresztą komentowali wraz z innymi organizacjami projekt rozporządzenia i na tym wszystko stanęło, tak więc formalnie mojej ocenie zobowiązania, które podjęła poprzednia ekipa są nadal ważne pomimo tego, że Polska nie nie wywiązuje się z tych zobowiązań i Unia Europejska komisja Europejska ocenia, że Polska w tej chwili zamroziła ten swój projekt relokacji przesiedleń problem pojawia się na tyle prom pojawia się w tym, że jesteś 7000 osób miał do nas trafić do końca 2017 roku, ale jeżeli nawet Polska uruchamia, by ten projekt w miarę szybko to i tak mielibyśmy problem w jaki sposób logistycznie zorganizować przyjazd tak dużej liczby osób w tak krótkim okresie czasu, ale pada pytanie w tym momencie zasadnicze czy od momentu, kiedy rozporządzenie mogłoby wejść w życie wydarzyły się takie rzeczy, które zmieniłyby nastawienie czy tego rządu całego społeczeństwa patrzą na ostatni miesiąc i niektórzy mówią, że zamach w MCI spowodowało, że część Polaków zgadzała się na przyjęcie uchodźców stwierdził rano musimy się zastanowić, a druga rzecz to chyba referendum na Węgrzech, które właśnie tego dotyczyła systemu, który w ramach systemu relokacji, kiedy Węgrzy mieli się wypowiedzieć czy chcą czy nie chciałaby w tym systemie relokacji uchodźców ludzie się znaleźć na Węgrzech i tam rozumiemy ewidentnie przeważyła przeważyło zdanie, że Węgrzy nie chcą tego systemu rolek, chociaż frekwencja była za mało w tym, że referendum, kto mówi przez i że chodzi o referendum na Węgrzech po premierze pytanie było postawione w troszeczkę inny sposób wydano tam 3 trendom przede wszystkim o migrantów ani osoby o uchodźców bądź osoby, które wymagają ochrony międzynarodowej, dlaczego ja tak Toro rozróżniam ponieważ, aby mówić, że ktoś jest uchodźcą bądź nie to najpierw musi państwo, w którym ta osoba się znajduje wydać odpowiednią decyzję, o którym w, który udziela tej osobie takiego statusu to może być statusu uchodźcy to może być ochrona dodatkowa subsydiarna, która również jest formą ochrony międzynarodowej mogą być również inne mniejsze formy ochrony międzynarodowej, bo nic się prawa pobytu w danym kraju, tak więc tych możliwości jest kilka dlatego zawsze mówię, że są uchodźcy bądź osoby, które wymagają ochrony międzynarodowej, jeżeli mówimy o programie relokacji to właśnie program relokacji dotyczy wyłącznie tych 2 kategorii osób, czyli nie dotyczy osób, które przyjeżdżają do Europy ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, ale nie mają podstaw formalnych, aby sąd ochrony międzynarodową otrzymać zazwyczaj są to osoby, które pochodzą z tzw. krajów bezpiecznych uważanych przez Unię Europejską za takie państwa, w których nie narusza się po praw człowieka nie toczy się konflikt zbrojny nie nie ma prześladowań, tak więc takie osoby w ramach programu relokacji lokowane nie będą GI w Tytanie węgierskie dotyczą przede wszystkim kwestii migrantów czy z nich to obywatele tego kraju zgadzają się na to, aby Unia Europejska narzucała im kwoty migrantów, którzy będą przez dla nich będą też transportowany do Węgrzy na Węgry wydają się że, gdyby nie było źle postawione należy pytać właśnie o uchodźców i osoby, które wymagają ochrony międzynarodowej jestem przekonany, że większa część społeczeństwa węgierskiego, który zdecydował się wziąć udział w referendum rozbrzmiała subtelnie jak pan o kogo dokładnie chodzi czy nam po prostu chodziło najbardziej banalną wersje tego pytania, które się w głowach Węgrów Węgierek urodziło, czyli przy czym marzą ma być suwerenny w kwestii polityki migracyjnej czy też mamy się kierować ustaleniami, gdyby brukselski punkt no i wydaje mi się, że to oczywiście to drugie, ale przede wszystkim czy rząd węgierski może być suwerenne w kontekście polityki HR w uchu oczyszcza bądź migracyjne nie do końca, ponieważ traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nakłada pewne obowiązki na państwa, ale też to jednak nakłada pewne obowiązki na komisję Europejską Unię Europejską jako całość przede wszystkim znajduje się tam 1 artykuł, który art. 80, który mówi o tym, że państwa kierują się zasadą Solidarności, jeżeli chodzi o kreowanie polityki uchodźczej, jeżeli chodzi o wdrażanie instrumentów tej polityki Enej władze węgierskie zaczyna chyba zapominają o tym co podpisywały kilka lat temu i co mówi traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej po drugie w ERM sam program relokacji ERM został przyjęty w UE w radzie Europejskiej przez radę Europejską w formie decyzji, która została wydana na podstawie art. 78 ust. 3 traktatu, który mówi o tym, że na państwa czy komisja Europejska może podjąć działania w momencie, kiedy w 1 z państw Unii Europejskiej pojawia się sytuacja kryzysowa to znaczy napływa dużo uchodźców bądź dużo osób, które wymagają ochrony międzynarodowej to państwo potrzebuje wsparcia i poprzez program relokacji z Grecji Włoch chciano obciążyć te 2 kraje, które narażone są naprawdę na dość dużą liczbą osób, które tam dojeżdżają bądź dopływają i ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy Węgry z takiej możliwości zrezygnowały pomimo tego, że w zeszłym roku napłynęło tam ponad 170  000 osób nadal na Węgrzech mamy ponad 20  000 osób, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, a Viktor Orban w zeszłym roku stwierdził, że my sobie z tym problemem radzimy sami, tak więc miał okazję, aby wraz z przyjmowaniem tej decyzji dotyczącej Włoch i Węgier również, że tą decyzją były objęte ale gdy Włochy i Grecji również tą decyzją było objęte Węgry, tak więc inne państwa lokowały, by osoby osoby, które przebywają w tej chwili na terytorium tego kraju Borowa z tego zrezygnował, więc chyba może mieć pretensje wyłącznie do siebie w tym momencie albo chciał użyć tego argumentu na potrzeby polityki wewnętrznej wydaje mi się, że cała referendum również było było takim elementem polityki wewnętrznej rozgrywania sytuacji wewnętrznej przez Orbána, ale sądzi pan, że to trend ten ruch z referendum o bólu skuteczny jeśliby wziąć pod uwagę logikę Viktora Orbana to znaczy można było się spodziewać tak po ludzku, że takie nastawieniem trochę bardziej ksenofobiczny na Węgrzech zwiększy pod referendum skoro co prawda frekwencja była zbyt niska, żeby było wiążące, ale z drugiej strony większa część ludzi, gdy przytłaczająca, która poszła w referendum w działanie dodaje pan postawił tak sprawę, czyli albo Solidarność albo suwerenność to właśnie większą część Europy, gdzie suwerenność została tylko w tajemnicy, że akurat witano Viktor Orbán specjalnie, by prowadził taką daniną kampanie, które na, który na, którą wydał też dużo pieniędzy trzeba bardzo, bo kampania ksenofobiczną Pm PAP, opierając się na wpół prawdach nieprawdę na temat samych uchodźców i imigrantów, tak więc że no nie dziwię się że, wydając tyle pieniędzy na Renata na tę kampanię i przy okazji, zmniejszając rolę znaczy znaczącą rolę organizacji pozarządowych w tym kraju, które były niedawno jeszcze dość silne w tym temacie, a obecnie borykają się z wieloma problemami Veno Viktor Orban tak naprawdę posłał do NATO referendum to osoby, które były przekonane, że ci co nie do końca byli przekonani mam mam wrażenie, że nie poszli inni zagłosowali nie widzieli też sensu my teraz ma doskonałą doskonała argument ku temu, aby prowadzić dalej tą swoją politykę, która tak naprawdę nie zaprowadzi go do daleko, ponieważ na targach mówię, że Unia Europejska jesteś takim tworem który, który pokazuje, że może jednak państwo muszą współdziałać to niema także to swoje 28 państ w, które żyją oddzielnie od siebie i ich żaden sposób, by oni są siebie zależne wręcz przeciwnie sytuacja w 1 kraju wpływa na sytuację innych, tak więc w tej kwestii może Orbán stwierdził, że wygrał, ale w innych kwestiach może przegrać i to się źle odbija akurat na nas samych Węgrzech za chwilę powrócą do rozmowy z z nami pan Maciej Fagasiński sponsora firmę kropką PL za chwilę, czyli po skrót informacji Radia TOK FM powracamy do rozmowy ale 21 maja o godzinie ósmej rano dziś, czyli 8 października w sobotę słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Maciej Fagasiński portale wszędzie krótko, ale czas dzień dobry czy na grę w papierze część naszej rozmowy mu mówił pan sytuacji na Węgrzech ewidentnie referendum, które zostało przeprowadzane są raczej miał służyć rządzącym, żeby powiedzieć bardzo wyraźnie, aby wzmocnić pewne ksenofobiczne nastawienie, ale ktoś może zapytać, kto ciekaw jak to jest w Polsce skoro mamy sondaż CBOS ufa, który co prawda był realizowany we wrześniu na początku września, a z, którego wynika, że na przyjmowanie przez Polskę uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi nie zgadza się 52 % aprobuje to 44 % to ktoś może być to nieźle, bo to mniej więcej połowa to połowa na tak powołanie, że to jest gruntu inna sytuacja w społeczeństwie węgierskim jesteśmy bardziej skłonny pomagać uchodźcom, ale wydaje mi się, że wcześniej te sondaże w latach poprzednich w ogóle ta liczba była odwrócona znaczy większość osób było na tak, a mniejszość była na nie wydaje mi się, że kampania do parlamentu w zeszłym roku spowodowała to, że temat migracji uchodźstwa w ogóle wypłynął na szersze wody no niestety wypłynął, czyli wzrost był komentowany przez osoby, które nie mają zielonego pojęcia na temat tego co mówią i wielu polityków podczas samej kampanii wykorzystała ten temat w bardzo brudny sposób pre, budując swój kapitał polityczny wyłącznie na niechęci wobec przyjmowaniu osób, które naprawdę potrzebują pomocy to nie jest także uchodźcy to są osoby z bogate, które a, nawet jeżeli są bogate to to artystyczna zderzają się takimi problemami, które pozwalają im przydać w swoim kraju pochodzenia zresztą każdy chyba widział co się dzieje w Aleppo i wiele osób zderza zderza się z taką rzeczywistością podczas kampanii wyborczej do parlamentu na pojawiło się hasła, które tak naprawdę spolaryzowane u polską polskie społeczeństwo mało jest osób pośrodku większość jest albo na nie albo na tak i są takie bardzo skrajne ERM bardzo skrajne grupy, które tak naprawdę nie przyczyn nie pozwala to ona na na rzetelną dyskusję na temat na temat samego zjawiska politycy bardzo widzą ten temat czarnobiałych Baena czy wydaje się, że na czarnych jest bardzo mało osób, które mówi o dobrej stronie czy o potrzebie Solidarności z samymi uchodźcami i również to dotyczy obecnej opozycji, która moim zdaniem nie jest nigdy nie zabrała głos Fułek takim czynie powiedziała tego bardzo jest kategoryczny sposób, że EPO obowiązkiem Polski jest jednak pomagać uchodźcom chyba nie zabierze, dlatego że jeśli patrzymy na badania opinii publicznej pan, mówi że od pół odpukać, ale mogą one mogą za jakiś czas badania jeszcze bardziej nerwowe pokazywać to Barbarzyńca w licznym podejście polskie społeczeństwo do Giodo do uchodźców to żadna partia polityczna nie będzie w tym kierunku nie będzie wtórowała w ogóle tego tematu i jak zwykle niestety po raz kolejny uchodźcy zostaną sami tak szkoda na 3 niestety również my jako organizacja pozarządowa obecnie mamy mniejszy dostęp np. do maja do ministerstw czy do osób decyzyjnych we władzach Polski ENA niestety nie udaje nam się spotykać z osobami które, które są decyzyjne nie wiem czy to jest niechęć czy rzeczy brak czasu, ale wydaje mi się, że w przeciągu roku można znaleźć chwilę, aby porozmawiać z organizacjami pozarządowymi na wysokim szczeblu emerytur rolniczych tak pana słucha jej teksty dowodzą, że wśród nasz wkład jest ktoś, kto wierzy w teorie spiskowe to właśnie bajpasów agresywność tego tory spiskową brzmiałaby ona tak pewnie, że rząd będzie mniej energii mniej czasu poświęca organizacjom pozarządowym zajmującym się uchodźcami będzie mniej pieniędzy na to przeznaczą, żeby powiedz jakiś czas no proszę uchodźcy się w ogóle nie asymilują, ale ci mają własne nawet jeśli integrować jak Siemens społeczeństwo skoro ani języka ani innym pomocą polskie społeczeństwo nie dostają organizacje pozarządowe trudno się zajmują nie dostają pieniędzy na to ani nie mają możliwości, żeby to, żeby to robić kółko się zamyka rzeczywiście jak tak dalej będzie szło to ani ja ani żadna inna organizacja pozarządowa tego nie będzie robić, aby nie będzie na to pieniędzy większość rzeczy, jeżeli chodzi o integracji jednak jest na barkach organizacji pozarządowych, więc jeżeli rząd uważa, że organizacyjnie są potrzebne zobaczymy co będzie się działo za za kilka lat no wydaje mi się, że jednak głos społeczeństwa obywatelskiego jest jak najbardziej potrzebne, ale i zawsze praktyką było, o ile dobrze pamiętam przesyłek były poprzednie lata praktyką było to, że pewne rzeczy konsultowało się ze z ministrem spra w wewnętrznych konsultowało się z premier zresztą moja organizacja choćby była członkiem specjalnej grupy, która miała wypracować projekt związany z relokacją przesiedleniami ten projekt naprawdę był dość obszerną księgę, która zawierała wszystkie elementy związane z całym procesem relokacji przesiedlenia łącznie z dokładnym budżetem, kto dostaje ile pieniędzy na jakim etapie, w którym okresie czasu, tak więc ona była okazja, żeby spotykać się z osobami precyzyjnymi wymieniać pewne poglądy oczywiście nie zgadzaliśmy się wcześniej również w wielu kwestiach, ale udawało nam się dojść w niektórych do jakiegoś porozumienia z polskimi władzami czy udawało się przekonać polskie władze do do takiego czy innego podejścia obecnie taki kontakt w ogóle nie jest możliwe co naprawdę też pokazuje, że może on nie ma też chyba chęci i rozmowy rzetelnej rozmowy na temat CETA ma na temat uchodźców imigrantów tak naprawdę ale jaki będzie tego efekt długofalowy to pan sądzi, że w rytm oczywiście, że to i tak wszyscy życzymy wszystkiego dobrego takim organizacjom pozarządowym jak Irak jak pana organizacja pozarządowa skoro to nadal dla państwa barkach taką prawdę leży cały ten wyścig albo większa część tego wysiłku związanego z tym jak uchodźcy do tego ma sobie radzili albo też nie, ale tego nie przyszłość wygląda czy nie obawia się pan, żebym uchodźcy w Polsce było naprawdę mieli duży problem w przyszłości z integracją z polskim społeczeństwem myślę, że już zaczynają mieć problem przede wszystkim, jeżeli chodzi o nastawienie pozwie społeczeństwa ksenofobiczne rasistowskie nastawienie to co mówią nam obecnie nasi klienci 3 osoby cudzoziemcy, którzy zgłaszają się nasze fundacyjne jest to niepokojące boją się wychodzić na ulice są przede wszystkim nic nie wpływa na Night in możliwość integracji czy Poznania polskie społeczeństwo tylko, dlatego że wcześniej zetknęli się z różnego rodzaju nieprzychylnymi opiniami na ulicy pobić sami werbalnym werbalnym obrażaniem tego w jaki sposób się ubierają w jaki sposób wyglądają i samo bycie czy posiadanie trochę ciemniejszej karnacji już naraża ich na Eneę na różnego rodzaju ataki, a to nie wpływa na integrację, jeżeli będziemy mieli będziemy budować taką podgrupy czy taką grupę osób, która funkcjonuje w społeczeństwie, ale nie jest zintegrowana to doprowadzi do tego, że ta grupa będzie podatna na na różnego rodzaju grupy ekstremistyczne, które wykorzystają ich pewne słabości tak jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej i to jest pewien mechanizm, jeżeli oddziela się czy buduje się getto, w którym do, którego wdycha się inne osoby nie niekoniecznie uchodźców imigrantów, ale osoby, które narażone są na pewne wykluczenie społeczne nie oferuje im się możliwości integracji czy reintegracji ze społeczeństwem to one są bardzo podatne na różnego rodzaju ekstremalne ideologię i innym i takich taką grupę będziemy będziemy budować, jeżeli społeczeństwo będzie niechętne wobec UE wobec uchodźców imigrantów czy osób, które w ogóle wyglądają inaczej niż my już zapytać o te podstawowe rzeczy, które są niezbędne jak sobie wyobrażam to jest nią nie jest tak jeśli dobre opanowanie kompetencji językowych w kraju, w którym się taki uchodźca znalazł już chyba takim postawom niekoniecznie ma, ale warunkiem podstawowym, żeby w ogóle można było mówić później o jakimś procesie integracji i poznawania kultury w znalezieniu siebie samego, bo szukanie pracy szukam mieszkania i t d. język tak język jest kwestią podstawową, a druga rzecz to jednak praca uważam, że LM Orzeł uchodźcy imigranci powinni zacząć jak najwcześniej pracować, więc trzeba też przekonywać się te osoby, że no nie można zacząć od stanowiska UE tak naprawdę dyrektorskiego udko czas zacząć troszeczkę niżej często uchodźcy są osobami wykształconymi, z których które mają dużo lat doświadczenia i trudno jest zaczynać od zera, a niestety nie znając języka nie mogą podjąć pracy, która jest też skomplikowana wymaga dużych kompetencji porozumiewania się z innymi osobami ale kto w praktyce wygląda, gdy w Polsce i w jakim miejscu czy gdziekolwiek za darmo uchodźcy mogą uczyć języka polskiego mogą uczyć, choć schody w mojej fundacji również inne organizacje pozarządowe udzielają bezpłatnych kursów języka polskiego, jeżeli mówimy o uchodźcach, ale żona artysty kaskaderzy ktoś, kto jest uchodźcą w Polsce przyjedzie albo przyjechał tydzień temu co miesiąc temu nasze stosunkowo łatwo znajdzie takie miejsce dziś nauczy języka polskiego kina, jaki poziom meczu w ośrodku dla cudzoziemców, których zazwyczaj przebywają osoby, które ubiegają się nadanie statusu uchodźcy ME odbywają się kursy języka polskiego inna kwestia czy osoby, które tam przebywają uczęszczają na te kursy, ale też zupełnie inna historia jest możliwość nauczenia się przynajmniej podsta w języka polskiego, a jeżeli chodzi o osoby, które mają już pewną formą ochrony w Polsce i mogą tutaj przebywać mają one dostęp do ISR kursów języka polskiego, jeżeli przebywają w miejscowościach, w których te kursy mają miejsce tak, więc jeżeli mówimy n p . w Zielonej Górze Wrocławiu bądź w Szczecinie w tam również przebywają cudzoziemcy to mówić przybywają uchodźcy, ale kursów języka polskiego tam nie ma w Georgii USA wciąż pociągi przez 8 małych wysiąść, po czym przekaz do Warszawy, ale problem polega również na tym, że Emin teoretycznie uchodźca czy osoba, która ma AM subsydiarną forma ochrony wkracza w tzw. program integracyjny test indywidualny program integracyjny, który trwa rok, w którym podczas którego, które wypłacane są pewne świadczenia pieniężne na nie istnieje pomoc zgłoszenia się do urzędu pracy, aby ten pomógł w znalezieniu pracy czy do szkolił taką osobę, ale również, ale istnieje możliwość, że winny tej uczenia się języka polskiego podczas tego roku prom polega na tym, że na pieniądze zawsze są ważne i również w tej kwestii pieniądze, które są wypłacane tym osobom nie są wystarczające, aby mogły się one utrzymać podczas tego roku i skupić wyłącznie na uczeniu bądź się zdobywanie nowych kwalifikacji, tak więc osoby zmuszone są pracować, a jeżeli pracują n p . w kebabie na nocną zmianę czy pracują, bo naprawdę małym patrz punkt zmiana ma 1012 godzin to one nie są w stanie uczyć języka polskiego, a niestety krojąc mięso w kebabie leczy sprzątając Tomka czeka Baryczy zmywając tam naczynia na nie używają języka polskiego, a tak, więc jeszcze tego co zbliża się w praktyce i to jest niezwykle istotna kwestia ja bym powiedział, że tak przede wszystkim język, ale również połączenie z pewnymi elementami, które pozwalają zdobywać inne zdobywać doświadczenie na rynku pracy te 2 elementy można połączyć i to dobrze funkcjonuje choćby w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, gdzie uchodźcy chce od razu wypycha się na rynek pracy i każe mu się wręcz uczyć języka angielskiego czy jeśli patrzymy na raport, który głosił Amnesty International w dalszej części naszej rozmowy mówił o tym gdzie są prawdy, gdzie są mity, gdzie są półprawdy w wymówieniu dyskusje o uchodźcach, gdy patrzymy na raport Amnesty International, który został niedawno ogłoszone to zaskakujące jest to, że okazuje się, że te społeczeństwa, które są najbardziej zamożne wcale nie pomagają najbardziej uchodźców tak, że patrząc globalnie na to pokazywane są w tym raporcie takie kraje jak Etiopia Kenia Uganda czy chociażby Jordania, który w, które przyjmują monstrualne udzielają, chcąc nie, chcąc się nami, jakie jeszcze częściowej pomocy uchodźcom działam z miejsca, przyjmując uchodźców kraje tak bogate jako wielka Brytania okazuje się, że nie to ten raport Amnesty chyba nie jest bardzo odkrywczy nie jest złem zawiedziony jak czytałem go i wiem, że ważny dla nas jest odkrywcze, dlatego że nasz rząd nie wiąże go nie przyjmujemy uchodźców, ponieważ pomagamy im tam na miejscu anomalii forma w założeniu, że tej informacji sytuacja choćby w po Afryce centralnej czy biorąc pod uwagę choćby Kolumbia należy powiedzieć, że w Wenezueli Ekwadorze przybywa ponad 1 000 000 uchodźców z Kolumbii wewnątrz tego kraju mamy 6  000 000 osób wewnętrznie przesiedlonych i ta sytuacja nie jest nowa tylko tam trwa od dekad, tak więc również, że sytuacja choćby w Kani, która przyjęła inny na początku lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku et dużą liczbę osób w Somalii i nadal to osoby tam przebywają ich obóz w data Polska nie jest 1 z największych obozów na świecie to jest po prostu małe miasta, w których przybywa ponad 300  000300  000 osób Somalii Erytrei, a Etiopia Uganda te kraje od lata od dekad przyjmują przyjmują uchodźców o tym, oczywiście się nie mówi, bo nie jest popularny temat, ale tak jest również należy wspomnieć, że choćby ten Liban, które obecnie ma ponad 1 000 000 uchodźców z Syrii od 50 lat gości również pół 1 000 000 Palestyńczyków, którzy zostali w ramach kont w Lidlu na bliskim Wschodzie dotarli do do Libanu również seria która, która teraz ogarnięte konfliktem zbrojnym również na terenie Syrii przebywa dość duża liczba samych Palestyńczyków to jest Jordania to jest również Egipt et to to są kraje których, których od lat od dekad przebywają przybywają uchodźcy choćby taka Tajlandia która, ale wówczas wróci przelewać pensję wróci na chwilę do tego, by Egiptu Jordanii, bo jest taka takiego dziś taka retoryka, która mówi, że w Europie nie nie musimy myśleć o przyjmowaniu uchodźców z terenów objętych konfliktami czynnie niestabilnych z krajów islamskich czy też arabskich w tym się tamte państwa powinny zająć z tego co pan mówi to generalnie się tym zajmują jak rozum to są monstrualne liczby ludzi, którzy jednak są i Jordanii i w Egipcie i owszem, są również w Turcji ponad 2 ,51 000 000 osób z samej serii chcemy też jest na szkodę w takiej, a mały Armenii jest ponad 20  000 osób z serii, której akurat polityka Armenii wobec wobec osób z tego kraju jest też otwarta, tak więc pokazuje to, że w Polsce z około 400 osób serii, więc taki jest porównanie pomiędzy Armenią, a polską oczywiście Turcja Jordania Liban Egipt to są kraje, które przyjmują te osoby i oczywistym jest, że uchodźca czy osoba, która ucieka przed konfliktem zbrojnym nie jeździ palcem po mapie nie wybiera sobie kraj, do którego chce przyjechać tylko raczej ucieka do kraju, której znajduje się najbliżej jego domu musimy jeszcze powiedzieć, że część u osób w Syrii wyjechała do Iraku w tym również jest niebezpiecznie część osób z Iraku z kolei przedostała się do serii, tak więc sołectw skoro sytuacja na bliskim Wschodzie jest dość skomplikowana i również od dekad te kraje przyjmują dużą liczbę uchodźców w Libanie to jest ponad 1  000 000 w Jordanii to jest blisko 1 000 000 uchodźców w Turcji 2 i 71 000 000 w Egipcie to jest około 300  000 pół 1 000 000 wyborców musimy coś na rozmowę myślę tak skoro w pierwszych 10 zlotemu, gdy mówiliśmy o wzrastającej ksenofobii nie tylko na Węgrzech z okazji referendum, a to w naszym kraju takim braku zrozumienia, dlaczego i powinniśmy przyjmować uchodźców albo w ogóle jak kolej pomagać tak myśli pan, że powinniśmy zakończyć naszą w ten sposób że, gdyby ktoś nas teraz słuchały chciał wesprzeć naszą pana organizacje czy Przymorze jako darczyńca tak to wygląda w niektórych społeczeństwach w Polsce ktoś musi o o działalność takiej organizacji takiej jak pan mówi Dorota chce ich wesprzeć nie jako wolontariusz czy, wpłacając pieniądze czy cokolwiek i mam taką możliwość ma taką możliwość, jeżeli wejdzie na nasz profil na Facebooku Gryfici kropkę PL również naszą stronę lechici Chrapka PL to dowie się co może zrobić nie tylko wpłacać pieniądze, chociaż to jest ten niezwykle dla nas istotne, ale również pomagać nas nas nam winny sposób pomagać bezpośrednio osobom, które ubiegają się nadanie statusu uchodźcy w Polsce i zachęcam mówił pan Maciej Fagasiński z Podhala filantropka po bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję za 22 minuty godzina dziewiąta słuchamy Radia TOK FM Szymański informacji ale Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA