REKLAMA

Jaki jest etos polskiej inteligencji

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-10 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
36:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM teraz będzie rozmowa o inteligencji rozmowy o inteligencji test tytuł książki, którą nasz gość popełniły Lu książki, którą czyta się fantastycznie, którą serdecznie państwu polecamy bardzo dobra, by na podróż na wieczór w łóżku na sobotnie popołudnie, a jednocześnie dające naprawdę mnóstwo wartościowej treści mnóstwo wiedzy dr Piotr Kulas eksponatach z chwaliła nowości pańskie dzieło Instytut profilaktyki społecznej resocjalizacji Rozwiń » Uniwersytetu Warszawskiego, a dobry wieczór budowy wierzy pani redaktor bardzo bardzo miłe słowa bardzo dziękuję doktorze rozmowa z inteligencji nim z incydentami nie wszyscy się za inteligentów uważają, że nie wszyscy osobie netto chcą mówić, by tych rozmówców nie jest aż tak dużo, więc ich pełne wymienia Agata Bielik-Robson Zbigniew albo Buksiński Henryk Domański Dariusz Gawin Anna Kurczewska Andrzej Mencwel Paweł Śpiewak Andrzej Walicki Andrzej Paszkiewicz i Tomasz Zarycki, ale inny, zanim przejdziemy do tego, o czym w tej książce jest mowa znaczy to jest inteligentem a kto się poczuwa czy mamy teraz nocne Polaków rozmowy czy mamy takie zdarzenia formacyjne czy to jest taka zawarta jakaś siłę grupa klasa społeczna, a teraz jesteśmy w społeczeństwie bez klasowych tak w ogóle o umorzenie to zacznijmy od samego początku dnem o tym, o czym też panu przed chwilą mówiłam a gdy państwo nas nie słyszeli, więc powtórzę raz jeszcze przepraszam za powtórkę w stosunku do pana doktora, że mam wrażeniem były, rozpoczynając tę książkę, że chcieliśmy od razu na mieliźnie, ale definicja inny test w pierwszej rozmowie z prof. Zbigniewem w boksie tajskim el Bond okazuje się, że mamy kłopot z pojęciem inteligent inteligencja pan używa tam sformułowania post inteligencja, a ja tych sformułowań nie lubię post polityka post kultura post nowoczesność w ogóle wszystkie takie post czy zdaje się, że nie wiemy, a część uczę teraz jesteśmy niczym się zajmujemy im jak to wszystko określi to dodajemy ten prefiks boskim wydaje się, że wszystko mamy załatwione do niemal załatwione natomiast usprawiedliwiającą kategoria poza inteligencji powiem, że Presto w boksie tajskim o tej mojej propozycji, że można, by określić tak tych młodych ludzi przede wszystkim, ale nie tylko młodych owiec lokalnej powiedział, że to nie jest wykluczone to jest wytrych że, ponieważ nie mamy lepszego słowa, które pozwoliłoby nam określić tych ludzi, którzy jednak są dziedzicami etosu inteligenckiego przynajmniej do pewnego stopnia, ale i pewne elementy tego etosu tradycji moralnej pewnych wyborów pytań przeklętych pytanie, jakby charakterystyczne dla polskiej kultury są dla nich to ciągle ważna to ma jednocześnie dystansują się do samego określenia inteligencji to nie jest pierwsza tożsamość, kiedy ich do szpitala przed jej pytałam wszyscy czują się dyrygentami to bardzo często używali wielopiętrowych zaprzeczeń, a Baleno wstydzili się nieaktywny różne są motywy przede wszystkim to wynika właśnie z tego pytania, które pani redaktor zadała, więc z tego ostrzem inteligencja się kojarzy nam jak jest przez tych ludzi rozumiana, więc dystans wynikał najczęściej z tego, że inteligencka dzisiaj inteligencja dzisiaj zależy oczywiście gdzie, ale np. w Warszawie co jest paradoksalne rozumianej w kategoriach elitarnych takiej w nauce bardzo tradycyjnej obarczonej długą genealogią rodzinnej tradycji, ale i ktoś, kto nie może pochwalić taką długą tradycją genealogię genealogię tak korzeniami inteligencki mini, a nie może podać do dziadka do ojca inteligenta rolnika zregenerować prawa do turnieju a kto nie chce być uzurpatorem dokładnie to nie chcemy wychodzić nie chcę nie chcę nadużywać tej kategorii nie można być inteligentem w pierwszym pokoleniu oczywiście, że można jednak myślę, że ta książka obiekt niszczeje w jakiej się w jakim sensie jest taką interwencją socjologiczną to znaczy ma pokazać auta, ale też następna tura mam nadzieję będzie wkrótce opublikowane właśnie redagowane, która jest poświęcona właśnie młodej inteligencji ma pokazać, że inteligent w kość to nie jest tylko tradycja i genealogia w rodzinne, a tylko to jest pewna tradycja moralna, ale i pewne wybory, których dokonujemy wżyciu również po wybory moralne albo wybory kulturowe w jak związane z pewnym stylem życia z pewnym habitu sam właśnie na ruch związany chociażby z tym, że pieniądze nie są dla nas najważniejsza i że są pewne inne dobra inne wybory takie, które nie wiążą się koniecznie z takimi dobrami materialnymi, ale może nas leniami Mars Polska inteligencja zawsze miała problem, aby związać koniec z końcem 23 tys niekoniecznie właśnie oni mają problem, żeby związać koniec końcem natomiast ważne jest jak w hierarchii wartości dla nich ważne jest to, że to dobra nie są na pierwszym planie tylko sąd, który z kolei nie znaczy, że nie chcą lepiej zarabiać się lepiej się ubierać lepiej wyglądać jeździć na wczasy opiekować swoimi rodzinami tylko chodzi o to, że kiedy zapytani są pewną hierarchię wartości to właśnie te wartości jedno inteligenckie są podawane jako te najważniejsze główna wczesne wykrycie PL jedno k to oczywiście zależy od poszczególnych osób natomiast z pewnością jest zaprzeczenie tych wyborów, które są charakterystyczne dla klasy średniej to znaczy te wybory takie materialne wybory związane z pewnym statusem społecznym mierzonym w kategoriach materialnych i pozycji rynkowej nie są nie są nie są najważniejsze dla tych ludzi tak pewny siebie ozdoby zanurzenie w tradycji właśnie kulturowej wybory kulturowe to, że czyta się jednak książki to, że chodzi się do teatru to, że rozmawia się o rzeczach, które mają charakter związany w tym w OBI mieszczący się w tym obszarze kultury no to jest dla tych ludzi najważniejsze to oczywiście wynikało też pewne niedobory z sprawnego doboru próby czy doboru tych rozmów są związani byli tak dobrani, że jak z góry było wiadomo, że się tym zajmują się tym po prostu zajmują często zawodowo również, ale jednak to napięcie było bardzo wyraźne znaczy to wybory były bardzo wyraźne w związku z tym oni są pewni częścią klasy średniej lub zamianę zapytać czy są w ogóle tylko 2 zbiory odrębne, które nie mają części wspólnej czy jednak jest ta część wspólna, bo właśnie do prof. Bocheński, mówi że jest podobieństwo stylu życia Anny między klasą średnią inteligencję do pewnego stopnia z pewnością nie jest co znaczy nudno słynnym ci ludzie podobnie się ubierają wykonują zawody, które jednak socjologowie plan, bo część z nich kwoty kwalifikują jako zawody związane z klasą średnią natomiast ich wybory moralne przynajmniej takie artykuły vanem w sferze publicznej wody w odpowiedzi na to co jest dla nich ważne w życiu mają charakter inteligenckiej to znaczy dno poruszają się w tej sferze inteligenckiej podać inny przykład wiele z tych osób, ale mówię tutaj o osobach z młodszego pokolenia zaprzecza inteligent z kości są Arcana inteligencka mówi, że to jest nieaktualna kategoria życzę, aby zastąpić właściwie kategorii inteligencji być może kategorii elity n p . zwłaszcza w odniesieniu do tej wyższej elitarnej grupy tej dawnej warstwy na posługuje się słowem inteligencja nawodnej post inteligent jak inteligencja no ty przy okazji śmierci wielkiego polskiego reżysera Andrzeja Wajdy ukazało się wielu tekstów poświęconych jego osobie jego twórczości i osoby, które nas w rozmowach prywatnych, ale nie tylko zastrzegają się, że to słowo jest nieaktualny posługują się, lecz wciąż te same osoby posługują się kategorią inteligencji i mówią o w LO w inteligenckich w wyborach w związku z tym to pytanie ciągle dla nich ważne okazuje się, że nie znajdujemy również dzisiaj w 2016 roku nie znajdujemy lepszego słowa, żeby określić pewną sferę wyborów i pewnych wartości niż właśnie słowo inteligencja nie daje się tego słowa usunąć z polskiego języka w związku z tym pewnie nie daje się być może i z pewnością inteligencja nie istnieje dzisiaj już jako warstwa społeczna być może nie istnieje tu jest tak jak wrażenia dla mnie najważniejszą grupą, ale dla mnie ważniejsze jest pewne ważniejsze jest pewna inteligencka znacznie ważniejszy jest pewien wytwór społeczny, którego nie da się zobaczyć, który się, jakby manifestuje właśnie w tych wyborach w pewnej sferze wartości w pewnym kanał nie kulturowym i w tym co dla tych ludzi jest po prostu ważne te Diabły próbowałem odtworzyć co dla nich samych jest najważniejsze i związane właśnie inteligent kościoły i rzeczywiście zastrzegają się, ale jednocześnie, gdyby zaś, gdy dopytać głębiej to te zasoby kulturowe inteligenckie również przyczynia, ale inteligent z kości znaczy zaprzeczanie to inteligent z kości to są argumenty, które można odnaleźć Naprzodu Stanisława Brzozowskiego w związku z tym nie są tak bardzo oryginalni ani tak bardzo zdystansowani do inteligencji jak by się wydawało i są do tego stopnia zanurzeni w opolskiej kulturze czegoś przecież nie daje usunąć, że posługują się tym gdyńskim kategoriami myślę, że można w tym sensie postawić taką tezę, że są dyrygentami nawet wtedy, kiedy temu zaprzeczają są dyrygentami właśnie poprzez te osoby, które mają zasoby kulturowe poprzez zanurzenie w Polskiej kulturze lekko pamiętajmy, że dotyczy to od nas szczególnego typu osób, a więc osób, które ułożą nową elitą tego społeczeństwa w związku z tym, że pracują na symbolach i to na symbolach związanych właśnie z polską kulturą bardzo często dlatego tak dlatego ich przypadku można tak taką tezę postawić natomiast to 3 da ludzie pracujący jak w sferze kultury w ogóle mają poczucie, że są inteligenta mimo to wymagałoby jednak szerszych badań z pewnością to rozumiemy przez chwilę i jeśli pan panie doktorze pozwoli o relacji inteligencja kontra reszta świata, bo im prof. Agata Bielik-Robson, mówi że inteligencja zawsze dziwiła się na 2 grupy 1 taka hierarchiczną mająca tu poczucie wyższości, że my jesteśmy inteligencja cała ta reszta to właściwie takie ludzkie zwierzęta i ta druga grupa, która była lodem zafascynowana tacy nie rosyjscy zawodnicy tak długo tego ludu pójdziemy będziemy nieśli kaganek oświaty, a jednocześnie też można było poczuć się na taki protekcjonalnie są wobec tej tego ludu, który my jesteśmy zafascynowani do niej Wyspiański mi się zaraz przypomina także tak jesteśmy zafascynowani to idziemy na wieść o poślubieniu chłopka WOPR i jest tego napięcia nie daje się usunąć zaznaczone jest wpisane właściwie w fitness to relacja, ale myślę, że ono będzie wpisano, by było wpisane w to relacje nawet wtedy, gdyby nie mielibyśmy do czynienia z inteligencją nie posługiwali byśmy się nazwą inteligencji znaczek był nim posługiwali się kategorią elity albo kategorią na intelektualistów to przecież też jest relacja wyższy niż się tak, jaka się relacje władzy pomiędzy 1 z 1 osobą jest jednak o tej pozycji, czyli intelektualisty i osobą, która w tej pozycji nie znajduje myślę, że wielką wartością częściowo przepracowaną oczywiście w Polskiej kulturze ale, którą kolejne pokolenia muszą przepracować to jest właśnie ten rodzaj relacji, ale inteligencja ma tutaj jednak pewną przewagę, zwłaszcza ta moralna, a to oznacza ona świadoma tego problemu zdać ten problem właśnie egalitaryzm elitaryzm jest wpisany w tę tradycję w związku z tym lepiej w tym sensie myślenie odrzucać inteligent z kości tylko przyswoić ten bagaż inteligenckiej, ponieważ automatycznie przestaje się właśnie ten dylemat ten dylemat jest jakby charakterystyczne właśnie dla inteligencji i wiele od takich RM dystansu do inteligencji właśnie wynika z próby wydaje się niektórym osobom że, odrzucając inteligent z kolei odrzucają swą tożsamość dyrygencką automatycznie unieważniają ten dylemat, ale to przecież nie jest prawda to znaczy wydaje mi się, że łatwiej lepiej byłoby przyswoić właśnie to tradycja przyswoić jak Brzozowskiego Macharskiego, żeby zobaczyć jak te dylematy były rozwiązywane w przeszłości i próbować go rozwiązywać również dzisiaj przecież bardzo wiele tych osób da ze sfery publicznej im takich wyróżniających się dystansuje się właśnie również w sferze publicznej można znaleźć takie wypowiedzi do inteligencji, a jednocześnie przecież nie popierają żadnej chłopom ani to znaczy nie identyfikują się z kulturą chłopską zresztą trudno sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie to, o czym mielibyśmy zastąpić tą polską kulturę i te przeklęte pytania to polskie działania nie ma takiej kultury, którą którą, których ten, kto którą, by się dało to zastąpić kulturą w Polsce ma charakter inteligenckiej w związku z tym nie daj się unieważnić i dlatego problem inteligencji nie daje się unieważnić jak mówi warto przeczytać teksty przy okazji na smutnego wydarzenia, więc śmierci Andrzeja Wajdy słowo inteligenckiej pojawia się tam naprawdę bardzo często zajmuje się pan młody inteligent kamień takimi, którzy mają ile 3030 kilka lat, a to grupa rzeczywiście interesowała mnie najbardziej to wynikało z tego, że zakładałem, bo trzeba dokonać jakichś arbitralnych założeń też w naukach społecznych nie da się niczego zrobić, ale bez takich założeń, że są bardziej świadomi swoich wyborów, że są pewne problemy, które musieli swoim życiu przepracować poza tym to była taka grupa powinna jakoś tak bardziej szczegółowo bo gdy słyszą o wyborach moralnych ja bym nie rozumie wyboru kulturowe tak, aby mówiąc inteligencji wiem w jakim kierunku to zmierza ale gdy słyszę wybory moralne to znaczy, że co te to tu toast to znaczy, że to zależy oczywiście w jakiej sferze, ale to to znaczy, że powinienem po taniec to zadziała na początku pytanie co to znaczy Polska inteligencja dla mnie poza granice, zwłaszcza określony, aby ją pan doktor przez określoną postawę kulturową moralną, że chciałabym doprecyzować tę postawę moralną, więc dla mnie najważniejsze są, z czym ona była przedmiotem badań, jeżeli można tak uczenie powiedzieć była inteligencja tzw. inteligencją zaangażowana, a więc inteligencja, dla których ważny jest etos oczywiście etos ma już 1 000 000 zloty, a ludzie aktywni, którzy działają w sferze publicznej i dla których działanie w sferze publicznej takie bezinteresowne działanie w sferze publicznej włączono zawsze jakiś interesowi aspekty Global truizmy podobno nam wiele korzyści zapewniał z pewnością tak to psychologowie mogliby wiele na ten temat powiedzieć natomiast ludzie, którzy działają w sferze publicznej, dla których kategoria bezinteresowności jest jakaś ważna to znaczy nie zastanawiają się na przód ile zarobią na tym wybierają takie zawody która, a nie są zawodami a gdzie mogą więcej zarobić tylko zawodami, którym są jakieś związane ze sferą publiczną oczywiście zawsze można powiedzieć, że to są ludzie, którzy chcą być obecni w sferze publicznej wyróżniać się być doceniani za to i t d. dawno pewnie nie daje się usunąć, jakby tych aspektów, o których mówimy natomiast jest wiele takich działań, które oni podejmują za, których po prostu 2 takich takich wyborów, które nie są wynagradzane MSW w kategoriach pieniężnych, a nawet w kategoriach takich prestiżowych aut od samego od samego początku dopiero później to wiąże się jakaś pozycja jest jakimś prestiżem w związku z tym wybierają ten rodzaj aktywności Naprzodu rozmawiam z takimi ludźmi, którzy rozmawiali z dobrze zapowiada zrezygnowali z dobrze zapowiadający się kariery prawniczej i wybierali np. prace na Uniwersytecie oczywiście praca na Uniwersytecie w kategoriach prestiżowych być może jest wyżej oceniana mają takie poczucie, że prof. Uniwersytetu chyba w kategoriach prestiżu jest ciągle na pierwszym miejscu chyba ostatnio stracił nasz strażak tak org, ale jest wysoko z pewnością przez wiele lat jego pozycja utrzymywała się bardzo wysoko, ale powiedzmy, że nie od razu nie nie są tymi plastrami nawet wciąż nie są jeszcze tym profesorami, ale pracują w Uniwersytecie i mini i z pewnością jest to prestiżowy zawód, chociaż niekoniecznie dobrze opłacane natomiast my natomiast wybierajmy zakładają np. jakie środowiska właśnie, które można określić mianem inteligenckich środowisk tak spotykają się na seminariach, gdzie dyskutują o książkach często w nocy i o tym w dyskusjach nikt nie wie poza nimi sami samymi pomagają ludziom, działając w wolontariacie często właśnie z takim poczuciem, że to jest jakiś rodzaj inteligenckiej działalność od osób bez takiej świadomości po prostu pomagają takim ludziom organizują się wokół jakich wydarzeń, które są ważne są dla nich, ponieważ nie ma wokół bloku w jaki robią się akcji na rzecz bezdomnych tak pomagają w pomagali białe miasteczko, więc to są ludzie, bo to o tym, że zakładanie środowisk już powiedziałam inteligenckich, ale z czasem oczywiście rosły w siłę dzisiaj rozpoznajemy jako kulturę liberalną czy krytyka polityczna natomiast były podstawy tego działania czy w początkowym jego okresie przecież nie wiązał się jakiś wielki prestiż ani pani ani ani wielkie pieniądze nie są też z tym związane w związku z tym to wszystko można podciągnąć czy zamknąć w tych ramach czasowych to są takie to są wybory, które nie mają charakteru bardzo rynkowego debiutu w bardzo często też oto jest dobry przykład też moich badań pochodzą to są ludzie, którzy definiują się w z dystansem do tego pokolenia trochę starszego, które po osiemdziesiątym dziewiątym mogło wejść na rynek pracy i łatwo się na tym rynku odnaleźć oczywiście można powiedzieć, że było w pewnym sensie trudniej, że pewne pozycje były na tym rynku zajęta i t d . natomiast my natomiast widziało widzą wyraźne napięcie poza podają np. swoje starsze rodzeństwo jako przykład osób, które dobrze się odnalazły na rynku, dla których te wartości rynkowe dobrej pracy dobrych zarobków są ważne, ale jednocześnie podają siebie samych jako jako taką przeciwwagę czy pewną alternatywę dla tych wyborów, więc myślę że, że te kwestie to są owe czy moralne, czyli związane z takimi trudnymi rolami moralnymi aspektami działalności w sferze publicznej, które za którymi idą pieniądze na nie są dla nich wciąż ważne co nie oznacza oczywiście, że oni są bezinteresowni, ale to jest pewna wartość z pewnością, którą należy docenić, że podejmują również taką działalność, która na ma charakter publiczny, a jednak nie jest związana z kimś apanaże ami bezpośredni sposób, chociaż warto do tego dodać również to, że to są ludzie, którzy przynajmniej, jeżeli mówimy o tej grupie, która miała badałem nie mówię tutaj o tych znanych Press oraz od, których jest ta książka to znaczy z tym przeprowadziłem rozmowę, ale mówię tutaj o tych młodych inteligenta z to są ludzie, którzy jak powiedziała 1 z osób wybita młoda Polska socjolog to są ludzie, którzy kreują reguły pól, w których działają w związku z tym skoro tak nie jest żonie to kreują to też jakoś tym w teście odnajdują gęsto jak powiedziałem nie jest do końca bezinteresowna, ale z pewnością jest tym więcej bezinteresowności więcej takiej przekonania o tym, że trzeba działać w sferze publicznej, że ta publiczna rola jest ważna, że pewne wybory są ważne, że z tym idą od określone pytania i pewna refleksja nad swoją pozycję w społeczeństwie, która jest dla nich z pewnością o wiele bardziej charakterystyczna niż dla takiego przeciętnego członka czy reprezentanta klasy średniej, który marzy o domku z ogródkiem na przedmieściach co nie znaczy, że niektórzy z nich nie mają domku z ogródkiem na przeniesienie dostępne, a my możemy panie doktorze na chwilę z 2001. wieków zeskoczyć w dwudziestej powiedzieć o znaczeniu dla inteligencji polskiej lat 3945 roku osiemdziesiątego dziewiątego to znaczy, że to chciałabym się dowiedzieć jak inteligencja odnalazła się po przełomie po transformacji roku osiemdziesiątego dziewiątego, a wcześniejsze też możemy się cofnąć czas był dowiedzieć się mylę radni też nawiązują z prof. Leder oczywiście tych przeszklonych rewolucji do tego, że pozbawiono nas klasę najpierw okupanci hitlerowscy potem sowieccy Lucas ziemiaństwa klasy mieszczaństwa do inteligencji także prawda, bo były już wiemy od tych akcjach, który miał na celu likwidowanie polskiej inteligencji kopii tkanki, która mogła na przechować substancję narodową i tę symboliczną tej imprezy i o tym jak to wszystko rezonuje 2001 . wieku na opór nie jest co osiemdziesiąty dziewiąty czy początek lat dziewięćdziesiątych to jest taka wielka dyskusja w naukach społecznych w ogóle w Polskiej humanistyce, ale i taka szersza, bo nasze przenosiny łamy prasy, która mówi o tym, że inteligencja zostanie zastąpiona przez specjalistów profesjonalistów intelektualistów natomiast z pewnością nie będzie mówić intrygi dyr na boisko już nie potrzeba ich rola się od odegrali swoją urodą i właściwie, ale teraz już mamy do czynienia z końcem kategorię przepraszam dziewiętnastowieczną stają się już na taką kategorią tak trochę taką już oczywiście to zaangażowanie ono się profesjonalizuje to znaczy, że już nie będzie miała się zamienić klasę średnią mają aż takie taka była jedno 100 jest tak m. in. formułowana przez przez przez polskich socjologów, że oczywiście im dyskusja to była trochę bardziej subtelna byłoby profesjonaliści władza ludowa była też zainteresowana stworzeniem takiej kategorii profesjonalistów oraz ludzi, którzy będą średnio zainteresowani takim aktywnością w sferze publicznej, bo wiadomo, że aktywne w sferze publicznej prowadzi tylko w dłoniach to tylko tak nie prowadzi do niej nie niedobre rzeczy natomiast to jest to IT większość głosów rzeczywiście artykułował podobną opinię zatrzymało było takich osób, które te, które mówiły, że brzmi, że inteligencja będzie potrzebna, że warto zachować to jednak to substancje etyczną i t d . to znaczy mówiono tutaj bardziej o inteligencji jako pewnej grupie ludzi, którzy będą potrafili wykorzystać swoje wykształcenie w tym nowym żadna na rynku pracy, ale i zarabiać lepsze pieniądze niższy niż to miało miejsce w w w PRL -u w latach 2 jednak 10 lat później czy kilkanaście lat później okazało się, że głód leżałem kategoria to zaczyna wracać to znaczy wnuk pojawił się taki głos na początku trochę niemrawy ale, ale stopniowo stopniowo coraz silniejsze m. in . Bohdan Cywiński na łamach Rzeczpospolitej rozpoczął taką dyskusję, która trwała przez rok, a więc wielkiej autora dowodów niepokornych książki ogromnie ważnej lała się środowiska inteligenckiego w Polsce od lat 7070 tych opublikowana 71001. roku, więc on zaczynał w na początku lat dwutysięcznych taką taką dyskusję, gdzie mówi, że jednak trochę zaprzepaściliśmy ten etos trochę się to wzrost w rozumieniu ona drobna ta klasa średnia dorobkiem widzów to przecież nie jest to co nam chodzi też konsument raczej konsumować te wzory konsumpcji może jednak warto sięgnąć do tej do tej tradycji oczywiście wtedy i wtedy pojawiają się kolejne głosy między nimi głos prof. Andrzeja Walickiego również takie silne, że tak to słowa inteligencja zaangażowana jest potrzebna prezes Paweł Śpiewak formułuje taką mocną tezę, że to tych sił 19 latkowie wtedy to w szerszym pierwszy urlop w części drugim roku powiedział, że to 19 latkowie będą przechowywane będą oni przeniosą ten etos co się w pewnym sensie stałą jego syn jest jakimś takim jednak był przykładem tego, że siedziała bezinteresownie sferze publicznej do pewnego stopnia oczywiście, więc te głosy nawołujące do tego, że warto wrócić do tych czasowych wartości żony są jakość ważne żona są nieusuwalne z polskiej kultury i że nawet nie, tyle że nie da się wymazać, że szkoda i wymazywanie one one się one się pojawiają pojawiają się również, że przecież takie środowiska młodych inteligentów właśnie dziś już trochę starszych to już uzgodniliśmy też przed programem, ale myślę, że wciąż młodych 30 paru lat, którzy zakładają te środowiska inteligenckie właśnie kultura liberalna presję krytyka polityczna to są właśnie wytwory tej mgle tego od nowego otwarcia, które niekiedy wprost powołują się właśnie na inteligenckiej etos określają się mianem właśnie inteligentów, chociaż oczywiście nie wszyscy w tych środowiskach, dlaczego tak się dzieje to sytuacja jest pewnie trochę bardziej skomplikowana to znaczy, kiedy popytać tych ludzi i z nimi porozmawiać to odpowiadają, że pewne miejsca w strukturze w pozycjach były już zajęte to znaczy w normalnych warunkach trafiliby po prostu na rynek pracy ten rynek pracy, by ich wchłonął, ale okazało się, że ten rynek pracy pozycję, by przy blokowany był przy blokowane przez starsze pokolenia jej w dolinach zalecono mi szło przy wjeździe na rynek trafiało coraz więcej osób oni przedłużali swoje kształcenie zaczęli pisać doktoraty, bo to było takie taka próba odsunięcia odważnie wejść na fakultet albo dokładnie widzi we mgle i nagle uświadamiali sobie, że jestem wolnym rynkiem to nie jest tak po prostu to znaczy, że to tak się nie daj odnaleźć w łatwy sposób to było jedno z motywacją, ale też nie najważniejsze rady ważne było to chyba stażysta wali inteligenta mnie z wyboru tylko przez przypadek może tak być, że tak w części inaczej bym nie tyle inteligenta mit za zaczęli wchodzić sferę publiczną co zaczęli mu dobitnie w nim odnaleźć się ostatecznie na rynku pracy i doskonale większość z nich sobie radzi natomiast inne to pozwoliło myślę zadać to pozwoliło albo sprowokowało ich do tego, że zadali sobie pewne pytania tak właśnie związane z pewnym stylem życia, który przez lata dziewięćdziesiąte były promowane i te pytania nie były zadane przez to, że prof. Walicki akurat powiedział Bohdan Cywiński napisał taki tekst to się jakoś tak po prostu kontynuowało jakoś wydarzyło jednocześnie tylko to było z wynikiem ich sytuacji życiowej listy Zobacz zaczęli zadawać pytania czy to oto w życiu chodzi, ale i i bardzo często padali sobie, że nie leży jednak musieli zakładać swoje środowiska albo chcieli zakładać, ponieważ byli do tego w jakim sensie zmuszeni problem inteligent z kości czy nazywania siebie inteligentem jest problemem w 2 w wielu przypadkach oczywiście problem pobocznym, ale to nie znaczy, że nie możemy ich wyborów określić mianem inteligenckich, bo to już uzgodnić na początku rozmowy po prostu nie mamy lepszego słowa możemy tego nie nazywać post inteligencją, ale w Polskim kontekście kulturowym słowo inteligencja wydają się dalej obowiązuje co nie znaczy oczywiście też, że mamy do czynienia z inteligencją tak jak mieliśmy do czynienia na początku dwudziestego wieku albo pod koniec dwudziestego wieku, ale z pewnym kanonem inteligenckim z pewnymi wyborami właśnie też moralnymi osób dalej tak, by zmienił się w tym wszystkim rola uniwersytetów, gdy mam wrażenie, że był takim środowiskiem w PRL -u właśnie kształcącym u polskiego inteligenta czy formującym polskiego inteligenta, a teraz Otóż niekoniecznie w w państwo nie wiem powiem szczerze nie wiem dlatego, że by jako socjolog musiałbym odpowiedzieć, że trzeba, by było przeprowadzić na ten temat się badaniom, żeby sprawdzić jak nie chce pan odpowiada nie ja mogę ją znajdują oczywiście wiąże to złe to masowość kształcenia i gdy wszyscy kończą studia wyższe to jest typ siłą rzeczy obniżania poziomu kształcenia innym mam wrażenie, że sam jest to wspominam swoje studia lata 200020002004 net to on to tam było już zorientowanie na na efekty to znaczy, żeby zrobić drugi fakultet, żeby rozpocząć już prace nad tobą już do zdeterminowane tą logiką rynku tam nie było tych nocnych europosłów klubów dyskusyjnych jakiejś takiego wspólnego życia każdy szedł na zajęcia w biegu do swoich zajęć na inne studia tak do pracy na jaki staż, bo myślę sobie, że jeżeli chodzi o środowiska takie, które mają silną poczucie, jakby publicznej roli i przekonanie, że należy zrobić publiczne to Uniwersytet było oczywiście takim miejscem, że tak się działo, ale mówimy tutaj o gaz ma wrażenie po Grzeszczyk Wedel zdanie kończy swoją myśl, że Uniwersytet stał się fabryką magistrów albo w PRL i licencjatów natomiast nie stał się takim nie jest już tak takim ośrodkiem, który będzie właśnie ukształtował jakiś etos jak trybun w taki inteligencki stanie się być może nie, ale robi też można bez zadać pytanie czy inwestor w ogóle był takim miejscem do pewnego stopnia oczywiście było, ale myślę, że większym stopniu odpowiadają za to środowiska niektórzy wykładowcy na Uniwersytecie, dla których jest to ważna, ale i ci studenci i młodzi ludzie, którzy się identyfikują z tymi wykładowcami to nigdy nie było masowe innymi słowy nigdy tu nie było masowej się też tanie masowe z pewnością następuje jak się obserwuje rozwój Uniwersytetu to przekształcenie uniwersytetów w placówkach czy w w taką szkołę, która produkuje profesjonalistów i słowo profesjonalizmu niektóre szkoły lepsze mają czas profesjonalistów w w swoje nazwisko kościół dobrze, że tak się dzieje co nie znaczy też pewnie, że część z tych szkół nie stara się doceniać tych młodych ludzi za to, że robią coś publicznie także to jakby tam jakiś rodzaj wolontariatu albo działania w sferze publicznej również właśnie charakterze trochę bezinteresownym tak to jak to jest w stanach Zjednoczonych, gdzie ta działalność publiczna dziś młodzi ludzie są jednak za to za takie aspekty oceniani, o czym mówi prof. Paweł Śpiewak w tej w tych w tych rozmowach jest takie rzeczy trochę mają myśleć mają miejsce natomiast celem grupę definiujące się poprzez właśnie takie wybory to zawsze chyba była mniejszość większości to znaczy to były grupowe i to dalej chyba trochę tak jest, że oni się formują przez prywatne seminaria 88 trochę powiedzieliśmy też spotykają się, żeby czytać ważne dla nich książkę niekoniecznie polskie, ale jakoś odnoszące się do sfery publicznej w Polsce i mają nadzieję, że to pozwoli rozjaśnić tę sferę publiczną w Polsce sam byłem zresztą organizatorem 2 takich taki dla 1 z ważnych środowisk w w właśnie w Warszawie, gdzie rozmawialiśmy o ważnych mieliśmy takie seminarium wewnętrzną, którym świadczenie dowiedziała jednak było myślę ważne dla tych uczestnikowi dla mnie osobiście miał charakter badawczy do pewnego stopnia ale, ale miał również charakter taki format syn jest to się dzieje to znaczy i oni sami potem przenoszą ten etos również w organizują się i tworzą i pełną i spotykają się w ramach takich seminariów, więc myślę, że inni myślę, że nawet, jeżeli nie mówią o sobie, że są dyrygentami i to on to coś w tej postawie właśnie inteligent kości zostały przechowane i obuwia dlatego nie wiązała go specjalnie z rolą Uniwersytetu to jest coś ponadto Uniwersytet na co zwracała wielu wielu wielu rozmówców w tej książce uwagę Uniwersytet nie jest takim miejscem być może dzisiaj na Uniwersytecie trudniej o to, żeby zachował inteligenta, ale trochę innym znaczeniu to prezes Bachański zwraca na to uwagę w tym sensie, żeby zapewnią takie ogólne kształcenie to znaczy takie małe zanurzone w kulturze to znaczy jak człek studyjna przez fizyka to, żeby oprócz tego z dostrzegł, że warto chodzić do teatru warto czytać książki warto słuchać muzyki klasycznej, bo wartość widzisz odwiedzić filharmonię w tym sensie pewnie na Uniwersytecie skoncentrowanym na takich prostych efektach kształcenia na uzyskiwaniu kompetencji takich profesjonalnych pewnie nie ma miejsca, ale pytanie czy dawniej było miejsce w to tego nie wiem o nim, że jest tam będzie ktoś, kto jak i gdzie rodzi się inteligent z kości skoro jak już mówiliśmy na początku naszej rozmowy jest problem z tymi korzeniami z domu genealogią i przekazywaniem jak rozumiem inteligent z kości zjadane ojca z ojcem syna do obsługi jednak rodzina pełni ważną rolę dlatego te argumenty tych osób duże, które nie są one nie mają takiej inteligenckiej genealogii są do pewnego stopnia uzasadnione, że w z domu pewnej tradycji samodzielny start w niedzielnych odwiedzin w przedpołudniowych w Filharmonii albo popołudniowych nie wynieśli z tym, że ta inna te odwiedziny często też są trochę mistyfikacją mama i meble i takie mityczne oczywiście to jest jakiś rodzaj dystynkcji, którym stara inteligencja nie chodzi tutaj o starości w sensie wieku, ale chodzi tutaj osoby, które właśnie są takimi dziedzicami inteligent inteligentów czy pochodzą z domów inteligenckich próbują się odgrodzić mówiąc kolokwialnie od tych, którzy tak, więc ta od tych z takich właśnie trochę nowych inteligentów ale, ale myślę, że do pewnego stopnia to jest mistyfikacją one, chociaż oczywiście tam, toteż się rodziną, by rodzi się w takie naśladownictwo to znaczy no i inny Uniwersytet pełni taką rolę, ale pewne autorytety też pełnią taką rolę ludzie sobie nad zarabiają tego typu braki np. z tego, że nie byli uczniami liceum na Bednarskiej tym, że odnajdują się inteligenckie środowiska i w ten sposób sobie to rekompensują próbują jakoś nadrabiać więcej dróg dojścia do inteligent z kości jest wiele z tym, że to też sobie powiedzieliśmy ci ludzie niekoniecznie mówią o sobie, że są inteligenta dominować z różnych powodów przed TV również również z tego również z tego, że z tego powodu, że ta kategoria straciła swój seksapil ono nie jest jakoś bardzo nieatrakcyjna jako określenie dla niektórych jest z pewnością dla niektórych nie jest nikim się wydaje, że jest to że, że jest nieaktualna natomiast faktem, że to pozostaje naftaliną trochę tak tak jasne jasne, chociaż wiele osób wcale nie obraża się, kiedy są określani mianem inteligentów albo kiedy zostali wybrani do tego do takich badań to jest z pewnością jakiś rodzaj wyróżnienia dla nich to znaczy zostali tak zdefiniowanie i to przez kogoś z zewnątrz, bo warto powiedzieć, że to resort Tomasz Zaleski formuje taką tezę, że to jest pewna relacja to znaczy, że im czy to jest taka trochę gra inteligencja, ponieważ to z pewnością wiąże się z pewnym statusem społecznym trochę wyższym, ale jednocześnie MF dla skromność zakorzeniona w Polskiej kulturze utrudnia powiedzenie o sobie życie zaś rentowność jasne, bo to jest napad, bo to jest ta jest etykieta, która jest odbierana jak jesteś jestem inteligentem jako rodzaj przechwałki albo przechwalanie się to jednocześnie jak są rozpoznani przez innych jak i jako inteligentów na to inne plus dla nich i plus dla tej całej sytuacji, więc w takiej sytuacji raczej mało, kto dystansuje się właśnie do tego określenia czy jest jakaś próba określenia jak liczna jest to grupa z socjologowie zwykle reagują na, a to znaczy przypisują inteligent kosz tym, którzy niekoniecznie tak los podzielił Łódź mnie interesowało jednak pogłębianie znaczenie w tym sensie, że interesował mnie jak inteligencja zrozumiana przez ludzi, którzy potencjalnie można zaliczyć do tej kategorii i na ile to rozpoznanie jest takowe produkcją pewnych argumentów znanych z polskiej kultury okazuje się rzeczywiście te argumenty się powielają to pierwsza, a po drugie, przykładów, a np. to dużo to trochę powiedziałem na wstępie tej naszej rozmowy dystans do inteligencji to są bardzo często powtórzonej powielone plus oczywiście uzupełnione o i wyrażone w artykuły one trochę nowszym językiem argument przez Stanisława Brzozowskiego, który jak wiadomo był 1 z największych krytyków inteligenckich, a jednocześnie był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej inteligencji, więc to są argumenty, które są powielana przez tych ludzi bardzo często tak, że to już właściwie dobrze trzeba o tym, że to już nieaktualna kategoria, że to jest taka kategoria, która się zamyka tylko własnym środowisku nie jest wrażliwa na głosy spoza tej kategorii, a jednocześnie, a jednocześnie właśnie to są typowi powielane reprodukowane argument też ciekawa sprawa i c inteligencja myślę inteligencji i jest krytyczna wobec siebie wobec swojej grupy warstwy kategorii nie oto jest naj naj naj to jest 1 z motywów inteligent z kości to znaczy być krytycznym czy tradycja inteligenta krytycznego wobec inteligencji jest jest 1 z nałogu jest 1 z głównych elementów tej inteligenckiej tradycji właśnie przynajmniej obce czasów Stanisława Brzozowskiego i są krytyczni, bo teraz, bo uważają, że to jest właśnie taka elita, która się znamy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA