REKLAMA

Jak rozliczyć projekt finansowany z FE?

SuperFundusze
Data emisji:
2016-10-17 12:40
Audycja:
Czas trwania:
11:54 min.
Udostępnij:

Najlepszą drogą do sukcesu jest zdefiniowanie własnych potrzeb i sprawne przebrnięcie przez proces tworzenia wniosku. To już wiesz. Pamiętaj jednak, że korzystanie z funduszy europejskich to także liczne obowiązki. I to o nich opowiemy w najbliższej audycji. Jak rozliczyć projekt finansowany z FE? Do czego zobowiązujesz się korzystając ze wsparcia?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super w fundusze stąd w 2 zaś studia pani Bożena Lublińska-Kasprzak była prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dziś ekspert BCC dzień dobry dzień dobry witam osoba, która z funduszami unijnymi zapora za pan brat wiele latem instytucji trasie, ale tym właśnie tym zajmowała dotąd prognozują, że pani potwierdza, że jak już mamy pieniądze unijne przyznane w rozliczeniach to jest szalenie istotna i zasolenie Zachodu na rzecz tak rzeczywiście przez lata miał Rozwiń » do czynienia z rozliczaniem projektu ze strony instytucji i rzeczywiście jest to coś co może liczyć się do dojdą do podpisania umowy to toto to jest bardzo przyjemne z zarządzaniem projektem później, ale rzeczywiście to jest taka ciężka praca i pilnowanie tego, żeby ten projekt rozliczyć, czyli osiągnąć sukces na tym etapie całą sukces to jest to, żeby z 100 % z tych zakontraktowanych pieniędzy zostało pozyskane czy zostało przez instytucje wypłacona beneficjentowi, czyli firmie i różne inne instytucje czy nie ma on zaakceptowany wniosek złoży złożą wcześniej wniosek przerwy przez postęp wstępną weryfikację już wiem, że pieniądze dla mnie są to co się da zrobić, żeby móc je wykorzystać potem rozliczyć no GI jest podpisywana umowa zawsze należy, iż w umowie oczywiście są zapisane prawa i obowiązki obu stron zarówno instytucji zarządzającej funduszami Jagi, a beneficjentami firmy najczęściej Ela i przede wszystkim należy bardzo skrupulatnie zapoznać się i z umową i scena wszystkimi dokumentami Bodo w umowy ziemne czy taką podstawą do umowy podstawami domowe są Izmir bardzo dokumentów, które określa w jaki sposób te wydatki UR ba Bubba zawsze programy projekty są realizowane także są ponoszone wydatki Nate najczęściej na zewnątrz czy te wydatki muszą być ponoszone z określonymi zgodnie z określonymi regułami to są tzw. wydatki kwalifikowane jest coś co najczęściej budzi pewne problemy w rozliczeniach z projektów, czyli że te koszty kwalifikowane czy to w wydatki, które są ponoszone przez beneficjentów nie zawsze są zgodne z regułami, czyli torze Monza to zakontraktowane jakieś pieniądze i więzionych należą będą przyznane to jeszcze nie oznacza, że ja mogę wydać się w ASO absolutnie dowolny sposób byle tylko dotyczyło w jaki sposób jego projektu w danych o nowym wręcz przeciwnie trzeba je wydawać się zgodnie z bardzo bardzo zgodnie z regułami, które właśnie są określone w umowie czy w wytycznych, ale też z tym co sam beneficjent zapisu czy na szkodę wnioskuję musimy pamiętać o tym, że to co zostało wpisane we wniosku czy Noska to jak się jaki, jaki sprzęt chcemy zakupić, jakie maszyny czy urządzenia nawet często kije, jakiej kategorii jak i drugich i tutaj tutaj bardzo ściśle muszę się tego trzymać oczywiście są możliwe zmiany i instytucje takie zdarzają zapory pozwalają na zmianę, bo w ciągu dwóch-trzech lat realizacji projektów często bardzo innowacyjnych to te zmiany są konieczne, bo coś pojawia się innego na rynku na coś nowego albo albo albo psy coś co chcesz kupić ślimaczy to, czego chcieliśmy kupić na rynku tego nie ma, więc zmiany są potrzebne miastu trzeba uzgadniać pamiętać też o tym, właśnie, że zmiany są możliwe, ale trzeba wszystko uzgadniać z instytucjami można pytać czy pisać i do niektórych zmian potrzebne są zmiany w umowie niektóre zmiany robi się poprzez tylko poinformowanie i warto samemu poinformować instytucję niż później mieć problemy, czyli mam zapisane w umowie warunki, na których te pieniądze mi się nie należą, jeżeli decyduje się na jakiekolwiek zmiany to od razu muszę zdawać sprawozdania z tego, że coś takiego się wydarzyło się z Nelsonem, bo wszystkie etapy tego rozliczenia również muszą być w sprawozdaniach, a czy z harmonogramu harmonogram też jest rozpisany w umowie w OTG harmonogram ten styl w harmonogramie określamy na wieki sposób chcemy dojść do końcowego rezultatu, którym jest np. dojść do dołu do gotowości produkcji określonego produktu innowacyjnego jeśli taki był projekt po drodze musimy oczywiście z i przygotować się do tego swoją firmę czy swoją instytucję poprzez np. zakup nieruchomości man bus wybudowanie mnie jakieś fabryki czy czy wyposażenie sprzęt odpowiedni sprzęt maszyny urządzenia jak w obcych umiejętność fala wezbraniowa tak w harmonogramie daje w sumie to co wtedy i może się zsunąć, nadając tej Kościan informować instytucje zarządzające, bo pamiętajmy, że to są pieniądze budżetowe one idą jak z budżetu idą z Unii Europejskiej UE i one muszą być też zabezpieczane tak, żeby przedsiębiorca mógł je uzyskać beneficjent mógł uzyskać, więc notę harmonogramy też po to, są, żeby w odpowiednim czasie odpowiednia pula pieniędzy mogło popłynąć do dolara do beneficjentów, więc trzeba odpowiednio wcześnie poprosić o zmianę harmonogramu to jest oczywiście też możliwa, a jeśli czegoś nie zrobią inni nie wskaże wcześniej, że była jakaś zmiana w mojej stronie kupuję inny sprzęt to co patent co może się okazać, że pieniądze nie stoi wypas leży stos prace w po to, różnie czasami to od razu trzeba analizować się po przypadki NN oczywiście należy poinformować instytucję zarządzającą o w o wszelkich zmianach najlepiej wcześniej, ale również często nie są istotne zmiany dla projektu to to również tutaj no no no no można to czasami takie wydatki są również, że uzna uznawana za tzw. właśnie kwalifikowały rzesz zgodził no dobrze rozumiem, że jest ktoś się, kto przyjdzie i będzie sprawdzał będzie kontrolował, czyja to co robię robię rzeczy się zgodnie z wnioskami tak oczywiście jeśli podpisujesz umowę na realizację projektu dofinansowaniem ze środków unijnych to co liczyć się z bluzkę z kontrolami Eetek tych kontroli może nie być dużo, ale może się tak zdarzyć, że też, że może być spory mogą to być różne instytucje na różnym poziomie ciemne to oczywiście to jest instytucja zarządzająca programem, ale również to są instytucje kontrolne np. urzędy skarbowe to stąd to może być na inne nikt, czyli Najwyższa Izba Kontroli to mogą być instytucje kontrolne w końcu komisji Europejskiej część, czyli sama komisja Europejska czy Europejski Trybunał obrachunkowy, a co znaczy, kiedy jest napisane, że inne ten nasz biznes te nasze działania, które podejmujemy one muszą być realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w ODS jedno z najważniejszych zasad i tutaj też właśnie najczęściej winne są spowolnione błędem beneficjent, który jest, którego obowiązuje ustawa w inny dotyczące zamówień publicznych jest zobowiązany przestrzegać ustawy bez beneficjenci raczej przedsiębiorcy Maćka, w których ta ustawa nie obowiązuje muszą stosować zasadę konkurencyjności, czyli zakupić czy zlecić wykonanie usług w w takim trybie żeby mosiądz uznany za konkurencyjne należy te wydatki były po te, które są ponoszone były ponoszone efektywnie, czyli było wiadomo, że cieczy czy było pewne, że nie została wybrana najlepsza na rynku uczyć, ale i tak tak musi ogłosić np. pewnego rodzaju przetargi czy musi być skierowane zapytanie Annę Czech czy upublicznione zapytanie toczyć się też zależy od kwot i rodzajów zakupów mają oczywiście wszystkie te reguły są ściśle opisane w wytycznych i warto tutaj stosować n p . nie można z dokonywać zakupów od firmy powiązane czy osób powiązanych, bo tutaj właśnie noclegi teraz zależy teraz ma być konflikt interesów musimy o tym, pamiętać bo, toteż właśnie najczęściej powoduje dużo programów, czyli zasada konkurencyjności 1 z absolutnie podstawowych i druga to dotrzymujemy terminów, jeżeli coś się zmienia to oczywiście informujemy natychmiast instytucje, że nie taka sytuacja się wydarzyła liczymy się z kontrolami, które mogą się przydarzyć no jak rozumiem jak się rozliczymy pieniądze wypłynęły dostaliśmy go wykorzystaliśmy nasza firma działa na tej liście zobowiązaliśmy się firma będzie działała już przez 2 lata i będzie zatrudniani w tylu pracowników oto tak to musi działać w taką musi działać to musi działać w tym okresie realizacji projektu, ale również po jej wójt nie jest tzw. okresy trwałości, a od 3 dopięciu lat w zależności od wielkości firmy, kiedy właściwie nie możemy zmienić tego projektu tego co zostało w ramach tego projektu zrobione nie możemy sprzedać firmę oczywiście są możliwe zmiany właścicielskie, ale wtedy właśnie w Kołodko, jakby ktoś następca wraz z prawdą również przyjmuje to zobowiązania to też o tym trzeba pamiętać, by uczyli w tym okresie trwałości również wszelkie zmiany, które budzą wątpliwości, że może co robimy coś nie tak też warto pytać te instytucje, z której te pieniądze tam, gdzie podpisywaliśmy WallStreet pieniądz uzyskaliśmy wychodzi na to, żeby zrobić bardzo przejrzystym robić wszystko takie było napisane trzymać tych wytycznych jak co jakiś problem pytanie no po prostu zwolnić i kazał kontaktować się z osobami, które nam tych pieniędzy udzielił no bo inaczej no tak trudno pewnie sam ją samą przez to przebrnąć, żeby się dziś nie podkładzie zawsze te 12 będą pojawiały rzeczywiście warto pytać warto pytać ekspertów warto pytać czy w instytucjach jest bardzo duża dokumentów wytyczne, które w, którym mówią o tym jak należy postępować są w 2 większość przedsiębiorców większość beneficjentów robi to dobrze takie przypadki, gdzie gdzie, gdzie są duże problemy to rzeczywiście jest ich niedużo polscy przedsiębiorcy polskie firmy potrafią dorobić, ale mogę na pewno trzeba to robić się z z taką dużą uwagą, iż mówiła rozliczaniu właśnie pieniędzy publicznych w innych też, że będzie to tanie, bo żadnych problemów dokumenty przechowujemy nie wyrzucamy trzymamy no bo to wszystko sobie za publiczne są one określona część reguł reguły dotyczące prawa na ślad rachunków bankowych i dotąd to wszystkie takie finansowo księgowe również reguły należy przestrzegać w pani Bożena Lublińska-Kasprzak była prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ekspertka BCC była moim państwa gościem dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo się Super fundusze chcą mnie zawsze jeszcze na koniec Super funduszy i kilka ogłoszeń pierwszy taki, że za chwilę za parę minut dosłownie Anny ogłosimy na naszej stronie tokfm PL ukośnie Super fundusze sondę i to znów państwo będą decydowali o tym w jakiej będzie temat kolejnego wydania Super funduszy są na 3 tematy ZOZ został tego tego poradnika owego cyklu, który z wątków powinniśmy jeszcze raz poruszyć może go rozszerzyć się to państwo o tym, zdecydują sądy jak powiedziałam to te same krok Kate Lu Kosznik Super funduszach przypominam również w innych adresach m. in. strona Superfund przepraszam fundusze europejskie gov PL fundusze europejskie gov PL tam cały zesta w informacji o naborach wnioskach i wszystkich możliwościach my polecamy także punkty kontaktowe nie w całym kraju w każdym województwie takie biuro, do którego można pójść zapytać o możliwości dla siebie, a kolejne subfundusze za tydzień w poniedziałek 1240 jak wspomniał to państwo decydują w sądzie o temacie audycji z Center w funduszach program jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w unii Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA