REKLAMA

Moralność: zmiana czy postęp?

OFF Czarek
Data emisji:
2016-10-14 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka programy Owczarek łączymy się ze studia w Krakowie, gdzie z dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak dzień dobry witam serdecznie pani redaktor dzień dobry witam pana redaktora w tym słuchacze Radia Kraków PL do słuchaczy Radia TOK FM, że obrażam realiom, a jest przed dobrą zmianą miałam przyjemność prowadzić w tej ustawie w tym, że w radiu, którego nazwy zaczęłam wymieniać i używała audycje w sektach zaczynamy na samym starcie, Rozwiń » siedząc przed mikrofonem sama studio to niestety mam taki odruch, który gdzieś tam się drukował w, czyli osób słyszało o liderze jeszcze nie przeżyłam tej zmiany nie jest leczony ból nie zalecone ból wyznaczy w dal kiedyśmy rozmawiali zresztą poza anteną o tym, że właśnie ta przygoda z dziennikarstwem radiowym, kiedy miałam przyjemność możliwość siedzieć, bo o tej właśnie stronie mikrofonu, po której zadaje się pytania i przygotowuje się audycje naprawdę była dla mnie fantastyczna przygoda, która urwała się tak nagle dramatycznie i bez jakiegoś mojego przygotowania do tej zmiany nie sędzia, że zmiany polityczne, które właśnie po zeszłorocznych wyborach parlamentarnych doszły tak szybko zejdą na dół na poziom lokalny zeszły bardzo szybko, więc tak to jest to złoży to są wątki bardzo interesujące w takim szerszym kontekście wyboru mamy, bo to mamy intelektualistów inteligencję elity nie tylko Krakowa i które wydają się strasznie naiwne co pan na myśli jak w domu, gdy ją nowy styl i znać pewną mądrą rozwiesiła, choć jest nieco lepszy nie łapie jest to przedstawicielką elity inteligencji tak, by wreszcie Kraków to zobowiązuje pani mówi ojej bistro zaskoczona, że te zmiany tak dla kogo szybko to widzę pewną naiwność im w tym jednak pani redaktor naczelna poważnego pisma i zaskoczona tym, że zmiany tak szybko przecież to, bo to oczekiwane przez sztab mało tego wielu ostrzegało przed tym kierowcy przygotujcie się zobaczycie, a Wojtek ojej ojej ojej piwa myślę, że gdyby to, że to są 2 rzeczy błahe i 1 rzecz jest taka, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, że myślę, że przed wyborami nikt w pełni nie wiedział nawet tak naprawdę, jaka będzie skala i jakie będą szczegółowe reperkusje i w nowo w właściwie dla mnie jakby tempo przede wszystkim tych zmian też takie takie totalne jednak pominięcie w tych obszarach, które nie są taką pierwszą linią tak, gdzie można, by zostawić jakiś taki po prostu obszary nie wiem dobrej pracy uczciwe jakiś jakiś realny pluralizm, a nie tylko o jak by jego namiastki i że wydaje mi się, że to była taka swoja, w której może nie była niczym złym posiadanie jakiejś takiej prawda nastawienia, żeby dalej robić swoje Wencel tak w tym sensie natomiast znacznie mniej mnie zaskoczyło mnie także to wydarzyło do mnie nie zaskoczyło to znaczy właściwie pomyślałam Kaina można było się tego spodziewać, czyli 1 zawsze jest pytanie, o co oczy to jest pewnego rodzaju naiwnością czy jednak większą wartością też w życiu społecznym jest jednak takim nastawieniem Okaj staramy się działać robić to co jest w przestrzeni, jakby naszego działania ani właśnie, by przygotowywać się na wszelkie, ale ani, jakby z góry działać z pewnymi uprzedzeniami, że co się wydarzy wydarzyło się byliśmy na to przygotowani, aczkolwiek no rzeczywiście jest tak, że świat z perspektywy prawda miesięcznika znak, który nie jest pismem politycznym jest magazynem intelektualnym jednak ukazującym się oddać ponad 70 lat w Polsce bardzo różnych warunkach politycznych ustrojowych i oczywiście, o ile w PRL-u było rzeczą oczywistą, że jakby trzeba było się jakoś dostosować czy rezygnować z tymi warunkami politycznymi ustrojowymi jednak wydaje mi się, że w trzeciej RP no nie wiem nie śledziłam historię, jakby nie rozmawiam z poprzednimi naczelnymi, ale wydaje mi się źle, jakby pierwsza taka sytuacja, kiedy jakiś nie mam zmiany polityczne dla pisma, które nie jest pismem politycznym tylko 1 z magazynem intelektualnym wyjmuje budującym po prostu pewien grunt tak po co refleksji debatę publiczną jakoś próbującym zupełnie innego poziomu uprawiać refleksję nad człowiekiem światem cywilizacji używasz, jakby te konsekwencje polityczne mają Łeby do sięgają u nas tak czym trzymają mają jakieś znaczenie no bo poza właśnie wspomniana już audycja ołów tak samo właśnie prawda, jakby z innymi Poles ZAK oględnie biegnie wchodzącej w szczegóły jej się w nich reklamy mediów publicznych na państwa na antenie uprawiać, żeby straciliśmy prawda jak już możliwości uczestnictwa w programach czy debatach, więc nowy radny tak jest, gdy trzeba znajdować teraz inne ścieżki tak naprawdę komunikacji zysk z ludźmi i też trzymać kciuki za powodzenie mediów tak znanych komercyjnych, ale które teraz no właśnie takich jak TOK FM bank, które właściwie waży, tym bardziej ważną w sumie misję publiczną jednak pełnią tak pewny, że stanowić swego i z tego bólu zaskoczenie powodzenie finansowe tak no bo jednak właśnie, że rząd chce go w 1 rzecz dopowiem, które są też wszystkim, jakby naj najważniejsza rzecz, że ostatecznie na, toteż właśnie tym przypadku dyskusją media chodzi także o tym, finansowe profity czysto ekonomiczny wymiar możliwości ich funkcjonowania my tutaj to jest właśnie najmniej przyjemna przestrzeń nacisków politycznych w i tak rozumie, że z tego bólu rozczarowania, ale tempo do PL tęsknoty czy poczucia krzywdy być może najnowszy temat numeru się urodził jak postępuje moralność w Serie Liu to może być szczęśliwi pyta w tzw. wstępniaku redaktor Dominika Kozłowska KIO w postępie moralnym, chociaż muszę pani przyznać, że najciekawszy tekst tego numeru to krótkie opowiadanie graficzne Mariusza Wilczyńskiego na tzw. czwarty wyjazd na samym końcu takie właśnie spodziewałam, że lepszy jest żywy pies niż Lech nieżywy to zagadka dla słuchaczy Radia TOK FM jak sądzę też za parafraza tony parafraza tu cytat z starego testamentu w trojga wazy tekst słowo tam nie ma na okładce lotne twardej walce z kamer trzeba zachować pamięć i z Torpo, czyli czy dobrze by pan odczytuje, że to właśnie z tego tego jest, skąd taka takiej zamysły nad postępem moralności nad tak znaczy na pewno jest także, że te nasze tematy czy idea one się rodzą z refleksji na futrze otaczającą nas rzeczywistością i jakieś takie próby zrozumienia pewnych zjawisk, które dzisiaj zachodzą i myślę, że akurat coś co w Polsce bardzo silnie doświadczamy to znaczy tak naprawdę pytanie o postęp moralny ono ma bardzo dużo ciekawych aspektów, o których mam nadzieję uda nam się porozmawiać ale jakby punktem wyjścia jest tak naprawdę pewien spór, który jest właściwie fundamentalnym sporem dzisiaj światopoglądowej politycznym, czyli taki spór między tzw. progresji stadami, czyli właśnie zwolennikami określonego sposobu rozumienia postępu a jakby obozem konserwatywnym takież możemy to w takich akt wojenny i trochę retoryce przedstawiać każda dyskusja między programistami, których właściwie kulturowo, jakby zwolenników postępu utożsamia się właściwe współcześnie z myśleniem lewicowym konserwatyzmem to jest właściwie dno taki na jej najpoważniejszy współczesny spór, który ma przełożenie i na świat, jakby tych podziałów tak politycznych i kulturowych tak naprawdę i przede wszystkim wymiar społeczny tak, dlatego że właściwie nic to co utożsamiamy z postępem tak w tej perspektywie właśnie taki filozoficzna o lewicowej no to jest to jest dalsze pogłębianie i rozwijaniem min praw człowieka praw różnego rodzaju mniejszości również mniejszości seksualnych LGBT to jest stosunek do zwierząt i kwestia praw zwierząt, a jeszcze szerzej ekologia rozumiana jako, a w ogóle zmiana postawy człowieka wobec przyrody otaczającego świata, jakby świata świata natury i właściwie nam pewien pewna zmiana, którą określa się mianem postępu c jest już wartościowa no właśnie w odniesieniu do tych wymienionych przeze mnie czynników do zmiana pozytywna krok naprzód określane mianem postępu tak i to jest jakby widziane jako pewien, ale właściwie cel rozwoju lub kierunek rozwoju i cel zarazem rozwoju ludzkości, który jest jednocześnie no właśnie taką miarą przybliżania się do życia coraz lepszych społeczeństwa, gdzie przez lepsze rozumiemy takie, w których przestrzeń wolności każdego człowieka spotyka się działo, a jednocześnie zrównał ściął ludzi i pewną, jakby szansą możliwością prawda rozwoju w nogę z każdej osoby tak, ale jednocześnie panie tak to się sobie, że właśnie do wprowadzenia jest wprowadzanie przepisów prawodawstwa, które pani mówi też Batory świadczy jednak o właśnie bardzo wolnym postępie moralnym, dlatego że myślę sobie, że ta praca szyba, którą tak mam naprawdę chodzi to jest ta praca, która powinna dokonać się w człowieku jako jednostce i w ludziach jako my jako grupach tak, czyli jednak to wprowadzanie pras trochę mówi o tym, że mamy z tym problem i musimy przymusić ludzi sankcjami do tego, aby pewnych rzeczy nie robili my no bo inaczej nie da się tego co czy na poziomie idei już wiemy, że coś jest niepożądane nasi obywatele nie wiedzą, więc musimy ich przymusić do tego prawodawstwem wrócił do naszego wątku po informacjach Radia TOK FM informacje o jedenastej 20 już za kilka minut studio w Krakowie dr Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak wracamy po informacjach Cezary łasiczka programy Owczarek studio w Krakowie jest dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak jak postępuje moralność postępie moralność opowiada najnowszy miesięcznik znak zastanawia się pani redaktor roszady post postępy moralności czy te przepisy karne to prawo, które wchodzą oświadczył postępie moralności czy jednak o tym, że postęp rzeczywisty społeczeństwie nie następuje, więc trzeba to społeczeństwo batem do pewnych ideałów przybliżyć lub gdy jest kilka rzeczy, bo tak najogólniej właśnie można powiedzieć że, gdyby zacząć od wniosku tak, a potem poddać dalszej analizie, że postęp daje się zaobserwować, ale jego owoce są bardzo krucha i właściwie bardzo łatwo je stracić tak TFT właśnie te właśnie dobrem maskotki dostępu czy jakiegoś pogłębienia naszej ludzkiej świadomości to jest pierwsza rzecz i i w tym sensie można nieraz spojrzeć na prawo dobre prawo w taki sposób, jakby pozytywne żona jest kimś takim dodatkowym prawda rusztowaniem, które coś pozwala podtrzymać przy istnieniu, ale z drugiej strony to, o czym pan powiedział to znaczy, że tak naprawdę silny żarty jak wyprawa, bo ma ograniczony sens w sytuacji, kiedy pomiędzy prawem, a świadomość czołg powszechną społeczną istnieje bardzo duża rozbieżność albo kiedy prawo nawet właśnie takie prawo Unii, które spełniane przez te kryteria tak postępu, o których mówiliśmy na samym początku jakoś pogłębiające rozwijający prawa człowieka mniejszości tak chroniące zwierzęta przyrody SOU, jakby wyrazem, kiedy to prawo jest wyrazem nieświadomości tylko o tych wąskich elit tak natomiast między tymże roku warstwę społeczną, a tym, że prawem panuje, jakby taki jawny rozdźwięk to rzeczywiście rodzi takie tak jest z reguły prowadzi do takiej sytuacji nieskuteczności w praktyce tego prawa tak to jest to trochę mi przypomina prawda takie dyskusje o niej wiemy już w chrześcijaństwie, które wydasz ewangelicznym jest dobrze, jakby konkretnych wcieleniach w postaciach instytucjonalnych, które jest rzeczywistość skrzeczy więc, jakby zapewne jest tak, że każdą prace trzeba zacząć od samego siebie i właściwie nic tak tak, by się wydawało także każda zmiana jest zmianą trwałą wtedy, kiedy dokonuje się przede wszystkim w człowieku, a zmiana, która dokonała się w człowieku znajdujemy mniej lub bardziej spontaniczny wyraz w prawie stanowionym przez daną społeczność tak to jest jakby z wysepek naturalny kierunek, ale też trzeba ten obraz podważyć, dlatego że właściwie to co się ostatecznie składa na ten produkt końcowy tak na jakość życia, a jednostki czy jakość życia społecznego jest właśnie bardzo dynamicznym takim splotem właściwie 3 takich pól oddziaływania znaczy tego właśnie, jaka jest jednostka w swojej, jakby kondycji moralnej nie wiem duchowej w swojej świadomości, a to się bardzo zmienia jest plastyczne to znaczy zależy zarówno w pewnych wrodzonych dyspozycji każdego z nas jak i właśnie od tych warunków zewnętrznych tak znaczy właściwie nic wszystkie takie sytuacje, w których nagle jakiś społeczności doszło do takiego załamania totalnego jak mówimy o upadku moralnego tak pod wpływem nie wiem rozwijającej się ideologii czegoś się pojawiał w przestrzeni publicznej mowy nienawiści, a jak ksenofobii arabiki gość nie wiem antysemityzmu czy jakiś nienawiści skierowanej wobec grupy określonej etnicznej czy czy religijnej czy jeszcze jakieś inne mniejszości prawda niby po te warunki zewnętrzne okazuje się one potrafią bardzo, jakby konsekwentnie zmienia, ale potrafią też załamać mówi w takim wymiarze powszechnym też to właśnie to co jest w człowieku tak zmienić jego sposób myślenia postrzegania rzeczywistości oczywiście, jakby co ludzie na to bardziej odporni z reguły historia pokazuje, że gniewem w każdych warunkach od łagrów po po prostu reżimy totalitarne i t d . i t d . jakby pozostawały jednostki nienaruszone w swojej świadomości jakiś prawości moralnej ale kiedy mówimy o takich jak dużych ruchach społecznych no to okazuje się, że ten splot pewnych wrodzonych dyspozycji tego na ile człowiek jest jakoś sobie pogłębiony w swojej świadomości na ile to jest trwałe i warunków właśnie zewnętrznym, że to ten splot jak by ostatecznie determinuje obraz życia tak tak po to, jakość życia, o której o, której dyskutujemy, więc właściwie trzeba wejść także prawo ma znaczenie obyczaj ma znaczenie, ale też ma znaczenie przede wszystkim to czy człowiek jednostka ma znaczenie to znaczy czy każdy poszczególny człowiek, a właściwie w swoim życiu dokonuje pewnego wysiłku rozwoju i jak teraz do tych rozważań albo 3 czy w ogóle do tych rozważań o postępie moralności wprowadzić w religiach chce pan wprowadzać religię postanawia walczyć mówi pan boja się zastanawia znaleźli 3 jak wprowadzić albo czy w ogóle wprowadzać to są kwestie, które czyta pierwiastek religijny ona jest potrzebny jako nowość jakiś narzędzie kształtowania przyspieszania polepszania właśnie mnie to zastanawiam się w tak dwojako no bo z 1 strony idea postępu jest ideał Świecko tak z ideą, która zrodziła się w oświeceniu i też w pewnym sensie jako przezwyciężenie idei religijnych prawda to znaczy takich np. chrześcijańskiej wizji eschatologiczny pełni czasu sensu historii sensu dziejów prawda, dlaczego pytania, które właściwie zawsze towarzyszyły ludzkości i znajdują odpowiedź ostatecznie na gruncie każdej tradycji religijnej, bo każda tradycja religijna prosto od chrześcijaństwa przez judaizm islam buddyzm hinduizm tak naprawdę niesie właśnie tę odpowiedź ale gdy mówimy o postępie to właśnie używamy pojęcia odwołujemy się do pojęcia, które narodziło się w czasach oświecenia jako idea świecka i Takam idea, która właśnie dotyczy sensu dziejów, ale w takim horyzoncie czysto immanentnym prawda to znaczy tego jak bez sensu dziejów, które rozgrywają się na ziemi raczej sensu naszego istnienia jako ludzkości w tej perspektywie prawda bez odwoływania się do tych transcendencja realnych perspektyw ellaOne innego rzędu i oczywiście jak można widzieć pewne analogie natomiast między tym myśli tak odpowiedziami religijnymi, a to Łódź świecką ideą postępu, która jakoś jest też bardzo mocno powiązana z rozwojem nowoczesnych nauk tak, dlatego że właściwie od kiedy mówimy o postępie moralnym to jakby z drugiej strony, jakby pewnym rewersem tego pojęcia jest pojęcie związane z rozwojem i postępem naukowo-technicznym tak to znaczy wyobrażamy sobie, że rozwój nauki wszystkim współczesnej techniki tak jakby poprzez sposób w jaki przekształca świat i samego człowieka mówię tutaj na szkody jakich perspektywach prawda filozofii klas humanistycznej nie wiem usprawniania naszego ciała przy rozwoju medycyny deontologii, które mają nie wiem skutecznie przezwyciężyć starzenie się ciała prawda pewne rozwój pewien pewnych chorób wyniki tych wynikających z regeneracji komórek, ale prawda rozwój nauki, która ma nie wiem przezwyciężyć się właśnie problemy wynikające z zanieczyszczenia klimatu wycie wycie wyrwania się naturalnych surowców i t d . i t d . że jego, ponieważ taka idea, że właśnie to ten rozwój nauki jako wytwór i niepewna Ekscelencja także, iż to przeja w aktywności człowieka jest jakby czymś co tak radykalnie przekształci warunki życia na ziemi, że właśnie to jakby pytanie też pewne kwestie, które np. na gruncie różnych tradycji religijnych były widziane jako egzystencjalne cechy człowieka Agnieszka starzenie się i śmierci prawda, że ta ludzka kondycja się radykalnie zmieni i w tym kontekście bardzo ciekawe jest właściwie patrzeniem w co mówią o wielkie opowieści czy tradycje religijne, bo moim zdaniem, jakby dobrze, kiedy obraz się uzupełniają, bo to z kolei w wielkich tradycjach religijnych jest taki, jeżeli weźmie się dosłownie to co mówił Bóg da tak dosłownie, jakby przekazy budy czy Niewiem co prawda Chrystusa cieczy Mahometa, by do tych akurat przykładów się odwołać no to one zostały sformułowane ileś tam prawda tysięcy 3 set lat temu i jeżeli tak czujemy, że one mówią coś o człowieku współczesnym także o nas jakąś głęboką prawdę odkrywają to pojawia się pytanie o kraj to znaczy, że człowiek się nie zmienia, że religie jednak niosą bardzo konserwatywny obraz dlatego mówią o tym, sporze prawda Probierz listów i konserwatystów, bo on tak naprawdę Air New man najsilniejszy oddźwięk na gruncie religii tak no bo można być obraz człowieka on przedstawiany przez religie, jeżeli jest obrazem prawdziwy test obrazy bardzo konserwatywnym to znaczy, że człowiek właściwie się nie zmienia tak to znaczy, że jak mówił Duda chciwość nienawiść ignorancja jako to co każdy z nas musi przezwyciężyć w swoim rozwoju cechowały tak samo ludzi żyjących w 2000 lat temu jakich ludzi żyjących dzisiaj chętnych jest pytanie, które mnie osobiście go bardzo zainteresowało nas, by Jasia z itd ja rozumiem ten to świeckie podejście czy te ideały oświecenia i rozumienie postęp to jest już samo ich zupełnie innym aspekcie aha mianowicie myślę sobie luterańskim w Gdańsku od, a o gdańszczanach, którzy właśnie myślimy co do niego jako Polaka albo Niemcach oni się byli gdańszczanami przez lata tak i teraz w pewien religijny etos on wprowadzony w życie kupieckie rodzinne codzienne jednak wyróżnia ich można się zastanawiać czy to był postęp czy nie jest od z odłożeniem od PC innych denominacji, czyli czy jakiś ościennych społeczeństw, ale jednak można wydają się, że na ten pierwiastek religijny tak zaszczepić, żeby on mówi nam jak traktować drugiego jak traktować przestrzeń wspólną szczególnie będąc wcześniej wspólną tak jak myśleć o różnych rzeczach tak żony nie staje się ani tak powiemy częścią -li tylko porządku religijnego, czyli tylko porządków świeckiego tylko basista staje się częścią jakiejś przestrzeni to nie musimy definiować pomiędzy tymi 2 biegunami tylko ona z tą przestrzenią, w której żyjemy w rzeczy to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo to jest taka przestrzeń etosu to znaczy pewnego obyczaju, który nie jest jakąś przemocą prawda narzuconą czymś tylko jakimś po prostu naturalnym rytmem życia tak postępowania działania czymś czym po prostu mu jakoś Jaguś przez aniołów czy tak, by tlenem, którym oddychamy i pytanie o ten etos, który no, owszem, on tak właśnie może być kształtowany przez okres pyta, jakby protestantyzm tej postaci prawda jest dobrym przykładem, bo rzeczywiście ukształtowało pewien etos bardzo wyraźnie, jakby nie tylko w Gdańsku widoczny prawda, ale tak, ale w krajach w krajach reformacji pewną kulturę pracy pewną wasze kulturę relacji międzyludzkich na 3, jakby istnieją bardzo ciekawe analizy, które właściwie po pokazują, że już to by to mówią o tym, też jakoś tak świadoma w kontekście przyszłorocznej prawda rocznicy reformacji, że to właśnie ukształtowało pewien dało podwaliny też pod rozwój takiego etosu obywatelskiego tak okno wzięła zimne i do tego czasu powalczymy pani redaktor dobrze w przyjemność Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak jest studio w Krakowie informacje o 1140 po informacjach wraca po Cezary łasiczka program Owczarek studio w Krakowie dr Dominika Kozłowska redaktor naczelna miesięcznika znak jak postępuje moralność w najnowszym wydaniu pyta miesięcznik znak o postępie moralności sobie rozmawiamy nie ma się o tym, to się, który może stać się etosem Obywatelskiej on tak w tym brakującym etosem obywatelskim jak mówią niektórzy w odniesieniu do Polski prefekta czyli, jeżeli jest brakujący w odniesieniu do Polski oznaczałoby to, że ten postęp my moralny dla snu postępuje tak komórkową za 3 jak jedne komórki są nastąpił n p . we Francji czy w Niemczech czy w Danii no co niekoniecznie musi nastąpić w drugiej, jakby każda komórka tutaj znaczeniu państwa Narodowego musi przejść przez te wszystkie błędy raz jeszcze, aby dojść do tych samych wniosków o takie ruchy anty postępowe znaczy ja myślę, że właśnie jest także w bardzo lubimy mieć takie linearnie prawda obrazy różnych procesów i zjawisk linearne jak zaczniesz coś od początku do końca i wszędzie tak samo prawda odbywa, ale oczywiście, gdy dzisiaj wszelkiego rodzaju wiedza o świecie i ta płynąca z twardych nauki nauk społecznych i tak by humanistyczne filozoficzne refleksje taśmy pokazują, że leży nawet w ramach tego postępu koło obrażonego linearnie tak naprawdę to, o czym mówiliśmy przed poprzednimi informacjami znaczy pewne owoce czy te etapy one nie są hołd stabilne i takie niezmienne ZUS co więcej, jakby wtoku rozwoju tak naprawdę zmieniał się też nasze kryteria rozumienia postępu tak, aby zmiana kryteriów, czyli zmiana pewnych wartości, które nam towarzyszył, które w określają horyzont naszych działań elit do tak też co prawda istotnie modyfikując Southern całości zmienną, więc właściwie żyjemy w takiej w takiej perspektywie, że tak są kierunki ale, ale te kierunki mają jakiś sens, ale jednocześnie w ich to wszystko jest zanurzone w bardzo taki dynamicznej przestrzeni tak zaciętej żaden element nie jest statyczny, bo właściwie wszystkie przed atakiem nowoczesne wizje one były dużo bardziej dynamicznie się dużo bardziej statyczne właśnie tak dużo bardziej linearne w takim znaczeniu jednokierunkowego rozwoju to znaczy prawda te wszystkie dyskusje, żeby to przełożyć na jakiś konkret prawda dyskusje Innova się od tej w rozumieniu obywatelskości etosu 3 czy jakimiś rozwoju prawda Polski no one są takie, że oczywiście my nie podążamy tę samą drogą dlatego, że jakby mamy mniej lub lepiej za analizowano już jest analizowany już to, jaką drogą poszli inni, więc nawet, jeżeli my coś mówiąc brzydko imituje metod to nie jest prosta imitacja tylko to jest jakby pewien ruch naśladownictwa, który jednocześnie bardzo głęboko przekształca kolejność kroków ich jakość ich sens, nic więc nikt mnie się wydaje że, że nigdy nie mamy do czynienia właśnie sprostał imitacją pewnych wzorców nie wiem zaczerpniętych z innych krajów, które już przeszły pewną drogę tak rozwoju myślę, że dlatego nawet na gruncie ekonomii czy gospodarki prawda te dyskusje, które nawet się toczyły tam w zeszłym roku czy 2 lata temu w okolicach prawda rocznicy transformacji ustrojowej non noce Onet właśnie pokazują czy teraz się toczą w odniesieniu do Ukrainy tak, kiedy tam właśnie pan prof. Leszek Balcerowicz jakoś doradza na Ukrainie w jaki sposób zmieniać gospodarkę kraju Noto to właśnie pokazuje, że się, że to nigdy nie może być prawda prosta imitacja tylko zawsze to musi być, jakby zastosowanie już wiedzy, którą UE mamy na daczy wniosków, które mamy z drogi, którą przeszli inni, a jednocześnie jednak właśnie dostrojenie się to od czego pan redaktor też wyszła taka jest prawda do strojenia się losy innych warunków, które są ołów w danej konkretnej okoliczności jak i świadomości społecznej przy wiemy, że najlepsze reformy mogą polec tylko, dlatego że te bez uspołecznienie przyjęte właśnie pan wojewoda corocznie sądzi pani w takim razie, że skoro wyciągamy wnioski to być może prof. Balcerowicz nie powinien doradzać w RFN na ty, a może Edmund Jan Bernad tych 2, aby się nie wypowiadać jako weźmie w niej ekonomistka powiedzmy dla lekarzy uważa Borys z ekonomią jest taką bardzo nieścisła ruch w małych flag z Livorno Lazio Rzym nauką mięsa, więc chyba skutki tych reform nie wie nie tylko obserwujemy na przestrzeni ekonomicznej, a każda ze społecznej z tak dość wolno czy jest to jest rodzi to pewnego rodzaju czytamy uzasadnienie nierówno raz tak, że to co to pytanie, które pan zadał w gruncie rzeczy to znaczy czy trzeba w pewnych okolicznościach postawić pewne kroki, chociaż wiemy, że doprowadzą nas one np. do momentu, w którym prawda to nie będzie sukces, bo po zwie się, że nikt dzisiaj wzmożenie może nie nikt dzisiaj ale jakby mamy mnóstwo przesłanek, aby sądzić, że takiej wolny rynek, więc jako dogmat prawda i obraz gospodarki liberalnej traktowanej dogmatycznie z różnych powodów nie funkcjonuje nie sprawdza się, jakby w praktyce społecznej także trzeba może czegoś więcej też innych elementów na pewno inni i toteż zostało zdiagnozowane w odniesieniu do Polski tak myślę że, że właśnie w tej debacie po 25 latach jak bardzo się nie wybrzmiewały jednak taka refleksja, że coś co miało być zastosowane to znaczy pewne elementy właśnie polityki społecznej osłon, że to nie zadziałało po prostu i to było błędem także to nie zadziałało znaczy, że za perkusja mi konsekwencjami społecznymi zmagamy się do dzisiaj, więc zakładam, że jeżeli prof. Leszek Balcerowicz jedzie na Ukrainę to mam nadzieję, że był bogatszy o te wnioski tak to znaczy, że właśnie to nie jest prosta imitacja tylko trojga 300 zlote wnioski nie wiem z nowy dom być może jest to właśnie jakieś dobre pytanie do pana profesora natomiast Jan natomiast myślę, że także niebezpieczne byłoby się w prosty sposób to oczywiście kopiować tego, zwłaszcza że ja mówię wam będę mamy świadomość chyba wreszcie zbliżamy się też do tego rozpoznanie Echa może lepiej późno niż wcale, że tak naprawdę polityka społeczna w Polsce, która przez te wszystkie lata tak naprawdę była, a tak myślano od nich taki sposób oderwano od rzeczywistości, żeby jakiś koszt, który po prostu musi być ponoszony, a to nie jest żaden koszt tak to znaczy to jest właściwie jakiś taki wuefu fundamentalne rola też państwa prawda, która nie może być oderwana od tej perspektywy liberalnej no bo właśnie wtedy jakby w biednych zamiast tak, by Brda generować jakiś społeczny rozwój generuje po prostu kolejny nierówności im tak zresztą w tekście w tym temacie miesiąca wśród naszych tekstów na listy głos Jacka Dukaja, który może jest najbliższy temu, o czym teraz rozmawiamy no i on właściwie, mówi że tak naprawdę, mimo że nawet, że mówimy o postępie to tak naprawdę nie rozstrzyga właśnie bardzo konkretnych dylematów co uznajemy za ważniejsze globalny rozwój i właśnie za taki dogmat kapitalistycznej taki konserwatywny także ta fala wznosząca prędzej czy później uniesie wszystkie łódki czy właśnie bardzo aktywny zmniejszanie nierówności ekonomicznych prawda jak duże obniżenie współczynnika Giniego usprawiedliwi spowolnienie przyrostu PKB i o ile procent i t d . i t d . to znaczy prawda czy rozwój globalny i ten dogmat, który przyjmowaliśmy w odniesieniu do krajów rozwijających się, że tam prędzej czy później czy Afryka prawda czy bliski zespół z hut zostaną ogarniają takimi globalnymi procesami czy jednak co prawda nie działa i trzeba iść bardzo konkretnie w wypracowywać pewne modelem w prawda na miejscu przez Fed co co właściwie nic od początku być od końca w zasadzie drugiej wojny światowej od rozwoju też polityki praw człowieka właśnie nie tylko filozofii, ale konkretnej polityki praw człowieka co wierzono, że jednak, jakby upowszechnianie pewnego prawodawstwa ochrony i t d. doprowadzi do de facto lepszego respektowania praw człowieka no i tu jest tak wielki spór tak to znaczy nie spór o ideach, bo powiedzmy większość państw świata on deklaracje, jakby formalnie bądź nominalnie byłoby nawet powszechną deklarację praw człowieka prawda skłonny uznać, ale co to oznacza de facto w konkretnej praktyce społecznej nowa żywność jest oznaką jest od tej presji opozycji zesłani Stępniaka jutro możemy być szczęśliwi to piosenka w proch zaraza zdradza Grażyna jest przyszłość fetyszem wśród innych parafraza parafraza utworu muzycznego Hofer, gdy para Azoty tytułu prawnego utworu muzycznego, który zresztą o nazwie polo i hip-hop Polonia chyba nie tylko twarz jest takim takiej taki poetycki w teren w tym wszystkim miał być, bo oczywiście jutro możemy być szczęśliwi to z 1 strony nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy przed informacjami to znaczy tych wizji religijnych w pewnej przyszłości także z drze w właśnie pytanie czy czy rozmowa o postęp jest rozmową o przyszłości o pewnym szczęściu pełnili życia, a szczęśliwy jest w szczęśliwej w społecznościach co będzie kwestią przyszłości czy tak naprawdę właśnie być może to jest błąd i te rozmowy powinniśmy traktować jako bardzo konkretne rozmowy o tu i teraz i naszą intencją upaść ten tytuł jest takim zaczepny, dlatego że mają właściwie intencją jest to, żeby jednak te dyskusje niby w klasie traktować tak naprawdę rozmowy o postępie i o przyszłości jako rozmowę od teraz tak to znaczy to jest tak jak w bardzo dobrym przykładem są wielkie utopie społeczne, które mówiły tak teraz możemy cierpieć teraz możemy stosować jakieś metody terroru, ale i miałem nic prawda powszechnej szczęśliwości za 30 latek już rewolucja dobiegnie kresu nie znaczy miarą jakości utopii społecznej jest to jakby jakie są jej koszty tu i teraz i w tym sensie miarą też dyskusji o postępie jest to jaki jest status konsensus tu i teraz tak znaczy to wszelkie idee przyszłości gnębi też utopie postępu mają sens o tyle, o ile one właśnie tegoż wpływają na naszą praktykę, jeżeli najpiękniejsze utopie, które ludzkość ostatnio wytworzyła np. uznać ekologię jako tako wizje pokojowego współżycia wszystkich graczy pokojowego współżycia człowieka, bo jest pokojowego zamieszkiwania ziemi no co do nie może być utopia, która będzie miała sens Stolat tylko ona musi mieć przełożenie na konkretne praktyki dzisiaj bardzo dziękuję Dominika Kozłowska redaktor naczelny miesięcznika znak była państwa mają goście ze studia Radia TOK FM w Krakowie informacje Radia TOK FM za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Kierzniewski i Agata Majewska, a realizował Kamil Wróbel Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA