REKLAMA

Rewolucja Lutra. Rozmowa z bp. prof. Marcinem Hintzem

OFF Czarek
Data emisji:
2016-10-27 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek studio biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji Pomorską Wielkopolski wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dzień dobry witam serdecznie dzień dobry witam pana redaktora i radiosłuchacze zbliża się 35 października 2016 roku oczywiście tak jest, ale tak naprawdę ciekawe czy z tego, że w Woźnikach 10002017 roku wtedy minie dokładnie 500 lat co chce przebić przez Marcina Lutra 95 Rozwiń » tras, ale również obchody już tak, ale startuje już w tym roku szarżuje w oratorium oraz wigilie tego wydarzenia rozpoczynamy oficjalne obchody i w skali światowej skali Polski lokalnej 31 października, czyli w najbliższy poniedziałek rozpoczynamy obchody 500 lecia reformacji w różnych miejscach będzie miało różny wymiar może rozpocznę od tego światowego, który jest w Polsce chyba mniej znany, a zwłaszcza z blisko przez 55 strata dla pań jej nie inny nigdy nie chowałem się ich na pamięć uczyć i 4 min po łacinie jak było napisane w oryginale, ale płacimy też nie zna także po polsku również wybrane znam oczywiście na pamięć etos najważniejsze, czyli pierwsza w 1000 druga są te, które przywołujemy zawsze, ale dziś skarbem kościoła jest największa na świat w rządzie jechały łaski Bożej dokładnie tak TEN -T na pamięć pierwsza powieść Margaret właśnie powieść, ale nie nieznana pamięci myślę, że nikt tego się na pamięć nie uczy, bo tezy jako takie nie stanowią dokumentu koncesyjnego naszego kościoła tylko były zaproszeniem do debaty do dyskusji JR wybrał dzień trzydziesty pierwsze października nie bez powodu mianowicie w Wittenberdze książę Fryderyk mądry miał ogromną kolekcję relikwii na 1 listopada już dzień wcześniej, gdy idzie im później przybywało wielkie tłumy do Wittenbergi tego maleńkiego miasteczka, bo musimy uświadomić, że hitem waga była takim prowincjonalnym książęcy miasteczkiem, które wczasach Lutra przed reformacją liczyło 2 może 2 pół 1000 mieszkańców, ale na święto zmarłych na święto wszystkich świętych przybywały do Wittenbergi prawdziwe tłumy, żeby zobaczyć właśnie kolekcji księcia, który wtedy ją udostępniał szerzej do oglądania i Marcin Luter wykorzystał ten fakt, by rozpowszechnić tezy na temat odpustów 95 tez przeciwko odpustu przy odpustach, które były wynikiem jego refleksji na temat działalności sprzedawców odpustów i te 95 tez, których Luter zebrał swoje naukowe przemyślenia jak to było napisane w języku łacińskim w, a więc nie chodziło o to by przeczytali te tezy pielgrzymi zwykli ludzie lepszym przybywających do Wittenbergi zakonnicy teologowie księża, którzy się litery, lecz wtedy zobaczyć i pobudzić ich do debaty na ten temat tylko 1 kopia była, ale tego nie wiemy i do końca nie wszyscy historycy są pewni czy Luther przybite tezy faktycznie do drzwi kościoła Zamkowego czy rozpowszechnił, więc czy była 1 kopia na początku tego nie wiemy, ale potem było bardzo wiele kopii, bo bardzo szybko tt spotkały się z ogromnym od dźwiękiem i były wielokrotnie kopiowane, dlaczego mówię nie wiem trzeba tez czy pierwotnie było to napisane ręcznie wiemy, że później było wydrukowane, gdyż reformacja znakomicie wykorzystała najważniejszy ówczesny wynalazek, czyli dróg dróg i zrewolucjonizował komunikację w tamtych czasach i w ciągu kilku tygodni tezy były praktycznie znane w całej Europie w tym patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego tak ładnie jej wszystko pięknie brzmi dość układa taką zgrabną odpowiedź, że to jest człowiek, który mówi to ja rozpocznę coś przybija tezy wykorzystuje do obecności wielu osób, by w danym miejscu i wszystko się zaczyna nam pod zarząd był 1 z wielu przez lata ktoś mówi coś złego dzieje się z tej naszej organizacji trzeba by to zmienić trzeba by się o tym, pogadać czują się zastanowić co z tym zrobić najpewniej było wielu przed nimi po nim, którzy polegli tak czy ich pomysły i nic nie wydarzyło i nagle i jemu się udało dokładnie tak wymyte od szeregu z biegu korzystnych okoliczności te spowodowały zakład Lu trochę się udało w zeszłym roku obchodziliśmy rocznicę 6 i śmierci męczeńskiej Jana Husa i przywołaliśmy wiesz myśmy na ten temat krótko rozmawiali postać Kusego osoby, że musi właśnie udało, że on głosił bardzo podobne tezy Lutra nawet Luter kilkanaście lat po ogłoszeniu swoich tez napisał wszyscy jesteśmy ustami mazda myśli, że tak naprawdę nawiązujemy do USA kontynuujemy jego dzieło było John Bull Cliff był już we włoszech Savona roladki też próbował reformować struktury kościelne, bo już czyści cały szereg osób, które mówiły coś złego się dzieje w chrześcijaństwie trzeba to sprowadzić na dawne tory i jesienią udało mi trochę się udało, dlatego że mówiąc wprost na los silnego protektora kim był Fryderyk mądry, który miał na tyle mocną pozycję w cesarstwie, że mu przeciwstawić się to nie w 1500 siedemnastym, ale rok Sierpina dwudziestym 3 lata później mógł się przeciwstawić cesarzowi Karolowi piątemu ukrywając Lutra na zamku w warto było, gdyby to się nie wydarzyło Luter dołączyłby do linii Husa i innych IR my nazwalibyśmy go w kolejnym prekursorem reformacji, by w końcu ktoś się pojawił rzeczywiście dokonałby tego, że może, by to było kilkadziesiąt lat później albo co dziwić czy tajne informacje myślę, że nie myślę, że takie było społeczne napięcie takie były oczekiwania, że ludzie późnego średniowiecza tej złotej jesieni Sieniewicz tak nazywa to, choć cicha holenderski historyk i czekali na wielkie zmiany czekali na pełne otwarcie i tym elementem, który w dół orężem w ręku Lutra Kalina było pismo drukowane Butruk właśnie, że zupełnie inny był od Świętego są oni pisali wcześniej były tak dziś dyskusję traktaty Cousteau udało się bardzo łatwo skanalizować wypędzić go z Pragi później postawić przed Soborem, gdy lód zaczął publikować swoje pisma rozchodziło się to w tysiącach, a nawet dziesiątkach tysięcy nakładów egzemplarzy to uroczy niespotykane dotychczas druk stał się na tyle tani, że praktycznie mieszczanin szlachcicem mógł kupić książkę Lutra i wolności chrześcijanina, którą autor napisał w 1500 dwudziestym roku temu nakład na bestseller byśmy się powiedzieli absolutny bestseller szesnastego wieku i połączenie tych wszystkich czynników, czyli wykorzystania druku w mądrości Fryderyka mądrego i głębokiej postawy Lutra przekonania, że jest im Bóg i że on dok reformy kościoła nie dla siebie tylko dla samego kościoła wpływało czy to się udało no i to co miał miejsce w Polsce chociażby w Gdańsku że, gdy tez Lutra i inne myśli Lutra i dom w eter mówiąc dzisiejszym językiem to mieszkanie szczególnie mieszkanie podejmują się sami działa reformy kościoła i mówią, że chcą głosić czysto Ewangelia to było powiedziane w Gdańsku zaledwie rok po tym, jak Luter wystąpił w Wittenberdze w październiku siedemnastego roku myślę, że co 95 tez warto przypominać, bo one też wciąż są aktualne, bo np. z tezą 80 oszusta, dlaczego również nie buduje papież bazyliki Świętego Piotra raczej za własne i za pieniądze biednych chrześcijan także jego majątek jest znacznie niższa od dóbr jakiegokolwiek bogatego krezusa not w tezy Lutra miały wywołać oddźwięk i ta teza była tym co wielu Niemcom, lecz wtedy ci mamo ty mówisz o Niemcach mieszkańcom rzeszy niemieckiej i miasteczek wielu książek tom rycerzom bardzo bolało to, że muszą płacić tak ogromne podatki na kościół, że wszystko co zbiorą idzie właśnie jako święto Kietrz na budowę bazyliki Świętego Piotra i Luter miał świadomość tego jak wielki przepych panuje w Rzymie, gdyż jedyną długą podróż, jaką odbył w swoim życiu to była właśnie podróż do Rzymu w roku 1500 jedenastym udało się tam finansowo klasztor augustianów i zobaczył jak ogromny rozdźwięk jest między tym jak żyją ubodzy prawdziwie mnisi i tym co się dzieje w Rzymie jak nikt nie był zainteresowany tak naprawdę praktykami religijnymi, a jedynie pozyskiwanie pieniądza i to wszystko razem skumulowało się ruch ogromnego niezadowolenia w w pierwszych 3 latach szesnastego wieku i około tego 1500 dwudziestego roku rzeczywiście mamy do czynienia z powstaniem nowej formacji duchowej trzeciego odłamu chrześcijaństwa, jakim jest protestantyzm tak szeroką skalę mówi z wracamy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM i informacje, że kilka minut od dziś o 11 przy 820 Nest państwa moim gościem jest biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na obchody 500 lat reformacji mniej od kościoła rozpoczynają się jej lada chwila tych rozkłada obchodach będziemy rozmawiać po informacjach Radia TOK FM w Cezary łasiczka program Owczarek biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwa i moim gościem nosi pozory w obchodach, które rozpoczynają się w poniedziałek 3001 . dokładnie w poniedziałek czystego 1 października czystego 1 października 2016 rozpoczynamy obchody 500 lecia reformacji i Holender miał wymiar światowy oraz krajowy i lokalny może rozpoczniemy od tych obchodów światowych, bo to w Polsce się niewiele mówi się z tego 1 października w Lund w czeskim mieście Lund, gdzie w 1940 siódmy roku została założona światowa federacja luterańska będą miały miejsce obchody centralne, które miało wymiar ekumeniczny wystraszone federacji luterańskiej będą obecni zwierzchnicy wielu kościołów w tym prezydenci federacji luterańskiej szli biskupi Yunnan jest osoba pełniąca honorowo zwierzchność wobec wszystkich luteranie jako prezes federacji luterańskiej będzie też sekretarz federacji czy osoba pełniąca obowiązki na schorzenia, by takiego premiera federacji, czyli ksiądz dr Marcin Junga Chilijczyk będzie obecny Polski zwierzchnik kościoła blisko włoskiego, czyli ksiądz biskup Jerzy samiec, a goszczą tu jest spodziewany i nada tym obchodom ekumenicznym będzie biskup Rzymu, czyli papież Franciszek będzie to pierwsza wspólna ekumeniczna celebracja obchodów roku reformacji ewangelicy chcę podkreślić, że nie zależało nam ani Piotrowi na niego współpracownikom na podziale kościoła tylko zależało na naprawie kościoła i zwróceniu się do wysp pierwotnych korzeni, czyli do Biblii do pisma Świętego do Apostolskiej tradycji przeżywania i kościoła jako wspólnoty wierzących, a nie potężnej instytucji i i tymi obchodami świąt chcemy właśnie wskazać na to co nas łączy jako wszystkich chrześcijan z Leszna Jezusa Chrystusa na pismo święte ani na osobę Marcina Lutra, dlaczego dlatego, że rutery nigdy nie pozwoliłby kościół nazywać kościołem luterańskim więc, gdy nazywamy siebie Luter ranami mówiąc wprost działamy wbrew lud Rosji on chciał, żeby kościół 1 kościół chrześcijański kościół jeśli już ewangelicki, ale w żadnym wypadku nie powinien nazywać się kościół luterański, bo wtedy odwołujemy się do człowieka, który był tylko narzędziem w działa reformy stąd obchody ciągłe federacji luterańskiej tak się nazywamy jednak w żartobliwy Muras są w pewnym sensie wbrew intencji Lutra, który chciał podkreślić rolę Chrystusa Ewangelii, ale jednak torze w Lund będzie tak wielu przedstawicieli kościoła z całego świata z Azji z Afryki, gdzie kościół ewangelicki z osób największe rozwija właśnie na kontynencie afrykańskim Stanów zjednoczonych Kanady Ameryki Południowej, skąd pochodzi sekretarz generalny i bliskiego Wschodu, skąd jest właśnie biskup prezydent Jonathan będący biskupem Jerozolimy to podkreśla, że miast miało charakter światowy i powieś obecność zwierzchnika kościoła katolickiego będą miały one również wymiar ekumeniczny i to jest sygnałem na całe obchody roku 2017, że nie chcemy, by on miał charakter partykularny jakiegoś naszego świętowania triumfalizmu od 8500 lat, ale pokazania wspólnego chrześcijańskiego dziedzictwa jest w Niemczech po bo taka formuła, że ilość informacji powinien być przede wszystkim świętem Chrystusa świętym kościoła od takiego ani odwoływanie się przywoływanie historycznych wydarzeń wskazywać na to co jest dzisiaj we współczesnym Sekula rezerwa na świecie tym co nas łączy jak możemy razem składać wspólne świadectwo to tak największym skrócie o obchodach trąd kiła to jest ten na poziomie światowym poziomie światowym, przechodząc na grunt Polski centralne obchody jubileuszu rozpoczęcie jubileuszu reformacji miał miejsce w Cieszynie największym polskim kościele ewangelickim kościele Jezusowym będzie to wspólne nabożeństwo dla 2 diecezji diecezji cieszyńskiej największej liczbowo i c z naszego kościoła oraz diecezji katowickiej kazanie podczas tego nabożeństwa wygłosi biskup Marian Niemiec zwierzchnik diecezji katowickiej, a są uroczystości będzie przewodniczył biskup Jan Korczak bo, który jest zwierzchnikiem diecezji cieszyńskiej będzie też koncert organowy tego dnia, gdyż 6 Cieszyński Kościuk razem z matką wszystkich kościołów ziemi cieszyńskiej właśnie miał wkładane remont organów i również te piękne wspaniałe organy piękny instrument ma wzbogacić ten dzień wspólny śpie w chórów wspólne bycie ludzi psy ze Śląska cieszyńskiego z Górnego Śląska dostaje Polski się nie da, bo odległości u nas są takie, jakie są i stąd oprócz tych centralnych uroczystości w Cieszynie będę miał miejsce obchody lokalne albo diecezjalne i tak dla mojej naszej diecezji pomorsko-wielkopolskiej centralne nabożeństwo będzie miała miejsce w Sopocie oczywiście 31 października 2016 o godzinie siedemnastej nabożeństwo, które też chcemy US ekumenicznym gronie przeżywać następnie koncert muzyki związanej z twórcami formacji i przestawienie działa na cały rok 2017, a tych wydarzeń z panem bardzo bardzo wiele na różnych płaszczyznach adresowanych do różnych grup społecznych chce się przeżywać w duchu ekumenicznym czy to oznacza, że w którymś momencie gdzieś tam pojawią się jacyś notable biskupi kościoła rzymskokatolickiego i jak najbardziej chcemy przeżywać to w duchu ekumenicznym na 3001. październik zaprosimy przedstawicieli wszystkich kościołów chrześcijańskich również biskupów katolickich diecezji, które są na terenie mojej wiedzy czy pomorskie wielkopolskie diecezje snop kilka ton mamy z siedzieć siedzi w kościele luterańskim w Polsce, gdy okienek kościół katolicki ma grubo ponad 45 terytorialnie nasze decyzje się nie pokrywają otrzymałem odpowiedzi mówiące, że są Żydami, ale ja to rozumiem, że wie, że ktoś nie przyjedzie z Włocławka czy z Pelplina specjalne kremy rzut beretem przy torze przy autostradzie, ale czy 20 minut rozruch biskup kasyna ma inne obowiązki i rzeczy nam wszystkiego dobrego, pozostając modlić się mam nadzieję, że przedstawiciele lokalnego kościoła gdańskiego leży katolickiego będą brali z nami tego udziału tego dnia udział mogli się czy tak jak, lecz na Facebooku tak soli jestem zajęty, ale pozostaje modlić się do takiej, by zanegować powiedzieć nasz powiat ten protest jedno aktywizm to jeszcze Jańskiego znany jest interpretacja facebookową nazwijmy to ważne jest, że nie odpowiem, że są odpowiedzi na nasze zaproszenia, że największy Polski kościół kościół katolicki myśli również jej jak móc z nami ten rok przeżywać, bo 2 lata temu, gdy mówisz o wspólnych obchodach na płaszczyźnie światowej to był bardzo szeroki negatywny oddźwięk ze strony kościoła rzymskokatolickiego szczególnie kard Kurta kocha przewodniczącego papieskiej rady staw popierania jedności chrześcijan pod wpływem działań biskupa Rzymu Franciszka zmieniła się postawa wielu osób i ten ekumeniczny gest Franciszka bycie w Lund wydaje się, że otworzy wiele osób na to, że jakiś zakładzie ich jeszcze z założenia nie zakłada on nie lubię tego nawet z córką, która lubi się z chwilą zakładać nie czynię tego żartu nie zakładam się, ale mam taką nadzieję rzeczywiście Lund zmieni postawę może nie wszystkich umorzenie większości, ale jednak kilku kilkudziesięciu może z tych, którzy po necie, bo w kościele rzymskokatolickim dużo się mówi o komunizmie, ale mamy właśnie wrażenie, że to pozostaje wciąż swoje w sferze myślenia ksiądz biskup powiedział albo albo gadania czy logowania do pana zgoda leszczyńskich aktywizm ja bym tak on, że to wygląda na terenie całej Polski Penny w Gdańsku mamy dobre doświadczenia w Warszawie są również dobre doświadczenia nie mogę powiedzieć i nie mogą oceniać w całości kraju i poszczególnych ośrodków i ośrodek jest mniejszy powiem tak ten dokument jest trudniej w takich zamkniętych małomiasteczkowych środowiskach rzeczywiście idzie mamy do czynienia z pojedynczą albo ewangelików albo z lokalnymi parafiami ewangelickimi bywa to bardzo różnie i jest w dalszym ciągu wiele stereotypów, które niestety nie wszyscy przedstawiciele kościoła katolickiego starają się przezwyciężyć, ale jej naprawdę patrząc z Peweksu mojego życia tego jak patrzyło się na ewangelików 3020 lat ma patrzy się dzisiaj i jest duża zmiana naprawdę i ten ekumenizm nie ma tego charakteru formalnego wiatrem w przywołuje często takie stwierdzenie tego z emerytowanych biskup katolickich jeszcze z czasów pontyfikatu Jana Pawła II, który mówił w ten sposób musimy ten ekumenizm uprawiać, bo Jan Paweł II nam to nakazuje to okazy to pokazuje prawda pewne podejście, ale myślę, że tak kropla drążąca ten ruch ekumeniczny i skutecznie jednak przez te lata wiele wdrożyła i zmienia postawy także ja myślę, że taki czarny krajobraz, jaki pan tutaj panie redaktorze nakreślił polskiego ekumenizmu jest przesadzony jam podział w Starym od koloru sułtan do tych w Będzinie będzie bardziej widziały od koloru Alby tego struktury Szwedzi noszą swe noszą białe Alby ze stołami także może do tego kolos rywalem Biel jako kolor bez wątpienia w bardziej pozytywny i przynosząc ich i kolory stół, które są wielobarwne w zależności od roku liturgicznego i niebieskie jak przed ich i zielone i Czerwonak lampki tutaj studio i białe złote także ekumenizm ma wiele kolorów wiele postaci jest to coś co nie idzie tak jak ludzie spodziewali tego w dwudziestym wieku mówi się w wielu miejscach o trendzie bocznym dokument w zimie, nawiązując do symboliki giełdowej inni mówią o epoce lodowcowej o zwrot VAT cenią i myślę, że to drugie jest przesądzony ten trend boczny może dobrym określeniem rzeczywiście była taka euforia ekumeniczna lat dziewięćdziesiątych dokument ewangelicką katolicki jest wspólna lektura system nauki o usprawiedliwieniu i potem rzeczywiście nastąpiło takie ochłodzenie oziębienie relacji, ale w Polskiej rzeczywistości się wydaje, że jesteśmy na dobrym kursie mam nadzieję, że rok 2017 będzie obchodzone ekumeniczny pozostaje sieć ta wizyta w biskupa Rzymu Franciszka w Lund będzie postrzegana jako gość ten przykład zachęta czy też jako kolejny dziwactwo tego dziwnego papieża notes pytanie jak to odbiera obecnego zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego dla mnie to postać może nie przełomowa, ale na pewno po poprzedniku wyjątkowa niestandardowa przełamująca wiele stereotypów w trasie dobrze wpisuje w rozumieniu blisko urzędu biskupiego w ewangelicy śmierć 6 dziś ma być blisko ludzi ma nie być hierarchom, ale duszpasterzem, owszem, nadzorcą tych który owych prowadzących lud, czyli duchownych sprowadzona ziemię wtedy, gdy coś jest nie tak, ale w tym przede wszystkim wskazuje ten kierunek działania, które pokazuje swoją osobowością swoimi działaniami jak powinien być chrześcijan i to rzeczywiście w jego wykonaniu z autentyczne tak powiem naprawdę autentyczne i on do tego przekonuje wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM biskup prof. Marcin Hinc z państwa mają gra się informacje o jedenastej 40 performance wraca Cezary łasiczka program Owczarek biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca szczecińskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z państwa i moim gościem czystego 1 października, czyli w poniedziałek najbliższy rozpoczną się obchody roku ewangelickiego reformację reformacja wrażenie niech nie luterańskiego tak, żeby uszanować życzenia na Mazurach eks tra rozejść to jest rok do radości obchodów celebracji, ale wydaje się, że to też może być świetne świetna okazja, żeby porozmawiać różnych wyzwaniach kościoła i dokładnie tak my nie chcemy go świętować i podaż triumfalizm, bo rzeczywiście chrześcijaństwo znajduje się dzisiaj na pewno nie na linii wznoszącej się utrwali stycznej, ale chcemy wykorzystać ten rok właśnie do autorefleksji dostał stanowienia się nad stanem współczesnego Ewangelisty z chrześcijaństwa do celi odpowie na pytanie w jaki sposób reformacja 1500 siedemnastego roku czy jak my mówimy szerzej reformacja szesnastego wieku zmieniła nasze myślenie postrzeganie miejsca człowieka w świecie rolę kościoła wobec jednostki chcemy wskazać na 1 rzecz, która ulega zapomnieniu na moje pisma Świętego na rolę Biblii, bo oto jutro i tak naprawdę chodziło, żeby ludzie zaczęli czytać Biblię ale, żeby mieli bezpośredni kontakt z Bożym słowem i budowali pogłębioną relację wiary z Jezusem Chrystusem przez kolejne wieki rzeczywiście ewangelicy zoom promował czytelnictwo Biblii tłumaczoną Biblię na języki narodowe wydawano ją w ogromnych nakładach i także ona była dostępna może nie pod strzechami jeszcze na 1617 wieku, ale już mieszczańskich domach i dziewiętnastym wieku Biblia staje się rzeczą dostępną praktycznie dla każdego i ludzie ją czytają w pod koniec dwudziestego wieku nastąpiła tendencja odwrotna ludzie przestali czytać Biblię, a dzisiaj ludzie stąd obecność książki, aby komunikacja i kierowała Facebook owa zastępuje tak naprawdę dawno legł, które człowiek żyje żyjemy dzisiaj w świecie obrazkowym komiksowym i ludzie nie mają czasu nie próbują znaleźć czas na to by pogrążyć się w lekturze i samemu, by obcować z pisanym słowem, jakim jest również stary nowy standard to chyba dobrze, bo to jest powrót do korzeni to jest powrót do korzeni do tego chrześcijaństwa to chcemy właśnie to chcemy przywrócić, by ludzie właśnie nie sięgali po zimie wielki powrót do korzeni to jest właśnie niż sięganie po Biblia to początki chrześcijaństwa to mamy tych ludzi, którzy nie potrafią czytać Zwiastowanie Jezusa apostołów, a może zwiastować, że pierś z Rosją 300 lat to są opowieści raczej raczej z wodą kilkadziesiąt w Porto potrafił czytać a gdzie prawda o włos dzieli się zdały się podróży nie zrobiła jednak ich znalezienia dobrze 200 lat, czyli powrót do samych korzeni nie i ja będę polemizował jeśli chodzi o barbarzyństwo znajomość w 1 z pisma w świecie greckim rzymskim była powszechna naprawdę nic by nie wiesz niewolnicy, która potrafi czytać pisać to w średniowieczu zapomniano tej sztuki i średniowieczu dziś w czasach piętnastego szesnastego wieku tylko 5 do 10 % potrafiło oczywiście czytać i pisać w starożytności bardzo szybko lista postawa Pawła są kopiowane rozpowszechniane i krążą po zbiorach także jeśli do salonik cię o 50 tego roku jest w wielu odpisach przesyłanych przepisywany i tak naprawdę pod koniec pierwszego wieku mamy już no ale to już mówimy trochę, bo sprzeciwienie się jednak woli Chrystusa no bo jacy dostojnicy najlepsze są poganie byli przecież Jezus przyszedł do wielu przed na cały świat bo, choć wybrany, ale to tak mówi się typowała Jezusa czy podkreślał, że przeczytała zagubioną owieczkę Izraela w Widzewie, a spadek ich do kolei do chrześcijańską teologię będzie to tak promowały Kojot kot słowa Jezusa cytuje w imię Jezus miał zadać konkretne woda miała pełne zdjęć jako Zbawiciel narodu wybranego i stał się tym samym poprzez ten partykularny naród wybrany przez Boga Zbawiciela całego świata także to, gdy chrześcijaństwo jest linią uniwersalną religia światową globalną i nie tylko Paweł, ale od Sobola apostolskiego wszyscy inni posłowie zrozumieli, że zamykanie chrześcijaństwa tylko w murach Jerozolimy symbolicznie mówiąc czy ci tradycji judeochrześcijańskiej jest błędem i marżach świątynia padnie notuje ścieki jeszcze kilkadziesiąt lat, ale pani świątynia, a i sobór Ostrowskiego tam 40 czworga 40 ósmy rok chrześcijaństwo przybiera bez wątpienia charakter uniwersalny misyjny i nakaz misyjny zostały zapisane uwagi Mateusza czy Marka i dziecięciu ściany wszystkie narody od rządu wszystkie narody testowych apostołów wyraźnie odczytane, chociaż nie znamy autora Ewangelii, więc do i choć ewangelie Marka to raczej jak Marek Jan zwany Markiem i jest w bardzo prawdopodobne, że to one znalazły się wspierają wspierają się spierają się, by nasze zawsze wspierać wchodzą nowe fakty, ale Ewangelia w każdym razie przekazują tradycje oraz zboru tradycje pierwotnego chrześcijaństwa obraz Jezusa, który był obecny żywo wśród tamtych ludzi i wracając do wyzwań wyzwań tak chcemy pokazać żywy kościół ewangelicki 2001 . wieku, czyli nie mówimy to jest 500 lecie reformacji 35 rocznica reformacji, ale mówimy o 500 latach reformacji, która trwa niektóre z procesem dynamicznym rozwojowym i chce wnieść nowe impulsy do chrześcijańskiego życia z takim współczesnym impulsem bez wątpienia uważam jest ekumenizm otwarcie na dialog z innymi chrześcijanami poszukiwanie wspólnych form modlitwy liturgii dążenie do realizacji nakazu Chrystusa, aby byli jedno, który tak w tym bardzo poważnie chcemy pokazać, że reformacja wbre w temu co by sądzono nam nieżyczliwi wcale nie miała na celu podział kościoła stworzy jakieś partykularnego organizmu kościelnego, lecz głównym ideałem był powrót do pierwotnego apostolskiego chrześcijaństwa, a czy w duchu o Marcina Lutra, który piętnował koncentrują się odpustowa legną w rozmiarze tego co czytasz kościół luterański będzie piętnował kościół rzymski że, choć dzisiejsze współczesne nadużycia, a i dla to jest właśnie jak się koncentrujemy na 3001. październik mówimy o odpustach odpusty w całość dorobku to logiczne Marcina od reformacji ma charakter marginalny to był początek święto piętrze do domu początek wciąż istnieje i tomu początek, który spotkał się od zera, ale tak naprawdę zawsze dziesiąta droga, którą ponoć czytały centralne głoszenie Ewangelii jest w Chrystusie oto chodziło tutaj przede wszystkim, by z tym orędziem ewangelicznym dotrzeć do każdego człowieka, aby ludzie autentycznie wierzyli w to, że to wszystko jest Zbawicielem aniżeli w lęku i karmieni jakimiś strachami z obrażeniami nie ma charakteru biblijnego, a to Bóg ogień, który się 3 czy ta Iskra, która miała miejsce w wtedy w 1000 piętnastym roku, która później spowodowała rozwój i pewnie samodzielnego trzeciego nurtu chrześcijaństwa ci tradycji ewangelickiej, która właśnie wskazuje akcent na Ewangelii na pismo święte na łaskę na Chrystusa i nikt o tym, chcemy mówić co łączy co jest chrześcijańską uniwersalne jak samo chrześcijaństwo współczesnemu światu do powiedzenia, bo wielu przecież naszych przeciwników piewców sekularyzacji, mówi że chrześcijaństwo się wypaliło nawet niektórzy ewangelicy mówią, że od nich protestantyzmem, który tak płoną wspaniale szesnastym wieku wypala się, bo się wypalił my chcemy pokazać się przez ten cały rok, że mamy współczesnemu światu coś dopowiedzenia możemy dotrzeć do współczesnego zagubionego człowieka, który nie nadąża za przemianami przytaczane są tak szybkie wieku 2001. spotkaniu z dwudziestego w epoce informacyjnej, że człowiek potrzebuje pewnego wyhamowania refleksji nad swoim życiem medytacji i lektury Biblii, która może o nim samym bardzo wiele mu powiedzieć w trakcie bardzo ambitny może program i dotarcie do jak największej liczby ludzi, by pobudzić do autorefleksji w San Vitale byście tak bardzo dobry pozytywne, bo wyhamowanie zastanowienie się co jest coś, czego potrzeba każdemu tak mi się właśnie wydaje i dlatego nie chcemy koncentrować się tylko nabożeństwach dla elit będą konferencje naukowe dla młodzieży konferencje popularnonaukowe popularyzujące wystawy ukazujące sztuka ewangelicką koncerty panele dyskusyjne bycie ze sobą rozmawianie właśnie, by odnaleźć dystans do współczesnej cywilizacji i zobaczyli, że to co ludzie powiedzieli niektórzy ludzie 500 lat temu stopów nie powinno się w tym kierunku w kierunku, w którym się ówczesny świat, że ma dzisiaj również aktualny wymiar i że poprzez nawiązanie do reformacji tak naprawdę nawiązujemy do korzeni chrześcijaństwa do tegoż centrum apostolski w powszechny i 1 chrześcijański kościół w ten wymiar ekumeniczny to tylko chrześcijański czy też np. dialog z islamem z judaizmem jak najbardziej tak w Polskim wymiarze ten dialog z islamem jest bardzo trudny, bo bardzo ciężko znaleźć partnera do tego Deleu po drugiej stronie i ale jest już Polska rada chrześcijan Żydów, która lepiej lub gorzej, ale funkcjonuje w zależności od lokalnych płaszczyzn rzeczywiście chcemy również, by ten element miał miejsce na obchody gdańskiej zaproszony przedstawiciel gdańskiej gdańskiej gminy i wyznania mojżeszowego mamy nadzieję, że będzie z nami tego dnia i chcemy, by ten cały rok był również możliwością wskazania na wspólne korzenie, czyli na stary testament także one także na pewno myślimy bardzo poważnie dialogu z judaizmem dialog z islamem to jeszcze jest coś na co musimy się przygotować tak mówią o naszym polskim wymiarze z tym ewangelickiej do tego jeszcze inny myślę, że są muzułmańskie stała muzułmańska jest jeszcze niegotowa w międzyczasie zapowiada się na stronę Luther 2017 Kruka PL zapraszamy serdecznie tam znajdą państwo, więc informacji dotyczących tego co będzie działo i lokalnie i centralnie diecezjalny narasta decyzja ma tez reformacja myśli Pomorze PL także też tam Pomorski informację państwo znajdzie się bardzo dziękuję ja również dziękuję i mam nadzieję, że ta oferta, którą przygotowaliśmy w skali całego kraju i w skali świata znajdzie się jak najszerszym oddźwiękiem państwa wszystkich biskup prof. Marcin Hinc proboszcz parafii ewangelickiej w Sopocie biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej wykładowca chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie u państwa mają gościem informacje Radia TOK FM, że kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a zrealizował Adam Kszczot Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA