REKLAMA

Sejm o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowa z Waldemarem Budą

Co się stało?
Data emisji:
2016-10-17 16:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w nosie za kratki dzień dobry, a dziś gościem audycji co się stało jest pan poseł Waldemar buda poseł prawa i sprawiedliwości członek komisji sprawiedliwości i praw człowieka dzień dobry panie pośle, Dorn panie rektorze drodzy państwo pan jest w sejmie na wiejskiej, bo właśnie trwa posiedzenie pana komisji, z której pan wyskoczył na chwilkę za co dziękuję i chciałem zapytać, bo to posiedzenie właśnie zajmuje się czy posłowie na tym posiedzeniu Rozwiń » zajmują się ustawą o sędziach Trybunału Konstytucyjnego jak potocznie nazywa nazywamy chciałem zapytać jak przebiega posiedzenie czy te wszystkie wątpliwości, które opozycja przedstawiała, kiedy projekt był prezentowany w sejmie n p . w sprawa obowiązkowych zaświadczeń lekarskich dla dla sędziów, którzy ukończą 70 lat na 6 miesięcy musieliby właśnie te zaświadczenia przedkładać są zdolni do pełnienia obowiązków niektórzy mówili, że nasz wkład właśnie ten punkt jest niekonstytucyjny wręcz boi, bo konstytucja mówi o nieprzewidywalnej dziewięcioletniej kadencji Szanowni państwo panie rektorze jeśli mówimy o pewnych wątpliwościach opozycji to one były i będą i sądzę, że jak do tej pory trwania tej komisji one nie zostały rozwiane, ponieważ od na tym polega rola opozycji, by ich wątpliwości rozwiać, żeby nam pomagali w pracy, bo nie mają utrudniać te prace czyje spowalniać, a my musimy pracować dalej artykuł w artykule analizować muszę powiedzieć, że na tej całej komisji większość uwag dotyczyła tego, że pracujemy w poniedziałek no to już stały się robi nieznośne każda komisja zaczyna się od tego, że termin jest zwołanie jest niewłaściwy nie pasuje w piątek nie pasuje w poniedziałek nie pasuje przed południem nie pasuje po południu w gruncie rzeczy wydaje się, że przewodniczący postąpił dobrze i poprosił o pisemne preferencje w zakresie znaczenia komisji przez jedno posła opozycji, żeby tak, żeby im już tak dogodzić, żeby wyznaczać wyznacza w takich terminach, których są tego życzyli dla naszego miasteczka rok do Meritum Ericsson, a w kontakty w oczy jest w wiele przepisów co, do których proponowanych przepisów co, do których wypowiedziała się rzesza prawników ja przypomnę, że myśmy wystąpili w sprawie tego projektu do kilku niezależnych prawników bas wystąpił do 2 bodajże profesorów prawa mamy opinię Sądu Najwyższego KRS odmówił udzielenia opinii uznają, że jest ich niewłaściwym i mamy jeszcze biura analiz sejmowych władz z własną opinią większości tych opinii większość tych założeń, które są ustawione nie nie budzą większych wątpliwości można powiedzieć, że mamy do czynienia może z 23 artykułami, które powtarzają się w 2 opiniach i sugerując jakby roztrząsają ewentualną niekonstytucyjność np. wspomniał pan chociażby o tym, zapisie dotyczącym zaświadczeń na inne gminy na potrzeby sprawowania urzędu sędziego zaświadczeń lekarskich orzeczeń lekarskich powyżej siedemdziesiątego roku życia non stop państwo nie każdy wie, że w różnych zawodach począwszy od prac fizycznych po jakiś dydaktyczne naukowe wszędzie tego rodzaju wymogi stawiane, dlatego że jest to wiek, który w, którym różnie o osoby się nie inaczej zachowują swoją swoje umiejętności swoją wiedzę i kwestionowanie tego co mamy z mamy do czynienia wszyscy w różnych zawodach jest niedorzecznością to nie jest żadna kasta wyjątkowych prawników tylko sędziowie Trybunału i te reguły dotyczące weryfikacji na jakim problemem jest wystąpienie do re go do lekarza orzecznika, żeby wydał zaświadczenie, że to co sądzi powyżej siedemdziesiątego roku życia Niemcy taki przypadek w ogóle będzie miał miały jeszcze jako miejsce tabeli jest problem wygasło tylko on chodzi właśnie zderzenie tego przepisu z tym zapisem, że z kadencją na sędziego trwa 9 lat, a tam niemal barier barier wiekowych tę, ale panie doktorze nawet gdyby sędzia nie był w stanie orzekać nawet gdyby sędzia nie mógł jej na obcych orzeczenia nie mógłby jej uzasadnienia pisali mógłby wystąpić w składzie sędziowskim nadal mógłby sądzić wówczas oczywiście byłby sędziom i ciała torsy 2 rzeczy byłby sędzią on by otrzymywał pracy takie, na które pozwala jego stan zdrowia czy np. mógłby pisać wstępny, jakie się propozycje rozstrzygnięć mógłby uczestniczyć w pracy, ale nie mógł uczestniczyć w lecznicy w orzekaniu, gdzie na przygodę z jakich powodów nie radził także może byłoby go praca ułożyć tak, żeby jeszcze te wszystkie umiejętności, które posiada wykorzystać, ale też bez szkody na orzecznictwa bez szkody dla obywatela, którego sprawa będzie rozpatrywana, mimo że agresja jest inny może trochę podnoszona, bo często patrząc na różne pomysły, które pana formacja polityczna przedstawia zestawiamy ją wiązań bielskimi tam akurat nie wprost był ten przykład w ale gdyby w którymś momencie zaproponowano zmianę ustawy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego, która od powodowała obniżenie wieku przejścia na emeryturę obowiązkowe przejście na na emerytury jej wszyscy wtedy wiedzieli czy ciel, czyli sugerowali, że to wymyślono po to, żeby po prostu tych sędziów się po pozbyciu lub NVA pani tak to życiowa zauważyć zasadniczą różnicę między tymi 2 propozycjami to tam się mówi o tym, żeby skrócić kadencję tak, jeżeli osiąga wiek, chociaż 70 lat musiałby przestać orzekać co byłoby sprzeczne chociażby naszą konstytucją, która mówi o tej dziewięcioletniej przerwanej kadencji u nas atuty tego zapisu nie ma tylko jest jest jest jest wymóg potwierdzenia zdolności do orzekania a nawet gdyby nie było to go nie wyklucza z orzekania tylko od co byłoby dobierać mu takie dni takie zadania, żeby sobie z nim oraz sędzia radził także uważa, że to nie będzie na pewno nadużywane to nie będzie najważniejszy, bo bez sędziów w tym wieku nawet jeżeliby dzisiaj być uwagę skład sędziowski to chyba 1 osoba, aby jedne są to dotyczyło także to nie jest najistotniejsze w całej tej ustawy to naprawdę Atu w takim razie gdyby zechciał pan powiedzieć czy czy w tej dyskusji, która się toczyła i to 34 przepisy dotyczące procedury uchylenia immunitetu sędziego Trybunału czy wszczynania postępowania dyscyplinarnego to też budziło wiele wątpliwości czy w tej sprawie tuzin no widzicie jakąś możliwość wyjścia naprzeci w tym obawom toczą jeśli chodzi o to sprawę immunitetu i rozmów uprawnienia prezydenta Gdańska wania o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego to szczerze powiem, że nie doszliśmy jeszcze do tego artykułu inni też głosów opozycji w tym zakresie nie poznaliśmy te kładą one będą oczywiście krytyczna, ale jesteśmy dopiero na czwartym bodajże w artykule ustawy i tutaj też trzeba zaznaczyć, że to nie jest nic mnie nic strasznego, ponieważ decyzja o tym czy kogoś jeszcze pociągnie do odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też nie podejmują sami sędziowie własnym gronie, a przy tym z podejmuje decyzję zgromadzenie ogólne z sądu Trybunału Konstytucyjnego, a tylko ewentualny wniosek z postrzelonych nieprawidłowościach w zachowaniu sędziego byłby przedmiotem takiego wniosku prezydenta na wniosek prokuratora generalnego jest, jaka tu jest niekiedy naruszenie niezawisłości niezależności sędziowskiej, jeżeli ostatecznie i tak decyzje w tej sprawie podejmuje podejmują sami sędziowie we własnej sprawie, czyli pełna niezależność do tego czy ktoś zostanie ukarany czy też nie czy ktoś będzie miał postępowanie dyscyplinarne wszczęte czy też nie to jest tylko wnioskowanie, jeżeli prezydent widzi jakieś okoliczności, ale prokurator generalny, który mogą dawać podstawę do odpowiedzialności to informuje o tym, Trybunał, a Trybunał związku swą konstytucyjną niezależnością własnym gronie ten wniosek rozstrzygają ocenia czy pan redaktor też widzi taką siłę obawę, bo jak powoduje, że nie będę wypowiadał, bo to moja rola przede wszystkim myśli mówiąc o moich kompetencjach prawniczych panie pośle, to ostatnia rzecz z tego, by w katalogu tych spraw, które w, które no powiedz, że właśnie wydawał wydają takie wrażliwe sędzia w stanie spoczynku w motorze nie należeć może do partii politycznej to jest wydaje się, jakby sytuacja, ale ta dym i brak aktywności czy zamykanie ust jak niektórzy mówią sędziom w stanie spoczynku nie jest zbyt daleko idący pomysł panie doktorze no to jest pytanie o to czy syn dostanie od sędziego w stanie spoczynku możemy czegokolwiek wymagać czy on po osądzeniu od dziewięcioletniej kadencji może robić wszystko co sobie zaplanuje sobie uzna za stosowne czy też ma jakieś ograniczenia ja uważam, że jeżeli taki sędzia w stanie spoczynku otrzymuje z budżetu państwa 15  000 zł to powinniśmy od niego wymagać od określonych zachowań, czyli wzbraniają się od aktywności publicystycznej politycznej od takiej, która byłaby sprzeczności z tym co robił będąc sędzią Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ktoś chce być publicystą chce być polityk politykiem to dziś nie ma żadnych przeszkód tylko nie za budżetowe środki to znaczy zrzeka się sędziego w stanie spoczynku w zrzekł się tych 15  000 zł i wtedy może angażować w życie polityczne może zostać posłem nawet, ale nie możemy pozwolić na sytuacje, które pobiera pieniądze jako niezależny niezależny podmiot, który musi mieć zagwarantowane utrzymanie związku z tym, że był sędzią sądu Trybunału Konstytucyjnego, a jednocześnie może robić coś co wpływa na organy wykonawcze na władzę ustawodawczą, bo to jest ewidentne sprzeczności, jeżeli wydajemy takie środki na sędziego w stanie spoczynku ten status utrzymujemy co z tego też powinniśmy na ten temat dyskutować czy to jest potrzebne no to wymagajmy też takiego człowieka do czy to jest wiele, jeżeli on otrzymuje tego rodzaju uposażenie i prosimy go tylko o to w tym w tej ustawie ażeby nie występowała nie angażować politycznie czy to jest dużo rozumiem, że na to pytanie również posłowie będą odpowiadali panie pośle, odbywa się to z posiedzenia komisji w tym samym czasie, kiedy w Gdańsku odbywają się na uroczystości 3 czy w pewnym sensie jest to też spotkanie o charakterze takim naukowym, bo trwa konferencja ta cała impreza dotyczyć czy związane z 30 lecie Trybunału Konstytucyjnego w w tej chwili trwa w Gdańsku konferencja, gdzie są takie panele 333 czy wręcz wykłady w jak np. Trybunału na straży wolnych wyborów i podsta w demokracji czy wolność obywatela od strachu przed własnym państwem organizatorzy tego spotkania zaprosili wszystkich i prezydenta i karnymi kancelarie premiera ministrów również nawet przewodniczących sejmowych komisji no nic z tego obozu rządzącego nie przyjął tego zaproszenia czy pana zdaniem to też jest taka trochę niepotrzebna może demonstracja pewnego konfliktu, który mamy w kraju z Trybunałem Konstytucyjnym czy skończy to demonstracja lobby myślę, że każdy bez tych organów, o których pan wspomniał ma swoje obowiązki, jakby się świętowanie 300 lecia Trybunału w sytuacji, gdy w, której w tym trud w Trybunale nie dzieje się najlepiej to było, bo jak legitymacją i potwierdzeniem, jakby dobrej sytuacji w Trybunale atak przecież nie jest mamy przecież kilkunastu miesięczną zaległość rozpatrywanie spra w mamy chociażby to ustawę teraz o Trybunale Gostyniu statusie sędziów Trybunału, które muszę przepracować i wydaje mi się, że nie czas, by świętować nie czasy pić szampana tylko pracować, żeby to sytuację uzdrowić i my idziemy w tym kierunku sędziowie, jeżeli chcieli się wybrać Atom na tę uroczystość z nikim nie broni się nie musieli pracować to jest to ich sprawa natomiast jedno ciężko wymagać tego, żeby Sejm układał swoje prace potrwają uroczystości sędziów Trybunału to było nawzajem najpier w zabrał Trybunałowi ponad 3  000 000 zł z budżetu usług, które to pieniądze częściowo oczywiście miały być na zorganizowanie dokładnie trzydziestą rocznicę tej obchodów w Warszawie w zamku Królewskim, ale to przykłady musiało wypaść tak po z budżetu Trybunału, jeżeli pada trup zobaczymy na co wydawane środki Trybunał jak chociażby na wymogi w zamówieniach publicznych w przetargu, żeby zastawa, którą dowodowo, że posiłki do Trybunału były w proc pokaz oryginalnej porcelany to też pan się wzburzył na pewno jej na pewno budżetu nie powiększa Trybunał, ale abstrahując od tego, jeżeli jest potrzeba świętowania dnia w tej sytuacji Trybunału NIK czemu nie broni natomiast mniej pracujemy chcemy ten konflikt ten problem rozwiązać, ale Gitti chować się tych działań, które mają miejsce ostatnio w Trybunale też byśmy nie chcieli także wydaje mi się, że tam niech państwo świętują my tutaj będziemy pracować w te są tam przedstawiciele trybunałów konstytucyjnych naszych zaprzyjaźnionych państw tutaj służy m. in. grupy Wyszehradzkiej jest prezes Sądu Najwyższego Republiki czeskiej Pavol Bachański jest przewodniczący komisji weneckiej my non in takie grono, które być może jednak na jakąś reprezentację przedstawicieli obozu rządzącego zasługiwał na myśl, że żadna krzywda się w Gnienie stała, jeżeli z własnym gronie NT twórczości będą obchodzone tak mówię my mamy tutaj dużo pracy dzisiaj zakłada, że komisja będzie trwała do późnych godzin wieczornych w związku z jest z tym, że bardzo wolno ruszamy, bo my opozycja stawia wiele niedorzecznych wniosków, ale my jesteśmy od przeprowadzenia tej ustawy przez Sejm do dopracowania jej idzie się tym się zajmujemy nie bronimy nikomu uczestniczenia w tego rodzaju uroczystościach bardzo dziękuję pan poseł Waldemar buda były one gościem audycji co się stało dziękuję panu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA
REKLAMA