REKLAMA

Dlaczego WZZ "Solidarność-Oświata" nie protestuje razem z ZNP? Sławomir Wittkowicz w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-10-10 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich recykling Olsztyn Igor trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Sławomir Wittkowicz przewodniczący wolnego związku zawodowego Solidarność oświata dzień dobry dzień dobry jak będziemy mówić o tym co w ogóle dzieje się w tej chwili w oświacie, ale w gruncie rzeczy głównie odnośnie protestu ogłoszonego przez ZNP dziś o czternastej też taka godzina chyba niezbyt szczęśliwa, bo jednak nauczyciele są w szkołach w większości szkół, Rozwiń » zwłaszcza w dużych miastach z tego co wiem to właśnie miastach wojewódzkich ma się odbywać, ale równocześnie Stanisław Bereś był dzisiaj gościem w poranku Radia TOK FM i w zasadzie nie dochodzą zastanawia takie oświadczenie, które państwo wydaliście 7 października 2016 roku w Bydgoszczy wolny związek zawodowy Solidarność oświata nie będzie uczestniczył w akcji zorganizowanej przez ZNP w poniedziałek 10 października właściwie czemu nie, bo wy też protestujecie tak jak ma w tej chwili jesteśmy na etapie prowadzenia rozmów i negocjacji z minister edukacji narodowej, więc uważam, że dopóki negocjacje nie zakończą się ma rozbieżnościami co wtedy dopiero możemy przystępować do ewentualnych protestów natomiast z punktu widzenia naszej organizacji naszej centrali, bo oprócz tego, że kieruje wolnym związkiem odpowiadam również dla branży oświaty forum związków zawodowych trzeciej reprezentatywnej centrali w naszym kraju to tutaj w tym momencie nie po drodze nam z działaniami, które my uznajemy, ale i nasi członkowie i przedstawiciele innych naszych organizacji członkowskich uważają za motywowane wyłącznie polityczny no i wyłącznie polityczny, czyli co pan przez to rozumie, ale rozumiem po prostu to, że jeżeli przejrzeli z ostatnich kilku miesięcy projekty ustaw składane przez chociażby polityków nowoczesnej ograniczająca w sposób znaczny uprawnienia związków zawodowych w naszym kraju jak przypomnę działania 2 ostatnich minister edukacji narodowej z rządu koalicyjnego PO-PSL tak, czyli pani Kluzik Rostkowskiej pani Krystyna Szumilas zmierzające do znacznego ograniczenia funkcji na próbach wywózki Ania grup nauczycielskich spod działania karty nauczyciela Noto przyznał się, że dziwnie się, że szef związku zawodowego może manifestów manifestować z tymi akurat politykami Noto to właśnie uważam, że to jest właśnie motywowane politycznie ani merytorycznie, bo merytorycznie to się siedzi przy stole i prowadzi rozmowy, jeżeli z drugiej strony nie ma woli po stronie ministerialnej do prowadzenia rozmów rozumiem, że wtedy związki zawodowe ze spokojem powinny podjąć akcję protestacyjną na razie nie widzę takich przesłanek ma za takie zawężające rozumienie polityczności pan przyjął, ale możemy mieć różną możemy oczyścić z system szaf w prasie z tym, że trochę mnie zastanawia, bo właśnie, by popatrzeć na to, czego wy chcecie to też jest polityczna uważam, że wynegocjowanie z rządowego programu osłonowego dla nauczycieli i pracowników oświaty z likwidowanych placówek jest jak najbardziej polityk oczywiście dwudziesto procentowa podwyżka wynagrodzeń też nutę zagra wspólne stanowisko przynajmniej 2 Central związkowych, jeżeli mówimy o dwudziesto procentowej podwyżce, bo naszej sekcji krajowej Solidarności sprzed z wiosny tego tego roku natomiast mówiąc o rządowym programie osłonowe Moras wynegocjowaniu np. programu dobrowolnych odejść z zawodu no uważamy, że nauczyciele powinni być traktowani w naszym państwie dokładnie tak samo jak przedstawiciele innych zawodów, którzy z takich programów wykorzystali sytuację restrukturyzacji mówię chociażby Stoczniowca, który zarządów koalicji PO-PSL 3 o górnikach z kilku rządów w rejestrze lasem on dobrze zrozumieć co jest nie tak z tym protestem ZNP, że można się od niego dostał dystans chować no powiem tak cedenta podjęło taką unijną decyzję i biorą za to pełną odpowiedzialność my uważamy, że to jest decyzja błędna Jona nie przyniesie są pewnością rozwiązań sytuacji nauczycieli, w jakich mogą znaleźć się, kiedy zostanie wdrożona reforma forsowana przez minister Annę Zalewską i mamy do tego jak pan redaktor też słusznie zauważył prawo i z tego prawa chcemy skorzystać po prostu nie będę oceniał ich woli otwierać się tą reformę minister zalanie innych odnieśliśmy się bardzo szczegółowo do projektu 2 usta w prawa oświatowego oraz ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe wskazaliśmy, że naszym zdaniem z całą pewnością te wątpliwości, które mamy nie uzasadniają forsowania terminu wprowadzenia tych zmian od 1 września 2017 roku, ponieważ brakuje tak naprawdę na stole wielu bardzo konkretnych rozwiązań i dopiero kiedy będziemy widzieli pakiety danych możemy powiedzieć czy jest zagrożenie n p . nie wiem 20304050  000 zwolnień w skali kraju czy takiego zagrożenia nie ma na dzisiaj to jest wszystko na etapie gdybania tak entuzjaści mogą stwierdzić, że nikt nie straci pracy i po tej stronie entuzjastów widzę panią minister Zalewską, która wszędzie podkreśla, że z powodu reformy nikt nie straci pracy, choć trudno w to uwierzyć tak osobiście uważam, że większym dla nas zagrożeniem jest niż demograficzny tak, bo to on najbardziej uderza w miejsca pracy nauczycieli z różnych środowisk nie tylko wielkich miastach, a po drugiej stronie mamy pesymistów, którzy tak ma 35 do 55  000, gdyby szacują, że tak naprawdę dobrze się wszystko to liczyli na to można powiedzieć, że nikt nie ma racji tak one naprawdę nie wiemy, jaka będzie siatka godzin tak siódmej klasie chociażby potencjalnej szkoły podstawowej nasza propozycja i także propozycje ze strony Solidarności zgłaszane uważają, że te najbliższe 89 miesięcy powinno być poświęcone wyjaśnieniu tych wszystkich wątpliwości rozstrzygnięciu uważamy, że zdecydowanie sensowniej jest lepiej przygotować zmiany, jeżeli już zapada taka polityczna decyzja, bo to przecież nie jest decyzja związków zawodowych czy środowiska nauczycielskiego tak tylko polityków, którzy mają większość jest w parlamencie mówiąc szczerze mogącej przegłosować co chcą tak co im się żywnie zamarza my chcemy mieć gwarancję, żeby to co zrobią nie odbiło się na nauczycielach na pracownika oświaty na dzieciach, a pośrednio też rodzice, ale w pewnym sensie on powiedział, że to się pewnie jakoś odbić musi no bo jestem niż demografii, że możemy odbyć, ale jeżeli będziemy mieli zestandaryzowane dotyczące liczebności n p . do oddziałów tak to może się odbić w sposób zdecydowanie mniej to znaczy, jeżeli uznano frezowanie to chociażby maksymalna liczba dzieci w oddziałach obligatoryjny podział na grupy z niektórych przedmiotów tak, bo jest podam przykład wychowania fizycznego tak dzisiaj obowiązek jest podział nagród, jeżeli oddział liczy co najmniej 2020 sześcioro dzieci i tak oto, jeżeli już byłoby zmniejszone chociażby do 24 to już zdecydowanie więcej godzin nie jest i zdecydowanie lepsze warunki też nauczania to różnie wygląda wielkich miastach inaczej to wygląda w mniejszych środowiskach inaczej będzie to wyglądało w środowisku wiejskim, bo mamy jednak prawie 3000 jednostek samorządu terytorialnego, tak więc sytuacja nie jest prosta, żeby to z perspektywy biurka pani minister rozstrzygnąć tak, ale również inaczej będzie wyglądała sytuacja, jeżeli będziemy mieli podział na grupy chociażby z fizyki tak, jeżeli będziemy mieli z chemii, jeżeli będziemy mieli podstawę programową, która będzie kładła nacisk na nie teoretyczne opowiadaniu o wzorach np. chemiczny tylko przeprowadzanie doświadczeń tego się nie da zrobić w grupie dwudziesto osobowej np. tak z tego wszystkiego to są wszystko kwestie, które mogą, których na, które udzielone odpowiedzi mogą zadecydować o tym czy uda się ograniczyć skutki niżu demograficznego, a tym samym poprawić jakość czynie, a tego na dzisiaj nie mamy mamy pomysł tak, że mamy tak i tak i tak ma wyglądać ustrój ustrój szkolny też zawsze dyskusyjny czy lepszy jest 8 + 436 + 4 jest stanowisko na luzie może nas świata do oświaty do tego właśnie byliśmy my byliśmy zwolennikami nie likwidacji gimnazjum nasza propozycja raczej szła w kierunku, że jeżeli mamy problem związany z liceum Ogólnokształcącym, bo on najbardziej tak wybrzmiewa to powinno być czteroletnie liceum Ogólnokształcące i być może warto byłoby raczej rozważać czteroletnie gimnazjum, jeżeli już dorobić się mechaniczną decyzja polityków poszła na kurs w kierunku przywrócenia tego co było przed 90 tym ósmym rokiem i mam takie jak nic dzierżawi mogę powiedzieć, bo w dziewięćdziesiątym ósmym roku dokładnie te same argumenty były przedstawiane, ale tym razem, żeby zdewastować poprzedni system tak stworzyć system 6 + 3 + 3 krytykowaliśmy ten system byłem trzyletnia szkoła akurat takim ani innym w wieku rozwojowym nigdzie się raczej nie sprawdził no ale po Halinie tyle Ozimina dokończyć jeszcze tak po 18 latach funkcjonowania wszyscy też się przyzwyczaili wypracowali też metody pracy z tą młodzieżą w tym trudnym wieku to nie rozumiem, że nie tyle chodzi o to, żeby gimnazja likwidować co być może zreformować tak dobrze zrozumiałem biedy to był 1 z wariantów, ale dno politycy no mają ten przywilej także mając władzę mogą dowolnie kształtować wg swoich wyobrażenie rzeczywistość, w której się posługujemy czy poruszamy tak no i oni akurat mają taką propozycję także wrócimy do tego co było przed 90 temu co roku o naszym zadaniem jako związki zawodowe nie aspirujemy do tego, żeby rozwiązać problemy całego świata, ale rząd Grecji, ale edukacji z całą pewnością NATO, jeżeli już podjęto takie decyzje to uważamy, że należy zrobić wszystko, żeby ograniczyć ewentualne potencjalne straty są pewnością tak, bo to na pewno możemy zrobić wszyscy w i to rozumiem to do tego, żeby ograniczyć potencjalne straty potrzebne znam to odroczenie reformy o 1 rok faktorzy postuluje też 1 września 2007, jeżeli już wie, że już przez zapada decyzja polityków to akt rzymskie 8 z Aldoną to jest to jest różnie tak, bo zjeżdżają z różnych ze strony ministerstwa na pewno jest natomiast, jeżeli rozmawiam z posłami chociażby prawa i sprawiedliwości to oni już nie są do końca przekonani, że pchanie się z 1 września 2000 się na siedemnastego roku jest najlepszym z pomysłów tak, ale jeżeli zapadnie decyzja tak jak to ładnie się mówi o dyscyplinie klubowej NATO będzie pozamiatane jak pan rozmawia z posłami prawa sprawiedliwości to oni są już tak powiem jednogłośnie mieściły miałem tutaj w tej założeń reformy w tej sprawie nie, ponieważ mówimy tak mówimy o reformie, która dotknie prawie 700700  000 nauczycieli klas pozostałych pracowników oświaty dotknie kilka milionów dzieci i młodzieży i ich rodziców w związku z tym no oni też mają świadomość tego, że jeżeli na wbrew zapowiedziom jest źle przygotowana to efekty mogą być niekorzystne dla partii rządzącej tak to ta świadomość mają rację ma ważyć przynajmniej niektórzy mówią czy ma pan takie taką nadzieję, że ministerstwo się będzie wycofywał ze swoich stronach ministerstwa albo kierownictwo klubu parlamentarnego tak, bo to myślę, że w to też trzeba znaleźć takie wyjście, żeby nie utracić mówią Chińczycy twarzy dłoni rozumiem, że chcecie taką sytuację też dla prawa sprawiedliwości stworzy rząd nie musiała zająć się z całą powagą, dlaczego nie będziecie grały formalnie nie zmienia tempo tak nas proszą, by mnie jest prawo nie wpisywać, gdyby w to co dzieje się na szczeblu partii rządzącej partii opozycyjnych, bo powiem tak oni w mniejszym stopniu patrzymy na to kto rządzi w ministerstwie, bo nasze interesy są zupełnie inne i tak samo twardo stawaliśmy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska czy wcześniej jeszcze Sojusz lewicy Demokratycznej tak samo stawiamy warunki jej prawo i sprawiedliwość i tak darta akurat art. 80 ósmy karty, czyli przywrócenie chociażby na okres przejściowy prawa do wcześniejszych emerytur pomógłby np. rozwiązać problem zwolnień tak, a to jest jedyna 1 z kilku grup zawodowych, którym odebrano prawa słusznie nabyte np. po 20 latach pracy w zawodzie, a przygotowujecie jakiś swój własny protest noty będę mógł rozmawiać dopiero wtedy, kiedy będę po rozmowach przynajmniej z prezydium mojej centrali związkowej i Wojciech Jaros 3 zlotym nie wiem jak rozstrzygną się kwestie w sprawie np. powołanego dzisiaj 3 powoływanego przez minister edukacji zespołu rządową samorządową związkowego w tych kwestiach to dopiero wtedy będziemy o tym, rozmawiali o dziękuję bardzo Sławomir Wittkowicz przewodniczący wolnego związku zawodowego Solidarność oświata, bo państwo innym gościom dziękuję bardzo 1335 Finepharm Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA