REKLAMA

RPO w sprawie zatrzymanego Irakijczyka. Marcin Sośniak z biura RPO w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-10-27 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich różni od gór aż 1424 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o z Irakijczyków obywatelu Iraku, który miał studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w zasadzie dowiedział się w tym momencie, że na Polskę opuścić ponieważ, że stanowi dla nich zagrożenie to była decyzja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego to był wniosek Agencji Bezpieczeństwa Rozwiń » Wewnętrznego, a ten zdecydował Straży Granicznej i teraz pytanie, ponieważ byt w całej tej sprawie właśnie zadziałało coś co przypomina taki § 22, czyli jesteś winny jakiejś zbrodni, ale nawet nie wiesz, jakiej i nie wiesz, dlaczego 1 słowem samo co stanowiło sedno sprawy tutaj trudno ustalić pojawiają się takie doniesienia takie interpretacje całej historii, że to jest po prostu taktyka polskich służb taktyka werbunku i że ów człowiek odmówił współpracy i dlatego właśnie musiał przed Straż Graniczna zaczęła się domagać, by Polska opuścił, ale pytanie z innej, jakim w tej chwili etapie jest ta sprawa, jakie są goście możliwości przeciwdziałania temu co tutaj zadziałało tajemniczemu zestawowi faktów, o których nic nie jest rzeczywiście w tym przypadku na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego komendant 1 z oddziału Straży Granicznej wydał decyzję zobowiązującą o cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia decyzji tej towarzyszyło też zatrzymanie cudzoziemca umieszczonego w areszcie dla cudzoziemców setek specjalna placówka nie do końca więzienna, ale w, której cudzoziemcy w szczególnych przypadkach mają oczekiwać właśnie na wydanie wykonanie takiej decyzji zobowiązującej do powrotu, czyli krótko mówiąc z danej decyzji deportacja innej co spowodowało taką reakcję państwa tak naprawdę nie wiadomo to jest dokument z sam wniosek o uzasadnienie wniosku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest dokumentem opatrzonym klauzulą niejawności stopniu tajne, więc dość wysokim stopniem do tej pory udało nam się zez poznać z dokumentacją dotyczącą całej tej sprawy z wyłączeniem tego dokumentu jeśli oczywiście jako dokument ten jest przetwarzany w szczególnym trybie i jeszcze do niego dostępu nie mieli natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich i też kilkorga współpracowników mają dostęp do tej dokumentacji na pewno z uzasadnieniem tego wniosku też, że będą mogli się zapoznać na pewno się zapoznają na czas od decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu już zostało złożone odwołanie za odwołanie złożył pełnomocnik cudzoziemca, więc sprawa tras będzie rozpatrywana przez inny organ rzecznik ma 2 możliwości działania o tym, oczywiście jak zapoznam się z uzasadnieniem może albo obserwować to postępowanie i zareagować na wkład w momencie, kiedy zapadnie decyzja organu II instancji utrzyma negatywną decyzję o mocy albo przystąpić do tego postępowania już na tym etapie, które w, którego wyjścia z możliwości skorzystamy to oczywiście okaże się po tym, jak z tym, że z tym dokumentem jest uzasadnienie wniosku użyczyć zapada na czym polega to przystąpienie do tego postępowania wtedy rzecznik staje się stroną trzecią stroną postępowania administracyjnego co znaczy, że musi otrzymać wszystkie informacje o wszystkich kolejnych 13 w tym postępowaniu podejmowane co znaczy, że od decyzji, kto zostanie wydana w tym wypadku też będzie mógł wnieść skargę co zresztą może zrobić też nie przystępując do postępowania tak na marginesie ale jakby wzmacnia też swoją pozycję procesową w sprawie i jest wtedy 100 % pewni, że w tym przypadku nic nie dzieje się bez bez jego wiedzy takiej wiedzy takiej pewności nie mają wtedy, kiedy decydujesz tylko monitorować to postępowanie wtedy jakby też sami musimy się troszczyć o to, żeby się z informacji na bieżąco otrzymywać dlatego z punktu widzenia procesowego z punktu widzenia sytuacji cudzoziemca bezpieczniej jest grzeczny przystojny, ale dajemy decyzja zapadnie po tym, jak zobaczymy czy jest to osoby, które mogą to zobaczy zobaczył co jest w uzasadnieniu wniosku szefa ABW, a Czyż rzecznik, jakkolwiek może zająć się, jakby samymi systemowymi rozwiązaniami czy też wreszcie nie ma takiej możliwa jest rzecznik już to zrobił nie jest to pierwszy przypadek tego typu, który trafia do biura rzecznika na przestrzeni paru ostatnich lat było co prawda kilka nie ma tak duża skala albo cukier coraz kilka skarg i kilka spra w, które swoją opinię bardzo przypominały to coś się dzieje teraz w przypadku Panamera w i mając na uwadze te właśnie sprawy rzecznik już wystąpił do ministra spra w wewnętrznych administracji i o to, żeby w postępowaniach, które mogą się skończyć dla cudzoziemca obowiązku opuszczenia kraju, w których nie ma dostępu do jakich informacji kluczowej sprawie, bo jest ona objęta klauzulą tajne niższą państwo mogło stworzyć instytucję specjalnego pełnomocnika, które były reprezentował interesy cudzoziemca, który miałby dostęp miałby certyfikat upoważniający do dostępu do tego typu informacji i takie instytucje działają w niektórych państwach Unii Europejskiej jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka, która sugeruje, że to jest dobre rozwiązanie w tego typu przypadkach taką propozycję, jaki wniosek o stworzenie takiej instytucji skierowaliśmy do ministra spraw wewnętrznych administracji akurat dzisiaj jesteśmy nauczyciel wpłynęła dotarła do rzecznika odpowiedź ministra sprawność administracji w tej sprawie misternie uważa tego za bezwzględną konieczność natomiast z odpowiedzi tych wynika, że jest otwarte pole do dyskusji, że sprawa będzie jeszcze analizowana również pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie rozpowszechnianie takich informacji może spowodować także mamy jeszcze nadzieję, że dyskusja będzie kontynuowana jest, że jeszcze będzie pole na to, żeby przekonać ministra co do potrzeby tworzenia takich właśnie rozwiązanie, które osobom, którym są oczywiste w tym VAT nie mają dostępu do informacji objętych pewnym klauzulom zabezpieczy się chociażby możliwość skutecznego dochodzenia swoich praw przed organem czy sądem administracyjnym mąż mnie ciekawi jak będzie działał ten urząd, jakby działała ta instytucja co by właściwie mogła wnieść wniosek klasycznie to jest także pełnomocnik powołany do takiej sprawy to coś na kształt pełnomocnika z urzędu oczywiście jest lin w co stworzone listy takich osób certyfikowanych tras od o wzorze z innych państ w będzie takiej system działa w tego co pamiętam Wielkiej Brytanii Elżbiety z bardzo podobne instytucje natomiast rzeczywiście ma dostęp do informacji objętych klauzulą 3 objętych certyfikatem oczywiście nie może przekazać informacji cudzoziemcowi czy stronie dane pozostają tajne i co do tego nie ma żadnych wątpliwości natomiast pełni funkcję adwokackie pełnił funkcję obrońcy ze skurczem jest założenie, że działa na korzyść swojego klienta w tym wypadku Reiss jest z uprawą ceny do tego, żeby wykorzystać informacje, składając odwołanie czy skargę do sądu, by jakakolwiek w tym wypadku wszystkie podstawy prawne istnieją do tego, żeby zobowiązać cudzoziemca do powrotu przybywa też taką decyzję natomiast tych przypadkach jest kluczowy stan faktyczny, do którego też cudzoziemiec musi się odnieść powinien móc się odnieść móc opisać jak z jego perspektywy wyglądało jak zdarzenie, które być może zadziałało na jego niekorzyść skończyła się tym wnioskiem w i w tym wypadku za cudzoziemca robi to jego pełnomocnika znając wersy cudzoziemca w znając z opisu tego czegoś domyślać co mogło spowodować taką reakcję państwa 3 czy można powiedzieć, że ta sytuacja, którą mamy teraz właśnie taki § 22 czy ta sytuacja może jakiś przypisaną narusza jakieś regulacje czy można żona jest sprzeczna nie wiem z prawami człowieka np. w wniosku, który skierowaliśmy do ministra spra w wewnętrznych administracji staraliśmy się wywieźć rzesz straszy wybierze narusza to chociażby prawo cudzoziemca do tego, żeby nie był też w jego działalność to prawo do prywatności prawo do życia w Polsce, które też wiąże z prawem do prywatności pewno kasy graczy klasyczny art. 8 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka nie było naruszane przez arbitralną decyzją państwa arbitralna decyzja w tym wypadku znaczy decyzja powodowany przesłankami, które nie mogą żaden sposób być podważone przez stronę, które są jednostronne, które zostały zweryfikowane w sposób kontradyktoryjny, czyli West prezes lądowaniu w sporze z z samym zainteresowanym w w tym przypadku, jakkolwiek wszyscy wiemy, że prawo do życia prywatnego czy ingerencja prawa do życia prywatnego może się odbyć państwo ma prawo ingerować, jeżeli też jest to spowodowane bezpieczeństwem państwa czy porządkiem publicznym natomiast taka decyzja musi być weryfikowalne to znaczy musi być się środek służący do tego, że można, by podważyć każdej strony tylko od strony podstawy prawnej, ale też od strony faktycznej nadal jest w tym wypadku na tego brak jak w kolekcji, więc może złożyć odwołanie złoży skargę to jest to dosyć ułomny środek, ponieważ nie jest w stanie nawet odnieść do argumentów podanych w tym wypadku przez szefa ABW, który argument zostały gdzieś wykorzystane też przez Straż Graniczną test czeka nas sytuacja czy były takie sprawy n p . w Strasburgu w były podobne sprawy myślę, że to najbardziej się Trybunał praw człowieka w tym w tym zajmować się też na gruncie konwencji artykuły ósmego konwencji zamiast c i nie ma wątpliwości nawet polskie sądy testem na takim stanowisku, żeby sam mechanizm pozbawiania koszt dostępu do dokumentów zawierających informacje tajne sam mechanizm, który sprawia, że w decyzji dotyczącej danej osoby nie ma części uzasadnienia, bo to też jest ważne, że tezy, które wydane zostały w sprawie decyzji zatem w przypadku zawiera tylko uzasadnienie prawne czy wskazują przepisy, jakie zostały zastosowane w zezwoleniu na szosie do sytuacji faktycznej nie jest powód do informacji utajniona i organ odstępuje od uzasadnienia decyzji tej części jak sam ten mechanizm jest z akceptowanej w orzecznictwie doktrynie i i też nie budzi wątpliwości rzecznika oczywiście to, że jeżeli informacja tajna no to tylko certyfikowane są z certyfikatem mają do niej dostęp na nas chodzi o to, żeby stworzyć taką furtkę jak wentyl bezpieczeństwa w postaci chociażby tego pełnomocnika który, który działałby na zasadzie obrońcę i miały dostęp do takiej informacji przez nie gwarantował prawa tegoż cudzoziemca w postępowaniu złoży się skończy dla niego obowiązkiem wyjazdu do kraju pochodzenia, czyli rozumiem, że w tej chwili sytuacja jest taka, że ministerstwo odpowiada, że jest za, a nawet może wesprzeć ma tak, chociaż przyznam, że naprawdę dyskusja jest bardzo merytoryczna odpowiedź, którą dostaliśmy od ministerstwa jest też uzasadniona od strony prawnej jest to rzeczywiście wywód też w oparciu o orzecznictwo także jest duże pole do dyskusji to nie jest taka dyskusja, że taka dyskusja ministerstwo zasłania się tego się bezpieczeństwem jest, więc nie da zrobić jest zajmuje tak wstyd jest stwierdzenie tej odpowiedzi drogą my będziemy się trzymać, że to jeszcze będzie analizowane i wcale nie jest wykluczone w torze w ministerstwo do wniosku, że jest potrzeba stworzenia takiej instytucji telenowel w biurze rzecznika praw zyski takich spra w było stosunkowo niewiele na przestrzeni lat dosłownie kilka podejrzanych dys nie jest jakaś część częsty przypadek więc, że takiej instytucji byłoby nie byłoby chyba jakieś szczególnie kosztowne oczywiście jest tylko opinia, ale też ten argument nie został podniesiony w odpowiedzi że, że nie ma ku temu takich możliwości, więc jest nadzieja, że wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich po analizie jest takich przypadków analizie tej sprawy nie zostanie uwzględniony i być może skończy się też czy się tym, że tak jest w czasie w Polskim prawie w pojawi dziękuję bardzo Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich był ze mną w studiu dzień 1436 co chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizowałam Sure Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA