REKLAMA

Czym będzie zajmowała się Komisja Weryfikacyjna? O tym Kamila Gasiuk-Pihowicz

A teraz na poważnie
Data emisji:
2016-10-18 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 minut temu minęło południe część państwa Mikołaj Lizut, a studia gości Kamila Gasiuk-Pihowicz nowoczesna i dzień dobry dzień dobry witam państwa państwo Jarosław Kaczyński razem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro właśnie w tej chwili prezentują nowy pomysł na rozwiązanie sprawy dzikiej reprywatyzacji Otóż w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt komisji komisji i taki śledczej komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji to będzie miał uprawnienia Rozwiń » komisji śledczej, ale też znacznie więcej to znaczy będzie mogła wydawać werdykty wyroki w zasadzie w inne znaczenie np. zasądzać wielomilionowe odszkodowania w tym, którzy wbre w prawu prawu przejęli kamienicę nieruchomości właśnie, czyli o diagnozę, że jak rozumiem ta komisja bieżących problemów związanych z odszkodowaniami, które należą się prawowitym właścicielom ich spadkobiercom to ja rozumiem tak będzie taka komisja, która będzie nam w jaki sposób nakierowane na zweryfikowanie niby nieprawidłowości przepraszam panie redaktorze niech nasze partie właśnie dzieje dowiadujemy się tak nadal rozwijamy się wzajemnie sobie patrząc z tej, zerkając na telewizor, więc jak rozumiem nie będzie to komisja, która będzie nakierowana na to co najważniejsze, a mianowicie rozwiązanie tego wielkiego problemu, przed którym tak wielkiego wyzwania, przed którym w dalszym ciągu stoimy w Grajewie, a ustawa reprywatyzacyjna ustawa reprywatyzacyjna natomiast zysk z Kolejarzem taki organ śledczy jak rozumiem tutaj też im uprawnienia na ekranie Witalij niezależnie wiceminister sprawiedliwości mówił, że tutaj też chodzi o to, żeby opinii publicznej pokazać tych winnych nie ma na szczęście stanowić będzie to wszystko jawne jak rozumiem transmitowane przez telewizjach pan i właśnie się trochę obawiam tego, że znowu mamy taką sytuację, że PiS inni całą paletę mają, jakby siłę swojej aktywności nikła dziennie w kierunku ich rozwiązania tego co jest głównym problemem, czyli właśnie tego co się dzieje w tym momencie z reprywatyzacją jak ona przebiega czy są to tysiące spraw rozproszonych po sądach powszechnych czy może jednak rzeczywiście warto powołać instytucję, która w nie zrobi to w sposób sprawny rzetelny, a my na możliwości finansowe polskiego rządu raczej stworzono ustawę reprywatyzacyjną, która rzeczywiście dana możliwość wyjścia z tego pata zakończenia tego tej trudnej sytuacji, które się znalazł szereg miast i która uniemożliwia miastom prawidłowy rozwój tak no bo wiele innych nieruchomości jest w tym momencie objętych roszczeniami o nie mogą być w sposób realny właściwe zarządzane przeznaczane czy to na cele publiczne czy sprzedawany czy my też nie są odzyskiwane przez właścicieli, więc inne grozi oczywiście ta i inne stratom mieszkań przez tysiące ludzi w całej Polsce więc, jakby sytuacja reprywatyzacji era od szkody odszkodowań wymaga natychmiastowego rozwiązania w mojej ocenie RPO, ale rozumiem, że nowy adres na zadośćuczynienie dla tak Żydzi, którzy stracili mieszkania jak wina, że przez przez dziką reprywatyzację, ale ja bym przede wszystkim, jakby zamiast patrzeć nie tylko w przyszłość patrzą przede wszystkim na rozwiązanie problemu, bo w mojej ocenie genu będziemy mieli w dalszym ciągu patologiczną sytuację i te patologie będą się nawarstwiały kolejne niewłaściwe decyzje będą wydawane, a tutaj będziemy mieli tylko ciało, które będzie reagowało na wiek patologie dnia codziennego wg mnie na to trzeba byłoby usunąć pierś przyczynę, a potem zająć skutkami, więc wpier w ustawa reprywatyzacyjna w man wypracowana w konsensusie społecznym wyjaśnia żona będzie się wiązała z bardzo dużymi wydatkami z budżetu państwa, więc trzeba o nich rozmawiać trzeba rozmawiać właśnie z różnymi środowiskami, które są zainteresowane tym tematem w LM z organizacjami stowarzyszeniami lokatorskimi chociażby i rzeczywiście tu pracować tu powinna być główna para i energia iść na wypracowanie rozwiązań na przyszłość, który właśnie uniknęły w ten sposób moglibyśmy uniknąć sytuacji, która tworzy pewne patologie takie to mamy w tym momencie do czynienia, ale oczywiście my jesteśmy także na stanowisku, że trzeba wyjaśnić to co się wydarzyło, więc co do zasady jesteśmy za inne komisjami, które z komisją sejmową, która by ta wyjaśniła zresztą prowadziliśmy takie rozmowy, chociaż PZN przedstawicielami ugrupowania Kukiz, a on niestety skończyło się fiaskiem zaproponowane rozwiązanie przez ugrupowanie Kukiz właśnie ta komisja śledcza sejmowa i jedno z naszej ocenie nie miała szans zrealizowania celów, której się stawiała ona przede wszystkim obejmowała obszar całej Polski, ale także 26 lat tak jakby przy zasobach jej możliwościach pojedynczych posłów, którzy mieliby być reprezentantami poszczególnych klubów poselskich w tej komisji nadzoru wydaje się to absolutna, ale niemożliwe do mamy to samo pani poseł tak, ale czynią nas nagle zjechała komisja śledcza, a nawet coś więcej niż komisja śledcza, ponieważ komisja weryfikacyjna będzie miała możliwość wydawania wyroków de facto zastąpi sąd no tak tylko w dalszym ciągu jest płyta główna para numer to co jej od rządu ja bym oczekiwała jednak rozwiązywania problemów tak nie tylko jak i tworzenia batów na znak na kolejne problemy z PiS-em jest tak rząd problem sam, tworząc ten następnie sam rozwiązuje i w tym momencie rząd powinien stanąć na stanowisku rozwiązujemy problem i ich szukamy winnych, ale mamy tylko 1 nogę takiego tylko skupienie się na szukaniu na szukaniu winnych mojej ocenie i bardzo bym naprawdę namawia do tego polityków PiS weszli w taką rzetelną rozmowę na temat ustawy reprywatyzacyjnej, bo to jest rozwiązanie wszystkich bolączek i problemów, ale żadna komisja weryfikacyjna nie wyklucza rozmów o ustawie reprywatyzacyjnej oczywiście, ale nieraz ważną ustawę reprywatyzacyjną przyjąłem inną szczerze mówiąc nie jestem pewna czy to nie wyklucza to mam wrażenie, że właśnie tak główna para i główna siła pójdzie we wsi walczę nie jest właśnie dziś takich lub wpadnie pod tworzenie dziś też politycznej nagonki na postacią nie wiem czy dobrze zrozumiał panie redaktorze piszę nie poprawić, ale na czele tej komisji reprywatyzacyjnej miałby stać naszych mocnych minister sprawiedliwości tak zgodnie z 11, a wiceminister albo 1 z liceów walczyli 1 z 21 Widzew wiceministrów jest też widzimy mocne genialnych ludzi jest atak, jaki tak zdecydowanie tak dobrze, że nasz szkoda, że to korzenie inni jako radni prawnika, ale rzeczywiście wiele takich osób mamy w tym rządzie, a więc ja bym tutaj rzeczywiście obawiała się tego, że ta komisja reprywatyzacyjna pod przewodnictwem 1 z członków rządu polityka czynnego mogłaby się stać jednak taką takim narzędziem do politycznej nagonki chciałoby się przyjrzeć także kompetencją czy to nie jest już kolejna z ustaw, które w, jaki sposób wkraczają w raju niezależności władzy sądowniczej no video on za ten problem z tak, jeżeli mogę powstaje kolejna ciało kolejna instytucja, która ma uprawnienia w zasadzie uprawnia sądownicze na to jest pytanie o w ład prawny w Polsce tak rzeczywiście, zwłaszcza jak spojrzymy na to trochę takiej szerszej perspektywie zobaczymy z jakimi ustawami proponowanymi przez pana Zbigniewa Ziobrę mamy do czynienia w ostatnim czasie no przecież, żeby jasno zapowiedziano, że trzeba ograniczyć kompetencje krajowej rady sądownictwa potem mieliśmy pomysł na to, żeby zreformować sądy powszechne przez to, że zlikwidujemy jedno instancji ranny teraz był jeszcze w dni pod poprzednimi obradami Sejmu mieliśmy ustawę, która pozwala my panu ministrowi Ziobrze decydować o tym czy wyrok Sądu I instancji w sprawach karnych się ostanie czy może jednak się nie ostanie i czas sprawę wyrok uchylić sprawę cofnąć do lat 3 rada po Doda do prokuratury, a teraz jeszcze mamy inne kolejne kolejną ustawę ogłoszono stanąć na stronach Rządowego Centrum Legislacji, która de facto oddaje PiS-owi kontrolę nad finansami finansami sądów i mamy takie krok po kroku odcinanie kawałków tortu, który nazywa się niezależne sądownictwo i przekazywanie tych kompetencji ministrowi sprawiedliwości w tej ostatniej ustawie warto zwrócić uwagę na to, że inne minister sprawiedliwości zyskuje kompetencje odnośnie dyrektorów sądów dyrektorzy sądów odpowiadają za administrowanie sądami odpowiadają za finansowanie zaraz za takie przepływy finansowe w sądach i pozornie wydaje się to taką drobną zmianą administracyjną no to tylko chodzi tutaj administracja jakieś kwestie finansowe aleja z powodzeniem stanie jest w stanie wyobrazić taką sytuację, że nie mamy linia orzecznicza danego sądu kilka wyroków wydanych przez sędziów przestają się podobać ministrowi sprawiedliwości dylemat na wynajem rabat krwiak nie wiadomo, o co chodzi o to chodzi o pieniądze i takimi żywymi instrumentami finansowymi myślę, że można spokojnie uprzykrzyć życie sędziom dyrektor finansowy odpowiada za Pa nie odpowiada zatem personel, który leczy ich zastępców jak tak nie nadzoruje sędziów TK nadzoruje pracownik sekretariatu czy asystentów sędziów Pa in takie kwestie administracyjne, ale wyobrażam sobie, że nawet takim działaniem można bardzo mocno sobie można bardzo mocno wpłynąć na nich chociażby na komfort pracy sędziów, ale na szybkość sprawność orzekania wydawania wyroków przez sądy kolejna rzecz, która budzi moją, ale wróćmy teraz rozmowy już za chwilę po posłuchajmy informacji Radia TOK FM w po, których on porozmawiamy jeszcze od komisji weryfikacyjnej, ale także innych projektach usta w prawa i sprawiedliwości, które zmieniają ład prawny zdecydowali w Polsce Kamila Gasiuk-Pihowicz nowoczesnej skłoni państwa dość Kamila Gasiuk-Pihowicz z nowoczesnej rozmawiamy proszę państwa o komisji weryfikacyjnej taki pomysł powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości przed chwilą zaprezentował go Jarosław Kaczyński komisja ma mieć bardzo szerokie uprawnienia będzie to komisja w zasadzie śledcza, ale także z możliwością wydawania werdyktów przede wszystkim z kar finansowych nakładanych na dla tych, którzy bezprawnie czy z naruszeniem prawa przejęli własność w ramach tzw. dzikiej reprywatyzacji w skład tej komisji mają wejść posłowie także posłowie opozycji, a na jej czele ma stanąć któryś z wiceministrów sprawiedliwości w białą pytanie do pani poseł czy jest pani wrażenia, że to jest taki grill ustawiony w centrum miasta, który ma teraz służyć za miejsce Artur w Chinach dla wrogów, a sprawa jest dość mroczna powiem szczerze trochę tak to wygląda rzeczywiście była inna mało tutaj w tej komisji narciarki dużo polityki na taki pan redaktor słusznie zauważył na inne członkami mają być przedstawiciele partii na czele członek członek rządu mówimy głównie o karach sankcjach i jakieś takim, że tak, więc presji nie mówimy o rozwiązaniu głównego problemu ran, czyli ustawy reprywatyzacyjnej, w której można było chociażby zawrze z KRS zapis, że do odszkodowań są uprawnieni nie wiemy wszak właściciele ich spadkobiercy jak rozumiem w myśleniu PiS na to mogłoby z nas, że tak mają zakończyć patologię, z którą mamy w tym momencie do czynienia tylko jest właśnie taka chęć użycia mam wrażenie tej instytucji do innych do takich politycznych rozrachunków, dlaczego prawo i sprawiedliwość nieufny nie ufa wymiarowi sprawiedliwości no bo ja mam wrażenie, jakby wstępny z całym szacunkiem dla państwa posłów czy taka komisja ma wystarczające kwalifikacje, by orzekać o tym czy coś jest prawne czy bezprawne czy ma wystarczające kwalifikacje do tego wreszcie beza z Rosą zaś te mu wiele mi na milionowe odszkodowania lub 3 doby w każdym cywilizowanym kraju jest tego sąd pragnę zdecydowanie inaczej czy wyobraża sobie taką sytuację, że może być powołana taka instytucja, ale takie mówiono w ramach ustawy reprywatyzacyjnej takie tempo zmian w zabrzańskim rzeczywiście powołanie instytucji, która miała przyznane jasne kompetencje były jasne kryteria, na podstawie których przyznaje się takie odszkodowania i tam rzeczywiście jak sprawnie rozwiązało pewien, że pewien problem, ale jak tutaj przede wszystkim, by nie widzę rozwiązania właśnie na przyszłość tylko w lidze rozwiązanie takie skierowane bardzo mocno w przeszłości takie szukanie winnych szukanie sam przede wszystkim właśnie mam wrażenie takie trochę możliwości wywierania politycznych nacisków, że wraz z rozrachunku z politycznymi oponentami, gdzie w mojej ocenie takie powiedziano najlepszym rozwiązaniem byłoby skupienie swoich wszystkich sił jednak nie na tworzenie sytuacji i taki konflikt konflikt naganne, które dają możliwość rozłożenia politycznego sporu tylko po prostu takie, które rozwiążą problemy obywateli jak najszybciej i temu służyła ustawa reprywatyzacyjna ani powołanie upolitycznionej komisji trzeba było się bym tak od razu wiem, że nie chciałbym, by mecz totalnie go przekreślać działań tej komisji chciałby się przyjrzeć, jakie będą dokładnie kompetencje przyznane, jaki będzie zakres działań tylko 1 tej ranne tej komisji, bo niewątpliwie jest tak, że także to co się wydarzyło w przyszłości powinno być zweryfikowane i tak jak powiedziałem zaczął mówić, że my prowadziliśmy takie rozmowy z ugrupowaniem Kukiz na temat komisji sejmowej, która mogłaby się przyjrzeć przyszłości nie bardzo nam się tylko podobało to, że był za szeroki zakres działań tej komisji, bo w naszej ocenie po prostu nie było możliwości takiego rzetelnego rzetelnego zajęć jest zajęcie się tym tematem na tym najbardziej nam zależało, żeby jednak się przyjrzeć temu co się wydarzyło, że pań pozują taką generalną refleksję co do wyrwy w ogóle działanie reprywatyzacyjnych na przestrzeni wolnej Polski znaczy mam poczucie takiego dogłębnego poczucia poczucie niesprawiedliwości tak chodzi przede wszystkim o to, że własność jest 1 z podstawowych praw człowieka w Otóż państwo polskie moje państwo zdecydowało się w pełni zaspokoić wszelkie roszczenia np. kościoła w jeśli chodzi o reprywatyzacji natomiast własność obywateli traktuje w sposób bardzo po macoszemu tak zdarzyć domów we i w nogę trudno się ustrzec takiego takiego właśnie poczucia winy w, że to wszystko jest strasznie koniunkturalne ze strony wszystkich ugrupowań politycznych i 3 i niewątpliwie są bardzo duże zaniechania, jeżeli chodzi o kwestię reprywatyzacji nie mam wątpliwości co do tego my jesteśmy 1 z ostatnich krajów w Europie środkowo-wschodniej, które tematyki reprywatyzacji w ogóle właściwie nie dotknęły, więc nawet nie ma takiego poczucia zaspokojenia poczucia sprawiedliwości w społeczeństwie nie mówiąc już o patologiach, które narosły ze względu na brak odpowiednich regulacji, więc ja podzielam tutaj zdaniem pana redaktora i takie odczucie wielkiej wielkiej niesprawiedliwości, a dlatego też tak jak mówiłam nasz działania jako nowoczesnej są nakierowane nie tylko na wypracowanie ustawy, nad którą pracujemy między inna liczna pracujemy głównie w takim zespole ramy ds. stosunków własnościowych w sejmie i tam chcielibyśmy właśnie tak trochę ponad podziałami wypracować pewne rozwiązanie Real chcielibyśmy wciągnąć do tej dyskusji PiS, bo bez ich dobrej woli bez dobrej woli chęć rozwiązania problemu reprywatyzacji tego problemu nie da się rozwiązać, ale z drugiej strony mamy takie poczucie, że trzeba rozliczyć się z przeszłością dlatego namawialiśmy go przeprowadzenie audytu na zewnętrznego przez podmiot zewnętrzny w Warszawie dlatego postulowaliśmy dna dlatego rozmawiamy z i rozmawialiśmy z Kukizem jeśli chodzi o ich komisję śledczą tej komisji trzeba będzie się przede wszystkim przyjrzeć się nikt nie jest kilka rzeczy, które się tutaj rzeczywiście nie podobają i też to widzę trochę takiej szerszej perspektywie UE o odbieranie kompetencji władzy władzy sądowniczej co coś co widzimy nie tylko na tej ustawie, ale tak jak mówiłam także na kilku innych ustawach, które wspomniałam, że nie jest mam wrażenie taki właśnie era ogólne plany ministra sprawiedliwości, ale pewnie pana prezesa także że jednak to poza konstytucyjnie Erratum władze sądowniczą będzie się ograniczała na rzecz władzy wykonawczej i naprawdę widać to nasz szeregu ustaw chociażby wczoraj procedowana ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego tam też są takie działania w run drobne naczynka pozornie nic nieznacząca wywołujące bardzo daleko idące konsekwencje prawne, które dają żołnierzom przedsięwzięcie tak, ale sędzia też jego dają kompetencje ministrów ministrowi sprawiedliwości i mniej oznacza to odpowiednie stosowanie przepisów o ustroju sądów powszechnych w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Themis szereg konsekwencji przyznanym ministrowi Ziobrze łącznie na fladze odbieraniem spra w sędziom re k i te przepisy mają być stosowane odpowiednio kilka razy pytałam podczas wczorajszej nocy z pani poseł Andrzej Nizio Gallery przyznane kompetencje nikt nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć tak się też tworzy w Polsce prawo, a jeżeli się okaże, że nie ogólnie, aby móc interpretować na swoją korzyść, jeżeli się okaże, że ta ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji jest niezgodna z konstytucją to co wtedy to efekt mało, kto ma w gustach jak jak to się może okazać skoro skoro Trybunał Konstytucyjny jest z was realizowany i w zasadzie tak rzeczywiście PiS rok uzyskany w długiej srogiej bardzo wiele, aby wyroki Trybunału Konstytucyjnego albo w ogóle nie były wydawane albo były pisane na Nowogrodzkiej pod dyktando naczelnika ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, więc to jest właśnie to co powiedział pan redaktor też główne zagrożenie, które pokazuje, że jeżeli nie mamy sprawnie działającego Trybunału Konstytucyjnego to tak naprawdę możemy mieć zmieniony ustrój w drodze zwykłej ustawy i to co sobie wymyśli pan prezes stanie się obowiązującym prawem nas wszystkich i 6 nie będzie instytucji, która to złe prawo wyrzuci inne i jak oni jednak wierzę w to, że trzeba będzie naczelny Trybunał Konstytucyjny będzie jeszcze czym nam możliwość bronienia swojej niezależności bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej zajął się tymi najbardziej takimi palącymi sprawami Polaków czy właśnie chociażby ustawą o ziemi ustawą, która dała ministrowi Ziobrze władzę nad prokuraturą z ustawą inwigilacyjną ucztą, która dawała im kompetencje coraz większe służbom specjalnym i to są, jakby w tym momencie palące problemy, ale myślę, że będzie więcej właśnie taka komisja raczyć się cieczy ustawa zaostrzająca prawo aborcyjne odbierająca kobietom prawo wyboru sfera naprawdę fundamentalne dla nich kwestiach wracają też do sprawcy dzikiej reprywatyzacji czytając artykuły o o tym, procederze czytając o tym co to jest jednak w przyznawaniu gigantyczna afera w gdy w i kilku cwaniaków, bo trudno inaczej nazwać przyjmuje w sposób bardzo pokrętne majątek Warty 400  000 000 na tak to nawet więcej i teraz w nie mieszczą się nie chciałbym zapytać panią, że to należy szukać winnych czy winni to są przede wszystkim urzędnicy ratusza dzisiaj czytam w Gazecie wyborczej, że znał mnie nauczyli się na błędach w dalszym ciągu w nie traktują prasy nie tak dawno przez gazetę wyborczą jako sprzymierzeńca w kwestii wyjaśnienia tej dzikiej reprywatyzacji czy należy go szukać w w Lucas systemowej w ciele winnych należy szukać właśnie w gronie prawników prawników, którzy w nowy sposób opacznie rozumie swoich swój etos zawodowy ma nam się przed 100 adwokatów i no powiem tak, że dla mnie to co jest najważniejsze to są rzeczywiście takie rozwiązania systemowe, czyli właśnie nie szukanie jakichś takich organizowanie wendety i jak te grzanie tematu co ci ludzie na co może przynieść 2 kampusy polityczna niewątpliwie nowa taki konflikt to są emocje emocje dobrze się sprzedają, więc mogą pociągnąć ludzi za za sobą tylko szukanie rozwiązań systemowych i ja główne jak w błąd upatruje właśnie w tym, że brakowało przez tak długie lata rządom odwagi, aby wprowadzić ustawę reprywatyzacyjną jasne reguły gry na pewno utrudniłyby działanie innym osobom, które teraz dowiadujemy tak urzędnicy, którzy wydają nagle decyzje, na które normalnie się czeka 11 lat w ciągu kilku dni urzędniczka, która dostaje odszkodowanie większe wielkości transz kilkudziesięciu milionów złotych 5040 kilku skazanym prezydent i jej odpowiedzialnością w sprawie prywatyzacji tutaj przede wszystkim, że mój czas spojrzeć na to konstruktywnie nad Warszawą ciąży groźba widno widmo wkroczenie komisarza do Warszawy raj i tym komisarzem 6 mogłaby być naprawdę katastrofą mówiąc wprost widzimy, że PiS niestety nie ma ludzi kompetentnych, więc po pierwsze, obawiam się, że byłaby to osoba niekompetentna, której decyzje były jedynie podyktowane dobrem miasta, ale przede wszystkim interesem partyjnym możliwe, że cechowała biją, a także inercja, jaka cechuje naprawdę znaczną część w tym momencie my urzędników czy leczyć inne z takiego politycznego nadania zabawną zabawą chociażby przed działaniem jakichś takich kontroli nie są podejmowane ważne decyzje zresztą mieliśmy, jakby tego przykład zaraz za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego rzeczywiście ta Warszawa rozwija się sposób nie tak nie tak szybko nietypowo jak i ja jak powinna właśnie ze względu na to, że pewne decyzje nie były podejmowane na, czas więc mając świadomość tego, że w Warszawie grozi widmo komisarza jem przede wszystkim tutaj widziała rozwiązanie wrze po przeprowadzeniu referendum w Warszawie, które dałoby albo pani prezydent mandat społeczny do tego, żeby w dalszym ciągu rządzić albo pchnęły, by te sprawy po prostu do przodu i tutaj tak jak mówiliśmy moglibyśmy zadeklarować jasno, że z pierwszej turze pewnie zostawilibyśmy kandydata zarówno my, ale i Platforma Obywatelska, a w drugiej byśmy to Poka poparli wzajemnie tego kandydata, który był mocno po prostu PiS pozwał państwo państwo w latach posłuchałem kogo pan takie decyzje zapadają inne, że tak powiem pani na końcu na państwa swój typ, a jeżeli chodzi o prezydenta Warszawy jest przekonana, że osoba, którą zaprezentujemy będzie absolutna Czechy Izrael i Kamila Gasiuk-Pihowicz znów jest miejsce złamania palca gościem bardzo dziękuję za to spotkanie niż za informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Maciej Głogowski program przygotował Tomasz Kopka realizował Adam wczoraj Mikołaj Lizut do usłyszenia w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA