REKLAMA

Jest porozumienie w sprawie umowy CETA. Rozmawiają dr hab. Katarzyna Śledziewska, dr Magdalena Słok-Wódkowska i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-10-27 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:00 min.
Udostępnij:

Przedstawiciele belgijskiego rządu federalnego i regionów porozumieli się w sprawie spornych punktów, które uniemożliwiały zgodę Belgii na zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą (CETA). Sukces w negocjacjach ogłosił premier Belgii Charles Michel. Teraz, po uzgodnieniu wspólnej deklaracji, dokument przekazano organom UE: Radzie Europejskiej i Komisji Europejskiej, bowiem belgijskie porozumienie musi zostać zaakceptowane przez pozostałych partnerów unijnych

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie zdjęć i Czcibor 61323 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Katarzyna Śledziewska wydział nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie na grę wchodzi na grę w orędziu, że niesamowicie umowy CETA, która to umowa ostatecznie chyba zostanie podpisana przedstawiciele belgijskiego rządu federalnego i regionów porozumieli się dzisiaj w sprawie tych spornych punktów odnośnie zatonęła się pytanie brzmi pojazd, że śledziliśmy te zmagania Rozwiń » Otóż dostatecznie domowe to by podpisać, żeby jednak uzyskać na nią zgody wszystkich państ w członkowskich przez nią ładnych parę tygodni w Lechii to czasem zadać pytanie czy to jest moment stroiciel, z którą należy się cieszyć czy płakać się ostatecznie Walonia Islandią dogadała i Belgia już nie będzie blokowała triumf, bo są tak i takie gremia takie środowiska w Polsce, które twierdzą, że np. zupełnie niepotrzebnie zajmowaliśmy się tematem aborcji do tak naprawdę to najgorsza jest facet jest też pytanie czy to dobra to zła wiadomość z może bowiem na wstępie, że ja jestem ekonomistką zajmującą się regionalnymi porozumieniami handlowymi generalnie moją karierę naukową budowała przez wiele lat właśnie na analizowaniu tych drze w porozumień handlowych i z perspektywy mojej właśnie badań naukowych jak moi takiej z zwyczajnej intuicji mogę powiedzieć, że powinniśmy się bardzo cieszyć jednak czy jednak tak jak najbardziej generalnie liberalizacja handlu i to my Polacy wiemy to najlepiej Mao jest szare lub przynajmniej część z nas ma pamięć inni są blaty sprzed 81009 . roku mam świadomość tego, że dzięki liberalizacji dzięki integracji nasza gospodarka się bardzo rozwinęła i raczej wyzwanie chcemy dążyć do tego, żeby się zamykać, nawet jeżeli to zamknięcie miałby obejmować tylko włącznie kraje Unii Europejskiej, a znaczka Kanada to jest partner handlowy dla Polski istotne czy generalnie oczywiście panuje takie powszechne przekonanie, że partnerem nie jest ważnym dla nas, ale trzeba pamiętać, że my oczywiście przede wszystkim handlujemy z krajami Unii Europejskiej, ale już, jeżeli popatrzymy na handel zewnętrzny czynnik, pomijając kraje Unii Europejskiej rów powinniśmy traktować jako tzw. rynek wewnętrzny to okazuje się, że jak najbardziej istotnym partnerem do tego, że ten handel wynosi około 1 czy nasz eksport do Kanady Toy Story 3 % naszego całkowitego eksportu poza Unię Europejską już dosyć już istotne i Kanada zajmuje tylko człon dziewiąte miejsce w naturalny z całkiem wysoko on całkiem wysoko przy co ciekawe jest to, że nasz eksport dochodzie wynosi około miliarda euro przy czym zdecydowanie więcej właśnie od o prawie miliard eksportujemy niż importujemy Banaś importu zaledwie 200  000  000 EUR i to stanowi na około pół procenta naszego importu zewnętrznym można powiedzieć czysty zysk, czyli można powiedzieć, że jest on konkretny potencjał, jeżeli chodzi właśnie o możliwości eksportowe, ale też ja bym nie myślała tylko włącznie z perspektywy handlu towarami, dlatego że teraz, gdy tam, gdzie państwa wysoko rozwinięte mają szansę na zwiększenie swojego potencjału gospodarczego to jest właśnie współpraca w zakresie usług w zakresie punkt rozwijający się gospodarki cyfrowej w zakresie regulowania właśnie inwestycji i ich, gdy w w tutaj przepływu pracowników i ich, gdy ja mam duże przekonania o tym, że Polska ma potencjał do tego, że się rozwijać dalej właśnie w tym w tych obszarach ich jak najbardziej powinniśmy dążyć do tego, żeby liberalizować obszary ziemi szansę współpracować w szczególności z państwami wysoko rozwiniętymi dołączyła do nas Magdalena słowu słowo Włodkowska z wydziału prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i do pani skieruje to samo pytanie to znaczy czy pani zdaniem to jest dobra czy zła wiadomość, że cel to ostatecznie uzyskuje zgodę Belgii porozumiały się Flandria zwolnię zbić punkty sporne zostały jako załatwiony w UE i umowa ma zielone światło i ja pewnie zgodzą się tutaj z koleżanką on poniesie też wydaje, że to jest dobra wiadomość, a do tego, że ja na to patrzy troszeczkę inaczej niż ekonomiści jak bardziej z punktu widzenia prawniczego, więc może mniej IDM w mniej dostrzegam tych korzyści ekonomicznych, ale one tam, gdzie są kryją, że za tą umową i nic nie można nie można zapominać prawnicy na takie rzeczy patrzą trochę trochę inaczej z punktu widzenia tego co jaki jest tekst co później można z nim zrobić się, ale wydaje, że to jest dobra umowa w tym golem na ile można taką umowę negocjować o tej umowie, że komisja Europejska Cecylia maścią mówiła, że to jest bardzo nowoczesną mowa o in na czym polega ta nowoczesność to jest tzw. kompetencji Agreement, czyli inaczej właśnie stąd też nas obok leży to kompleksowa umowa gospodarcza handlowa przede wszystkim właśnie to wynika z tego i jest na pewno wymaga jeszcze do powiek również, że opuści liberalizacji przepływu towarów oprócz znoszenia ceł oprócz wznoszenia barier pozacenowych jeszcze dodatkowo właśnie wprowadzamy różnego rodzaju porozumienia dotyczące zamówień publicznych przepływu osób przepływu usług gospodarki cyfrowej odpowiedzialności dostawców usług internetowych przepływu danych i jest generalnie są cały proces gospodarczy, który świat uruchamia i to jest można powiedzieć właśnie taki nowoczesny kompleksowy proces kwestia własności intelektualnej Acta też oczywiście czują się, że tutaj różnica w żydowskim polega na tym, że patrzy się nie tylko na kwestie bardzo wąsko związane z handlem, ale na to, że one wpływają również na inne obszary, dlatego że wszystkie te dziedziny właśnie ochrona własności intelektualnej czy np. ochrona środowiska, że to jest dobry przykład, a wiadomo, że handel na nie wpływa przez wiele lat to było ignorowane w umowach bardzo wzrok w bardzo ograniczonym zakresie umowy handlowe dotyczyły takich kwestii w tej chwili to nie jest tak, że to jest umowa o ochronie środowiska czy przepływie danych osobowych tylko ona zawierała przepisy, a które mają złagodzić czy czy uregulować się w ogóle wpływ tych kart wpływu liberalizacji handlu, a nie tylko towarami, ale przede wszystkim sługami na tę właśnie inne inne obszary proces toczy się zastanawiające w przypadku CETA to to, że traktuje się tak atomowe jako przygrywkę do tej wielkiej prawda to jest właściwie można powiedzieć to co się wydarzyło może być zapowiedzią tego co jeszcze możemy zaobserwować przy okazji nie tego drugiego większego porozumienia w i zresztą już teraz jest cała masa również ekonomistów również z karierą akademicką, którzy twierdzą, że to jest fatalna umowa i należy się tej umowy naprawdę bać to zastanówmy się teraz o tym, skąd się bierze opór przeciwko tego rodzaju w regulacjom kiedyś zastanawiam ile osób tak naprawdę zapoznało się z tekstem tej umowy, a on już prawd i chyba 2 lata i gorsi od rana są również o tym w jesieni 2014 roku jest tekst dostępny w 2, a i tak naprawdę jak ja przeglądam artykuły czy publikacje właśnie czy też z wypowiedzi różnych osób na temat CETA mam wrażenie, że większość z nich nie zapoznała się z re in tym tekstem i nie wiem na jakiej podstawie wyciągają większość wniosków i zastanawiam się też, że szkoda, że my nie mamy trochę więcej refleksji na ten temat właśnie, że wypowiadamy się bardzo często bez sięgania do danych czy do źródeł do tekstu właśnie pierwotnych w uważam, że należy na pewno o to zadbać i też zadbać właśnie o to mu edukację wokół tych wszelkich negocjacji, które są prowadzone obecnie w ramach przez komisję Europejską, skąd ten opór jak wymieniła przede wszystkim strach przed genetycznie modyfikowaną żywnością strach przed korporacjami i jest tym, że rozwiązywanie teraz sporów będzie na niekorzyść państw takich jak Polska jest i również widzę problem w tym duża komisja Europejska mogła inni nie zadbać do końca, a komunikacja, gdyby związaną właśnie z ZUS wytłumaczeniem co jest dokładnie w tej umowie to wszyscy o tym, mówią zresztą stronach komisji Europejskiej można w tej chwili znaleźć taki materiał poglądowy, który tam przedstawia w te główne zagadnienia, które reguluje CETA jest taki bardzo żałosny film, który ma to wszystko osłodzić rzeczywiście to nie jest dobrze zrobione w sukcesie komunikacyjnym jest przestają się pastwić nad komisją w tym akurat aspekcie niż rzeczywiście nigdy nie byli mocni nie wiem czy kiedyś będą natomiast, przechodząc do tego bo gdy rzeczywiście żywność genetycznie modyfikowana jest temat rzeka może być na ten temat uczyć bardzo długo natomiast jak jednak zaczął od tej sprawy rozwiązywania sporów we i tego właśnie tutaj padło, czyli kwestia korporacji tego lęku przed korporacjami w tym momencie uzyskają rozumiem jeszcze dodatkowe narzędzia, żeby tu te polskie ziemie i skolonizować ich moim zdaniem to jest jedno wielkie nieporozumienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o dodatkowe instrumenty, które uzyskają korporacje w szczególności w Polsce, dlatego że tak naprawdę będzie dokładnie odwrotnie w AM i myślę, że tutaj to jest kolejna kwestia określenia Kasia, czyli to jest po prostu brak wiedzy, którą lament, a k i ich jakieś takie nieporozumienia w komunikacji i przez stronę rządową przestronne komisji Europejskiej, która dla mnie komisja jest cały czas zaskoczona, gdy masowo chrzczą zainteresowania nagle porozumieniami handlowymi komisja do tej pory zawarła ich tam ponad 42, a i do tej pory nigdy nikt się tym nie interesował poza chyba tylko osobami zajmującymi się handlem międzynarodowym tak jak my Realem, jeżeli chodzi o spory inwestycyjne to sytuacja wygląda także komisja Europejska wstydzi Unia Europejska w 2009 roku wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego uzyska kompetencje, a w zasadzie kompetencję wyłączną do uregulowania kwestii ochrony inwestycji wcześniej to była domena państw członkowskich i państwa członkowskie bardzo skwapliwie z tej możliwości korzystały w realny w przypadku Polski oznacza to, że my od dziewięćdziesiątego czwartego roku mamy umowę o popieraniu i ochronie inwestycji pomiędzy polską i Kanadą, a z, której IAM są wszystkie te postanowienia, które budzą taki niepokój przede wszystkim jest arbitraż różnica polega na tym, że w tej starej umowie z dziewięćdziesiątego czwartego roku w, a arbitraż regulowany jest jedynym przepisem 1 w, a podobnie jak budzące największy niepokój Iran klauzule dotyczące wywłaszczenia pośredniego w akcie dotyczące tzw. klauzula fatwę taki wybór Whitman chcieli słuszna i sprawiedliwe traktowanie one w trzeciej, która w dacie w teście są regulowane w zupełnie inny sposób po pierwsze a te są bardzo precyzyjnie określone przepisy dotyczące tego wywłaszczenia pośredniego dotyczące sprawiedliwego i słusznego traktowania, które m. in. wykluczają pozywanie państ w w przypadku, kiedy w AM jak i w przypadku a gdy chodzi tylko o regulowanie polityki na publicznej, chyba że jest to w jaki sposób regulowania nadmierne to jest jednak kwestia druga kwestia mówi się o prywatnych sądach czy tak naprawdę ogra ograniczają ruchy korporacji możliwości działań tak bardzo znacząco tak naprawdę zresztą też podkreśla, że to jest szansa na to, żeby zmienić myślenie dotychczasowe o tzw. nie zdaje się czy właśnie ten inwestor z tej celi z pieca cement, a on, dlatego że kolejnym krokiem na wniosek przede wszystkim organizacji pozarządowych jest zmiana w ogóle sposobu, a sądzenie tych sporów, bo to przestają być sądy prywatne, a zaczyna być sąd publiczne, a to jest bardzo istotna zmiana bardzo istotna zmiana sąd, który będzie finansowany przez z 1 strony Unię Europejską z drugiej strony Kanatek tak jak każdy inny sąd międzynarodowy, a nie arbitraż w realny, ale z drugiej strony to, o czym bardzo rzadko się mówić, a i ja powiem szczerze nie rozumiem, dlaczego ich spra w ostatnie 3 sprawy, że po pierwsze, by spraw przeciwko Polsce ze strony inwestorów kanadyjskich ja nie znalazłam rząd twierdzi, że była jednak przez to 20 lat w ale najwięcej tych sporów było ze strony inwestorów europejskich przede wszystkim niemieckich w UE, ale przede wszystkim to nie jest także państwa te spory przegrywają już państwo ostatnie 3 spory Polska wygrała, gdyż zatrzymamy wrócimy do rozmowy po informacjach jest 13371344 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Katarzyna Śledziewska Magdalena Słowikowska rozmawiamy o CETA, która w zasadzie została odblokowana tak się przynajmniej dowiedzieliśmy z informacji ma Reutersa głównie z dnia natomiast jeszcze z gry wracając do tego wątku na czym się zatrzymaliśmy czy co właściwie ta umowa zmieniają wspomnieć, że tym co co zmienia, ale też że, jakie są to główne punkty oporu, dlaczego ona budzi taki lęk wspomnieliśmy przy sławnej żywności genetycznie modyfikowanej my teraz pytanie co z tym fantem można zrobić na ile rzeczywiście to jest groźne jeśli tak trochę śmielej mogę funkcjonować tak właśnie szpieg Monsanto, bo ja osobiście uważam, że temat jest mocno dający nasz test tylko moje zdanie są tacy, którzy będą koszuli kopie o to, że truje nas ten świat w żywności przemysłową produkowanej więc, żeby ich tak nie drażnić już może nie zmieniam akurat tego wątku, ale bezpiecznej parę słów czy rzeczywiście trzeba się bać tej żywności wody genetycznie modyfikowanej czy Niewiem czy trzeba się bać, bo do tego muszą być pewnie dialogiem obawiam się, że w, a mnie tutaj też jest więcej nieporozumień i to nawet nie chodzi o kwestię tego czy nie PS czy żywność modyfikowana genetycznie jest niebezpieczna czy nie tylko co faktycznie w tej kwestii zmieniają umowy handlowe niewątpliwie jest także w, a w Kanadzie podejście do tej żywności modyfikowanej genetycznie jest inne, ale on jest też bardzo różne w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale i to cięższy jest powód bardzo często tarć wewnątrz Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przyjmowanie aktów z tego zakresu natomiast, jeżeli chodzi o umowy handlowe to nie jest tak, że one out zakładają wzajemne uznawanie standardów we wszystkich kwestiach, jeżeli popatrzymy na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, na którym wciąż o w AM kilkudziesięciu latach jest bardzo dużo różnic w standardach, a on to nie sposób sobie wyobrazić, że 1 umową zniesiemy takie standardy pomiędzy Unią Europejską i Kanadą i to nie jest także unijne wewnętrzne regulacje przestają obowiązywać, dlatego że mamy, że wchodzi w życie umowa ta umowa faktycznie zakłada pewną liberalizację handlu, a towarami rolnymi, ale nadal zawiera cały rozdział dotyczący tzw. środków sanitarnych i fitosanitarnych i to jest po prostu kwestia tego jak bardzo państwa o czy też strona umowy w przypadku organizacja międzynarodowa wykorzystuje AM w swoje regulacje do blokowania i jak te regulacje muszą być wyjaśnione drugiej stronie, a w związku z tym to nie jest także kanadyjscy kanadyjscy rolnicy będą mogli umieścić się na rynku Unii Europejskiej absolutnie wszystko co będą chcieli bez żadnych, a on wcześniejszych testów im dalej będą w oczy będą obowiązywały te regulacje, które obowiązują w CETA i jest taki jest postanowienie, które zakłada obowiązek współpracy w celu, a on większego dopuszczania do produktów biotechnologicznych na rynek Unii Europejskiej, ale to jest takie porozumienie, które ja przyznam szczerze, że myśmy kiedyś siły w 2 robiły taką pracę polegającą na dzieleniu wszystkich postanowień w umowach handlowych Unii Europejskiej na te, które są Anton von sobór, czyli takie, które można zaskarżyć się bezpośrednio gdzieś tam jakimś sporze międzynarodowa IS klasyczny przykład takiego postanowienia, którego nie sposób w ten sposób zaskarżyć do tego, że ona nie kreuje konkretnego zobowiązania ono kreuje obowiązek współpracy, czyli zakłada jakiś tam dialog w przyszłości pomiędzy, a inne Unią Europejską i Kanadą i jeszcze w dodatku osadza to wszystko w kontekście sporu, a no prawie 10 lat temu nie nad więcej niż 10 lat temu przegranego przez Unię Europejską na forum światowej organizacji handlu właśnie w zakresie blokowania dostępu do Joanny żywności modyfikowanej genetycznie bez podania wystarczających naukowych powodów i tutaj to bardziej o to chodzi czy chodzi o to, że za każdym razem, kiedy mówimy nie musimy podać dlaczego, w jakich jakich regulacji to nie spełni to absolutnie nie wyłącza obowiązku informowania, który jest bardzo daleko posunięte w unii Europejskiej tak czy Naum te obowiązki informowania o tym, że dany produkt jest żywnością modyfikowaną genetycznie dalej pozostaną w, czyli dowiemy się, że to Frankenstein to co chce wyburzyć bo o ile przeczytamy na nie mam etykiety etykiet, o ile to w ogóle trafi na nasz rynek naturalnych, a jeszcze jak dodała to możemy jako konsumenci generalnie nawet jak wyśmienitą żywność genetycznie modyfikowaną zawsze leży nam pozostaje wyborcy zaczęli dziennikarze tego jeść i widziałem też z myślałam zawsze właśnie w tym kontekście, że my na szczęście mamy prawo wyboru i możemy wybierać sobie w sklepie możemy sobie wybierać dostawców może nawet coś teraz kupować za granicą specjalnie sprowadzony, żeby absolutnie np. było genetycznie oczyszczone i hol hodowanych w jakiś specjalnych farmach dajmy NATO w Norwegii, gdzie na pewno powietrze czyste, a nie przy drodze w Monsanto kilka lat temu wycofał się z Unii Europejskiej właśnie z tego powodu, że stwierdziło, że nie opłaca im się ekonomicznie walczyć z regulacjami unijnymi, bo to kosztuje więcej niż potencjalne korzyści, ponieważ nie zaskakuje, że generalnie my bardzo często mieliśmy w Polsce takie nastawienie troszeczkę z zdystansowany w stosunku do właśnie tych regulacji mieliśmy tak jako konsumenci często mam świadomość, że te regulacje w unii Europejskiej są król tak był krótko mówiąc są przesadzone wzywa się sławna anegdota banalnie to przysłana anegdota badaniem, które w regulacji określa się w dyrektywie określa się to poziom nachylenia od pionu albo ja w Cannes to muszą mieć odpowiedni obwód i t d. więc ja tutaj nagle się okazuje przy całej tej dyskusji przed też uwagę na staż nie zależy na tym, żeby jednak spełniać regulacji ich chcemy się z bardzo przywiązani w no właśnie, ale to to jest jeszcze mało, bo wydaje się, że to co jest najbardziej takie emocjonujące przy okazji negocjacji tego rodzaju umów, chociaż już powiedzieliśmy, że ta umowa przez 2 lata rozzłościła dostępne treść była 2014 rząd jest dużo o VAT oznacza ona ma ponad 1500 stron dlatego nigdy nie przeczyta Marcin pozował Michael Herbich w salonie przeczytałam krew diagnozę, ale chodzi oczywiście o tajność czyta już sławna tajności, która teraz tak strasznie porusza w przypadku tych wielbicieli nie wiemy co tam będzie nie tego nie widział coś tam narzuconą, a potem wszyscy będziemy w kłopocie jak są tajnością tego rodzaju umów z no problem z umowami i ich tajnością jest taki że, dopóki nie ma umowy to bardzo trudno jest się ujawnić dieta, jeżeli poświęciliśmy chwilę refleksji na to w jaki sposób negocjować i jawnie w to wyszłoby nam, że pewnie nawet, gdybyśmy kupowali samochód to niekoniecznie chcielibyśmy, żeby sprzedawca zna naszą zdolność kredytową i tak samo jest emocjami negocjacjami handlowymi poza tym, że są one wielokrotnie bardziej skomplikowane, ale i to jest powód, dla którego komisja Europejska, a wielu swoich na pozycji negocjacyjnych nie ujawnia czy nie chodzi komisji Europejskiej o to, żeby społeczeństwo w Europie nie znał tej pozycji tylko, żeby nie znała jej zrobi nie znała jej druga strona dlatego np. w przypadku dzieci i to jest absolutny wyłom w dotychczasowej praktyce komisja Europejska zaczęła ujawniać swoje stanowiska negocjacyjne po tym, jak przedstawi je drugiej stronie, a jeżeli chodzi o CETA to te głosy o tym, żeby ujawnić tych negocjacji o tym, że te negocjacje są tajne, a pojawił się w momencie, kiedy z 2013 roku rozpoczęły się negocjacje dziki punk to był okres, kiedy w AM ring, kiedy ten ta umowa z Kanadą była już domy Kana, a pierwsze doniesienia o tym, że umowa jest wynegocjowana w, a tamto jest jej wydają się, że jesień 2013 roku wtedy jeszcze nie był znany tekst i tak naprawdę było bardzo duże podejrzenie, że MF ona nie jest jeszcze wynegocjowana w szczegółach żyj 100 zgoda co do głównych kwestii politycznych ona została ogłoszona formalnie na AM na konferencji prasowej przy okazji jakiegoś szczytu UE unijna kanadyjskiego, a ich faktycznie umowa w momencie, kiedy została, a on zamknięty tekst jeszcze przed tzw. liga Skra 5, czyli przed takim wyczyszczenie miejskich chodzi o to czy wszystko się zgadza wszystkie odnośniki są jak należy tak dalej została już wówczas opublikowana właśnie w tym 2014 roku, bo ona formalnie zamknięta została stosunkowo niedawno jeszcze w międzyczasie na początku tego roku zostało podmienione za zgodą obu stron właśnie ten rozdział dotyczący rozwiązywania sporów inwestycyjnych wynika to też nie jest także oczywiście społeczeństwa nie wiedzą, a jak wyglądają te negocjacje, a przyszłoroczna powiedzieć, że one są bardzo skomplikowane dlatego, że to to jest gra interesów tak jak przy każdych negocjacjach tutaj są to interesy gospodarcze jeszcze toczące się na wielu płaszczyznach w la min natomiast można, by zadać pytanie co by właśnie przyszło to społeczeństwo jest obecnie negocjacje poznały ile osób byłoby w stanie je ocenić tak rozumiem, że to trochę jest o tym, rozmowa pewnie by pewnie tak, ale to jest kwestia tego, że z reguły, a przez organizacje pozarządowe są zainteresowane konkretnymi fragmentami umowy niekoniecznie ich całością najpewniej w tym zakresie byłoby w stanie się kompetentnie należy wypowiedzieć natomiast z tego co wiem komisja Europejska prowadzi takie konsultacje w tym przede wszystkim z biznesem, ale też, ponieważ faktycznie coraz częściej organizacje pozarządowe domagają się tych konsultacji, więc też coraz częściej eat dem, że w będą zapraszane są już i będą coraz bardzie właśnie, więc warto się być może dobijać o o to, żeby komisja rozmawiała na temat tego, o czym negocjować, a inni natomiast no trudno domagać się tego, żeby ujawniała co przedstawi drugiej stronie, zanim to przedstawi, bo to obniża siłę negocjacyjną na komisji Europejskiej w nie bez powodu stany Zjednoczone swoich pozycji negocjacyjnych nie ujawniają jak by się zastanowić się ściana w 1 naczyniu z takich argumentów przeciwko tego rodzaju umowom jest taki, że to jest ta unijna czapkę, która coś negocjuje dla całej reszty to cała reszta nic nie może z tym zrobić się po prostu zgodzić czy jaka jest pozycja krajów członkowskich w tego rodzaju negocjacji w ogóle w konstrukcjach tych, a on kont w tym przypadku trzeba zacząć od podziału kompetencji między państwa członkowskie i Unię Europejską państwa członkowskie w zasadzie od początku były zgodne, że w zakresie polityki handlowej, a oddają swoje kompetencje Unii Europejskiej i to zostało usankcjonowane wprost z już w traktacie z Lizbony jest wyraźnie powiedziane polityka handlowa rozumiana jako handel towarami usługami i właśnie ochronę inwestycji i handlowe aspekty własności intelektualnej należą do kompetencji wyłącznej Unii Europejskiej a, czyli w tym zakresie, by to komisja Europejska ma wyłączne prawo negocjować czy to znaczy, że państwa nie mają na to jakiegokolwiek wpływu oczywiście nie fakt negocjuje komisja, ale komisja negocjuje przy wsparciu państ w członkowskich formalnie odbywa się to w ten sposób, że Anna spotyka się tzw. komitet polityki handlowej, a mam z tego co się orientuję się spotykać co najmniej raz miesiącu na szczeblu w, a urzędniczym czy to są generalnie dyrektorzy departamentów z ministerst w państw członkowskich odpowiedzialnych za politykę handlową dziś spotykają informują, jakie są interesy ofensywne defensywna państ w członkowskich UE i na tej podstawie komisja wypracowuje swoje stanowiska tak patrząc ekonomicznie co to są to interes ofensywny defensywny czy generalnie, jeżeli chodzi, o ile ofensywne no to dotyczą tego, że nakładamy np. wartość cła, jeżeli lot ma szansę na noc o to, że np. gdy patrzymy czy czasem ktoś w stosunku do nas nie stosuje politykę anty tam niemal cały wycen antydumpingowych tak kliszę bronią różne wyszedł, a lisy to co można jeszcze dodać trzeba zawsze pamiętać, że to negocjacje są już toczą najczęściej na poziomie konkretnych produktów konkretnych usług z i naprawdę ta jest bardzo dużo zawsze szczegółów i one są bardzo chce też techniczna stąd też z ważne są ich proces konsultacji, które są uruchamiane w państwach członkowskich, które są zapraszani właśnie jest do odpowiednich grup roboczych tańszy przestać się przemysłów jak również przedstawiciele przemysłu mają szansę zawsze też być w różnych organizacjach, które właśnie w są włączane w bezpośrednio w Brukseli proces KC 1 negocjacyjną w noże to już tak, komentując kończy się czas czy należy trzymać kciuki za tytuł lepiej jedno w 2 jest poważniejsza Hefner pytanie na następny raz też jak inteligentne Unii dziękuję bardzo bym tak ważne ślady wskazują nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dr Magdalena Słowikowska z wydziału prawa administracji tegoż Uniwersytetu były ze mną w studiu 1358 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA