REKLAMA

Nauka o współczesnej Polsce w Oxfordzie

Światopodgląd
Data emisji:
2016-10-26 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz porozmawiamy teraz są programy studiów o współczesnej Polsce wczoraj oficjalnie Anny jego autorzy ogłosili rozszerzenie programu, który istnieje już od tych kilku lat i dużym uproszczeniu jest to taki projekt, którym ma w środowiskach akademickich na początku w wielkiej Brytanii, a potem może szerzej szerzyć wieść o wiedzę o współczesnej Polsce nie tylko historia, której się uczy, ale właśnie o tym co w Polsce dzieje się Rozwiń » z ostatnich latach przemianach po osiemdziesiątym dziewiątym roku i ostatnie kilka lat to był projekt realizowany na brytyjskim Uniwersytecie oksfordzkim, a wczoraj jak ogłoszono również zostanie rozszerzony na inne brytyjskie uczelnie m. in. London School for Economics Rabbit AB 3 King Cole czy i t d. w idea jest taka, że przyznano granty na badania polskiej współczesnej pod bardzo różnym kontem niech ten program został powołany tak jak mówią w 2012 roku przez należącą do Leszka Czarneckiego refundacje Noblu i zaangażowani są z niego m. in . prof. Jan Kubik był Jan Zielonka profesor znany państwu z anteny Norman Davies patronami były premier Mazowiecki jest prof. Pełczyński ja bym chciał teraz państwo zaprosić na rozmowę z prof. Janem Kulczykiem, który też jest zaangażowany w dno jest postacią o tyle istotna i dla mamy gdzie dla państwa ciekawy jego punkt widzenia, że jest dyrektorem szkoły studia slawistyczne i wschodnioeuropejskich na inwestycji Hole czy London, dlaczego to jest ważne, żeby dla brytyjskich czy światowych uczelniach o Polsce uczono więcej czy uczy się z pana zdaniem za mało, gdy jedno jestem pewien, że się uczy za mało, gdy natomiast, dlaczego się więcej jestem przekonany zupełnie, że Polska jest niesłychanie interesującym krajem ze względu na całą masę to jest procesów, które się tam toczą, zaczynając od ekonomii poprzez politykę do kultury się we wszystkich możliwych do sztuki we wszystkich możliwych dziedzinach ja myślę jest w przyszedł czas, żeby po prostu traktować Polskę jako normalny kraj nienależący do po prostu lepiej niż w kas, by każdy poważny wybór krajów europejskich do studiowania Europy powinien w mieć w sobie Polskę wystawiamy, z którą oczywiście lansował dalej lansuje bardzo mocno prof. David Slade Norman Davies silna, by wszyscy wiemy, że napisał książkę Polska w Sydney sercem Europy ja myślę, że wierzę, że coś jest narzeczy i Katowice w wielu miejscach na różnych konferencjach np. niedawno na konferencji brytyjskiego stowarzyszenia europejscy znów jej akcje wszystkie główne panele wszystkie największe najważniejsze dyskusje o Europie były tak naprawdę przewidywalnie i w Niemczech Francji Wielkiej Brytanii może w Holandii testami służba w wyłącznej tak dalej i Europa wschodnia w dalszym ciągu, jakby stanowi taki pierwszy dowódca aktorstwo film nawet po polsku powiedział w myśl, która jest, jakby z pojawią się za późno zapóźnione myśmy tę i nie mógł długo trwa Ależ ja spędziłem czas, walcząc z takimi są jakieś wykazów i 5 Stal bis, który w stanach w Kolumbii, gdzie dna na początku lat dziewięćdziesiątych udawało nam się spowodować coś takiego, że panele Europie wschodniej w tym Polsce były, jakby w w głównym nurcie ostatnich konferencjach, na których były dwu znowu one z zaczynałem być marginalny wiemy, że to daje bardzo po prostu spał uczony i niepełny obraz tego co się dzieje w Europie, a z tych krajów wschodnioeuropejskich Polska jest krajem największym i jest krajem w najciekawszym choćby, dlatego że kiedyś o tym, rozmawiali zaczyna zaczyna się w sytuacji właściwie zapaści gospodarczej, a po 20 kilku latach jest krajem być może największego sukcesu obecnie krajem w 33 kraje 2007 . się pojawiły po komunizmie są krajami zdecydowanie moim zdaniem sukcesu 1 z nich w Polsce takich panów zajmuje się pan już się tym wiele wiele wiele lat tutaj na inwestycje kolegialnym szykuje pan szefuje pan takiemu wydziałowi studiów słowiańskich Europy wschodniej najtańszym trochę słuchacze zrozumieli z pełnym uproszczeniu oczywiście daleki jest obraz Polski pełna brytyjskich akademiach w Polskę Kubica opowiada o wejście Rosji Wieniawą, więc nie do końca nie nie mam pełnego obrazu tego hobby ja myślę, że jak jest to tylko to może będzie taka hipoteza ta tego nie badałem oczywiście obraz o Polsce jest taki wyrywkowych są takie błyski informacji o o czymś niezwykłym wie, kto w tym kraju się oczywiście pamięta wkład Polaków w czasie drugiej wojny światowej szczególnie lotników pamięta się potem jakoś tak jest w liście, ale że narzeka się, że Polska cierpiała wraz z innymi krajami za żelazną kurtyną potem papież Solidarność Wałęsa i potem to już jest zaczną być właśnie trochę niejasne ćwiczy n p . jest pełne zrozumienie tego jak wiele w Polsce osiągnięto aktor Franciszek chwali się zmieniła podejrzewam, że nie generalnie natomiast gdy np. w tym budynku, gdzie jesteśmy przy szkole studiów islamistycznych wschodnioeuropejskich mieści się, gdy 1 pokój, w którym jest Instytut Europejski czytajmy jesteśmy w większym mieście na skok jest bardzo prężna jednostka Legia rozmawia z ludźmi, którzy się zajmują tym profesjonalnie, czyli Europejska mi to oni wiedzą dużo więcej pomysł tak, ale przeciętny powietrzny profesor nauk politycznych, który coś tam będzie opowiadał o Europie jestem prawie pewien nie będzie opowiadał o krajach Europy wschodniej czy życzą Polsce tylko będzie opadał znowu w Niemczech Francji i t d. także pytał to jest jest pewien wysiłek ja myślę, że to jest 1 mecz jestem pewien to jest 1 z głównych celów tego programu, żeby spowodować, żeby ludzie zaczęli myśleć, a Polska należy go, jeżeli się o Polsce nie opowie się nie opowie pełnej historii Europy tak tak trzeba by tą ustawą nowy Polski rząd też wyraźnie opowiada o takiej potrzebie promowania polskiej na świecie no w takim dość jasnym kontekście LM historie martyrologiczne im takiej no bardzo w kontekście historycznym zasług historycznych Polski i szkolnych szczególnie katolicką konserwatywnym i nie wiem nie wiem jak pan się duch odniesie ta koncepcja polskiego rządu ma się do tego jak pan sobie wyobraża taką pracę na Uniwersytecie no ja generalnie mężczyzn jest kompletna pomyłka to znaczy ja uważam, że to państwo nie ma nie powinno w ogóle zajmować się promowaniem konkretnego wizerunku swojego kraju każde państwo to, usiłując trochę robić, ale ja zawsze mówię tak wzięliśmy ślub takich zjawiskach nie chodzi o to coś co chodzi oto pomysł się co coś się robi, ale w UE ważniejsze jest to, w którym kierunku się jej dzień teraz kierunek może być taki, że będę opowiadał historie początków chrześcijaństwa martyrologię jakiegoś cierpienia i niezwykłości nadal różne takie wątki jak ja i jaki to specjalny album z nieciekawym można tylko naród mogę iść w tym kierunku albo mogę iść w kierunku właśnie takim, jaki chciałem zarysować wcześniej, że popatrzcie wśród wielości ludzkich doświadczeń z różnych krajów różnych sfer kulturowych różnych państ w narodowych m. in. istnieje coś takiego jak Polska, której ten proces przebiegał oczywiście w pewien konkretny historyczny sposób, ale jednocześnie tam się, że dzieją rzeczy bardzo ciekawe studia w Polskę dziś możemy dużo nauczyć o osobie jako ludzie o tym jak ludzie się organizują ekonomicznie politycznie kulturową, czyli traktować jako premię przypadek ciekawy w gamie całej dużej gamie innych przypadków, czyli generalnie to ja jestem konserwatystą czy porównywać Polska w kontekście w porównaniu z innymi adres skupialiśmy no teraz opowiem Polskę polską historię tak czy inaczej, jakby wyrwanie z tej z próby porównania dla mnie nie ma żadnego sensu, bo to będzie ludzi tylko zniechęca innych dodaje, że będzie mniej zrozumiałe jest, by było tak będzie mniej zrozumiałe poza tym to jest także inne nie ma się co oszukiwać nie Polska jest krajem w tej chwili dość mocno podzielone ja mówię o wojnie kulturowej wręcz stąd nie tylko w Polsce sieć w taki moment historyczny, ale jeżeli istnieje podział, jeżeli jesteśmy uczciwe na to popatrzymy to znaczy, że co najmniej są 2 strony państwo powinno pomagać, ale obu stronom w odpowiedzi swoistej cóż to było o wiele bardziej ciekawe co pana zdaniem w tej chwili umyka w Polskiej debacie, a powinny być wypowiadane, bo jest ważne ciekawe dla zrozumienia tak na naszym euro myślę, że 2 rzeczy wielkie rzeczy umykają szczególnie dziś sprzedaje poleceń na zewnątrz biedna to jest niesłychanie ciekawe i wspaniałe dziedzictwo polsko litewskiego, owszem, po polsku nikomu w prawo Unii Unii polsko litewskiej, który nad, którym tutaj w tym dość dużo się pracuje prof. Mateusz Pawlikowski, który łączy w tej chwili w Natolinie, ale innym jest z dalszym ciągu z nami związanej z myśmy mieli nie pamiętam 3 konferencje na ten temat i to jest coś co zresztą stan był też opowiada wójt usłyszał żadnego o tym, mówił, że tradycja wielokulturowości wielkiej tolerancji niezwykły zupełnie dla tego czasu w Europie przecież potężnego państwa Jagiellońskiego trochę później, że to jest coś, o czym warto pamiętać tak to zresztą może w tej chwili nie talentach akrobatycznych Piłsudskiego dawny wmyśleniu o tym, międzymorza to wszystko jakoś to jest niesłychanie ciekawe, bo to jest próba budowania czegoś ponad państwem Narodowym i myślenia w kategoriach większych całości politycznych kulturowych druga rzecz to jest ME opowiedzenie o polskiej transformacji jest właśnie wychodząc z tego punktu, że to zaczyna się bardzo trudnych warunkach i w i oczywiście są w tym różne punkty silniejsze słabsze są są błędy jak zawsze jest natomiast jest to historia niezwykłego sukcesu, który polega na tym, że jak się naprawdę tak na moment przyjrzy polscy nad tym zastanowi jak jest możliwe, że ten kraj się tak dramatycznie zmienił rozwinął i teraz po prostu ciężka praca ludzi, którzy w, jaki sposób Polaków to tu Polacy zbudowali pełnienie nie stało się jakąś, jakimi to nie jest cudem tylko to jest coś coś się Polakom po prostu udało w oczy Polakom udała się nie tylko Solidarności, czyli obalenie komunizmu, ale Polakom udało się też w budowanie tego co następuje potem to jest to jest dla mnie to jest absolutnie wyraźny się patrzy na to porównawczą nie znaczy oczywiście, że nie ma problemów to nie znaczy, że twarz dobrze zastanowić nad tym co się w tej chwili dzieje, skąd się bierze to niezadowolenie, które doprowadziłoby do zmiany rządzącej rządu rządzącej koalicji, ale ty to wszystko dzieje się na tle oferty jakiegoś wielkiego sukcesu, kto w, którym naprawdę warto powiedzieć, dlatego że ludzie studiujący na rzeczy, który miał się interesuje np. problemy rozwoju gospodarczego jak one są powiązane jest ze zmianami politycznymi szczególnie ze zmianami społecznymi kulturowymi Polska jest po prostu fantastycznym przykładem do budowy do badania do myślenia o tym, do pokazania jak to się to 3, jakie są problemy, jakie są zawiłości, ale też któreś z tych z tych rozwiązań, by działały, które skończyły się w doprowadziły do tego ma pan powie stop relatywny sukces, ale z to słyszeli państwo prof. Jana Kubika informacja po informacjach zaproszę państwa na drugą część rozmowy, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz chciałabym teraz państwo zaprosić na drugą część rozmowy z prof. Janem Kubickiemu, a więc spojrzeć trochę na to co dzieje się w Polsce na polską historię na polskie debaty z dystansu z Brus dowiedzieć się jak prof. Jan Kubik, który bada i uczy o Polsce za granicą od wielu lat najpierw w stanach Zjednoczonych teraz w wielkiej Brytanii jak on to widzi prof. Kubik tak jak mówiłam jest dyrektorem szkoły studia slawistyczne i wschodnioeuropejskich na inwestycje kolekcjoner ma, więc jego głos mówi pan, że bada porównawczo Polskę, ale też Polski rozwój gospodarczy polską transformację czy rozumie pan ten zwrot, który ma miejsce teraz w Polsce wybrany demokratycznie jednak rząd dokonuje wolty należycie retorycznie czy w działaniu, ale w dużej mierze odrzuca tę transformację sukces mówi, bo kontrrewolucji rewolucji konserwatywnej proszę zwrócić mi zapytać za rok mamy w tej chwili nowo zaczynamy mieć na 3 piszemy projekty jak ja będę o tym, pisał za w tej chwili siedzę i właśnie zbiera materiały zaczną o tym, myśleć ja mam takie wrażenie, że też, że przyczyny tego są wielorakie to to co się wydarzyło ma małe kilka czy kilkoro ojców matek to nie jest tani 0 jedno jedno czynnika wyjaśnień i jest po prostu zbieg tych wszystkich czynników wyprodukował to stąd też dramatyczną zmianę ich jako przykład ja zawsze powtarzam mierzy się uważnie przyjrzeć temu co się stało w ciągu 2015 roku i co się stało w tych wyborach przez kontrast, bo do tego co się stało wcześniej na Węgrzech jest bardzo inna dynamika to czy na Węgrzech jest coś takiego tu zaszła w 2006 roku w momencie, kiedy premier, który wygrał wybory, mówi że kłamał cały czas załamuje się istniejąca scena polityczna, której partia Socjaldemokratyczna miała taką czasami dominującą na pewno zawsze ważną rolę to po prostu się rozpada jest przy staje się ta partia w pewnym sensie dobrych powodów przedmiotem bardzo zorganizowanego precyzyjnego ataku merytorycznego instytucjonalnego w 2006 otrzymał 10 lat później obiad wiadomo co się stało, czyli ja jak najkrócej mówiąc tak na Węgrzech zaczyna się rewolucja i Orbán przyszedł do władzy na na fali rewolucji potem zaczął robić zmiany, do których w pewnym sensie ma jakby mandat, bo ma miałby większości parlamentarnej zmiany konstytucji wg istniejących pra w tak dalej co znaczy, że nie patrzy na to z pewnym przerażeniem co nie robią no ale tez taka dynamika rząd na fali rewolucyjnej dochodzi do władzy i ich prowizja w Polsce ja myślę, że nic takiego nie miało miejsce to znaczy ja się właśnie wrócić wrócić do wyroku 2015 po pierwsze, partia rządząca, czyli po przestała funkcjonować na mój rozum jako siła polityczna to znaczy to tak jak mój pies jak widzi wywraca się na grzbiet i pokazuje brzuszek wziął go podrapał czujemy takie wrażenie, że po tekście w czołowej i także, że nie wiem co ze sobą robić je tutaj o tym, opadając bowiem po jest we włoskim zombie z szybą Kinder czy też decyzja nas stać druga rzecz jest że, że pojawia się wreszcie zorganizowana siła, która przyciąga bunt strajki bunt młodości, czyli Kukiz i po trzecie lewica nagle siedzieli tak jakby nie było podziału lewicy to PiS nie miałby tej większości parlamentu, kto wie w ogóle, jakby się rząd ogłosił wtedy ci są 3 przyczyny prowadzą do tego, że pisma większość parlamentarną i zabiera się do zmian 4 i tego do końca nie rozumiem, bo ja patrząc na to co oni robią ja czasami mam taką ochotę bić głową w mur, żeby może jakiegoś olśnienia dostać, o co tu chodzi z jakiego powodu rząd państwa, które osiągnęło pewien sukces i stanęły na nogach w sensie, że jest rozpoznawalny w świecie jako poważne państwo rujnuje to wszystko nie nie wiem, o co w nim, dlaczego ktoś wymienia cienia wątpliwości, bo to jest widoczne w komentarzach prasowych komend rację komentarze innych rządów jak człowiek rozmawiał z takich nieformalnych sytuacjach są z różnymi dyplomatami polityka politykami dziennikarzami analitykami to prawie każdy zadaje pytanie, o co tu chodzi o ojcu jak ktoś nie rozwiąże, dlatego że uważają, że ten świat się kończy ten zachodni świat i chcą być w awangardzie nowego świata no Good luck jaja nie myślę, żeby się świat zachodni kończył, gdy nie ma też jest taka wystawili realne zachęty zostaje uważam to kompletna bzdura natomiast kończy się pewna wersja tego świata tak bardzo boimy ukochaną już do informowania o transformację zmęczenie w akcji i tylko zechce może to jest odpowiedź, bo boję co to znaczy tak, ale ja jestem, w których nazywa się do takiego stanowiska fragmenty konstruktywizmu, czyli ludzie nie reagują na rzeczywistość tylko ludzie, używając narzędzi kulturowy pewnych pojęć obrazów zwrotów figur retorycznych budują obraz rzeczywistości ta to fajki zbudowane, bo obok jest co to co mi najbardziej fascynuje też, że jak się patrzy na te z danych taki jakiś tam w złym wydaniu krzyczy z innych międzynarodowych organizacji win, które po prostu biorą leki w Polsce obraz Polski, zostawiając z obrazem innych krajów chodzi Polska jest krajem sukcesu z grubsza rzecz biorąc itd teraz z drugiej strony jest retoryka, że to skraj katastrofy tak po części tak obecna partia rządząca pragnę, więc dla mnie to jest po prostu, a takim aha, czyli oni konstruuje obraz rzeczywistości zakładając, że wygrają na tym obrazie dostateczne poparcie, żeby osiągnąć władzy obozu tak wiele jednak jest stratny na tej transformacji w Polsce nie ma nie ma nie ma 38 % stratnych na transformacji na pewno część tak ciężka niewątpliwie ich test jest bardzo przyjemnie, że są absolutnie z pełnym szacunkiem sieć do tych drugich odnieśli na pewno były i błędy zaniechania, ale ten jest 38 % 35 proc dużo mniej używasz tylko mówią niektórzy działo się za szybko goniliśmy zachód zaś koty przemiany społeczne miały miejsce w ja nie wiem, kto to jest może może nie wiem ja się trochę boję tego rozumowania było, bo za szybko w porównaniu, z czym tak jeżeli, by było wolniej to taki konfliktu realne myślenie czyli jakby to było nie wie, kto z Polska i w pracach tego co wiem, że ten sukces zbudowany jest ludźmi ludzie ludzie pracowali możesz go właśnie, budując to wszystko, ale budowali ten stres proces znacznej mierze spontanicznie początek, bo początek był zdecydowanie, jakby z góry rzucone, ale proszę zauważyć są 2 procesy, które w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych mają inną dynamikę niż w innych krajach po pierwsze, tego do tej pory uważam z wielkim świetnym pomysłem i sukcesem się skończyło, czyli reforma administracyjna, czyli oddanie władzy lub zarząd był do do gmin powiatu tak dalej tym świetny duet świetnie zadziałał moim zdaniem jest w realizowało natychmiast w 2400 miejscowości 3, czyli ile to ich tam jest w celach albo myślę sobie własny, porównując Polskę do ważnej funkcji jej powstanie wyjątkowy dla Europy wiemy, że on będzie porównywał też, jakby te ruchy populistyczne na jej, jeżeli są też ruch protestu we wschodniej zachodniej Polsce jest dobrze znanych Europie jeśli był pan, że zna dzielnicę czy jednak przekonać, że w sumie to jest podobne nowa znowu musimy się spotkać za jakiś czas po leniwej pająków stwierdzono hipotezy mam tak zdecydowano, że są różne także, że o rolę w rzeczy n p . ta niekoniecznie zachód wschód, ale zacznę chodzić po głowie, że bardzo ważne krytyka wersja populizmu, która się upiera się na silnej roli religii czy Polska do tego pasuje Tramp np. steki populizm bez niej religijny także to to jakaś jakież musi być znaczenie tego po drugie jest postkomunizm i dalej istnieje w sensie, że w nim nie udawajmy, że 25 lat po okresie, który był największym eksperymentem w historii ludzkości chyba z PŻM nie ma znaczenia, że to już się już już się skończyło już nie musimy o tym czy to nie jest się zajmuje pamięcią historyczną oczywiście to ciągle wraca do do niego wraca, dlatego że ludzie chcą pamiętać też zmuszani do pamiętania o tym, się ciągle grają manewruje się ciągle ludzie jakby wrzuca przetoczy myśl o tym, myśli o tym, emitentów komunista tamten to coś tam, więc ta to co jest tego oczywiście nie ma w Europie zachodniej jest populizm jest jak z grubsza rzecz biorąc jest religijną postkomunistyczny zwolnionego zaaprobował polis mógł logistycznym w wielkiej Brytanii, która właśnie się wychodzi z Unii Europejskiej, a on dla takiego człowieka jak pannę, która związana jest teraz wielką Brytanią wcześniej ze Stanami Zjednoczonymi no oczywiście polskie pochodzenie wiemy jak pan utrzymuje wysoką naukowiec profesor akademików jest jak dużą obawą o Airbus w obawie jak ruszymy z dużą rządową i też swobodnie mamy dużo czasu ja ja należę do takiej szkoły myślenia, które się nazywa historycznym instytucjonalizacji i jej już parę miesięcy temu miesiące przed Brexitem kontur organizowali różne wydarzenia ja mówię ludziom nie wierzcie, że tak dramatyczna zmiana może się potoczyć tak, bo w ten sposób czarno-biały tu jesteśmy w unii potem wychodzimy i zaczynamy z kolanową nikt nie ma takiej możliwości szczególnie w złożonym społeczeństwie rośnie tak potoczyło społeczeństwo ma swoją nazwijmy to potężną inercyjny, którą to toczy się w jakimś kierunku czy kilku kierunkach może naraz wczasach postmodernistycznych i wydarzenie taki jak Brexit powoduje, że ludzie dostają taki sygnał mógł coś zaczną usypywać momencie ludzie zaczynają czuć, że coś się rozsypuje czasami reagują panicznie czasami zaczynają kombinować jak Bytów myśleć o najlepsze lądowanie w takiej sytuacji i całą tkankę społeczną wznosi rozkładać pomagał Piwosze wszystko jakby takie ma takie wrażenie ze wzgórza zjeżdżały z Polesia wziął żyletkę i ktoś siedzi nie wiem zasnął w garniturze ktoś mu pomału żyletką rozszerza wszystkie rozpływa się spod Warszawy i ten to osoba się budzi się wstaje i ten garnitur spadaj leży na podłodze, bo oto zaczął pękać, bo rozwalić w tysiącach miejsc to był prof. Jan Kubik dyrektor szkoły studiów logistycznych i wschodnioeuropejskich na University i kolei 3 London właśnie w Londynie z panem profesorem rozmawiałam, dlatego że jest zaangażowany w program studiów współczesnej Polsce w którymś państwu wspominałam i w Londynie była na zaproszenie fundacji nogi, która właśnie ten program studiów powołała informacja o nich, bo kolejny rozmówca kolejny gość kolejny spojrzenie na Polskę z dystansem czy bez pewnej innej może perspektywy, a światu podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA