REKLAMA

Żalek: Aborcja zawsze ma oblicze wyjątkowo okrutnego zabicia

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-10-19 07:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:03 min.
Udostępnij:

Jacek Żalek stwierdził, że odnośnie prawa aborcyjnego Parlament będzie musiał pochylić się nad nowymi projektami obywatelskimi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM to goście z pań Jacek Żalek wiceprzewodniczący klubu PiS naszym gościem dzień dobry dzień dobry tu przed kim rozmawiać na ten temat z Marceliną Zawiszą z partii razem na nie chodziło o to czy trwają dalej prace nad projektem, o które zaostrzą ustawę aborcyjną pkt 1 czy trwają z pana wiedzy co wynika tak trudno to na pewno lew budzi to na tyle duże emocje niż na parlament będzie musiał pochylić nad projektami obywatelskimi, które zostały Rozwiń » zapowiedziane i które zapewne z uwagi na to, że ten stan prawny pozostawia wiele do życzenia, których sąd pozostaje wiele do życzenia, dlatego że jest niezgodny z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale jeszcze chwili, jakimi projektami obywatelskimi, bo nie tym ordo iuris nie tym, który chciał legalizacji aborcji to jakiś nowy szef wywiadu standing FOT TOZ wiem te zapowiedzi medialnych że, że organizacje pozarządowe w UE i środowiska pro-life chciałyby, żeby ta kwestia przynajmniej przesłanki eugenicznej, które rzeczywiście budzi ogromne kontrowersje PiS całkowicie niezgodne z polskim porządkiem prawnym, a w sejmie trwają prace nad projektem ustawy o nowym czy nie z tego co wiem były zapowiedzi przygotowania rozwiązań dzięki nim przede wszystkim mówią o tym, pani premier takich osłonowych, które w mojej ocenie będą służyły temu, żeby pokazać z innej perspektywy problem zabijania dzieci, bo leży rozwiązanie zarówno dotyczących dzieci, które są na świecie, że dobrze rozumiem jak pomóc rodzinom, które mają dzieci z zespołem Downa ale gdy mają razem z Rubina z ustawą, które zaostrzą aborcję ze trochę inaczej i działa klub klub weryfikuje prace posłów, jeżeli byłby taki projekt byłby to projekt poselski w tej chwili nie wiem to będzie call zaczynamy kolejne posiedzenie klub dopiero będzie o ósmej 30, więc ulec nastrojowi grupa ma na siódmą 47 proc tej wiedzy tej wiedzy nie ma takiej nie było w stanie zweryfikować czy pan redaktor wie niemal komplikacja, żeby dojazd do studia wyższe to chcemy zdecydować może ten fragment, bo potem rozmawialiśmy z Marceliną Zawiszą najpierw ten cytat z, który wzbudził taki wywoła taki kontrowersję będziemy dążyli do tego, by nawet przypadki ciąż bardzo trudne, kiedy dziecko skazane na śmierć mocno zdeformowane kończyły się jednak porodem to dziecko mogło być ochrzczone pochowane miało imię dodajmy od razu, że też prezes PiS dodawał, że będą chcieli przepis będzie chciał przekonać do takiego rozwiązania to niebyła twarda zapowiedź, że tak w taki ma być zapis w ustawie, ale pana stosunek do tego oczywiście, że tak, kiedy słyszy argumenty, że lepiej to dziecko zabić w łonie matki, żeby nie cierpiało przyszyty jestem absolutnie sprzeczna z rzeczywistością aborcja jest wyjątkowo trudnym zabiegiem wyjątkowo okrutny polega na tym rzecz wywołuje przedwczesne ciąże czy to dziecko się rodzi w większości przypadków ten najsłynniejszy mieliśmy do czynienia ten kontrowersyjny we Wrocławiu 8 polega na tym, że stwierdzono wadę genetyczną dziecka poczętego metodą in vitro wywołaną przedwczesną ciążę i to dziecko zostało przedwczesny poród przy tak przepraszam przedwczesny poród i to dziecko zostało pozostawione na śmierć głodową ewentualnie z wychłodzenia 3 czy z pragnienia dziecko umiera w cierpieniach są słynne przypadki, że tak np. na dobę dziecko jest zostawiamy to ten niemiecki przypadek, gdzie po dobie, która z położnych się zlitowała i to dziecko po prostu postanowiła na adoptować, ale tak o to jest okrutna praktyka zabijano dzieci więc, że naraził się lepiej, żeby to samo organizatorowi systemu może z każdej aborcji wypowiedzenie jest ozdobą są inne aborcji strój to jeszcze bardziej drastyczne, że po prostu na Żywca to dziecko jest w łonie matki rozerwane ról rozumie się nad od razu złapać zmierzyć główki wyrwać się wyrywa inne nóżkę Rączka, ale i tak wygląda aborcja na Żywca czy bardziej humanitarne jest ubój rytualny jest bardziej humanitarny ubój ludzi przez te mogą jednak inaczej tego nie potrafię nazwać jak w lewicowym tym lewicowej nomenklaturze ametyst i pod akurat w przypadku aborcji to przekonanie o słuszności ma taki podtekst religijny i traktują chyba o ulgi oraz zrzeszone w jak tylko gdy tu zacytuję przypomnę to zdanie będziemy dążyć do tego, by nawet przypadki ciężar trudnych uwaga, kiedy dziecko jest skazane na śmierć tak mocno zdeformowane tak czy należy dzisiaj chętnych chce, by zarysować sytuację mamy wybór między aborcją, kiedy mówimy w przypadku dziecka skazanego na śmiać cytuje w albo w ta kobieta musi donosić ciąży, czyli jeszcze pół roku być tyczą się i rodzi dziecko, które skazane na śmierć w areszcie mowa o takim przypadku albo dokonuje się aborcji wcześniej tak, czyli proszę zobaczyć nie to nie jest urody życiem śmiercią, bo mówimy o śmierci w UE, ale zasadnicza różnica możemy zabić w sposób okrutny to dziecko, a może poczekać żoną, że w sposób naturalny to jest zasadnicza różnica tylko na moment, gdy Jaros węgiel aborcja, gdy byłam z kim jesteśmy, żeby decydować za tę kobietę czy to ma się stać w trzecim miesiącu czy w trzeciej dobie po urodzeniu, kiedy mówimy przypomnę, ale nie to dziecko skazane na śmierć, czyli dziecko, które powiedz nie będzie w stanie podjąć na takich czynności, które samodzielnie pozwolą żyć tak tak w UE, ale czy to, ale proszę zwrócić uwagę w gnieździe albo rodzina Philips oraz polegała na z zasypianiem i odchodzeniu niebyt, ale aborcja zawsze East obliczeń w wyjątkowo okrutnego zabicia, więc i rozumiem i to jest kwestia zwykłego humanitarnego traktowania tak samo jak dziś i jak jak psiaki ochrzczeni się suka e-sąd ludzie tak niegodnie, których biorą wór biorę łopatę i walut tak czy to jest rozwiązanie, bo ich zdaniem to jest idealny moim zdaniem porównanie do aborcji, bo te same zwierzaki można, jeżeli już to nawet takich problemów ze schroniska tak wyglądać hełm da, bo wszyscy się zgadza to, dlatego że jest zaborczy jest najbardziej rozpaczliwą decyzję, jaką można żyć podać tylko to powiemy na rzecz sam jestem przy szczęśliwym ojcem trójki dzieci, jakby miał mieć sześcioro też jestem szczęśliwy, choć nie uwzględnia tego żona przed zawsze mężczyźnie łatwiej podejmować takie decyzje niż dziś kobiecie, ale tak Kikut teraz jest sam sobie zadaje pytań czy ja mógłbym decydować z innych ludzi, bo do tego ten spór się sprowadza ja sam w swoim życiu nie szaleć miałby decydować o tym, po, ale ma co już w Trewirze urodzi dziecko, które umrze, a ich rodzin każda twarz wymalowana skażona śmiech, ale każda ma nadzieję jestem, żeby jej powiedzieć raz, ale każda matka wie w momencie poczęcia w momencie urodzenia żyje dziecko umrze umrze nim daj Boże dawno po jego śmierci, ale tak jest każdy z nas umiera niż żaden z tanich warzyw czasami mówimy o kobiecie, której wciąż mówimy o skrajnych wypadkach tak cytuję raz jest, że już uważać, ale bardzo trudne, kiedy dziecko z kraju należy zdrowe dziecko należy zdrowe dziecko po urodzeniu umiera to co mówi nasz rachunek prawdopodobieństwa, że tu się zgadzamy co do tego czy na pewno zgadzam się co do tego, że każdego z nas czy też nie mieć taki jest, ale teraz mówimy o kobiecie, która rodzi dziecko, które w 2, że jest mocno zdeformowane gorzej, ale tylko zwanej uwierzyli to nie rzutuje na stan zdrowia ani kobiety ani też nie godzi w jej życie to, jeżeli ta ciąża w sposób naturalny zostanie rozwiązana to czym to szkodzi, jakie wywołuje skutki poza tym, że zwalnia z 1 z odpowiedzialności, że zabiła dziecko, ale poza tak groźne wyobraź sobie sytuacji, bo mam wrażenie, że często łatwo mówić takich rzeczach dopóki te historie byśmy sobie sytuacji, że pan ja w 2 stoimy przed kobietą, której jest taki ciąży i nie miną dwunasty tydzień w 2, bo mówimy o takim wypadku dziecko skazane na śmierć mocno zdeformowane i teraz ona mówi panowie jest najbardziej rozpaczliwa decyzja w moim życiu, ale rozwój Chin lizaków okres ciąży teraz nie skazujcie mnie na to, że jeszcze pół roku będę w tej ciąży i urodzą dziecko potwornie zdeformowane, który będzie umierała na moich oczach jednych wyborach nasz drugi wybór straszne, ale przy aborcji będzie tak samo umierał na jej oczach tylko zostanie albo rozerwane albo skazany na głód gry to ja wolę, żeby moje dziecko KO inżynierem moim zdaniem trzeba być zwyrodnialcem, żeby jak myśleć my mamy zgodę należy pana wypadku w moim wieku rozluźniony podłoża decyzji, ale teraz możemy sobie tak możemy możemy zdecydować fajnych ludzi w tak skrajnej sytuacji arbiter i od tego jest porządek prawny, który mówi konstytucja wymienia takie kardynalne prawo jest rzucany o orzeczenie z dziewięćdziesiątego siódmego roku, który jasno, mówi że wartością konstytucyjną jest życie życie ma być chronione od poczęcia do śmierci i w tej sytuacji nie jesteśmy związani prawem za dużo wrażeń obowiązujący porządek prawny w Polsce ta ustawa nazywana kompromisem aborcyjnym jest niezła gra z konstytucją, a narty jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w inne zdaniem no chyba w tym studia akurat nie słyszałem jeszcze żadnego prowadzącego, który nie stałby na na seks straży tego przekonania, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, a akurat jest takie orzeczenie którego, które z uwagi na trudno powiedzieć w tym przypadku, by tylko barbarzyństwo, bo proszę zwrócić uwagę, ale dla naszych spraw jest bardzo restrykcyjny na tle wrażliwa jest restrykcyjny, dlaczego jest restrykcjom, które dopuszcza możliwość przerywania ciąży tylko w 3 przypraw ale, ale nie to znaczy, że i prawo, które w jest zapis Konstytucyjny mówiący o równości i prawo mówiące o prawie do życia, a my z, wprowadzając przesłanka eugeniczna en mówimy dobrze, ale niepełnosprawni nie mają takich samych praw ojczystych jawna dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność albo ze względu na stan zdrowia z punktu widzenia logiki czysto Agi formalnoprawnej no to zwykła dyskryminacja Chromy gwałcił własną konstytucję zapomni mówimy o katechizmie, bo ja też nie mam wrażenie, że dużo ludzi chce dobrowolnie łatwo powolny wzrost chcemy, by do religii ani do porządku prawnego, który mamy wezwiemy broni dzieci niepełnosprawnych one mają się urodzić go jak się urodzą zostawiamy je same sobie, gdzie wtedy jesteśmy o VAT, a czy dane nie boli też o 8 na 10 mężczyzn, bo takie są statystyki porzucają dzieci to bez 2 z prawdą Otóż mamy dziś o cóż to tym bardziej wtedy jesteśmy, a innym i to jest właśnie bronimy praw tych dzieci, ale też liczą że, choć to nikt do tej pory to jest pierwsza zapowiedź pani premier Szydło, że chcemy to zmienić do tej pory zlekceważono prawa osób niepełnosprawnych im pan redaktor pamięta skandalicznie byli traktowani rodzice dzieci niepełnosprawnych wrzucane Sejmu no ale wyrzucany za wyrzucane zasad i premiera Tuska wtedy szefa pana partii a jaki spotkał się z tymi rodzinę, ale i tak pochodzenie rozmawiam po tym, jak się nie udało ich wyrzucić z Sejmu po tygodniu okupacji Sejmu był zmuszony do do spotkania się z nimi nie zrobił nic to było oburzające poza oczywiście poza złożeniem deklaracji deklaracje z tej łatwiej złożyć moim zdaniem chodzi o to i tak rozumiem postępowanie kolegów z prawa i sprawiedliwości, że chcą przyp bat chcieliby przygotować taki klimat wokół spra w życia poczętego w Polsce, żeby ta sprawa nie dzieliła ich, żeby nie mogła być wykorzystane do kłamliwej kampanii w myśl, której kobiety, które wyszły na ulice, gdyby tak było rzeczywiście w projekcie ordo iuris to sam bym wyszedł, że rzekomo miały być zmuszane do rodzenia dzieci w sytuacji, kiedy będzie zagrażało to ich na życiu zdrowiu to, że to był zwykły skład, ale która prowadziła nas w Odrze, by nie powinny mieć prawa do przerwania ciąży, jeżeli ciąża byłaby bardzo trudna dziecko byłoby skazane na śmieci to powinny mieć obowiązek rodzenia dzieci, a proszę zwrócić uwagę prezes Kaczyński prezes Kaczyński jasno powiedział nie wiem nie chcemy zmuszać chcemy stworzyć takie warunki rzeźby, ale mogły, ale prawo musi jasno określić albo też muszą urodzić albo nie to samo zdanie jak powinno to osób panie redaktorze 2 rzeczy można stworzyć klimat społeczny, ale także rosnącej na jakie powinny być pana zdaniem lek. Chmaj uważa listem nie z punktu widzenia prawa nie ma wątpliwości sołtys orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie czy pana zdaniem nie wolno przerywać ciąży z takiego powodu, jeżeli dziecko jest mocno zdeformowane i urodzi się i chwilę po urodzeniu umrze po takiej nie ma żadnego powodu, dlatego że jest to życie ludzkie jest to człowiek zdeformowany czy nie zdeformowany zdrowy czy niepełnosprawny jest człowiek nie ma w zapisie ani w konstytucji zapisu, że chory ma inne prawa przeciwnie jest właśnie zapis konstytucji, które mówią o tym, że nie można dyskryminować nikogo ze względu na stan zdrowia wiek płeć, więc stan zdrowia to jest zbyt niepełnosprawności i nie ma żadnych mówimy strony w prawnej i teraz jest kwestia tego, żeby te przepisy nie były idealne nie były radnym po, ale nawet do wywołania wojny żal nie jest już nie jest zupełnie co im dłonie, ale teraz ma ważne ogniwo, jakim chcemy przekonywać pomagać wspierać po różnych Marek Dera wójt Kosakowa mają decydować za kobiety czy nie będzie decydował, bo konsekwencją tego, że przygotuje menu przygotowane do projektu osłonowe będzie wprowadzenie aneks, który dysponował potem zmiany w ustawie, o ile są one będą konsekwencją tego że, gdy proszę zwrócić uwagę tak jak tak jak kwestia roszczeń będzie musiał kontynuować rozmowy z naszymi emeryturami bardzo dziękuje Jacek Żalek wiceprzewodniczący klubu PiS był naszym gościom za chwilę informacja pani komentarz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - PIOTR KRAŚKO

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA